החיפוש הניב 14375 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 19, 2018 12:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר הולכת ספר תורה ל'מצעד החיים'
תגובות: 2
צפיות: 26

Re: היתר הולכת ספר תורה ל'מצעד החיים'

לאיזה מטרה הם לוקחים?
ולמה אתה סבור שאסור להם לקחת?
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 19, 2018 1:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: מילה בשבת לתינוק שנולד ע"י זירוז או תיכנון הלידה בשבת
תגובות: 16
צפיות: 654

Re: מילה בשבת לתינוק שנולד ע"י זירוז או תיכנון הלידה בשבת

אבל לא הבנתי ואם זה טעמא דקרא אז מה? אנחנו לא סוברים כר"ש וגם לר"ש אין הכוונה היא שכל רעיון של טעמא דקרא יקבע דיים.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 19, 2018 1:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו
תגובות: 80
צפיות: 2421

Re: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו

אבל בעצם השאלה אתה כן יוצר השוואה. ואע"פ שאני מתנגד ההשוואה פשוט לא לעניין. מעבר להבדל הגדול אליו אתה מתכוון באישיות יש גם הבדל מהותי. גם מי שמתנגד לחסידים מתנגד לדרכם אבל לא חולק על כך שכוונתם לשם שמים לפי דעתם. זה לא מה שחשבו המתנגדים לרב גורן ולא מה שחושבים ההולכים אחריהם. כלומר אינם סוברים ...
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיטה גבוה עשרה טפחים בסוכה קטנה, נחשב מחיצה ומקטין את שיעור הסוכה?
תגובות: 5
צפיות: 38

Re: מיטה גבוה עשרה טפחים בסוכה קטנה, נחשב מחיצה ומקטין את שיעור הסוכה?

לא הבנתי למה אתה רואה דמיון בין ביטול לקרקע לבין הדפנות.
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפקעת בעלות [כגון מה ששכיח בישיבות למכור הספרים שנשכחו ע''י בעליהם ]
תגובות: 14
צפיות: 118

Re: הפקעת בעלות [כגון מה ששכיח בישיבות למכור הספרים שנשכחו ע''י בעליהם ]

הקושי שלי הוא יותר מזה שאפילו אם אתה מסכים מי אמר שתמיד זה מועיל.
מגבת במקווה יתכן שאנשים אומרים לעצמם שלא איכפת להם לקחת את הסיכון שיאבדו.
אבל אם יש משהו שיקר לאדם והוא בטוח שלא ישכח אותו אח"כ כששכח הרי הסכמתו היתה כמו אסמכתא.
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 11:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: משקפיים-דרכא אחרינא
תגובות: 8
צפיות: 142

Re: משקפיים-דרכא אחרינא

לענ"ד הח"ח למד אחרת. והיינו שאיסור הסתכלות כדי שלא יבא לידי טומאה בלילה הוא דוקא שמסתכל ממש ובזה אין הבדל בין עומדות על הכביסה לשאר נשים שמה שכתוב בגמרא בע"ז שאסור להסתכל בפנויה נאה ובא"א מכוערת היינו אפילו בצנועה ביותר. אבל האיסור בעומדות על הכביסה כיוון שאינו מסתכל הוא מדין נהנ...
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 10:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפקעת בעלות [כגון מה ששכיח בישיבות למכור הספרים שנשכחו ע''י בעליהם ]
תגובות: 14
צפיות: 118

Re: הפקעת בעלות [כגון מה ששכיח בישיבות למכור הספרים שנשכחו ע''י בעליהם ]

פעם שאלתי את הגאון הרב חנוך פרידמן ראש הכולל וראש ביה"ד לדיני ממונות בשכונה ורב ביהכ"נ שלנו על הדבר הזה. והשיב לי שראשית הוא מתנה שאינו שומר (עול ולא אנטר לך) ומותר לו להוציא את הספרים החוצה. ואחר שמוצאים אותם החוצה הרי הם הפקר. מה שאני לא הבנתי הוא התינח במי שבא ללמוד אצלו בכולל ומביא עמו...
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 9:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: משקפיים-דרכא אחרינא
תגובות: 8
צפיות: 142

Re: משקפיים-דרכא אחרינא

אני לא מבין למה צריך לדון על ענייני הלכה באופנים אחרים מאשר ענייני הלכה.
או שלא הבנתי את כוונתך.
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 9:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גימטריא והלכה
תגובות: 6
צפיות: 145

Re: גימטריא והלכה

הוה אמינא כתב:ודאי הגמ' בתחילת סוכה לומדת איסור חמץ בער"פ משש שעות מגימטריא [פירוש אחד ברש"י שמובא בהרבה ראשונים]

הרב דמשק ציין שהכוונה לרש"י פסחים ה א אך חילק.
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 8:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: משקפיים-דרכא אחרינא
תגובות: 8
צפיות: 142

Re: משקפיים-דרכא אחרינא

לענ"ד הבנת היסוד שעליה מתבססת השאלה שגויה. וזה על פי דברי הח"ח שהקשה הלא הוא אפשר ולא קא מיכוון ששרי ואפילו איכא דרכא אחרינא היה לן למישרי ותירץ שהחמירו חכמים משום חומרא דעריות. ומעתה יש לבאר שהנחת היסוד שכל היכא שיכול לעשות משהו להמנע מיקרי איכא דרכא אחרינא אינה נכונה. והדין הוא הפוך שאי ...
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 6:19 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: פיקוח נפש לאומי או מוראלי - שיקול הלכתי?
תגובות: 20
צפיות: 543

Re: פיקוח נפש לאומי או מוראלי - שיקול הלכתי?

אם לדון מסברא. הייתי אומר שאם התירו פינוי חללים בשעת מלחמה יותר מסתבר שהטעם הוא משום שהוא חלק מצרכי המלחמה וממילא הותר מדין עד רדתה ואפילו בשבת מאשר לדמות ליולדת. ואם כן הוא לא יותר רק בעת מלחמה.
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 8:41 am
פורום: עזר אחים
נושא: עצה למנוע קלקול מכונת כביסה בתשעת הימים ובימי חול המועד
תגובות: 7
צפיות: 197

Re: עצה למנוע קלקול מכונת כביסה בתשעת הימים ובימי חול המועד

לא הבנתי איזה איסור יש בהפעלת מכונת הכביסה ללא כביסה בחול המועד?

אא"כ אתם מחמירים בהוצאה שלא לצורך כלל או בהפעלת מכשיר חשמלי משום בונה של החזון איש בחול המועד. כמדומני שהעולם לא חושש לזה.
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 7:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה חייבים בפו"ר?
תגובות: 11
צפיות: 307

Re: כמה חייבים בפו"ר?

זה אני לא מבין. לפי דעתך חזקיה צריך להוליד את מנשה אבל להרוג אותו ברגע שייולד? ואם כוונתך לומר שכל עוד שלא חטא אין בו מורידין אע"פ שיודע שכך יהיה שיהיה מין. אם זה מצד הסברות שהזכרתי למעלה של עניין הידיעה לעתיד את זה אני מבין. אבל אם זה מצד שעדיין לא חטא בפועל זה איני מבין כי לפי הבנתי דין מוריד...
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 7:06 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בכיו של רבן יוחנן בן זכאי
תגובות: 4
צפיות: 98

Re: בכיו של רבן יוחנן בן זכאי

אם זכרוני אינו בכזיב כאן בפורום עצמו היה כבר דיון על זה. אלא שאני מתעצל לחפש. (אז אולי לא נורא אם גם הכותב מתעצל לחפש) בפרט שהכותב דכאן הוסיף משהו שנראה לי חדש ממש והוא הלקחו בצדו. ואותו לא הבנתי. נכון שאנחנו לא ברום מעלת ריב"ז לחשוש לטעויות מהסוג הזה. אבל מצד שני גם הספק לאיזה דרך אנו ראויים ה...
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 6:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה חייבים בפו"ר?
תגובות: 11
צפיות: 307

Re: כמה חייבים בפו"ר?

אני לא שאלתי אם חזקיה קיים פ"ו במנשה. אני שאלתי למה לא צודק חזקיה שאינו רוצה לקיים את המצווה. והטענה היא שאם הדין להורידו ולהרגו ק"ו שהדין הוא שלא יהיה וכשם שהדין להרגו מתיר איסור רציחה ק"ו שדוחה חיוב פ"ו. האם כוונת תשובתך היא שאה"נ דין מורידין ולא מעלין אינו מתיר את הרציחה ...
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 8:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה חייבים בפו"ר?
תגובות: 11
צפיות: 307

Re: כמה חייבים בפו"ר?

ראיתי שטעות היתה בידי ומבואר בגמרא עז כו ב שישראל עובד ע"ז מין הוא והוא מן המורידין כמ"ש שם בתוספות. וא"כ נשאלת השאלה אם מותר להורידו איך יתכן שהדין שחייבין להולידו? וחשבתי שאפשר לענות בכמה דרכים ובכל אחד יהיה הרבה נפ"מ. דרך אחת שכיוון שיודע ע"פ רוה"ק ע"ז אמרינן בה...
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 5:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סגולת ברכת אשר יצר?
תגובות: 9
צפיות: 157

Re: סגולת ברכת אשר יצר?

צ"ל וביחוד יפרד המאמין מן הכופר. והוא לשון החוה"ל בתחילת שער היחוד ופירושו על ידי הייחוד יובדל בין המאמין והכופר. והם הביאו את הלשון להורות על חיוב ההפרדות מהכופרים.
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 4:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סגולת ברכת אשר יצר?
תגובות: 9
צפיות: 157

Re: סגולת ברכת אשר יצר?

מהלשון כמו שהבאת זה נראה ברור שאתה צודק.

זה מזכיר קצת את ובאמונה יפרד המאמין מן הכופר שהיה מודפס בעיתון של נטורי קרתא.
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 2:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תורה של קטן, כתורה ממש?
תגובות: 11
צפיות: 110

Re: דין תורה של קטן, כתורה ממש?

א. להיפך. מה שכתבת זו התשובה כבוד התורה לא קשור למעשה המצווה של לימוד התורה אלא למציאות של ידיעת התורה. (מי שלומד בהתמדה גדולה אחות לוטן תמנע כי אינו מבין הוא ירא שמים גדול אבל לא ת"ח). ב. לא נראה לי שאתה צודק שלימוד הבנים הקטנים נובע מחינוך ומצוות התורה ושננתם לבניך היא רק בגדולים אבל צריך רא...
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 2:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.
תגובות: 42
צפיות: 789

Re: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.

אכן לא נכון. דעותיהם הפרטיות של המנהלים לא מהוות סיבה לחסימת משתמשים. ודעות שונות או זרמים שונים כמו שאתה קורא לזה מבוקרות כאן באופן תדיר. וכל עוד זה נעשה באופן סביר אנשים לא נחסמים בעבור זה. סביר בעיני הוא לכתוב באופן מכובד, ולא להפוך את הנושא לעיסוק מרכזי שאינו פוסק. לא אמנע מלהוסיף שלדעתי האישית ...
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 1:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה חייבים בפו"ר?
תגובות: 11
צפיות: 307

Re: כמה חייבים בפו"ר?

שאלה לי. על מנשה אולי אפשר לומר כי היה עוע"ז אבל לא מן המורידין ולא מעלין.
אבל מה הדין במי שרואה ברוה"ק שבנו יהיה מן המורידין ולא מעלין האם גם אז לדעתכם אמרינן בהדי כבשי? ואם כן מה ההסבר אם מותר להרגו למה שיהיה אסור למנוע את לידתו?
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 1:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תורה של קטן, כתורה ממש?
תגובות: 11
צפיות: 110

Re: דין תורה של קטן, כתורה ממש?

א. להיפך. מה שכתבת זו התשובה כבוד התורה לא קשור למעשה המצווה של לימוד התורה אלא למציאות של ידיעת התורה. (מי שלומד בהתמדה גדולה אחות לוטן תמנע כי אינו מבין הוא ירא שמים גדול אבל לא ת"ח). ב. לא נראה לי שאתה צודק שלימוד הבנים הקטנים נובע מחינוך ומצוות התורה ושננתם לבניך היא רק בגדולים אבל צריך ראי...
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 12:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היתכנו שינויים בביהמ"ק השלישי מהמתואר ביחזקאל
תגובות: 15
צפיות: 209

Re: היתכנו שינויים בביהמ"ק השלישי מהמתואר ביחזקאל

זה תלוי על מה הדיון. אם השאלה היא האם ע"פ דין רשאים להעביר צנרת בקירות ביהמ"ק זו שאלה תורנית ששיכת לבית המדרש.
אבל אם השאלה היא איך ייראה צביון בית המקדש ומה יעשו הכהנים שישעמם להם זה כבר נראה יותר אספקלריה.
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 11:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.
תגובות: 42
צפיות: 789

Re: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.

אני חושב שהדרך הנכונה היא להבחין בין האדם לדעה. אין טעם ולא ראוי סתם לכנות את האדם בכינויי גנאי. אבל מצד שני בירור האמת מחייב לפעמים בהירות באי ההסכמה עם דעתו ועד כדי בוטות. (בעיני מי שחושב שאני מדבר שטויות ואומר לי את זה מכבד את דעתי וחושב אותה למספיק חשובה כדי שהיא תרגיז אותו כך שממש אין מה להיעלב...
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 6:54 am
פורום: אספקלריא
נושא: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.
תגובות: 42
צפיות: 789

Re: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.

הרב זאב ערבות א. כל אחד יכול לכתוב פה את הגיגי לבו ובלבד שיתאים לתנאים התורניים של המקום הוזכרו כבר ועיקרם קבלת יסודות האמונה כמקובל בכלל ישראל ובפרט קבלת אמונה בתורה מן השמים ובדברי חז"ל ונהיגת כבוד בחכמי ישראל. ולכללי ההתנהגות המקובלים כאן ובפורומים בכלל לדוגמה להמנע מפתיחה של אשכולות בנושא מ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 16, 2018 11:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 234
צפיות: 9885

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אני התפללתי לפני כשנה או פחות וגם אז ישב בשמונה עשרה אע"פ שקם אח"כ לדברים אחרים. ואני סברתי שדעתו שעדיף יישוב הדעת בשמונה עשרה אפילו אם יכול לעמוד בדוחק.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 16, 2018 11:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב להרב חד ברנש שליט"א לרגל הולדת בנו,
תגובות: 15
צפיות: 329

Re: מזל טוב להרב חד ברנש שליט"א לרגל הולדת בנו,

גם אני מצטרף לאיחולים. יזכו לראות ממנו רוב נחת ושמחה תמיד ולגדלו לתורה לחופה ולמע"ט.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 16, 2018 11:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.
תגובות: 42
צפיות: 789

Re: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.

היטבת להגדיר ובאמת אין מאחורי הקלעים. ובדרך כלל מי שנחסם הוא על מה שכתב או היותר מצוי שהוא על האופן שבו כתב.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 16, 2018 7:16 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מילים בארמית בתורה
תגובות: 18
צפיות: 248

Re: מילים בארמית בתורה

הגיעונו דברי הגאון רי"ח סופר שליט"א בספרו טל חיים סימן מ"ד בפתגמא דנא:
11.GIF
11.GIF (38.56 KiB) נצפה 144 פעמים
22.GIF
22.GIF (83.17 KiB) נצפה 144 פעמים
33.GIF
33.GIF (21.75 KiB) נצפה 144 פעמים
44.GIF
44.GIF (23.57 KiB) נצפה 144 פעמים
55.GIF
55.GIF (81.43 KiB) נצפה 144 פעמים
66.GIF
66.GIF (79.3 KiB) נצפה 144 פעמים
77.GIF
77.GIF (16.28 KiB) נצפה 144 פעמים
88.GIF
88.GIF (10.93 KiB) נצפה 144 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 16, 2018 7:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'
תגובות: 30
צפיות: 1033

Re: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'

וכמו שהערתי קודם כנראה לא מדובר במישהו שאוכל ללא נט"י וברכהמ"ז.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 11:46 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 532
צפיות: 40601

Re: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

אני לא מתכוון להסתובב כאן בלי סוף ולכן אכתוב את הסיכום מבחינתי ודי לי בזה. אתה טענת בעד קבוצות הוואטסאפ והבהרתי את עמדתי. לסובב את הנושא כביכול יש הסכמה ראשונה והדיון הוא על ההמשך כולי זה לא נוגע לעניין אנחנו מדברים על קבוצות ווטסאפ ועל זה כתבתי. זה מפן אחד אבל העיקר הוא הפן השני. אתה כתבת נגד העיסו...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 10:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 134
צפיות: 4070

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

חד ברנש כתב:'לוקוס' זה זאב (ביוונית). אני התכוונתי לשבח, כמובן, וכבר מצאנו לא מעט ביטויים שנאמרו בתלמוד לגנאי שכיום זה הפך לשבח, כפי שהאריך רב"א במבואו למקור ברוך.
בשרי, אלא מה?!


שם בסוכה זה לגנאי בגלל המשך הדברים שאמרה.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 10:52 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 532
צפיות: 40601

Re: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

אני לא יודע מה אתה חושב שכתבת אבל זה לא מה שכתבת (שזה לא הנידון). אתה כתבת שתי טענות וכאמור איני מסכים עם שתיהן. והנושא היה כאן קבוצות הווטסאפ. לעניין ההלכה לא התייחסתי אבל כיוון שאתה מעלה את זה אני לא מסכים עם הרעיון הבסיסי שלך שכל דבר נמדד מה יותר חשוב ממה. יש תועלת בלימוד ההלכה ויש צורך בלימוד גפ...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 8:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?
תגובות: 12
צפיות: 212

Re: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?

צריך את הטעם השני כי היה מקום לומר שאע"פ שאותו אדם עשה שלא כדין עדיין כיוון שהוא מילתא דאיסורא של כבוד השכינה אנו מחוייבים בזה. (לדוגמה אם מישהו שם יריעות ס"ת על הרצפה במקום שבני אדם מהלכים האם יותר להם לדרוך עליהם?) ולכן ביאר שכאן הוא להיפך שכבוד השכינה הוא שלא יגזלו את הרבים.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 7:55 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 532
צפיות: 40601

Re: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

לא ולא. איני מסכים עם שתי הטענות. בכל מקרה ניסיתי להסביר לך את עמדתי ולא עלה בידי אז נראה לי שנשאר כל אחד בשלו. אתה תחבב יותר את אנשי הוואטסאפ על ההתרגשות האוחזת בהם בכל הודעה חדשה וטיעון חדש העולה שם. ואני אמשיך לחבב יותר את הבחורים ורבותיהם העמלים בהבנת אמירה של רש"י ומה רצה בה (כדרך שנהגו רב...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 6:22 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול
תגובות: 17
צפיות: 244

Re: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול

להפך. אני חושב שיש לא מעט שאומרים לעצמם אחרי שגדולי ופוסקי הדור דעתם שאין צריך להטיל תכלת אע"פ שאנו חושבים אחרת אין זה אלא חומרא בעלמא אבל לא מולאם ליבם לומר עמנו הצדק.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 5:57 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול
תגובות: 17
צפיות: 244

Re: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול

זו דעתך וכנראה מתאים לגישתך הכללית. אבל אני מכיר גדולים רבים בתחומים אחרים ולא בתחום התכלת שנהגו ועשו דברים לחומרא ולא טענו את הטענה או שזה ספק דאורייתא ואז חייבים לעשות או שאין טעם. אני משער שעם התפתחות האשכול על ר' שריה זללה"ה שמלבד מה שראיתי והכרתיו גם שמעתי בהספדים על דקדוק הדין שלו, יובאו ...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 5:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 273
צפיות: 14380

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

מסתמא לא הכוונה שבדיון הזה יכריע הרב נדל לכל ישראל ומשם תצא תורה. אלא שהרב נדל יסביר מדוע ובאיזה אופן הוא סבור שניתן להכריע בנושא.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 5:50 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 532
צפיות: 40601

Re: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

אני התכוונתי שאותו "משיב" כבר יודע היטב מה רוצה תוס' ומה רוצה רש"י, והוא מבזבז את זמנו להסביר זאת שוב ושוב לתלמידים. וכמובן שהכל הוא לימוד תורה, אבל זה "ביטול תורה באיכות" יחסית ללימוד ההלכה, ופשוט. אני משתומם על זה. הדבר שנתחייבנו בו מן הכתוב ושננתם לבניך ועסקו בו כל גדולי...

עבור לחיפוש מתקדם