החיפוש הניב 13209 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 8:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

כבר הבאתי ראיה מ"סיעה של בני אדם" שלא מתירים למסור אחד מהם אפילו שבזה מצילים את כל האחרים, ואפילו בייחדוהו. האם אין משם ראיה פשוטה לאיסור?! מה יתיר להם למסור אותה/ אותו, (וכבר כתבתי לעיל שחשבה התורה עריות כאיבוד נפש כנא' כאשר יקום על איש להורגו נפש כן הדבר הזה כלשון חזון איש בגילינותיו לה...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 8:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא טעיתי בזה. ברור שמדובר על האונס ולא על הרצון והבית יעקב כפי שמובא בנוב"י לא התייחס בכלל לכאשר אבדתי אבדתי. זה בדיוק מה שהסברתי. הבית יעקב סבר שההצלה היא היתר האונס. ולפי דעתו כיוון שגם במקרה שלו נחשב הצלה לכן מותר כמו שהיה מותר באסתר ונחשב כאונס ועל החלק הזה משיב הנוב"י שאינו אונס כשהיא...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 8:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

בייחדוה לעבירה מפורש בירושלמי ההוא שמותר למסרה כמו למסור למיתה וכדבריך משום שהוא קרקע עולם. אבל זה הסבר וכדי להביא ראיה לשאלה אנחנו צריכים מקרה מפורש שבאיש אסור.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ
תגובות: 8
צפיות: 48

Re: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ

גם מהצד המעשי הזה נראה לי שנכון לעשות כמו שכתבתי. שכן על השומא הפחותה אפשר יהיה להתדיין ןלהצדיקה.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

איפה כתוב שם בפירוש שבייחדוהו לעבור עבירה אסור למסרו מן הדין ולא ממידת חסידות (אני איני זוכר האם תוכל להביא? אבל אם כן הוא לענ"ד אתה צודק שיש ראיה משם). אבל אולי יטען הרב פרי יהושע שכל היכא שהם מוסרים להציל את עצמם זה כמו שאדם עובר להציל את עצמו וכל סברתו היא באופן שהמוצל אינו משתתף בשום צד בגר...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

תוספות גם כותב לגבי יעל כמו שהזכרת. אבל אני התכוונתי לדברי התוספות קודם לכן באותו דיבור שאומר שהגמרא בפרק נגמר הדין היתה צריכה להקשות לגבי אסתר איך הותר לה איסור עריות, כלומר גם בלי טענת חילול השם של פרהסיא הלא עברה בגילוי עריות ומצד זה לבד קשה שהרי זה לא הותר במקום הצלת נפשות ?(כמבואר בפסחים) ותירצ...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג'
תגובות: 7
צפיות: 63

Re: ידים פ"ב משנה ג'

אולי לא הבנתי נכונה. אני הבנתי כך. כשהוא אומר במשנה נטל את הראשונים עד הפרק הכוונה היא רק לאצבעות. (וכשהלכו מחוץ לפרק היינו מה שאנו קוראים כף היד). וכשהוא אומר בתחילת המשנה הידים מטמאות ומטהרות עד הפרק הכוונה כאן היא עד הפרק של הזרוע כמו שכתב טומאת הידים לראשונים וטהרתן מהשניים היא עד הקנה של זרוע .
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ
תגובות: 8
צפיות: 48

Re: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ

ההגיון הפשוט אומר שצריכים לקחת שמאי שישום את ערכם אבל אינם מחוייבים אלא בשומא הפחותה ביותר הסבירה.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 7:04 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: זמן מצות מתנות לאביונים
תגובות: 2
צפיות: 36

Re: זמן מצות מתנות לאביונים

מצו"ב מאמר מהגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א מספרו טוב להודות ח"א בענין זה
1.PNG
1.PNG (281.18 KiB) נצפה 12 פעמים
2.PNG
2.PNG (307.81 KiB) נצפה 12 פעמים
3.PNG
3.PNG (307.6 KiB) נצפה 12 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 12:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג'
תגובות: 7
צפיות: 63

Re: בקשת עזרה בהבנת - משנה ידים פ"ב משנה ג'

אתה צודק. ויותר מזה שיוצא שבאותה משנה אותה מילה במשמעות שונה. שבפעם הראשונה עד הפרק משמעותו עד הקנה ובפעם השנייה משמעותו עד חיבור האצבעות. וזה נראה דוחק מבואר.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לעצם העניין איני מבין מדוע אתה כותב שאי אפשר לומר קרקע עולם באסתר הלא על זה מבאר תוספות בכתובות ג ע"ב שמצד איסור עריות היינו הגמרא בפסחים התירוץ על אסתר קרקע עולם הוא התירוץ הפשוט ולכן התייחס לזה הנוב"י. אגב תוספות זה הוא עוד ראיה נגד סברתך אבל כמדומני שמישהו כבר כתב את לעיל.
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 12:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

אני לא תוקף אותך אישית להיפך אני מכבד את דבריך וכתיבתך כאן רק בעניין זה אני מתווכח עם דבריך ומנסה להסביר לך את דברי הנוב"י. ואני לא הצלחתי להסביר לך באופן אחר מדוע אני חושב שאינך צודק בכלל. כלומר ניסיתי בהודעה הראשונה ולא עלתה בידי אז כתבתי בצורה יותר מפורשת את מה שאני חושב על סברתך. אני לא חוש...
על ידי אוצר החכמה
ה' פברואר 22, 2018 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

אני ממש לא מבין מה קורה כאן. עלתה בדעתך סברא שלא כתובה בשום מקום (לפחות לפי מה שהביאו עד עתה) וכנראה אף אחד לא מעלה אותה בדעתו ואתה מצפה מכולם להגיד שזה לא נכון או להתייחס אליה. תנסה לחשוב על זה באופן אחר. שאף אחד לא חושב שהרעיון שלך אפשרי ולכן לא מתייחס אליו. ואז תראה את הדיון שלהם באור פשוט וברור....
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 21, 2018 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

איפה אתה רואה שהנו"ב דן בשאלה הזאת? היה פשוט לו לאיסור ולא עלה בדעתו הרעיון שלך לחלק בין הצלת עצמו להצלת אחר. וכן לא עלה דבר זה על דעת אותו משיב שהביא אלא שההוא דימה לאסתר (כנראה בטענת קרקע עולם) ועל זה חלק הנוב"י. ולא הבנתי מה לא הבנת מראייתו. כתוב בכל מתרפאין חוץ מג' עבירות ש"מ אין ...
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 21, 2018 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל בחדר שינה של הורים.
תגובות: 22
צפיות: 493

Re: להתפלל בחדר שינה של הורים.

על שאלת פותח האשכול.
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 21, 2018 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל בחדר שינה של הורים.
תגובות: 22
צפיות: 493

Re: להתפלל בחדר שינה של הורים.

אני לא מבין את הדימוי. אע"פ שמלשון הגמרא שמחלקת בין מקום שעומדים בו היה אפשר לומר שהעניין במרחץ הוא העמידה ערומים כבר מבואר בפירוש בפוסקים שעיקר העניין במרחץ הוא משום זוהמה וכמו שכתב לענין לעיל ואז הוא דומה לצואה שאסור להרהר כנגדה בדבר שבקדושה. כך שתשה"מ אינו אלא מצב שבו ערומים ותלוי בדין ...
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 20, 2018 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא הבנתי את הדיון שלכם בר' ישמעאל. א. ר ישמעאל אמר לר"א בן דמא שאסור לו להתרפא מיעקב איש כפר סכניא איפה היה פה אחרים. ב. ר"י ובן דמא בכלל סוברים שמותר לעבור על ע"ז במקום פיקוח נפש ומה שמנע אותו הוא משום חילול השם כמבואר בגמרא שם. 1. הראיה היא שר' ישמעאל לא היה בסכנה, ואף אם לבן דמא י...
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 20, 2018 10:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 63
צפיות: 963

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

ברור שלא. החייל מלין על תופעה שקיימת ומתלונן עליה. והסיבה היא כי זה לא הסטנדרט הקיים כרגע. כך שוודאי הצבא פושע באגנדה הזו שהוא מוליך אבל הסיפור הזה מוכיח דווקא שלטעון שכלל החיילים ישנים בלינה משותפת זה שטויות.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 20, 2018 6:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזיזת ציפורניים לא לפי הסדר
תגובות: 2
צפיות: 77

Re: גזיזת ציפורניים לא לפי הסדר

ראה סימן רס סעיף א ובמ"ב שם.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 20, 2018 1:39 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תכנה לארגון המחשב
תגובות: 13
צפיות: 249

Re: תכנה לארגון המחשב

לפי מה שכתוב בויקיפדיה כך CCleaner CCleaner הסמל של התוכנה CCleaner Screenshot.png צילום מסך של CCleaner 5.29.6033 במערכת ההפעלה Windows 10 מפתח Piriform תאריך השקה 23 בספטמבר 2003 (לפני 14 שנים, 4 חודשים ו־23 ימים) גרסה אחרונה לאנדרואיד: 1.19.74 ב־29 במרץ 2017 (לפני 10 חודשים ו־18 ימים) ל־macOS:‏ 1...
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 19, 2018 10:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

איני מבין דבריך כל מה שתעשה שיתרפא הוא איסור לדידיה שהרי זה מה שהוא רוצה וזה מה שנאסר. ואיני מבין מה עניין פגם משפחה קשור לסוגייתינו. על הצד שהיתה א"א הגמרא לא אומרת שנאסר משום פגם משפחה אלא משום ערווה ועל הצד שהיא פנויה לא היה בזה איסור ערווה כלל רק רבנן אסרו משום פגם משפחה. א) אם תעשה בלא רצ...
על ידי אוצר החכמה
ב' פברואר 19, 2018 10:22 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: בחורים הלומדים את סברת כרסם
תגובות: 19
צפיות: 669

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

אבל כתבת הפוך שזה טובת הכלל ונזק ליחידים. וזה לא מובן שזה הפך הרוח הכללית של מה שכתבת בכל העניין.
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 18, 2018 7:59 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: בחורים הלומדים את סברת כרסם
תגובות: 19
צפיות: 669

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

לא מובן לי מה כתבת בסוף.
על ידי אוצר החכמה
א' פברואר 18, 2018 12:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

למה לא דנו אם לה אסור או מותר או חייבת. מה יש לדון אם מותר לה או אסור לה אם העניין אסור בגללו. זה נכון, שכאן יש לומר שמ"מ ייאסר הוא ומאי נפק"מ, ומ"מ משכחת לה שהיא תתגנב ותעמוד ערומה אצלו, והוא יהיה כעין אונס במעשה זה ויתרפא, ובפרט אם זה משום פגם משפחה, יכולה לוותר (דמשמע שמ"מ הו...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לאיזה עניין הבאת את הגר"א? להוכיח על איזה שאלה?

כוונתך להוכיח לשאלת פרי יהושע פותח האשכול כי הוא עובר באיסור והיא המסוכנת ואפ"ה יהרג ואל יעבור?
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:46 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א
תגובות: 79
צפיות: 2749

Re: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א

לא ברור למה "זה ברור שהוא רואה איתו דברים אסורים וזה יותר מספק" אטו כו"ע ברזילי הגלעדי?
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

למה לא דנו אם לה אסור או מותר או חייבת.

מה יש לדון אם מותר לה או אסור לה אם העניין אסור בגללו.
וחוץ מזה אולי לא דנו כי לא עולה על הדעת שיש הבדל בינו לבינה? ובכלל איני מבין מי אמר שהיא עוברת איסור בזה שבו הדין ייהרג ואל יעבור. אם הגוי רוצה שתעמוד לפניו ערומה או שיהרוג אותה מנין לך שצריכה ליהרג?
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא הבנתי את הדיון שלכם בר' ישמעאל.
א. ר ישמעאל אמר לר"א בן דמא שאסור לו להתרפא מיעקב איש כפר סכניא איפה היה פה אחרים.
ב. ר"י ובן דמא בכלל סוברים שמותר לעבור על ע"ז במקום פיקוח נפש ומה שמנע אותו הוא משום חילול השם כמבואר בגמרא שם.
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

סליחה שלא הסברתי, הכוונה שמשם לכא' מוכח שאינה צריכה לעבור על ג"ע בשביל שהשני לא ימות, דאל"כ למה אמרינן ימות וכו', יאמרו לה שתעמוד ערומה ולא ימות, אולם יש מעט לדחות כנ"ל. לא הבנתי מילה אחת ממה שכתבת. יש שתי דעות בגמרא אם היתה א"א או לא. אם היא היתה אשת איש ברור שיש איסור מצדו ובכ...
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

בעניותי פשוט לא הבנתי מה רצית להוכיח מתעמוד לפניו ערומה כשהיא א"א. לאיזה צד ומה ההוכחה.
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 12:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא
תגובות: 10
צפיות: 380

Re: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא

זה הפוך מההסבר של חז"ל במכילתא. מדוע אתה רוצה להסביר כך? יש פסוקים שמתפרשים באופן הזה?
על ידי אוצר החכמה
ו' פברואר 16, 2018 12:42 am
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אתר טאבלט מושבת??
תגובות: 4
צפיות: 120

Re: אתר טאבלט מושבת??

עכשיו עובד.
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 14, 2018 8:33 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?
תגובות: 33
צפיות: 1088

Re: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?

אם מדובר בעצה שנתן מה יש לפרסם את זה עלי ספר תשובות. ואם מדובר בפסיקה לענ"ד תמוה.
על ידי אוצר החכמה
ד' פברואר 14, 2018 7:12 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?
תגובות: 33
צפיות: 1088

Re: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?

בענין השאלה האם ראוי להשכיר מקום במוסדכם לאנשים הפועלים להפיץ את ענין הטלת תכלת בזה"ז, שאלתי את הגריש"א, והשיבני- כי לדעתו לא כדאי הדבר, הואיל שאף אם כוונתם טובה, הרי יש מהמתעסקים בדבר שברוב התלהבותם לא ימלט שידברו שלא כראוי כנגד גדול"י בעבר או בהווה שלא הסכימו עמם, ומשום כך כדאי שתמ...
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 16
צפיות: 232

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

לא הבנתי את שאלתך באות א. תוספות שאלו שאלה פשוטה. רב צלי של שבת בערב שבת ועל כרחך שהדליקו נרות קודם לכן. והלא בגמרא שבת כתוב לא לעשות כן. השיבו תוספות שיש שני מצבים. שאדם מדליק נרות אבל אינו מקבל עליו את השבת ואז אין לעשות כן וזה הגמרא בשבת. או שמקבל עליו שבת היינו שהופך את הזמן הזה לשבת כמו שעשה רב...
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 7:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1168

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

אגב שיטפך הבאת ראיה שאינה. מה שהביא בס"ק ח הוא לגבי מעשה שבת שהמים הוחמו באיסור וזה וודאי תלוי ביד סולדת בו כי רק אם מחמם ליד סולדת בו מיקרי בישול, ואדרבה אומר שם שבמים כאלה רחיצת כל גופו אסור.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכילה גסה ובחילה
תגובות: 5
צפיות: 88

Re: אכילה גסה ובחילה

הגר"א נהג בזה כמידת חסידות כמו שהבינו וציינו כותבי הסיפור שם. מה שכתבתי שאינו מסתבר הוא על המשמעות מדבריך שהוא חיוב מן הדין.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 3:36 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המפטיר וההפטרה
תגובות: 12
צפיות: 229

Re: המפטיר וההפטרה

אמנם זה מסברת כרסי. אבל מעשר בהמה היא מצווה פרטית מחצית השקל היא מצווה שמטרת קרבנות ציבור.
על ידי אוצר החכמה
ג' פברואר 13, 2018 2:28 pm
פורום: מעקב גירסה
נושא: תיקונים 16
תגובות: 2
צפיות: 113

Re: תיקונים 16

גירסה 16-0-0-15

הבאג: כאשר ערכו את שם הטאב בטאבים מעל רשימת הספרים. השינוי לא נשמר אחרי יציאה מן התכנה. (בטאבים שמעל התצוגה לא היתה בעיה).
תוקן.

עבור לחיפוש מתקדם