החיפוש הניב 14020 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 28, 2018 9:55 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: האם שאיפה לחיים מרוממים עושקת את החיים ה'פשוטים'?
תגובות: 12
צפיות: 254

Re: האם שאיפה לחיים מרוממים עושקת את החיים ה'פשוטים'?

העירו כאן בהודעה שנמחקה שהלא הגמרא אומרת רחמנא אמר תיקעו. וע"ז כתבתי. כתבתי הסבר ואסביר קצת יותר כוונתי. לכאורה זה קשה באמת מה כוונת הגמרא הלא כולם (ראשונים ואחרונים) עוסקים בטעמים למצוות. ועל זה לא מתרצים גם דברי תל אביבי כי שם לא מדובר על בזמן העשייה. וזה נראה פשוט שהביאור הוא שיש שני דיונים....
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 28, 2018 9:45 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: האם שאיפה לחיים מרוממים עושקת את החיים ה'פשוטים'?
תגובות: 12
צפיות: 254

Re: האם שאיפה לחיים מרוממים עושקת את החיים ה'פשוטים'?

ספרים הקדושים מרבים לדבר אודות אדם שלמד הרבה על מצווה מסוימת כמו: שופר, לולב, מצה וכד', שכאשר מגיע למצווה עצמה אל לו לכוון כוונות, אלא עליו לעשות את המצווה בפשטות כי כך ציונו הבורא יתברך שמו.


אני לא מבין את זה הלא מה שלמד זה מה שהבורא רוצה אא"כ הכוונה שהוא לאפוקי לעשות משום שציוונו.
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 28, 2018 9:42 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: גמ"ח המרת תמונות לטקסט
תגובות: 132
צפיות: 14446

Re: גמ"ח המרת תמונות לטקסט

בגדול הפענוח של המערכות כולן דומה. שיפור אפשר ליצור בספר מסויים ע"י שיפור הצילום או התערבות אנושית משפרת. רמת השיפור משתנה ממקרה למקרה. כך שאם תשקיע בספר הספציפי שלך אולי תקבל תוצאות יותר טובות. השאלה היא כמה יודעים וכמה מוכנים להשקיע.
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 28, 2018 7:04 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: רוצה לרכוש תוכנה לעשות עימוד וכדו׳… מישהו יודע?
תגובות: 6
צפיות: 65

Re: רוצה לרכוש תוכנה לעשות עימוד וכדו׳… מישהו יודע?

אני כותב בכינוי אוצר החכמה אבל אני בן אדם ולא תכנה.
ותכנת עימוד זה לא מולטימדיה.
על ידי אוצר החכמה
ב' מאי 28, 2018 6:33 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: רוצה לרכוש תוכנה לעשות עימוד וכדו׳… מישהו יודע?
תגובות: 6
צפיות: 65

Re: רוצה לרכוש תוכנה לעשות עימוד וכדו׳… מישהו יודע?

אני לא חושב שהגישה הזאת נכונה. להיפך אם אתה לא מוכן קצת ללמוד ולהבין יותר גרוע הוא שתעמד בתכנה שלא נועדה לעימוד. אני עצמי פיתחתי תכנת עימוד (שאיני מוכרה כבר הרבה שנים) וראיתי שאנשים שקנו את התכנה בשביל ספריהם הצליחו לקבל תוצאות מאד יפות. באופן כללי הייתי אומר שני דברים. א. האם יש לך חוש לנושא. מי שא...
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 3:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 56
צפיות: 851

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

לזה התכוונתי בדיוק שאתה אומר סוג של דרוש שאפשר לאמרו. וכאלה דברים אומרים מגידים בכל הדורות.

רק הוספתי שזה שמרן החת"ס גם אמר את זה מחזק את האפשרות לאמרו.
.
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 1:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת חפציו מבית חולים בשבת
תגובות: 10
צפיות: 111

Re: החזרת חפציו מבית חולים בשבת

כי לכתחילה צריך לנער ורק במקום שאינו יכול לנער מטלטלן ועודן עליו. ק"ו כאן שעיקר כוונתו בנה שלא מנער הוא צורך המוקצה. כל זה נכלל בדברי החושב לעיל.
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!
תגובות: 92
צפיות: 7167

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

ולכל המשיבים משום ע''ז וכדומה, אינו מובן כלל. אם יש הנהגה מסויימת שנאסרה משום דרכי אמורי, שפיר קאמריתו. אבל אם בגלל שאיננו מבינים למה זה ואיך זה מועיל, הרי בשס יש סגולות ולחשים למאות, ומוזרים הרבה יותר ממעשה העופרת, ומעולם לא שמענו שפקפקו בזה משום ע''ז. וברי לי שיש כאן ניקים שסוברים שזה חדר לש''ס ב...
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 1:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדברי הקרית ספר
תגובות: 1
צפיות: 66

שאלה בדברי הקרית ספר

קיבלתי שאלה זו במייל מגיסי הגר"מ סומפולינסקי שליט"א ע"מ להעלותה כאן. הרמב''ם בפ''ד מנזירות הלכה י' כ' מי שאמר הריני נזיר יום אחד לפני מיתתי, הרי זה אסור לשתות יין ולהטמא ולגלח לעולם. ובקרית ספר באותו מקום כ' הריני נזיר לעולם אסור באיסורי נזיר לעולם שמא ימות מחר ואינו לוקה דהויא התראת ...
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 1:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 56
צפיות: 851

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

קטונתי מלהיות בר פלוגתא של החת"ס (וכלימה תכסנני מעצם הצהרה נלוזה זו), ואעפ"כ על משמרתי אעמודה ואכמ"ל. זה מזכיר לי את המג''ש בישיבה קטנה, שהיה אומר ''לענ''ד הקלושה והרטושה והרצוצה, אין בדבריו ממש''. המסקנה האישית שלי, מהויכוח המוזר שהתנהל כאן, וגם מכמה דיונים קודמים, כי אין כל טעם לנה...
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת חפציו מבית חולים בשבת
תגובות: 10
צפיות: 111

Re: החזרת חפציו מבית חולים בשבת

תריך עיון אם זה נקרא צורך מקומו לפ המציאות בכל מקרה זה לא יעזור רק לכלים שמלאכתם לאיסור. אבל לא מוקצים אחרים.
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 10:39 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: להפוך מאמרים לספר
תגובות: 31
צפיות: 1224

Re: להפוך מאמרים לספר

הלא התוספתא בב"ק פ"ו ג' שהביאה הש"ך ידועה, שאפי'הגונב ד"ת "אע"פ שנקרא גנב זכה לעצמו", וק"ו שהוא של עצמו, מה נא' כיון ושילם לו קנה?, לא נראה. הנה התוספתא: שבעה גנבין הן ...אבל המתגנב מאחר חבר והולך ושונה פרקו אע"פ שנקרא גנב זוכה לעצמו שנא' (משלי ו) לא יבו...
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 10:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 61
צפיות: 1012

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

אתה חושב שפעם זה לא היה כך? מנין?
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 12:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 61
צפיות: 1012

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

אולי תתייחס במפורש למקרה בו מניחים תפילין לאדם שאינו מאמין בבריאת העולם ע"י הבורא, ומתן תורה מבחינתו מעולם לא התרחש. (עפר לפיו). האם בכל זאת יש כאן קיום מצוה כל שהיא, שערכו מוחלט ולא יסולא בפז? לא נראה לך פשוט שיש לחלק בזה בין עשין ללאוין. היינו שגם אם נאמר שמי שאינו מאמין בבורא עולם אין מצוות...
על ידי אוצר החכמה
א' מאי 27, 2018 12:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 61
צפיות: 1012

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

אני הייתי אומר שהגרח"ג (לא הכרתי אותו אבל אני חושב ששיקוליו היו הלכתיים) דימה את זה לחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. וודאי שאי אפשר להוציא מזה מסקנה שמותר לחלל שבת כדי לקרב מישהו, אבל לגבי איסור לפני עיוור אפשר לדמות ולומר שמבחינה הלכתית בחשבון המכשול אפשר לומר שאם תחסוך מאדם הרבה מכשול...
על ידי אוצר החכמה
ו' מאי 25, 2018 12:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 6864

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

מה שאינך יכול אינך יכול. אבל אני לא שאלתי שתראה לי אלא שתסביר את ההגיון שמאחורי הדברים.
ואני שוב שואל. בתמונות שהובאו נראה להיפך האם אתה מסכים עם זה?
על ידי אוצר החכמה
ו' מאי 25, 2018 12:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר ביום טוב שחל להיות במוצ"ש
תגובות: 20
צפיות: 214

Re: הדלקת נר ביום טוב שחל להיות במוצ"ש

ולמה אתה לא שואל איך עושים ברכה בכל ערב שבת, בע״כ שזה לכבוד אע״פ ששרגא בטהרי מאי אהני ליה. ובמדינה שלנו שהיא כמדינות עולם השלישי שיש הפסקות חשמל כל שני וחמישי זה בכלל לא קשה, רק במדינות מפותחות. איפה אתה גר שיש לך הפסקות חשמל של שני וחמישי? במדינת ישראל באיזה איזור כבודו גר. אני גר בירושלים. ואת הפ...
על ידי אוצר החכמה
ו' מאי 25, 2018 11:19 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 61
צפיות: 1012

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

כתבתי שני עניינים. הראשון הוא תורני. אני לפעמים יכול להעריך מי חושב מה אבל ידיעת התורה מחייבת לדעת באמת כי הנסיון האמיתי והשכל אומרים שגדלות הנשאל גוררת את זה שהוא יכול לומר אחרת ממה שאני מצפה ועל זה כתבתי דאם לא כן מה תועלת בו אם אני יכול לדעת מה שיגיד הרב למה אני צריך לשאול אותו. אני שואל כי איני ...
על ידי אוצר החכמה
ו' מאי 25, 2018 10:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: שפיץ בהשקפה..
תגובות: 11
צפיות: 284

Re: שפיץ בהשקפה..

קשקושים.
אם מישהו רוצה לתמוך בחשיבה עצמאית (ואני תומך) שלא יכתוב סיפור שכל מי שיש בו קצת חשיבה יצחק ממנו.
שהרי כמה מקרים הפוכים יש. ודוגמה אחת לא אומרת שום דבר לשום עניין ועוד כמה כמה עניינים
על ידי אוצר החכמה
ו' מאי 25, 2018 9:56 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 61
צפיות: 1012

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

הוא צודק שזה עלול להגיע למקומות לא רצויים בכל אופן אפשר לחשוב לבד מי אחז מה.
לחשוב לבד שזה בדיוק ההיפך מידיעה בדבר כזה. אם אתה יכול לדעת מה יאמר הרב שך בעניין מסויים מה תועלת יש לך בו?
ידיעת התורה יותר חשובה מכל הפוליטיקות השטותיות.
על ידי אוצר החכמה
ו' מאי 25, 2018 9:53 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי קלונימוס קלמן גולדשמידט זצ"ל
תגובות: 18
צפיות: 640

Re: רבי קלונימוס קלמן גולדשמידט זצ"ל

שמעתי מהגאון רבי אריה ז'ולטי שליט"א ששמע מאביו הגאון רבי בצלאל זצ"ל שהיה נוכח בלוויה של הסבא מסלבודקה נ"ע והמשגיח הגרי"ל חסמן הספידו ואמר כך: 'מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה', הפסוק בא ללמדנו שאין העיניים רשאיות להיות כמעיין דמעות – מקור דמעה, לפני שתחילה יהיה 'ראשי מים'. הדמעו...
על ידי אוצר החכמה
ו' מאי 25, 2018 8:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 61
צפיות: 1012

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

אני לא מבין את פותח האשכול. הדבר החשוב כאן הוא מי אמר מה. ולא בשביל לריב אלא דווקא בשביל לדעת דברי תורה. הידיעה מה סבר הרב שך או מה סבר הגר"ח גריינימן יש לה חשיבות תורנית לא פחות מסברות חברי הפורום.
על ידי אוצר החכמה
ה' מאי 24, 2018 9:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מים המאררים
תגובות: 19
צפיות: 239

Re: מים המאררים

סייג לחכמה כתב:אסורה לברך בגילוי ראש וגילוי לבה


זה משנה מפורשת להיפך! האשה קוצה חלתה ערומה (ומבאר בגמרא שבלבד שיהיו פניה של מטה טוחות בקרקע )
על ידי אוצר החכמה
ה' מאי 24, 2018 9:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר ביום טוב שחל להיות במוצ"ש
תגובות: 20
צפיות: 214

Re: הדלקת נר ביום טוב שחל להיות במוצ"ש

מלבב כתב:ולמה אתה לא שואל איך עושים ברכה בכל ערב שבת, בע״כ שזה לכבוד אע״פ ששרגא בטהרי מאי אהני ליה.
ובמדינה שלנו שהיא כמדינות עולם השלישי שיש הפסקות חשמל כל שני וחמישי זה בכלל לא קשה, רק במדינות מפותחות.


איפה אתה גר שיש לך הפסקות חשמל של שני וחמישי?
על ידי אוצר החכמה
ה' מאי 24, 2018 9:15 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בעניין כתר ארם צובה ופצוע דכה עם א או ה
תגובות: 15
צפיות: 498

Re: בעניין כתר ארם צובה ופצוע דכה עם א או ע

הכוונה שכנראה היום את הפסוק הזה אין לנו בכתר (בגלל השריפה? האבדן? הגניבה? לא משנה) ורק יש לנו את העדות של שאילותיו של ר' יעקב ספיר.
על ידי אוצר החכמה
ה' מאי 24, 2018 9:11 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: התיבה "צפירה" שמשמעה השמעת קול, מה מקורה?
תגובות: 6
צפיות: 135

Re: התיבה "צפירה" שמשמעה השמעת קול, מה מקורה?

אבל הוא לא כתב את זה ואתה רואה מהרהורי לבך.

הוא ציין את כל המשמעויות שמצא וכתב שבמשמעות הזאת לא מצא וסיים בבקשה שיחזירו לו את אבידתו!
על ידי אוצר החכמה
ה' מאי 24, 2018 9:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 116
צפיות: 1685

Re: צמחונות וטבעונות במבט תורני

אם הראיות שלו טוענות שמה שכתוב בתורה כי תאווה נפשך לאכול בשר ואכלת בשר הוא איסור משום שמזיק לבריאות קצת קשה למצוא בי"ד שיקבל את דבריו.
על ידי אוצר החכמה
ה' מאי 24, 2018 6:16 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: התיבה "צפירה" שמשמעה השמעת קול, מה מקורה?
תגובות: 6
צפיות: 135

Re: התיבה "צפירה" שמשמעה השמעת קול, מה מקורה?

מה ההתנשאות? הכותב כתב שלא מצא וביקש עזרה במציאה איפה התנשאות פה.
זה שהוא מתנגד לעמידה בצפירה אין לו קשר להתנשאות גם אם אתה חולק עליו בזה.
על ידי אוצר החכמה
ה' מאי 24, 2018 10:38 am
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 117
צפיות: 2138

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

אני מקובלני לא לסמוך על אף אחד ולראות בפנים.
אבל בהסבר הכללי אתה צודק.
על ידי אוצר החכמה
ה' מאי 24, 2018 9:15 am
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 117
צפיות: 2138

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

זה כבר סתם ויכוח. המקור הוא הגמ'. גילויי האר"י אין לך בו אלא דבריו (מש"כ), שגם בהם אין לנו הבנה מהיכן הוציאם, ואין לך בו אלא מה שכתב (שנפסק להלכה לגבי תיקון חצות) . ומה שאמרת מהגר"א, נראה לא כן ביאורו. אלא שלהקב"ה יש צער מהעינוי הקשה שמגיע אל ישראל, שהוא האופן הראשון של "צב...
על ידי אוצר החכמה
ה' מאי 24, 2018 6:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 6864

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

לא ענית על השאלה העיקרית. א. למה זה קורה? הרי האור מגיע מלמטה ולמה שהתחתון ישחיר (או יאפיר) ב. איפה הגבול. כלומר הרי המזרח משחיר תחילה והולך למערב באיזה נקודה העניין מתהפך? אני לא טוען שהדבר בלתי אפשרי כי אע"פ שברור שמבחינה מציאותית התנועה קצובה יתכן שלמראה עיניים או מסיבות מסויימות יש תחושה שו...
על ידי אוצר החכמה
ד' מאי 23, 2018 8:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וַוי מַאן דְּאוֹשִׁיט יְדוֹי בְּדִיקְנָא יַקִּירָא עִלָּאָה
תגובות: 22
צפיות: 1025

Re: וַוי מַאן דְּאוֹשִׁיט יְדוֹי בְּדִיקְנָא יַקִּירָא עִלָּ

קראקובער כתב:
אברך כתב:פעם שמעתי שהגר"ש דיבלצקי שליט"א [מגדולי המקובלים] מסדר את זקנו כדי שיוכל לטבול בשבת ללא חשש סחיטה.
מישהו שמע על כך?

שמעתי מנכדו שרק בשנים האחרונות התחיל לסדר זקנו ואין לו הסבר על מה ולמה.מה כוונתך? שקודם לכן היה לו זקן ארוך? זה לא נכון.
על ידי אוצר החכמה
ד' מאי 23, 2018 6:47 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 117
צפיות: 2138

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

אני הסברתי את זה כמה פעמים ואסביר שוב. מהרח"ו והאריז"ל לא כתבו בפורום אוצר החכמה בנושא שלוש שבועות וכמדומני שלא החזיקו בביתם ויואל משה. הם דיברו על מה שחשבו לנכון לדבר עליו. (ההקדמה של מהרח"ו היא על לימוד הנסתר). אף אחד לא יכול לטעון שמהרח"ו אמר שצריך מותר או אסור לעלות בחומה אם ...
על ידי אוצר החכמה
ד' מאי 23, 2018 6:34 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 117
צפיות: 2138

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

הרב קו ירוק. יש כאן דבר תמוה מאד בעיני. יש לך פשט בדברי האריז"ל. אני אינני מבין מה צריך פשטים בדברי האריז"ל הלא דבריו פשוטים ולא מסובכים אבל אין בעייה עם זה כל אחד יכול לפרש ולהגיד דרוש כדעתו. מה שלא מובן לי שאתה בא ואומר לזה שכתב לך שיש ראייה מר' חיים ויטאל על זמן השבועות שזה לא יתכן למה ...
על ידי אוצר החכמה
ד' מאי 23, 2018 1:51 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 117
צפיות: 2138

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

מה שכתב האריז"ל לחוט המשולש וכולי במילה במקומו לא התכוון לרמוז לגמרא בכתובות (?) אלא למה שפירש הוא עצמו בשלוש הפעמים הקודמות שכתוב השבעתי וזה הוא הרביעי.
על ידי אוצר החכמה
ד' מאי 23, 2018 1:39 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 117
צפיות: 2138

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

עברתי שלוש פעמים על דברי האריז"ל שהבאת ולא הצלחתי למצוא איפה חילק בין אם תעירו ואם תעוררו ואיפה רמז שיש הבדל בזה בין הזמנים?

מה שכתב האריז"ל לחוט המשולש וכולי במילה במקומו לא התכוון לרמוז לגמרא בכתובות (?) אלא למה שפירש הוא עצמו בשלוש הפעמים הקודמות שכתוב השבעתי וזה הוא הרביעי.
על ידי אוצר החכמה
ד' מאי 23, 2018 12:39 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 117
צפיות: 2138

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

קו ירוק לא ברור לי מה אתה עונה על השאלה הפשוטה ששאל אותך אחרון התלמידים. מהרח"ו כותב שלשבועות האלו יש גבול בזמן. איפה מצאת שהאריז"ל אמר אחרת? עד שאתה דן שמהרח"ו לא חלק עליו. אני מניח שאנו מדברים על דברי מהרח"ו אלו: פירוש הדברים, כי הנה היתה השבועה הגדולה לאלהים שלא יעוררו את הגא...
על ידי אוצר החכמה
ד' מאי 23, 2018 12:26 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 117
צפיות: 2138

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

קו ירוק
לא ברור לי מה אתה עונה על השאלה הפשוטה ששאל אותך אחרון התלמידים. מהרח"ו כותב שלשבועות האלו יש גבול בזמן. איפה מצאת שהאריז"ל אמר אחרת? עד שאתה דן שמהרח"ו לא חלק עליו.
על ידי אוצר החכמה
ד' מאי 23, 2018 8:21 am
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 117
צפיות: 2138

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

אמנם לעצם דברי הרמב"ם, עי' בתומים ס"א ססק"ב שכתב דקיי"ל וקיבלו רוב מחברים דאליהו יבא קודם משיח, וינבא עליו (ולא כהרמב"ם), וא"כ בכה"ג שוב ל"ש שבועה שלא יעלו כחומה דמאת השם יהיה. ומעשה דר"ע ובן כוזיבא, צ"ל דקיי"ל שלא הסכימו חכמי דורו עם ר"ע,...

עבור לחיפוש מתקדם