החיפוש הניב 14365 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 8:41 am
פורום: עזר אחים
נושא: עצה למנוע קלקול מכונת כביסה בתשעת הימים ובימי חול המועד
תגובות: 7
צפיות: 171

Re: עצה למנוע קלקול מכונת כביסה בתשעת הימים ובימי חול המועד

לא הבנתי איזה איסור יש בהפעלת מכונת הכביסה ללא כביסה בחול המועד?

אא"כ אתם מחמירים בהוצאה שלא לצורך כלל או בהפעלת מכשיר חשמלי משום בונה של החזון איש בחול המועד. כמדומני שהעולם לא חושש לזה.
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 7:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה חייבים בפו"ר?
תגובות: 11
צפיות: 274

Re: כמה חייבים בפו"ר?

זה אני לא מבין. לפי דעתך חזקיה צריך להוליד את מנשה אבל להרוג אותו ברגע שייולד? ואם כוונתך לומר שכל עוד שלא חטא אין בו מורידין אע"פ שיודע שכך יהיה שיהיה מין. אם זה מצד הסברות שהזכרתי למעלה של עניין הידיעה לעתיד את זה אני מבין. אבל אם זה מצד שעדיין לא חטא בפועל זה איני מבין כי לפי הבנתי דין מוריד...
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 7:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה יש רעידת אדמה
תגובות: 21
צפיות: 606

Re: למה יש רעידת אדמה

לא מובן לי כמה דברים אחד הנושאים החשובים ברעידות אדמה הוא חיוב הברכה המבואר במשנה וגדריו כמו בכל התורה כולה. וזה עיקר גדול בתורה לברר את פרטי חיוב המצוות ודרכי עשייתם. כל דבר שקורה ובפרט שצער ונזק בצידו צריך לשאול מה יש לתקן כדי למנוע את הדבר או את הצרה שבצידו. ואע"פ שבכל דור צריך להקפיד גם על ...
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 7:06 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בכיו של רבן יוחנן בן זכאי
תגובות: 3
צפיות: 60

Re: בכיו של רבן יוחנן בן זכאי

אם זכרוני אינו בכזיב כאן בפורום עצמו היה כבר דיון על זה. אלא שאני מתעצל לחפש. (אז אולי לא נורא אם גם הכותב מתעצל לחפש) בפרט שהכותב דכאן הוסיף משהו שנראה לי חדש ממש והוא הלקחו בצדו. ואותו לא הבנתי. נכון שאנחנו לא ברום מעלת ריב"ז לחשוש לטעויות מהסוג הזה. אבל מצד שני גם הספק לאיזה דרך אנו ראויים ה...
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 18, 2018 6:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה חייבים בפו"ר?
תגובות: 11
צפיות: 274

Re: כמה חייבים בפו"ר?

אני לא שאלתי אם חזקיה קיים פ"ו במנשה. אני שאלתי למה לא צודק חזקיה שאינו רוצה לקיים את המצווה. והטענה היא שאם הדין להורידו ולהרגו ק"ו שהדין הוא שלא יהיה וכשם שהדין להרגו מתיר איסור רציחה ק"ו שדוחה חיוב פ"ו. האם כוונת תשובתך היא שאה"נ דין מורידין ולא מעלין אינו מתיר את הרציחה ...
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 8:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה חייבים בפו"ר?
תגובות: 11
צפיות: 274

Re: כמה חייבים בפו"ר?

ראיתי שטעות היתה בידי ומבואר בגמרא עז כו ב שישראל עובד ע"ז מין הוא והוא מן המורידין כמ"ש שם בתוספות. וא"כ נשאלת השאלה אם מותר להורידו איך יתכן שהדין שחייבין להולידו? וחשבתי שאפשר לענות בכמה דרכים ובכל אחד יהיה הרבה נפ"מ. דרך אחת שכיוון שיודע ע"פ רוה"ק ע"ז אמרינן בה...
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 5:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סגולת ברכת אשר יצר?
תגובות: 8
צפיות: 116

Re: סגולת ברכת אשר יצר?

צ"ל וביחוד יפרד המאמין מן הכופר. והוא לשון החוה"ל בתחילת שער היחוד ופירושו על ידי הייחוד יובדל בין המאמין והכופר. והם הביאו את הלשון להורות על חיוב ההפרדות מהכופרים.
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 4:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סגולת ברכת אשר יצר?
תגובות: 8
צפיות: 116

Re: סגולת ברכת אשר יצר?

מהלשון כמו שהבאת זה נראה ברור שאתה צודק.

זה מזכיר קצת את ובאמונה יפרד המאמין מן הכופר שהיה מודפס בעיתון של נטורי קרתא.
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 2:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תורה של קטן, כתורה ממש?
תגובות: 10
צפיות: 82

Re: דין תורה של קטן, כתורה ממש?

א. להיפך. מה שכתבת זו התשובה כבוד התורה לא קשור למעשה המצווה של לימוד התורה אלא למציאות של ידיעת התורה. (מי שלומד בהתמדה גדולה אחות לוטן תמנע כי אינו מבין הוא ירא שמים גדול אבל לא ת"ח). ב. לא נראה לי שאתה צודק שלימוד הבנים הקטנים נובע מחינוך ומצוות התורה ושננתם לבניך היא רק בגדולים אבל צריך רא...
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 2:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.
תגובות: 41
צפיות: 711

Re: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.

אכן לא נכון. דעותיהם הפרטיות של המנהלים לא מהוות סיבה לחסימת משתמשים. ודעות שונות או זרמים שונים כמו שאתה קורא לזה מבוקרות כאן באופן תדיר. וכל עוד זה נעשה באופן סביר אנשים לא נחסמים בעבור זה. סביר בעיני הוא לכתוב באופן מכובד, ולא להפוך את הנושא לעיסוק מרכזי שאינו פוסק. לא אמנע מלהוסיף שלדעתי האישית ...
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 1:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה חייבים בפו"ר?
תגובות: 11
צפיות: 274

Re: כמה חייבים בפו"ר?

שאלה לי. על מנשה אולי אפשר לומר כי היה עוע"ז אבל לא מן המורידין ולא מעלין.
אבל מה הדין במי שרואה ברוה"ק שבנו יהיה מן המורידין ולא מעלין האם גם אז לדעתכם אמרינן בהדי כבשי? ואם כן מה ההסבר אם מותר להרגו למה שיהיה אסור למנוע את לידתו?
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 1:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תורה של קטן, כתורה ממש?
תגובות: 10
צפיות: 82

Re: דין תורה של קטן, כתורה ממש?

א. להיפך. מה שכתבת זו התשובה כבוד התורה לא קשור למעשה המצווה של לימוד התורה אלא למציאות של ידיעת התורה. (מי שלומד בהתמדה גדולה אחות לוטן תמנע כי אינו מבין הוא ירא שמים גדול אבל לא ת"ח). ב. לא נראה לי שאתה צודק שלימוד הבנים הקטנים נובע מחינוך ומצוות התורה ושננתם לבניך היא רק בגדולים אבל צריך ראי...
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 12:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היתכנו שינויים בביהמ"ק השלישי מהמתואר ביחזקאל
תגובות: 15
צפיות: 158

Re: היתכנו שינויים בביהמ"ק השלישי מהמתואר ביחזקאל

זה תלוי על מה הדיון. אם השאלה היא האם ע"פ דין רשאים להעביר צנרת בקירות ביהמ"ק זו שאלה תורנית ששיכת לבית המדרש.
אבל אם השאלה היא איך ייראה צביון בית המקדש ומה יעשו הכהנים שישעמם להם זה כבר נראה יותר אספקלריה.
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 11:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.
תגובות: 41
צפיות: 711

Re: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.

אני חושב שהדרך הנכונה היא להבחין בין האדם לדעה. אין טעם ולא ראוי סתם לכנות את האדם בכינויי גנאי. אבל מצד שני בירור האמת מחייב לפעמים בהירות באי ההסכמה עם דעתו ועד כדי בוטות. (בעיני מי שחושב שאני מדבר שטויות ואומר לי את זה מכבד את דעתי וחושב אותה למספיק חשובה כדי שהיא תרגיז אותו כך שממש אין מה להיעלב...
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 17, 2018 6:54 am
פורום: אספקלריא
נושא: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.
תגובות: 41
צפיות: 711

Re: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.

הרב זאב ערבות א. כל אחד יכול לכתוב פה את הגיגי לבו ובלבד שיתאים לתנאים התורניים של המקום הוזכרו כבר ועיקרם קבלת יסודות האמונה כמקובל בכלל ישראל ובפרט קבלת אמונה בתורה מן השמים ובדברי חז"ל ונהיגת כבוד בחכמי ישראל. ולכללי ההתנהגות המקובלים כאן ובפורומים בכלל לדוגמה להמנע מפתיחה של אשכולות בנושא מ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 16, 2018 11:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 211
צפיות: 8417

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אני התפללתי לפני כשנה או פחות וגם אז ישב בשמונה עשרה אע"פ שקם אח"כ לדברים אחרים. ואני סברתי שדעתו שעדיף יישוב הדעת בשמונה עשרה אפילו אם יכול לעמוד בדוחק.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 16, 2018 11:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב להרב חד ברנש שליט"א לרגל הולדת בנו,
תגובות: 10
צפיות: 230

Re: מזל טוב להרב חד ברנש שליט"א לרגל הולדת בנו,

גם אני מצטרף לאיחולים. יזכו לראות ממנו רוב נחת ושמחה תמיד ולגדלו לתורה לחופה ולמע"ט.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 16, 2018 11:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.
תגובות: 41
צפיות: 711

Re: בקשת מחילה ממי שכינו אותו בפורום בשם גנאי.

היטבת להגדיר ובאמת אין מאחורי הקלעים. ובדרך כלל מי שנחסם הוא על מה שכתב או היותר מצוי שהוא על האופן שבו כתב.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 16, 2018 7:16 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מילים בארמית בתורה
תגובות: 18
צפיות: 235

Re: מילים בארמית בתורה

הגיעונו דברי הגאון רי"ח סופר שליט"א בספרו טל חיים סימן מ"ד בפתגמא דנא:
11.GIF
11.GIF (38.56 KiB) נצפה 131 פעמים
22.GIF
22.GIF (83.17 KiB) נצפה 131 פעמים
33.GIF
33.GIF (21.75 KiB) נצפה 131 פעמים
44.GIF
44.GIF (23.57 KiB) נצפה 131 פעמים
55.GIF
55.GIF (81.43 KiB) נצפה 131 פעמים
66.GIF
66.GIF (79.3 KiB) נצפה 131 פעמים
77.GIF
77.GIF (16.28 KiB) נצפה 131 פעמים
88.GIF
88.GIF (10.93 KiB) נצפה 131 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 16, 2018 7:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'
תגובות: 29
צפיות: 948

Re: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'

וכמו שהערתי קודם כנראה לא מדובר במישהו שאוכל ללא נט"י וברכהמ"ז.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 11:46 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 532
צפיות: 40481

Re: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

אני לא מתכוון להסתובב כאן בלי סוף ולכן אכתוב את הסיכום מבחינתי ודי לי בזה. אתה טענת בעד קבוצות הוואטסאפ והבהרתי את עמדתי. לסובב את הנושא כביכול יש הסכמה ראשונה והדיון הוא על ההמשך כולי זה לא נוגע לעניין אנחנו מדברים על קבוצות ווטסאפ ועל זה כתבתי. זה מפן אחד אבל העיקר הוא הפן השני. אתה כתבת נגד העיסו...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 10:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 131
צפיות: 3837

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

חד ברנש כתב:'לוקוס' זה זאב (ביוונית). אני התכוונתי לשבח, כמובן, וכבר מצאנו לא מעט ביטויים שנאמרו בתלמוד לגנאי שכיום זה הפך לשבח, כפי שהאריך רב"א במבואו למקור ברוך.
בשרי, אלא מה?!


שם בסוכה זה לגנאי בגלל המשך הדברים שאמרה.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 10:52 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 532
צפיות: 40481

Re: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

אני לא יודע מה אתה חושב שכתבת אבל זה לא מה שכתבת (שזה לא הנידון). אתה כתבת שתי טענות וכאמור איני מסכים עם שתיהן. והנושא היה כאן קבוצות הווטסאפ. לעניין ההלכה לא התייחסתי אבל כיוון שאתה מעלה את זה אני לא מסכים עם הרעיון הבסיסי שלך שכל דבר נמדד מה יותר חשוב ממה. יש תועלת בלימוד ההלכה ויש צורך בלימוד גפ...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 8:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?
תגובות: 12
צפיות: 209

Re: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?

צריך את הטעם השני כי היה מקום לומר שאע"פ שאותו אדם עשה שלא כדין עדיין כיוון שהוא מילתא דאיסורא של כבוד השכינה אנו מחוייבים בזה. (לדוגמה אם מישהו שם יריעות ס"ת על הרצפה במקום שבני אדם מהלכים האם יותר להם לדרוך עליהם?) ולכן ביאר שכאן הוא להיפך שכבוד השכינה הוא שלא יגזלו את הרבים.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 7:55 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 532
צפיות: 40481

Re: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

לא ולא. איני מסכים עם שתי הטענות. בכל מקרה ניסיתי להסביר לך את עמדתי ולא עלה בידי אז נראה לי שנשאר כל אחד בשלו. אתה תחבב יותר את אנשי הוואטסאפ על ההתרגשות האוחזת בהם בכל הודעה חדשה וטיעון חדש העולה שם. ואני אמשיך לחבב יותר את הבחורים ורבותיהם העמלים בהבנת אמירה של רש"י ומה רצה בה (כדרך שנהגו רב...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 6:22 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול
תגובות: 17
צפיות: 218

Re: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול

להפך. אני חושב שיש לא מעט שאומרים לעצמם אחרי שגדולי ופוסקי הדור דעתם שאין צריך להטיל תכלת אע"פ שאנו חושבים אחרת אין זה אלא חומרא בעלמא אבל לא מולאם ליבם לומר עמנו הצדק.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 5:57 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול
תגובות: 17
צפיות: 218

Re: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול

זו דעתך וכנראה מתאים לגישתך הכללית. אבל אני מכיר גדולים רבים בתחומים אחרים ולא בתחום התכלת שנהגו ועשו דברים לחומרא ולא טענו את הטענה או שזה ספק דאורייתא ואז חייבים לעשות או שאין טעם. אני משער שעם התפתחות האשכול על ר' שריה זללה"ה שמלבד מה שראיתי והכרתיו גם שמעתי בהספדים על דקדוק הדין שלו, יובאו ...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 5:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 270
צפיות: 14157

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

מסתמא לא הכוונה שבדיון הזה יכריע הרב נדל לכל ישראל ומשם תצא תורה. אלא שהרב נדל יסביר מדוע ובאיזה אופן הוא סבור שניתן להכריע בנושא.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 5:50 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 532
צפיות: 40481

Re: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

אני התכוונתי שאותו "משיב" כבר יודע היטב מה רוצה תוס' ומה רוצה רש"י, והוא מבזבז את זמנו להסביר זאת שוב ושוב לתלמידים. וכמובן שהכל הוא לימוד תורה, אבל זה "ביטול תורה באיכות" יחסית ללימוד ההלכה, ופשוט. אני משתומם על זה. הדבר שנתחייבנו בו מן הכתוב ושננתם לבניך ועסקו בו כל גדולי...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 5:08 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 532
צפיות: 40481

Re: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

אני עדיין חושב שצדקתי. אבל על המשפט הזה שלך אני ממש מתקומם. שמבזבז את זמנו על מה רוצה תוס' או מה רוצה רש"י חס ושלום לומר כן. חלק גדול מעיון ההלכה הוא להבין מה רוצה רש"י ומה רוצה תוספות ומי שלא שואל את עצמו מה רוצה רש"י ותוספות לא מבין גם מה רוצה הרמב"ם והשולחן ערוך ואין שום ערך ל...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 4:54 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול
תגובות: 17
צפיות: 218

Re: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול

יש בפוסקים שלגבי טלית קטן לא חוששים דמיחזי כיוהרא, עיי"ש מה שייך יוהרא בחיוב דאורייתא? אם מישהו יהיה במקום שרוב האנשים נוהגים לא להניח תפילין מפני שחוששים לחששות רחוקות שאולי יש איזה פסול בתפילין שיש לנו היום, ולכן זה לא נחשב לספק, או שכיון שגם אם נניח את התפילין עדיין זה ספק אז לא אומרים ספיק...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 4:35 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 532
צפיות: 40481

Re: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

הרב עובר ושב אני לא יכול באמת לומר דעה על קבוצת ואטסאפ תורנית מהסוג שאתה כל כך מתלהב ממנה שכן איני מכיר דבר זה. (ובאופן אישי גם איני מחפש כי הלוואי ויהיה לי די זמן ללמוד ולדבר בלימוד בעיון עם הקרובים לי). אבל ממבט מבחוץ יש לי תחושה קצת שנסחפת. יכול להיות שזה נחמד ומעניין להיות במקום שכל הזמן עולות ש...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 3:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אימתי קיבלו בנות ישראל חומרא דז' נקיים (ר' זירא).
תגובות: 7
צפיות: 262

Re: אימתי קיבלו בנות ישראל חומרא דז' נקיים (ר' זירא).

לא הבנתי איזה ריבועים אתה רואה אולי זה הסינון שלך בכל מקרה הנה התמונה.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 2:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 142
צפיות: 4611

Re: בדצי"ם למינהם

למעשה הויכוח שנוצר באשכול זה רק מראה עד כמה באמת שא"א להכריע בדבר כלל!!! זה בעד רבנות וזה שולל לגמרי וכן הלאה. מה שלמעשה חשבתי זה שהכי כדאי לקחת רב אחד ומה שיגיד אעשה בלי לשמוע לשום רב אחר וכעניין שנאמר "עשה לך רב" אלא שבעצם הבחירת רב כבר מאוד קשה להחליט כי ההלכה מישתנת מרב לרב כנז' ...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 6:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)
תגובות: 53
צפיות: 973

Re: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)

ואני עניתי לך על זה תשובה פשוטה. אין שום הוו"א באיסור הזה ואין שום צורך שהפוסקים יפרשו שהוא מותר.
על ידי אוצר החכמה
ו' יולי 13, 2018 1:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהלינו הדגול הרב אוצר החכמה
תגובות: 28
צפיות: 1109

Re: מנהלינו הדגול הרב אוצר החכמה

תודה רבה לכולכם. על השבחים שאיני ראוי להם ואין בי ועל הברכות. יתברכו המברכים מן השמים.
על ידי אוצר החכמה
ו' יולי 13, 2018 9:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן
תגובות: 23
צפיות: 1318

Re: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן

על שאלה 1 ראה דברי הגרי"ח סופר שליט"א בספרו יגדיל תורה סימן כ"ג
ואלו דבריו:
111.PNG
111.PNG (104.8 KiB) נצפה 1192 פעמים
222.PNG
222.PNG (86.55 KiB) נצפה 1192 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ו' יולי 13, 2018 8:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 131
צפיות: 3837

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

אני לא מבין למה צריך מנגנונים מסובכים. אני מבין שאינך רוצה לפרסם את שמך ולדעתי זה גם הגיוני כמו שהסברת וגם מסיבות אחרות. וכל אחד יכול לעשות כרצונו. אם אתה מוכן לגלות את שמך לאנשים מסויימים די שתכתוב שמי שיש לו עניין לדעת מי אתה שיכתוב לך בפרטי. אפשר לפתוח פורום שיוגבל בכניסה רק למשתמשים וותיקים ושם ...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 131
צפיות: 3837

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

כן כמו שכתבתי.
לוחצים על שם המשתמש המופיע למעלה בשמאל ובוחרים פרופיל אישי.
בין האפשרויות למעלה יש ערוך פרופיל.
בוחרים בה. ובשורה האחרונה אפשר למלא שדה שנקרא שם מלא.
אחרי שממלאים לוחצים על שלח.

עבור לחיפוש מתקדם