מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1099 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ש. ספראי
ג' אפריל 13, 2021 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיול בחז"ל וגדולי ישראל
תגובות: 32
צפיות: 1800

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

יש מקדמונינו שגם טיילו כפשוטו, עי' בזה בס' שלהי דקייטא
על ידי ש. ספראי
ב' אפריל 12, 2021 5:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלב בהמות האוכלות ספיחין
תגובות: 31
צפיות: 4612

חלב בשביעית

מצו"ב
על ידי ש. ספראי
ב' אפריל 12, 2021 12:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12229
צפיות: 2160525

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

דברי יחזקאל סימן יב
תשוח"ח
על ידי ש. ספראי
ה' אפריל 08, 2021 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: שבירת צלחת בארוסין
תגובות: 5
צפיות: 170

Re: שבירת צלחת בארוסין

הגרח"ק אמר לי היום שלא מקפידים לקחת דווקא צלחת פגומה.
שלא מקפידים שלא להינשא בז' תמוז.
ושבכ' סיון 'יש בעיה' להינשא.
על ידי ש. ספראי
ד' אפריל 07, 2021 1:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: שבירת צלחת בארוסין
תגובות: 5
צפיות: 170

Re: שבירת צלחת בארוסין

ישר כח!!! וז"ל הפרמ"ג: ויראה לשבור תחת החופה כוס שלם ואין משום בל תשחית כיון שעושין לרמז מוסר למען יתנו לב, משא"כ בתנאים שעושין להבהיל ולמעט השמחה ראוי ליקח קדירה שבורה חרס מחרסי האדמה לשבור והבן זה, ובלבוש אבן העזר 'ואנו' נוהגין בו פירוש למ"ש הר"ב וזהו מנהגם כו', כלומר אנו ...
על ידי ש. ספראי
ד' אפריל 07, 2021 1:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: שבירת צלחת בארוסין
תגובות: 5
צפיות: 170

שבירת צלחת בארוסין

עקב שהגיע אלינו בשעטו"מ, אשאל: א) האם יש מקור שאין לשבור בשמחת התנאים צלחת שלמה משום בל תשחית או שלא הקפידו בזה? ב) האם יש מקור הלכתי לא להינשא בכ' סיון? (בנטע"ג מביא מנהגי חסידיות ) ג) האם חוששים לד' ריה"ח בס"ח החדש שלא להנישא בז' תמוז? והאם יש להקפיד בזה שהחו"ק לפני השקיעה...
על ידי ש. ספראי
ד' אפריל 07, 2021 12:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3660
צפיות: 624633

Re: אשכול אביעה חידות

מהי חלקה השני של קרן בתנ"ך?
על ידי ש. ספראי
ג' מרץ 30, 2021 7:22 am
פורום: פסח
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | פסח ◆
תגובות: 127
צפיות: 28827

הבה נתחכמה לו

פורסם בקוראים אלעד, ער"פ התשפ"א. מבוסס בעיקרו על ילקוט בני ירושלים.
על ידי ש. ספראי
ג' מרץ 30, 2021 7:14 am
פורום: פסח
נושא: יציאת סיפור יצי"מ ע"י שמיעת הסיפור מנגן או קלטת
תגובות: 1
צפיות: 124

יציאת סיפור יצי"מ ע"י שמיעת הסיפור מנגן או קלטת

האם אפשר לצאת י"ח הסיפור בשמיעה ממי שאינו בר חיובא או מנגן או קלטת בה מספרים הסיפור יציאת מצרים? איתא בפסחים קט"ז ע"ב: והאמר מרימר שאלתינהו לרבנן דבי רב יוסף מאן דאמר אגדתא בי רב יוסף אמרו רב יוסף מאן דאמר אגדתא בי רב ששת אמרו רב ששת קסברי רבנן מצה בזמן הזה דרבנן מכלל דרב אחא בר יעקב...
על ידי ש. ספראי
ד' מרץ 24, 2021 10:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12229
צפיות: 2160525

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח לקובץ הערות בהוצאת אהל תורה החדש סימן ב אות ד
תודה רבה
על ידי ש. ספראי
ו' מרץ 19, 2021 11:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: המשנה ברורה: לשמוע בקול חכמים גם בדורינו
תגובות: 3
צפיות: 151

המשנה ברורה: לשמוע בקול חכמים גם בדורינו

בספר מצות הקצר למרן בעל המשנה ברורה זצ"ל כתב במצוה קנח: "מצות לא תעשה שלא לסור מדברי בית דין הגדול. שנאמר: "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" (דברים יז, יא). ובכלל זה כל מה שקבלנו מחז"ל כפי הש"ס שבידינו וכל המאמין במשה רבינו עליו השלום ובתורתו הקדושה חייב לסמוך מ...
על ידי ש. ספראי
ב' מרץ 15, 2021 7:54 am
פורום: פסח
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | פסח ◆
תגובות: 127
צפיות: 28827

Re: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | פסח ◆

קובץ אור המועד להרב אוריאל זאדה
על ידי ש. ספראי
ג' מרץ 09, 2021 5:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12229
צפיות: 2160525

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח לקבל את הרפורמים - התנועה הרפורמית בעולם ובישראל: עובדות ונתונים, תשנ"ח 1998
של ארגון 'מנוף'
תודה רבה
על ידי ש. ספראי
ג' פברואר 16, 2021 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עיטור בכוסות ריקים?
תגובות: 53
צפיות: 6386

Re: עיטור בכוסות ריקים?

הרעיון כמדומני נודע, שכיון שמיד מוזגים בזה מכוס היין לאחר הקידוש, מהני. וכזכור לי במעש"ר החדש זלושינסקי מביא מקורות לזה וכמדומני שי"א שמספיק מעט יין.
על ידי ש. ספראי
א' פברואר 14, 2021 12:15 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי חיים וואזנר זצ"ל גאב"ד זכרון מאיר
תגובות: 158
צפיות: 10524

Re: הגאון רבי חיים וואזנר זצ"ל גאב"ד זכרון מאיר

הנני אסיר תודה לרב עתניאל ולשאר החברים על העלאת הזכרונות והארת דמותו של הגרח"מ. לא נעים לי לומר, אבל אולי אינני בודד בתחושתי. לא הכרתי את המנוח. הייתי רואה אותו צועד בלווית בחור מביתו ליח"ל וחוזר חלילה. הסתכלתי עליו באדישות מוחלטת, שהיה בה גם קורטוב של עוינות. לכל מי שלא הכיר אותו, הישיבה...
על ידי ש. ספראי
ו' פברואר 12, 2021 12:16 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1551
צפיות: 385315

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

לפי סיפור ארוך שבידי ואני עורך אותו כעת, נולדו לו שני בנים. האם מדובר בסיפור מצוץ מהאצבע?
על ידי ש. ספראי
ה' פברואר 11, 2021 10:47 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1551
צפיות: 385315

רבי מאיר קוטלר

האם לר' שניאור קוטלר היה בן בשם רבי מאיר? ומה ידוע עליו?
על ידי ש. ספראי
ה' פברואר 04, 2021 6:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12229
צפיות: 2160525

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח לתוספת שבת סימן שי ס"ק יג
ישר כח גדול מראש
על ידי ש. ספראי
א' ינואר 31, 2021 5:49 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל
תגובות: 309
צפיות: 29541

Re: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל

סיפר לי לפני שנים רבות מאד ת"ח אחד שנכח אצל הגרמ"ד בבדיקת חמץ ובטעות מצא חתיכת פלסטיק שהייתה נראית כמו וופלה. הגרמ"ד רעד בכל גופו והיה חיוור כסיד שעה ארוכה. תיתי ליה להגרממ"ש זצ"ל וליבלחט"א הגר"מ הוכברגר שהטעימו אותנו במשך שנים בתורתו הכתובה והמתוקה כל כך של הגרמ&q...
על ידי ש. ספראי
ג' ינואר 19, 2021 1:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע ת"ת כנגד כולם?
תגובות: 10
צפיות: 424

Re: מדוע ת"ת כנגד כולם?

מישהו אלמוני הניח לי הבוקר בתיבת הדואר דברים נפלאים במעלת ת"ת מהנפה"ח...
ישר כח גדול לך, ידידי האלמוני....
יפורסם בל"נ ברבים....
על ידי ש. ספראי
ב' ינואר 18, 2021 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע ת"ת כנגד כולם?
תגובות: 10
צפיות: 424

Re: מדוע ת"ת כנגד כולם?

ממש ממש מתוק!!!!!!!!!!!!
מעין מים חיים!!!!!!!!!!!
ישר כח גדול!!!!!!!!!
על ידי ש. ספראי
ב' ינואר 18, 2021 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע ת"ת כנגד כולם?
תגובות: 10
צפיות: 424

Re: מדוע ת"ת כנגד כולם?

אני צריך את זה לקוראים פשוטים. כל תשובה תתקבל בברכה, מתניא, ממגלה עמוקות ומנפש החיים ומכל דבר. רק אם אפשר שאוכל להעביר את הרעיון לצעירים...
תודה רבה רבה
על ידי ש. ספראי
ב' ינואר 18, 2021 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע ת"ת כנגד כולם?
תגובות: 10
צפיות: 424

מדוע ת"ת כנגד כולם?

אני צריך דחוף הסבר פשוט המתקבל על הדעת הקורא הפשוט, מדוע לימוד תורה של נושאים לא חשובים לכאורה, שקולה כנגד חסד למשל, וכלשון השואל: מה זה משנה לקב"ה אם האדם לומד או לא את דברי הגמ' (ברכות ו.) על מי שרוצה לראות את השדים שמקיפים את האדם, הגמ' נותנת פירוט שלם, שייקח חתולה שחורה בת שחורה, בכורה בת ב...
על ידי ש. ספראי
ג' ינואר 05, 2021 9:34 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 7450

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

נא הראה מקום. העקידה סבור שכל הכנסת האורחים של אאע"ה הייתה רק בחלום, כדעת הרמב"ם במו"נ, ומעלתו הייתה שאם חלם חלומות כאלו, משמע שכך נהג גם בהקיץ. הרמב"ם: ...וירא אליו ד' באלוני ממרא וגו', כי כאשר הקדים כלל והוא שהשם נראה אליו, התחיל לבאר איך היתה צורת ההראות ההוא, ואמר שתחלה ראה ...
על ידי ש. ספראי
ג' ינואר 05, 2021 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ע"ש אבות המשפחה - מ"ע דכיבוד אב ואם?
תגובות: 46
צפיות: 2503

Re: קריאת שם תינוק ע"ש - האם יש בו טובה לנפטר?

האם קריאת שם על שם אדם שנפטר, נועד לתועלת לתינוק, שיגדל כשמו של הנפטר ויגדל כמותו, או לטובת הנפטר? מרן הגר"ח שליט"א כתב לי פעמיים שאין בקריאת שם על השם הנפטר שום טובה לנפטר והוא נועד רק למזכרת, כדי שנזכור את האדם שנפטר, ע"י קריאת השם לילדינו. לכן הופתעתי לראות בספר "שמות בארץ&quo...
על ידי ש. ספראי
ב' ינואר 04, 2021 1:25 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 7450

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

ואני שמעתי בגירסה קצת אחרת, ויותר מתקבלת: הגרב"פ אמר: ל"קבלת פני שכינה" בחלום ישנה איזו משמעות ומעלה, אבל "הכנסת אורחים" בחלום, אינה ולא כלום. ועל כן ודאי שיש להעדיף (ולא "מותר") קבלת פני שכינה בחלום על פני הכנסת אורחים בחלום. כפי המונח בזכרוני, בעל העקידה חולק על...
על ידי ש. ספראי
ד' דצמבר 30, 2020 11:34 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 7450

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

חכם אחד ביקש ממני להעלות בעילום שמו: אודה לך אם תעלה את הסיפורים הבאים: א. פעם בשיעור מישהו שאל אותו מה הסברא בחידוש שלו, והגר"ש כדרכו לא רצה לענות על זה, באומרו שאנו לא יכולים להתיימר להבין את הסברות של רז"ל, ודי לנו בהוכחות מהלשון. בהמשך השיעור מישהו שני שאל מה הסברא, ושוב הגר"ש לא...
על ידי ש. ספראי
ד' דצמבר 30, 2020 11:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 7450

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

מספר לי ידידי הרה"ג רבי יוסף שלמה מאיר שליט"א, מלומדי כולל 'חפץ חיים' בעירנו: אנקדוטה שגילתה טפח מעולמו הפנימי והמרומם של הגר"ש פוברסקי זצ"ל, היה תוך כדי שיעור בסוגית 'ברי ושמא'. ר' שלום זצ"ל ביאר את יסוד הלמדני ש'ברי ושמא – ברי עדיף', הטוען 'ברי' הוא 'עדיף' על הטוען שמא, אב...
על ידי ש. ספראי
ד' דצמבר 30, 2020 1:21 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 7450

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

אחד מילדיו, תינוק, היה חולה אנוש, הרופאים נתנו לו 'סיכויים של חצי אחוז', כלשונו, ומחשש לזיהומים הצטוו שרק הוא או רעייתו יטפלו בו בבית. הרבנית היתה עם התינוק כל היום והגר"ש כל הלילה, וסיפר שישב 8 שעות רצופות כל לילה, עם פנס ביד וגמרא ושיטמ"ק למד וטיפל בתינוק שהיה חסר מנוחה כל העת, "והב...
על ידי ש. ספראי
ב' דצמבר 28, 2020 5:48 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 7450

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

קטע ממאמר שפרסמתי בעבר בענייני חלומות: הגר"ש פוברסקי שליט"א סיפר לידידיו ב'חדר רבנים' בישיבה שבחלום ניגלה אליו מרן הרב מבריסק זצ"ל ואמר לו שהאתרוג שקנה, הוא אתרוג פסול. "בדקתי את האתרוג והוא כשר למהדרין, ומכיון שלא יכול להיות שהבריסקער רוב טעה"- אמר הגר"ש פוברסקי- "...
על ידי ש. ספראי
ב' דצמבר 28, 2020 9:00 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 7450

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

סיפר לי תלמידו החביב רבי מיכאל הנדל שהוא היה יתום בישיבה, ופ"א דיבר עם רש"פ שחושש מסרך גזל של אמו ע"ה בנוגע לחליפה שקנתה לו בבגיר. רש"פ שתק. למחרת קרא לו ואמר לו: דיברתי עם מנכ"ל בגיר והכל בסדר. אין שום חשש גזל.
על ידי ש. ספראי
ב' דצמבר 28, 2020 8:05 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 7450

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

ישיבת קול תורה בזמני הייתה סוג של 'מרכז העצבים' ההשקפתי בדורנו. שימשו בה בכהונה הרבה גדולי עולם שרי התורה, שמלבד גדלותם בתורה, היו מעורבים באין ספור נושאים ציבוריים כבדי משקל. חלק ניכר ממרביצי התורה שבקול תורה היו חברים בועדות ציבוריות שונות. לא רק המפורסמים שבהם ניהלו מערכות עולם . זכורני שבישיבה ...
על ידי ש. ספראי
א' דצמבר 27, 2020 10:00 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 7450

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

סימפוזון בקו"ת
על ידי ש. ספראי
א' דצמבר 27, 2020 9:54 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 7450

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

שנת תשנז- תשנח
על ידי ש. ספראי
א' דצמבר 27, 2020 9:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 7450

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

יוסף חיים אוהב ציון כתב:סיגנון לימודו הזכיר את העיון הספרדי. [זכורני שהיה לו שושנה ברגלו ולא ויתר על השיעור בביתו ושם ראיתי ספרי שות"ים משומשים היטב.]

אולי בדיוקים ברש"י ובראשונים.
אבל ממש לא ביסודות הישיבתיים שהעלה מחמת דיוקים אלו...
על ידי ש. ספראי
א' דצמבר 27, 2020 9:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 7450

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

עוד קטע ממאמרי שיפורסם השבוע ב'קוראים אלעד': ר' שולם היה אמן הדיוק. רוב תורתו ומשנתה נסובה סביב הדיוק המדוקדק בדברי הגמרא והראשונים. "מה כתוב?", היה שואל כל הזמן, מדקדק ומדקדק ודולה פנינים. את תורת הדקדוק בדברי הראשונים ינק מבאר יעקב', מסגנון הלימוד של ראש הישיבה מרן הגרמ"ש שפירא זצ&...
על ידי ש. ספראי
א' דצמבר 27, 2020 8:13 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 7450

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

למדתי שנתיים בקו"ת, לא הזדמן לי לשמוע את שיעוריו. לא הצלחתי ליצור איתו קשר. אבל דמותו האצילית והאריסטוקרטית, עם בת השחוק המאופקת שעל פניו תמיד, זכורה לי היטב. היה בו משהו גבוה מעל כולם, הופעה שהיה בו משהו החוצץ בינו לבין התלמידים. לדרך הלימוד שלו לא היה הרבה קונים (דיוק בלשונות הראשונים עד הקצ...
על ידי ש. ספראי
א' דצמבר 27, 2020 2:31 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 7450

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

קטע מתוך מאמר בענייני חינוך שייתפרסם ע"י בס"ד השבוע בעיתון באלעד: שבת בבוקר, ישיבת קול תורה. הבחורים מתאספים אט אט לתפילת שחרית בישיבה. הגר"ש פוברסקי זצ"ל, שהשתתפנו בהלוויתו הכואבת במוצ"ש האחרון, הגיע מוקדם, פתח את הסידור והחל לברך את בכרות השחר בנעימה. משם עבר ל'פסוקי דזמרה...
על ידי ש. ספראי
א' דצמבר 27, 2020 2:13 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 7450

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

קיבלתי מהרא"ג, בוגר קו"ת בזמני: הוא ז"ל היה מאוד מאפיס ומהביל סברות מהכרס של ילדים בני 18. כאומרו בדרך קבע [לחנך להערכה להתייחסות מכובדת לדברי הראשונים והאחרונים, ולא לשנות ולהטות עם כל מיני סברות רגעיות] 'איפה קבלת את השכל שלך? בגן? ואם זה אתה רוצה לחלוק על ראשונים או אחרונים'. כי כר...

עבור לחיפוש מתקדם