מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 384 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מצליח
א' יולי 21, 2019 8:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לשרוף בשר קדשים לפני שהופך לנותר?
תגובות: 17
צפיות: 99

Re: האם מותר לשרוף בשר קדשים לפני שהופך לנותר?

פני יהושע על פסחים דף יב/ב
"בנותר אי אפשר לשורפו קודם איסורו אפילו אם ידוע שלא ימצא אוכלין משום דאין שורפין קדשים קודם זמן איסורו".
על ידי מצליח
א' יולי 21, 2019 7:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחנה דן - האם נדפס הספר?
תגובות: 99
צפיות: 11436

Re: מחנה דן - האם נדפס הספר?

היה לו חן מיוחד, אם תרצה אמור: חן עילויי, והוא נתחבב על רבים והיו הם מספרים לו דברים שאין מספרים לכל אדם (ואכמ"ל באגדה ידועה למקורביו, שלפה"נ רבים הם כאן, עם הגה"ק ר' יואל'יש ז"ל מסאטמאר - החתן שמעה מפיו והיא אמת לאמיתה) אבקשה נא אולי יואיל בטובו להעלות פרטי הדברים לאותם שאין אג...
על ידי מצליח
א' יולי 21, 2019 6:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זהות השומרונים
תגובות: 21
צפיות: 1844

Re: זהות השומרונים

מאמר רבי יחיאל גולדהאבר
על ידי מצליח
ו' יולי 19, 2019 6:42 pm
פורום: ימות עולם
נושא: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות
תגובות: 41
צפיות: 713

Re: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות

קו ירוק כתב:אין ספק שהערבים פראי אדם והרעו גם ליהודים!
אך השנאה האדירה של הערבים הקיימת היום, שהרוגיה הם כ-25,000 איש, מפעולות איבה ומלחמות, הינה תוצאה ישירה של ההתגרות הציונית.

זה אמת עכ"פ בנוגע לערבים באר"י
יש להתרשם כן מספר 'זכרונותיה של בת ירושלים' וגם מספר 'וילכו שנים יחדיו'.
על ידי מצליח
ה' יולי 18, 2019 9:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 741
צפיות: 32135

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בויואל משה מאמר ישוב אר"י אות קח מצטט פעמיים מס' ח(י)בת הארץ, שנתחבר ע"י הקאלאניסטען, מי יודע איפוא ניתן להשיג או לראות הספר
לא מסתבר כלל שכוונתו לספרו של רב"ד כהנא
וכנראה גם לא לכת"ע שיצא בירושלים אז
על ידי מצליח
ג' יוני 18, 2019 9:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'עין בעין' - הרי מאזנים מעוין
תגובות: 2
צפיות: 250

Re: 'עין בעין' - הרי מאזנים מעוין

עי' מכילתא דרשב"י יתרו פי"ט א
ובעל תרגום רס"ג לתורה דף 439
על ידי מצליח
ג' יוני 11, 2019 11:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איסור מלאכה באיסרו חג
תגובות: 5
צפיות: 239

Re: איסור מלאכה באיסרו חג

ראה דברי רבי סעדיה גאון בעני"ז שנתגלה זה עתה
על ידי מצליח
ד' מאי 01, 2019 9:46 pm
פורום: פסח
נושא: 'שלא חיסר בעולמו דבר' / לא היה 'דבר' מעולם
תגובות: 17
צפיות: 1997

Re: 'שלא חיסר בעולמו דבר' / לא היה 'דבר' מעולם

נוטר הכרמים כתב:שמעתי שהגרא"י צוקער שליט"א (לרפו"ש) טען שבאיזה מקום בלשון רש"י נשמע ש'כלום' היינו כמשמעו בשפה העברית 'שום דבר'.

אולי הכוונה לרש"י ריש פ' נח 'לא היה נחשב לכלום'

בכלליות הענין יש לעי' גם כאן
viewtopic.php?p=17813#p17813
על ידי מצליח
ב' אפריל 29, 2019 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרוש מילות ברכהמ"ז הקדושה והרחבה
תגובות: 11
צפיות: 1138

Re: פרוש מילות ברכהמ"ז הקדושה והרחבה

מהגדה שיח הפסח להגרח"ק שליט"א
על ידי מצליח
ה' אפריל 11, 2019 10:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוא צבוע אבל אני אוהב את הצבע הזה
תגובות: 5
צפיות: 847

Re: הוא צבוע אבל אני אוהב את הצבע הזה

בעני"ז מספר פני מבין עה"ת פ' נח בשם יש"מ
על ידי מצליח
ב' אפריל 08, 2019 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור לשמלה לבנה לכלה
תגובות: 67
צפיות: 6678

Re: מקור לשמלה לבנה לכלה

מנהג קאצק מובא אצל טרונק 2/44
על ידי מצליח
ב' אפריל 08, 2019 9:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור לשמלה לבנה לכלה
תגובות: 67
צפיות: 6678

Re: מקור לשמלה לבנה לכלה

האי לשון מהר"ז בינגא
על ידי מצליח
א' אפריל 07, 2019 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4047
צפיות: 420412

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

"עוד לגלגולה של האמרה קודשא בריך הוא אוריתא וישראל כולא חד", קרית ספר, נז (תשמ"ב), עמ' 179-18
על ידי מצליח
ד' אפריל 03, 2019 7:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...
תגובות: 8
צפיות: 691

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

מאמר מעניין בעני"ז
על ידי מצליח
א' מרץ 31, 2019 9:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 563
צפיות: 32288

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

מגליון דברי שיח שמיני תשע"ט
על ידי מצליח
ד' מרץ 27, 2019 8:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4047
צפיות: 420412

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

איפוא יכולים להשיג ספר 'פילוסופים כבני אדם' בפי די אף?
על ידי מצליח
ד' מרץ 13, 2019 11:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הבית ישראל זי"ע - זכרונות
תגובות: 88
צפיות: 7781

Re: מרן הבית ישראל זי"ע - זכרונות

חרסון כתב:האם רשימותיו של ר"מ שטרנבוך נדפסו בתשובות והנהגות במקום מרוכז? אם כן, אשמח מאד אם יהי' ביד מישהו להעלותם.
על ידי מצליח
ד' מרץ 06, 2019 12:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4047
צפיות: 420412

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אבקש חידושי הגרי"ז על פ"ו דמקואות
(אם אינו לטורח נא להעלות על כל מקואות)
תודה מראש
על ידי מצליח
ג' מרץ 05, 2019 11:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עיונים במקרא - מוריה, שבט תשע"ט
תגובות: 2
צפיות: 656

Re: עיונים במקרא - מוריה, שבט תשע"ט

מאמרו של רבי לייב זצ"ל ביסודן של תרומת המשכן וחובת מצות מחצית השקל לאדנים הוא להפליא ומאיר עינים. על פי דבריו הבנתי מש"כ (שמות לה כז) 'מאת אדנים למאת הככר' דאיפכא הול"ל, וכן הקשה האלשיך, ותירוצו שבא לומר דלא נפל מהכסף אחר ההיתוך כלום רק הכל נצרף בהאדן אינו מובן כ"צ דלזה היה סגי ל...
על ידי מצליח
ג' מרץ 05, 2019 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם האמין במציאות השדים
תגובות: 34
צפיות: 3756

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

הרמב"ם מטפל בזה
על ידי מצליח
ב' מרץ 04, 2019 11:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיא בפרשת פקודי שאין עליה תשובה
תגובות: 32
צפיות: 2936

Re: קושיא בפרשת פקודי שאין עליה תשובה

אציין שברש"י ברלינר הכניס רש"י זה בסוגריים ויתכן מפני שהוקשה לו קושיא זו. וראה בקובץ המצורף מתוך רשי ברלינר.png הכניסו בסוגריים לא מפני שהוקשה לו איזה קושיא אלא מפני שנראים הדברים שרש"י לא כתבו וכן הוא בדפו"ר ובכת"י, ועי' בחזקוני פ' ויקהל לו לח 'וצפה ראשיהם וחשקיהם זהב - הו...
על ידי מצליח
ה' פברואר 28, 2019 9:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4047
צפיות: 420412

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

י ליוור, פרשת מחצית השקל - בתוך ספר היובל ליחזקאל קויפמן ים תשכא עמ' נד-סז.
על ידי מצליח
א' פברואר 24, 2019 9:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4047
צפיות: 420412

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ש' שפיגל, 'לפרשת הפולמוס של פירקוי בן באבוי', בתוך: ספר היובל לכבוד צבי וולפסון (ערכו: ש' ליברמן ואחרים), ירושלים תשכה, החלק העברי, עמ' רמג-רעד.
על ידי מצליח
ו' פברואר 22, 2019 7:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10511
צפיות: 890896

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

רב ייבי כתב:אבודרהם, מהדורת קרן רא"ם, ח"ג, עמ' 200-210
בתודה מראש
על ידי מצליח
ו' פברואר 22, 2019 6:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך אתה ה' א' דיבר אלינו בחורב
תגובות: 8
צפיות: 823

Re: ברוך אתה ה' א' דיבר אלינו בחורב

ראו בעלון המצורף דיון בזה
על ידי מצליח
ה' פברואר 21, 2019 9:30 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים כנס נסתר בספרי חז"ל?
תגובות: 6
צפיות: 394

Re: פורים כנס נסתר בספרי חז"ל?

ראה מאמר המצורף
על ידי מצליח
ה' פברואר 21, 2019 9:29 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים כנס נסתר בספרי חז"ל?
תגובות: 6
צפיות: 394

Re: פורים כנס נסתר בספרי חז"ל?

כן הבינו גם הגאונים בביאורו
על ידי מצליח
ג' פברואר 19, 2019 9:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פורים קטן
תגובות: 14
צפיות: 2014

Re: פורים קטן

שיעור ר' אריאב עוזר לפורים קטן
על ידי מצליח
ד' פברואר 13, 2019 9:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טבילה לגברים בבריכה שרוחצים שם בתערובות
תגובות: 15
צפיות: 832

Re: טבילה לגברים בבריכה שרוחצים שם בתערובות

מרשימות הגה"צ אב"ד טעמעשוואר ז"ל
על ידי מצליח
ד' פברואר 13, 2019 6:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טבילה לגברים בבריכה שרוחצים שם בתערובות
תגובות: 15
צפיות: 832

Re: טבילה לגברים בבריכה שרוחצים שם בתערובות

הכוונה לטבול באותו בריכה שמתרחצים שם בתערובות בשעות אחרות
על ידי מצליח
ג' פברואר 12, 2019 10:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4047
צפיות: 420412

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

‎הפילוסוף המקובל: 'עיונים בספר קול הנבואה', יהודה ביטי, עמ' 187-222
על ידי מצליח
א' פברואר 10, 2019 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתבים והקלטות ממרן הגר"ש פישר שליט"א
תגובות: 80
צפיות: 8033

Re: מכתבים והקלטות ממרן הגר"ש פישר שליט"א

ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת (כה, יח). כתב רבינו בחיי וז"ל, מה שהזכיר בציווי ועשית שנים כרובים זהב, ולא אמר שני. בעבור כי שני לשון השויה כמו שני לוחות העדות. שני כבשים, שני השעירים (עיין יומא ס"ב ב') ולכך הוצרך לומר שנים כי חלוקים הם בענינם, זה זכר וזו נקבה. וכן כתבו...

עבור לחיפוש מתקדם