החיפוש הניב 12670 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 19, 2017 10:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: 10 % אספרסו
תגובות: 17
צפיות: 780

Re: 10 % אספרסו

נראה לדון בזה היתר, ע"פ המצו"ב משו"ת רבנו יעקב מליסא. ביטול תבלין.PDF מה דעתכם? לענ"ד עיקר כוונתו כמו שהוא מדגיש שהוא משום שכשהמלח נמס במים השתנה מצבו וזה דבר מציאותי. אבל כשיש אבקה שרובה חומר אחד ומיעוטה חומר אחר מצד המציאות אין סיבה לדון שהשתנה עניין הבישול באבקה המועטת רק בגל...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 19, 2017 9:48 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 73
צפיות: 1834

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

על זה בדיוק אני טוען. א. שלא משנה אם המרחק גדול יותר או פחות הוא מספיק גדול כדי שמי שטוען שלה"ק לעניין נ"כ צריכה להיות בדיוק כצורתה יהיה לו בעייה רצינית. ב. קשה לומר שההברה התימנית קרובה יותר להברת הספרדים מאשר לאשכנזית. ג. נכון שיש מקרים שכולם מודים מה ראוי להיות. הטענה היא שבא זה ולימד ע...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 19, 2017 7:28 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 73
צפיות: 1834

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

יש מבטאים שאכן טוענים כן. האחרים אומרים שבספק הם אוחזים בקבלה ובמסורת אבותיהם. ומה שתאמר על ברכה לבטלה בתפילין ושופר וס"ת (לחולקים על הר"מ) וכדו' (בענינים שאינם תלויים בהכרעה), ה"ה כאן. לכן הוספתי את מה שכתבתי הרי ברור שכל המבטאים הושפעו מאד מהסביבה ואף מבטא לא טוען ולא יכול לטעון שכ...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 19, 2017 7:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?
תגובות: 17
צפיות: 166

Re: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?

אבא יודן כתב:
נהר שלום כתב:וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה
"אשת" - (קידושין יט) אפילו אשת איש

לא ממשמעות המילה אלא מייתור לשון


אני חשבתי שזה מהצורה של הסמיכות. שהיה לו לומר אשה יפת תואר וכשאמר אשת מתפרש אפילו אשת איש.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 8:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסתורין ותעלומות ביהדות - אשכול מרכזי
תגובות: 23
צפיות: 586

Re: מסתורין ותעלומות ביהדות - אשכול מרכזי

בהנחה שלא נקבל שירמיהו החזירם ויאשיה בן אמון מלך עליהם?
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 7:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקום ארון אינו מן המידה - שידוד מערכות לוגיקה?
תגובות: 9
צפיות: 127

Re: מקום ארון אינו מן המידה - שידוד מערכות לוגיקה?

ראה דברי המהר"ל בהקדמה לגבורות ה'.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 7:37 pm
פורום: ניהול הפורום
נושא: אשכול מפוצל?
תגובות: 9
צפיות: 76

Re: אשכול מפוצל?

כנראה שלא בכוונה. אולי לחץ פעמיים על שלח. ולאחד הגיב אדם אחד ולשני אחר.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 7:31 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 73
צפיות: 1834

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

אז אתה סבור שמי שנו"כ במבטא אשכנזי חסידי ליטאי ספרדי תימני אמריקאי ייקי מברך ברכה לבטלה?

הרי ברור שכל המבטאים הושפעו מאד מהסביבה ואף מבטא לא טוען ולא יכול לטעון שכך בדיוק דיבר משה רבינו.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 7:18 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת שם שמים בזמירות שבת
תגובות: 15
צפיות: 155

Re: הזכרת שם שמים בזמירות שבת

לא התכוונתי על הכינוי הזה בפרט. כוונתי לומר שאנו משבחים את הקב"ה וראוי לשבחו בשמו ולא באיזה רמז לשמו.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 7:16 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 73
צפיות: 1834

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

מצד הסברא כל היכא שקורא לפי רגילותו ורגילות אנשי מקומו אינו נקרא שינוי משמעות הפוסל.

כמדומני שכבר הביאו לעיל את ר' חייא, וגם לולא זה לא מצאנו ידינו ורגלינו בשינוי כל המבטאים ועל כרחך שכך הוא.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 7:07 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת שם שמים בזמירות שבת
תגובות: 15
צפיות: 155

Re: הזכרת שם שמים בזמירות שבת

באמת התפלאתי קצת ששרו בשמחת תורה ויבא מלך הכבוד מי זה מלך הכבוד השם צבקות.
מי זה השם צבקות?

ואל תשיבני ממה שמשה רבינו אומר ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את ה' אלוקיך. הכוונה להתיירא מהשם של ה' אלוקיך.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?
תגובות: 17
צפיות: 166

Re: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?

לא מובנת השאלה. בעל אינו כינוי לאדם נשוי. ? ואם בעל אשה הוא. מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband? רק בצירוף, בעולת בעל, או נחרפת לאיש הער אגב בכותרת על מילה 'נפרדת' שבכותרת, על שה יש מילה נפרדת בתורה 'מיוחדת'. הרי על הפסוק הזה מדובר. אבל אין פירושו כינוי לאדם נשוי. הסבר...
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 5:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?
תגובות: 17
צפיות: 166

Re: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?

מה אינך מבין.
הבעל הוא בעל של האשה ולא כינוי לאדם נשוי.
אם בעל אשה הוא (במשפטים) פירושו אם הוא בעל של אשה מסויימת ולא אם הוא אדם מסוג בעל אשה. ובלשון הכתוב בעל הבור האם תשאל למה אין כינוי מקביל לבור זה ביחס לבור הפקר?

יש גם כינוי אחר במקרא שמייחס את הבעל לאשתו והוא אישי, בהושע, והוא מקביל לאשתי.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 5:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?
תגובות: 17
צפיות: 166

Re: מדוע בתורה אין מילה נפרדת לאישה נשואה - wife, כנגד בעל - husband?

לא מובנת השאלה. בעל אינו כינוי לאדם נשוי.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 12:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסתורין ותעלומות ביהדות - אשכול מרכזי
תגובות: 23
צפיות: 586

Re: מסתורין ותעלומות ביהדות - אשכול מרכזי

כיוון שכנראה הגולם מפראג טמן אותה אז זה באמת מסתורין איך זה קרה.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 11:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסתורין ותעלומות ביהדות - אשכול מרכזי
תגובות: 23
צפיות: 586

Re: מסתורין ותעלומות ביהדות - אשכול מרכזי

לדוגמא, מר שושני והגולם מפראג...


מי מהם אמור להיעלב ?
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 18, 2017 7:21 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: באיזה ג"ע היה אדה"ר לפני החטא
תגובות: 4
צפיות: 60

Re: באיזה ג"ע היה אדה"ר לפני החטא

מה שלא מובן לי זה למה עלה בדעתך שלא מדובר בגן עדן תחתון?
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 17, 2017 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן מוצאי שבת 'מקובל' - מאין מקורו?
תגובות: 6
צפיות: 96

Re: זמן מוצאי שבת 'מקובל' - מאין מקורו?

בירושלים נוהגים רבים בזמן מוצאי שבת שהוא כ-35 דקות במעלות, וזמן זה נקרא 'מקובל', מתי הוחל לנהוג בזמן זה והיכן מקורו? שהרי אם ננקוט בזמן בין השמשות כשיטה הנקראת דעת הגאונים, הרי לאחר 18 או 20 דקות כבר יצאה שבת, ואם ננקוט כדעת ר"ת בזמן ביה"ש הרי יש להמתין 72 דקות. מקורו שולחן ערוך אורח חיים...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 17, 2017 5:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס "האותיות התגין והנקודות" <<<מהדורה חדשה ומורחבת>>>
תגובות: 48
צפיות: 1715

Re: קונטרס "האותיות התגין והנקודות" <<<מהדורה חדשה ומורחבת>>>

לא הבנתי מה הכוונה כדורש מפי הגבורה. זה דרוש כמו כל הדרושים שמתבסס על דברי חז"ל וביאורים בקבלה ודרוש של המחבר ריש מילין מה הבעייה עם זה?
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 17, 2017 5:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראת החזו"א על קימה והידור בשעת קרי"ש
תגובות: 11
צפיות: 250

Re: הוראת החזו"א על קימה והידור בשעת קרי"ש

בפסוק ראשון? מזכיר לי סיפור יפה. פעם עמד אחד הרבנים בהר נוף ולימד את ההלכה שמי שמסתפק אם הוא נמצא בוכתבתם על מזוזות הראשון או השני צריך לחזור לראשון. אחרי שלימד אמר. זה הדין אבל למעשה איני מבין את זה איך יכול להיות שבן אדם לא יודע אם הוא אמר והיה אם שמוע אם לא? קם אחד השומעים ואמר, אני לפעמים עושה ש...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 17, 2017 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת בהבנת התחלקות ה'זמן'?
תגובות: 56
צפיות: 478

Re: מחלוקת בהבנת התחלקות ה'זמן'?

אני לא מצליח להבין מה אתם מסתבכים. דברי המהר"ל פשוטים. אם יש הבדלה בין הרגעים ורגע מסוים שייך ליום הששי והשני לשביעי אין קשר בין שני הרגעים. כלומר הם שכנים אבל לשכנות הזאת אין שום משמעות מלבד העובדה שזה ליד זה ואין משהו אחר ביניהם. אבל אם הרגעים תמיד מתחלקים אם כן השכנות הזאת היא מהותית. כלומר ...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 17, 2017 3:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גאט פון אברהם
תגובות: 18
צפיות: 324

Re: גאט פון אברהם

נו באמת. ראיה מסרט. מחר יביאו לנו ראייה מכל מיני סרטים על החברה החרדית על מנהגי זמנינו. ישבו הבמאי והתסריטאי וחשבו מה לעשות שייראה יפה פתחו סידור תפילת כל פה וראו את התפילה והתלהבו. או שסבתא של הבמאי כן אמרה את זה וזכר את זה.

אין לי מושג על העניין רק על הראייה דברתי.
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 17, 2017 3:27 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?
תגובות: 44
צפיות: 477

Re: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?

אני לא מבין. לפי הבנתכם אדם שישן בסוכה או אוכל, ומתעורר או מפסיק לאכול ומדבר עם חבירו "מפסיד" עשה כמו היוצא מן הסוכה? הבהרתי [ מה שהיה נראה לי ברור], שלא אמרתי שלא מקיים מצווה אלא שאינו מקיים את עיקר המצווה. מה הכוונה עיקר המצווה. תן לי דוגמה נוספת למישהו שמבטל את עיקר המצווה אבל מקיים את...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 17, 2017 2:17 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?
תגובות: 44
צפיות: 477

Re: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?

אני לא מבין.
לפי הבנתכם אדם שישן בסוכה או אוכל, ומתעורר או מפסיק לאכול ומדבר עם חבירו "מפסיד" עשה כמו היוצא מן הסוכה?
על ידי אוצר החכמה
ב' אוקטובר 16, 2017 8:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת בהבנת התחלקות ה'זמן'?
תגובות: 56
צפיות: 478

Re: מחלוקת בהבנת התחלקות ה'זמן'?

הכוונה היא שבנקודת החיבור כל רגע שתדבר עליו קטן ככל שיהיה עדיין ניתן להתחלק וחציו לכאן וחציו לכאן. כאשר אומרים 'רגע' לא מתכוונים כאן לתווך זמן. אלא לנקודה בציר הזמן. נקודה אין לה לא עובי ולא רוחב... מאיפה אתה יודע שלזה המהר"ל התכוון? האמירה לנקודה אין עובי ואין רוחב היא בעצם אמירה שאין דבר כזה...
על ידי אוצר החכמה
ב' אוקטובר 16, 2017 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת בהבנת התחלקות ה'זמן'?
תגובות: 56
צפיות: 478

Re: מחלוקת בהבנת התחלקות ה'זמן'?

הכוונה היא שבנקודת החיבור כל רגע שתדבר עליו קטן ככל שיהיה עדיין ניתן להתחלק וחציו לכאן וחציו לכאן.
על ידי אוצר החכמה
ב' אוקטובר 16, 2017 3:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?
תגובות: 15
צפיות: 535

Re: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?

אני לא מצליח להבין אף פעם את ההגיון בשאלות מסוג כזה. אם ירמיהו הנביא היה בא ומתנבא היום מה היינו עושים? מאשפזים אותו באברבנאל? ברור שלא. אם מישהו שאנחנו מכירים ידמה בנפשו שהוא ירמיהו הנביא נאשפז אותו. אבל אם הקב"ה היה מביא את ירמיהו הנביא הוא באמת היה מגיע כמו ירמיהו הנביא ולא כמו חולה שמתחפש ...
על ידי אוצר החכמה
ב' אוקטובר 16, 2017 3:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתקשה להבין מה הפירצה חמורה בדיוק בערבי שירה לגברים
תגובות: 162
צפיות: 3010

Re: מתקשה להבין מה הפירצה חמורה בדיוק בערבי שירה לגברים

מדוע אם היית שומע את התוכן ששמעת מר' משה שפירא מיהודי מגולח עם כיפה סרוגה, לא היית נמשך אחריו? (ויש כאלה) אם יש יהודים מגולחים עם כפה סרוגה יראי שמים כמו ר' משה שפירא ת"ח כמו ר' משה שפירא, ובעלי דעות נכונות וראויות כמו ר' משה שפירא. חובה להמשך אחריהם. ומאידך אם יש יהודים שלבושים כמו ר' משה שפי...
על ידי אוצר החכמה
ב' אוקטובר 16, 2017 12:32 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ג'ימייל - הסרת קבצים מצורפים תוך שמירה על ההודעות
תגובות: 12
צפיות: 231

Re: ג'ימייל - הסרת קבצים מצורפים תוך שמירה על ההודעות

לא כדאי לך לשלם 5 דולר בחודש ולשמור אותם לעוד כמה שנים?
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 15, 2017 12:32 pm
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: האוצר המקוון לא עובד.
תגובות: 17
צפיות: 3045

Re: האוצר המקוון לא עובד.

עד כמה שאנחנו רואים חזר לעבוד כרגיל. מקווים שלא יהיו עוד תקלות בעז"ה.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 15, 2017 12:08 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אתר הטאבלאט לא עובד כראוי??
תגובות: 13
צפיות: 268

Re: אתר הטאבלאט לא עובד כראוי??

עובד כעת כמעט לגמרי מלבד מספר ספרים מסויימים. עובדים גם על זה.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 15, 2017 10:36 am
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: האוצר המקוון לא עובד.
תגובות: 17
צפיות: 3045

Re: האוצר המקוון לא עובד.

מטפלים בעניין במלא המרץ כבר מהבוקר.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 15, 2017 9:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: קטנות במ"ע שהז"ג
תגובות: 14
צפיות: 137

Re: קטנות במ"ע שהז"ג

כמדומ' שכוונת השאלה, קטן כעת אינו מצווה אבל הוא יהי' מצווה שיגדל ולכן אני מחנך אותו כבר עכשיו לברך וציונו. קטנה גם כשתגדל לא תהי' מצווה, אלא שאם תעשה תקיים מצוה ואף תוכל לברך ע"ז, אבל מה החינוך כעת? ואת"ל שאינה צריכה לברך הרי יש כאן ברכה שאינה צריכה, וכשהאבא מברך איתה אולי זה גם ספי'. בגו...
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 15, 2017 8:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'קידוש' לרגל הולדת ביתי תחי'
תגובות: 31
צפיות: 718

Re: 'קידוש' לרגל הולדת ביתי תחי'

בעניין שומע כעונה בנ"כ כבר נכתב כאן.
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=11133#p105240
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 15, 2017 8:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא תתגודדו בזמנינו
תגובות: 8
צפיות: 286

Re: לא תתגודדו בזמנינו

דעתם הכתובה של המנחת יצחק והאגרות משה ובעיקר מנהג כל ישראל הגרים בערים הגדולות וממילא הסכמת כל הפוסקים שנהגו כן כדוגמת החזון איש הגרי"ז, הגרשז"א הגריש"א הגר"ש וואזנר וכולי וכולי.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 15, 2017 8:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ברכת ארוסין לפני הקידושין שמא ישכח לברך(?)
תגובות: 5
צפיות: 109

Re: ברכת ארוסין לפני הקידושין שמא ישכח לברך(?)

פלגינן כתב:שם:
אח"כ קוראין הכתובה ומקנין לכלה סך הכתובה.

מה כוונת חלקה השני של הפסקה, והאם יש מקבילות?


לא הבנתי את השאלה. האם אין כוונתו למה שעושין קניין ע"י עדים וכמ"ש בכתובה וקנינא מיניה?
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 15, 2017 8:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ברכת ארוסין לפני הקידושין שמא ישכח לברך(?)
תגובות: 5
צפיות: 109

Re: ברכת ארוסין לפני הקידושין שמא ישכח לברך(?)

כיוון שהבאת רק קטע קשה להיות בטוח למה הכוונה. אבל אם הייתי קורא רק את הקטע הזה הייתי מבין את זה באופן הבא. שפשוט לו שאי אפשר לברך לקדש את האשה לפני הקידושין, אולי מהטעם הידוע שמא לא תרצה. (לדעתי אפשר לחלק בזה בין אשר אסר לבין לקדש את האשה) ועל זה שואל שאם כך למה לא יברכו אחרי הקידושין. ומשיב שחששו ש...
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 15, 2017 1:48 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?
תגובות: 44
צפיות: 477

Re: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?

זה בדיוק מה שהסבירו למעלה. אין דין או מצווה לישון בסוכה יותר מאשר להיות ער בה. המצווה היא מה שנמצא בסוכה. (העובדה שהוא ישן בה היא מחייב אבל לא מעשה המצווה). ולכן שינה בסוכה לעומת ערות בסוכה היא כמו לבישת ט"ק עם שמיעת מוסיקה לעומת לבישת ט"ק בלי שמיעת מוסיקה. וכשם שאפשר לקיים שניהם בקריאת ק&...
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 15, 2017 1:39 am
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אתר הטאבלאט לא עובד כראוי??
תגובות: 13
צפיות: 268

Re: אתר הטאבלאט לא עובד כראוי??

כמו שכתבתי בנושא אחר. ביום ששי לא הצלחנו לתקן אנחנו מקוים בעז"ה מחר.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 15, 2017 1:36 am
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 79
צפיות: 1124

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

אני בא לקראתך. נניח שיש כאן הצלה רק להירש (אפילו בלי משפחתו). גם מותר להחניף לרוצח: נדרים כב. "עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיה. קם חד שחטיה לחבריה. אמר ליה לעולא "יאות עבדי"? אמר ליה "אין, ופרע ליה בית השחיטה". כי אתא לקמיה דר' יוחנן א''ל "דלמ...

עבור לחיפוש מתקדם