פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 14582 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ו' אוגוסט 17, 2018 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'אני לא מצליח למחול'! כדאי להגיד בפה שמוחל? זה מועיל לגמרי?
תגובות: 23
צפיות: 1048

Re: 'אני לא מצליח למחול'! כדאי להגיד בפה שמוחל? זה מועיל לגמרי?

שלמה המלך אומר ונתת לעבדך לב שומע .. להבין. גם עליו אתה שואל הלא ההבנה מתרחשת במוחו ובמחשבתו של האדם?
על ידי אוצר החכמה
ו' אוגוסט 17, 2018 11:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: יחוד עם בתו
תגובות: 17
צפיות: 1059

Re: יחוד עם בתו

לגבי משכב זכור מבואר בשו"ע שבמקומות שחשודים על כך יש איסור ייחוד כך שמי שחשוד על העניין אסור לו להתיחד.
שאלתי פעם את הרב אלישיב אם מי שאינו חשוד מותר לו להתייחד עם חשוד והשיב לי שכן.
על ידי אוצר החכמה
ו' אוגוסט 17, 2018 6:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים
תגובות: 101
צפיות: 2586

Re: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים

בתור שיחת מוסר זה נחמד. אבל בתור טיעון זה קצת חלש. למה מראש אתה מבין שבדורות קודמים היה אפשר להגיע למעלות גדולות ובדורנו לא. כי יש הבדל מהותי בין דורות קודמים לדורנו. יש גם הבדל מהותי בין המשיח לבינך. למה צריך להגיד את זה כי לענ"ד חשוב להדגיש שהמשיח הוא לא הרב אלישיב או הגרח"ק אבל קצת יותר...
על ידי אוצר החכמה
ו' אוגוסט 17, 2018 6:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: המהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת
תגובות: 31
צפיות: 2021

Re: המהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת

אבל זה בדיוק מה ששאלתי מדוע אתה מציין אם כך שהגמרא עצמה תמוהה כשהגמרא מובנת ורק אתה מתווכח עם המ"ב. כנראה התכוונת כך. הוא תמוה לכאורה. אבל יש לי תשובה והתשובה שלי סותרת את הבנת המ"ב. זה לא היה ברור מדבריך שלזה אתה מתכוון.
על ידי אוצר החכמה
ו' אוגוסט 17, 2018 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: המהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת
תגובות: 31
צפיות: 2021

Re: המהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת

אין טעויות הקלדה רק קיצרתי ואסביר. אם אדם יודע שצריך לקחת תרופה ביום ראשון האם מותר לו לטחון אותה בשבת כאשר יכול לטחון אותה למחרת ביום ראשון ברור שלא. זה המצב כאן. מבחינת היום הזה אם היום שבת מחר חול ואסור לי לעשות פעולה לצורך מחר כי אני יכול לעשותה מחר. אלא מה אתה אומר מחר הרי לא אעשה כי אני חושש ש...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת
תגובות: 31
צפיות: 2021

Re: המהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת

למה
הוא דבר תמוה מאד לכאורה
.
אין כאן באמת פיקוח נפש עתידי הפיקוח נפש ינבע מזה שנמנע מחר מלעשות מלאכה בגלל חשש שמא הוא שבת.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קול התור
תגובות: 176
צפיות: 19345

Re: קול התור

אם תשמע מי שאומר 'הגרא' במקום 'הגרא'

לא הצלחתי לראות את ההבדל בין שתי המילים.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 11:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש
תגובות: 43
צפיות: 646

Re: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש

הדיון כאן מוזר בעיני. מה ההגדרה של שפה קדושה? אם היה לנו גדר הלכתי של שפה קדושה ונפ"מ בזה היה מקום לדון איזה שפות בכלל זה ואיזה לא אבל מדובר כאן בסתם הגדרה וכל אחד יכול לומר שההגדרה שלו כוללת או לא כוללת שפה מסויימת. והרי זה בדיוק מה שקורה כאן. אחד אומר זה לא שפה קדושה עונה לו השני זו כן קדושה ...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 11:43 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תכלת- עיקר המראה, ראיות לגוון
תגובות: 40
צפיות: 739

Re: תכלת- עיקר המראה, ראיות לגוון

אני לא יודע. על כל מה שטען אמרת לו אבל זה ספיקא דאורייתא. כאמור אין הבדל בין מצב תכלת ראדזין לטענה הזו. ואם עיקר טענתך שיש ללבוש תכלת כי המהרש"ם החמיר בזה לעצמו, אני מקווה שאתה מבין שזה לא כ"כ משכנע. תעשה לי טובה ותקרא שוב את דברי גם בעניין ה ספיקא דאורייתא וגם בעניין הראדזינר לפני שאתה מ...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 11:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קול התור
תגובות: 176
צפיות: 19345

Re: קול התור

הבנתי את הטענה שלך אבל לא הבנתי איך היא קשורה לדברי.
אני תמהתי על הטענות שהעלה איש אחד.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 6:47 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תכלת- עיקר המראה, ראיות לגוון
תגובות: 40
צפיות: 739

Re: תכלת- עיקר המראה, ראיות לגוון

אני לא יודע. על כל מה שטען אמרת לו אבל זה ספיקא דאורייתא. כאמור אין הבדל בין מצב תכלת ראדזין לטענה הזו. ואם עיקר טענתך שיש ללבוש תכלת כי המהרש"ם החמיר בזה לעצמו, אני מקווה שאתה מבין שזה לא כ"כ משכנע.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 6:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קול התור
תגובות: 176
צפיות: 19345

Re: קול התור

לא הבנתי את הטענה. לדבריך היה יישוב בתקע"ג הם רק חזרו ובאו שוב. אבל זה לא הדבר העיקרי שלא מובן. הדבר העיקרי הוא שאתה אומר שמי שכתב על כך בשנת ת"ר!! (25 שנה אח"כ) כבר טעה בזה. אז מה אתה מוכיח מזה שקול התור לא נכתב לפני ת"ר. מי טוען אחרת? אם הבנתי נכונה לכו"ע כותב קול התור הוא...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 5:25 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תמיהה בספר חוט השני
תגובות: 46
צפיות: 1186

Re: תמיהה בספר חוט השני

אם מדובר בחוט השני שהובא לעיל באשכול אין צורך להסביר. הוא רק אומר שהמצוות השתכחו והחזירן החזו"א. הוא לא אמר שקודם אכלו טבלים או שאנשי היישוב הישן לא עישרו. הכוונה פשוטה שלדעתו הרבה הלכות הקשורות בתרו"מ היו עמומות ורק אחרי שהחזו"א דן בהן התבררו. אפשר לקבל או לחלוק על זה אבל לא מובן לאן...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 5:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קול התור
תגובות: 176
צפיות: 19345

Re: קול התור

אביא דוגמה קטנטנה למה שהיינו מצפים ע"פ הריבלינים ומה אנחנו מוצאים בפועל. הריבלינים כשהם כותבים על שנת תק"ע, הם תמיד חוזרים ומציינים זאת כשנת "תק"ע בשופר גדול", זה לדוג' משהו, שאם כנים הריבלינים, היינו אמורים למצוא בכתבי תלמידי הגר"א שעלו. אך בכולם, כולל במכתב המפורסם מ...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 5:15 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תכלת- עיקר המראה, ראיות לגוון
תגובות: 40
צפיות: 739

Re: תכלת- עיקר המראה, ראיות לגוון

אם אתה מודה לטענת אביגדור ורק בא בטענת ספיקא דאורייתא מצבך עם התכלת לא יותר טוב מאשר מצבה של תכלת ראדזין בזמנו וכל אותם הגדולים שהתנגדו לתכלת שלו יתנגדו גם לתכלת שלך. אני הבנתי שהטענה המרכזית של תומכי המורקס היא שלהבדיל מתכלת ראדזין שהיה לפי הבנת אותו הדור רק ספק בעלמא אם הוא החלזון, המורקס מבורר שה...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 4:28 pm
פורום: עזר אחים
נושא: אקוטי
תגובות: 4
צפיות: 1228

Re: אקוטי

אם כבר הייתי בוחר את המילה חמור.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 3:45 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תכלת- עיקר המראה, ראיות לגוון
תגובות: 40
צפיות: 739

Re: תכלת- עיקר המראה, ראיות לגוון

מה שפירשת שגם תוספת מודה באופן שנשתנה המראה,לענ״ד הוא דוחק גדול ולא ומשמע בתוספת שאין פסול אפילו אם יצבע מאה פעמים. בחידושים המיוחסים להרשבא שם משמע שהיה מוסיפים מים, ואולי יש לדחות. כל העניין צריך ביאור, שהרי אם ישים חתיכת צמר קטן לרגע כבר פסלו, ואם ישים חתיכה גדולה מאוד, ויכניסו לאט לאט לכאורה לא...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 3:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד מכתירים "מגיד מישרים"?
תגובות: 9
צפיות: 308

Re: כיצד מכתירים "מגיד מישרים"?

אין צורך לגנות אבל
שאלה טובה מה באמת חשב שמשון כששאל את השאלה. והוא מוזמן להסביר.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 2:08 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תכלת- עיקר המראה, ראיות לגוון
תגובות: 40
צפיות: 739

Re: תכלת- עיקר המראה, ראיות לגוון

מה שפירשת שגם תוספת מודה באופן שנשתנה המראה,לענ״ד הוא דוחק גדול ולא ומשמע בתוספת שאין פסול אפילו אם יצבע מאה פעמים. בחידושים המיוחסים להרשבא שם משמע שהיה מוסיפים מים, ואולי יש לדחות. כל העניין צריך ביאור, שהרי אם ישים חתיכת צמר קטן לרגע כבר פסלו, ואם ישים חתיכה גדולה מאוד, ויכניסו לאט לאט לכאורה לא...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 12:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תופעת מספור ספרים בשער
תגובות: 12
צפיות: 281

Re: תופעת מספור ספרים בשער

אם כך טעיתי ולא הבנתי
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 12:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תופעת מספור ספרים בשער
תגובות: 12
צפיות: 281

Re: תופעת מספור ספרים בשער

אני התייחסתי למה שכתבו כאן שמצוי מספור סידורי
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 11:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שילוט עיר מקלט - שלא יתקררו בשפיכות דמים - דרוש מקור.
תגובות: 8
צפיות: 201

Re: שילוט עיר מקלט - שלא יתקררו בשפיכות דמים - דרוש מקור.

יש שאלה בפסוק עצמו בפרק יט פסוק י ולא ישפך דם נקי. לאיזה דם הכוונה של מי?
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 11:37 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 201
צפיות: 9506

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב לר"מ ולר"י באמצע משיב מפני הכבוד וכולי . למה? עוסק במצווה פטור מן המצווה?
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 11:15 am
פורום: עזר אחים
נושא: אקוטי
תגובות: 4
צפיות: 1228

Re: אקוטי

אָקוּטִי - זכר
1.מתפתח במהירות ובחדות
2.מתרחש בפרק זמן מוגבל, לא קבוע
3.דורש טיפול ותשומת לב, רציני, חמור

הבאתי מהאתר הזה
https://milog.co.il/%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%99
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 11:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תופעת מספור ספרים בשער
תגובות: 12
צפיות: 281

Re: תופעת מספור ספרים בשער

כדי למספר ספרים צריך שהדפוס יתאים לכך. או שימספרו את זה בשלב מאוחר יותר ע"י חותמות. צריך לדעת אם הדפוסים השונים הציעו את השירות הזה.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 10:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!
תגובות: 56
צפיות: 3634

Re: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!

מה בדברי חז"ל לא עולה בקנה אחד עם רש"י? כל סיפורי חז"ל על ברוריה הם על למדנותה צדקותה חסידותה וחכמתה והיא גם היתה בתו של רחב"ת ואשת ר"מ ולכן קשה להאמין לסיפור הזה. לא הייתי אור זאת מעצמי אבל דומני שאני לא הראשון ולא רק המפקפקים בדחז"ל פקפקו בכך איני יודע מי המפקפקים הק...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 9:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התקליטור התורני גרסה 19
תגובות: 40
צפיות: 3769

Re: התקליטור התורני גרסה 19

יש להוריד את זה ברשת. אין לי מושג אם זה טוב ואם זה נקי מוירוסים הם אומרים שכן.
אני מעלה לך ZIP ואתה יכול להשתמש בו אם אתה רוצה ועל אחריותך בלבד.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 7:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה
תגובות: 86
צפיות: 1779

Re: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה

בלום כתב:
מסופק אני אם נביא אחד יבין הלשון שאנו מדברים בו

על זה לא השבת כלום!


למה אתה חושב שהוא לא יבין בגלל שהגאון הצדיק (כפי שאתם קוראים להם) בן גוריון אמר כך.

כמו שאנחנו מבינים רוב דבריו ללא פירוש הוא יבין רוב דברינו ללא פירוש.

הדבר נכון באותה מידה גם על הנביא של בן גוריון והמשנה.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוגוסט 16, 2018 7:10 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 535
צפיות: 30780

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אי אפשר להתאפק?
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצר אלבשה
תגובות: 12
צפיות: 232

Re: יצר אלבשה

אבל ההגדרה של רבא נשארת מה נקרא שהיא רוצה שאילו היו באים להצילה היתה אומרת הניחו לו.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצר אלבשה
תגובות: 12
צפיות: 232

Re: יצר אלבשה

לא הבנתי איך הוצאת מהגמרא היפך דברי רבא.

אולי אתה מתכוון למשהו אחר היה כאן בפורום דיון שבו שהציעו שאדם שרוצה לאכול נבלות וטריפות יגיד לחבר שלו שיאיים עליו עם אקדח שיאכל ואף אחד לא עובר איסור. בזה אתה צודק שרואים מכאן שאינו נכון.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 50
צפיות: 908

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

ידוע המעשה ברובינזון קרוזו היהודי שנפל על אי בודד והקים שם שני בתי כנסיות אחד שהוא מתפלל בו ואחד שאינו נכנס אליו לעולם. ולאור המעשה כאן יש לתמוה שהיה די לו להקים אחד ולגרש את עצמו משם ויוצא ידי חובת כל הדינים. כידוע נזכר בפירוש אזניים לתורה (בקובץ המצורף עמ' קנה ד"ה בדד) וצ"ע אם לא החלפת ...
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 50
צפיות: 908

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

יש לך ראיה על זה? כי אולי גם החיוב להצטרף עם השני כשיש לי מניין משלי נובע מחיובי הציבור זה לזה וכשם שלעניין ממון אין להם גם חיוב לבא אין.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 50
צפיות: 908

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

זה ודאי רק איני בטוח מה הדין שלא בעיר שהאנשים גרים בה כמו שכתבתי למעלה.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצר אלבשה
תגובות: 12
צפיות: 232

Re: יצר אלבשה

לא הבנתי מה כתבת. החושב כתב שזה תמוה שהיא עדיין אנוסה בפועל אבל כיוון שבלבה היא רוצה תתחייב ועל זה כתבתי שלפי הגמרא לא מיירי באופן שהיא עדיין אנוסה אלא שיש לה מצילים ואומרת להם שלא להצילה ואפ"ה אינה נאסרת לבעלה.

עכשיו אני רואה שבהודעה שלמעלה גם אתה כתבת כך וכ"ש שאיני מבין מה כתבת על דברי.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצר אלבשה
תגובות: 12
צפיות: 232

Re: יצר אלבשה

הרי הגמרא מסבירה במה מדובר שאומרת הניחו לו כלומר שכבר באים להצילה והיא אומרת הניחו לו. אמנם הגמרא מדברת על איסור לבעלה. (כמדומני שהיה כבר דיון פה בעניין)
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 7:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 50
צפיות: 908

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

ידוע המעשה ברובינזון קרוזו היהודי שנפל על אי בודד והקים שם שני בתי כנסיות אחד שהוא מתפלל בו ואחד שאינו נכנס אליו לעולם. ולאור המעשה כאן יש לתמוה שהיה די לו להקים אחד ולגרש את עצמו משם ויוצא ידי חובת כל הדינים. כידוע נזכר בפירוש אזניים לתורה (בקובץ המצורף עמ' קנה ד"ה בדד) וצ"ע אם לא החלפת ...
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 5:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 50
צפיות: 908

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

מה הדמיון? שם יש לו מניין אחר שילך לשם. הנושא כאן היה שאחרת אין לו מניין. ואילו היה בעיר שגרים בה מסתמא היה לו תביעה ע"פ דין שיעשו עמו מניין אחד שהוא מחובות הציבור אבל כאן מיירי בעיירת נופש שאינם גרים בה. הדמיון הוא לכפות את עצמו על ציבור שלא מעוניין בנוכחותו בלי קשר אם יש מנין אחר או לא. שנית...
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 50
צפיות: 908

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

אני לא חושב שזו הסיבה ולמה לדון לכף חובה. אני גר בירושלים ובכל מניין יש בהרבה שבתות אורחים. הם אינם אורחים שמחפשים מקום לדור בו הם אנשים שבאו להתארח אצל קרוביהם ובאו להתפלל אין שום צורך לגשת אליהם ולשאול אותם אם יש להם איפה לאכול. אם יש מישהו שנראה זר (במובן הזה) יש שניגשים אליו. אבל רוב האורחים אינ...

עבור לחיפוש מתקדם