החיפוש הניב 1245 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סעדיה
ב' אפריל 08, 2019 9:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זאת תורת הילדת
תגובות: 5
צפיות: 216

Re: זאת תורת הילדת

עי' במש"ח ובהרח"ד.
על ידי סעדיה
ה' אפריל 04, 2019 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה
תגובות: 16
צפיות: 299

Re: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה

קדוש ישראל.PDF
(92.75 KiB) הורד 19 פעמים
על ידי סעדיה
ד' אפריל 03, 2019 3:29 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: סדר הפועל והנפעל
תגובות: 2
צפיות: 184

Re: סדר הפועל והנפעל

הכוה"ק ויקרא י"ז י"ג
אילת השחר כלל קפ"ד
אהל יהושע דרוש א' סי' ט' הקדמה ו'
הרח"ד בראשית מ"ג ט"ז
על ידי סעדיה
ש' מרץ 30, 2019 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד שיתיר עצמו למיתה
תגובות: 11
צפיות: 481

Re: עד שיתיר עצמו למיתה

עושה חדשות כתב:יש שאלה נוספת בהא דחבר אי"צ התראה;
הרי במי שאינו חבר צריך להתרות תוכ"ד למעשה העבירה, אבל ביותר מכך אמרי' דלמא אשתליין. וק' למה מי שמתרים בו בסמוך כ"כ (אבל יותר מכדי דיבור) עלול לשכחה יותר מחבר?
על ידי סעדיה
ש' מרץ 30, 2019 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטה פלאית, הנוטל ידיו לא עלתה לו נטילה!
תגובות: 4
צפיות: 473

Re: שיטה פלאית, הנוטל ידיו לא עלתה לו נטילה!

איש_ספר כתב:ל"מ שעמדו בדברי הרשב"א והרמב"ם (ובסה"מ לרש"פ אין מאומה).

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f= ... 04#p247870
על ידי סעדיה
ה' מרץ 28, 2019 4:45 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'כּרעותיה' (כ"ף דגושה) או 'כרעותיה' (כ"ף רפה)?
תגובות: 9
צפיות: 348

Re: 'כּרעותיה' (כ"ף דגושה) או 'כרעותיה' (כ"ף רפה)?

[אינני מונח בסוגיא, ויתכן שהראיה שאביא כבר מובאת בפוסקים.] אמו"ר שליט"א אמר לי ראיה לשיטת הגר"א ממה שאומרים בהוצאת ספר תורה - ממסכת סופרים [פי"ד, י"ב] ועוד צריך על הכל יתגדל וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתעלה ויתהדר ויתקלס הנכבד והנורא שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא...
על ידי סעדיה
ה' מרץ 28, 2019 2:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל זה אכניס בק"ו
תגובות: 4
צפיות: 181

Re: כל זה אכניס בק"ו

לפי המונח בזכרוני כל זה אכניס אומרים רק כאשר הקל והחמור נקבעים בהוכחה מהלכה ולא מסברא שאז לא שייך לפרוך מסברא כי הא חזינן שהתורה החמירה בדין החמור יותר מהקל, וזה הפירוש דכל זה אכניס. ומובן לפי זה בבירור למה לא שייך לומר כן בחומרא הכתובה בפסוק. אך ההו"א של תוס' היתה שגם בחומרא הכתובה בפסוק אם י...
על ידי סעדיה
ד' מרץ 27, 2019 7:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 229
צפיות: 13187

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

ומענין לענין, אתמה בלחש, הואיל וראו לזכות את הרבים במצות תפלין, למה מניחים להמון העם תפלין אשר רבותיהם הורו להם שלא לברך עליהם ??? (שיטת הגר"ז בפרשיות, אינה מקובלת על בני אשכנז, וכ"ש וכ"ש על בני ספרד שאינם מברכים על תפלין המסודרות כהט"ז) ואולי כבר עמדו בזה כאן מי הורה שלא לברך ע...
על ידי סעדיה
ג' מרץ 26, 2019 8:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 229
צפיות: 13187

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

ומענין לענין, אתמה בלחש, הואיל וראו לזכות את הרבים במצות תפלין, למה מניחים להמון העם תפלין אשר רבותיהם הורו להם שלא לברך עליהם ??? (שיטת הגר"ז בפרשיות, אינה מקובלת על בני אשכנז, וכ"ש וכ"ש על בני ספרד שאינם מברכים על תפלין המסודרות כהט"ז) ואולי כבר עמדו בזה כאן מי הורה שלא לברך ע...
על ידי סעדיה
ב' מרץ 25, 2019 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורים סותרים זא״ז אי הגר״ח מבריסק אמר הלל בליל פסח בביהמ״ד
תגובות: 14
צפיות: 441

Re: סיפורים סותרים זא״ז אי הגר״ח מבריסק אמר הלל בליל פסח בביהמ״ד

איזה סיפור מופרך? הרי כו"ע מודים שהגרי"ז לא אמר הלל - השאלה רק על אביו הגר"ח. היכן פרסם זאת הרב זוין (ואיזה סיפור פרסם, שהגר"ח כן אמר או שלא אמר..?) - האם נדפס באחד מספריו אם אין לך מושג על ההולך ילך בבריסק חבל לעסוק במנהגם. אין צד בעולם שהגרי"ז לא היה אומר הלל בליל פסח איל...
על ידי סעדיה
ב' מרץ 18, 2019 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: והתחייבנו לקבלו לתורה
תגובות: 32
צפיות: 656

Re: והתחייבנו לקבלו לתורה

הגרצ"פ מתיחס רק לדברי הגואל ולמשמעות העולה מדבריו שיש מקום לחשוש לפגם זרעו יותר מעל עבירת איסור של עצמו. לזה מסביר הגרצ"פ שבהלכה הנלמדת מדרשה אכן כך היא. לגבי השאלה האם הגואל צדק שאין הלמ"מ המתירה מואבית, לא התייחס הגרצ"פ כלל, כי אין זה משנה כלל לעצם התשובה. ודאי שאין להוכיח מזה ...
על ידי סעדיה
א' מרץ 17, 2019 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והתחייבנו לקבלו לתורה
תגובות: 32
צפיות: 656

Re: והתחייבנו לקבלו לתורה

לפי דבריך לא היה צריך את כל ההקדמה של הגרצ"פ: שו"ת הר צבי אבן העזר סימן עג ולכן היה נ"ל, בהקדם מה שיש לחקור בכל פלוגתא דדינא שעמדו למנין והוחלט על פי רוב דעות, אם בדורות שאח"כ עמדו שנית למנין והדין יצא ע"פ רוב דעות להיפוך מדעת בי"ד ראשון, וכי נאמר שכל הדור הקודם עברו א...
על ידי סעדיה
א' מרץ 17, 2019 7:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והתחייבנו לקבלו לתורה
תגובות: 32
צפיות: 656

Re: והתחייבנו לקבלו לתורה

זה מה שהגואל סבר, אבל אין הכרח שהוא צדק, - ראה בחי' מרן רי"ז הלוי על רות. הראיה אינה מדבריו של הגואל, אלא מדבריו של הגרצ"פ. מדבריו ברור שאכן זה היה המצב, שדין זה היה חידוש גמור, ושייתכן שיחלקו על כך. איפה אתה רואה שהגרצ"פ נקט שהגואל צדק? הוא בא לדחות דבר הרב טביומי שהוכיח מדברי הגואל...
על ידי סעדיה
ש' מרץ 16, 2019 9:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והתחייבנו לקבלו לתורה
תגובות: 32
צפיות: 656

Re: והתחייבנו לקבלו לתורה

ובחלק מן המקורות שציינתי בהערה שם, נראה שזה היה חידוש גמור, ויש אפשרות שגם בי"ד אחר יחלוק על החידוש הזה ויפסוק בבירור שעמונית ומואבית אסורות לבוא בקהל. עיין למשל: שו"ת הר צבי אבן העזר סימן עג הנה מה שהוכיח ממעשה דהגואל, לכאורה קשה לאומרו שהגואל לא הקפיד על עבירת ל"ת שבתורה, ובפרט בדו...
על ידי סעדיה
ד' מרץ 13, 2019 10:10 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פסוק לי פסוקך, על מלחמות עמלק
תגובות: 1
צפיות: 112

Re: פסוק לי פסוקך, על מלחמות עמלק

נוטר הכרמים כתב:ושמעתי לבאר צירוף שלשת הפסוקים הללו

קול אליהו
על ידי סעדיה
ד' מרץ 13, 2019 5:13 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: סקר לאשכנזים - הפטרת פקודי [נפרדת, כש'ויקהל' היא 'שקלים']
תגובות: 9
צפיות: 566

Re: סקר לאשכנזים - הפטרת פקודי [נפרדת, כש'ויקהל' היא 'שקלים']

הגרש"ד זצ"ל בספר האגרת הזאת האריך בפרשתא דא.
על ידי סעדיה
ג' מרץ 12, 2019 3:20 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: רק מקרא מגילה היא מצוה?
תגובות: 22
צפיות: 2006

Re: רק מקרא מגילה היא מצוה?

רק בדרך אגב, נהוג עלמא להכריז קודם ברכות המגילה בשחרית, להתכוין לצאת בשהחיינו גם על מצוות היום וכו'. והמקור הוא במג"א סי' תרצב שהביא כן בשם השל"ה. אמנם הילך לש' השל"ה, כה הם דבריו: כשמברכין על קריאת מגילה ושהחיינו, יכוין שיצא בברכות אלו גם על סעודת פורים שיאכל, ומצות משלוח מנות כו', ...
על ידי סעדיה
ב' מרץ 11, 2019 5:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 81
צפיות: 2099

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

בן מיכאל כתב:
סעדיה כתב:
שייף נפיק כתב:הר"י פערלא על הרס"ג מביא דעה כזו, ובזה מבאר איך זכתה אסתר בבית המן ולא הוי שלל עמלק.
יבואו ויציינו

ח"א עמ' 524

תוכל לתת לי מ"מ לפי עשין וכו'?

סוף עשה ס'
על ידי סעדיה
ב' מרץ 11, 2019 7:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: עין תחת עין לשיטת המורה נבוכים
תגובות: 84
צפיות: 5719

Re: עין תחת עין לשיטת המורה נבוכים

תמחל לי שאני מטריד, לא הביישן למד. למה כאשר שור מזיק אדם לא אמרי' 'אין דמים לבן חורין'? או שבזה ג"כ הגדר הוא כמו כופר האיברים? אולי בעצם אתה מתכוין לומר שהרמב"ם פוטר שור שהזיק אדם לדינא? תפרט לי קצת כי כבר עברו כמעט שני עשורים מאז שלמדתי ענינים אלו בפעם האחרונה. עי' בחי' ר' שמואל ב"ק...
על ידי סעדיה
ב' מרץ 11, 2019 6:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "פחד" - האם יש בזה חוסר באמונה?
תגובות: 32
צפיות: 822

Re: "פחד" - האם יש בזה חוסר באמונה?

דרופתקי דאורייתא כתב:
סעדיה כתב:עי' קהלות יעקב סוטה סי' ו'

אנא אם מישהו יוכל להביא דברי הקה"י הנ"ל

קהלות יעקב.PDF
(618.06 KiB) הורד 20 פעמים


וע"ע כאן

הרב נבנצל.PDF
(470.84 KiB) הורד 17 פעמים
על ידי סעדיה
א' מרץ 10, 2019 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 81
צפיות: 2099

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

שייף נפיק כתב:הר"י פערלא על הרס"ג מביא דעה כזו, ובזה מבאר איך זכתה אסתר בבית המן ולא הוי שלל עמלק.
יבואו ויציינו

ח"א עמ' 524
על ידי סעדיה
ה' מרץ 07, 2019 9:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "פחד" - האם יש בזה חוסר באמונה?
תגובות: 32
צפיות: 822

Re: "פחד" - האם יש בזה חוסר באמונה?

עי' קהלות יעקב סוטה סי' ו'
על ידי סעדיה
ד' מרץ 06, 2019 8:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 70
צפיות: 832

Re: בבא קמא כ"ה ב' - ק"ו אפשר משאי אפשר

עי' בחי' ר"ח הלוי הל' מטמאי משכב ומושב ד"ה והנה בב"ק.
על ידי סעדיה
ג' מרץ 05, 2019 6:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם לא בריתי יומם ולילה
תגובות: 14
צפיות: 658

Re: אם לא בריתי יומם ולילה

הצעיר באלפי כתב:אי"ז ח"ו מגרע ביסוד זה, כי רבי חיים וואלאזינער זי"ע גדול מרבן שמו, וזכאי וראוי לומר כן מדעת עצמו אם סובר שאכן זהו האמת, רק שבדרך כלל אנו מוצאים ליסודיות כגון אלה, מקורות בדברי הקדמונים

אור יחזקאל.PNG
אור יחזקאל.PNG (38.72 KiB) נצפה 235 פעמים
על ידי סעדיה
ב' מרץ 04, 2019 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין תלמיד חכם בזמן הזה
תגובות: 5
צפיות: 286

Re: דין תלמיד חכם בזמן הזה

עזריאל ברגר כתב:והגראי"ל שטיינמן (חנוכה).

ערב חנוכה
על ידי סעדיה
ב' מרץ 04, 2019 4:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 129
צפיות: 18831

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

עושה חדשות כתב:בלא"ה שיבוש... הגר"ח והאבנ"ז לא נפגשו מעולם. (כך טוען הגרא"י שליט"א).
על ידי סעדיה
ב' מרץ 04, 2019 10:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: החילוק בין אבא לאמא
תגובות: 30
צפיות: 2997

Re: החילוק בין אבא לאמא

ואולי יהיה נפק"מ בין התירוצים השונים באופן של שחיטת מעוברת עם אבי הולד (למ"ד חוששין לזרע האב) ביום אחד. לכאו' באמת לפי האשכול והעיטור דההיתר של שחיטת מעוברת הוא משום דאכתי ל"ח "בנו", (אבל לעולם הוי כמו שחיטה בולד והיה ראוי לאסור), ואם כהנ"ל דהעובר אינו מתייחס לאמו אבל ...
על ידי סעדיה
ד' פברואר 27, 2019 9:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 36
צפיות: 2910

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

אכן ממעשה אברהם אבינו בריש פרשת וירא - סתירה ברורה לטענת החזון איש זצ"ל אין למדין דבר מקודם מתן תורה, ואת הגדרים והפרטים צריכים למצוא אותם בתורה שניתנה בסיני. וכמו שאם תתנהג מישהי כמו רבקה אימנו לא נמצא אחד שיאמר שזה חסד בימינו כי אם ניצול ציני ואכזרי, וחוסר פרופרציה של הילדה. שיהיה אדם מבוגר ...
על ידי סעדיה
ב' פברואר 25, 2019 3:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה בשבת לתינוק שנולד ע"י זירוז או תיכנון הלידה בשבת
תגובות: 25
צפיות: 1358

Re: מילה בשבת לתינוק שנולד ע"י זירוז או תיכנון הלידה בשבת

בזכרוני מונח, שיש שפירשו 'טעמא דקרא' להא דיוצא דופן אינו נימול בשבת, כי זמן הלידה לא בא בטבע אלא בבחירה, ורק לידה טבעית זמנה מוחלט לדחות שבת. אולי יש משהו. בן מלך שבת קודש שער שני אות ד עמ' רנ"ז ביאר זאת בטעמא דקרא לשיטת הרמב"ם שיוצא דופן אין דוחה את השבת אע"פ שלשיטת הרמב"ם יוצא...
על ידי סעדיה
ב' פברואר 25, 2019 9:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: שחיטת עוף טריפה
תגובות: 26
צפיות: 631

Re: שחיטת עוף טריפה

בן פרצי כתב:אין איסור אכילת נבילה קשור לטומאת נבילה, על אף שכמובן בדרך כלל הם חופפים.

עי' בחי' הגר"ח נזיר נ.
על ידי סעדיה
ו' פברואר 22, 2019 10:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדעת החזו"א על איסור שוחד
תגובות: 12
צפיות: 452

Re: בדעת החזו"א על איסור שוחד

מרן זללה"ה מתייחס לזה שם, עיי"ש.
על ידי סעדיה
ג' פברואר 19, 2019 8:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגר"א חולק על הירושלמי
תגובות: 10
צפיות: 484

Re: הגר"א חולק על הירושלמי

דרך מפרשי המשנה במקומות רבים לפרש המשנה דלא כמ"ש בגמרא (אף שלא ציינו כן בפירוש כמו שהובא כאן מהגאון). וז"ב. (ואם צ"ע, זה על הלשון. אבל דומני שבתורת הגר"א אין זו הפתעה כ"כ. יתקנו אותי הבקיאים). שמעתי פעם דוגמה יפה לזה: אבות דר"נ מבארת לכאורה במקומות רבים משניות מס' אבות...
על ידי סעדיה
ה' פברואר 14, 2019 6:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כלים - הערות ופנינים ומציאות הדברים
תגובות: 9
צפיות: 382

Re: מסכת כלים - הערות ופנינים ומציאות הדברים

חי' ר' גדליה
שיעורי רבנו יחיאל מיכל
משנת טהרות
כלי החרס בספרות התלמוד
על ידי סעדיה
ה' פברואר 14, 2019 4:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 3218

Re: הישגים או עמל

אוצר החכמה כתב:(לא אומר על דברי התוספות חס ושלום אבל אף אחד לא אמר על דבריהם כך)

הגהות הגר"א עירובין ע"ו:
על ידי סעדיה
ה' פברואר 14, 2019 12:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1589
צפיות: 206826

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

בחיל ורעדה, וביודעי שאיני כדאי, אני מצרף כאן קובץ עם קצת קוויים כלליים לדרכו של רבינו הגר"ש זצ"ל בשיעוריו, כמובן כפי הבנת הכותב. כפי שכתבתי בגוף המאמר, הינו עוסק בעיקר ברובד החיצוני של הדברים, ואעפ"כ הואיל ואני עצמי קיבלתי תועלת גדולה גם ברובד זה, אמרתי לשתף את הדברים עם אחרים. אך כמ...
על ידי סעדיה
ג' פברואר 12, 2019 8:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1589
צפיות: 206826

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

אברהם כתב:
נוטר הכרמים כתב:אפשר להשיגו במקומות נוספים בירושלים ובבני ברק אצל תלמידים. מחירו 60 ש"ח.


אפשר לקבל בבקשה רשימת תפוצה בירושלים?

אין קול ואין עונה ואין קשב?
על ידי סעדיה
ג' פברואר 12, 2019 9:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 238
צפיות: 22922

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

מקדש מלך כתב:הרב זאב. יישר כח גדול על המאמץ הלא יאמן שאתה משקיע עבורנו!

גא"מ
על ידי סעדיה
א' פברואר 10, 2019 1:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129707

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

עושה חדשות כתב:ראיתי מביאים בשם תוספות על התורה, דמצות קידוש בשבת בכניסתו היא כעין המצוה לקדש בכור אע"ג שהוא קדוש מאליו.
לע"ע לא מצאתי, אשמח להיעזר בכם.

המעין יב.PDF
מושב זקנים
(272.35 KiB) הורד 38 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם