מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 649 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גבול ים
ש' ינואר 11, 2020 8:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1816
צפיות: 106069

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

המחקר כתב:אכן יש הבדל ברור בין הגירסה שהביא הרב גולדהבר לבין הגירסה שמביא מורגנשטרן. האם מלכתחילה עלו כדי לייסד ישוב יהודי.
אכן הרב גולדהבר העיר שיש שתי נוסחאות, יש נוסחה של כתב יד, ויש מה שנדפס בספר של פרומקין. זה קשור להבדיל דלעיל?

הרב גולדהבר מעתיק מספרו של מורגנשטרן
על ידי גבול ים
ו' ינואר 10, 2020 10:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1816
צפיות: 106069

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

נקודה שלא ברורה לי, אם ר' יושעה התמקד בבנין ירושלים שחוץ לחומות, וזה ממסורת הגר"א של הרחיבי מקום אהלך, מדוע בק"ק אד"א מעדיפים את המגורים ברובע ?
על ידי גבול ים
ו' ינואר 10, 2020 8:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע לאחר זמנה - בל תוסיף?.
תגובות: 5
צפיות: 538

Re: קריאת שמע לאחר זמנה - בל תוסיף?.

לכאו' יש להביא ראי' שאין בזה איסור מדברי רש"י ברכות ט' א' ד"ה, ע"ש שדחה הגי' דמותרים אתם לקרות דאפי' שלא בזמנו תנינא הקורא מכאן ואילך לא הפסיד וכו', ואי נימא דצריך עכ"פ לכוין שלא לשם מצות ק"ש, א"כ ניחא הגי' דמותרים, דקמ"ל דרשאין לכוין לשם מצות ק"ש. ראיה נחמדה...
על ידי גבול ים
ו' ינואר 10, 2020 2:50 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1816
צפיות: 106069

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

בהמשך להנ"ל - "הכנה לצאת מח"ל" בני הגר"א מספרים שמשנת תק"מ הקים הגר"א בית מדרש ששם לימדם יסודי הלימוד: "להשלים בני דורו". "ולהשלים את בני דורו, יסד בית מלא תורה, להיות אנשי תמיד עומדים על משמרתם סביב לשולחן ה'. דשנים ורעננים ממקרא משנה וגמרא , והוא ...
על ידי גבול ים
ו' ינואר 10, 2020 2:42 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת לכו נרננה ביום רביעי בשיר של יום
תגובות: 24
צפיות: 3458

Re: אמירת לכו נרננה ביום רביעי בשיר של יום

קו ירוק כתב:גם לא נהגו במזמור של יום רביעי. והיינו הך.
זו הוספה מאוחרת שהשתרשה במקומותינו כנראה מסידורים נוסח ספרד, שעברו לנוסח אשכנז בלתי מוגהים.

ברור שזו הוספה מאוחרת, וכוונתי שגם רובא דעלמא הנוהגים בהוספה זו לא חשו להוסיפה בחוה"מ, ולא חשו לסיים ביצמיתם.
על ידי גבול ים
ו' ינואר 10, 2020 2:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע לאחר זמנה - בל תוסיף?.
תגובות: 5
צפיות: 538

Re: קריאת שמע לאחר זמנה - בל תוסיף?.

לכאו' יש להביא ראי' שאין בזה איסור מדברי רש"י ברכות ט' א' ד"ה, ע"ש שדחה הגי' דמותרים אתם לקרות דאפי' שלא בזמנו תנינא הקורא מכאן ואילך לא הפסיד וכו', ואי נימא דצריך עכ"פ לכוין שלא לשם מצות ק"ש, א"כ ניחא הגי' דמותרים, דקמ"ל דרשאין לכוין לשם מצות ק"ש.
על ידי גבול ים
ג' דצמבר 03, 2019 1:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמות גוים: אבימלך מגרר ואבימלך בן גדעון
תגובות: 28
צפיות: 2153

Re: שמות גוים: אבימלך מגרר ואבימלך בן גדעון

החילוק שבינהם אינו נובע מחילוק בין השמות, אלא שאצל בשמת אשת עשיו הטעם באות ב, וכשההברה מוטעמת - גם כשהיא הברה סגורה הקמץ גדול. וכמו ששם שנקמץ משום שהוא בסו"פ או אתנחת אינו שם אחר[למשל מרדכי בקמץ ובפתח]. במחילה מכבודו - המילה בשמת שני טעמים לה האחד מונח והשני ז"ק וכשיש שני טעמים במילה אחת ...
על ידי גבול ים
ו' נובמבר 29, 2019 9:22 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת לכו נרננה ביום רביעי בשיר של יום
תגובות: 24
צפיות: 3458

Re: אמירת לכו נרננה ביום רביעי בשיר של יום

למנהג הגר"א ביום ג' דחוהמ"ס אומרים את חציו השני של מזמור צד ממי יקום עד סופו ומסיימים יצמיתם וגו', ולא ראינו שנהגו להוסיף בזה פסוק נוסף.
על ידי גבול ים
ה' נובמבר 28, 2019 8:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמות גוים: אבימלך מגרר ואבימלך בן גדעון
תגובות: 28
צפיות: 2153

Re: שמות גוים: אבימלך מגרר ואבימלך בן גדעון

החת"ס אומר את זה על שאול, שנקרא כשם שאול מרחובות הנהר, בשמת בת שלמה (מל"א ג טו) נקראה כשם בשמת בת אילון החיתי אשת עשו. בשמת אשת עשיו - בק"ג בשמת בת שלמה - בק"ק - מ"ש שם. החילוק שבינהם אינו נובע מחילוק בין השמות, אלא שאצל בשמת אשת עשיו הטעם באות ב, וכשההברה מוטעמת - גם כשהיא...
על ידי גבול ים
א' אוקטובר 27, 2019 9:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספתא יומית - חדש
תגובות: 37
צפיות: 4316

Re: תוספתא יומית - חדש

כשלמדתי פעם שביעית עם ר"ש שמתי לב שהגהות הגר"א הם תיקון נוסח הירושלמי באופן אחר מגירסת הר"ש כך שכאשר קוראים לפי הגהתו דברי הר"ש הופכים ללא מובנים בעליל, כלומר שהגר"א יישב הירושלמי ע"י תיקון נוסחתו מה שמייתר את דברי הר"ש בביאור הירושלמי. העולה מזאת הוא שהגר"א ...
על ידי גבול ים
ה' יולי 25, 2019 7:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתבי הגרא"ח נאה להגרד"צ הילמן - ו"כתיבה מתנגדית"
תגובות: 27
צפיות: 4460

Re: מכתבי הגרא"ח נאה להגרד"צ הילמן

לבי במערב כתב:
חקר כתב:ממתי רדצ"ה הי' בעה"ב על רמב"ם פרנקל?

ראה כאן.

המדובר שם על מה שנוגע ל"פנים" של הרמב"ם, ובעיקר המקו"צ והשנו"ס, בספר המפתח היתה יותר יד חופשית לעורכי המפתח
על ידי גבול ים
ב' יולי 15, 2019 3:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4366
צפיות: 543715

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ל. מוסקוביץ, "לחקר דיני רוב ו'אתחזק איסורא' בספרות חז"ל";
נ. טיילור, "גדרי רובא דאיתא קמן ורובא דליתא קמן"
שניהם מתוך הגיון כרך ד
על ידי גבול ים
ב' מאי 20, 2019 11:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קריאת הקללות ב'גמגום'
תגובות: 5
צפיות: 417

Re: קריאת הקללות ב'גמגום'

גבול ים כתב:
חד ברנש כתב:בבית הכנסת שלי קוראים אכן את התוכחה במהירות, היינו, בגמגום כפירושו של רש"י.

גם בקושי ?

ולעצם הענין כבר כתב הכנה"ג בבעי חיי ח"ב סי' ס"ה שהשמיטו הב"י מפני שלא נהגו כן
על ידי גבול ים
ב' מאי 20, 2019 11:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קריאת הקללות ב'גמגום'
תגובות: 5
צפיות: 417

Re: קריאת הקללות ב'גמגום'

חד ברנש כתב:בבית הכנסת שלי קוראים אכן את התוכחה במהירות, היינו, בגמגום כפירושו של רש"י.

גם בקושי ?
על ידי גבול ים
ד' מאי 15, 2019 7:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10910
צפיות: 1162381

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

כרמי שלי כתב:בבקשה,
שו"ת רבי עקיבא יוסף או"ח ח"ב סי' ק - עמודים 105-104 מעמודי האוצר.
על ידי גבול ים
ד' מאי 15, 2019 4:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ריסתאכיז פא - שם אליל?
תגובות: 11
צפיות: 908

Re: ריסתאכיז פא - שם אליל?

פלוריש כתב:בדומה להיום, שהם מכנים את כל שטח הר בית ה' "אל אקצא"

אל אקצא היינו הקיצון, המרוחק
השטח כולו נקרא חאראם א שריף
רושלים מכונה היום אל קודס
על ידי גבול ים
ד' מאי 15, 2019 3:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10910
צפיות: 1162381

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אני זקוק לדברי הגרח"ש לייבוביץ בדין זריזין מקדימין למצוות.
בתוך הגדש"פ פוניבז' חלק ב מעמ' עז.
היש ביד מי להמציאנו לי
על ידי גבול ים
ה' אוגוסט 23, 2018 12:52 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1683
צפיות: 302479

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

יישר כחך
מרומם ומרגש עד מאוד
בודאי הפרט ללמד על הכלל כולו יצא וכל הספר כיוצ"ב גדוש מזן אל זן
על ידי גבול ים
ד' אוגוסט 22, 2018 11:27 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1683
צפיות: 302479

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

אולי במקום לדקדק בזוטות אלו העומדים ברומו של עולם יואיל אי מי להעלות דוגמא מהספר, מתוכן העניינים וכדו', לתועלת מי שעדיין לא נדזמן לו.
על ידי גבול ים
ד' אוגוסט 22, 2018 10:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4366
צפיות: 543715

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

איש בער כתב:
גבול ים כתב:אני זקוק ל: ד גרינברגר שיעור בהלכות הרי"ף מבית מדרשו של הרמב"ם על ב"ק, גנזי קדם ו תש"ע

שיעור בהלכות הרי''ף.pdf

יישר כח עצום !!!
על ידי גבול ים
ד' אוגוסט 22, 2018 4:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4366
צפיות: 543715

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני זקוק ל: ד גרינברגר שיעור בהלכות הרי"ף מבית מדרשו של הרמב"ם על ב"ק, גנזי קדם ו תש"ע
על ידי גבול ים
ג' אוגוסט 21, 2018 12:34 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 900
צפיות: 147271

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אך ישנם תלמידי חכמים מובהקים שנוהגים כהגר"א, ובענין זה סוברים שאם מקדש שוב קודם הסעודה אין בזה בעיה גם להגר"א. וכן מצדד במעגלי צדק ליקוטי או"ח סי' כ"ב. שמעתי מהגרד"צ זללה"ה בשם הגרש"א זללה"ה שבענין זה יש מקום לצרף גם את הספיקות בפת הבאה בכיסנים [ואגב רבינו נ&...
על ידי גבול ים
א' אוגוסט 19, 2018 7:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עונשין מ"מה מצינו"
תגובות: 7
צפיות: 1646

Re: עונשין מ"מה מצינו"

המל"מ הוא בפ"ב מנזירות הי"ז
על ידי גבול ים
ה' יוני 28, 2018 10:33 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מומחה להיסטוריה של חסידות מודז'יץ
תגובות: 7
צפיות: 1800

Re: מומחה להיסטוריה של חסידות מודז'יץ

מסתבר שר' דוד זעירא
על ידי גבול ים
ה' יוני 21, 2018 9:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזוהר - ענייני נוסח
תגובות: 7
צפיות: 1190

Re: ספר הזוהר - תיקוני נוסח

ונמנו כל אותן שבעיות באדרת אליהו להגר"א בפסוק ד
על ידי גבול ים
ד' יוני 20, 2018 9:16 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תמונות ומידע על הטשערנאבלער קלויז בצפת מלפני 50 שנה
תגובות: 27
צפיות: 6639

Re: תמונות ומידע על הטשערנאבלער קלויז בצפת מלפני 50 שנה

אש משמים כתב:
יקים כתב:חלק מהשמות:
שאול? העליר?

כנראה רבי שמואל העליר זצוק"ל

ר"ש העליר נפטר בשנת תקמד.
על ידי גבול ים
ג' יוני 12, 2018 11:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4366
צפיות: 543715

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ראיתי מצוטט ממוריה רנב-רנד בשם הגרי"ש אלישיב שאין חיוב להוציא יותר מחומש עבור הצלת חבירו.
האם יש מי שיוכל להעלות עבורי את המאמר הנ"ל, ושכמ"ה.
על ידי גבול ים
ד' יוני 06, 2018 3:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סב"י
תגובות: 6
צפיות: 815

Re: סב"י

ומעניין שמקור הדברים מספרו של מנדלסון
על ידי גבול ים
ג' אפריל 10, 2018 5:30 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה
תגובות: 218
צפיות: 30661

Re: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה

ביקורת תהיה כתב:
גבול ים כתב:מכל מקום יתכן שהנוסח נסמך כתוספת למילה ועננו שכבר הייתה בנוסח, וכהמשך למטבע הברכה, ולכן התוספת צריכה לפתוח בועננו.

אלמלי הועתקה התוספת על ידי בר סמכא, היה מקום לַהסבר המלומד שמציע מר, אך חוששני שההעתקה מן הטור אל סידור התפלה נעשתה בידי 'בוכזעצער', ומן הסתם השתבש.

האם ידוע למר מי הוא המעתיק הראשון ?
על ידי גבול ים
ב' אפריל 09, 2018 8:11 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה
תגובות: 218
צפיות: 30661

Re: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה

מכל מקום יתכן שהנוסח נסמך כתוספת למילה ועננו שכבר הייתה בנוסח, וכהמשך למטבע הברכה, ולכן התוספת צריכה לפתוח בועננו.
על ידי גבול ים
ו' מרץ 23, 2018 12:45 am
פורום: פסח
נושא: הערות בהכשרת כלים לפסח
תגובות: 32
צפיות: 2442

Re: הערות בהכשרת כלים לפסח

זה לא הופך להיות משקה אחר אלא מים סרוחים
על ידי גבול ים
ד' מרץ 14, 2018 8:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!
תגובות: 15
צפיות: 2488

Re: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!

גם בכתבי האר"י מצויינים מאמרי זהר שאינם לפנינו, החידוש שהביא לנו הרב שבע הוא שבכת"י קיימים קטעים כאלו.
על ידי גבול ים
ד' מרץ 14, 2018 4:17 pm
פורום: פסח
נושא: הערה חזקה בכוס שלישית
תגובות: 6
צפיות: 935

Re: הערה חזקה בכוס שלישית

פשוט שהגמ' ידעה שיש ענין של ד' כוסות כנגד ד' לשונות של גאולה, ובכדי לקיים ענין זה מוכרים כסותו, אלא שהגמ' סברה שמשתמשים בכוס של בהמ"ז גם למנין ד' כוסות, כמו בכוס של קידוש שמלבד מצוות קידוש מקיימת את מצות הד"כ, ואל"כ היו מתקנים את שתיית הכוס בלא בהמ"ז, וע"ז תי' הגמ' דרבנן רצו...
על ידי גבול ים
ד' מרץ 14, 2018 4:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פסקי רבני סהר ובית חילל
תגובות: 57
צפיות: 4730

Re: פסקי רבני סהר ובית חילל

הרב דר' ברוך פינקלשטיין פוסק שמותר לעשן קנאביס, חאשיש וכיוצא. מן העניין להוסיף, שר' פינקלשטיין עצמו צרך קנאביס " כשהייתי צעיר מאד ", ומכיון שיש פה היכירות קרובה עם נושא עמוק זה, על כן יש לתשובתו על מה לסמוך. ומי מהימן? והאמר ר' אבא אמר רב הונא אמר רב: כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא, אם קודם ...
על ידי גבול ים
ג' מרץ 13, 2018 7:15 pm
פורום: פסח
נושא: לשבור עצם בליל הסדר בזמה"ז
תגובות: 3
צפיות: 496

Re: לשבור עצם בליל הסדר בזמה"ז

בכה"ח כתב להיפך, שלא לשבור מעצם הזרוע זכר לק"פ.
על ידי גבול ים
ב' מרץ 12, 2018 10:56 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 118
צפיות: 16327

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

דברי ההבל שנאמרו על הגרממ"ש זצ"ל מופרכים למי שיודע את המציאות, באותם שנים גבה טורא בין הגרממ"ש לגרש"א [שעמד לימין אחד הדרשנים שהגרממ"ש יצא חוצץ כנגדו] ולאחר תקופה שוחחו ביניהם והגרש"א שרצה לפייסו וידע שחביבים לו דברי הגרי"ז עד לאחת סיפר לו על כך, ואכן הגרממ"ש ...
על ידי גבול ים
ש' מרץ 03, 2018 8:01 pm
פורום: פסח
נושא: אמירת שירת הים ואמירת תיקון בליל שביעי של פסח
תגובות: 21
צפיות: 2394

Re: אמירת שירת הים ואמירת תיקון בליל שביעי של פסח

אשי ישראל כתב:ושאלה נוספת: ב'מנהגי ארץ ישראל' גליס פכ"ב סז, הביא "יש אומרים בהשכמה את שירת הים שיר היחוד ושיר הכבוד", וכתב שמקור הדברים ב'לוח דיני ומנהגי ארץ ישראל'
מיהו לוח זה?

נזכר גם בלוח א"י של לונץ בשנה ד' (תרנ"ט)
על ידי גבול ים
ש' מרץ 03, 2018 7:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם היו זמנים שהיו לוחות שונים?
תגובות: 2
צפיות: 546

Re: האם היו זמנים שהיו לוחות שונים?

מחלוקת רס"ג ור"א בן מאיר
על ידי גבול ים
ו' פברואר 09, 2018 3:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבר דן בן יעקב
תגובות: 13
צפיות: 1462

Re: קבר דן בן יעקב

מתוך ויקישיבה: המסורת המקובלת היא שקבר דן נמצא במקום הנוכחי של "יער צרעה" וזאת בשל היות המקום בתחום נחלת שבט דן וכן "ספר-הישר" כתב כי קבר-דן מצוי באשתאול. עם זאת קיימות גם מסורות אחרות. חוקר ארץ ישראל, יהודה זיו, מצביע על הישוב הנקרא היום כפר דניאל, על שם נשיא ציוני ארה"ב [7...
על ידי גבול ים
ד' ינואר 17, 2018 7:52 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מהו גיל התלמידים שלמדו ב"ישיבות" באשכנז?
תגובות: 2
צפיות: 798

Re: מהו גיל התלמידים שלמדו ב"ישיבות" באשכנז?

הישיבה הרמה בפיורדא ח"ג עמ' 122

עבור לחיפוש מתקדם