החיפוש הניב 14131 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 18, 2018 1:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: 'מזבח' הפנימי
תגובות: 4
צפיות: 103

Re: 'מזבח' הפנימי

להלן דברי הגרי"ח סופר שליט"א בספרו תורת יעקב סימן פ"א אות א' בפתגמא דנא
תורת יעקב פא.PDF
(753.12 KiB) עדיין לא הורד
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 17, 2018 11:58 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: אם היתה ביקורת על הנהגת חסידים מסיבות הלכתיות ותשובות החסידים עליה
תגובות: 47
צפיות: 881

Re: אם היתה ביקורת על הנהגת חסידים מסיבות הלכתיות ותשובות החסידים עליה

לא מובן על מה יצאת בחרפות.
נושא האשכול הוא ביקורת על הנהגת חסידים מסיבות הלכתיות ועל זה הבאת את הדוגמה. כתבתי שקשה לקרוא לזה מסיבות הלכתיות. עכשיו אתה טוען נכון שבאמת אין זה סיבות הלכתיות אבל אז טענו שזה נקרא מסיבות הלכתיות ולעניין זה הבאתי. יפה. זה אחרי שהבהרת את הכוונה שלך. ותודה לי על שעזרתי לך.
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 17, 2018 11:22 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: אם היתה ביקורת על הנהגת חסידים מסיבות הלכתיות ותשובות החסידים עליה
תגובות: 47
צפיות: 881

Re: אם היתה ביקורת על הנהגת חסידים מסיבות הלכתיות ותשובות החסידים עליה

במכתב ארוך עם הרבה טענות מפורטות נגד החסידים, שנכתבה להרב לוי יצחק, לימים רבה של ברדיטשוב, כתבו בתוך הטענות שהם מעיזים לומר קדושת כתר בחו"ל, ובמגלה עמוקות מבואר שאין לאומרו אלא בא"י. אע"פ שאני מתנגד. אני קצת מתקשה לקבל טענה שאמירת קדושת כתר בחו"ל נופלת בהגדרה של עבירות על ההלכה ...
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 17, 2018 11:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 40
צפיות: 477

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

איך אני הקטן אמור להתנהל במחלוקת בין גדולי ישראל? מנין לי החכמה לדעת מי צודק? קצת מורגש לאורך האשכול שברור שיש דרך לדעת, והשאלה היא רק מה היא הדרך. לי דווקא פשוט להיפך - באופן כללי, כאשר יש מחלוקת בין גדולי ישראל אין דרך לדעת עם מי הצדק. נראה שזה מוכרח לגמרי מסברא. שאם לא כן, אז למה גדולי הדור עצמם...
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 17, 2018 11:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 40
צפיות: 477

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

כעין זה כותב הנצי"ב, אם כי הוא טוען שהם התכוונו רק למאתיים וחמשים איש ולא לקורח דתן ואבירם. הטענה שלו היא שרואים מכאן שבני ישראל הצטערו על מותם ומכאן שהם היו אנשים גדולים ונערצים, וזו גופא הסיבה שלדעתו הם לא התכוונו לדתן ואבירם שהרי הם היו מאז ומתמיד עושי בעיות ובוודאי שאף אחד לא הצטער על מותם...
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 17, 2018 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 11
צפיות: 147

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

אם אתה שואל האם יש השפעה פסיכוסומטית. זה דבר כל כך מוכר לכולם ופשוט שאין חולק בו.
הטיעון הנגדי של כל מיני מרפאים אלטרנטיביים שאין מלבד זאת מאומה וכל מחלה סיבתה המחשבות ויכולה להתרפא לגמרי ע"י שינוי המחשבות אינו נתמך על ידי המציאות המוכרת לנו ומוכחשת ע"י המחקרים המדעיים.
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 17, 2018 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 40
צפיות: 477

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

ועיין רש"י סנהדרין ריש נ"ב ע"ב אמנם זה יהודה ועוד לקרא אבל בכל אופן.
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 17, 2018 9:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: זעקה!טלפון כשר חדש חובת הדור !
תגובות: 26
צפיות: 776

Re: זעקה!טלפון כשר חדש חובת הדור !

אני חושב שאש משמים העיר כאן הערה נכונה וחשובה. יש בעניין הזה דבר לא מובן. מה שיוסף הצדיק היה צריך את כחו וצדקתו (וסיוע מדיקנו של אביו) להנצל מאשת פוטיפר הוא כי באמת היה מקום חיבור לה. ולא היה זה סתם עניין ערווה. וזה הביאור שראתה באיצטגנינות ועניין אסנת ועוד מה שדרשו וכיוון שהיה מקום לזה היה צריך דעת...
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 17, 2018 9:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 40
צפיות: 477

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

בכל מקרה לעניינינו אין זה נוגע מאומה כי גם לדעתו המעשה היה חטא ממש ולא רק אי הבנה.
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 17, 2018 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 40
צפיות: 477

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

כבר עלה פעם הנושא הזה. נכון שבדבריו משמע כך אבל מה נעשה שהוא נגד השכל והמשמעות הפשוטה של הכתובים ודבריו דחוקים ומי כמוהו מזהיר על הכניעה לדעת חכמים במקום שהיא נגד השכל. זה ממש בלתי נתפס בעיני איך הוא מביא ראיה לצדקתם מהעובדה שבני ישראל אמרו למשה ואהרן אתם המיתם את עם ה' אמירה שהיא חטא גמור שבגללה רצ...
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 17, 2018 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 11
צפיות: 147

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

ולב שמח ייטיב גהה.
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 17, 2018 6:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 40
צפיות: 477

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

ובטוחני כמעט בלי ספק, שאם היינו אנחנו בדורו, אם לא שהיינו נגררים אחריו ממש, הרי שבוודאי היה לנו ספקות ותמיהות. את המשפט הזה שכותבים כאן בכל מיני אופנים אני לא מסוגל להבין. אם היינו אז זה לא היינו אנחנו. הספיקות והקשיים שלנו הם מותאמים לדור שבו אנו נמצאים. והעמידה בהם בדורנו שקולה כעמידה בנסיונות גד...
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 17, 2018 6:05 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח
תגובות: 29
צפיות: 1086

Re: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח

לענין השיטה לחשוב מהמולד האמיתי יש לכך סימוכין מפסק הב"י לגבי עשיית קידו"ל אחר ליקוי חמה, וכן אחר ליקוי לבנה, ואמנם יש שפירשו דהינו דוקא במקום שהחה ליקוי בפועל דלא להוי חוכא, אך יותר מסתבר דיש מזה ראיה וזיל בתר טעמא, וכנראה גם שזה הוא מנהגו של מרן החזו"א שכפי המובא בדינים והנהגות אף ...
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 17, 2018 3:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 40
צפיות: 477

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

אני מאד מתפלא שכולכם סוברים כפלתי. שהויכוח בין קרח ומשה הוא ויכוח בין שני צדיקים שצריך לדעת בשכל מי צודק. הרי משה רבינו אומר עליהם שהם אנשים רשעים. וברור שללכת בעצת קורח היתה עבירה. והשאלה איך לא להיות מעדת קרח היא כמו לשאול איך לא להיות מהמרגלים או יותר מזה איך אם היינו בזמן בית ראשון לא היינו עובד...
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 17, 2018 2:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 40
צפיות: 477

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

תוכן כתב:יש כמה דרכים שאפשר להכריע בין גדולי ישראל:

א. שכל הישר.

ב. אצל מי נמצאים רוב ת"ח והירא"ש.

ג. מבחן התוצאה, איזו דעה מביאה יותר כבוד שמים.


אם זו תשובה לשאלת פלתי, מה בעצם התשובה. כלומר לפי איזה משלושת הדרכים היית מכריע בפרשת קרח וכאיזה צד היתה עולה ההכרעה?
על ידי אוצר החכמה
א' יוני 17, 2018 2:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 40
צפיות: 477

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

אני לא הבנתי למה הרב פלתי נזכר בשאלה הזו בפרשת קורח ולא שאל מעין זה בפרשת כי תשא או בהעלותך או שלח.
על ידי אוצר החכמה
ו' יוני 15, 2018 5:30 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שימוש בטקסטים מפרוייקט השו"ת
תגובות: 13
צפיות: 579

Re: שימוש בטקסטים מפרוייקט השו"ת

אבל הנושא הנידון כאן הוא העניין השני. לבא ולקחת את הטקסט המוקלד בניצול של העבודה של בר אילן בהקלדה. למה שהחוק ודין זכויות היוצרים או שמירה על עמלו של האדם לא יגנו על זה. אם אתה רוצה לך ותקליד גם אתה. אני מבין שכמו בפטנטים החוק (או תקנת בציבור בהלכה ע"פ חכמי המקום) יכול לבא ולומר שטובת הציבור ה...
על ידי אוצר החכמה
ו' יוני 15, 2018 2:30 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שימוש בטקסטים מפרוייקט השו"ת
תגובות: 13
צפיות: 579

Re: שימוש בטקסטים מפרוייקט השו"ת

אני לא מבין את העניין הנידון כאן. זכויות יוצרים יש להם שתי משמעויות הכלולות בהם. אחד כיוון שאני יצרתי יצירה אסור לך להשתמש בה או בזהה לה אפילו אם אתה יצרת אותה בלי השתמשות במעשי אני. מעין עניין הפטנט כלומר אם אכתוב סיפור זהה לסיפור שלך בדיוק אפילו שלא אעתיק את הסיפור שלך אלא אכתוב אותו מחדש אבל כיוו...
על ידי אוצר החכמה
ו' יוני 15, 2018 9:48 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח
תגובות: 55
צפיות: 1962

Re: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח

גם כאן בארץ כך אני מכיר. (אשתו של ר' מאיר חדש נקראה צביה בחיריק) וגם אחרות.
על ידי אוצר החכמה
ה' יוני 14, 2018 10:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: זה קלי ואנוהו במצוות שבין אדם לחבירו
תגובות: 7
צפיות: 129

Re: זה קלי ואנוהו במצוות שבין אדם לחבירו

שואל אותך הרב עזריאל ברגר מהדין של הוקצה למצוותו. באופן דומה אפשר לשאול כתוב בפוסקים שאע"פ שמעיקר הדין חפצי מצוה נזרקים ראוי שלא לזרקם בבזיון וכן המנהג. האם אתה אומר את זה גם על המכתב? כיוון שמסתבר שלא, רואים שיש הבדל בין דבר שהוא חפץ של מצווה לבין דבר שרק נעשית על ידו מצווה. וכאן מגיעה השאלה א...
על ידי אוצר החכמה
ה' יוני 14, 2018 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: זה קלי ואנוהו במצוות שבין אדם לחבירו
תגובות: 7
צפיות: 129

Re: זה קלי ואנוהו במצוות שבין אדם לחבירו

עדיין יש כאן שאלה.
נאמר שחבירו אינו מחשיב כלל דף נאה כך שמצד חבירו אין בזה שום מעלה. אבל הוא בעיניו חשוב שדברים יהיו בכלי נאה.
ואז השאלה האם כיוון שלמעשה מקיים מצווה בשליחתו ראוי שיכבד אותה כפי שהוא בעיניו ודף נאה או דכיוון שלמקבל אין בזה שום מעלה אין בזה עניין.
על ידי אוצר החכמה
ה' יוני 14, 2018 8:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שלח. שאלה של ילדים, איך המעפילים באו עד סמוך לאר"י?
תגובות: 23
צפיות: 400

Re: פרשת שלח. שאלה של ילדים, איך המעפילים באו עד סמוך לאר"י?

קו ירוק ומתעמק צודקים בהסברם ואפשר לומר את התשובה באופן עוד יותר פשוט. זו השאלה בתחילת האשכול. המעפילים באו עד סמוך לאר"י, האם הם לא עברו 'במדבר הגדול והנורא' נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים'? מסתמא ענני כבוד ומן ובארה של מרים לא באו איתם, ואיך באו בשלום עד גבול ארץ ישראל? אבל משה רבינו אומר ב...
על ידי אוצר החכמה
ה' יוני 14, 2018 12:04 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח
תגובות: 29
צפיות: 1086

Re: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח

מה הם עושים בחדשים אחרים?
זה נראה פשוט פליטת קולמוס.
על ידי אוצר החכמה
ד' יוני 13, 2018 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעה בדבר משנה - שיעור הגבול
תגובות: 4
צפיות: 113

Re: טעה בדבר משנה - שיעור הגבול

לא חלקת עמנו את אריכותך.
אבל האם כוונתך לומר שרק אם לא ידע את הש"ך ועתה שיודע אומר שאם היה יודע היה פוסק כמונו. אבל אם אומר שידעו ופסק שלא כמוהו או שלא ידעו אבל אפילו ידעו לא היה פוסק כהש"ך בשני מקרים אלו אין נחשב טועה בדבר משנה?
על ידי אוצר החכמה
ד' יוני 13, 2018 10:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: והיה יכול ללמוד על הדף
תגובות: 6
צפיות: 351

Re: והיה יכול ללמוד על הדף

כתוב שם שהוא צווה לכתוב כך על המצבה.
אבל מה הפירוש של זה?
על ידי אוצר החכמה
ד' יוני 13, 2018 7:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט
תגובות: 54
צפיות: 2515

Re: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט

לענ"ד ההבדל אחר. שכמישהו בא לחדש דין נגד המקובל אז הוא צריך את הסכמת גדולי הדור. הדבר מצוי בתשובות.
על ידי אוצר החכמה
ד' יוני 13, 2018 7:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גימטריא בתקופת התנאים
תגובות: 22
צפיות: 312

Re: גימטריא בתקופת התנאים

סתם מעניין למה זה משנה אם האמוראים אומרים את דרשת הגימטריה או התנאים?
על ידי אוצר החכמה
ד' יוני 13, 2018 8:51 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: שלשה מאמרים באנגלית על התכלת
תגובות: 8
צפיות: 237

Re: שלשה מאמרים באנגלית על התכלת

מה הכוונה לא ידעו לתאר צבעים בצורה נכונה? למה הם לא ידעו?
על ידי אוצר החכמה
ד' יוני 13, 2018 12:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 193
צפיות: 7980

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אנסה שוב לומר את דעתי. חז"ל אינם מכריעים דבר מדעתם כמו שאני ואתה מכריעים דבר מדעתנו. חז"ל מכריעים אם דבר הוא על פי תורה. ברגע שחז"ל קבעו שדין מסוים הוא על פי תורה מי שמקבל את התורה לא מתעניין בטיעון שזה נראה רצח. כי אם התורה היא הקובעת שדבר אינו רצח די בזה ואין כאן מה לדון מה נרגש לנו...
על ידי אוצר החכמה
ד' יוני 13, 2018 12:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 193
צפיות: 7980

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

יש בעייה מהותית בערבוב בין התורה לטיעונים אחרים וממילא לטענות שאתה מעלה כמו תביא את הסרטונים לתורה. מי שמקבל את סמכות התורה ואת זכותה לצוות על אנשים גם למות (עקה"ש למשל) סבור ששאלת רציחה היא שאלה מוסרית שיכולה להקבע על ידי התורה. ואם התורה מתירה הדבר מותר ואם אוסרת הדבר אסור. מי שטוען על זכות ...
על ידי אוצר החכמה
ג' יוני 12, 2018 9:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 193
צפיות: 7980

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

מה שאני התכוונתי שזה לא מובן לי מה מעלים בדיון את זכות האשה על גופה. לדון אם הריגת עובר היא רצח אפשר לדון וכבר כתבתי על זה לעיל. משל הכנר של תומסון הוא אידיוטי. היא ממציאה סיפור הזוי שחטפו מישהו וחיברו אליו אדם אחר וההוא חי ממנו. כל ה"ניסויים המחשבתיים" האלה (אלברט איינשטיין צריך להתפלץ לא...
על ידי אוצר החכמה
ג' יוני 12, 2018 5:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 193
צפיות: 7980

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

על זה הם מסתמכים ואתם פה מידיינים??
על ידי אוצר החכמה
ג' יוני 12, 2018 5:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 193
צפיות: 7980

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אם הזמנתי אדם לשבת על הכתפים שלי ונמאס לי מזה אחרי 10 דקות מותר לי לזרוק אותו למוות?

או אפילו
אם אני יושב על ההר באמצעו ומישהו גולגל מלמעלה ונעצר בגופי האם מותר לי לדחוף אותו שימשיך להתגלגל ולמות?
על ידי אוצר החכמה
ג' יוני 12, 2018 4:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 193
צפיות: 7980

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אגב אולי תסבירו לי למה זה שייך לזכות האשה על גופה? היא פוגעת ביצור אחר מסיבות שחשובות לה. מה הקשר לזכותה על גופה?
על ידי אוצר החכמה
ג' יוני 12, 2018 4:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 193
צפיות: 7980

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

יש בעייה מהותית בערבוב בין התורה לטיעונים אחרים וממילא לטענות שאתה מעלה כמו תביא את הסרטונים לתורה. מי שמקבל את סמכות התורה ואת זכותה לצוות על אנשים גם למות (עקה"ש למשל) סבור ששאלת רציחה היא שאלה מוסרית שיכולה להקבע על ידי התורה. ואם התורה מתירה הדבר מותר ואם אוסרת הדבר אסור. מי שטוען על זכות ה...
על ידי אוצר החכמה
ג' יוני 12, 2018 9:54 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שאלה בקידוש ליל שבת
תגובות: 37
צפיות: 649

Re: שאלה בקידוש ליל שבת

א. באיזה יין אתה משתמש? מה מבעבע לך בכוס. . רק רק מוסקטו מוגז. הואיל ומה שכתב רש"י שהיינות שלנו חלשים לא קאי אלא על יינות שלהם בטרויי"ש וגלילותיה, ומנא לן למימר דס"ל דארץ ישראל שינתה טעמה. ואם כן הוא, נמצא שהשותה יין קלאסי של 11-13% הריהו שותה יין חי! בקידוש זה דיעבד, ובארבע כוסות עו...
על ידי אוצר החכמה
ג' יוני 12, 2018 8:42 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: בחורים הלומדים את סברת כרסם
תגובות: 58
צפיות: 3178

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

צודק רון ולענ"ד יש בדברים חשיבות גדולה להדגישם. לא בכדי הגמרא והפוסקים לא נימקו את דבריהם ביחס לאיסורי תורה בנימוקים מחכמת האמת אע"פ שהנימוקים האלה הם אמיתיים ועיקרים וחז"ל ידעו טעמיהם. והטעם הוא שלומדי ההלכה, היינו אנחנו, צריכים לדון בהלכה לפי הכללים ההלכתיים ולא לומר כיוון שזה איסור...
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 11, 2018 10:33 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: איך עוצרים את התוכנה מלהכנס לתרדמת
תגובות: 7
צפיות: 421

Re: איך עוצרים את התוכנה מלהכנס לתרדמת

אני באמת לא מבין אתכם.
למה אתם לא מצלצלים לתמיכה ושואלים אותם הם יודעים איך לפתור את זה.
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 11, 2018 2:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שלח. שאלה של ילדים, איך המעפילים באו עד סמוך לאר"י?
תגובות: 23
צפיות: 400

Re: פרשת שלח. שאלה של ילדים, איך המעפילים באו עד סמוך לאר"י?

כי הם פגשו את הכנעני והעמלקי במקום מושבם. וראה בתנחומא שלח ט' ''ומה ראה (עמלק) לישב על הספר על דרך כניסתן של ישראל לארץ, אלא כך ציוהו עשיו זקינו לקדמן בדרך ועקר ממקומו וישב לו בדרך, שנא' וירד העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא'' מבואר שהיו בארץ בגבול הארץ, ומשמע ששם היכום! רש"י מסביר לא כך. אלא שהם...
על ידי אוצר החכמה
ב' יוני 11, 2018 2:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שלח. שאלה של ילדים, איך המעפילים באו עד סמוך לאר"י?
תגובות: 23
צפיות: 400

Re: פרשת שלח. שאלה של ילדים, איך המעפילים באו עד סמוך לאר"י?

חיפשתי ולא מצאתי איפה ראית שהגיעו עד סמוך לארץ ישראל.

עבור לחיפוש מתקדם