החיפוש הניב 12761 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 8:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 16
צפיות: 412

Re: ברכה על מצוה קיומית?

בעיני ההבדל שאתה יוצר בין שני ההסברים הוא מלאכותי לחלוטין. בסופו של דבר אתה אומר שאדם יכול לעשות מצווה אע"פ שאינו חייב בה. זה בדיוק מה שאמר רבינו תם וזה פשוט וברור. זה שתוסיף לזה הגדרת מתנדב לא משנה כלום (זה לא כמו קרבנות שההתנדבות יוצרת חיוב הבאה) אני כשלעצמי לא חושב שזה הפשט בדברי הגר"א ...
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 416
צפיות: 30668

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

איפה זה כתוב כל החילוקים האלה של תחילת שקיעה וסוףשקיעה ברבנו תם מבואר ברור כמו שכתבתי לא מבואר חילוקים, רק כמו שברמבם ברוב המקומות שכותב שקיעת החמה הכוונה לאור החמה ולא החמה עצמו, כיון שמדובר שם אחר צאת הכוכבים, וכמו שבגמרא תחילת ברכות מפרשים ובא השמש לצאת הכוכבים וכן הראשונים בהלכות חנוכה ותענית מ...
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 8:30 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מצווה מאיזה לשון
תגובות: 11
צפיות: 103

Re: מצווה מאיזה לשון

אתה מתכוון לפרש שמצווה זה מלשון אש שבוערת בו? חסידי לעילא ולעילא.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 8:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 16
צפיות: 412

Re: ברכה על מצוה קיומית?

מצאתי גם בקובץ שעורים עמ"ס קידושין (כמדומני דף ל) בסוגיא דנשים פטורות ממצוות עשה שהז"ג, שכתב לבאר את שיטת ר"ת דנשים מברכות על מצות עשה שהז"ג, על פי הראב"ד, שבעצם אשה שמקיימת את המצות עשה שהז"ג אינה כעושה דבר שפטורה ממנו, אלא היא מקיימת מצוה קיומית, כי איננה פטורה ממש א...
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 7:37 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מצווה מאיזה לשון
תגובות: 11
צפיות: 103

Re: מצווה מאיזה לשון

ברור שכן (והויכוח בעניין הרי חסר טעם) אבל בכל מקרה המילה מצווה המופיעה בתורה אינה מגיעה מהשורש הזה.
זה לא מובן ההו"א גם בלאו הכי.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 7:33 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מצווה מאיזה לשון
תגובות: 11
צפיות: 103

Re: מצווה מאיזה לשון

יש בכלל בלשה"ק את השורש צות? לכאורה זה לשון ארמי.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 3:41 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: נעימת טעמי אמ"ת (אשכנז)
תגובות: 57
צפיות: 6404

Re: נעימת טעמי אמ"ת (אשכנז)

זה נשמע משוכנז.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 9:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים
תגובות: 15
צפיות: 823

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

לענין כתב:לא הבנתי שיחתכם
היתר מכירת ביצים לגוי מפורש בגמרא בחולין, והחת"ס שם דן למה זה מותר, אך אין לו צד לפקפק ח"ו על עצם ההיתר.

לא הבנתי שיחתך. המעיין שם בדברי החת"ס רואה שאינו כדבריך.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 9:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים
תגובות: 15
צפיות: 823

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

צודק ספרים וועלט.
אתה נותן טעם מסברא דידך לשבע מצוות בני נח ומחליט לפי זה מה יהיה הדין בביצים?
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 12:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עבודה בבכורות לעתיד לבא
תגובות: 20
צפיות: 1494

Re: עבודה בבכורות לעתיד לבא

אלו דברי הגרי"ח סופר שליט"א בענין זה, מספר מנוחת שלום ח"ג סימן י"ב (יצא לאור בשנת תשס"ב), וראה גם באגרות הרב משמ"ר הלוי ז"ל מה שדן בדבריו עיי"ש.
11.GIF
11.GIF (58.54 KiB) נצפה 32 פעמים
22.GIF
22.GIF (75.26 KiB) נצפה 32 פעמים
33.GIF
33.GIF (72.85 KiB) נצפה 32 פעמים

55.GIF
55.GIF (79.09 KiB) נצפה 32 פעמים

44.GIF
44.GIF (27.69 KiB) נצפה 32 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיחת חולין בבית הכנסת
תגובות: 8
צפיות: 90

Re: שיחת חולין בבית הכנסת

הנה
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כעבד זה שאין לו רשות
תגובות: 3
צפיות: 62

Re: כעבד זה שאין לו רשות

אני לא הבנתי את השאלה. קודם שניתנה תורה אדם היה צריך לשפוט לפי שכלו אבל אחר שניתנה תורה זה עניינה לומר מה אסור וכל מה שלא נאסר בה ע"כ שהותר.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 9:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 34
צפיות: 245

Re: נטילת ידים לפני תפילה

החידושים שאתה מחדש הם עצומים לפטור מנט"י אחרי נגיעה במקומות המכוסים וחכוך בראש. אני לא חושב שאתה יכול לומר דבר כזה בלי ראיה.

אגב בזמן הגמרא היו מתרחצים הרבה מאד כמבואר בגמרא בשבת כמה שהיה קשה להם גזירה על הרחיצה.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 9:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיחת חולין בבית הכנסת
תגובות: 8
צפיות: 90

Re: שיחת חולין בבית הכנסת

הרב אוצר החכמה: אינני יודע כיצד הבנת מדברי שסיפורי מעשיות וכדומה יהיה מותר בלי קביעות, בודאי אסור, הלא זה שיחה בטילה. אני בא לדון על שיחת חולין שאיננה שיחה בטילה, כגון דבר שיש בה צורך שבזה חידש הפמ"ג ששיחה בטילה של הרמב"ם היינו שיחת חולין. חוץ מזה שאפשר לענות על הקושיא שמכוחה בא הפמ"...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיחת חולין בבית הכנסת
תגובות: 8
צפיות: 90

Re: שיחת חולין בבית הכנסת

עושה רושם שהפמ"ג לא חשב שיש מצב בינים בין שחוק וקלות ראש לדברי צורך. זה באמת יהיה הסבר על הקושיה שהזכרתי שם מהפמ"ג בהלכות שבת. אבל באמת צריך לחשוב למה הפמ"ג סבר כך.
גם המאמר שהזכיר מקדש מלך הולך על אותו דרך שלך.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיחת חולין בבית הכנסת
תגובות: 8
צפיות: 90

Re: שיחת חולין בבית הכנסת

גם אני כשהגבתי באשכול מאי חסידות כשדנו בזה חשבתי שאולי יש לחלק שחשבונות הוא יותר עניין של קביעות ומתוך זה יתכן כמו שכתבתי שם שאמירה של כמה מילים נחוצות אין בה איסור ואולי בזה גם לא אסר הפמ"ג. אבל כמו שמשמע מדבריך, להבנתי, שלשבת ולספר סיפורי מלחמות ושאר מעשיות שרי כי זה פחות קביעות מחשבונות לא נ...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 7:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלינקים בפורום תוקנו!
תגובות: 10
צפיות: 355

Re: הלינקים בפורום תוקנו!

אבדוק בעז"ה.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות
תגובות: 46
צפיות: 2277

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

לשונות ראשונים רבים מורים שהמתנת שש שעות בין בשר לחלב אינה בדוקא שש שעות מלאות אלא די שימתין עד שעה ששית [רמב"ם (מאכ"א ט' כ"ח) 'מי שאכל בשר בתחלה בין בשר בהמה בין בשר עוף - לא יאכל אחריו חלב עד שיהיה ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת, והוא כמו שש שעות מפני הבשר של בין השינים שאינו סר בקינו...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:11 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בוורד
תגובות: 22
צפיות: 1880

Re: עזרה בוורד

תודה רבה לכם.
ניסיתי לעשות כפי ההסברים של פלגינן והצלחתי ותודה על התוספת של ברי ושמא.
העברתי את הדברים לשואל.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 3:20 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בוורד
תגובות: 22
צפיות: 1880

Re: עזרה בוורד

שאל אותי ידיד האם יש דרך לומר לוורד לקחת את הכותרת מתוך הטקסט. כלומר שכשמתחלף הפרק תתחלף הכותרת העליונה?
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 12:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?
תגובות: 9
צפיות: 121

Re: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?

יש דיון באחרונים במכשיל באיסור דרבנן אם עובר בלפני עיוור דאורייתא. אלה שמבינים שלא וודאי הבינו שזה לא רק עניין של הכשלה כמו עצה שאינה הוגנת אלא דין מיוחד במכשיל בעבירה.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 12:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?
תגובות: 9
צפיות: 121

Re: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?

לכאורה זה דבר מצוי שיש לאו אחד שכולל הרבה איסורים כמו לא תאכלו על הדם. ולכן הווה לאו שבכללות.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: מזוזה לא גלולה?
תגובות: 3
צפיות: 118

Re: מזוזה לא גלולה?

הגיעונו דברי הגרי"ח סופר שליט"א בספרו פרי חיים
111.GIF
111.GIF (63.62 KiB) נצפה 50 פעמים

222.GIF
222.GIF (96.89 KiB) נצפה 50 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 137

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

אני מתקשה להבין למה אתה מתעקש להעמיד באור שלילי ומוקשה את ר"א הגדול כשאין סיבה לכך ואין קושי בדבר אבל נראה לי שאין טעם להמשיך ודיעותינו יישארו חלוקות בנושא.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 7:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 137

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

הדברים מדברים בעד עצמם היפך מה שאתה כותב.
תלמידיו של ר"א שלא כמוך לא עלה בדעתם שהוא מקלל את התלמיד. אלא שהוא אומר שכך יהיה ועל זה שאלו אותו אם הוא נביא.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 1:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חרדת רבי יוחנן בן זכאי
תגובות: 34
צפיות: 1933

Re: חרדת רבי יוחנן בן זכאי

אפשר לקבל בבקשה דוגמה.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 1:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 137

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

עוד ראיה שלא קילל אותו אלא להיפך פעל להקל ענשו.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 137

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

גם שם הוא לא קילל אותו.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 10:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 137

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

לא מובן לי השאלה. ר"א לא מקלל את ר"ע. הוא אומר לו שזה העונש שהוא יקבל על החטא הזה ובזה יתכפר לו. צדיקים הקב"ה מדקדק עמהם כחוט השערה. יסביר לי כבודו את פשוטם של דברים: "בשחיטה השבתני, [בטענה מגוחכת, ובאת מכוחה לעקור דבר מן התורה. רש"י]". ולכן עונשך יהיה - "בשחיטה ת...
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 10:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 137

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

לא מובן לי השאלה.
ר"א לא מקלל את ר"ע. הוא אומר לו שזה העונש שהוא יקבל על החטא הזה ובזה יתכפר לו. צדיקים הקב"ה מדקדק עמהם כחוט השערה.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 9:39 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסעצנא הי"ד
תגובות: 45
צפיות: 2189

Re: רבי קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסעצנא הי"ד

ולמה אתה לא חולק איתנו את שם הספר?
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שרה התחלפה בשידה
תגובות: 9
צפיות: 172

Re: שרה התחלפה בשידה

את השאלה הזאת לא הבנתי. ולמה הקב"ה הביא על פרעה נגעים גדולים ולא העביר את אברהם ושרה למקום אחר? ולמה אם כן שיש גזירה מנסים להנצל? הרי הקב"ה גזר? כך היא הנהגת השי"ת שגוזר על האדם, ועל האדם לעשות השתדלות להנצל, ומכיון ששרה עשתה השתדלות להנצל על ידי השידה למה לא עשתה יותר? אז אם כך יש ל...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חרדת רבי יוחנן בן זכאי
תגובות: 34
צפיות: 1933

Re: חרדת רבי יוחנן בן זכאי

בשיחות מוסר להגר"ח שמואלביץ (מהדו"ח עמ' תי"ט) ביאר זאת כי הצדיקים מתייראים שמא חיו כל חייהם בטעות וחשבו כי זוהי דרך האמת, (וכן ראיתי מביאים בשם רבי חיים ויטאל). ובזה ביאר שם את חששו של שמואל הנביא, והביא עוד כמה וכמה ראיות לזה, יעוי"ש. מה הכוונה שמא חיו כל חייהם בטעות וחשבו כי כ...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שרה התחלפה בשידה
תגובות: 9
צפיות: 172

Re: שרה התחלפה בשידה

את השאלה הזאת לא הבנתי.
ולמה הקב"ה הביא על פרעה נגעים גדולים ולא העביר את אברהם ושרה למקום אחר?
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 5:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף כט
תגובות: 3
צפיות: 363

Re: ברכות דף כט

החיד"א בשער יוסף אחרי שמכריע לומר תפילת הדרך באחז בדרך אבל לפני צאתו מהעיר כותב ובזה יקיים המלך בקונך וצא. ולא ידעתי תמיד אם כוונתו לרעיון של אם שגורה תפילתו, או שרק התכוון לדייק שמשמע שיוצא אחר שנמלך. לא הבנתי מה רצית מנמלכים בסנהדרין. המלך הוא נטילת רשות כמו שכותב רש"י שאמר יתרו למשה צא ...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 12:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?
תגובות: 10
צפיות: 181

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

יש כמובן עוד תירוצים כגון שהם ממילא לא למדו. אבל אולי תחלוק איתנו את תשובת הלב שלך אולי אינה מוסכמת על כולם.
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 9:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחלוקת במציאות
תגובות: 38
צפיות: 2806

Re: מחלוקת במציאות

אפילו אם נניח שאין זה סותר את דברי הגמרא בחגיגה שלא היתה מחלוקת בישראל ואפשר ליישב בדוחק.
אבל מחלוקת בימי מרע"ה? למה לא שאלו אותו?
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 8:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחלוקת במציאות
תגובות: 38
צפיות: 2806

Re: מחלוקת במציאות

חרסון כתב:דברי הסטייפלר הם ממש מרגניתא טבא. ועל דרך דבריו ידוע הביאור במחלוקת תפילין דרש"י ור"ת, שנחלקו בו מורי הוראה עוד מימי מרע"ה. והשכל הישר מכריח כן.


מימי מרע"ה???????
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 7:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?
תגובות: 10
צפיות: 181

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

טברייני כתב:שים לב, הוא חס על תורתו שהיא היתה חשובה יותר.
אבל לשלוחין היה עדיף שיתעסקו בשמירה על הגוסס.

האם יש חילוק בין לומדי התורה?

אני מבין את התשובה בלב אבל קשה לי להביעו בכתב.


לא צריך את התשובה שבלב שלך. התשובה פשוטה והלכתית.
ר' עקיבא לא רק למד הוא לימד תורה ברבים.
על ידי אוצר החכמה
ב' אוקטובר 15, 2018 9:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 58416

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

סוף סוף העובדה היא שבזה מחליפים ובזה לא. כבר האחרונים (כמדומני הקיצוש"ע) הזהירו שלא לומר שמע אישראל.

עבור לחיפוש מתקדם