פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 14554 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצר אלבשה
תגובות: 12
צפיות: 106

Re: יצר אלבשה

אבל ההגדרה של רבא נשארת מה נקרא שהיא רוצה שאילו היו באים להצילה היתה אומרת הניחו לו.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצר אלבשה
תגובות: 12
צפיות: 106

Re: יצר אלבשה

לא הבנתי איך הוצאת מהגמרא היפך דברי רבא.

אולי אתה מתכוון למשהו אחר היה כאן בפורום דיון שבו שהציעו שאדם שרוצה לאכול נבלות וטריפות יגיד לחבר שלו שיאיים עליו עם אקדח שיאכל ואף אחד לא עובר איסור. בזה אתה צודק שרואים מכאן שאינו נכון.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 49
צפיות: 488

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

ידוע המעשה ברובינזון קרוזו היהודי שנפל על אי בודד והקים שם שני בתי כנסיות אחד שהוא מתפלל בו ואחד שאינו נכנס אליו לעולם. ולאור המעשה כאן יש לתמוה שהיה די לו להקים אחד ולגרש את עצמו משם ויוצא ידי חובת כל הדינים. כידוע נזכר בפירוש אזניים לתורה (בקובץ המצורף עמ' קנה ד"ה בדד) וצ"ע אם לא החלפת ...
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 49
צפיות: 488

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

יש לך ראיה על זה? כי אולי גם החיוב להצטרף עם השני כשיש לי מניין משלי נובע מחיובי הציבור זה לזה וכשם שלעניין ממון אין להם גם חיוב לבא אין.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 49
צפיות: 488

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

זה ודאי רק איני בטוח מה הדין שלא בעיר שהאנשים גרים בה כמו שכתבתי למעלה.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצר אלבשה
תגובות: 12
צפיות: 106

Re: יצר אלבשה

לא הבנתי מה כתבת. החושב כתב שזה תמוה שהיא עדיין אנוסה בפועל אבל כיוון שבלבה היא רוצה תתחייב ועל זה כתבתי שלפי הגמרא לא מיירי באופן שהיא עדיין אנוסה אלא שיש לה מצילים ואומרת להם שלא להצילה ואפ"ה אינה נאסרת לבעלה.

עכשיו אני רואה שבהודעה שלמעלה גם אתה כתבת כך וכ"ש שאיני מבין מה כתבת על דברי.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצר אלבשה
תגובות: 12
צפיות: 106

Re: יצר אלבשה

הרי הגמרא מסבירה במה מדובר שאומרת הניחו לו כלומר שכבר באים להצילה והיא אומרת הניחו לו. אמנם הגמרא מדברת על איסור לבעלה. (כמדומני שהיה כבר דיון פה בעניין)
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 7:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 49
צפיות: 488

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

ידוע המעשה ברובינזון קרוזו היהודי שנפל על אי בודד והקים שם שני בתי כנסיות אחד שהוא מתפלל בו ואחד שאינו נכנס אליו לעולם. ולאור המעשה כאן יש לתמוה שהיה די לו להקים אחד ולגרש את עצמו משם ויוצא ידי חובת כל הדינים. כידוע נזכר בפירוש אזניים לתורה (בקובץ המצורף עמ' קנה ד"ה בדד) וצ"ע אם לא החלפת ...
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 5:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 49
צפיות: 488

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

מה הדמיון? שם יש לו מניין אחר שילך לשם. הנושא כאן היה שאחרת אין לו מניין. ואילו היה בעיר שגרים בה מסתמא היה לו תביעה ע"פ דין שיעשו עמו מניין אחד שהוא מחובות הציבור אבל כאן מיירי בעיירת נופש שאינם גרים בה. הדמיון הוא לכפות את עצמו על ציבור שלא מעוניין בנוכחותו בלי קשר אם יש מנין אחר או לא. שנית...
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 49
צפיות: 488

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

אני לא חושב שזו הסיבה ולמה לדון לכף חובה. אני גר בירושלים ובכל מניין יש בהרבה שבתות אורחים. הם אינם אורחים שמחפשים מקום לדור בו הם אנשים שבאו להתארח אצל קרוביהם ובאו להתפלל אין שום צורך לגשת אליהם ולשאול אותם אם יש להם איפה לאכול. אם יש מישהו שנראה זר (במובן הזה) יש שניגשים אליו. אבל רוב האורחים אינ...
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 5:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 10
צפיות: 98

Re: חוטי ציצית שנקרעו

אם בסוכה היה הדין הפוך שאם שם גג והורידו מיקרי תעשה ולא מן העשוי כי סו"ס היה פסול והוכשר שלא ע"י מעשה גם כאן אם פסול לפני שמתיר את הגדיל והתרת הגדיל שאינה מעשה מתירתו נשאר פסול.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 5:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 49
צפיות: 488

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

מה הדמיון? שם יש לו מניין אחר שילך לשם. הנושא כאן היה שאחרת אין לו מניין.

ואילו היה בעיר שגרים בה מסתמא היה לו תביעה ע"פ דין שיעשו עמו מניין אחד שהוא מחובות הציבור אבל כאן מיירי בעיירת נופש שאינם גרים בה.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 5:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 494
צפיות: 26656

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

מה שאיני מבין אם כך זה אם לא חשש לעוד שיטות כדי לצאת את המצווה דאורייתא של תפילין שאינו יוצא כל ימיו למה נמנע לברך על התפילין כמו שכתבו כאן וחשש לברכה לבטלה שבפשטות אינה אלא דרבנן ומבטל בזה תקנת חכמים לברך על המצוות. הלא כלל ידוע הוא שסב"ל ספק ברכות אבל כאן הרי אינו ספק אלא חשש וחומרא. אבל אחר...
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 5:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!
תגובות: 51
צפיות: 3270

Re: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!

יש"כ.
כלומר שהייחוס לרמ"ע מפאנו הוא טעות?
בכל מקרה מהר"י סרוק היה רבו של הרמ"ע מפאנו ותלמיד האריז"ל.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 3:24 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: להמיר היברובוקס לטקסט
תגובות: 2
צפיות: 66

Re: להמיר היברובוקס לטקסט

תסמן קטע ותעתיק אותו ללוח
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 1:02 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תמיהה בספר חוט השני
תגובות: 37
צפיות: 811

Re: תמיהה בספר חוט השני

יתן חן כתב:
אוצר החכמה כתב:מה שלא מובן כאן זה איך חוזרים פעם אחר פעם לאותו עניין של תלמידי החזון איש וכולי.

כאשר הדברים מגיעים לרמה כזו של השמצת דורות שלמים כאילו ואכלו טבלים ל"ע, הכל כדי להגדיל את ... צריך לשים לזה גבול.איפה כתוב בדברי החוט השני שהובאו לעיל שדורות הקודמים אכלו טבלים.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 12:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!
תגובות: 51
צפיות: 3270

Re: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!

מה בדברי חז"ל לא עולה בקנה אחד עם רש"י?
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 12:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!
תגובות: 51
צפיות: 3270

Re: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!

ממש לא נראה שהגלגולים לרמ"ע הכוונה היא סברות שממציאים לפי מודל. זה ידיעות שצריך לדעת אותם כמו רוב דברי האריז"ל שמציג עובדות וע"כ שידעם באיזה שהוא מדרכי הגילוי. ביחוד אם תקרא את הספר עצמו תראה שהקישורים הם דברים שרחוק להמציאם מסברא. איני חושד בך שלזה כוונתך אבל כיוון שהזכרת את הרש"...
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 12:40 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תמיהה בספר חוט השני
תגובות: 37
צפיות: 811

Re: תמיהה בספר חוט השני

מה שלא מובן כאן זה איך חוזרים פעם אחר פעם לאותו עניין של תלמידי החזון איש וכולי. תלמידי החזון איש סבורים שדבריו הם עיקריים ובלעדיהם לא ירים איש את רגלו בפרט בתחומים בהם עסק הרבה והקדמונים מיעטו לעסוק בם. (גם אחרים סבורים כך כגון חב"ד על השו"ע הרב ואחרים על תחומים תורניים אחרים ולא צריך דוג...
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 12:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 10
צפיות: 98

Re: חוטי ציצית שנקרעו

להבנתי אתה אומר דבר דומה למה שאמרתי אבל בלשון אחרת.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוגוסט 15, 2018 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 49
צפיות: 488

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

ידוע המעשה ברובינזון קרוזו היהודי שנפל על אי בודד והקים שם שני בתי כנסיות אחד שהוא מתפלל בו ואחד שאינו נכנס אליו לעולם. ולאור המעשה כאן יש לתמוה שהיה די לו להקים אחד ולגרש את עצמו משם ויוצא ידי חובת כל הדינים.
על ידי אוצר החכמה
ג' אוגוסט 14, 2018 11:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 10
צפיות: 98

Re: חוטי ציצית שנקרעו

שמעתי סברה אחרת שאולי החילוק בין גדיל וענף אינו כ"כ עקרוני אחרי שרק קשר העליון דאורייתא - יתכן שזה שגדל את שאר החוטים אינו מפקיעם מתורת ענף. לגוף סברת הרב אוצר החכמה - לא הבנתי מה זה שיך לשימת גג והורדתו - שם הוא מסיר מונע וכאן זו יצירה חדשה (לולא הסברה שכתבתי) הסברא של הרמ"א לא תלויה רק ...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוגוסט 14, 2018 9:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 23
צפיות: 1169

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

איני יודע למה אתה מניח שיש בעייה שנקראת עקירה וסביבה מסתובב כל העניין. גם בני אדם מבינים שיש מקום לחוטא לתקן חטאיו.
על ידי אוצר החכמה
ג' אוגוסט 14, 2018 5:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 10
צפיות: 98

Re: חוטי ציצית שנקרעו

האם זה לא דומה לשימת גג והורדתו שמבואר ברמ"א שאינו תולמ"ה. או שאולי כאן כיוון שקרה שינוי בעצם החוטין אינו דומה.
על ידי אוצר החכמה
ג' אוגוסט 14, 2018 5:38 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: ביטול פתיחת אוצר החכמה - על ריק
תגובות: 2
צפיות: 74

Re: ביטול פתיחת אוצר החכמה - על ריק

כמדומני אע"פ שאיני בטוח שזו שארית מהתקופה שהיה אפשר לעשות מאגר זמני.
על ידי אוצר החכמה
ג' אוגוסט 14, 2018 3:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה
תגובות: 80
צפיות: 1247

Re: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה

אם כוונתך לחסידים וירושלמים כאן באה"ק איני מבין מה אתה מוכיח. גם אלו ששפת אמם היא אידיש יודעים עברית ברמה של שפת אם או קרוב לכך. לגבי רובם אוצר המילים שלהם בעברית גדול גם בצורה משמעותית מאוצר המילים באידיש.
על ידי אוצר החכמה
ג' אוגוסט 14, 2018 2:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים
תגובות: 97
צפיות: 1453

Re: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים

אני לא מבין איזה מטען אישי ורגשי יש כאן. אני בסך הכל אומר שכשנראה לי שיש ירידה כללית ההגיון הפשוט הוא הריחוק מתחילת הדרך. מצאנו שהר"ן אומר כך אז למה לא לומר כך. אני גם לא מבין את ההצמדות למילה הכרח. אני לא יודע על שום דבר אם הוא מוכרח ואולי יכול להיות פתאום גדול בדורינו שיהיה גדול מכמה דורות לפ...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוגוסט 14, 2018 11:22 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 23
צפיות: 1169

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

ע"פ תירוץ זה לא מוסבר מה רוצה הנביא יחזקאל. בשוב צדיק ומצדקו ועשה עול? אין לזה קשר. הוא לא רוצה שכר על מצוותיו אז הוא לא מקבל. לפי ההבנה האחרת זו שהביאה לקושיה יחזקאל מחדש חידוש גדול שעושים חשבון כולל לאדם ומעשיו המאוחרים משפיעים על היחס לראשונים. כי היה אפשר לומר כל יום בפני עצמו על צדקותיו מג...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוגוסט 14, 2018 10:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה
תגובות: 80
צפיות: 1247

Re: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה

הנוקאאוט הוא לא התוכן של הספר אלא עמוד השער יידיש השפה הקדושה..

אבל לא נורא קמת יפה מהקרשים..
על ידי אוצר החכמה
ג' אוגוסט 14, 2018 9:10 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסיפור באב שהיה בלב ים עם בנו ובתו, ונאלץ לעזוב אחד מהם...
תגובות: 25
צפיות: 470

Re: הסיפור באב שהיה בלב ים עם בנו ובתו, ונאלץ לעזוב אחד מהם...

במה ראית עכשיו שיש צד שזה סיפור נכון יותר מאשר שחשבת קודם?
על ידי אוצר החכמה
ג' אוגוסט 14, 2018 7:26 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 494
צפיות: 26656

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

מה שאיני מבין אם כך זה אם לא חשש לעוד שיטות כדי לצאת את המצווה דאורייתא של תפילין שאינו יוצא כל ימיו למה נמנע לברך על התפילין כמו שכתבו כאן וחשש לברכה לבטלה שבפשטות אינה אלא דרבנן ומבטל בזה תקנת חכמים לברך על המצוות.
על ידי אוצר החכמה
ג' אוגוסט 14, 2018 7:23 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסיפור באב שהיה בלב ים עם בנו ובתו, ונאלץ לעזוב אחד מהם...
תגובות: 25
צפיות: 470

Re: הסיפור באב שהיה בלב ים עם בנו ובתו, ונאלץ לעזוב אחד מהם...

זכור לי שהיא צעקה "אבא, לי אין אבא אחר!". ולמדו מזה שכך צריך לצעוק לאבינו שבשמים "אבינו ... אין לנו ... אלא אתה". מזל שהיא צעקה בנוסח הזה. אחרת, איך נלמד לצעוק לאבינו שבשמים?! השגחה פרטית הרבה דעות באדם. יש דורש לגנאי ומגיב באופן סרקסטי. מה רע בדברי ר' עזריאל שכך הצרכת להגיב לו?...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוגוסט 14, 2018 7:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים
תגובות: 97
צפיות: 1453

Re: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים

א. ועכשיו נשאלת השאלה היא גופא למה באמת אין נבואה ולמה בית שני היתה בו פחות השראת שכינה מבית ראשון. ולמה מנשה אומר מה שאמר לרב אשי ולמה אחאב דרש את התורה בנ"ב פנים מה שלא מצאנו כן באחרונים. ב. איפה מצאת שבזמן בית ראשון הגיעו למדרגות גדולות יותר מאשר קודם לכן (שוב אני מדבר בכללות העניין) איפה כת...
על ידי אוצר החכמה
ב' אוגוסט 13, 2018 10:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה
תגובות: 80
צפיות: 1247

Re: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה

לי מפריע משהו אחר ואשמח אם אחד הבקיאים כאן בהיסטוריה יעמידני על האמת אם הדבר נכון. כמדומני שבכל השנים אע"פ ששפת הדיבור היתה יידיש הת"ח כתבו ביניהם בלשון הקודש ופרסמו ספרים רק בעברית וספרים שנכתבו ביידיש היו רק לנשים ועמי הארצות. ואני חושב שכן היה גם בלדינו. זאת בשונה מהערבית היהודית שכתבו...
על ידי אוצר החכמה
ב' אוגוסט 13, 2018 10:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה
תגובות: 80
צפיות: 1247

Re: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה

לי מפריע משהו אחר ואשמח אם אחד הבקיאים כאן בהיסטוריה יעמידני על האמת אם הדבר נכון. כמדומני שבכל השנים אע"פ ששפת הדיבור היתה יידיש הת"ח כתבו ביניהם בלשון הקודש ופרסמו ספרים רק בעברית וספרים שנכתבו ביידיש היו רק לנשים ועמי הארצות. ואני חושב שכן היה גם בלדינו. זאת בשונה מהערבית היהודית שכתבו...
על ידי אוצר החכמה
ב' אוגוסט 13, 2018 9:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה
תגובות: 80
צפיות: 1247

Re: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה

לי מפריע משהו אחר ואשמח אם אחד הבקיאים כאן בהיסטוריה יעמידני על האמת אם הדבר נכון. כמדומני שבכל השנים אע"פ ששפת הדיבור היתה יידיש הת"ח כתבו ביניהם בלשון הקודש ופרסמו ספרים רק בעברית וספרים שנכתבו ביידיש היו רק לנשים ועמי הארצות. ואני חושב שכן היה גם בלדינו. זאת בשונה מהערבית היהודית שכתבו ...
על ידי אוצר החכמה
ב' אוגוסט 13, 2018 9:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: למה הוצרכה רחב לעשות תשובה
תגובות: 9
צפיות: 149

Re: למה הוצרכה רחב לעשות תשובה

לא הבנתי את דברי הרב הנוטר והרב קו ירוק אתם עונים תירוצים על שאלת הגרא"ל או על שאלת דודי צח?
על ידי אוצר החכמה
ב' אוגוסט 13, 2018 8:59 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 23
צפיות: 1169

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

דברי הגר"ח בכתר ראש. ולא הבנתי מי שעובד שעה ביום ומרויח עשרת אלפים ש"ח בחודש ומי שעובד בשביל זה 12 שעות ביום הם שוים בעיניך רק כי התוצאה שווה?
על ידי אוצר החכמה
ב' אוגוסט 13, 2018 8:43 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 23
צפיות: 1169

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

עלה בדעתי פירוש באופן אחר על השאלה. ואקדים הקדמה. פעם שאלני מישהו לקתה מידת הדין. אדם אחד עמל כל ימיו להלחם ביצרו ומתייגע נגדו ומת צדיק גמור ואילו מישהו אחר חוטא כל ימיו עושה ככל העולה על רוחו ובסוף ימיו עושה תשובה ושניהם שוים? שאלתי אותו, אם זה כל כך קל למי שחטא כל ימיו לחזור בתשובה, איפה הם כל האנ...
על ידי אוצר החכמה
ב' אוגוסט 13, 2018 8:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים
תגובות: 97
צפיות: 1453

Re: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים

מרוב אריכות הדברים שכחת במה פתחנו.
השאלה היתה מדוע אין בדורנו מחיי מתים כמו בזמן הגמרא כי הרי כך ראוי להיות (כלומר יותר מהרשב"א). וכשהשבנו שההסבר לזה הוא שיש ירידת הדורות טענת שלא כן הוא.

עבור לחיפוש מתקדם