מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1240 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סעדיה
ד' יוני 26, 2019 7:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: החינוך לתפילה - אז והיום
תגובות: 31
צפיות: 3316

Re: החינוך לתפילה - אז והיום

פרנקל תאומים כתב:הנצי''ב נ''ע התפלל 15-20 דקות תפילת שחרית? זה נשמע קצת גוזמא.
איך אפשר לדחוס את כל המילים של שחרית בעשרים דקות?
על ידי סעדיה
ג' יוני 25, 2019 6:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע
תגובות: 29
צפיות: 4072

Re: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע

עושה חדשות כתב:שאלה אחרת;
מיסמך גאולה לתפילה זה רק בתפילת שמו"ע, או גם בשאר תפילות?
(מחד גיסא הרי מצינו מחלוקת לגבי תפילת ערבית, ומאידך זה מוזכר גם אצל חזקיהו)
על ידי סעדיה
ד' יוני 19, 2019 3:18 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: נטילת לולב שלא אחרי תפילת שחרית
תגובות: 21
צפיות: 3070

Re: נטילת לולב שלא אחרי תפילת שחרית

יפה. אך מניין שיש לומר הלל סמוך אחרי שחרית? העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה השני מתקיע ובשעת ההלל הראשון מקרא את ההלל [ראש השנה פ"ד מ"ז]. ראיתי ידיעה מענינת, ויש בה גם לענין השייכות בין ההלל לשחרית בדוקא. ז"ל ספר הבתים - כתב הרב הנגיד, ומה שאמרו שאם לא אמר על הניסים אין מחזירין...
על ידי סעדיה
ג' יוני 18, 2019 3:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'ובהם נהגה יומם ולילה' - מדוע קדם יום ללילה?
תגובות: 21
צפיות: 1375

Re: 'ובהם נהגה יומם ולילה' - מדוע קדם יום ללילה?

אגב, זכור לי שהשאגת אריה אומר שמי שלא הניח תפילין ביום, יניחם בלילה שאח"כ, (לשיטתו באיסור זה, עמש"כ סי' מג. ולהלכה אסור - שו"ע ומ"ב או"ח ל ה), ומקיים בזה תשלומין למצוות התפילין שהחסיר ביום כי בהנחת תפילין נאמר 'למען תהיה תורת ה' בפיך', ולכן תפילין הם כלימוד תורה, שהלילה הול...
על ידי סעדיה
ו' יוני 07, 2019 1:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא "פשטות המתחדשים" גיליון שבועות תשע"ט
תגובות: 5
צפיות: 780

Re: כתב העת למקרא "פשטות המתחדשים" גיליון שבועות תשע"ט

שמואל שלומוביץ כתב:מנם שלמי שמחה בהר עיבל ובברית הר סיני, כנראה היו שניהם שלמי יחיד להבדיל משלמי ציבור הנזכרים כאן. אלא שכפי שהעיר הרב גרינהוט קרבו בציבור.

עי' במקד"ד קדשים סו"ס כ'
על ידי סעדיה
ב' יוני 03, 2019 10:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היה למזבח החיצון שבמשכן גג? במדבר ד, יג
תגובות: 1
צפיות: 159

Re: האם היה למזבח החיצון שבמשכן גג? במדבר ד, יג

עי' בראבי"ה סי' תת"ח, ובחזקוני במדבר י"ז ד'.
על ידי סעדיה
ה' מאי 30, 2019 6:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1645
צפיות: 227273

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

יישר כח למגיבים המחזקים. דומני שהמעשה עם האדר"ת היה שלפני שבירך דיין האמת בפטירת הרבנית התמהמה זמן רב יחסית. וביאר שאמרו "כשם" שמברך על הטובה כך מברך וכו', ורצה להרגיש אותה השמחה כמו בעת שנישאה לו, וזה לוקח קצת זמן.... מסתמא יש כאן מומחים שיוכלו לקשר למקור יותר מדוייק. [בסמוך תיקנו ש...
על ידי סעדיה
ד' מאי 29, 2019 6:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מפנקסו של אברך ליטאי
תגובות: 307
צפיות: 14615

Re: מפנקסו של אברך ליטאי

חיימשה כתב: את רבבות זקני ישראל ובראשם הסנהדרין מלווים את הכהן גדול הצעיר בדרכו לביתו אחר עבודת יוה''כ..

יומא דף ע"א ריש ע"ב
על ידי סעדיה
ד' מאי 29, 2019 6:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: על דרכו המחודשת של הגר"ל מינצברג ביחס להנאות עוה"ז והמשכה אצל תלמידיו
תגובות: 187
צפיות: 9267

Re: על דרכו המחודשת של הגר"ל מינצברג ביחס להנאות עוה"ז והמשכה אצל תלמידיו

דעת_האברך כתב:אין הכוונה שצריך לרדוף אחרי ההנאות, ועל כך אמרו חז"ל פת במלח תאכל וכו', אולם כאשר כבר אוכלים ונהנים מתבאר בדברי הכוזרי שיש ליהנות מכך עד הסוף

להעיר מדברי הראב"ד -
על ידי סעדיה
ד' מאי 29, 2019 7:35 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 423
צפיות: 2442

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

משולש כתב:רבי דוד לוריא מכנה את רבי משה ריבלין כבר בשנת תרי"ב "המגיד דורש ציון"

למטה מצד שמאל
על ידי סעדיה
ג' מאי 28, 2019 6:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגרי"ס ו'מתעסק'?
תגובות: 8
צפיות: 519

Re: הגרי"ס ו'מתעסק'?

עי' באחיזה בעקב שם הערה ד'.
על ידי סעדיה
ג' מאי 28, 2019 4:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מפנקסו של אברך ליטאי
תגובות: 307
צפיות: 14615

Re: מפנקסו של אברך ליטאי

הרב פ"ת, נולדת אתמול? וכי ריב"ז לא היה גדול בתורתו מרחב"ד, ובכל זאת שלח 'קוויטל' דוקא אליו ולא סמך על תפלתו שלו? וכמובן זו רק דוגמא בעלמא לשבר את האוזן, כי מי יכול לדמות עצמו לתנאים קדושי עליון אלו, אך עכ"פ מצינו כבר 'היררכיה' דומה (איני מכיר כלל את האנשים המדוברים כאן, ואני מדב...
על ידי סעדיה
ג' מאי 21, 2019 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: דהנך משכי במלכותייהו עד דאתי משיחא
תגובות: 5
צפיות: 194

Re: דהנך משכי במלכותייהו עד דאתי משיחא

עושה חדשות כתב:בגמ' ריש עבודה זרה מבואר דמלכות רומי ומלכות פרס, "משכי במלכותייהו עד דאתי משיחא".

מה ניתן לפרש על המלכויות וממשלות דהיום, מי מהם ממשיכה של רומי, ומי של פרס.

ורומי היא משעבד בגליות מלכות רומי, ופרס היא משעבד בגליות בבל, והיא מלכות ישמעאל המולכת עכשיו

תוספות רי"ד שם
על ידי סעדיה
א' מאי 19, 2019 8:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זה" נאמר על הדבר הנוכח כנגדו
תגובות: 11
צפיות: 424

Re: "זה" נאמר על הדבר הנוכח כנגדו

ע"ע ברשב"ם בראשית ל"ז י"ט
על ידי סעדיה
ג' מאי 14, 2019 9:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל
תגובות: 143
צפיות: 17021

Re: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל

דורשי יחודך כתב:איך נקרא ספר הזכרון?

viewtopic.php?f=7&p=506935#p506678
על ידי סעדיה
א' מאי 05, 2019 11:09 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 757
צפיות: 94398

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

עושה חדשות כתב:על קידוש נוסף ביום השבת, בסמוך לסעודה עצמה, ראיתי כעת -
קב''ס - נזר התורה.PDF

viewtopic.php?f=19&t=41046&start=520#p481156
על ידי סעדיה
ה' מאי 02, 2019 4:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון קובץ הארבעים - מדור זכרון מיוחד - הגר"ש דבליצקי זצ"ל
תגובות: 60
צפיות: 4431

Re: ישורון קובץ הארבעים - מדור זכרון מיוחד - הגר"ש דבליצקי זצ"ל

מישהו התקשר אליי היום שראה באיזה קובץ משנת תשע"א איזה מאמר ובו דין ודברים בין רב א' שהורה שדין ע"פ לאחר חצות כדין חוה"מ, ואין להניח בו תפילין, אפילו אם לא הניח עדיין באותו יום ! עי"ש טעמו באריכות, והגיבו לו בתוקף, ואמר לי המתקשר הנ"ל להעיד שרבינו היה מתפלל קבוע בפרהסיא מנחה...
על ידי סעדיה
ג' אפריל 30, 2019 5:24 am
פורום: פסח
נושא: הלל השלם בחוה"מ פסח
תגובות: 10
צפיות: 2297

Re: הלל השלם בחוה"מ פסח

נראה בכוונת הרב סעדיה, דבאמת אפילו לפי חידוש הגר"ח אין הכוונה שיש חיוב של הלל על אחד מימי הפסח, ורק שמקדימין לומר בראשון, אלא באמת הכלל הוא כמש"כ במחזור ויטרי "שני ימים ראשונים של פסח שהן עיקר הפסח", ואעפ"כ ס"ל להגר"ח דשייך בזה תשלומין, וממילא שאם לא היה מחוייב בה...
על ידי סעדיה
ב' אפריל 08, 2019 9:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זאת תורת הילדת
תגובות: 5
צפיות: 1362

Re: זאת תורת הילדת

עי' במש"ח ובהרח"ד.
על ידי סעדיה
ה' אפריל 04, 2019 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה
תגובות: 16
צפיות: 506

Re: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה

קדוש ישראל.PDF
(92.75 KiB) הורד 40 פעמים
על ידי סעדיה
ד' אפריל 03, 2019 3:29 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: סדר הפועל והנפעל
תגובות: 2
צפיות: 1173

Re: סדר הפועל והנפעל

הכוה"ק ויקרא י"ז י"ג
אילת השחר כלל קפ"ד
אהל יהושע דרוש א' סי' ט' הקדמה ו'
הרח"ד בראשית מ"ג ט"ז
על ידי סעדיה
ש' מרץ 30, 2019 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד שיתיר עצמו למיתה
תגובות: 11
צפיות: 603

Re: עד שיתיר עצמו למיתה

עושה חדשות כתב:יש שאלה נוספת בהא דחבר אי"צ התראה;
הרי במי שאינו חבר צריך להתרות תוכ"ד למעשה העבירה, אבל ביותר מכך אמרי' דלמא אשתליין. וק' למה מי שמתרים בו בסמוך כ"כ (אבל יותר מכדי דיבור) עלול לשכחה יותר מחבר?
על ידי סעדיה
ש' מרץ 30, 2019 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטה פלאית, הנוטל ידיו לא עלתה לו נטילה!
תגובות: 5
צפיות: 644

Re: שיטה פלאית, הנוטל ידיו לא עלתה לו נטילה!

איש_ספר כתב:ל"מ שעמדו בדברי הרשב"א והרמב"ם (ובסה"מ לרש"פ אין מאומה).

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f= ... 04#p247870
על ידי סעדיה
ה' מרץ 28, 2019 4:45 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'כּרעותיה' (כ"ף דגושה) או 'כרעותיה' (כ"ף רפה)?
תגובות: 14
צפיות: 1525

Re: 'כּרעותיה' (כ"ף דגושה) או 'כרעותיה' (כ"ף רפה)?

[אינני מונח בסוגיא, ויתכן שהראיה שאביא כבר מובאת בפוסקים.] אמו"ר שליט"א אמר לי ראיה לשיטת הגר"א ממה שאומרים בהוצאת ספר תורה - ממסכת סופרים [פי"ד, י"ב] ועוד צריך על הכל יתגדל וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתעלה ויתהדר ויתקלס הנכבד והנורא שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא...
על ידי סעדיה
ה' מרץ 28, 2019 2:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל זה אכניס בק"ו
תגובות: 4
צפיות: 246

Re: כל זה אכניס בק"ו

לפי המונח בזכרוני כל זה אכניס אומרים רק כאשר הקל והחמור נקבעים בהוכחה מהלכה ולא מסברא שאז לא שייך לפרוך מסברא כי הא חזינן שהתורה החמירה בדין החמור יותר מהקל, וזה הפירוש דכל זה אכניס. ומובן לפי זה בבירור למה לא שייך לומר כן בחומרא הכתובה בפסוק. אך ההו"א של תוס' היתה שגם בחומרא הכתובה בפסוק אם י...
על ידי סעדיה
ד' מרץ 27, 2019 7:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 229
צפיות: 15116

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

ומענין לענין, אתמה בלחש, הואיל וראו לזכות את הרבים במצות תפלין, למה מניחים להמון העם תפלין אשר רבותיהם הורו להם שלא לברך עליהם ??? (שיטת הגר"ז בפרשיות, אינה מקובלת על בני אשכנז, וכ"ש וכ"ש על בני ספרד שאינם מברכים על תפלין המסודרות כהט"ז) ואולי כבר עמדו בזה כאן מי הורה שלא לברך ע...
על ידי סעדיה
ג' מרץ 26, 2019 8:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 229
צפיות: 15116

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

ומענין לענין, אתמה בלחש, הואיל וראו לזכות את הרבים במצות תפלין, למה מניחים להמון העם תפלין אשר רבותיהם הורו להם שלא לברך עליהם ??? (שיטת הגר"ז בפרשיות, אינה מקובלת על בני אשכנז, וכ"ש וכ"ש על בני ספרד שאינם מברכים על תפלין המסודרות כהט"ז) ואולי כבר עמדו בזה כאן מי הורה שלא לברך ע...
על ידי סעדיה
ב' מרץ 25, 2019 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורים סותרים זא״ז אי הגר״ח מבריסק אמר הלל בליל פסח בביהמ״ד
תגובות: 14
צפיות: 763

Re: סיפורים סותרים זא״ז אי הגר״ח מבריסק אמר הלל בליל פסח בביהמ״ד

איזה סיפור מופרך? הרי כו"ע מודים שהגרי"ז לא אמר הלל - השאלה רק על אביו הגר"ח. היכן פרסם זאת הרב זוין (ואיזה סיפור פרסם, שהגר"ח כן אמר או שלא אמר..?) - האם נדפס באחד מספריו אם אין לך מושג על ההולך ילך בבריסק חבל לעסוק במנהגם. אין צד בעולם שהגרי"ז לא היה אומר הלל בליל פסח איל...
על ידי סעדיה
ב' מרץ 18, 2019 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: והתחייבנו לקבלו לתורה
תגובות: 32
צפיות: 918

Re: והתחייבנו לקבלו לתורה

הגרצ"פ מתיחס רק לדברי הגואל ולמשמעות העולה מדבריו שיש מקום לחשוש לפגם זרעו יותר מעל עבירת איסור של עצמו. לזה מסביר הגרצ"פ שבהלכה הנלמדת מדרשה אכן כך היא. לגבי השאלה האם הגואל צדק שאין הלמ"מ המתירה מואבית, לא התייחס הגרצ"פ כלל, כי אין זה משנה כלל לעצם התשובה. ודאי שאין להוכיח מזה ...
על ידי סעדיה
א' מרץ 17, 2019 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והתחייבנו לקבלו לתורה
תגובות: 32
צפיות: 918

Re: והתחייבנו לקבלו לתורה

לפי דבריך לא היה צריך את כל ההקדמה של הגרצ"פ: שו"ת הר צבי אבן העזר סימן עג ולכן היה נ"ל, בהקדם מה שיש לחקור בכל פלוגתא דדינא שעמדו למנין והוחלט על פי רוב דעות, אם בדורות שאח"כ עמדו שנית למנין והדין יצא ע"פ רוב דעות להיפוך מדעת בי"ד ראשון, וכי נאמר שכל הדור הקודם עברו א...
על ידי סעדיה
א' מרץ 17, 2019 7:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והתחייבנו לקבלו לתורה
תגובות: 32
צפיות: 918

Re: והתחייבנו לקבלו לתורה

זה מה שהגואל סבר, אבל אין הכרח שהוא צדק, - ראה בחי' מרן רי"ז הלוי על רות. הראיה אינה מדבריו של הגואל, אלא מדבריו של הגרצ"פ. מדבריו ברור שאכן זה היה המצב, שדין זה היה חידוש גמור, ושייתכן שיחלקו על כך. איפה אתה רואה שהגרצ"פ נקט שהגואל צדק? הוא בא לדחות דבר הרב טביומי שהוכיח מדברי הגואל...
על ידי סעדיה
ש' מרץ 16, 2019 9:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והתחייבנו לקבלו לתורה
תגובות: 32
צפיות: 918

Re: והתחייבנו לקבלו לתורה

ובחלק מן המקורות שציינתי בהערה שם, נראה שזה היה חידוש גמור, ויש אפשרות שגם בי"ד אחר יחלוק על החידוש הזה ויפסוק בבירור שעמונית ומואבית אסורות לבוא בקהל. עיין למשל: שו"ת הר צבי אבן העזר סימן עג הנה מה שהוכיח ממעשה דהגואל, לכאורה קשה לאומרו שהגואל לא הקפיד על עבירת ל"ת שבתורה, ובפרט בדו...
על ידי סעדיה
ד' מרץ 13, 2019 10:10 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פסוק לי פסוקך, על מלחמות עמלק
תגובות: 1
צפיות: 171

Re: פסוק לי פסוקך, על מלחמות עמלק

נוטר הכרמים כתב:ושמעתי לבאר צירוף שלשת הפסוקים הללו

קול אליהו
על ידי סעדיה
ד' מרץ 13, 2019 5:13 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: סקר לאשכנזים - הפטרת פקודי [נפרדת, כש'ויקהל' היא 'שקלים']
תגובות: 9
צפיות: 1590

Re: סקר לאשכנזים - הפטרת פקודי [נפרדת, כש'ויקהל' היא 'שקלים']

הגרש"ד זצ"ל בספר האגרת הזאת האריך בפרשתא דא.
על ידי סעדיה
ג' מרץ 12, 2019 3:20 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: רק מקרא מגילה היא מצוה?
תגובות: 22
צפיות: 2201

Re: רק מקרא מגילה היא מצוה?

רק בדרך אגב, נהוג עלמא להכריז קודם ברכות המגילה בשחרית, להתכוין לצאת בשהחיינו גם על מצוות היום וכו'. והמקור הוא במג"א סי' תרצב שהביא כן בשם השל"ה. אמנם הילך לש' השל"ה, כה הם דבריו: כשמברכין על קריאת מגילה ושהחיינו, יכוין שיצא בברכות אלו גם על סעודת פורים שיאכל, ומצות משלוח מנות כו', ...
על ידי סעדיה
ב' מרץ 11, 2019 5:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 81
צפיות: 2551

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

בן מיכאל כתב:
סעדיה כתב:
שייף נפיק כתב:הר"י פערלא על הרס"ג מביא דעה כזו, ובזה מבאר איך זכתה אסתר בבית המן ולא הוי שלל עמלק.
יבואו ויציינו

ח"א עמ' 524

תוכל לתת לי מ"מ לפי עשין וכו'?

סוף עשה ס'
על ידי סעדיה
ב' מרץ 11, 2019 7:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: עין תחת עין לשיטת המורה נבוכים
תגובות: 84
צפיות: 6145

Re: עין תחת עין לשיטת המורה נבוכים

תמחל לי שאני מטריד, לא הביישן למד. למה כאשר שור מזיק אדם לא אמרי' 'אין דמים לבן חורין'? או שבזה ג"כ הגדר הוא כמו כופר האיברים? אולי בעצם אתה מתכוין לומר שהרמב"ם פוטר שור שהזיק אדם לדינא? תפרט לי קצת כי כבר עברו כמעט שני עשורים מאז שלמדתי ענינים אלו בפעם האחרונה. עי' בחי' ר' שמואל ב"ק...

עבור לחיפוש מתקדם