החיפוש הניב 1097 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סעדיה
ה' דצמבר 13, 2018 3:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 56
צפיות: 924

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

צ"ל מציאה, שלמדתי הסוגיא התקשה מו"ר בענין ההיתר איזה היתר יש כאן וכבר הנו"כ תמהו בזה טובא. וחיפשתי בנו"כ הרמב"ם ואפילו בהגהות וציונים של פרנקל לא הביאו שום מקור, ובבר אילן קפץ לי הזוהר.. פעם דברתי על זה עם הגאון ר' משה שפירא זצ"ל, והוא אמר לי שהבריסקר רב אמר שהיתר אסיפ...
על ידי סעדיה
א' דצמבר 09, 2018 7:33 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 117
צפיות: 13980

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

תם מה הוא אומר כתב:
הרואה כתב:גם אני שמעתי מאנשי בריסק שאינם לומדים קבלה כי אפילו ר' חיים לא היה מקובל, ומכיוון שכך אין מסורת.

!!
viewtopic.php?p=507309#p499455

עי' כאן אות פ"ד
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=3943#p29609
על ידי סעדיה
ה' דצמבר 06, 2018 11:42 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1345
צפיות: 159347

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

וגולת הכותרת, הספרים מכתב ידו על שבת וראש השנה, שהתעכבו בגלל עריכת מפתחות ועומדים לצאת בקרוב ממש . עבר קציר כלה קיץ.... גונב לאזני שהספר על שבת מוכן אבל מסרו אותו לאחד היחיד מתלמידיו כדי לעבור על הכל. רבינו הגר"ע אויערבאך הביע פליאתו בשבוע שעבר מדוע הספר על שבת מתעכב והרי ר' שמואל כתב את כולו....
על ידי סעדיה
ד' דצמבר 05, 2018 1:56 pm
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 339

Re: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז

ברמב"ם פ"ג ה"ג כתב:" וימים אלו הן הנקראין חנוכה והן אסורין בהספד ותענית כימי הפורים והדלקת הנרות בהם מצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה" ודייק הגרי"ד [בן הגרי"ז] סולובייציק :" דמוכח מזה דאיכא בהימים חלות שם מיוחד דנקראים ימי חנוכה ומשום זה אסורים בהספד ותענית וי...
על ידי סעדיה
ב' דצמבר 03, 2018 6:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11640

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

דברים אלו כמובן יוסברו יותר גם על פי תורתו האדירה בנושא פרשה שחזרה ונשנית. שאין הכוונה שחזרה כולה רק בגלל הלכה פלונית שנלמדת מהמילה שבתוך פסוק שמתוך הפרשיה, אלא שבאה הפרשה ללמד מצווה פלונית מצד וכיוון אחר [ממה שנשנה כבר במקום אחר]. ור' ליב בגאונותו היה מראה - איך כל ההלכות שנדרשו בפסוקים נובעים מאו...
על ידי סעדיה
ב' דצמבר 03, 2018 5:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסורות קדומות שלא נכתבו בתלמוד אלא רק לאחר מכן
תגובות: 13
צפיות: 355

Re: מסורות קדומות שלא נכתבו בתלמוד אלא רק לאחר מכן

עי' בתבואות שור סי' ל"ה ס"ק מ"ז.
וראה עוד בשו"ת הרמ"ע סי' ק"ז מש"כ ע"ד השימושא רבא.
על ידי סעדיה
א' דצמבר 02, 2018 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אנציקלופדיה תלמודית - כרך מא חדש!
תגובות: 10
צפיות: 771

Re: אנציקלופדיה תלמודית - כרך מא חדש!

ייש"כ.

יפוצו מעינתיך חוצה, ברחובות פלגי מים.
על ידי סעדיה
א' דצמבר 02, 2018 6:56 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11640

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

כך לדבריו, הקשר בין הפשט לדרש. הפשט מעניק את התשתית בכדי להבין את הדרש. דוגמא נפלאה לגישה זו הביא בשם הר' יצחק רצקר מהדרש שנאמר על הפסוק "לעשות מלאכתו", שחד אמר מלאכתו ממש וחד אמר לעשות צרכיו עמה. לפי הפשט אנו רואים שאשת פוטיפר ניסתה לפתות את יוסף, והוא בשום אופן לא הסכים. הדרש אינו בא לע...
על ידי סעדיה
ו' נובמבר 30, 2018 8:05 am
פורום: חנוכה
נושא: האם נס חנוכה היה מפורסם באותו זמן?
תגובות: 3
צפיות: 150

Re: האם נס חנוכה היה מפורסם באותו זמן?

ז"ל המש"ח (שמות י"ב ט"ז)
ולכן נעשה ההדלקה על ענין בלתי מפורסם ההדלקה שמונה ימים בהיכל

נראה בכונת השפתי חיים - נס 'גלוי' שאין לו הסבר טבעי, 'ומפורסם' שהתפרסם במשך הדורות ע"י מצות ההדלקה.
על ידי סעדיה
ה' נובמבר 29, 2018 10:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11640

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

לא מצינו בשום מקום שהרשב"ם סבור שכל עבודת ה' והאמונה צריכה להישאב מהפירוש שלו. אולי מצינו דבר כזה אצל מפרשים כדוגמת האבן עזרא, אבל האם כל כלל ישראל בדורינו אמור ללכת בעקבות אבן עזרא? ודאי הוא היה גדול וקדוש, אבל אין ספק שמדובר בדרך שאינה כבושה , ודאי לא לרבים. השקפת הראב"ע - יסוד מורא.PNG
על ידי סעדיה
ד' נובמבר 28, 2018 9:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?
תגובות: 20
צפיות: 539

Re: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?

בפשטות הדרשות של ר' עקיבא היו על התגין המיוחדים שבספר תגי. יתכן באמת שכך היה ראוי לומר מסברא בפשטות. אלא שרש"י לא פירש כך. תלמוד בבלי מסכת שבת דף פט עמוד א בשעה שעלה משה למרום מצאו להקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות. רש"י מסכת שבת דף פט עמוד א קושר כתרים - כגון הנך דאמרינן בפרק הבונה...
על ידי סעדיה
ד' נובמבר 28, 2018 9:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?
תגובות: 20
צפיות: 539

Re: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?

הכתרים של האותיות אינם משתנים ממקום למקום. ובעצם זה מבחינה מסוימת זהו חלק מצורת האות. אולי זה שנוי במחלוקת ראשונים. להרמב"ם (הלכות תפילין ב,ט) יש לפעמים תגים מיוחדים לאותיות מסוימות. וכן ראיתי בבעל הטורים שמביא לפעמים תגים על אותיות מסוימות. ולמעשה יש סופרים שמתייגים ע"פ מסורות שונות מלבד...
על ידי סעדיה
ב' נובמבר 19, 2018 8:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת למקרא - "פשטות המתחדשים" גיליון שני
תגובות: 48
צפיות: 2287

Re: כתב עת למקרא - "פשטות המתחדשים" גיליון שני

לא ברור לי ענין המחאה הזו רש"י כותב להדיא שבא לפרש פשוטו של מקרא וגם מדרש המתיישב על פשוטו ואין שום כלל שאם כותב פירוש סתם זה בהכרח הפשט והרבה פעמים חזי' שמביא דרשים משום שהם מיישבים את המלים יותר טוב מהפשט https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=31553 http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=46...
על ידי סעדיה
א' נובמבר 18, 2018 2:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מנה אחת אפים - מה פירוש אפים
תגובות: 3
צפיות: 128

Re: מנה אחת אפים - מה פירוש אפים

האין זה הפי' האחרון שבפסי"ר?

עדיף לפרש לשון זוגי של 'פי' מל"ר.
על ידי סעדיה
ה' נובמבר 15, 2018 9:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' חיים בן מרן הגרי"ז
תגובות: 34
צפיות: 1565

Re: ר' חיים בן מרן הגרי"ז

הרואה כתב:שמעתי בשמו,
על הפסוק 'את הלכת אליו היום לא חדש ולא שבת'
שלכאורה תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, והיה צריך לומר לא שבת לפני לא חדש.
ותירץ, ש'לא חודש' תדיר יותר מ'לא שבת'.

קדמו ר' אברהם.
#.PDF
לא חודש ולא שבת
(278.91 KiB) הורד 100 פעמים
על ידי סעדיה
א' אוקטובר 28, 2018 8:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אזל גברא דמיסתפינא מיניה - הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל
תגובות: 152
צפיות: 25344

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה - הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

מצליח כתב:
סעדיה כתב:
דמשק כתב:האם ידוע מה הנושא?

דברי הגרי"ז על ה'סיטרא אחרא'.

מהו?

#.PDF
נפש שמשון
(261.46 KiB) הורד 73 פעמים
על ידי סעדיה
ה' אוקטובר 25, 2018 8:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 237
צפיות: 18275

Re: בד"ה - הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

קול נהי נשמע מציון איך שודדנו.
עטרת תפארת ירושלים נלכד בשחיתותינו, אוי נא לנו כי חטאנו.
על ידי סעדיה
ד' אוקטובר 24, 2018 7:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1345
צפיות: 159347

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

נוטר הכרמים כתב:וגולת הכותרת, הספרים מכתב ידו על שבת וראש השנה, שהתעכבו בגלל עריכת מפתחות ועומדים לצאת בקרוב ממש.

עבר קציר כלה קיץ....
על ידי סעדיה
ב' אוקטובר 22, 2018 3:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2274
צפיות: 224537

Re: אשכול אביעה חידות

מצפה לישועת השם כתב:היכי תמצי אדם שלא גזל מחבירו ממון ולא שווה כסף, ולא שום חפץ, ואעפי"כ הוא נקרא 'גזלן' שגזל מחבירו?
נ.ב. לא מדובר בגזל שינה.

מס' ברכות סוף דף ו'
על ידי סעדיה
ד' אוקטובר 10, 2018 10:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבאת קרבן או זהירות מ'נותר'
תגובות: 19
צפיות: 1048

Re: הבאת קרבן או זהירות מ'נותר'

במלואים נאמר: וַיֹּאמֶר משֶׁה אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו בַּשְּׁלוּ אֶת הַבָּשָׂר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְשָׁם תֹּאכְלוּ אֹתוֹ וְאֶת הַלֶּחֶם אֲשֶׁר בְּסַל הַמִּלֻּאִים כַּאֲשֶׁר צִוֵּיתִי לֵאמֹר אַהֲרֹן וּבָנָיו יֹאכְלֻהוּ. וְהַנּוֹתָר בַּבָּשָׂר וּבַלָּחֶם בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹפוּ. הלשון מורה לכאורה, כי ...
על ידי סעדיה
א' אוקטובר 07, 2018 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: חלוקת היום לשעות
תגובות: 32
צפיות: 2405

Re: חלוקת היום לשעות

עי' זבחים כ"ה ע"ב ''שעות' פוסלות בקדשים', ובשיעורי הגרמ"ד שם, ודו"ק.
על ידי סעדיה
ה' אוקטובר 04, 2018 10:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שעה קודם תחיית המתים
תגובות: 14
צפיות: 484

Re: שעה קודם תחיית המתים

עי' האילת השחר כתובות ח' ע"ב.
על ידי סעדיה
ה' אוקטובר 04, 2018 9:52 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מענינא דיומא: ביטול יצרא דעבודה זרה
תגובות: 12
צפיות: 1501

Re: מענינא דיומא: ביטול יצרא דעבודה זרה

ע"ע בספר שערי ציון בדרוש א' לפר' זכור
על ידי סעדיה
ג' אוקטובר 02, 2018 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: דבר המפורש במשנה
תגובות: 4
צפיות: 480

Re: דבר המפורש במשנה

עושה חדשות כתב:כידוע, יש חשיבות וחומרא ב"דבר המפורש בתורה", להקדימו לאינו מפורש, וכד'.

וכמובן כבר דנו בזה אם זה סימן או סיבה, וכו'.

כעת אשאל, האם יש חומרא ב"דבר המפורש במשנה"?

עי' כעי"ז (אולי שייך לאשכול השוואות...)בריטב"א ר"ה ט"ז ע"ב (מעלין בקודש).
על ידי סעדיה
ד' ספטמבר 05, 2018 8:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בר חיובא
תגובות: 12
צפיות: 619

Re: ספק בר חיובא

דו"ק בש"ש שמעתא א' פרק ג'.
על ידי סעדיה
ג' ספטמבר 04, 2018 9:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "היניקה בנים שרה" - שני בנים!
תגובות: 9
צפיות: 486

Re: "היניקה בנים שרה" - שני בנים!

חד ברנש כתב:סעדיה,
חשבתי על זה (שים לב להודעתי הראשונה באשכול), אבל רק כמוצא אחרון. כי 'בנים' הוא שני בנים ולא בן ובת.

וכי לחינם ציינתי לדברי התוי"ט?!
על ידי סעדיה
ג' ספטמבר 04, 2018 9:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "היניקה בנים שרה" - שני בנים!
תגובות: 9
צפיות: 486

Re: "היניקה בנים שרה" - שני בנים!

מסכים שזה באמת מופרך, לא רק "נשמע", אבל אז, מדוע החכם שדבריו עומדים לפני מסביר את ההכרח שיש לפרש את הפסוק כמדרשו, ששרה הניקה את בני המטרוניות (עי' רש"י על אתר), "שלא לפרש בעיניין אחר: 'הניקה בנים שרה', שהרי לא היה לה בן אחר כי אם יצחק לבדו". מהתנגדותו משתמע שהוא הכיר פירוש ...
על ידי סעדיה
ג' ספטמבר 04, 2018 9:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "היניקה בנים שרה" - שני בנים!
תגובות: 9
צפיות: 486

Re: "היניקה בנים שרה" - שני בנים!

בהדיא אמרו "זה יחיד לאמו" (סנהדרין פ"ט: וכ"ה בב"ר פר' נ"ה וברש"י עה"ת שם).
על ידי סעדיה
ג' ספטמבר 04, 2018 11:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל מעשי משה רבינו על-פי הגבורה
תגובות: 11
צפיות: 536

Re: כל מעשי משה רבינו על-פי הגבורה

עי' ברש"י במדבר י"ז י"ג.
על ידי סעדיה
ג' אוגוסט 28, 2018 5:48 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בזמן חנוכת שלמה שאכלו ביו"כ היה מותר גם לבשל?
תגובות: 9
צפיות: 868

Re: בזמן חנוכת שלמה שאכלו ביו"כ היה מותר גם לבשל?

עושה חדשות כתב:לש' הגמ' בשבת ד"ל "ולישראל עמו דאחיל להו עון דיום הכפורים", אולי משמע שזה לא היה בגדר 'הותרה', וצ"ע.

וע"ע כאן
#.PDF
צפנת פענח
(295.97 KiB) הורד 43 פעמים
על ידי סעדיה
ו' אוגוסט 24, 2018 7:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת החזון איש על לבישת תפילין בתפילת מנחה
תגובות: 6
צפיות: 390

Re: דעת החזון איש על לבישת תפילין בתפילת מנחה

במג"א (סי' ס"ו ס"ק י"ב) מבואר כן לגבי שחרית, ואין פלא אם החזו"א החיל את ההלכה של המג"א גם לגבי מנחה.
על ידי סעדיה
ה' אוגוסט 23, 2018 1:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 168
צפיות: 14762

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

לאו מילתא זוטרתא היא, ולא אוכל להסביר כאן את כל אשר כתב ר' חיים מוולוז'ין על הצמצום. לשם כך צריך פרק שלם בספר שלם. אני מתנצל לפני הרב סעדיה - לא אוכל לענות על שאלתו כאן. בע"ה אענה עליה בעתיד. מצפים בכליון עינים. על כן דברי הגר"א על הצמצום באים לפרש את דברי האר"י, כפי שהם מובאים במשנת...
על ידי סעדיה
ה' אוגוסט 23, 2018 9:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 168
צפיות: 14762

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

שאל הרב סעדיה: הן הן הדברים?! אכן, הן הן הדברים. ר' חיים ממשיך בדיוק את אשר כתבו ר' יוסף ארגס ורמח"ל. אלא שהוא אינו יכול לדבר בלשונם שלהם, כי הגיעו החסידים ורש"ז ואמרו דברים חדשים לגמרי. על כן, כפי שכתבתי קודם באריכות, עולה ר' חיים על הרכבת של החסידים, נכנס לקטר שלהם ומשתמש בלשונותיהם שלה...
על ידי סעדיה
ד' אוגוסט 22, 2018 7:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 168
צפיות: 14762

Re: דעת הגר"א: צמצום כפשוטו?

בשאלה זו עסקו ר' אברהם היררה, ר' יוסף אירגס, רמח"ל והגר"א. וכולם שאלה שאלה אחת: האם הצמצום כפשוטו או לא, ובשאלתם התכוונו לשאול: מה הצטמצם? היכן היה הצמצום? האם הצמצום היה בעצמותו ית' או ברצונו ית'? וכולם אמרו נחרצות: הצמצום היה ברצונו ולא בעצמותו. כלומר: הצמצום לא היה כפשוטו. כי 'כפשוטו' ...
על ידי סעדיה
ד' אוגוסט 22, 2018 1:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 168
צפיות: 14762

Re: דעת הגר"א: צמצום כפשוטו?

על כך חולק ר' חיים מוולוז'ין. הוא אומר לרש"ז: כל מה שכתבת הוא נכון רק מצדו ית'. הוא ית' רואה כך את המציאות שלנו, אבל אנחנו איננו יכולים לראות זאת ואנחנו איננו יכולים לחיות כך. כי - וכאן עיקר דברי הגר"ח - מצדנו יש צמצום. צמצום גמור. מצדנו יש מציאות נבראת. ואדם, בשר ודם, אינו יכול לחיות את ...
על ידי סעדיה
ד' אוגוסט 22, 2018 9:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 168
צפיות: 14762

Re: דעת הגר"א: צמצום כפשוטו?

סגי נהור כתב:[יש לתקן: לא עצמותו וחיותו אלא מציאותו וחיותו.

תיקנתי
על ידי סעדיה
ד' אוגוסט 22, 2018 8:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 168
צפיות: 14762

Re: דעת הגר"א: צמצום כפשוטו?

רבנו ברי הבהיר ש- א. המקובלים דברו ב'כחות' והחסידים דברו ב'מציאות וחיות'. ב. כתוצאה נגזרת מכך פי' המקובלים שצמצום קרה 'באמת' ב'כחות', ואילו התניא פי' שהכונה לאחיזת עינים של סילוק 'מציאותו וחיותו'. ג. ה'נפש החיים' בנה יסודותיו על התניא אלא שהפך כל 'מציאות וחיות' ל'כחות'. וכאן הבן שואל- א"כ למה פ...
על ידי סעדיה
ג' אוגוסט 21, 2018 10:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 168
צפיות: 14762

Re: דעת הגר"א: צמצום כפשוטו?

לא נוכל להבין את ההפרש בין שתי השיטות אלא אם נחזור לדברי המקובלים שהיו לפניהם. המקובלים לימדו על האצילות ועל הספירות אשר בה. מה הן הספירות? הן הכוחות, המידות והתארים של האלוק, המאציל והבורא. על כן, כשטבעו המקובלים את הביטוי 'לית אתר פנוי מיניה' הם התכוונו אל כוחותיו ואל שלטונו והנהגתו של המאציל. מו...
על ידי סעדיה
א' אוגוסט 19, 2018 8:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל האומר דבר בשם אומרו- האם נאמר בדברי תורה או גם בכל נושא?
תגובות: 5
צפיות: 589

Re: כל האומר דבר בשם אומרו- האם נאמר בדברי תורה או גם בכל נושא?

שמואל דוד כתב:ועוד, מדוע אצל גאולה לעולם כתב הגמרא ״כל האומר דבר בשם אומרו״ ומשמע אפילו עם הארץ.
משא״כ אצל דובבות בקבר כתב הגמרא ״כל תלמיד חכם״ כו׳

דבר בשם אומרו הוא לאו דוקא בד"ת, כמו שהעירו לעיל.
על ידי סעדיה
ש' אוגוסט 18, 2018 11:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 728
צפיות: 68980

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אב בבינה כתב:כמדומה באחד מכרכי נזר התורה יש לו מכתב שמסביר דעת הגר"א בענין מזונות בקידוש

כרך י"ח עמ' ער"ה.
ונר' דלא נחית לסברא דיש ב' דינים בקידוש, דא"כ ל"ק מה שהעיר.

עבור לחיפוש מתקדם