החיפוש הניב 12528 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 25, 2017 12:29 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אב הרחמים - ככתוב בתורת משה איש האלוקים
תגובות: 10
צפיות: 131

Re: אב הרחמים - ככתוב בתורת משה איש האלוקים

יפה. אבל זה לאו דווקא כיוון אחר. למה כתוב בוזאת הברכה איש האלוקים, כי כיוון שהוא איש האלוקים ברכתו כרצון הבורא ומתקיימת. וכמו כן כאן כדבריך כיוון שהנקמה היא ממקור אלקי תתקיים.
על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 25, 2017 10:08 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2625

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

איני מבין את דברי שש ושמח על מי שמתרגש מדברי האריז"ל. שני הימים הם ר"ה ובשבילנו לקיים דרבנן צריך כמו שצריך לקיים דאורייתא. יש כללים בענייני ספיקות והחמרות ולכן בעיני לא צריך להחמיר בכל השיטות בתקיעת שופר ביום שני אפילו למי שמחמיר בראשון. אבל כשם שצריך להדליק נרות חנוכה ברצינות כך צריך לתק...
על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 25, 2017 10:05 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2625

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

אינני מבין איך נכנסו דברי האריז"ל לכאן. אחרי שחז"ל תיקנו שגם ב' תשרי הוא יום הזיכרון הרי גם ביום שני יש דין, ואין לי קושי' איך חז"ל יכולים לקבוע שיהי' דין עוד יום, כי ודאי שגם זה בכוחם של חז"ל. ואמנם מביאים מהזוה"ק ומהאריז"ל לחלק בין ב' סוגי הדינים, אבל זה כבר הסבר מהו...
על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 25, 2017 9:56 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ורצון שכני סנה - טעמים
תגובות: 9
צפיות: 111

Re: ורצון שכני סנה - טעמים

לזה התכוונתי שהרי העתקתי לשונו רק קיצרתי ורציתי לומר שהמילה שוכני חל על השמים.
על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 25, 2017 9:52 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2625

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

זה בדיוק מה שכתבתי. ואתה צודק האריז"ל הוא הסבר, ועקרונית יכול להיות גם הסברים אחרים, לדוגמה שבאותו היום יותר מכל שאר עשרת ימי תשובה בוחנים את מצבו של האדם שנית וקל לתקן במיוחד או הסברים נוספים. אבל מה רע לנו במקום להמציא הסברים לשמוע הסבר של מי שיודע. איני מבין את דברי שש ושמח על מי שמתרגש מדבר...
על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 25, 2017 9:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ורצון שכני סנה - טעמים
תגובות: 9
צפיות: 111

Re: ורצון שכני סנה - טעמים

בכל החומשים וגם בתנ"ך קורן ובתיקון של ה' ריאחי, הטעמים של המילים "רצון שוכני" הוא מרכא טפחא, "סנה" - אתנחתא. והדבר תמוה מאוד: שהרי לפי הפירוש של המילים היה צריך לומר "רצון - שוכני סנה", כלומר המילה "רצון" צריכה להיות לכאורה בטיפחא, ואח"כ ביחד: "...
על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 25, 2017 9:26 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2625

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

אתה צודק כתבתי האריז"ל אבל בעצם המקור הוא הזהר וכ"ש שאין מה להתווכח. אבל המנהג ע"פ האחרונים שס"ל שלא אומרים בליל שני לשנה טובה קצת מסייעו (ויש לחלק), והחולקים (אולי א"ר) מסייעין לצד השני, אבל סוף דבר מסברא איני מבין את זה כלל כמ"ש. תיקון: כתבתי אתה צודק אבל במבט שני אינ...
על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 25, 2017 9:19 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2625

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

מאד תמוה בעיני התביעה להאריך ביום השני כמו ביום הראשון, וכ"ש יותר ממנו. הרי היום השני אינו אלא מדרבנן, ולפי פשוטם של דברים כל ענין הדין וכו' אינם אלא בראשון. ואדרבא תמה אני על אותם שמאריכים בשני כמו בראשון. בעיני מאד תמוה להגיד שהדין הוא רק ביום הראשון. כי אטו ביום השני אנו עושים ליצנות לפני ה...
על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 25, 2017 7:25 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: איזור אליהו - סידור נועז
תגובות: 109
צפיות: 6103

Re: סדר הפיוט "וכל מאמינים"

מעט דבש כתב:
========

גם בפיוט 'אתה הוא אלקינו בשמים ובארץ' נוצר אותו שיבוש. ולמשל במקום לומר 'הוא שח ויהי - וצוה ונבראו', אומרים 'דגול מרבבה - הוא שח ויהי'; 'וצוה ונבראו - זכרו לנצח'...


וכן במלך עליון שהוא תחילת הקטע ואומרים אותו בסוף הקטע הקודם. ואז מגיע מלך אביון וצועק טעיתם.
על ידי אוצר החכמה
א' ספטמבר 24, 2017 11:11 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: איזור אליהו - סידור נועז
תגובות: 109
צפיות: 6103

Re: איזור אליהו - סידור נועז

הגירסה המקובלת היא "ה א וחז ביד מידת משפט", ואז קטע חדש- "וכל מאמינים שהוא א ל אמונה - ה ב וחן ובודק גנזי נסתרות", ואז קטע חדש "וכל מאמינים שהוא ב וחן כליות - ה ג ואל ממות ופודה משחת" וכן הלאה והלאה. הפיוט הוא ע"פ א'ב' ולכן לכאורה אין לחבר את הקטע המתחיל בב' עם הק...
על ידי אוצר החכמה
א' ספטמבר 24, 2017 5:24 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2625

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

אכן טעיתי חשבתי משום מה שכתב שתים עשרה וחצי.

העניין הוא שזה עובר לשחרית. ההסבר שתמיד חשבתי הוא ברוב המקומות הש"ץ של שחרית רץ יותר ואצלנו לא.
על ידי אוצר החכמה
א' ספטמבר 24, 2017 5:09 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2625

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

כל אחד הרוצה להתפלל יראה להתפלל לפי טבעו ומזגו,יש תפילה בנץ הנגמרת בשעה 12 ויותר כמו בישיבות ויש שיתפלל אצל מנין בעמך שב10 כבר גומרים.זה לא לעניין להתלונן על הנץ בעניין הזה. נכון. אצלנו מתפללים בהנץ החמה וסיימו ביום הראשון בשתים עשרה ובשני באחת עשרה וחצי. (גם ביום כיפור מתפללים כוותיקין פחות או יות...
על ידי אוצר החכמה
א' ספטמבר 24, 2017 5:03 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: איזור אליהו - סידור נועז
תגובות: 109
צפיות: 6103

Re: איזור אליהו - סידור נועז

אני לא יודע מה התכוון משולש, אבל גם אני כמוהו לא מבין מה נאמר כאן. השגיאה הנראית לעין היא שסדר האמירה הנכון הולך כך האוחז ביד מידת משפט אומר החזן וכל מאמינים שהוא אל אמונה עונים לו הציבור. הבוחן ובודק גנזי אומר החזן וכל מאמינים שהוא עונים הציבור וכן הלאה. ולא כמו שאנחנו מהפכים. אם בזה מדובר איך משמע...
על ידי אוצר החכמה
א' ספטמבר 24, 2017 12:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אב הרחמים - ככתוב בתורת משה איש האלוקים
תגובות: 10
צפיות: 131

Re: אב הרחמים - ככתוב בתורת משה איש האלוקים

לא. התכוונתי פשוט. דרומי כתב שהם סמוכים. ושאל ברמן למקור. אז השבתי שרואים בחומש דברים שהם סמוכים.
על ידי אוצר החכמה
א' ספטמבר 24, 2017 12:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תהילים כלימוד תורה
תגובות: 12
צפיות: 450

Re: תהילים כלימוד תורה

כלל הדבר שאם לומד נחשב כלימוד לכולי עלמא אבל אם נחשב לעניין שכר כנגעים ואהלות תלוי בתפילת דוד .

אם עושה דרך תחנונים מחלוקת אם נחשב מבחינה הלכתית כלימוד. אם כן הווה כלימוד.
אם לא, לא הווה כלימוד. ולעניין השכר חזר לתפילת דוד.

והדיון על ת"ב שנקשר כאן לא שייך לתפילת דוד בכל מקרה.
על ידי אוצר החכמה
א' ספטמבר 24, 2017 11:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: תהילים כלימוד תורה
תגובות: 12
צפיות: 450

Re: תהילים כלימוד תורה

נכון. אבל גם זה לא תלוי בשאלה אם תפילת דוד התקבלה.
על ידי אוצר החכמה
א' ספטמבר 24, 2017 10:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: תהילים כלימוד תורה
תגובות: 12
צפיות: 450

Re: תהילים כלימוד תורה

תמיד ידעתי את דברי הנפש החיים שלא מבואר שהקב"ה נענה לבקשת דוד שיהיו קריאת תהילים כדברי תורה והיום ראיתי שיש מקור שכן לכידה.PNG יש טעות בהגדרה. לימוד תהלים הוא לימוד תורה ככל לימוד המקרא ועל זה לא היה צריך דהמע"ה לבקש. הבקשה היתה שייחשב כעוסק בסוגיות חמורות שבתורה נגעים ואהלות ועל זה הדיון...
על ידי אוצר החכמה
ד' ספטמבר 20, 2017 10:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידת גוי
תגובות: 24
צפיות: 311

Re: השבת אבידת גוי

התשובה של משנ"נ נראית לי יותר טובה. בעצם הטיעונים קרובים רק הדגש שלו הוא שלגוי די בזה שויתרנו על ממון ולא משנה מה המטרה החילופית. למעשה דברנו על זה ומה שהפריע לי בתשובה הזאת הוא שסו"ס לא מחזירים אלא כדי שייראו ישראל צדיקים. ולכן כתבתי שלא מצאנו תשובה טובה. אבל אני חושב עכשיו שמשנ"נ צו...
על ידי אוצר החכמה
ד' ספטמבר 20, 2017 8:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידת גוי
תגובות: 24
צפיות: 311

Re: השבת אבידת גוי

ידידנו עקביה. אינך צודק בדעת רש"י שכן אתה אומר פשוט היפך דבריו והיפך דברי הגמרא המפורשים. כמו שהדברים נראים אתה לא מנסה לפרש את הגמרא אלא כיוון שפשוט לא מוצא חן בעיניך דברי הגמרא ודברי רש"י כי נראה לך שראוי להחזיר אבידה לגוי מתוך רחמים אז אתה עושה בהם אוקימתא . (וכשאתה מרגיש בזה אתה מציע ש...
על ידי אוצר החכמה
ג' ספטמבר 19, 2017 11:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סחיטה בתוך המים
תגובות: 16
צפיות: 249

Re: סחיטה בתוך המים

הסברתי. שזה עדיף מפסיק רישיה דלא ניחא ליה כי בסופו של דבר לא נעשה כלום. כנראה שזה לא שאתה לא מבין אלא לא מסכים. בסימן ש'כ סעיף ג התיר יין הנסחט מאליו מענבים מתבקעים בתוך גיגית שהיה בה כבר יין בגלל ביטול בשישים ועיי'ש במשנ'ב מה שבאר. ולכאורה אם הנסחט לתוך היין אינו חשוב כנסחט, למה צריך היתר של ביטול...
על ידי אוצר החכמה
ג' ספטמבר 19, 2017 8:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4512

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כנראה לא הבנתי מה הספק שלך. הלא הוא משנה מפורשת בעל קרי וכולי ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו ר"י אומר מברך לפניהם ולאחריהם.
על ידי אוצר החכמה
ג' ספטמבר 19, 2017 8:08 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)
תגובות: 48
צפיות: 2570

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

ואני יש לי בקשה הפוכה.
שאם נתתי הרגשה בויכוח ענייני שאני נפגע שלא ימנעו מלהגיד ולהתקיף את דעתי כי עיקר התועלת היוצאת לי מויכוחים היא מדעות שונות משלי שנאמרות באופן ברור וחד.
להתקפות אישיות ולא על הדעות אין באמת מקום.
על ידי אוצר החכמה
ג' ספטמבר 19, 2017 7:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 142
צפיות: 2862

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

אני רואה שאין על מה להתווכח כאן. הסיפור שהועלה כאן הוא סיפור על מקרה שהחזון איש נהג בצורה חריגה שלא מוזכרת בהלכה ואף אחד אינו נוהג כמוה ועל זה דנו כאן מה טעמו ההלכתי. ואז באים ומספרים סיפור שהחזון איש נהג כמו שכתוב בשולחן ערוך וכמו שנוהג כל מי שמקפיד על ההלכה ואתה טוען ששני הסיפורים זהים. בעיני זה ל...
על ידי אוצר החכמה
ג' ספטמבר 19, 2017 2:20 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: עדכון 1.2
תגובות: 3
צפיות: 102

Re: עדכון 1.2

תנסה לרענן עם CTRL+F5
על ידי אוצר החכמה
ג' ספטמבר 19, 2017 10:58 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2625

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

כולם יודעים בניגוני נתנה תוקף והפיוטים מי עשה מה.
הניגונים העתיקים זה אולי שרשי הניגונים הכלליים (או אולי ניגוני פפד"מ). המנגינות שבישיבות הם מחודשות.
על ידי אוצר החכמה
ג' ספטמבר 19, 2017 10:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידת גוי
תגובות: 24
צפיות: 311

Re: השבת אבידת גוי

אני לא מבין מה הבאת.
כמו שכתבת נפסק להיפך שלא להחזיר. שואל המעיין האם לדעתו גם לדידן ראוי. אתה בא ואומר יש כזה מאן דאמר? ברור שלדעתו זה אחרת אבל לא נפסק כך.
על ידי אוצר החכמה
ג' ספטמבר 19, 2017 10:36 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה (דחופה!) בתוכנת וורד
תגובות: 73
צפיות: 3038

Re: עזרה (דחופה!) בתוכנת וורד

כמו שכתבתי אותי מסקרן מקרו ואני שמח שבדרך הזו הועלתי.
שימוש בוורד הוא לא תחום ההתענינות שלי, וטוב שיש כאן מומחה אמיתי לעניין שיכול לתת עצה טובה.
על ידי אוצר החכמה
ג' ספטמבר 19, 2017 7:28 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אל תעש עמנו כלה בגלותינו או בחטאתינו. סידור רינת ישראל
תגובות: 19
צפיות: 518

Re: אל תעש עמנו כלה בגלותינו או בחטאתינו. סידור רינת ישראל

נזדמנתי לא מזמן בסתם יום של חול ליישוב קטן ביו"ש. הלכתי למנחה וראיתי שיעור משניות, יושב אברך ומלמד ילדים בני 8-10 משניות. באתי לערבית אחרי כשעה, יושב אברך ולומד עם קבוצה די גדולה של נערים בני שלוש עשרה ארבע עשרה גמרא ברכות על הסדר. (לא היו נראים כבני ישיבה ואחד עם כובע טמבל ושאל שאלות טובות) ממ...
על ידי אוצר החכמה
ג' ספטמבר 19, 2017 7:22 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אל תעש עמנו כלה בגלותינו או בחטאתינו. סידור רינת ישראל
תגובות: 19
צפיות: 518

Re: סידור ומחזורי רינת ישראל - שינויים על פי השקפת עולם

התיקונים ה"גלותיים" זה לא הכל. יש בסידור זה הרבה שינויים הנובעים מהשקפת עולם "מזרחיסטית" ועוקרת הלכה. תנסו למשל לחפש את איסור "הסתכלות בנשים" בתפלה זכה במחזור "רנת ישראל" נדמה לי שהיום המזרחינקים המצויים, לא מתביישים להצהיר בפומבי, שלא כל דיני ההלכה מחייבים א...
על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 18, 2017 10:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר פסקי תשובות
תגובות: 250
צפיות: 11476

Re: הערות על ספר פסקי תשובות

הרב מעט דבש הביא את דברי החת"ס. ודווקא דבריו נראים כמו שהבנתי אני שמדובר שעוסק במסחרו כימות החול. כך שאמנם בצי"א אומר כן, אבל מדברי החת"ס בפשטות לא מוכח כן.
על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 18, 2017 10:32 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2625

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

אכן צריך ללמד זכות על ישראל ולכן נראה לי שקצת שכחת איך נפתח האשכול.
על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 18, 2017 10:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר פסקי תשובות
תגובות: 250
צפיות: 11476

Re: הערות על ספר פסקי תשובות

לא כתבת את מקום דברי החת"ס ואני לא יודע לכן למה התכוון הוא. אבל הרמב"ן דיבר על דבר שהוא מעשי חול בעצם כמו מוציא אבנים ועוסק במלאכתו ממש רק אין בזה מלאכה. מאן יימר שעובדין דחול מחמת שלא נהגו גם נופל בגדר הזה.
על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 18, 2017 10:21 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הצעה למיזם תרומות המונים לספרים תורנים
תגובות: 22
צפיות: 522

Re: הצעה למיזם תרומות המונים לספרים תורנים

אני לא חושב שאתה צודק. זה שהשיטה של הדסטארט עובדת זה נכון אע"פ שיש לא מעט פרוייקטים שלא מצליחים לאסוף את הכסף. אבל כפי שציינתי יש הבדל בין המקרים. א. בעולם וגם בארץ מדובר בציבור הרבה יותר גדול. ב. שם מדובר הרבה פעמים במקרים שאילולי המימון אי אפשר להרים בכלל את הפרוייקט. בספרי קודש ברוב המקרים ר...
על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 18, 2017 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סחיטה בתוך המים
תגובות: 16
צפיות: 249

Re: סחיטה בתוך המים

הסברתי. שזה עדיף מפסיק רישיה דלא ניחא ליה כי בסופו של דבר לא נעשה כלום. כנראה שזה לא שאתה לא מבין אלא לא מסכים.
על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 18, 2017 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סחיטה בתוך המים
תגובות: 16
צפיות: 249

Re: סחיטה בתוך המים

זה מה שהסברתי שלא שייך בזה פסיק רישיה בדבר שלא קורה כלום. אני חושב שבאמת אין איסור לדרוך במים דרך הילוכו על ספוג כשמייד נכנס בו המים שוב ועדיף מפסיק רישיה שלא ניחא ליה.

מה שכתבתי על סברא להקל במתכוונת זה תלוי קצת בכלל באיסור סחיטה בשערות אבל כתבתי מקופיא בעלמא.
על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 18, 2017 9:47 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה (דחופה!) בתוכנת וורד
תגובות: 73
צפיות: 3038

Re: עזרה (דחופה!) בתוכנת וורד

אתה אמור להגדיר מה לחפש. זה במקום האות "ע" שעשיתי אני בשורה הזאת .Execute findText:="ע" (תשאיר את המרכאות ותחליף את ה ע במה שאתה צריך) מספר להתחיל במקום ה 500 ומספר פעמים במקום ה 5 שלי. אם אתה רוצה שיכתוב משהו לפני ואחרי המספר אתה צריך לבטל את סימון ההערה בשורות שכתוב לפני המספר ...
על ידי אוצר החכמה
ב' ספטמבר 18, 2017 9:44 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה (דחופה!) בתוכנת וורד
תגובות: 73
צפיות: 3038

Re: עזרה (דחופה!) בתוכנת וורד

סיקרן אותי איך עושים בוורד את זה ע"י מקרו אז כתבתי מקרו שעושה את זה הנה הוא. השתמשתי במשתנים בעברית כי לא ידעתי מה הידע שלך באנגלית. Sub הכנס() ' ' ' ' Dim a, מספר_להתחיל, מספר_פעמים As Integer מספר_פעמים = 5 מספר_להתחיל = 500 For a = 1 To מספר_פעמים With Selection.Find .ClearFormatting .Wrap =...

עבור לחיפוש מתקדם