החיפוש הניב 13310 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ב' מרץ 19, 2018 7:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 717
צפיות: 42832

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעת המערכת.
לאחר פעמים רבות שהאשכול גלש לעניינים ולטונים בלתי ראויים, ולאחר שמחקנו הודעות ונסינו להחזירו למסלולו שוב ושוב, ללא הועיל.
אנו נאלצים לנעול את האשכול.
על ידי אוצר החכמה
ב' מרץ 19, 2018 5:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שעוני גז ביו"ט
תגובות: 48
צפיות: 4057

Re: שעוני גז ביו"ט

איני בקיא בנבכי העניין אך כעת עלתה בדעתי סברא חדשה להיתירא ומעניין אם עמדו עליה העוסקים בעניין דהנה בונה סתם אינו צריך כח שיעמידו כל העת, דכיון שהדבר בנוי ועומד שוב לא יפול ואף בונה בחוטי חשמל הבנין של החוטים בנוי היטב ואף בלא זרם הרי חיבר החוטים משא"כ הכא הבנין צריך כל הזמן חיזוק וקיום מצד הא...
על ידי אוצר החכמה
ב' מרץ 19, 2018 10:15 am
פורום: על שולחן האוצר
נושא: הגדת האוצר - פורום אוצר החכמה
תגובות: 6
צפיות: 262

Re: הגדת האוצר - פורום אוצר החכמה

אני מקווה בשעות הקרובות להעלות את הלינק כולל הסברים
על ידי אוצר החכמה
ב' מרץ 19, 2018 8:00 am
פורום: על שולחן האוצר
נושא: הגדת האוצר - פורום אוצר החכמה
תגובות: 6
צפיות: 262

Re: הגדת האוצר - פורום אוצר החכמה

למה שיקבע?
על ידי אוצר החכמה
א' מרץ 18, 2018 11:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות במסכת מגילה
תגובות: 29
צפיות: 261

Re: הערות במסכת מגילה

רואים שאנחנו בתקופה של שפע.
בהרבה דורות אם היית אומר למישהו שבנותיו וכלותיו כולם או רבות מהן ילבשו מעילים ממשי היה בזה מושג של עושר רב.
על ידי אוצר החכמה
א' מרץ 18, 2018 11:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ארון הספרים היהודי - מה רע בכונן?
תגובות: 5
צפיות: 171

Re: ארון הספרים היהודי - מה רע בכונן?

מה ידידות כתב:לחזון איש ולרבים מגדולי ישראל במשך הדורות לא היה בית מלא ספרים וגם לא כונן של 90,000 ספרים וצמחו גדולי ישראל.


גדולי ישראל היו מסוגים שונים היו כאלה שכמות הספרים הועילה להם והיו כאלה שלא זו היתה דרכם. וגם האברכים הצעירים יש בהם כאלה ויש כאלה וברוך ה' שלא כולם מעור אחד אע"פ שרועה אחד נתנה.
על ידי אוצר החכמה
א' מרץ 18, 2018 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים
תגובות: 22
צפיות: 1268

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

לא כל כך מובן לי הדמיון בין הדוגמאות שהביא הרב איש ספר לברכת האילנות (אע"פ שלא בדקתי ממש את כולם אחת לאחת). שם מדובר בתיקון בחפץ ממשי אמנם סיבתו היא רוחנית או הלכתית אבל הנפ"מ בזה היא בעולם המעשה בין אם זה לצורך האדם או אפילו להפטר מן החיוב (כמו מילה) רק אנחנו מגדירים שכיוון שזו פעולה באדם...
על ידי אוצר החכמה
א' מרץ 18, 2018 6:52 pm
פורום: על שולחן האוצר
נושא: הגדת האוצר - פורום אוצר החכמה
תגובות: 6
צפיות: 262

הגדת האוצר - פורום אוצר החכמה

לאור רעיון המיזם שהעלנו כאן עם הדוגמה של מסכת חולין, ובתודה להרב עובדיה חן שהעלה את הרעיון לעשות את הדבר על ההגדה עבדנו בימים האחרונים על רעיון של יצירת הגדה כזו. הגדת מפרשי אוצר החכמה באופן שיתופי ע"י קהילת חברי הפורום (ואחרים?) הרעיון עובד כך: אנחנו שמים את טקסט ההגדה מחולק למקטעים. כל אחד שנ...
על ידי אוצר החכמה
א' מרץ 18, 2018 7:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?
תגובות: 17
צפיות: 202

Re: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?

הרב בן עמרם. המסקנה שלך היא כל כך מרחיקת לכת שאתה צריך להביא ראייה חזקה מאד לטעון אותה בעוד שההבנה הפשוטה והברורה היא כדברי הרב סגי נהור. (בפרט שאינך טוען שזה דין פרטי בחמץ אלא דין כללי בכל התורה כולה שמי שעשה כל שביכלתו לא עבר על האיסור. האם מי שבירר כל שביכולתו אם האשה אשת איש והתברר אח"כ שהי...
על ידי אוצר החכמה
ש' מרץ 17, 2018 11:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איסור הליכה לבתי הדין הרבניים הפועלים לפי חוקי המדינה
תגובות: 30
צפיות: 1719

Re: איסור הליכה לבתי הדין הרבניים הפועלים לפי חוקי המדינה

זו קשה מן הראשונה לומר שהרב אלישיב היה חותם על פסקי דין אע"פ שחשב שאינם נכונים ע"פ תורה.
על ידי אוצר החכמה
ו' מרץ 16, 2018 9:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: דירוג בין ג' עבירות חמורות
תגובות: 26
צפיות: 840

Re: דירוג בין ג' עבירות חמורות

למה מתפלאים פה על זה שע"ז חמור מרציחה? (מלבד העובדה שאע"פ שע"ז חמור רוצח הוא רע גם לבריות שזה מה שכתב הרמב"ם). ביחס לג"ע ורציחה שם יש קצת קושי כי פשט הכתוב כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה קצת משמע שרציחה חמורה ומדמים את הקל לחמור. ואע"פ שעיקר הכתוב להקיש ...
על ידי אוצר החכמה
ו' מרץ 16, 2018 9:37 am
פורום: פסח
נושא: מדוע חמץ של גוי הוא מוקצה בשבת ויו"ט?
תגובות: 4
צפיות: 113

Re: מדוע חמץ של גוי הוא מוקצה בשבת ויו"ט?

לאיזה מוקצה מחמת איסור כוונתך?
על ידי אוצר החכמה
ו' מרץ 16, 2018 6:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 680

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

בעצם כשאני קורא שוב את דבריך אני בכלל לא מבין אותם.
אם אתה כולל במושג התערבות שמימית כל מקרה שבו הבורא גורם שדברים יתנהלו כרצונו ולא מניחם ליד המקרה יש משהו שאין בו "התערבות שמימית"? ובפרט בדברים הנוגעים לכלל ישראל ולתורתו?
על ידי אוצר החכמה
ו' מרץ 16, 2018 6:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 680

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

דברי המהר"ל והרמח"ל נסובים ... בשביל לא להשאיר נייר חלק אמרתי להעיר כמה הערות על דבריך ביחס למחצה זכרים ומחצה נקבות לפי עניות דעתי השאלה היא טעות. הכוונה בחז"ל היא שאין סיבה לדון שייוולד זכר או נקבה. וזו התכונה המהותית של רובא דליכא קמן שאינו נובע מבדיקה של כמות אלא ממה שמסתבר וגם הי...
על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 15, 2018 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 680

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

אין לזה קשר לדבר הנידון. הטענה אינה שכל מה שחשב רב אשי בכל תחום היה נכון כי יש לו באופן אישי רוח הקודש ולכן הוא לא טועה אף פעם (אפילו אלישע אומר וה' לא הגיד לי) הטענה היא שמה שנכנס כחלק מן התורה ונחתם בתלמוד דברים אלו הם אמיתיים וברוה"ק. כך שלגבי הגמרא השאלה מנא ידע לגיטימית וגם ההנחה שהוא טוע...
על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 15, 2018 10:31 pm
פורום: על שולחן האוצר
נושא: מיזם חדש של אוצר החכמה
תגובות: 40
צפיות: 1089

Re: מיזם חדש של אוצר החכמה

כנראה מצא מקום במפרשים או בגמרא שכתוב בו עכו"ם.
על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 15, 2018 5:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 680

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

אין לזה קשר לדבר הנידון. הטענה אינה שכל מה שחשב רב אשי בכל תחום היה נכון כי יש לו באופן אישי רוח הקודש ולכן הוא לא טועה אף פעם (אפילו אלישע אומר וה' לא הגיד לי) הטענה היא שמה שנכנס כחלק מן התורה ונחתם בתלמוד דברים אלו הם אמיתיים וברוה"ק. כך שלגבי הגמרא השאלה מנא ידע לגיטימית וגם ההנחה שהוא טועה...
על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 15, 2018 2:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 680

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

יש כאן הבדל גדול בין מקום שבו אפשר לומר שעיקר כוונת חז"ל אינה לפשט כמו שמבין את זה המהר"ל לבין מקומות שיש בהם נפ"מ להלכה שאז ההנחה הפשוטה היא שכוונת חז"ל היא שזו המציאות. אא"כ אתה מקבל טענות מעין אלו של הגר"א וויס. לא הבנתי מה העניין בעובר בין שני גמלים. אם היה כתוב שם ...
על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 15, 2018 1:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 680

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

לא מובן מה אתה אומר.

אם מישהו מספר משל על אריה שגונב אבל מתכוון למלך של המדינה והמלך גונב הרי שהדברים אמיתיים אפילו שהאריה לא גונב.
על ידי אוצר החכמה
ה' מרץ 15, 2018 1:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 680

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

אריכות גדולה היתה כאן בפורום בנושא זה בכלל ובדברי ר"א בן הרמב"ם.
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 14, 2018 6:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 621
צפיות: 60386

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

אותה אבקש כתב:
אפרים זלמן כתב:התרפקות כיצד

ייש"כ, מדהים לראות שקיעותו בתורה.אין ספק שהגרח"ש היה שקוע בלימוד. אבל איך אתם רואים בסרטון הזה את זה?
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 14, 2018 2:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתיר איסורים מפני דרכי שלום עד היכן?
תגובות: 22
צפיות: 373

Re: להתיר איסורים מפני דרכי שלום עד היכן?

ב. אני חושב שכן פריה ורביה היא מצווה רבה כמבואר בחז"ל ובראשונים אי אפשר להחליט שכל דבר דומה. ג. לכאורה אתה צודק. שמד הוא פעולת זדון ולא שוגג וממילא הבת הזאת תחטא אח"כ. אבל אם כך הוא זו קושיה על המשנה ברורה שהתיר כשלקחו אותה באונס אפילו איסורים דאורייתא ואסר כשפשעה. מה איכפת לנו אם פשעה אתמ...
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 14, 2018 1:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט
תגובות: 7
צפיות: 85

Re: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט

קביעות מזוזה אינו עניין לכאן, כי מיירי במלאכה שהותרה לצורך או"נ ומתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה שלא לצורך ועדיין צריך צורך יו"ט קצת. אבל מלאכת בונה לא הותרה לצורך אוכל נפש (תוספות בשבת גבי מגבן שאלו מדוע לא אבל לא כתבו שאכן הותרה) וממילא לא מועיל בה צורך יו"ט קצת.
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 14, 2018 1:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פסקי רבני סהר ובית חילל
תגובות: 31
צפיות: 602

Re: פסקי רבני סהר ובית חילל

לא ראיתי את המאמר אבל בקטע שהפנה לעיל כתוב במפורש שהוא מתיר על סמך המאירי שיש חשש שיכבד חליו ומותר כיוון שהוא חולה שיש בו סכנה ובתנאי שאינו יכול לקחת באופן אחר המפורט שם. כך שאיני יודע אם ההיתר נכון אבל גם לא מובן מה החטא בפסק הזה. הנה הקטע מסרוגים הרב רזניקוב אמנם אינו מתיר לקיחת סמים ללא סיבה רפוא...
על ידי אוצר החכמה
ד' מרץ 14, 2018 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתיר איסורים מפני דרכי שלום עד היכן?
תגובות: 22
צפיות: 373

Re: להתיר איסורים מפני דרכי שלום עד היכן?

בעניותי לא הבנתי את הדמיון לחטא כדי שיזכה חברך. שם מדובר שאותו אחד אינו עומד עתה לעשות איסור במזיד אלא או שיעשה בשוגג כגון שאינו יודע שהוא טבל או שכבר עשה את המעשה ועכשיו יצילו אותו ע"י שירדו את הפת בתנור ובזה מבואר בתוספות שבת ד ע"א שאין אומרים אלא כשלא פשע בתחילה. והמ"ב דימה לזה ג&...
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 13, 2018 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המזון להתלמד - האם יצא ידי חובתו?
תגובות: 6
צפיות: 99

Re: ברכת המזון להתלמד - האם יצא ידי חובתו?

כדכד כתב:לכאורה צודק הרב ביליצר שלא יצא דמ"ש מקורא להגיה במס' ברכות שמבואר שלא יצא אךף למ"ד מצוות א"צ כוונה


זה קצת ראיה לסתור לפחות לפי תוספות שם שפירשו שלא קרא המילים כהלכתם.
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 13, 2018 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתיר איסורים מפני דרכי שלום עד היכן?
תגובות: 22
צפיות: 373

Re: להתיר איסורים מפני דרכי שלום עד היכן?

בעניותי לא הבנתי את הדמיון לחטא כדי שיזכה חברך. שם מדובר שאותו אחד אינו עומד עתה לעשות איסור במזיד אלא או שיעשה בשוגג כגון שאינו יודע שהוא טבל או שכבר עשה את המעשה ועכשיו יצילו אותו ע"י שירדו את הפת בתנור ובזה מבואר בתוספות שבת ד ע"א שאין אומרים אלא כשלא פשע בתחילה. והמ"ב דימה לזה ג&q...
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 13, 2018 7:54 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: דרוש מגיה המבין לשון תורני
תגובות: 31
צפיות: 728

Re: דרוש מגיה המבין לשון תורני

רק למחשבה, החדרים בעברית נוהגים לתרגם החומש לעברית מודרני. זאת אומרת שילד שעברית מודרני שפת האם שלו מתקשה להבין פסוק בתורה. [כל אלו שחשבו שטעיתי או לא הבנתי אותי, במש"כ 'חדרים' ולא חיידרים', רק מדגימים טענתי.] א. אני לא חושב שהסיבה היא שלא מבינים אלא שמאמצים את השיטה שהיתה נהוגה כשדיברו באידיש...
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 13, 2018 2:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון העילוי ר' חיים קרייזויורט זצ"ל - עשור לפטירתו
תגובות: 57
צפיות: 4403

Re: הגאון העילוי ר' חיים קרייזויורט זצ"ל - עשור לפטירתו

אבל תירצת?
אז אולי תנהג בנו טובת עין ותתן לנו את הקושיה והתירוץ שהיו חשובים בעיניו.
על ידי אוצר החכמה
ג' מרץ 13, 2018 1:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתיר איסורים מפני דרכי שלום עד היכן?
תגובות: 22
צפיות: 373

Re: להתיר איסורים מפני דרכי שלום עד היכן?

א-ב. לא אמרתי שזה מצומצם דווקא לשביעית אלא למה שאמרו חז"ל או ראשונים וכנראה אין סיבה שיהיה בהבדל לגבי לפנ"ע בין שבת לשביעית. ג. בדוגמה של הגרשז"א נ"ל שס"ל שכיוון שמדובר בלפני עיוור הרי זה ממש המשנה בשביעית. במקרה של הכשר שאינו סומך עליו אם זה דומה לפת גויים בשני הצדדים כלומר...
על ידי אוצר החכמה
ב' מרץ 12, 2018 11:55 pm
פורום: על שולחן האוצר
נושא: מיזם חדש של אוצר החכמה
תגובות: 40
צפיות: 1089

Re: מיזם חדש של אוצר החכמה

נכון. וכמו שהזכרתי החלון הצף עצמו ניתן להגדלה והקטנה ע"י גרירת הקו הימני או התחתון או פינתו הימנית התחתונה וכן להזזה.
על ידי אוצר החכמה
ב' מרץ 12, 2018 9:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה המשמעות של הבטחת חז"ל אליבא דבעל דרך אמונה?
תגובות: 18
צפיות: 412

Re: מה המשמעות של הבטחת חז"ל אליבא דבעל דרך אמונה?

יגעת ומצאת תאמין.

וחוץ מזה זה בדיוק מה שאני מסביר לך ההבטחה מגדירה שהדבר הזה גורם לתוצאה בדיוק כמו שהמציאות מגדירה דברים. אבל לפעמים יש חריגים.

עניתי לך על בחנוני גם בזאת וחוץ מזה שאין בכל דבר ובכל זמן בחנוני נא בזאת. אין טעם שתשלח אותי שוב לזה שאתה כתבת שכן.
על ידי אוצר החכמה
ב' מרץ 12, 2018 9:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה המשמעות של הבטחת חז"ל אליבא דבעל דרך אמונה?
תגובות: 18
צפיות: 412

Re: מה המשמעות של הבטחת חז"ל אליבא דבעל דרך אמונה?

ובלא"ה לדבריך אין קשר למה שמובטח העיקר שיהיה לו יותר טוב ממה שהיה לפני זה, נו נו. לא ההבטחה היא על עושר אבל לפעמים זה עדיף לו. מה שמפריע לי בכל העניין הזה הוא שבכל תחום אחר אתה מבין את זה. למשל אומרים לאדם שאם ילמד ידע. למה קראקובער לא שואל הנה מישהו למד ולא ידע בסוף איך אפשר לומר שהלמוד גורם ...
על ידי אוצר החכמה
ב' מרץ 12, 2018 9:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה המשמעות של הבטחת חז"ל אליבא דבעל דרך אמונה?
תגובות: 18
צפיות: 412

Re: מה המשמעות של הבטחת חז"ל אליבא דבעל דרך אמונה?

אני לא מבין את השאלה. המשמעות של ההבטחה היא שהוא מתעשר. אם יותר טוב לו שלא יתעשר אלא יזכה למשהו אחר עושים מה שעדיף לו. אילו לא היה עושה את הדבר לא היה זוכה לטובה הזאת או הזאת. מה השאלה? ומה נעשה שכתוב ובחנוני נא בזאת? ובלא"ה לדבריך אין קשר למה שמובטח העיקר שיהיה לו יותר טוב ממה שהיה לפני זה, נ...
על ידי אוצר החכמה
ב' מרץ 12, 2018 8:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה המשמעות של הבטחת חז"ל אליבא דבעל דרך אמונה?
תגובות: 18
צפיות: 412

Re: מה המשמעות של הבטחת חז"ל אליבא דבעל דרך אמונה?

אני לא מבין את השאלה. המשמעות של ההבטחה היא שהוא מתעשר. אם יותר טוב לו שלא יתעשר אלא יזכה למשהו אחר עושים מה שעדיף לו. אילו לא היה עושה את הדבר לא היה זוכה לטובה הזאת או הזאת. מה השאלה?
על ידי אוצר החכמה
ב' מרץ 12, 2018 8:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתיר איסורים מפני דרכי שלום עד היכן?
תגובות: 22
צפיות: 373

Re: להתיר איסורים מפני דרכי שלום עד היכן?

מה שלא הבנתי בכל הדיון שלך הוא שהרי החזון איש רק מסביר למה חכמים התירו. מאיפה יוצאת לך המסקנה שאנחנו גם יכולים להתיר על פי שיקול דעתינו. (הדוגמא של הרמ"א שהביא הרב דודי צח אינה מוכיחה כי כמו שמבואר שם מדובר באיסור שיש נוהגים בו היתר ואינו איסור פשוט וברור (כמו שכתוב שם הנזהר מפת גויים). גם הש&q...
על ידי אוצר החכמה
ב' מרץ 12, 2018 3:19 pm
פורום: על שולחן האוצר
נושא: מיזם חדש של אוצר החכמה
תגובות: 40
צפיות: 1089

Re: מיזם חדש של אוצר החכמה

נראה לי שזה קשור לסינון שלך.
תנסה לבקש מהם לפתוח לך את http://212.199.162.126/
על ידי אוצר החכמה
ב' מרץ 12, 2018 3:09 pm
פורום: על שולחן האוצר
נושא: מיזם חדש של אוצר החכמה
תגובות: 40
צפיות: 1089

Re: מיזם חדש של אוצר החכמה

פלגינן כתב:כרום. גם ב-Edge לא עובד.בדרך כלל אני מתאים דברים לכרום. אבל כאמור בדקתי בכולם ועובד.

אולי תנסה ללחוץ F12 ולראות מה כתוב ב CONSOLE.

עבור לחיפוש מתקדם