החיפוש הניב 12751 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיחת חולין בבית הכנסת
תגובות: 7
צפיות: 47

Re: שיחת חולין בבית הכנסת

הנה
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כעבד זה שאין לו רשות
תגובות: 2
צפיות: 35

Re: כעבד זה שאין לו רשות

אני לא הבנתי את השאלה. קודם שניתנה תורה אדם היה צריך לשפוט לפי שכלו אבל אחר שניתנה תורה זה עניינה לומר מה אסור וכל מה שלא נאסר בה ע"כ שהותר.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 9:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 16
צפיות: 104

Re: נטילת ידים לפני תפילה

החידושים שאתה מחדש הם עצומים לפטור מנט"י אחרי נגיעה במקומות המכוסים וחכוך בראש. אני לא חושב שאתה יכול לומר דבר כזה בלי ראיה.

אגב בזמן הגמרא היו מתרחצים הרבה מאד כמבואר בגמרא בשבת כמה שהיה קשה להם גזירה על הרחיצה.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 9:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיחת חולין בבית הכנסת
תגובות: 7
צפיות: 47

Re: שיחת חולין בבית הכנסת

הרב אוצר החכמה: אינני יודע כיצד הבנת מדברי שסיפורי מעשיות וכדומה יהיה מותר בלי קביעות, בודאי אסור, הלא זה שיחה בטילה. אני בא לדון על שיחת חולין שאיננה שיחה בטילה, כגון דבר שיש בה צורך שבזה חידש הפמ"ג ששיחה בטילה של הרמב"ם היינו שיחת חולין. חוץ מזה שאפשר לענות על הקושיא שמכוחה בא הפמ"...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיחת חולין בבית הכנסת
תגובות: 7
צפיות: 47

Re: שיחת חולין בבית הכנסת

עושה רושם שהפמ"ג לא חשב שיש מצב בינים בין שחוק וקלות ראש לדברי צורך. זה באמת יהיה הסבר על הקושיה שהזכרתי שם מהפמ"ג בהלכות שבת. אבל באמת צריך לחשוב למה הפמ"ג סבר כך.
גם המאמר שהזכיר מקדש מלך הולך על אותו דרך שלך.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיחת חולין בבית הכנסת
תגובות: 7
צפיות: 47

Re: שיחת חולין בבית הכנסת

גם אני כשהגבתי באשכול מאי חסידות כשדנו בזה חשבתי שאולי יש לחלק שחשבונות הוא יותר עניין של קביעות ומתוך זה יתכן כמו שכתבתי שם שאמירה של כמה מילים נחוצות אין בה איסור ואולי בזה גם לא אסר הפמ"ג. אבל כמו שמשמע מדבריך, להבנתי, שלשבת ולספר סיפורי מלחמות ושאר מעשיות שרי כי זה פחות קביעות מחשבונות לא נ...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 7:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלינקים בפורום תוקנו!
תגובות: 10
צפיות: 320

Re: הלינקים בפורום תוקנו!

אבדוק בעז"ה.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות
תגובות: 43
צפיות: 2208

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

לשונות ראשונים רבים מורים שהמתנת שש שעות בין בשר לחלב אינה בדוקא שש שעות מלאות אלא די שימתין עד שעה ששית [רמב"ם (מאכ"א ט' כ"ח) 'מי שאכל בשר בתחלה בין בשר בהמה בין בשר עוף - לא יאכל אחריו חלב עד שיהיה ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת, והוא כמו שש שעות מפני הבשר של בין השינים שאינו סר בקינו...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:11 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בוורד
תגובות: 21
צפיות: 1824

Re: עזרה בוורד

תודה רבה לכם.
ניסיתי לעשות כפי ההסברים של פלגינן והצלחתי ותודה על התוספת של ברי ושמא.
העברתי את הדברים לשואל.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 3:20 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בוורד
תגובות: 21
צפיות: 1824

Re: עזרה בוורד

שאל אותי ידיד האם יש דרך לומר לוורד לקחת את הכותרת מתוך הטקסט. כלומר שכשמתחלף הפרק תתחלף הכותרת העליונה?
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 12:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?
תגובות: 7
צפיות: 72

Re: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?

יש דיון באחרונים במכשיל באיסור דרבנן אם עובר בלפני עיוור דאורייתא. אלה שמבינים שלא וודאי הבינו שזה לא רק עניין של הכשלה כמו עצה שאינה הוגנת אלא דין מיוחד במכשיל בעבירה.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 12:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?
תגובות: 7
צפיות: 72

Re: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?

לכאורה זה דבר מצוי שיש לאו אחד שכולל הרבה איסורים כמו לא תאכלו על הדם. ולכן הווה לאו שבכללות.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: מזוזה לא גלולה?
תגובות: 3
צפיות: 112

Re: מזוזה לא גלולה?

הגיעונו דברי הגרי"ח סופר שליט"א בספרו פרי חיים
111.GIF
111.GIF (63.62 KiB) נצפה 44 פעמים

222.GIF
222.GIF (96.89 KiB) נצפה 44 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 128

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

אני מתקשה להבין למה אתה מתעקש להעמיד באור שלילי ומוקשה את ר"א הגדול כשאין סיבה לכך ואין קושי בדבר אבל נראה לי שאין טעם להמשיך ודיעותינו יישארו חלוקות בנושא.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 7:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 128

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

הדברים מדברים בעד עצמם היפך מה שאתה כותב.
תלמידיו של ר"א שלא כמוך לא עלה בדעתם שהוא מקלל את התלמיד. אלא שהוא אומר שכך יהיה ועל זה שאלו אותו אם הוא נביא.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 1:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חרדת רבי יוחנן בן זכאי
תגובות: 34
צפיות: 1911

Re: חרדת רבי יוחנן בן זכאי

אפשר לקבל בבקשה דוגמה.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 1:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 128

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

עוד ראיה שלא קילל אותו אלא להיפך פעל להקל ענשו.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 128

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

גם שם הוא לא קילל אותו.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 10:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 128

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

לא מובן לי השאלה. ר"א לא מקלל את ר"ע. הוא אומר לו שזה העונש שהוא יקבל על החטא הזה ובזה יתכפר לו. צדיקים הקב"ה מדקדק עמהם כחוט השערה. יסביר לי כבודו את פשוטם של דברים: "בשחיטה השבתני, [בטענה מגוחכת, ובאת מכוחה לעקור דבר מן התורה. רש"י]". ולכן עונשך יהיה - "בשחיטה ת...
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 10:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 128

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

לא מובן לי השאלה.
ר"א לא מקלל את ר"ע. הוא אומר לו שזה העונש שהוא יקבל על החטא הזה ובזה יתכפר לו. צדיקים הקב"ה מדקדק עמהם כחוט השערה.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 9:39 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסעצנא הי"ד
תגובות: 43
צפיות: 2043

Re: רבי קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסעצנא הי"ד

ולמה אתה לא חולק איתנו את שם הספר?
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שרה התחלפה בשידה
תגובות: 9
צפיות: 155

Re: שרה התחלפה בשידה

את השאלה הזאת לא הבנתי. ולמה הקב"ה הביא על פרעה נגעים גדולים ולא העביר את אברהם ושרה למקום אחר? ולמה אם כן שיש גזירה מנסים להנצל? הרי הקב"ה גזר? כך היא הנהגת השי"ת שגוזר על האדם, ועל האדם לעשות השתדלות להנצל, ומכיון ששרה עשתה השתדלות להנצל על ידי השידה למה לא עשתה יותר? אז אם כך יש ל...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חרדת רבי יוחנן בן זכאי
תגובות: 34
צפיות: 1911

Re: חרדת רבי יוחנן בן זכאי

בשיחות מוסר להגר"ח שמואלביץ (מהדו"ח עמ' תי"ט) ביאר זאת כי הצדיקים מתייראים שמא חיו כל חייהם בטעות וחשבו כי זוהי דרך האמת, (וכן ראיתי מביאים בשם רבי חיים ויטאל). ובזה ביאר שם את חששו של שמואל הנביא, והביא עוד כמה וכמה ראיות לזה, יעוי"ש. מה הכוונה שמא חיו כל חייהם בטעות וחשבו כי כ...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שרה התחלפה בשידה
תגובות: 9
צפיות: 155

Re: שרה התחלפה בשידה

את השאלה הזאת לא הבנתי.
ולמה הקב"ה הביא על פרעה נגעים גדולים ולא העביר את אברהם ושרה למקום אחר?
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 5:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף כט
תגובות: 3
צפיות: 359

Re: ברכות דף כט

החיד"א בשער יוסף אחרי שמכריע לומר תפילת הדרך באחז בדרך אבל לפני צאתו מהעיר כותב ובזה יקיים המלך בקונך וצא. ולא ידעתי תמיד אם כוונתו לרעיון של אם שגורה תפילתו, או שרק התכוון לדייק שמשמע שיוצא אחר שנמלך. לא הבנתי מה רצית מנמלכים בסנהדרין. המלך הוא נטילת רשות כמו שכותב רש"י שאמר יתרו למשה צא ...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 12:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?
תגובות: 10
צפיות: 163

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

יש כמובן עוד תירוצים כגון שהם ממילא לא למדו. אבל אולי תחלוק איתנו את תשובת הלב שלך אולי אינה מוסכמת על כולם.
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 9:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחלוקת במציאות
תגובות: 38
צפיות: 2786

Re: מחלוקת במציאות

אפילו אם נניח שאין זה סותר את דברי הגמרא בחגיגה שלא היתה מחלוקת בישראל ואפשר ליישב בדוחק.
אבל מחלוקת בימי מרע"ה? למה לא שאלו אותו?
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 8:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחלוקת במציאות
תגובות: 38
צפיות: 2786

Re: מחלוקת במציאות

חרסון כתב:דברי הסטייפלר הם ממש מרגניתא טבא. ועל דרך דבריו ידוע הביאור במחלוקת תפילין דרש"י ור"ת, שנחלקו בו מורי הוראה עוד מימי מרע"ה. והשכל הישר מכריח כן.


מימי מרע"ה???????
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 7:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?
תגובות: 10
צפיות: 163

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

טברייני כתב:שים לב, הוא חס על תורתו שהיא היתה חשובה יותר.
אבל לשלוחין היה עדיף שיתעסקו בשמירה על הגוסס.

האם יש חילוק בין לומדי התורה?

אני מבין את התשובה בלב אבל קשה לי להביעו בכתב.


לא צריך את התשובה שבלב שלך. התשובה פשוטה והלכתית.
ר' עקיבא לא רק למד הוא לימד תורה ברבים.
על ידי אוצר החכמה
ב' אוקטובר 15, 2018 9:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57583

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

סוף סוף העובדה היא שבזה מחליפים ובזה לא. כבר האחרונים (כמדומני הקיצוש"ע) הזהירו שלא לומר שמע אישראל.
על ידי אוצר החכמה
ב' אוקטובר 15, 2018 1:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעג לרש - בציצית בלילה
תגובות: 23
צפיות: 266

Re: לעג לרש - בציצית בלילה

וכלפי כל המשיבים בייחס לציצית בלילה בייחוד, כבר כתבתי לעיל שזו לא השאלה כאן אני לא מבין. עולה בדעתך שאסור היום ללכת עם לולב בבית הקברות? אני לא מכיר את ההסבר שכתב הרב סגי נהור ברמב"ם אבל גם לפי הבנתך שזה מדין לועג לרש זה רק בגלל שזה חפצא של קדושה. אבל בתשמישי מצווה שנזרקין מה שייך לועג לרש. מה...
על ידי אוצר החכמה
ב' אוקטובר 15, 2018 12:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ראובן מרגליות
תגובות: 168
צפיות: 19509

Re: ר' ראובן מרגליות

אוצר החכמה כתב:בקיצור הרב הגיונות גנב את ההערה על רר"מ מהאשכול ההוא.


ברור שלא. אלא גם הוא כיוון לאותה הערה (ואכן ציין שמלבד זאת גם ראה את ההערה). את אותו קרדיט שאני נותן לרב הגיונות שכדבריו כן הוא והוא שם לב לדבר זה בעצמו אני נותן גם להגרר"מ.
על ידי אוצר החכמה
ב' אוקטובר 15, 2018 12:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ראובן מרגליות
תגובות: 168
צפיות: 19509

Re: ר' ראובן מרגליות

בקיצור הרב הגיונות גנב את ההערה על רר"מ מהאשכול ההוא.
על ידי אוצר החכמה
ב' אוקטובר 15, 2018 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: לעג לרש - בציצית בלילה
תגובות: 23
צפיות: 266

Re: לעג לרש - בציצית בלילה

לפי מי השאלה נשאלה לפי הרמב"ם או לפי הרא"ש? אם לפי הרמב"ם שאין בזה מצווה אני לא מבין מה הצד שיש בזה לועג לרש וכמו שכתבו כאן כשאין מצווה מה לעג יש לרש. מה שיש לדון הוא לפי הרא"ש. בפשטות וודאי יש בזה לועג לרש כי הרי הוא מקיים מצווה לדעת הרא"ש. אבל מה שאני מסתפק בזה הוא בשאלה ק...
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 14, 2018 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש דרך להסביר שיטת היראים בבין השמשות
תגובות: 11
צפיות: 165

Re: האם יש דרך להסביר שיטת היראים בבין השמשות

אם כך אני מתנצל אני חשבתי לתומי שאתה סבור שיש בזה עוד ראייה לשיטתך הזאת. כל מה שכתבתי שאין שום קושי בשיטת ר"ת ואדרבה זה מסתדר יותר עם המציאות, ושלשיטת הגאונים אין מקור מפורש בראשונים, ושלשיטת המנחת כהן ולשיטה המחודשת אין שום מקום, אבל מה כל זה קשור לשיטת היראים, ממתי חולקים על ראשנים גם אם לא ...
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 14, 2018 9:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57583

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אני לא יודע איך אתה מבטא. אני מבחין בדיבור בין ישראל מלידה לבין איסור גיורא. ואני מתכוון להברה הראשונה. אשריך, אולי תלמד אותי איך לעשות זאת? אני באמת לא יודע כיצד. הנה, כולנו מכירים את הצירוף "ישראל איסר" (רבינו משה איסר'ליש, היינו בן רבי ישראל), ממנו באמת נראה שלא הבחינו בין יש לאיס. את ...
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 14, 2018 9:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57583

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אני לא יודע איך אתה מבטא. אני מבחין בדיבור בין ישראל מלידה לבין איסור גיורא. ואני מתכוון להברה הראשונה.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 14, 2018 8:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57583

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אני לא מבין מה אתה לא מבין. אתה מבחין בין אש ל יש (בצרי)? למה לא תבחין בין איש ליש (בחיריק)
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 14, 2018 7:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקבל שירות מאב בן תורה בזמנינו?
תגובות: 2
צפיות: 118

Re: האם מותר לקבל שירות מאב בן תורה בזמנינו?

אני חשבתי היתר אחר. שיש שני גדרים גדר מחילה שאב שמחל על כבודו כבודו מחול, וגדר רצונו זהו כבודו כמו שאמרו לר' טרפון על אמו. ומה שכתוב בגמרא הוא משום ששם השקו אותו בגדר מחילה אבל אם האב יודע את הדין ואומר שאעפ"כ רוצה אז הוי רצונו זהו כבודו ובזה אין מקום להמנע. השאלה אם יש מקור לזה ואם זה מסתבר.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 14, 2018 7:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש דרך להסביר שיטת היראים בבין השמשות
תגובות: 11
צפיות: 165

Re: האם יש דרך להסביר שיטת היראים בבין השמשות

אם כך אני מתנצל אני חשבתי לתומי שאתה סבור שיש בזה עוד ראייה לשיטתך הזאת.

עבור לחיפוש מתקדם