החיפוש הניב 14341 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 16, 2019 7:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 120
צפיות: 2004

Re: חיסונים ומגפת החצבת

יתכן שאתה מרגיש שזה לא הוגן . אבל לא מדובר כאן מבחינתנו בשני צדדים. אנחנו לא מוכנים שתתנהל בפורום הטפה נגד חיסונים (ואנחנו זה לא אני אלא כל הנהלת הפורום). בעינינו זה סיכון של הציבור ומעשה שלא ייעשה ואין אנחנו יכולים לשתף פעולה עם הדבר.
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 16, 2019 6:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 120
צפיות: 2004

Re: חיסונים ומגפת החצבת

מה שכתבתי פתיחת הנושא לא התכוונתי לנושא קרי האשכול. אלא לעניין החיסונים. כי מלבב הצטדק שלא הוא זה שהעלה את הנושא (של החיסונים) ועל זה כתבתי שלא משנה מה הסיבה שהנושא עלה כאן זה לא המקום להטפה למניעת חיסונים.
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 16, 2019 11:52 am
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 120
צפיות: 2004

Re: חיסונים ומגפת החצבת

אכן כן. כאמור אין הפורום הזה מקום להטפה נגד חיסונים ולא משנה מה הסיבה לפתיחת הנשוא.
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 14, 2019 9:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזה גיל נפטר הח"ח וזמן פטירתו
תגובות: 5
צפיות: 206

Re: באיזה גיל נפטר הח"ח וזמן פטירתו

זה לא כל כך מובן הספקות בזה. הקורא את דברי בנו נראה שידע שנולד בי"א שבט תקצ"ט. ואע"פ שכותב כמדומה נראה שהיה אולי מקום להסתפק על היום או על שנה אחת אבל לא על מספר שנים שהרי כל המשך התולדות מציין שהיה בגיל יד וכולי ואחיו שהיה מבוגר ממנו לימדו ואת האח הזה הבן ר' אריה הכיר ופגש וידע באיזה...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 13, 2019 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שירת נשים - פרשת בשלח
תגובות: 29
צפיות: 486

Re: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

ב. לענ''ד יש קושי בפירושיהם, שהרי מלשון הפסוקים, לא משמע שהקב''ה ציווה מישהו לשיר, או ששרתה שכינה במהלך השירה. לכן נראה לתרץ, שבזמן מרים ודבורה כלל לא נהג איסור לשמוע שירת נשים. הרי לדעת רוב הפרשנים, ובניהם הרמב''ן (השגות על הרמב''ם, ל''ת שנג), היראים (מרדכי ברכות אות פ), כף החיים (או''ח עה, כז), ה...
על ידי אוצר החכמה
ש' ינואר 12, 2019 7:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 131
צפיות: 2535

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

אני חושב שיש כאן עניין עקרוני שהכותבים צריכים לשים לבם אליו. כאשר אנו באים לטעון שדברים מסויימים לא יצאו מתחת יד מי שמיוחסים לו. והדברים כבר נדפסו מזמן ורבו הגדולים שסברו שהוא כתבם, טיעון זה תלוי בנימוק בו אנו משתמשים. אם אנו טוענים שנתגלה כתב יד חדש ובו אין את הדברים האמורים או שהתגלה מקור סותר או...
על ידי אוצר החכמה
ש' ינואר 12, 2019 7:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה
תגובות: 10
צפיות: 192

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

אתה מניח שבכל גודל של הלבנה אפשר לקדש אבל לדעתי אינו נכון והכוונה בגמרא ר"ה וביאור הבעל המאור שם שאין ראייה של פחות מח"י שעות ראיה אפילו אם יראה מישהו חד עין. רק מה שהתקשיתי אם זה הגדר מה צריך הקב"ה להראות לו הלא הדבר תלוי בח"י שעות אחר המולד. ואולי אין זה הגדר האמיתי אלא יש שיעו...
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 07, 2019 1:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 131
צפיות: 2535

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

אני חושב שיש כאן עניין עקרוני שהכותבים צריכים לשים לבם אליו. כאשר אנו באים לטעון שדברים מסויימים לא יצאו מתחת יד מי שמיוחסים לו. והדברים כבר נדפסו מזמן ורבו הגדולים שסברו שהוא כתבם, טיעון זה תלוי בנימוק בו אנו משתמשים. אם אנו טוענים שנתגלה כתב יד חדש ובו אין את הדברים האמורים או שהתגלה מקור סותר או ...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 06, 2019 6:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 9879

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

יש"כ.
כלומר שזו שיטה שונה מאד מהדרך בה דנים כאן.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 06, 2019 5:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 9879

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

שיערתי שאשאל על כך. העובדה שפירוש המלבי"ם לנ"ך תואם את שיטתו בהסבר מדרשי ההלכה של חז"ל מעוררת קושי לקרוא לזה פשט אא"כ אתה קןרא גם למדרשי ההלכה פשט. אני עצמי לא רואה איזה קדושה בפשט לעומת הדרש ולענ"ד מדובר גם ברצף וגם בדברים המתחלפים לפי העניין לפי האדם ולפי הדור והדעות המתחל...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 06, 2019 5:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 9879

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

רעואל המדייני כתב:רבינו, הלא זה גופא הנידון, האם יש בתורה פנים של פשט להסביר את כל דקדוקי המקראות, למרות שהראשונים לא עסקו בכך.


אבל אז במה תגדיר שזה פשט ולא דרש?

אחת מתכונות הפשט היא שאינו מבחין בכל דקדוק ודקדוק ומקבל כפל דבר במילים שונות ובכלל שמירת הטעמים ולא המילות.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 06, 2019 7:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 131
צפיות: 2535

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

מחשבות כתב:

....
פשוט ביותר שדברי הגר"א כאן הם סותרים בהחלט את הדברים שבסי' רס"א וגם אין כאן הפנייה לרס"א
...


אינו נכון.
בתחילת דבריו בסעיף זה הגר"א כותב עיין מש"כ רס"א ס"ב.
על ידי אוצר החכמה
ש' ינואר 05, 2019 11:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 9879

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

רוב הרעיונות שהבאת רחוקים מפשוטו של מקרא כרחוק מזרח ממערב. יש רעיון אחד שהוא אכן פשוט, שכאן מדובר על כך שהיא כבר נשואה לו ואילו כאן מדובר על כך שמלכתחילה הוא נושא אותה באופן זה שלא יוכל גו'. זה שהראשונים לא עמדו ע"ז נראה פשוט שאכן אינו מפריע כלל להבנת הפשט, מצד שני יש גם אפשרות מסויימת לומר שז...
על ידי אוצר החכמה
ו' ינואר 04, 2019 1:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 9879

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

האם לא על דיוק זה יש את המעשה הידוע עם הרוגאצ'ובר והרב זוין?
על ידי אוצר החכמה
ה' ינואר 03, 2019 7:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרחבת ההיתר של להבין ולהורות
תגובות: 27
צפיות: 792

Re: הרחבת ההיתר של להבין ולהורות

אני מצרף קונטרס שכתב בני שיחיה בעניין עשיית צורות.
על ידי אוצר החכמה
ה' ינואר 03, 2019 4:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רחמים על בעלי חיים
תגובות: 5
צפיות: 207

Re: רחמים על בעלי חיים

מאיפה אתה יודע שלריב הוא צער להם ?
על ידי אוצר החכמה
ה' ינואר 03, 2019 12:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 131
צפיות: 2535

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

הרב מחשבות.
לענ"ד אין שום ביטוי חריג בביטוי והחוש מכחיש. זה לא ביטוי כל כך מצוי כי שייך לאמרו רק בעניין שקשור לטבע והחושים. אם הגר"א חלוק על מישהו בפירוש דברי הגמרא לא יכתוב והחוש מכחיש כי אין זה עניין לחוש אלא להבנה.
על ידי אוצר החכמה
ה' ינואר 03, 2019 12:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תצוגת ספרים באוצר החכמה על פי מקומות דפוס
תגובות: 8
צפיות: 278

Re: תצוגת ספרים באוצר החכמה על פי מקומות דפוס

באוצר המקוון אין.
במימשק החדש עדיין אין אבל יהיה בעז"ה.
על ידי אוצר החכמה
ה' ינואר 03, 2019 12:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרחבת ההיתר של להבין ולהורות
תגובות: 27
צפיות: 792

Re: הרחבת ההיתר של להבין ולהורות

אולי תביא. כי נראה שהחת"ם סופר לא הכיר כזאת מחלוקת.
על ידי אוצר החכמה
ה' ינואר 03, 2019 11:36 am
פורום: אספקלריא
נושא: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?
תגובות: 118
צפיות: 2995

Re: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?

במשפחתי ישנו א' ששנה ופירש, כיום הוא פרופ' ברפואה, [באירועים משפחתיים הוא חובש כיפה, אך אינני יודע אם זה קבוע, ומהי רמתו הרוחנית], ולאחרונה במפגש משפחתי, התחיל לשאלני שבאלקטרוניקה ורפואה היתה התקדמות גדולה במשך ה-30 שנה האחרונות, אך אברכי הכוללים נשארו באותו מקום ולא ניכר שם שום התקדמות. מה יש להשי...
על ידי אוצר החכמה
ה' ינואר 03, 2019 11:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תצוגת ספרים באוצר החכמה על פי מקומות דפוס
תגובות: 8
צפיות: 278

Re: תצוגת ספרים באוצר החכמה על פי מקומות דפוס

אנו מדברים על התכנה.
יש למעלה תפריטים. תפתח את תפריט חיפוש.
על ידי אוצר החכמה
ה' ינואר 03, 2019 10:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 124
צפיות: 3224

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

עד שאתה שואל על למה הגרמ"פ לא יוצא למלחמה תשאל על ר' חיים עוזר שאומר בפירוש את שני הדברים. שהגירות לא גירות ושאין לצאת למלחמה. כנראה למלחמות יש שיקולים קצת יותר מורכבים אצל גדולי ישראל.
על ידי אוצר החכמה
ה' ינואר 03, 2019 7:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 124
צפיות: 3224

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

לא ברור לי מה התכוונת כי דבריך פותחים בצד אחד ומסיימים באחר. אבל אם כוונתך לפרש את דברי שומע ומשמיע שדי להצטרף לאומה היהודית. כעין טענה כזאת "המתגייר צריך להצטרף למסגרת הקיימת של עם ישראל. בכל הדורות המסגרת היתה שמירת המצוות, ולכן הפוסקים כולם כותבים ששמירת מצוות זה תנאי הכרחי. היום לדאבוננו המ...
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 02, 2019 9:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 124
צפיות: 3224

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

בעצם אנחנו רוצים לומר כאן איזה ''אנן סהדי'' כללי, היות שבאופן כללי אנו יודעים שמרבית המתגיירים עושים זאת למטרות פרוצדורואליות כאלה או אחרות שיאפשרו לכם להתנהל כאזרחים מן השורה במדינת ישראל, והיות שבדיעבד אנו יודעים מן המציאות שרובם אינם שומרים מצוות לאחר הגיור, ממילא אנו רוצים לקבוע באופן פרטני על ...
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 02, 2019 9:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 124
צפיות: 3224

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

אעתיק משם כמה דברים לאשכול זה בינתיים מצאתי שהביא מהספר "קדושה ומלכות" (עמ' ע"ט) שבא לדבר עם הגרש"ז אויערבאך בענין רבנותו בקיבוץ חפץ חיים, ואמר לו: "לציבור תפסוק רק כפי הדין, בלי חומרות. אם תרצה להחמיר לעצמך, או שיהיו שם כמה בעלי בתים שרוצים להחמיר, שיערב להם. אבל לציבור - ...
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 02, 2019 8:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 124
צפיות: 3224

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

לא הבנתי מה הכוונה שלא אתה אומר את זה. אתה נימקת שזו הסיבה שנשות שמשון ושלמה היו גיורות.
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 02, 2019 8:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 124
צפיות: 3224

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

איזה 'חומרות' הוא רוצה לבטל אפשר להבין מהסכמתו לספר ה.... 'זרע ישראל' [אמסלם]. ואסביר: היסוד של הספר הנ"ל [פרק א'] מופרך מיסודו. כל הדיונים באחרונים איך ליישב את הסתירה ברמב"ם, האם רק ההודעה לא מעכבת או גם הקבלה הם בשאלה האם צריך לעשות בבית דין אאקט של קבלה. אבל בזמננו הנושא הוא אחר לגמרי...
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 02, 2019 7:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 124
צפיות: 3224

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

לא מובן לי גם בדברי הגר"ש דייכובסקי וגם בהמשך הדיון מה הקשר של חומרות לנושא. מי שסובר שהגירות אינה גירות לא יכול לגייר אנשים כאלה. וגם לא יכול להסכים שיגיירו גויים ויכניסום בכלל ישראל למה זה קשור להחמרה על אחרים. ובכלל הרב דייכובסקי סובר שהווה גירות אבל מותר לחלוק עליו. כל מי שחולק עליו הוא סתם...
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 02, 2019 6:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש מקור - מימרא של החזון איש??
תגובות: 17
צפיות: 1341

Re: חיפוש מקור - מימרא של החזון איש??

כידוע, בקרב חלק מחסידי ברסלב מקובל, שאגרת זו של החזו"א נשלחה לחסיד ברסלב, ו'אור האורות של האמת' הכוונה לרבי נחמן זצ"ל... עיין שש"ק. כמובן שהא בורכא, שטות גמורה. וזה על משקל הפסוק באיוב ''ונשמת שקי תבינהו''. פעם אמרתי את זה לאחד שעוד זכה להסתופף אצל החזו"א אוי מה שקבלתי על הראש.....
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 02, 2019 6:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 124
צפיות: 3224

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

לגבי האחיעזר איך יפרנס את דבריו בסימן כח שכתב אולם דא עקא שאין קבלת מצוות אחרי שהוא אומדנא דמוכח שלבם בל עמם ויתנהגו בחלול שבת, באסור נדה נבלות וטרפות ולפי הבנתו אין כזה דבר. אולי יאמר שכוונתו רק שלא לקבל לכתחילה וצ"ע שהרי לא משמע כן כי לכתחילה די באומדנא שיחטאו כדי למנוע לגיירם גם בלי להגדיר ש...
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 02, 2019 6:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 124
צפיות: 3224

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

לא נכנסתי לעצם הדיון שלו. אלא לראיה מדברי הרמב"ם עליה הקשיתי.
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 02, 2019 4:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 124
צפיות: 3224

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

גם אני חשבתי שזו דעתו . וכך אמר לי פעם הגר"ש דייכובסקי עצמו מי יודע מה חשבה בלבה ברגע הטבילה. אבל בפסק דין האמור כתב כמו שהבאתי ממנו . נשוה לנגד עינינו - נשות שלמה ושמשון התגיירו בפני בית - דין לא מוסמך, בית - דין של הדיוטות. היה להן מניע ברור להנשא למלך ולמנהיג העם. הן עבדו עבודה זרה אחר גיורן...
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 02, 2019 1:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 124
צפיות: 3224

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

לא הבנתי שום דבר מהאריכות של דבריך. יש שאלה האם קבלת עול מצוות היא תנאי בגירות או לא. הגרח"ע והגריש"א (וכנראה משם גם הגרמ"פ) אומרים שיש תנאי כזה. ובעצם כיוון שמדובר בחלות אין השאלה מה חשבה בלב אלא מה אמרה כי דברים שבלב אינם דברים אבל אם אנן סהדי שלא כיוונה לקבל עול מצוות אין הגירות גי...
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 02, 2019 1:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 124
צפיות: 3224

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

לא תפסתי את הטיעון מנשות שלמה ושמשון. ביטול הגיור הוא רק במקום שאפשר לומר אנן סהדי שאין בכוונתה להתגייר ודעתה להמשיך לחטוא או במקרה שם לעבוד עבודה זרה. ונחזי אנן. אם זה היה המצב הרי אפילו אם הגיור חל אי אפשר להבין איך שמשון ושלמה הצדיקים גיירו אותם ויכניסו לעם ישראל יהודיות שיעבדו ע"ז. ועל כרחך...
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 01, 2019 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי חי חבקוק הנביא?
תגובות: 18
צפיות: 328

Re: מתי חי חבקוק הנביא?

אז אתה בעצם שואל על האברבנאל איך הקשה על הסיפור הזה על דניאל מחמת אורך השנים ולא שת ליבו שהדעה שהוא בן השונמית מוקשה באותה קושיה בדיוק?
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 01, 2019 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עקידת יצחק על הר הבית או על הר סיני ?
תגובות: 3
צפיות: 137

Re: עקידת יצחק על הר הבית או על הר סיני ?

לא הבנתי מאיפה פשיטא ליה שבזמן א"א העיר הקיפה את הר הבית ולא היתה מצידו.
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 01, 2019 8:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 124
צפיות: 3224

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

דעתו שונה מדעתו של הרב אלישיב שכן הוא סובר שלא אמרינן שאנן סהדי שלא קיבל עליו עול מצוות.
בדבר הזה בדיוק הגרח"ע כותב באותה תשובה שממנה הביא שאמרינן אנן סהדי שלא קיבל ואין הגירות גירות.
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 01, 2019 7:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 124
צפיות: 3224

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

הרב דייכובסקי הוא מזקני הדיינים. אבל בעניין הגיור דעתו שונה מדעתו של הגרי"ש אלישיב וגם מדעתו של הגרח"ע. מותר לו לחלוק עליהם אבל בעיני תמוה שהוא מביא את הגרח"ע כראיה.
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 01, 2019 3:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 9879

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

ובכלל כל ההתייחסות למקראות כאילו הם שום דבר, ורק הסוד והדרש יכול להסביר לנו... [דוגמא לדבר, מה שכתב הרב 'אוצר חכמה' להסביר את חטא בת שבע (לפי פשוטו!) כתיקונים קבליים שנעשו בטעות שיקול הדעת...] . הרב עושה חיל. איך נהג שאול בצורה כל כך לא ראויה ולא מוסרית ונתן את האשה שקידש כבר לדוד למישהו אחר? האם ת...

עבור לחיפוש מתקדם