החיפוש הניב 13189 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 19, 2018 10:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 22
צפיות: 240

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

איני מבין דבריך כל מה שתעשה שיתרפא הוא איסור לדידיה שהרי זה מה שהוא רוצה וזה מה שנאסר. ואיני מבין מה עניין פגם משפחה קשור לסוגייתינו. על הצד שהיתה א"א הגמרא לא אומרת שנאסר משום פגם משפחה אלא משום ערווה ועל הצד שהיא פנויה לא היה בזה איסור ערווה כלל רק רבנן אסרו משום פגם משפחה. א) אם תעשה בלא רצ...
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 19, 2018 10:22 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: בחורים הלומדים את סברת כרסם
תגובות: 19
צפיות: 620

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

אבל כתבת הפוך שזה טובת הכלל ונזק ליחידים. וזה לא מובן שזה הפך הרוח הכללית של מה שכתבת בכל העניין.
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 18, 2018 7:59 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: בחורים הלומדים את סברת כרסם
תגובות: 19
צפיות: 620

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

לא מובן לי מה כתבת בסוף.
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 18, 2018 12:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 22
צפיות: 240

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

למה לא דנו אם לה אסור או מותר או חייבת. מה יש לדון אם מותר לה או אסור לה אם העניין אסור בגללו. זה נכון, שכאן יש לומר שמ"מ ייאסר הוא ומאי נפק"מ, ומ"מ משכחת לה שהיא תתגנב ותעמוד ערומה אצלו, והוא יהיה כעין אונס במעשה זה ויתרפא, ובפרט אם זה משום פגם משפחה, יכולה לוותר (דמשמע שמ"מ הו...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 22
צפיות: 240

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לאיזה עניין הבאת את הגר"א? להוכיח על איזה שאלה?

כוונתך להוכיח לשאלת פרי יהושע פותח האשכול כי הוא עובר באיסור והיא המסוכנת ואפ"ה יהרג ואל יעבור?
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:46 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א
תגובות: 79
צפיות: 2709

Re: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א

לא ברור למה "זה ברור שהוא רואה איתו דברים אסורים וזה יותר מספק" אטו כו"ע ברזילי הגלעדי?
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 22
צפיות: 240

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

למה לא דנו אם לה אסור או מותר או חייבת.

מה יש לדון אם מותר לה או אסור לה אם העניין אסור בגללו.
וחוץ מזה אולי לא דנו כי לא עולה על הדעת שיש הבדל בינו לבינה? ובכלל איני מבין מי אמר שהיא עוברת איסור בזה שבו הדין ייהרג ואל יעבור. אם הגוי רוצה שתעמוד לפניו ערומה או שיהרוג אותה מנין לך שצריכה ליהרג?
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 22
צפיות: 240

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא הבנתי את הדיון שלכם בר' ישמעאל.
א. ר ישמעאל אמר לר"א בן דמא שאסור לו להתרפא מיעקב איש כפר סכניא איפה היה פה אחרים.
ב. ר"י ובן דמא בכלל סוברים שמותר לעבור על ע"ז במקום פיקוח נפש ומה שמנע אותו הוא משום חילול השם כמבואר בגמרא שם.
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 22
צפיות: 240

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

סליחה שלא הסברתי, הכוונה שמשם לכא' מוכח שאינה צריכה לעבור על ג"ע בשביל שהשני לא ימות, דאל"כ למה אמרינן ימות וכו', יאמרו לה שתעמוד ערומה ולא ימות, אולם יש מעט לדחות כנ"ל. לא הבנתי מילה אחת ממה שכתבת. יש שתי דעות בגמרא אם היתה א"א או לא. אם היא היתה אשת איש ברור שיש איסור מצדו ובכ...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 22
צפיות: 240

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

בעניותי פשוט לא הבנתי מה רצית להוכיח מתעמוד לפניו ערומה כשהיא א"א. לאיזה צד ומה ההוכחה.
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 12:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא
תגובות: 10
צפיות: 360

Re: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא

זה הפוך מההסבר של חז"ל במכילתא. מדוע אתה רוצה להסביר כך? יש פסוקים שמתפרשים באופן הזה?
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 12:42 am
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אתר טאבלט מושבת??
תגובות: 4
צפיות: 101

Re: אתר טאבלט מושבת??

עכשיו עובד.
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 14, 2018 8:33 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?
תגובות: 33
צפיות: 957

Re: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?

אם מדובר בעצה שנתן מה יש לפרסם את זה עלי ספר תשובות. ואם מדובר בפסיקה לענ"ד תמוה.
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 14, 2018 7:12 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?
תגובות: 33
צפיות: 957

Re: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?

בענין השאלה האם ראוי להשכיר מקום במוסדכם לאנשים הפועלים להפיץ את ענין הטלת תכלת בזה"ז, שאלתי את הגריש"א, והשיבני- כי לדעתו לא כדאי הדבר, הואיל שאף אם כוונתם טובה, הרי יש מהמתעסקים בדבר שברוב התלהבותם לא ימלט שידברו שלא כראוי כנגד גדול"י בעבר או בהווה שלא הסכימו עמם, ומשום כך כדאי שתמ...
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 16
צפיות: 197

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

לא הבנתי את שאלתך באות א. תוספות שאלו שאלה פשוטה. רב צלי של שבת בערב שבת ועל כרחך שהדליקו נרות קודם לכן. והלא בגמרא שבת כתוב לא לעשות כן. השיבו תוספות שיש שני מצבים. שאדם מדליק נרות אבל אינו מקבל עליו את השבת ואז אין לעשות כן וזה הגמרא בשבת. או שמקבל עליו שבת היינו שהופך את הזמן הזה לשבת כמו שעשה רב...
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 7:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1109

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

אגב שיטפך הבאת ראיה שאינה. מה שהביא בס"ק ח הוא לגבי מעשה שבת שהמים הוחמו באיסור וזה וודאי תלוי ביד סולדת בו כי רק אם מחמם ליד סולדת בו מיקרי בישול, ואדרבה אומר שם שבמים כאלה רחיצת כל גופו אסור.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכילה גסה ובחילה
תגובות: 5
צפיות: 77

Re: אכילה גסה ובחילה

הגר"א נהג בזה כמידת חסידות כמו שהבינו וציינו כותבי הסיפור שם. מה שכתבתי שאינו מסתבר הוא על המשמעות מדבריך שהוא חיוב מן הדין.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 3:36 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המפטיר וההפטרה
תגובות: 12
צפיות: 199

Re: המפטיר וההפטרה

אמנם זה מסברת כרסי. אבל מעשר בהמה היא מצווה פרטית מחצית השקל היא מצווה שמטרת קרבנות ציבור.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 2:28 pm
פורום: מעקב גירסה
נושא: תיקונים 16
תגובות: 2
צפיות: 98

Re: תיקונים 16

גירסה 16-0-0-15

הבאג: כאשר ערכו את שם הטאב בטאבים מעל רשימת הספרים. השינוי לא נשמר אחרי יציאה מן התכנה. (בטאבים שמעל התצוגה לא היתה בעיה).
תוקן.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 2:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1109

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

מה ההגיון בזה? הרי הגזירה היא שמא יחמם ודווקא באופן שאינו צריך לחמם גזרו ובאופן שצריך לו לא גזרו?
על צונן אין שאלה כי מינכר שאין כוונתו לחמם.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 2:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכילה גסה ובחילה
תגובות: 5
צפיות: 77

Re: אכילה גסה ובחילה

ההסבר באכילה גסה אכן מסתבר אבל הטענה שיש חומרא במלווה מלכא שמעיקר הדין חייבים בה גם כשאינו מתענג הוא חידוש גדול ולא מסתבר לענ"ד.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 2:05 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טלפון בזמן המגילה!?
תגובות: 9
צפיות: 224

Re: טלפון בזמן המגילה!?

אני מסופק אם הגרח"ק התכוון כמו שמשמע שם היינו שבאמת היה לשלמה המלך טלפון. בעצם זה הרי לא מסתבר לומר כך. כי למה לומר כך אולי היה לו משהו יותר משוכלל שימציאו בעוד מאה שנה? אלא הכוונה כמ"ש שמצינו דוגמתו בעוה"ז. לענ"ד נראה כמ"ש כבר בפורום ששלמה המלך וחז"ל לא ידעו בפועל להמצ...
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 1:46 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טלפון בזמן המגילה!?
תגובות: 9
צפיות: 224

Re: טלפון בזמן המגילה!?

אם כך בהכירי את ידידי הרב קופרמן ברור שידע מה הן בנות ים ומסתמא התכוון כמ"ש ומובנת התשובה.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 1:05 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טלפון בזמן המגילה!?
תגובות: 9
צפיות: 224

Re: טלפון בזמן המגילה!?

אני חושב לעצמי כך? מה היתה כוונת השואלים. האם הם פשוט שאלו אותו מה פירוש בנות ים? אין להם שום דרך פשוטה לדעת תשובה לשאלה כזאת חוץ מלבלבל להגרח"ק את השכל בשאלות כאלה? אלא על כרחך שכוונתם היתה לשאול היתכן כדבר הזה שיש משהו שמגלה את כל דבר ליד האזנים והשיב להם מצינו כדוגמתו בימינו ומעין זה היה לשל...
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 12:02 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טלפון בזמן המגילה!?
תגובות: 9
צפיות: 224

Re: מילתא דתמיהא משר התורה

א. כשכותבים נושא יש לכתוב בהודעה עצמה את העניין עצמו ולצרף את המסמך המתאים ולא לכתוב רק מילתא דתמיהא... כך שכל אחד מהחברים יוכל להחליט אם נושא זה מעניין אותו מספיק כדי להוריד את הקובץ שצירפת אם לא.

ב. לעצם הענין איני יודע מה כל כך תמוה. לפי השאלה נענתה התשובה.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 10:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1109

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

למה מים שפגה צינתן הוא קצת מקום להקל ולא מותר בשופי (מלבד לשיטות האוסרות גם בצונן).
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 16
צפיות: 197

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

לפי תוספות יש הבדל בין דביתהו דרב יוסף לרב. דביתהו דרב יוסף לא רצתה לקבל שבת ולעשות קידוש מוקדם היא רצתה להדליק נרות מוקדם (אם פרשה ממלאכה או לא זה דיון נפרד) ועל זה תני אותו סבא שזה אינו ראוי. אבל רב התחיל את השבת מוקדם (לא רק פרש ממלאכה אלא גם עשה קידוש מייד) ועל זה מבארים תוספות שבמקרה כזה אין את...
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 12, 2018 8:02 pm
פורום: מעקב גירסה
נושא: תיקונים 16
תגובות: 2
צפיות: 98

Re: תיקונים 16

גירסה 16-0-0-14

הבאג: היו ספרים שנפתחו ב 15 ולא נפתחו ב 16 בעיקר כנראה ספרים שהם מספרי הצילום הדיגיטלי של האוניברסיטה. אחד מהם הירושלמי המזוייף 10550.

באג זה תוקן גם ב VIEW בגירסה 16.0.0.1
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 12, 2018 7:58 pm
פורום: מעקב גירסה
נושא: תיקונים 16
תגובות: 2
צפיות: 98

תיקונים 16

בנושא זה אשתדל לכתוב את התיקונים והשנויים בגירסה 16. אני מקווה שאעמוד בזה לאורך זמן. אפשר להגיב בנושא זה על השינויים אותם אני מציין. אין להעלות בקשות לתיקונים אחרים כאן אלא במקומות אחרים. אני מדבר על הגירסאות החדשות . הרוצה להשתמש בהם צריך לשים לב למה שכתוב למעלה. האתר להורדתן. http://forum.otzar.or...
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 12, 2018 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?
תגובות: 28
צפיות: 395

Re: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?

מסתמא בגלל שהוא כותב מזכרון ואת זה אינו זוכר.
אם תמצא תעלה בבקשה לכאן כי השאלה ששאלת מטרידה וצריכה תשובה.
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 12, 2018 2:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נידונים שונים ללומדים מתוך קומפיוטער (מחשב)
תגובות: 13
צפיות: 786

Re: נידונים שונים ללומדים מתוך קומפיוטער (מחשב)

לא הבנתי הנייר שמדפיסים עליו ספרים מיוצר רק ע"י יהודים יר"ש?
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 12, 2018 1:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 16
צפיות: 197

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

על הסברא הזו שכתבת אני מסתפק. כי התקשיתי שלכאורה גם בזמנם כך היה שאם הדליק נרות מוקדם ביום ששי וודאי היה לצורך שבת ותירצתי לעצמי שלא הכוונה שאין הסבר אחר אלא שעושה משום שבת אלא שההרגשה היא שזה סמוך לשבת ומעשי האנשים כבר מוכוונים לשבת ולפי זה החילוק שאמרת אינו פשוט. ואלי תאמר שהיום הדרך הוא שבזמן הזה...
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 12, 2018 10:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 16
צפיות: 197

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

מקור הדין הוא הגמרא בשבת כג: סברה לאקדומי וכולי ובלבד שלא יקדים ופרש"י שלא מינכרא שהיא של שבת. ולכאורה זו ההגדרה.
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 12, 2018 7:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: לעג לרש - עד היכן?
תגובות: 10
צפיות: 217

Re: לעג לרש - עד היכן?

הנה דברי התפארת יעקב.
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 12, 2018 7:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 186
צפיות: 13352

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

אשכול מרתק... ומשעשע.. נקודה שחשבתי עליה, ומהתעסקות מסויימה עם בני הישיבות התליה שבחורי ישיבת פוניבז' פחות סימפטיים ואילו בני ישיבת חברון נחמדים וכו' אינה מגיעה בדווקא מחינוך שיש בישיבה אלא היפוך הדברים, בחורים עם נטיה לחוסר יחסים חברתיים מעיקרא נוטים ללכת לפונוביז, ואילו בחורים נחמדים ו'זורמים' נו...
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 12, 2018 7:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפקר כדי להציל את הגנב
תגובות: 15
צפיות: 243

Re: הפקר כדי להציל את הגנב

כנראה שבכל פעם הוא אמר משהו אחר. (הוא לא אוטומט) אאל"ט לנו הוא אמר שהוא היה צועק משטרה או תיפסו את הגנב.
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 11, 2018 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'משפטים' - דברים שהשכל מחייב, א"כ למה לי קרא סברא היא
תגובות: 9
צפיות: 206

Re: 'משפטים' - דברים שהשכל מחייב, א"כ למה לי קרא סברא היא

יש הרבה מה להשיב אבל עקרון השאלה בבסיסה לענ"ד טעות. כשאומרים שהמצוות הללו שכליות הכוונה היא על העיקרון לא על הפרטים ולכן גם זה לא דומה ללמה לי קרא.
לדוגמה קניין. העיקרון שכל אדם יש לו את חפציו ויש פעולות שמעבירות מאדם לאחר הוא הגיוני. מזה לא נובע שאנחנו יכולים להבין לבד איזה קניין קונה כל דבר.
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 11, 2018 7:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעג לרש - עד היכן?
תגובות: 10
צפיות: 217

Re: לעג לרש - עד היכן?

חולה אינו רש לעניין זה היום אינו יכול ומחר יוכל אפילו חרב חדה מונחת וכולי. רק המת אינו כן.
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 11, 2018 4:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1109

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

כל מה שאני שאלתי הוא על הטענה נגד אחרון התלמידים שהוא מבזה את הפוסקים בימינו בזה שחולק עליהם כשלא מביאים שום תשובה להתיר מהפוסקים בימינו.

עבור לחיפוש מתקדם