מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 432 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מצליח
ה' דצמבר 26, 2019 9:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 75
צפיות: 8545

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

מקונטרס כי ברוך הוא דינוב חנוכה תש"פ
על ידי מצליח
ב' דצמבר 23, 2019 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון נסתר לאדם נכבד
תגובות: 38
צפיות: 3435

Re: לשון נסתר לאדם נכבד

לשון רבי יוסף בכור שור
פרעה קצף על עבדיו – כלומר: קצף המלך על עבדיו, כי פרעה אינו שם איש אלא שם מלכות. לא היה מדבר עם המלך כאילו מדבר עמו פה אל פה, אלא כאדם שמספר לפני המלך והמלך שומע. ומפני אימת מלכות היה ירא לדבר אל המלך פה אל פה.
על ידי מצליח
ג' דצמבר 10, 2019 9:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שקלים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 21
צפיות: 821

Re: מסכת שקלים - הערות והארות פנינים ומרגליות

אולי יודעחד מבני מדרשינו לתבל דברי תקלין חדתין
על ידי מצליח
א' דצמבר 08, 2019 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חוויית הנבואה
תגובות: 14
צפיות: 457

Re: חוויית הנבואה

תודה רבה
על ידי מצליח
א' דצמבר 08, 2019 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חוויית הנבואה
תגובות: 14
צפיות: 457

Re: חוויית הנבואה

מדבר קדש כתב:יש גם אחד בן דורנו שעשה עבודה גדולה בעניין ההשגות דומני ששם הספר שלו "טוב ירושלים".

נא להמציא שם המדוייקת כי חפשתי ולא מצאתי ספר בשם זה שמדבר מענינים הנ"ל
על ידי מצליח
ד' דצמבר 04, 2019 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4378
צפיות: 556907

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

י' טברסקי, ספר היובל לכבוד שלום בארון, ירושלים (תשל"ה), חלק עברי, עמ' קפג-קצד
על ידי מצליח
ב' דצמבר 02, 2019 9:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויאכל וישת ויקם וילך
תגובות: 18
צפיות: 2894

Re: ויאכל וישת ויקם וילך

על ידי מצליח
ב' דצמבר 02, 2019 9:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביטוי "המפענח נעלמים"
תגובות: 7
צפיות: 905

Re: ביטוי "המפענח נעלמים"

מקורות כתב: רק מעניין מי הם אותם "ראשונים".
על ידי מצליח
ב' דצמבר 02, 2019 9:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביטוי "המפענח נעלמים"
תגובות: 7
צפיות: 905

Re: ביטוי "המפענח נעלמים"

לשון רבנו בחיי שם
צפנת פענח. מגלה צפונות, ואין לו חבר במקרא, אבל מצינו בתפילת יוצר המפענח נעלמים
על ידי מצליח
א' דצמבר 01, 2019 11:54 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: למי יש סיפור קצר על החזו"א
תגובות: 16
צפיות: 2256

Re: למי יש סיפור קצר על החזו"א

ידוע שהחזו"א היה בשולחן ליל שבת אצל האדמו"ר מוויזניץ?
על ידי מצליח
ה' נובמבר 28, 2019 9:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "וישת" - מה?
תגובות: 31
צפיות: 2178

Re: "וישת" - מה?

מדברי הרמ"ק זי"ע באור יקר
על ידי מצליח
ד' נובמבר 27, 2019 9:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "וישת" - מה?
תגובות: 31
צפיות: 2178

Re: "וישת" - מה?

לענין מה שאומרים בחדר וישת בלי ברכה וכו' וידוע שאינו בחז"ל, הנה מצאתי באך פרי תבואה בפ' תולדות ד"ה ויאמר יעקב שמביאו בשם חז"ל, ובשבט מיהודה איגר לפורים שכ' כמדומה לו הוא מדרש, הגדיל עשות באהבת ציון להג"ר נפתלי הירץ לאנדא על איכה פ"ג פסוק מו שכתב על אימרא זו 'כמו שפירש"י...
על ידי מצליח
ג' נובמבר 26, 2019 10:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנהגת החוות דעת עם ביתו במוך דחוק
תגובות: 14
צפיות: 778

Re: הנהגת החוות דעת עם ביתו במוך דחוק

על נשי החוו"ד מפי נכדו בן בתו
על ידי מצליח
ו' נובמבר 22, 2019 6:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נפש רוח נשמה
תגובות: 5
צפיות: 210

Re: נפש רוח נשמה

בנוגע לפרשתן חיי שרה ברש"י בכל הכת"י וגם בדפו"ר כתוב על שרה פרחה 'רוחה' ממנה ומתה ובדפוסים שלנו כתוב פרחה 'נשמתה'.
על ידי מצליח
ד' נובמבר 20, 2019 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק ברכות בברכת אשר יצר
תגובות: 8
צפיות: 251

Re: ספק ברכות בברכת אשר יצר

עי' שולחן הטהור קומרנא סי' ז'.
על ידי מצליח
א' נובמבר 10, 2019 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שימוש בפילטר לסינון מים בשבת
תגובות: 6
צפיות: 2877

Re: שימוש בפילטר לסינון מים בשבת

וכעת בגליון קנין תורה - תולדות אהרן מפריכים טענות האוסר ומסיקים להיתירא
על ידי מצליח
ה' אוקטובר 24, 2019 9:31 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: מה נאכל בסעודה הזאת
תגובות: 32
צפיות: 1672

Re: מה נאכל בסעודה הזאת

מצליח כתב:מונח בזכרוני שיעקב מארק כותב שהמגיד הקלמאי היה משורר אותו ניגון בדרשותיו

משמע שם שהוא חיברו
על ידי מצליח
ד' אוקטובר 23, 2019 11:36 pm
פורום: פסח
נושא: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א
תגובות: 21
צפיות: 2820

Re: פירורים משולחן גבוה – הגאון רבי מרדכי אויערבאך שליט"א

[ו] פעם אמרתי בפני אחי הגדול רבי שמואל זצ"ל את הידוע בשם הגאון רבי יצחק ירוחם דיסקין זצ"ל על לשון המשנה ריש פרק שני: הישן תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתו, ויש להעיר, חדא, מדוע נקטו הישן דוקא ולא האוכל. ועוד, מהו הלשון לא יצא ידי חובתו, וכי יש חובה לישון בסוכה והישן מתחת המטה לא קיים חובה ...
על ידי מצליח
א' אוקטובר 06, 2019 7:11 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה
תגובות: 13
צפיות: 3351

Re: קונטרס מקיף על מהות ראש השנה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק להורדה

בתוך רבים אהלל בשבח הקונטרס הנ"ל, שקראתי בר"ה העעל"ט, ובזכותו היה לי יו"ט נעלה ומרומם להפליא. יה"ר שיזכה להפיץ מעיינותיו חוצה מתוך בריות גופא ונוהורא מעליא! גם אני זכיתי להרגיש טעם טוב באמירת פסוקי מלכיות זכרונות ושופרות בפרט ועונג יו"ט בכלל לאור קונטרסו הנפלא והבהיר י...
על ידי מצליח
ד' אוקטובר 02, 2019 11:04 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 900
צפיות: 149142

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

היה כתוב באחד מהאשכולות על הגר"ש זצ"ל שהנהגתו עד לראש השנה והנהגתו לאחר ר"ה היו שתי הנהגות נפרדות. שלאחר ר"ה היה יותר רגוע ונינוח. האם מישהו יכול להראות היכן דובר על זה באשכול? יישר כח וכוח"ט. לא זכור לי שכתבו, ואדרבה הרבה התריע על התפוגגות המתח אחרי ר"ה. אחפש בספריו ו...
על ידי מצליח
ה' ספטמבר 26, 2019 11:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4378
צפיות: 556907

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

חד ברנש כתב:
מצליח כתב:מאמרו של הרב יצחק נסים בספר היובל לר' חנוך אלבק ים תשכג עמ' 332-333

מצורף
ולכאורה הספר אמור להיות באוצר.
ניסים1234.pdf

תודה רבה
על ידי מצליח
ה' ספטמבר 26, 2019 9:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4378
צפיות: 556907

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

מאמרו של הרב יצחק נסים בספר היובל לר' חנוך אלבק ים תשכג עמ' 332-333
על ידי מצליח
א' ספטמבר 22, 2019 11:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4378
צפיות: 556907

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

יאיר אתמר כתב:הרב מ. ברויאר, להתהוות מערכת הטעמים, לשוננו נג (תשמט)

תודה רבה!
על ידי מצליח
ד' ספטמבר 18, 2019 9:44 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3124
צפיות: 323985

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

לב חיים כתב:
מצליח כתב:בנהר שלום לרש"ש ועי' בביתו נאוה קודש על ר"ה עמ' תיט

אולי יואיל מר לציין לי איפה הרש"ש בדיוק?
לענ"ד אין רש"ש כזה.

ראה במצורף
על ידי מצליח
ג' ספטמבר 17, 2019 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בזמן הקרבת הפסח היו הולכים בתפילין?
תגובות: 5
צפיות: 471

Re: האם בזמן הקרבת הפסח היו הולכים בתפילין?

עי' בתשו' ארץ צבי סוף סי' לד
על ידי מצליח
ג' ספטמבר 17, 2019 9:44 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3124
צפיות: 323985

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בנהר שלום לרש"ש ועי' בביתו נאוה קודש על ר"ה עמ' תיט
על ידי מצליח
ד' ספטמבר 11, 2019 6:56 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הבאבא סאלי ותורתו
תגובות: 101
צפיות: 12707

Re: הבאבא סאלי ותורתו

מגליון מסילות אל הנפש כי תצא תשע"ט
על ידי מצליח
ג' ספטמבר 03, 2019 11:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור תיבת פרידה
תגובות: 9
צפיות: 878

Re: ביאור תיבת פרידה

שלחתיו
על ידי מצליח
ג' ספטמבר 03, 2019 11:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור תיבת פרידה
תגובות: 9
צפיות: 878

Re: ביאור תיבת פרידה

באוצר
על ידי מצליח
ג' ספטמבר 03, 2019 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור תיבת פרידה
תגובות: 9
צפיות: 878

Re: ביאור תיבת פרידה

ראו קובץ בית ועד לחכמים א עמ' תנד אריכות גדול בביאור תיבה זו.
על ידי מצליח
ג' ספטמבר 03, 2019 9:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיבת אריכות הגלות - דברים משונים ב'פענח רזא'
תגובות: 10
צפיות: 712

Re: סיבת אריכות הגלות - דברים משונים ב'פענח רזא'

כדברי רבי נתן כתב רבי יוסף קרא בא' מפירושיו מובא אצל גרוסמן בחכמי צרפת הראשונים
על ידי מצליח
א' אוגוסט 18, 2019 8:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: שימוש בפילטר לסינון מים בשבת
תגובות: 6
צפיות: 2877

Re: שימוש בפילטר לסינון מים בשבת

בגליון מבי מדרשא פ' מטות (פנחס בחו"ל) היה דיון ארוך בזה לאסור.
על ידי מצליח
א' אוגוסט 18, 2019 8:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחס החזון אי"ש לספר 'דורות הראשונים' לרבי אייזיק הלוי
תגובות: 42
צפיות: 5085

Re: יחס החזון אי"ש לספר 'דורות הראשונים' לרבי אייזיק הלוי

באוסף גליונות לפ' מסעי בתוך הערכה על רח"ש קרליץ זצ"ל כתבו כך:
על ידי מצליח
ד' אוגוסט 14, 2019 7:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ויו במקום שין ולהיפך
תגובות: 24
צפיות: 3646

Re: ויו במקום שין ולהיפך

משנה הוריות פ"ב מ"ב
שאין בי"ד חייבין עי' תוי"ט ובתוספי הרא"ש
על ידי מצליח
ד' אוגוסט 14, 2019 7:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ויו במקום שין ולהיפך
תגובות: 24
צפיות: 3646

Re: ויו במקום שין ולהיפך

משנה מסכת ידים פ"א מ"ב
ואין מצילין בצמיד פתיל אלא כלים, שאין מצילין מיד כלי חרש אלא כלים ועי' ברע"ב.
על ידי מצליח
ד' אוגוסט 14, 2019 7:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כח התפלה בקבר הש"ך ליוצאי חלציו
תגובות: 3
צפיות: 1165

Re: כח התפלה בקבר הש"ך ליוצאי חלציו

עי' הקדמת פועל צדק וורשה תרע"ד, ס' אביר הרועים אות קל"ה, ס' בצילו חמדתי עמ' קפ"ה.
על ידי מצליח
ג' אוגוסט 13, 2019 8:08 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עץ ואבן אשר לא יראון כו'
תגובות: 6
צפיות: 302

Re: עץ ואבן אשר לא יראון כו'

יראון וישמעון – הזכיר הארבע ההרגשות, ואין צורך להזכיר החמישית, כי היא עבה מכולן. ועוד, כי היא שורש חיי הגוף. - אבן עזרא אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון – הזכיר בכתוב הזה ארבעה חושין והחמישי שהוא חוש המשוש לא הוצרך להזכירו כי הוא בכלל לא יאכלון שהוא חוש הטעם, ודי שיזכיר אחד מן החושים הג...

עבור לחיפוש מתקדם