החיפוש הניב 12688 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ו' אוקטובר 20, 2017 2:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמירות שבת עם אחותו
תגובות: 5
צפיות: 92

Re: זמירות שבת עם אחותו

הנה מישהו העלה מקודם לפורום.
הוא כתב שאם אינו ראוי להעלותו שיודיעו ונוריד ואני חוזר על דבריו.
על ידי אוצר החכמה
ו' אוקטובר 20, 2017 12:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמירות שבת עם אחותו
תגובות: 5
צפיות: 92

Re: זמירות שבת עם אחותו

זה לא קשור אפילו לייחוד. אנחנו לא מדברים על האיסור לשמוע אלא על האיסור לומד דברי קדושה כנגד הערווה. רק סברתו הוא שכיוון שאינו ערווה ממש רק קול באשה ערווה ממילא תלוי בהרהור כלשונות המופיעים בראשונים. בעיני להוציא מזה מסקנה פשוטה שבאחותו שרי הוא רחוק מאד.
על ידי אוצר החכמה
ו' אוקטובר 20, 2017 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמירות שבת עם אחותו
תגובות: 5
צפיות: 92

זמירות שבת עם אחותו

בנושא שנעלתי ולא קראתיו כמעט, ראיתי שהובא המאמר של יהוסף יעבץ (הרב יהושע ענבל) על ספרי הרב אלישיב. פתחתי וראיתי שכתב בנוגע לשירי קודש עם אחיותיו (שהרב אלישיב החמיר בזה) אינו מובן טעם החומרא שהרי אין אדם מהרהר באחיותיו. ואם אני מבין נכון מדובר בשירי קודש היינו בחשש קריאה כמו ק"ש. ואני משתומם אמנ...
על ידי אוצר החכמה
ו' אוקטובר 20, 2017 12:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: וישמן ישורון ויבעט?
תגובות: 101
צפיות: 2730

Re: וישמן ישורון ויבעט?

צודק הגיע הזמן לנעול את הנושא הזה.

כמובן שתגובה מצד הרב בעל המאמר או ממי שנפגע מדברים ומרגיש שזכותו להגיב נפגעה תוכל להכתב בפנייה אלי.
על ידי אוצר החכמה
ו' אוקטובר 20, 2017 10:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חשבון הדורות עד בריאת העולם/ מקור
תגובות: 4
צפיות: 62

Re: חשבון הדורות עד בריאת העולם/ מקור

לא ברור מה אתה מתכוון ב .. נקודות. ומה הכוונה בחשבון הדורות לנושא הזה. עשרה דורות מנוח עד אברהם לגבי הגויים אני משער שהיו הרבה יותר דורות בייחוד להסוברים שרק אנשי הסגולה האריכו ימים כל כך. בגדול אפשר לחשב חישוב פשוט שממוצע דור הוא 25 שנה ולפי זה מאברהם אבינו עד עתה היו כמאה וחמישים דורות. ממוצע דור ...
על ידי אוצר החכמה
ו' אוקטובר 20, 2017 8:37 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: באיזה ג"ע היה אדה"ר לפני החטא
תגובות: 12
צפיות: 179

Re: באיזה ג"ע היה אדה"ר לפני החטא

לומר קודם הוא נברא מעפר רוחני מאדמה רוחנית ונפלה עליו תרדמה רוחנית ונוצרה לו אשה רוחנית ובא עליה בצורה רוחנית והרתה וילדה באופן רוחני את קין והבל הרוחניים. ומה קרה אחרי החטא כל הדברים הרוחניים האלה הפכו פתאום להיות גשמיים? קשה לי להעלות צילום כרגע אבל יעויין בדעת תבונות סימן קכו במהדורת רח"פ ו...
על ידי אוצר החכמה
ו' אוקטובר 20, 2017 8:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: חכמי גליציה - חידושיהם ודרך לימודם
תגובות: 9
צפיות: 112

Re: חכמי גליציה - חידושיהם ודרך לימודם

ואני שקראתי את דבריו עד הסוף חושב שאינך צודק באמירתך ואתה מבזהו לחינם.
על ידי אוצר החכמה
ו' אוקטובר 20, 2017 8:30 am
פורום: אספקלריא
נושא: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?
תגובות: 32
צפיות: 826

Re: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?

לא הבנתי.
הלא שם זה מתואר כעוולה ולא כמעשה צודק. ברור שדברתי על האם היו מאשפזים אותו בצדק ולא האם היו רשעים שהיו מנסים למנוע ממנו לומר את דברי ה' ע"י אישפוזו.
על ידי אוצר החכמה
ו' אוקטובר 20, 2017 8:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: חכמי גליציה - חידושיהם ודרך לימודם
תגובות: 9
צפיות: 112

Re: חכמי גליציה - חידושיהם ודרך לימודם

אני לא חושב שאתה צודק.
הכותב נתקל כמה פעמים שדבריהם נראים לו לכאורה (כך כתב בפירוש) תמוהים. וכתב בדרך כבוד שהוא מבקש לדון בדבר. אדרבה הסבר לו מדוע אין הדברים תמוהים. או שיש בזה איזה שיטה כמו שהוא שואל או שאין בזה שיטה והנסיון שלו לשים את זה כשיטה שגוי. כל זה חלק מן הדיון. אין מה לנזוף בו.
על ידי אוצר החכמה
ו' אוקטובר 20, 2017 8:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור למנהג לפתוח הידים כמקבל דבר בברכת כהנים
תגובות: 41
צפיות: 211

Re: מקור למנהג לפתוח הידים כמקבל דבר בברכת כהנים

חכמים הזהרו ודייקו בדבריכם. שאלו כאן חכמי הפורום מה מקור המנהג לפתוח ידים כמקבל דבר בברכת כהנים, ואף אחד לא ענה עדיין על השאלה: מי נהג כן? באיזה ספר קדמון זה מוזכר שנהגו כן? מי אמר להתחיל לנהוג כן? אני קורא פה רק זריקת מקורות מהזיכרון החלקי, והפניות שלא קשורות לעצם השאלה. בכלל יש לנקוט האי כללא. יש...
על ידי אוצר החכמה
ו' אוקטובר 20, 2017 12:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: וישמן ישורון ויבעט?
תגובות: 101
צפיות: 2730

Re: וישמן ישורון ויבעט?

ראה מה שהעיר על דברי הגריש"א שאישה שאמרה נטמאית אינה מותרת עד שתאמר בפיה אך אם לא אמרה אסורה, ועל כך כתב המחבר שהלמדן היה מקשה דכלפי לייא שהרי באם לא אמרה כ"ש שיותר אינה נאמנת, וביאר שם בטוב טעם.


מעניין מה זה אולי תביא לנו את כל העניין?
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 19, 2017 11:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור למנהג לפתוח הידים כמקבל דבר בברכת כהנים
תגובות: 41
צפיות: 211

Re: מקור למנהג לפתוח הידים כמקבל דבר בברכת כהנים

אני קצת סקפטי.
ממה שראינו בהרבה דברים פעולות חיצוניות מועילות בתחילה אבל מהר מאד מתרגלים לעשות אותם באופן אוטומטי וחוזרים להרהר בכל מיני עניינים.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 19, 2017 11:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור למנהג לפתוח הידים כמקבל דבר בברכת כהנים
תגובות: 41
צפיות: 211

Re: מקור למנהג לפתוח הידים כמקבל דבר בברכת כהנים

שלוש פעמים קראתי את התורה לשמה שהבאת ולא מצאתי איפה מזכיר שנהגו כן בברכת כהנים.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 19, 2017 9:32 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת שם שמים בזמירות שבת
תגובות: 23
צפיות: 240

Re: הזכרת שם שמים בזמירות שבת

אתה יוצא מנקודת הנחה שהזמירות והמשניות (וכן הגמ') אותו טעם. איני יודע, וגם איני יודע טעם המשניות. נראה שזה מנהג מושרש מאוד בציבור האשכנזי בלבד. (להבדיל ממנהג הספרדים להזכיר שם השם בכל פיוט ובכל הזכרת פסוק אפי' בתוך כדי שיחה עם חבירו וכ"ש בגמ' ובמשנה.) אני הבנתי שזה סוג של יראה משמו של הקב"...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 19, 2017 9:30 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת שם שמים בזמירות שבת
תגובות: 23
צפיות: 240

Re: הזכרת שם שמים בזמירות שבת

לא אריך לשנות את שם ה'. זה כמו להגיד אברקם. כשאומרים "השם" במקום אדנות, אין בכך עיוות, אבל לומר קל במקום א-ל, זה שינוי השם. כאשר כותבים ק-ל אינו חסרון כ"כ דהוי כמו קרי וכתיב. אבל כשקוראים "זה קלי ואנוהו" לולי שהתרגלנו היה הדבר צורם את האוזן. בפרט שכל בית הכנסת צועק זאת. אתה...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 19, 2017 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור למנהג לפתוח הידים כמקבל דבר בברכת כהנים
תגובות: 41
צפיות: 211

Re: מקור למנהג לפתוח הידים כמקבל דבר בברכת כהנים

הובא באיזה מקום שר' אליהו לאפיאן זצ"ל היה נוהג כן. ומשם לדעתי התפשט.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 19, 2017 1:06 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 80
צפיות: 1933

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

אתה יודע טוב ממני שאפשר למצוא דוגמאות שבהן הקמץ הוא ההבדל היחיד. על אף הדמיון החילוקים עדיין משנים משמעות לא פחות ממלעיל ומלרע. (אגב סיפר לי חבר שהיה בבית כנסת באיטליה ובקטעים מסויימים לא הצליח להבין מה אומרים עד שתפס שאינם יכולים לסגור מילה בהברה סגורה כמנהג השפה האיטלקית ואמרו ים ימו וכדומה) נראה ...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 19, 2017 12:44 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 80
צפיות: 1933

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

א. אתה מערב בין לתקן ובין לפסול בדיעבד. הנושא לא היה אם ראוי לתקן וודאי שראוי לתקן. השאלה היא אם זה פוסל בדיעבד. ואם אנחנו טוענים שפוסל בדיעבד אז הגיית ה ק התימנית כג של רבים מהספרדים פוסלת באותה מידה. ומאידך הקמץ והפתח שאע"פ שאתה לא דיברת עליהם אני דברתי עליהם ואם ההברה התימנית (או האשכנזית) נ...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 19, 2017 10:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: 10 % אספרסו
תגובות: 17
צפיות: 821

Re: 10 % אספרסו

נראה לדון בזה היתר, ע"פ המצו"ב משו"ת רבנו יעקב מליסא. ביטול תבלין.PDF מה דעתכם? לענ"ד עיקר כוונתו כמו שהוא מדגיש שהוא משום שכשהמלח נמס במים השתנה מצבו וזה דבר מציאותי. אבל כשיש אבקה שרובה חומר אחד ומיעוטה חומר אחר מצד המציאות אין סיבה לדון שהשתנה עניין הבישול באבקה המועטת רק בגל...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 19, 2017 9:48 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 80
צפיות: 1933

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

על זה בדיוק אני טוען. א. שלא משנה אם המרחק גדול יותר או פחות הוא מספיק גדול כדי שמי שטוען שלה"ק לעניין נ"כ צריכה להיות בדיוק כצורתה יהיה לו בעייה רצינית. ב. קשה לומר שההברה התימנית קרובה יותר להברת הספרדים מאשר לאשכנזית. ג. נכון שיש מקרים שכולם מודים מה ראוי להיות. הטענה היא שבא זה ולימד ע...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 19, 2017 7:28 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 80
צפיות: 1933

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

יש מבטאים שאכן טוענים כן. האחרים אומרים שבספק הם אוחזים בקבלה ובמסורת אבותיהם. ומה שתאמר על ברכה לבטלה בתפילין ושופר וס"ת (לחולקים על הר"מ) וכדו' (בענינים שאינם תלויים בהכרעה), ה"ה כאן. לכן הוספתי את מה שכתבתי הרי ברור שכל המבטאים הושפעו מאד מהסביבה ואף מבטא לא טוען ולא יכול לטעון שכ...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 19, 2017 7:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?
תגובות: 19
צפיות: 265

Re: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?

אבא יודן כתב:
נהר שלום כתב:וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה
"אשת" - (קידושין יט) אפילו אשת איש

לא ממשמעות המילה אלא מייתור לשון


אני חשבתי שזה מהצורה של הסמיכות. שהיה לו לומר אשה יפת תואר וכשאמר אשת מתפרש אפילו אשת איש.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 8:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסתורין ותעלומות ביהדות - אשכול מרכזי
תגובות: 24
צפיות: 738

Re: מסתורין ותעלומות ביהדות - אשכול מרכזי

בהנחה שלא נקבל שירמיהו החזירם ויאשיה בן אמון מלך עליהם?
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 7:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקום ארון אינו מן המידה - שידוד מערכות לוגיקה?
תגובות: 11
צפיות: 235

Re: מקום ארון אינו מן המידה - שידוד מערכות לוגיקה?

ראה דברי המהר"ל בהקדמה לגבורות ה'.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 7:37 pm
פורום: ניהול הפורום
נושא: אשכול מפוצל?
תגובות: 9
צפיות: 123

Re: אשכול מפוצל?

כנראה שלא בכוונה. אולי לחץ פעמיים על שלח. ולאחד הגיב אדם אחד ולשני אחר.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 7:31 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 80
צפיות: 1933

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

אז אתה סבור שמי שנו"כ במבטא אשכנזי חסידי ליטאי ספרדי תימני אמריקאי ייקי מברך ברכה לבטלה?

הרי ברור שכל המבטאים הושפעו מאד מהסביבה ואף מבטא לא טוען ולא יכול לטעון שכך בדיוק דיבר משה רבינו.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 7:18 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת שם שמים בזמירות שבת
תגובות: 23
צפיות: 240

Re: הזכרת שם שמים בזמירות שבת

לא התכוונתי על הכינוי הזה בפרט. כוונתי לומר שאנו משבחים את הקב"ה וראוי לשבחו בשמו ולא באיזה רמז לשמו.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 7:16 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 80
צפיות: 1933

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

מצד הסברא כל היכא שקורא לפי רגילותו ורגילות אנשי מקומו אינו נקרא שינוי משמעות הפוסל.

כמדומני שכבר הביאו לעיל את ר' חייא, וגם לולא זה לא מצאנו ידינו ורגלינו בשינוי כל המבטאים ועל כרחך שכך הוא.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 7:07 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת שם שמים בזמירות שבת
תגובות: 23
צפיות: 240

Re: הזכרת שם שמים בזמירות שבת

באמת התפלאתי קצת ששרו בשמחת תורה ויבא מלך הכבוד מי זה מלך הכבוד השם צבקות.
מי זה השם צבקות?

ואל תשיבני ממה שמשה רבינו אומר ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את ה' אלוקיך. הכוונה להתיירא מהשם של ה' אלוקיך.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?
תגובות: 19
צפיות: 265

Re: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?

לא מובנת השאלה. בעל אינו כינוי לאדם נשוי. ? ואם בעל אשה הוא. מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband? רק בצירוף, בעולת בעל, או נחרפת לאיש הער אגב בכותרת על מילה 'נפרדת' שבכותרת, על שה יש מילה נפרדת בתורה 'מיוחדת'. הרי על הפסוק הזה מדובר. אבל אין פירושו כינוי לאדם נשוי. הסבר...
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 5:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?
תגובות: 19
צפיות: 265

Re: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?

מה אינך מבין.
הבעל הוא בעל של האשה ולא כינוי לאדם נשוי.
אם בעל אשה הוא (במשפטים) פירושו אם הוא בעל של אשה מסויימת ולא אם הוא אדם מסוג בעל אשה. ובלשון הכתוב בעל הבור האם תשאל למה אין כינוי מקביל לבור זה ביחס לבור הפקר?

יש גם כינוי אחר במקרא שמייחס את הבעל לאשתו והוא אישי, בהושע, והוא מקביל לאשתי.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 5:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?
תגובות: 19
צפיות: 265

Re: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?

לא מובנת השאלה. בעל אינו כינוי לאדם נשוי.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 12:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסתורין ותעלומות ביהדות - אשכול מרכזי
תגובות: 24
צפיות: 738

Re: מסתורין ותעלומות ביהדות - אשכול מרכזי

כיוון שכנראה הגולם מפראג טמן אותה אז זה באמת מסתורין איך זה קרה.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 11:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסתורין ותעלומות ביהדות - אשכול מרכזי
תגובות: 24
צפיות: 738

Re: מסתורין ותעלומות ביהדות - אשכול מרכזי

לדוגמא, מר שושני והגולם מפראג...


מי מהם אמור להיעלב ?
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 7:21 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: באיזה ג"ע היה אדה"ר לפני החטא
תגובות: 12
צפיות: 179

Re: באיזה ג"ע היה אדה"ר לפני החטא

מה שלא מובן לי זה למה עלה בדעתך שלא מדובר בגן עדן תחתון?
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 17, 2017 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן מוצאי שבת 'מקובל' - מאין מקורו?
תגובות: 6
צפיות: 133

Re: זמן מוצאי שבת 'מקובל' - מאין מקורו?

בירושלים נוהגים רבים בזמן מוצאי שבת שהוא כ-35 דקות במעלות, וזמן זה נקרא 'מקובל', מתי הוחל לנהוג בזמן זה והיכן מקורו? שהרי אם ננקוט בזמן בין השמשות כשיטה הנקראת דעת הגאונים, הרי לאחר 18 או 20 דקות כבר יצאה שבת, ואם ננקוט כדעת ר"ת בזמן ביה"ש הרי יש להמתין 72 דקות. מקורו שולחן ערוך אורח חיים...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 17, 2017 5:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס "האותיות התגין והנקודות" <<<מהדורה חדשה ומורחבת>>>
תגובות: 48
צפיות: 1748

Re: קונטרס "האותיות התגין והנקודות" <<<מהדורה חדשה ומורחבת>>>

לא הבנתי מה הכוונה כדורש מפי הגבורה. זה דרוש כמו כל הדרושים שמתבסס על דברי חז"ל וביאורים בקבלה ודרוש של המחבר ריש מילין מה הבעייה עם זה?
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 17, 2017 5:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראת החזו"א על קימה והידור בשעת קרי"ש
תגובות: 11
צפיות: 272

Re: הוראת החזו"א על קימה והידור בשעת קרי"ש

בפסוק ראשון? מזכיר לי סיפור יפה. פעם עמד אחד הרבנים בהר נוף ולימד את ההלכה שמי שמסתפק אם הוא נמצא בוכתבתם על מזוזות הראשון או השני צריך לחזור לראשון. אחרי שלימד אמר. זה הדין אבל למעשה איני מבין את זה איך יכול להיות שבן אדם לא יודע אם הוא אמר והיה אם שמוע אם לא? קם אחד השומעים ואמר, אני לפעמים עושה ש...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 17, 2017 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת בהבנת התחלקות ה'זמן'?
תגובות: 56
צפיות: 555

Re: מחלוקת בהבנת התחלקות ה'זמן'?

אני לא מצליח להבין מה אתם מסתבכים. דברי המהר"ל פשוטים. אם יש הבדלה בין הרגעים ורגע מסוים שייך ליום הששי והשני לשביעי אין קשר בין שני הרגעים. כלומר הם שכנים אבל לשכנות הזאת אין שום משמעות מלבד העובדה שזה ליד זה ואין משהו אחר ביניהם. אבל אם הרגעים תמיד מתחלקים אם כן השכנות הזאת היא מהותית. כלומר ...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 17, 2017 3:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גאט פון אברהם
תגובות: 18
צפיות: 369

Re: גאט פון אברהם

נו באמת. ראיה מסרט. מחר יביאו לנו ראייה מכל מיני סרטים על החברה החרדית על מנהגי זמנינו. ישבו הבמאי והתסריטאי וחשבו מה לעשות שייראה יפה פתחו סידור תפילת כל פה וראו את התפילה והתלהבו. או שסבתא של הבמאי כן אמרה את זה וזכר את זה.

אין לי מושג על העניין רק על הראייה דברתי.

עבור לחיפוש מתקדם