החיפוש הניב 314 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בריושמא
א' יוני 17, 2018 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

שאל הרב דברי נחמיה שתי שאלות: א. מה עם הספר עין אי"ה? בספר עין אי"ה, וכן בספר עולת ראיה, הראי"ה מפרש ספרים שלא הוא מחברם. ספרים אלו נכתבו שלא על פי קבלה, ולא נכתבו על פי שיטתו. משום כך הוא אנוס על פי הכתוב - כלומר חייב לפרש טקסט של מישהו אחר, ומטבע הדברים הפירוש אינו 'חלק', יש בו דברי...
על ידי בריושמא
ג' יוני 12, 2018 9:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

יפה ענה הרב מדבר קדש.

הדברים פשוטים וברורים, והם מיסודי הקבלה ובלעדי הבנתם אי אפשר להבין דבר.
דברים אלו נתבארו באר היטב בספרו של ר' משה קורדובירו, פרדס רמונים, שער ד, שער עצמות וכלים.
על ידי בריושמא
ב' יוני 11, 2018 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקשר בין יעק"ב לשיר השירים
תגובות: 19
צפיות: 918

Re: הקשר בין יעק"ב לשיר השירים

תיתי לו להרב לענין שהביא ראשית דברים על פסוקי יעק"ב מהספר קבלת האר"י, כרך א, עמ' 216.
המשך הענין נמצא שם, כרך א, עמ' 488 ואילך.
ואביאנו כאן:
פסוקי יעקב.pdf
(44.67 KiB) הורד 18 פעמים
על ידי בריושמא
ב' יוני 11, 2018 10:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

להרב חלמישצור קראתי כל דבריך, סברתי וקיבלתי. אכן, אחר שלומד אדם את כתבי הראי"ה עצמם, מעיין בהם ומדייק במלותיהם, ומשיג עיקרי משנתו, צריך הוא גם לבקש את נשמתו של הראי"ה, היינו תנועת נפשו לאור אירועים כלליים ופרטיים, מקומות בהם שהה וכתב, תלמידים אותם לימד ואליהם כתב ומהם ביקש לערוך את משנתו, ...
על ידי בריושמא
ב' יוני 11, 2018 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

להרב דברי נחמיה ג. עוד שאלת על ההנחה וההסברה שהפניה היא לעצמות המתגלה בכלים... לכאורה נאה שיש כאן עיסוק בעצמות, הכנסתה לכלי והגדרתה באמצעות המושג 'אור', איך זה עולה בקנה אחד עם הריחוק מהעצמות והדיבור בה?'. לא כך הם הדברים. הפנייה היא אל האלוקים עצמו. אל עצמותו ית' לבדה. אליו ולא אל מידותיו. הפנייה א...
על ידי בריושמא
ב' יוני 11, 2018 10:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

להרב דברי נחמיה ב. עוד כתבת כי 'כל המציץ בתורת הרמח"ל נתקל בחוק בל יעבור שאסור לדבר באלוקות'. ניסוח זה אינו נכון (אולי הוא נכון ל'כל המציץ' בלבד...). לפי כל המקובלים, ורמח"ל בכללם, אי אפשר להשיג את עצמות האלוק, וממילא אי אפשר לדבר באלוקים עצמו. אבל, לפי כל המקובלים, ורמח"ל בכללם, אפשר...
על ידי בריושמא
ב' יוני 11, 2018 9:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

להרב דברי נחמיה א. כתבת כי הבאתי 'ציטטות ממילון הראי"ה לר"י קלנר הטוען שמרכזיותה של תורת הרב קוק סובבת סביב כנסת ישראל היא השכינה', ואילו אני טענתי כי 'הראי"ה חזה בכל מערכת האצילות בשלמותה, ואין לצמצם את תורתו בהתרכזות למידת המלכות לבד'. אלא שלא כך כתבתי ולא כך טענתי. כתבתי על 'האידיא...
על ידי בריושמא
ב' יוני 11, 2018 8:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

להרב חלמיש צור הבאת סיפורים ועדויות על הראי"ה. הם מוכרים, אבל אינני רוצה להסתמך על סיפורים ועל עדויות מכלי שני. כבר בגמרא הבחינו בין מכללא אתמר ובין בפירוש אתמר. בכל הספר 'קבלת הראי"ה' לא הסתמכתי ולו על סיפור אחד או על עדות אחת מכלי שני. יפים הם לספר גדולתו של הראי"ה ונאמנים הם להודיע...
על ידי בריושמא
ב' יוני 11, 2018 8:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

להרב סגי נהור הסגנון הוא לבוש בלבד, ועל כך כבר אמרו חכמים 'אל תסתכל בקנקן'. ואם נסתכל במה שיש בקנקן הרי שדברי הראי"ה נכונים לשעתו ונכונים גם לשעתנו ולזמננו. אפשר להראות כיצד כל עיקר ועיקר בשיטתו נכון גם להיום, אבל יארכו הדברים. ארשום דוגמאות אחדות: א. האריך הראי"ה לבאר כי תכלית האדם היא לל...
על ידי בריושמא
ב' יוני 11, 2018 8:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

להרב מדבר קדש
אינני יודע האם למד הראי"ה את כתבי הרש"ש, וגם אין לנו עדות מאותם ימים האם למד הראי"ה את כתבי הרש"ש.
אבל כתבי הראי"ה מונחים ופתוחים לפנינו, ועד כמה שידי מגעת אני יכול לומר
שבכתבים אלו לא כתב הראי"ה פסקאות על פי סדר האצילות שלימד הרש"ש.
על ידי בריושמא
ב' יוני 11, 2018 8:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

להרב יהושע התקועי: בעוניי לא מצאתי דברים מפורשים בכתבי הראי"ה שמיוסדים על כוונות התפילה, אבל אין להסיק מכך שהראי"ה לא כתב על כוונות התפילה. למשל, יתכן שהפסקה בעולת ראי"ה, ד"ה ברוך אתה ... על מצות תפילין, עמ' ל-לא, מיוסדת על דברים שכתב ר' חיים ויטל בשער ההקדמות, דרושי תפילת השחר, ...
על ידי בריושמא
ד' יוני 06, 2018 2:59 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 719
צפיות: 47334

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

לא הצלחתי לקרוא הכל. רק מלים אלו:

צילום מס' 2
לילת כ'מסא ועשרין בכסליו
אחד יום ר"ח ...

צילום מס' 3
חי בן עטר... נפטור... רבי שלמה בן עטר ז"ל... כסלו

מקווה שהועלתי במשהו.
על ידי בריושמא
ה' מאי 31, 2018 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

האיגרת שהביא הרב המייסד איש_ספר היא חשובה מאין כמותה להבנת שיטתו של הראי"ה. הוא מבחין בה בין שתי מפלגות שנלחמות בכפירה. האחת, ההולכת בדרכי הפילוסופיה, אומרת כי הכופרים טועים בטענותיהם. האחת, ההולכת בדרכי הקבלה, אומרת כי הכופרים צודקים בטענותיהם וטענותיהם - שנראות חדשות - אינן חדשות כלל. טענות ה...
על ידי בריושמא
א' מאי 27, 2018 11:05 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: להפוך מאמרים לספר
תגובות: 32
צפיות: 1825

Re: להפוך מאמרים לספר

אכן, לא הבנתי.
ותודה על ההבהרה ועל ההסבר הממצה.
על ידי בריושמא
א' מאי 27, 2018 10:31 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: להפוך מאמרים לספר
תגובות: 32
צפיות: 1825

Re: להפוך מאמרים לספר

ההסבר פשוט. אין שום הכרח לכתוב. אין מצווה כזאת. על כל פנים אינני מכיר מצווה כזאת, ואם יש - אשמח לשמוע. כיוון שאין הכרח לכתוב - אין הכרח להוציא גיליון כלשהו. וכיוון שאין הכרח להוציא גיליון כלשהו, ואם כבר החליט האדם להוציא גיליון כלשהו וראה שאין לו מה לכתוב - יפרוש מהוצאת הגיליון ואל יבקש מחברו למלא א...
על ידי בריושמא
ש' מאי 26, 2018 9:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו
תגובות: 13
צפיות: 513

Re: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו

מוצאי שבת קדש, פה עיה"ק ירושלים תובב"א, מדינת ישראל, ישראל

תודה רבה להרב שבע, שהביא כתיבה איטלקית ובה כתוב קורדובירו ולא קורדואירו.
מקור חשוב לבירור העניין.
על ידי בריושמא
ה' מאי 24, 2018 12:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו
תגובות: 44
צפיות: 1542

Re: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו

אמנם חתם הרב חד ברנש את ספר הברכות,
אבל אני מרשה לעצמי לפתוח אותו מחדש -
ולהוסיף ברכת חד גדיא
למארסים ולמתארסים -
לחיי ששון ושמחה, גילה ורינה.
על ידי בריושמא
ד' מאי 23, 2018 7:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

לשאלת הרב דעת האברך: א. בעת הכתיבה ידעתי שרוב לומדי כתבי הראי"ה אינם יודעים קבלה ואינם בקיאים בספריה. לכן השתדלתי בכל מאודי להסביר את הקבלה - הן את דעת המקובלים והן את דעת הראי"ה - גם ללומדים שאינם יודעים קבלה. ב. סידרתי בספר את פסקאות הראי"ה לפי סדר האצילות, והבאתי מקורות יסודיים ועי...
על ידי בריושמא
ד' מאי 23, 2018 8:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

הרב קמנו ונתעודד והרב חלמישצור הביאו את דבריהם של הרב הנזיר ושל הרצי"ה. דברים אלו ידועים לכל, ומצוטטים שוב ושוב. אלא שמעומק המושג ומקוצר המשיג עמלתי במשך אחת עשרה שנים להבין את כתבי הראי"ה עצמו, אותם מאמרים וקבצים וקונטרסים שהוא כתב בכתיבת יד קדשו, לדייק במובנה של כל מלה שהוא כתב, לדעת מהל...
על ידי בריושמא
ד' מאי 23, 2018 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

שאל הרב עושה חדשות: מה חשיבותו של 'המשל'? אין משל בלא נמשל, ואין נמשל בלא משל. בספרי המקובלים הראשונים נמצאים המשל והנמשל יחד, כרוכים זה בזה. בכתבים שכתבו תלמידי האר"י נמצא המשל לבדו, ועל כן נתעוררו המקובלים בדורות הבאים להשלים את הנמשל. המשל הוא סדר האצלת המידות האלוקיות, סדר השתלשלות הכוחות ה...
על ידי בריושמא
ד' מאי 23, 2018 12:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

תודה להרב מ.ל. על ברכותיו ועל איחוליו. שאל הרב דורשי יחודך: האם לא נכשלו רמח"ל והראי"ה בכתיבתם? כן, ולא. לא, כי קהל עצום של דורשי ה' למדו בספריהם, והם לא היו פותחים ספרי קבלה כלל וכלל. ציבור הלומדים בספר דעת תבונות גדול לאין שיעור מציבור הלומדים בספר קל"ח פתחי חכמה. רוב מניין ורוב בני...
על ידי בריושמא
ד' מאי 23, 2018 12:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

להרב מדבר קדש, נהניתי מאוד מדבריך אשר באים כתוספת הסבר וכעין שימוש חכמים לספר הגדול שזה עתה יצא. רציתי לשאול אם כבר דייקת דיוקך בדבריך האחרונים - כיצד לדעתך רואה הראי"ה את חשיבות קבלת הראשונים, ובמיוחד בניין האילן הקדוש לשיטתם, לאחר שכבר נגלו סודות האר"י? מה רואה בהם הראי"ה לאחר שכלל ...
על ידי בריושמא
ג' מאי 22, 2018 10:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לידידנו היקר, חריף ובקי, סיני ועוקר הרים ה"ה הגאון רבי מה שנכון נכון!
תגובות: 23
צפיות: 1454

Re: מזל טוב לידידנו היקר, חריף ובקי, סיני ועוקר הרים ה"ה הגאון רבי מה שנכון נכון!

להרב מה שנכון נכון שליט"א,

הלומד בגאון
והוא חכם ונבון
אוגר חכמה בכל הון
ויודע כל מה שנכון
לעולם הוא משיב ברון
בנחת ולא בחרון
תורה לו שגיון
לומדה בלא עוון
לכל שואל בהמון
תשובה לו ומענה לשון
יתן לו ה' כוח ואון
לאורך ימים במיטב הגיון
על ידי בריושמא
ג' מאי 22, 2018 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

אכן, דברי הרב יהודי טבעי הבהירו וחדדו את הסוגיה, ותודתי לו. אלא שאני מוכרח להוסיף ולהדגיש: כתב הרב יהודי טבעי כי 'דברי האריז"ל ממקדים את הדברים ומגדירים במדוייק למה התכוון הראי"ה'. אך לא רק דברי האר"י מגדירים במדויק למה התכוון הראיה אלא גם דברי המקובלים הראשונים. ואין כאן רק דיוק בעלמ...
על ידי בריושמא
ג' מאי 22, 2018 6:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

עוד כתב הרב יהודי טבעי כי ספר קבלת הראי"ה מחזיר את מושגי הראי"ה אל מושגי ספר עץ חיים, ומה תועלת בדבר. א. ספר קבלת הראי"ה אינו מחזיר את מושגי הראי"ה אל מושגי ספר עץ חיים לבדו אלא גם אל מושגי ספרי המקובלים הראשונים. והפרש גדול יש בין אלה ובין אלה. אמנם מושגי ספר עץ חיים קשים, אבל מ...
על ידי בריושמא
ג' מאי 22, 2018 6:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

הציג הרב מן הדרום את השאלה: האם ללמוד את כתבי הראי"ה על פי מקורותיהם בכתבי המקובלים אם לאו, וביקש כי אפרט את שתי התשובות על שאלה זו. עד שחשבתי כיצד להציג את שתי הדעות הגיע הרב יהודי טבעי ופטרני מלהציג את הדעה הסוברת כי יש ללמוד את כתבי הראי"ה בלי לגלות מקורותיהם בכתבי המקובלים. על כן אציג ...
על ידי בריושמא
ב' מאי 21, 2018 2:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

שאל הרב אהוביון: אני מבקש לשאול, מה גרם לרב קוק לדבר בשפה כזו? האם הוא ביקש לטשטש את המקור משום איזו סיבה? אם הוא השתמש כ"כ הרבה בעץ חיים למשל, למה כמעט לא הזכיר את הספר בכתביו? זו שאלה נוקבת, והיא מגעת עד יסודה של קבלת הראי"ה. עניתי עליה באריכות בספר, כרך שני, עמ' 575 - 684. לא אוכל כאן ל...
על ידי בריושמא
ב' מאי 21, 2018 8:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

שאל הרב ירח בן יומו: א. האם ספר ריש מילין התבאר בספר קבלת הראי"ה? לא. צר לי אבל לא זכיתי להבין משפט אחד בספר ריש מילין, וגם לא חלק ממשפט. וכשם שמקבלים שכר על הדרישה כך מקבלים שכר על הפרישה. ב. על הכריכה האחורית של הספר קבלת הראי"ה נדפס כי המחיר המומלץ למכירה בחנויות הוא 435 שקלים כולל מע&q...
על ידי בריושמא
ב' מאי 21, 2018 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

שאל הרב תרגימא על היחס בין שיטת הראי"ה ובין דברי החסידות וחסידות חב"ד. תשובה ארוכה ומפורטת מאוד נמצאת בספר קבלת הראי"ה, וכמובן לא אוכל להביאה כאן. אכתוב על רגל אחת: רוב מניינה ורוב בניינה של שיטת הראי"ה נסמך על כתבי המקובלים. שפת הכינויים כוללת אלפי כינויים של המקובלים - רוב מוחל...
על ידי בריושמא
ב' מאי 21, 2018 12:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

שאל הרב תרגימא מי היה רבו של הראי"ה בקבלה. והתשובה ברורה: לא היה לו רב. שיטתו של הראי"ה עצמאית לחלוטין. הוא החזיק בראשו את כתבי המקובלים הראשונים ואת כתבי האר"י - ופירש את סדרי ההאצלה המפורטים בהם. איש לא קדם לו בדרכו. אמנם יש סיפורים על כך שהוא למד אצל ר' שלמה עליאשוב, בעל לשם שבו וא...
על ידי בריושמא
ב' מאי 21, 2018 12:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

אשר לשאלתו הראשונה של איש ספר. כבר דנו רבים בעריכתו של הרב הנזיר ובעריכתו של רצי"ה לכתבי הראי"ה. אלא שכיום פטורים אנו מכל הדיונים הללו, והם עניין לחקר העבר ותו לא. שמונה קבצים שכתב הראי"ה נמצאים לפנינו ככתבם וכלשונם - כפי שהראי"ה עצמו כתבם. ויעידו על כך צילומי כתבי היד של שמונה ק...
על ידי בריושמא
ב' מאי 21, 2018 12:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 4906

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

שתי שאלות חשובות שאל איש ספר. השנייה יורדת עד ליסודות הבנת הקבלה ושיטותיה, ועל כן נקדים ונענה עליה. הביא איש ספר את דרכו של ר' ישראל סרוק ושאל על היחס בינה ובין דרכו של הראי"ה. שלושה הבדלים יסודיים בין שתי הדרכים: א. ר' ישראל סרוק נטל את מונחי ר' חיים ויטל והחליף אותם במונחים חדשים. הראי"ה...
על ידי בריושמא
ה' מאי 17, 2018 5:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו
תגובות: 13
צפיות: 513

Re: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו

לא ערכתי רשימה מדויקת, אבל לפי ההתרשמות מעיון בכתבי היד -
השם קורדואירו נמצא בכתיבות איטלקיות, והשם קורדובירו בשאר הכתיבות.
אבל צריך עיון מדוקדק.
על ידי בריושמא
ה' אפריל 26, 2018 2:13 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 188
צפיות: 16339

Re: עזרה - וורד

לא כך. אחרי ככלות הכל - המפתח שהוורד מכין הוא שדה אחד רצוף. בלי הפרש בין אות לאות, ועוד חסרונות שכדאי לתקן אותם ולהתקין אותם לדפוס נאה. על כן בסוף העבודה כדאי לצבוע את כל המפתח, להקיש ctrl+shift+F9 כדי להפוך את שדה המפתח לטקסט רגיל. אז אפשר לעצב את המפתח - להוסיף שורה בין אות לאות ועוד ועוד. אז גם א...
על ידי בריושמא
ה' אפריל 26, 2018 12:18 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 188
צפיות: 16339

Re: עזרה - וורד

לשאלתו של הרב המשולש במקרה של אברהם אברהם: אי אפשר לסמוך רק על הוורד. חייבים להתערב באופן ידני. והדרך פשוטה. המפתוח האוטומטי מוסיף שדות מפתוח בתוך הקובץ. שדות של XE. במפתוח האוטומטי מבקשים להוסיף מפתוח ל'אברהם' בלבד. אחר פותחים את השדות, ואז מחפשים את השדה {XE "אברהם"} ומוסיפים ידנית פעמים...
על ידי בריושמא
ג' אפריל 24, 2018 2:15 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 188
צפיות: 16339

Re: עזרה - וורד

א. בדיוק בגלל התשובה שלך הקדמתי וכתבתי: אל תבקש מהוורד אלא מעצמך. ולא כתבתי זאת כעקיצה אלא כעצה טובה. אכן, גם כיום עדיף עימוד ידני, עמוד עמוד, כמו בימי הביניים, על כל עימוד אוטומטי של מכונה כלשהי. ב. לא הבנתי כוונתך. כתבתי את ההוראות להכנת המפתח לפי וורד 2003. אם אתה משתמש בוורד מתקדם יותר - בדוק אי...
על ידי בריושמא
ג' אפריל 24, 2018 8:30 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 188
צפיות: 16339

Re: עזרה - וורד

לא כדאי לבקש מוורד מאומה, אלא רק מעצמך. א. אי אפשר להורות לוורד לשמור כותרת ושתי שורות יחד בעמוד אחד. ומה התועלת בכך? הרי ייווצר 'חור' מכוער בעמוד. על כן צריך לעבור עמוד אחרי עמוד, ולעמד בשום שכל. במקרה הנ"ל צריך המחבר להוסיף או לגרוע בטקסט שהוא כתב כדי שהעמוד ייראה יפה. וחזקה על הטקסט שכתב המח...

עבור לחיפוש מתקדם