החיפוש הניב 13356 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ו' מרץ 23, 2018 3:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 384
צפיות: 6666

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לא הבנתי איפה כתוב שרבא ראה את הזונות. כתוב שהוא מצא אותו כשהוא יושב וזונות לפניו בהחלט יתכן שדפק בדלת ןאמרו לו הנה הוא יושב כאן במי ורדים וזונות לפניו אבל בר ששך יצא החוצה לדבר עם רבא. משא"כ באשת טורנסרפורוס כתוב שראה אותה ולכן הגמרא ממשיכה.
על ידי אוצר החכמה
ו' מרץ 23, 2018 11:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול ברוב בדינים
תגובות: 5
צפיות: 107

Re: ביטול ברוב בדינים

בביטול ברוב מתבטלים דינים שיש בחפץ. לדוגמה האיסור, חתיכה של איסור שהתבטלה בהיתר התבטל האיסור שבה אבל החתיכה עצמה נמצאת. אין חלות ביצת עירובי תבשילים שהחלות הזה יכול להתבטל. אותה ביצה שהזמינו צריך שתשאר לשבת. מה ביטולה משנה את המציאות שנשארה לשבת. ומצד שני אם יאכל אותה ביום טוב נאכל עירובו.
על ידי אוצר החכמה
ו' מרץ 23, 2018 11:02 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: ספרי מתח
תגובות: 22
צפיות: 1091

Re: ספרי מתח

לזה קוראים איכשר דרא שהבת שלך מסוגלת לעשות חסד שאתה לא יכולת לעשות אשריה ואשרי חלקה.
וזה גם קורה לפעמים שהמצב משתפר.
על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 22, 2018 4:11 pm
פורום: פסח
נושא: למה א"א להפקיר חמץ במקום לבדוק?
תגובות: 14
צפיות: 187

Re: למה א"א להפקיר חמץ במקום לבדוק?

בכל מהלך הדיון נשמט כנראה שיטת תוס' בדף ד' שכל יסוד דין ביטול הוא מדין הפקר וזה גם נוסח הביטול לפי תוס' "ליהוי הפקר כעפרא דארעא" ואף על פי כן חייבו לעשות בדיקה והטעם כמו שכתב הרב ביליצר שליט"א דהגמ' דנה למה צריך לבטל לאחר שבודק, והראשונים דנים בשאלה למה צריך לבדוק מאחר שמבטל וזה מה ש...
על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 22, 2018 4:09 pm
פורום: פסח
נושא: למה א"א להפקיר חמץ במקום לבדוק?
תגובות: 14
צפיות: 187

Re: למה א"א להפקיר חמץ במקום לבדוק?

כלומר שואל מלבב למה חכמים כשתיקנו שלא להסתפק בביטול לא תיקנו להפקיר במקום לבדוק ולבער זה במה שכתבתי למעלה שאפשר לשאול והתשובה פשוטה שאחרי שכבר עשו תקנה עשו אותה באופן מלא. למה להפקיר זה לא אופן מלא? ועוד אחרי שיפקיר מה יש לו לבדוק הרי וודאי אין חמץ ברשותו שיצטרך לבדוק. פשוט. בגלל שאחרי שהוא מבער, ה...
על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 22, 2018 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראב"ד המאמין בהגשמה

מה הקשר בין דברי ר' אביגדור קרא לטיעוניך? 1. ר' אביגדור קרא מסביר שהדרך בה אנחנו יכולים להבין את העובדה שהקב"ה שומע את דברינו היא ע"י הבנה שהדברים "עוברים" קודם לרמה רוחנית יותר. איך יצא לך מזה שהקב"ה לא יכול לשמוע את הדברים? 2. על דרך המשל זה שקול למישהו שיגיד הרי הקב"...
על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 22, 2018 9:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראב"ד המאמין בהגשמה

הדיבור על זה הוא לא שטות גמורה, עובדא היא שהראשונים דנים בשאלה איך אפשר לבורא שהוא מופרש ומובדל לשמוע תפילה מבעלי חומר וגשם. א. תציין בבקשה מקורות. ב. מישהו מהם עונה כמו רג"נ? א. שו"ת ר' אביגדור קרא סימן א': מן הידוע והראייה המופתית המוסכמת כי כאשר הוא ית' אינו גוף ולא כח בגוף ולא בעל חוש...
על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 22, 2018 1:33 am
פורום: פסח
נושא: למה א"א להפקיר חמץ במקום לבדוק?
תגובות: 14
צפיות: 187

Re: למה א"א להפקיר חמץ במקום לבדוק?

לענ"ד יש פה טעות בהצגת השאלה. כולם יודעים שמבואר בגמרא ובראשונים שחז"ל תיקנו לבער את החמץ בפועל וכל הדיון הוא מה הטעם. אפשר לשאול לפי הסוברים שהטעם הוא שמא לא יבטל יפה למה חז"ל תיקנו לבער ולא להפקיר. אבל על השאלה הזאת קל לענות יותר מלשאול. רק אולי כוונתך על מנהגינו מפני מה מוכרים את ...
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 21, 2018 8:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מישהו ראה תולעים בתותים?
תגובות: 83
צפיות: 6245

Re: מישהו ראה תולעים בתותים?

לא ברור לי אם הבאת להסכים עמי או לחלוק עלי ולהסכים עם הדעה השנייה אז אבהיר את כוונתי. לטעון שהיום התברר שיש תולעים ולומר שאותם תולעים היו אסורות גם קודם רק כיוון שלא ידעו נכשלו בשוגג וה' הטוב יכפר בעד זו טענה סבירה רק קשורה לשאלת הלעז על הראשונים. הטענה שאני התווכחתי איתה היא שפעם זה היה מותר לגמרי ...
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 21, 2018 8:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

אני מתקשה להאמין מסיבה נוספת. וכי הגרג"נ לא שם לב שאם לא מובן איך הקב"ה "שומע" את בני האדם גם לא מובן איך הוא משפיע עליהם ומשגיח עליהם ובכלל איך הוא יצר אותם.
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 21, 2018 7:04 pm
פורום: פסח
נושא: מצות מצוה - אפייה בער"פ
תגובות: 19
צפיות: 930

Re: מצות מצוה - אפייה בער"פ

מה שמעניין הוא שהרי טוענים שכל עוד שאפו מצות עבות לא היה שייך לאפות קודם וכל העניין התחדש רק במאות שנים האחרונות. והנה אחד מן הראשונים שואל מדוע לא אפו מראש חודש.
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 21, 2018 6:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

הכוונה שלי היתה שדי אפילו בהבנה קטנה של הבדל לראות את העניין וקל וחומר אליבא דאמת כדבריך.
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 21, 2018 5:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

הרוצה ליחנק יתלה באילן גדול להגיד שאדם שמתפלל לקב"ה הרי הוא כעובד ע"ז זה קצת יותר גרוע מאשר להגיד שאין טעם להתפלל. ובעצם המצב גרוע הרבה יותר מזה האדם שחושב שיש טעם להתפלל לבורא אבל המתפלל אליו הרי הוא כעובד ע"ז הרי הוא פשוט מאמין בעבודה זרה. אין מה לדון על מה שהקב"ה מבין כי זה חס...
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 21, 2018 4:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

... אלו שמתנגדים להגשמה מתונה, והרמב"ם בראשם, סבורים שהבורא מעצם מהותו אינו יכול להתגשם, שזו היא סתירה לוגית בעצם מהות הבורא. (דעת הרמב"ם שאין להקב"ה יכולת על הנמנעות, והיא דעת רוב הראשונים.) לדעת הרמב"ם, אי אפשר להגדיר את הבורא כלל בשום צורה ובשום דרך, אלא אפשר לדבר עליו רק בדר...
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 21, 2018 11:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

בברכה המשולשת כתב:
אוצר החכמה כתב: לגבי נושא תפיסת הבורא הרמח"ל מבאר את העניין בפשטות כדרכו.


בעמקות גדולה, כדרכו.

זה לא סותר אלא להיפך. זה כחו של הרמח"ל שיכול לקחת דברים עמוקים וסבוכים ולשופך עליהם כזו אורה. כמו במקרה זה שכותב דע לך שעל מציאות הבורא אין אנו מדברים כלל אלא רק ברצונו.
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 21, 2018 11:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

בן מיכאל כתב:


קראתי היטב כמה פעמים (אף שלא השתכנעתי מדבריו כלל וכלל....)


לא התכוונתי למה שכתב הוא אלא לכל הדברים שהביא.
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 21, 2018 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

אכן לא הבנת, באתי לומר כי (לולי דברי העיקרים והכס"מ) נראה כי להראב"ד, לומר שיש לה' ציור ודמות, זה שיבוש הדיעות =טפשות, ושוה לבן דורינו הסבור כי אין אנשים בחצי השני של הכדור למשל, ואיננו יודע למה לקרוא לאדם שכזה אפיקורס, ויש אנשים הגדולים וטובים מהרמב"ם שטעו בשטות זו! ונשארו גדולים וט...
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 21, 2018 11:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

כשמדברים על הגשמה יש להבחין בין הגשמה קיצונית להגשמה מתונה, ומתוך הבחנה זו יש לגשת לדעת מתנגדי ההגשמה. הגשמה קיצונית פירושה, שהבורא יש לו דמות וצורה. אמנם גם לדעת המגשימים הקיצונים אין הקב"ה בשר ודם ח"ו, אלא אפילו אם יש לו יד ורגל וכיוצא, עדיין הוא רוחני, פרוש ומובדל, באופן שלא נוכל לתארו...
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 21, 2018 11:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

שו"ת הרשב"א ח"א סימן תיח, תשובת הבדרשי לרשב"א: וכמעט היתה ההגשמה מתפשטת בקצוות רבות בתחלת צאת ספריו הקדושים בארצות. ובפירוש ראינו בכתבים רבים בזמן המחלוקת הראשונה השלוחים כנגדו מכנפות הארץ שהם תופשים עליו מאד ומגנים ספריו על אמרו שאין לבורא הכל שעור ותמונה. גם ראינו אגרת שלוחה מ...
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 21, 2018 6:37 am
פורום: פסח
נושא: למה א"א להפקיר חמץ במקום לבדוק?
תגובות: 14
צפיות: 187

Re: למה א"א להפקיר חמץ במקום לבדוק?

לענ"ד יש פה טעות בהצגת השאלה. כולם יודעים שמבואר בגמרא ובראשונים שחז"ל תיקנו לבער את החמץ בפועל וכל הדיון הוא מה הטעם. אפשר לשאול לפי הסוברים שהטעם הוא שמא לא יבטל יפה למה חז"ל תיקנו לבער ולא להפקיר. אבל על השאלה הזאת קל לענות יותר מלשאול. רק אולי כוונתך על מנהגינו מפני מה מוכרים את ה...
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 21, 2018 6:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

העניין שהתורה לא נכנסה לפילוסופיה הזאת, ה' הוא כל יכול היה הוה ויהיה, יודע כל ועושה כל, בלי הסברים על השכל הפועל, או על החומר היולי של הפילוסופיה, או המפץ הגדול של מדעי דורינו. - יש מישהו שחושב כי לא להאמין במפץ הגדול הוא כפירה, אף ש"זה נראה פשט פשוט בכתוב"?... מקודם הסתפקתי אבל עכשיו אני...
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 11:27 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 106
צפיות: 5772

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

מעט דבש כתב:כשאין עוד הודעות אחרי ההודעה הנערכת, לא יופיע המשפט 'נערך על ידי...'.


נכון. גם פרנקל תאומים התייחס לזה בשאלתו וציין שמדובר בהודעה שהיו אחריה הודעות.
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 11:20 pm
פורום: על שולחן האוצר
נושא: מיזם חדש של אוצר החכמה
תגובות: 46
צפיות: 1360

Re: מיזם חדש של אוצר החכמה

ייש"כ על המיזם. על פניו נראה שתועלתו מרובה. הערה קטנה: אצלי בדפדפן (לא ניסיתי בכל סוגי הדפדפנים) לאחר שינוי רוחב עמוד אין התאמה בין הריבוע הכחול והטקסט, ורק לאחר ריענון העמוד נעשית התאמה מחודשת. נראה לי שיקל על המשתמשים אם שינוי הרוחב יגרום מעצמו להתאמת הקישורים לטקסט. תודה על ההערה. אני ידעתי...
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 11:18 pm
פורום: על שולחן האוצר
נושא: מיזם חדש של אוצר החכמה
תגובות: 46
צפיות: 1360

Re: מיזם חדש של אוצר החכמה

אראל כתב:אולי יש איזה חלום רחוק לעשות כזאת גם על האוצה"ח שעל הדיסק?

ברור. כל מה שיהיה, יהיה גם למשתמשי הדיסק. הם הלקוחות של האוצר ולמענם אנחנו עובדים.
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 7:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

לא זעקה גדולה ומרה ולא זעקה בכלל ודבריך אינם זעקת האמת. אני גם נוהג להתפלל שמונה עשרה ומעולם לא עלה בדעתי כשאני אומר הטה אלוקי אזנך ושמע שהקב"ה יסובב את האוזן שלו וכן בכל דבר. ואין לי שום מושכל ראשון שהקב"ה הוא גוף ולפעמים הוא עייף או רעב (ישיגוהו משיגי הגוף) פשוט אין לי ולשמחתי גם לא לכל ...
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 7:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

האפשרות שהבורא הוא גוף הוא מושכל ראשון אצל כל נברא ולדאבונינו אין מי שאינו נכשל בזה בכל שמו"ע ,


לא ולא ולא. אולי תפסיק להתפלל שמונה עשרה.
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 6:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 106
צפיות: 5772

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

אם כך הכל בסדר.
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

העניין שהתורה לא נכנסה לפילוסופיה הזאת, ה' הוא כל יכול היה הוה ויהיה, יודע כל ועושה כל, בלי הסברים על השכל הפועל, או על החומר היולי של הפילוסופיה, או המפץ הגדול של מדעי דורינו. - יש מישהו שחושב כי לא להאמין במפץ הגדול הוא כפירה, אף ש"זה נראה פשט פשוט בכתוב"?... מקודם הסתפקתי אבל עכשיו אני...
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 6:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

השאלה שלי כך, לכאורה הרמבם והראבד חולקים בסברת הגרא"ו אם מי שטועה בע"ז הוא מזיד או שוגג, שהרי אין בין מי שמאמין בע"ז למי שמאמין בהגשמה, אז לפי הראבד למה מי שמאמין בע"ז הוא חוטא הרי הוא שוגג? אין בידי לדחות את דברי רא"ו מאחר שבעל העיקרים כבר ביאר כדבריו, והאריך בזה הרבה, וכן...
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 5:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

כל אלו עובדי עבודה זרה ממש , אז מה הבדל בין אלו למי שמאמין בהגשמה, שניהם עובדים לבורא רק מאמינים שהוא מולבש בגשם.[/quote] הטועים בהגשמה טועים שצורתו כדבר גשמי אבל חלילה לעבוד לדבר נברא וגשמי או התלבשות[/quote] מה זה "צורתו כדבר גשמי". הם סוברים שהוא גשמי וממילא הם עובדים לבורא שאינו נברא ...
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 5:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

זה לפי דרכו של הגר"ח והגרא"ו אחריו שעיקר החידוש הוא בדעת הרמב"ם שסבירא ליה שאינו שוגג אלא הווי מין גמור ולפי זה ביאר הגרא"ו שהראב"ד פליג על זה וסבירא ליה שאמנם זה מינות רק בשוגג. באופן כזה אין שאלה על הראב"ד. אבל אם נבין כמו שמשמע קצת מלשונו שסבירא ליה שכיוון שהוטעו מפש...
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 5:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מישהו ראה תולעים בתותים?
תגובות: 83
צפיות: 6245

Re: מישהו ראה תולעים בתותים?

אני לא יודע אם זה כך אבל לדעתי בכל מקרה מדובר על ראייה למרחוק.
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

לביליצר. על מי אתה מדבר על הרמב"ם או על הראב"ד. אני מבין שהשאלה היא על הראב"ד. אחרי שהראב"ד לא אומר שהוא חולק על הרמב"ם וסובר שזה עמדה לגיטימית (כמובן שלא) אלא שהם טעו מדוע אינו אומר שהם מינים בטעות (כאמור הגרא"ו הבין שהראב"ד כן אמר כך). ולעצם דבריך. לא ברור לי למה...
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 5:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פסקי רבני סהר ובית חילל
תגובות: 39
צפיות: 835

Re: פסקי רבני סהר ובית חילל

אכן הוא מסביר שם אבל זה ממש לא משכנע.

יש"כ על הציון. הדיון שם היה מעניין וגם אני השתתפתי בו וכמובן לא זכרתי.
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 5:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

אתה לא עונה על השאלה. השאלה לא היתה מה ההבדל ביניהם אלא למה אינו שוגג באותה מידה?
אני כותב על השאלה כפי שאני פירשתי אותה כאמור את הסברו של המלבב בשאלתו אני לא הבנתי.
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

כנראה שהסברתי אותך אחרת. את השאלה שלך אני לא מבין. עובד העבודה זרה חושב שהתורה התירה את זה או לא. אם כן הוא באמת שוגג ואם לא מה זה נוגע לדברי הראב"ד.
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 4:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מישהו ראה תולעים בתותים?
תגובות: 83
צפיות: 6245

Re: מישהו ראה תולעים בתותים?

אח"כ ראיתי שם בהמשך במאמרו של הרב אליקים שלנגר שמה שזכרתי בדברי החיי"א הוא הבנת הדרכי תשובה בחכמת אדם אבל הרב שלנגר טוען לפירוש אחר בדבריו.
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 4:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מישהו ראה תולעים בתותים?
תגובות: 83
צפיות: 6245

Re: מישהו ראה תולעים בתותים?

אני קצת משתומם על מה שכתב שם הגרא"י זלזניק. כי אע"פ שבחיידקים וודאי שהוא צודק שאין שם סיבה להחשיב אותם כבעלי חיים ולא כצמחים, אבל את הנימוק שהוא כל כך סותר כתב החיי"א בתור היתר לחידקים (שהוא סבר לפי ידיעותיו אז שהם בעלי חיים) כך שגם אם אי אפשר לסייע מבליעת החיידקים, דברי החיי"א ח...
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 4:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 839

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

ייש"כ אבל הוא שאל על הרמב"ם ולא על הראב"ד ועליו תירץ (שזה אמור להיות מושכל). ובראב"ד באמת הבין שכוונתו שהם עושים מינות בשוגג. מלבב שאל על על הראב"ד כי הבין להיפך בלשון הראב"ד שהם טועים אבל אינם חוטאים במינות בשוגג ולכאורה יותר משמע כך.
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 20, 2018 4:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פסקי רבני סהר ובית חילל
תגובות: 39
צפיות: 835

Re: פסקי רבני סהר ובית חילל

מה פתאום רוצים קצת מנוחה מהנושאים הרציניים אז כותבים על נושאים לא רציניים.

עבור לחיפוש מתקדם