החיפוש הניב 13090 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 22, 2018 9:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ביצה דף ד. - קושי בענין הכנה דרבה
תגובות: 9
צפיות: 122

Re: קושי בביצה דף ד׳ בענין הכנה דרבה

אם כבר דנים בשאלות נוספות, אעלה כאן קושי נוסף שהיה לי: הגמרא דף ג׳:, מביאה ברייתא שאומרת שספק ביצה שנולדה ביו״ט אסורה וכו׳. הגמ׳ מנסה להבין מדוע לרב יוסף ור׳ יצחק שסוברים שאיסור ביצה ביו״ט הוא דרבנן, ספק ביצה יהיה אסור? מתרצת הגמרא שמיירי בספק נולדה מעוף טריפה שזה דאורייתא, ולמרות שזה דבר שאין לו מ...
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 22, 2018 3:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "לעשות נחת רוח לנשים"
תגובות: 23
צפיות: 663

Re: "לעשות נחת רוח לנשים"

אגב שהוזכר כאן מה עשו עם נשים דעתן קלה?
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 22, 2018 3:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "לעשות נחת רוח לנשים"
תגובות: 23
צפיות: 663

Re: "לעשות נחת רוח לנשים"

אני לא מבין את הדיון הזה בדעת הרמב"ם ומה איכפת למנהלות הסמינר מדברי הרמב"ם האלה ולמה צריך לעשות להן נחת רוח בעיוות דבריו. הרמב"ם לא כתב שלדורי דורות כן יהיה שכל הנשים. הרמב"ם כתב את תמונת המצב שהכיר בזמנו שנשים לא עסקו במושכלות וממילא בעניינים האלה לא הבינו. ועכשיו ממה נפשך אם מנ...
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 22, 2018 2:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוספי צדקה למוסדות - כמה אחוזים עליהם ליטול בשכרם?
תגובות: 14
צפיות: 236

Re: אוספי צדקה למוסדות - כמה אחוזים עליהם ליטול בשכרם?

לא מובנת טענת מוסד שאין לו ברירה. הטענה אינה שמרמים את המוסד הטענה היא שמרמים את התורמים ומזיקים לציבור.
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 22, 2018 11:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: אוספי צדקה למוסדות - כמה אחוזים עליהם ליטול בשכרם?
תגובות: 14
צפיות: 236

Re: אוספי צדקה למוסדות - כמה אחוזים עליהם ליטול בשכרם?

אף על פי שגם לי נראה מוזר לתרום במצב כזה אבל שאלה מעניינת היא אם כך למה התורמים תורמים הרי יודעים את המצב?
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 22, 2018 11:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקדמות ואיגרות הרמב"ם
תגובות: 84
צפיות: 1969

Re: הקדמות ואיגרות הרמב"ם

לגבי דברי הרב משנ"נ שיש טעויות בדברי הגרצ"ה.

למה באישי. תורה כתיב בה אמת.
ואם להרב משנ"נ יש ביקורת על טעויות בדברי הגרצ"ה וודאי כדאי שיציין אותם לטובת כולנו.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 21, 2018 9:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה לכאורה דלא כר"ת
תגובות: 10
צפיות: 181

Re: ראיה לכאורה דלא כר"ת

לא הבנתי שזה כוונתך. אע"פ שכאן דווקא פותח האשכול העלה משהו שכמדומני שלא דנו בו וודאי לא בארוכה.
אבל צריך לחשוב על הנושא הזה האם יש דרך נוחה יותר לרכז נושאים. כרגע מה שיש זה רק עניין המפתחות.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 21, 2018 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה לכאורה דלא כר"ת
תגובות: 10
צפיות: 181

Re: ראיה לכאורה דלא כר"ת

אולי אתה מכיר את זה אבל לא כולם. אין זה דומה למי ששואל גמרא מפורשת. ובינינו כולנו לא יודעים גם גמרות מפורשות ולא רק ב"פינות נידחות".
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 21, 2018 7:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדיש של סיום מסכת בשבת
תגובות: 5
צפיות: 87

Re: קדיש של סיום מסכת בשבת

בשבת השתתתפתי בסיום, והמסיים אמר קדיש דרבנן רגיל, ואמר שת"ח אחד אמר לו שאין אומרים בשבת קדיש דסיום. מסברא אין נראה כן, שאם זה מחמת שיש שם בקשות, מה בין זה לברכת המזון, וכל דבר שהוא טופס ברכות אומרים בשבת אף שיש בו בקשות. מה ידוע לידידי שיחי'? לא הבנתי את עניין הבקשות. בקדיש של סיום מסכת אין יו...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 21, 2018 7:29 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: חומש עם רש"י?
תגובות: 22
צפיות: 445

Re: חומש עם רש"י?

כנראה נשאר חלוקים בדעתנו אני חושב שצודקים האומרים שאם כך לא היה לו להדגיש את המילה חרבו אלא את המילים פני האדמה. . אם הטענה היא שהמבחן הוא לדעת להגיד מה שכתוב ברש"י ד"ה מסויים (וכהבנת הרב חשבונות רבים כנראה) וכמנהג הבקיאים של פעם שעבדו עם סיכה או כאדם השואל מה כתוב בתוד"ה ד"ה רבא...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 21, 2018 7:15 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: חומש עם רש"י?
תגובות: 22
צפיות: 445

Re: חומש עם רש"י?

זה ראייה לסתור לעניינינו. ברור שהשיטות המבדילות בין מילים ואינם מקבלות כפל דבר במילים שונות יבחינו בין המילה חרבה ליבשה. אבל כששואלים מה פירוש המילה חרבה פירושו יבשה וזהו פשוטו.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 21, 2018 6:51 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: חומש עם רש"י?
תגובות: 22
צפיות: 445

Re: חומש עם רש"י?

צודק לעניין. פירוש המילה חרבו בלשה"ק הוא יבש כמו וישם את הים לחרבה ועוד הרבה דוגמאות. ורש"י חילק רק במה שהיה בפועל. במילים אחרות פירוש המילים חרבו פני האדמה היא יבשו פני האדמה. והחילוק הוא בין זה לבין יבשה הארץ. שכאן זה פני האדמה.
על ידי אוצר החכמה
ו' ינואר 19, 2018 11:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת הנערה על רוחניותו של בעלה לעתיד (???)
תגובות: 9
צפיות: 350

Re: השפעת הנערה על רוחניותו של בעלה לעתיד (???)

את זה הסברתי איך הוא מחשב את הדברים דווקא בגלל הארבעים יום. אע"פ שאיני יודע אם יש צדק בחשבון הזה.
על ידי אוצר החכמה
ו' ינואר 19, 2018 10:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת הנערה על רוחניותו של בעלה לעתיד (???)
תגובות: 9
צפיות: 350

Re: השפעת הנערה על רוחניותו של בעלה לעתיד (???)

לא הבנתי את הראייה להפך. הטענה שלו היא כזאת. כיוון שהם וודאי יינשאו (זיווג ראשון) ומצד שני ראינו שהקב"ה מעוניין שזוג יתאימו במעשיהם הטובים (שהרי בזיווג שני אין מזווגים אלא לפי מעשיו) אם היא תהיה צדקת הדבר יגרום שתהיה לו סייעתא דשמייא להיות גם הוא צדיק כדי שיתקיימו שני הדברים יישא אותה ויהיו מתא...
על ידי אוצר החכמה
ה' ינואר 18, 2018 6:30 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: אוצר החכמה עדכון 16
תגובות: 35
צפיות: 1502

Re: אוצר החכמה עדכון 16

ומה ימנע ממך להשתמש גם בזה וגם בזה?
על ידי אוצר החכמה
ה' ינואר 18, 2018 3:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נשים באיחוד הצלה, מה דעתכם ?
תגובות: 28
צפיות: 812

Re: נשים באיחוד הצלה, מה דעתכם ?

את ה לא הבנתי הרי קיי"ל שהעולם מחצה זכרים ומחצה נקבות כך שאם לא יהיו נשים יטפלו הגברים בכולם. אז מאי נפ"מ אם מטפלים זכרים בנקבות או נקבות בזכרים.
על ידי אוצר החכמה
ה' ינואר 18, 2018 9:02 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: אוצר החכמה עדכון 16
תגובות: 35
צפיות: 1502

Re: אוצר החכמה עדכון 16

כאמור ענייני אלה אינם התחום שלי. אבל אני מתעניין לדעת מבחינה טכנית. מה אתם בעצם רוצים לא להשתמש בכלל בדיסק, כי אתם מחוברים תמיד. רק אתם רוצים שכיוון שקניתם יהיה לכם את הזכות או להשתמש פעם בזה ופעם בזה?
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 17, 2018 10:36 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: אוצר החכמה עדכון 16
תגובות: 35
צפיות: 1502

Re: אוצר החכמה עדכון 16

בקשר למחיר איני יודע לענות זה לא התחום שלי. (אני הכוונה משה דביר אולי אחד הכותבים האחרים בניק הזה יידע לענות).

בקשר לשאלה אודות שימוש בדיסק החיצוני כתבת נכון. מי שמשתמש בפלג תמיד צריך שהפלג יהיה מחובר כך שאם הוא רוצה להשתמש בדיסק החיצוני צריך לחבר את שניהם.
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 17, 2018 9:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לתועלת
תגובות: 15
צפיות: 275

Re: לשון הרע לתועלת

לא הבנתי את הקשר. מלבד העובדה ששם מותר רק בהגבלות (תוספות אוסר בהלוואה לדוגמה) שם מדובר שאותו אחד גורם לי נזק שלא כדין ואני מציל את ממוני בסילוק הנזק. לה"ר לתועלת מדובר על עניין אחר. לדוגמה מישהו רוצה להתקבל כמלמד. ואני חושב שאינו יודע ללמד ולכן אני הולך לומר למנהל את זה. הוא לא עשה שום דבר שלא...
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 17, 2018 2:32 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: חומש עם רש"י?
תגובות: 22
צפיות: 445

Re: חומש עם רש"י?

זה רע מאד.
אבל אין לזה קשר לשאר הדברים שהעלה הרואה. צריך לדעת מה כתוב ואיך רש"י הסביר את זה. מי שלא שם לב לכתוב לא מבין כלום.
אין לזה קשר לדיונים על פשוטו של מקרא וכדומה הנושא הוא עצם השאלה אם הילד יודע מה כתוב בתורה.
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 17, 2018 1:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו
תגובות: 15
צפיות: 229

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

בבי"ד של מטה לא יומתו אבות על בנים אבל בבי"ד של מעלה תינוקות מתים בעוון אביהם ועל שאלת הצדק שבזה כבר נודע התירץ שהקב"ה אל אמונה ולא עוול ודואג שהנענש ייענש בדין אמת.
וקללה הוא כבי"ד של מעלה שהרי הוא עונש בידי שמים.
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 17, 2018 10:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומת נזיקין
תגובות: 9
צפיות: 171

Re: שומת נזיקין

סבראמעניינת עם הסבר יפה שפותר את הקושי הגדול בימינו.
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 17, 2018 9:05 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עבירות רעות לעומת עבירות טובות
תגובות: 22
צפיות: 342

Re: עבירות רעות לעומת עבירות טובות

לא ראיתי עכשיו אבל לי נדמה שהוא מסביר עוד אפשרות (או שזה ההסבר בעניין הגלגול שהזכרת) שכיוון שהיתה נביאה יכלה לעשות ע"פ נבואה או רוה"ק מה שאי אפשר לעשות בלא זה.
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 16, 2018 11:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עבירות רעות לעומת עבירות טובות
תגובות: 22
צפיות: 342

Re: עבירות רעות לעומת עבירות טובות

לדעתי לא לזה הכוונה.
הכוונה להגדיל העניין כמו צרות רבות ורעות. יש צרות טובות ? (על דרך הדרוש פירשו כמו זיבורא ועקרבא) על פי הפשט הכוונה שיש צרות (שהן קצת רעות) ויש צרות יותר גדולות (שהן ממש רעות) ולהן קוראים צרות רעות והוא הדין כאן.
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 16, 2018 3:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר "מדרש תלפיות": מצויים בו זיופים??
תגובות: 57
צפיות: 4759

Re: ספר "מדרש תלפיות": מצויים בו זיופים??

דל מהכא את הדיון וההעזה וכולי.
אותי מעניין איך אתה מסביר את הדברים שהבאת שהמשיח יעשה דברים מכוערים?
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 16, 2018 3:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ו' יהיה ג' שבט
תגובות: 9
צפיות: 319

Re: ו' יהיה ג' שבט

על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 16, 2018 12:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כמה אנשים מסתכלים יחד ורואים מרחוק
תגובות: 8
צפיות: 323

Re: כמה אנשים מסתכלים יחד ורואים מרחוק

לפי התפיסה של פעם שהראייה היא משהו שנשלח מן העין זה באמת די הגיוני.
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 15, 2018 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!
תגובות: 37
צפיות: 754

Re: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!

אני לא מבין את זה כך. עשייה לנוי היא גם מלאכה באופן עקרוני כמו מלאכת צובע. מה שמגדיר מלאכה במובן שאנחנו מדברים עליו הוא העובדה שנעשה שינוי בדבר. אני מבין שהמאירי אומר שכיוון שכאן זה לנוי א"כ אינו דומה לממחק שהרי אינו לנוי בעלמא ולא לתיקון כמו עיקר המלאכה הזו. אבל הוא לא אומר שלכן אינו מלאכה כלל.
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 15, 2018 8:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מחזור המים
תגובות: 75
צפיות: 1483

Re: מחזור המים

למי הכוונה בהגר"ק?
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 15, 2018 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!
תגובות: 37
צפיות: 754

Re: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!

אני הייתי מבאר את המאירי הזה בדיוק להיפך מאיך שאתה מביא. כלומר המאירי דיבר על פעולה שמצד פעולתה היא נראית מלאכה עד כדי כך שדן אם היא ממחק או מחתך. ואז הוא מסביר שאין כאן ממחק ואין כאן מחתך אלא היא מלאכה אחרת היינו מכה בפטיש. אבל פעולה סתמית שאין בה שום אופי של מלאכה על זה לא עלה בדעתו שיהיה מכה בפטיש.
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 15, 2018 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!
תגובות: 37
צפיות: 754

Re: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!

זה מה שהבנתי ממך מקודם ולכן שאלתי אם זה הסבר לשוני בלבד.

אז מה אתה מתכוון במילים כשענית לי
בדרך כלל זה כן דוקא, כי כך הדרך. ועל זה הוא דיבר.
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 15, 2018 1:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!
תגובות: 37
צפיות: 754

Re: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!

לא הבנתי את תשובתך. אתה אומר שברוב המקים אותה מכה שמסיימת את הכלי היא גם הסימן ויש מקרים שלא והסימן נפרד מהסיום. וזה מה שהסביר ספר הבתים?
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 15, 2018 11:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!
תגובות: 37
צפיות: 754

Re: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!

שיהיה לי ברור מה שאולי ברור לכם. לפי פירושך הרב פלתי, ספר הבתים מחייב על גמר המלאכה עצמה בכלי. ורק ביאר עניין לשוני שאין לו משמעות הלכתית. מפני מה קראו לפעולת סיום הכלי מכה בפטיש אע"פ שאינה דווקא בהכאה בפטיש כי מייד אחריה מכים בפטיש על הקורנס.
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 15, 2018 11:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!
תגובות: 37
צפיות: 754

Re: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!

ומה הדין אם סיים את הכלי אבל לא הכה לסימן?
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 15, 2018 9:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 99
צפיות: 1092

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

אולי. אבל זה לא תירוץ כל כך טוב כי אולי אין משהו שיש לתת לו דוגמה.

יותר נראה לי שהגראי"ל לא ס"ל כהבנתי אלא שסבר שסיד הוא דבר קבוע ודי לומר כסיד (כמו שכותב בלשונו שהבאת) ולכן קשיא לה.
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 15, 2018 9:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו
תגובות: 40
צפיות: 1436

Re: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו

הסיפור עם אותו גדול מוזר מאד וקשה להאמינו כפי שמסופר. הסיבה שהם שאלו על העניין היא כי הילד לקטנות שנותיו עוד לא נולד בו היצר הזה ומשום כך שאלו שסברו שאולי אדרבה יעורר אותו לעניינים שאילולי זה לא עולים בדעתו. בלי להכנס לשאלה מה התשובה הנכונה אין לזה שום דימוי לנפט שילד בכל גיל ניזוק ממנו בוודאי. משל ...
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 15, 2018 7:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 99
צפיות: 1092

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

שאלת מרן בעל האילת השחר לקראת שלהי מסכת שבועות, בנותן טעם להביא את שאלת הגראי"ל זצ"ל, בספרו על מסכת נגעים [נדפס בסוף אילת השחר נדה]. בריש מכילתין, אנו למדים על מראות נגעים שאחת מהן, "כסיד ההיכל" . מדקדק מרן זצוק"ל, מדוע המשנה נוקטת את צבע הסיד שהינו כ'סיד ההיכל', והלא עיקר ...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 14, 2018 10:49 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפלת עננו לגשמים
תגובות: 20
צפיות: 524

Re: תפלת עננו לגשמים

אביגדור כתב:אז איך זה אמור לעבוד באופן מעשי? ביום שיורד גשם לא יאמרו וביום שאינו יורד יאמרו או שיהיה תלוי בג"י שאינו יורד ברציפות או מה?


איך אמור לעבוד באופן מעשי התעניות לשיטת הרא"ש?
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 14, 2018 3:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקום ארון אינו מן המידה - שידוד מערכות לוגיקה?
תגובות: 143
צפיות: 4345

Re: מקום ארון אינו מן המידה - שידוד מערכות לוגיקה?

נשמע כמו טיעון מאוד חלש, וגם לא ממש קשור לכל הדיון לעיל, אלא אם לא הבנתי מה כתבת. תרצה להסביר שוב? הדיון שלי דלעיל עם אוצר החכמה הסתכם בזה שהוא טען שהנס הוא לא בהגדרה שמקום ארון אינו מן המידה אלא במציאות שכשמודדים ככה זה. שאלתי אותו אם הכוונה היא שזה נס של "אשליה אופטית", והוא ענה שלא, ככ...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 14, 2018 3:33 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: הצגת ספרי המחבר
תגובות: 9
צפיות: 222

Re: הצגת ספרי המחבר

צריך הסבר לשינוי שקורה בין שני מחשבים. נראה לי שבמקרה כזה שאצלי תקין וגם אצלך תקין בנייד כדאי שתפנה לתמיכה שינסו לברר מה קרה בנייח.

עבור לחיפוש מתקדם