החיפוש הניב 1118 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סעדיה
ג' מאי 22, 2018 12:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 107
צפיות: 1284

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

חלילה!! הרשב"ם אינו חולק על כך, אלא מציין ש'לפי פשוטו' לא מוזכר בתורה יותר מעצם השילוח במדבר. שמא תאמר - מאי נפק"מ בכך, כשודאי חייבים לנהוג ע"פ ההלכה ולזורקו מהצוק? ע"ז באה המענה ש[חוץ מעצם חשיבות הענין לדעת מהו 'דאורייתא' ומהו 'דברי סופרים' ]יש בזה נפק"מ לדינא. איני מסכים....
על ידי סעדיה
ב' מאי 21, 2018 10:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 107
צפיות: 1284

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

נפק"מ לדינא - "דקסבר ר' יהודה כיון שהגיע שעיר למדבר נעשית מצותו" (יומא ס"ח:). וע"ע במצורף !.PDF ^.PDF ואולי נפק"מ למש"כ בדבר אברהם (ח"ב סי' ח' סוף אות ג') ומסתפקנא בברח מיד השליח קודם דחייה ולא תפסו שלא נתקיימה בו מצות שילוח אם בגדיו טמאים יישר כח!! ומ"מ...
על ידי סעדיה
ב' מאי 21, 2018 2:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 107
צפיות: 1284

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

סירוס המקראות הגובל באפיקורסות (ראה דבריו על שעיר לעזאזל) מרחיקים כל אדם כשר ת"ק פרסה מעיסוק בנושא. כיון שנזכרה נקודה זו, הוא מעתיק את דברי רשב"ם הכותב (ויקרא טז י): לשלח אותו לעזאזל המדברה - לפי פשוטו לשלח אותו חי אל העזים אשר במדבר, כמו שמצינו בציפרי מצורע ושלח את הצפור החיה על פני השדה...
על ידי סעדיה
ד' מאי 16, 2018 7:29 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: טבילה במקווה לשבועות
תגובות: 68
צפיות: 4146

Re: טבילה במקווה לשבועות

מה שפלאי הוא שכאשר זקוקים בבוקר למישהו שיברך ברכות התורה ויוציא את הציבור, צריך לחפש בנרות מי שלא ישן כל הלילה... בבית כנסת שהייתי היה אחד שהודיע שהוא הולך לישון בכוונה כדי לזכות בזכות להוציא את כל הציבור בברכת התורה! שמעתי מאאמו"ר שליט"א שבתקופתו בישיבת פוניבז' ניגש הרב זינגרביץ לאחד הבח...
על ידי סעדיה
ג' מאי 15, 2018 9:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2283

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

שבטיישראל כתב:דוגמא בולטת לדבר הוא אמירת הפיוטים בתוך ברכת קר"ש וחזרת הש"ץ ביו"ט שכפי המבואר במעשה רב שפיר נהג הגר"א לאומרם בתוך ברכת קר"ש וחזרת הש"ץ וכמנהג כל מקהלות האשכנזים.

???!!!!
על ידי סעדיה
ב' מאי 14, 2018 10:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2155
צפיות: 182997

Re: אשכול אביעה חידות

קראקובער כתב:נכון, זה לא לכו"ע?

זה שאשה לא תברך בשאר הלילות הוא חידוש של השלחן שלמה.
על ידי סעדיה
ב' מאי 14, 2018 10:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2155
צפיות: 182997

Re: אשכול אביעה חידות

קראקובער כתב:איך יתכן שאומרים לאדם לספור ספיה"ע עם ברכה רק בליל אחרון?

אשה לדעת השלחן שלמה (בשם הרבנית קנייבסקי).
על ידי סעדיה
ב' מאי 14, 2018 9:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר
תגובות: 61
צפיות: 1112

Re: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר

המעיין כתב:העובדה הזאת שאתה כותב מבוססת? שמי שנולד וגדל במקום קר אין גופו מתרגל למקום חם.

אני יודע על אנשים שעבר מירושלים לבני ברק ובשנה הראשונה היה להם קשה אבל אח"כ התרגלו.

ההבדל בין ירושלים לבני ברק הוא קטן בהרבה מההבדל בין רוסיא/ליטא לבני ברק.
על ידי סעדיה
ב' מאי 14, 2018 9:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - שאלות פשוטות
תגובות: 214
צפיות: 17487

Re: אשכול - שאלות פשוטות

כשהכוונה לעיכובא, כמו פסוק ראשון של שמע או ברכה ראשונה של שמו"ע, האם צריך לומר את המילה עצמה מתוך הכוונה הנכונה, דהיינו כוונה בשעת האמירה ממש, או שאפשר לומר את המילה בסתם, ואז להתבונן במשמעותה, ואולי אפילו לומר כמה מילים יחד ואז לעצור ולהתבונן במשמעותם. יש בזה מחלוקת (איני זוכר את שמות החולקים...
על ידי סעדיה
ב' מאי 14, 2018 9:20 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: טבילה במקווה לשבועות
תגובות: 68
צפיות: 4146

Re: טבילה במקווה לשבועות

לשון הערוך השולחן (סי' תצד ס"ג) והחסידים הקדמונים היו נעורים כל הלילה כדאיתא בזוהר, וגם עתה הרבה עושין כן, ובבוקר הולכים למקוה, והכל זכר למתן תורה. וקצת צ"ע. דבגמ' איתא (שבת פו ב), וליטבלו בצפרא דשבתא וליקבלו תורה בצפרא דשבתא, אמר רבי יצחק שלא יהא הללו הולכין לקבל תורה והללו הולכין לטבילה...
על ידי סעדיה
ב' מאי 14, 2018 9:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר
תגובות: 61
צפיות: 1112

Re: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר

הטעם שהחז"א אמר שלא צריך מצמר,כי במדינות אלו שכ"כ חם בד מצמר אינו בגדר בגד לפיכך העדיף כותנה. מזכיר את אותה טענה שזמן ביה"ש דר"ת נאמר רק בצרפת מקום מגוריו של ר"ת, ואילו ר' יהודה וכן הרמב"ן ומרן הב"י שפסקו כשיטת ר"ת לא ידעו מזה כלל. ולעניננו החזו"א לא התג...
על ידי סעדיה
ב' מאי 14, 2018 9:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2283

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

משולש כתב:חול קרייש - אין פוסק שביטל.
[/list]

עדיין נהוג בכל תפוצות ישראל???
על ידי סעדיה
ב' מאי 14, 2018 7:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2283

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

משולש כתב:
אוצר החכמה כתב:א. זה לא דעת יחיד זה מחלוקת גמורה.
ב. אתה זה לא הם.

א. דהיינו אתה מחשיב את הגר"א כרבים.

עי' באגרו"מ או"ח ח"ה סי' כ"ד אות ו'
על ידי סעדיה
א' מאי 13, 2018 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2283

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

נניח שכך הוא ובכן מה השאלה אני מקווה שהרב בן אדם מסכים שאמשיך את דבריו. האם יש סמכות לחכמי ירושלים לחלוק על כל הראשונים והאחרונים ולשנות מנהג כל ישראל בעניין קריאת ר"ח בגלל ההבנה שלהם בגמ'? (אגב, האם אפשר לקבל את שמותיהם? האם זה ר' ישראל משקלוב?) רבינו עקיבא איגר (אשר הקפיד מאוד ללבוש תפילין ב...
על ידי סעדיה
א' מאי 13, 2018 9:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקורות מקדמונים לדברים בתורה (לא בנ"ך) שאינם כפשוטם אלא משל וחידה.
תגובות: 14
צפיות: 376

Re: מקורות מקדמונים לדברים בתורה (לא בנ"ך) שאינם כפשוטם אלא משל וחידה.

איש_ספר כתב:היה בעיני פשוט שהנושא הוא במידי דהלכה בלבד. (וכל מקרא בהאזינו - וזאת הברכה מודיע).

פשוט בעיניך כהרמב"ם דלא כהראב"ד?

דוק בלשון ברייתא דל"ב מידות 'בדברי תורה ומצוה'.
על ידי סעדיה
ו' מאי 11, 2018 10:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שם החתן כשם הכלה
תגובות: 11
צפיות: 388

Re: שם החתן כשם הכלה

שד"ח מערכת חתן וכלה וחופה סוף אות ה'.

שמעתי שי"ב משום 'אין מערבין שמחה בשמחה'
על ידי סעדיה
ה' מאי 10, 2018 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2283

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

קודם צריך לדון באופן כללי בדרכי הפסק האם כאשר מתקבל מנהג מסוים על פי חכם אחד, זה אומר שתמיד צריך לקבל את דעתו. בפרט בדברים שהם לא איסורים ממש. אם יש לך מקורות בנושא נשמח לשמוע. בוודאי שלא חייבים לקבל דעת חכם אחד בכל הדברים. אלא שעל פי רוב הדרך הוא שהמנהג קובע. אבל מאחר שבהרבה קהילות קיבלו את הגר&qu...
על ידי סעדיה
ג' מאי 08, 2018 9:13 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 5959

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

קו ירוק כתב:ועל אותו הדרך, אמנם בדור יתום אין כוונות לתפילות אלא כוונות הרש"ש המזרחי, אבל אילו הגר"א היה מכוון (ואינני יודע, כי אולי לא זו צורת התפילה, כמו שיש בכתובים), היה מכוון בנוסח שלו - אשכנז.

כמבואר בהסכמת רבינו בצלאל הכהן לסידור הגר"א.
על ידי סעדיה
ו' אפריל 27, 2018 6:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: האשה - בת בעלה
תגובות: 11
צפיות: 1348

Re: האשה - בת בעלה

במנורת המאור פ"י נישואי אשה עמוד 34 כתב: שאלו לחכם אחד ואמרו לו, ספר לנו המדות הטובות שצריכה האשה להתנהג בהן. אמ' להם, צריכה האשה לעשות חפץ בעלה, ולומדת מדותיו, ועוזבת מדות אביה, עד אשר יאמרו כי היא בת בעלה ולא בת אביה, ומאירת פניה לבעלה תמיד, ואפי' בשעה שיכעסנה. ומכבדת אותו בשעת חסרונו כמו בש...
על ידי סעדיה
ש' אפריל 21, 2018 11:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 671
צפיות: 67634

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

אליעזר בלוי כתב:
אברך כתב:האם הובא כאן הסרטון שבו ביקר הגר"ד לנדו שליט"א אצלו בחוה"מ פסח וושחחו בלימוד במשך 30 דק'? אם רוצים אתן קישור לזה.

אני הקטן.
רוצה

גא"מ
על ידי סעדיה
ו' אפריל 20, 2018 12:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר פסקי הגר"א (השלם) להורדה
תגובות: 5
צפיות: 428

Re: מאמר פסקי הגר"א (השלם) להורדה

קרית מלך כתב:כמדומני שחסר כאן הסיום של העיקר השני והשלישי

מי יעלה לנו?
על ידי סעדיה
ה' אפריל 19, 2018 2:15 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1023
צפיות: 81322

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

לענין כתב:אם ראית את הודעתי שלמעלה מהודעתך תוכל להבין שזה שכפול של סיפור שהיה אצל הגרי"ז

כמדומני שהסיפור היה עם הגר"ח [ור"מ בלוי].
על ידי סעדיה
ד' אפריל 18, 2018 2:04 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שבועים ושבועות
תגובות: 10
צפיות: 360

Re: שבועים ושבועות

כדכד כתב:אז מה הוא חידש?

שאפשר לומר 'מאה שבועים' כמו 'מאה ידים'.
ונראה בדעתו שאין הבדל בין עי"ן חרוקה לבין עי"ן פתוחה ויו"ד חרוקה.
על ידי סעדיה
ג' אפריל 17, 2018 8:13 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שבועים ושבועות
תגובות: 10
צפיות: 360

Re: שבועים ושבועות

במחכ"ת כנראה שלא הבנת מה שכתבתי. אני דיברתי על המילה "שבועִים" והמקומות שציינת דיברו על המילה "שבועַים" ולא פליגי. הרוו"ה חידש ששייך סיומת של 'שבוע' בצורה זוגית [חידוש גדול לכשלעצמו],. ??. "וטמאה שבעים כנדתה" קדם לרוו"ה אתה צודק, לא הסברתי את עצמי. הרוו&...
על ידי סעדיה
ב' אפריל 16, 2018 7:54 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שבועים ושבועות
תגובות: 10
צפיות: 360

Re: שבועים ושבועות

במחכ"ת כנראה שלא הבנת מה שכתבתי. אני דיברתי על המילה "שבועִים" והמקומות שציינת דיברו על המילה "שבועַים" ולא פליגי. הרוו"ה חידש ששייך סיומת של 'שבוע' בצורה זוגית [חידוש גדול לכשלעצמו], וכמדומני ששורש שמסיים ב'ים' בצורה זוגית ה"ה כשמסיים בל"ר מסיים ב'ים' [כמובן...
על ידי סעדיה
ש' אפריל 14, 2018 11:24 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שבועים ושבועות
תגובות: 10
צפיות: 360

Re: שבועים ושבועות

הנה ידוע ומפורסם לכל שלשון רבים של "שבוע" (במובן ז' ימים) הוא "שבועות" וכך מופיע בתורה "חג שבועות" "שבעה שבועות" וכן עמא דבר בשפה במדוברת. האמנם בספר דניאל כמה פעמים מצינו את המילה "שבועים" שזה לכאורה הלשון רבים של "שבוע". ולכאורה נ"ל...
על ידי סעדיה
ד' אפריל 11, 2018 8:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 701
צפיות: 17082

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

בן מיכאל כתב:
סעדיה כתב:
בן מיכאל כתב: ובנידון זה העלתי את הטענה שלכאורה שמעון בן שטח סבר כי מותר לאחותו למלוך וחלק על דרשת הספרי של מלך ולא מלכה, וחיפשתי הרבה אם מישהו מהראשונים והאחרונים תמה בנידון זה דשלומציון המלכה ולא מצאתי, ואודה מאד למי שימצא לי דיון על כך וצע"ג.

ראה בעלי תמר על מסכת סנהדרין עמ' קי"ט.

לא מצאתי באוצר.
על ידי סעדיה
ד' אפריל 11, 2018 8:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 701
צפיות: 17082

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

בן מיכאל כתב: ובנידון זה העלתי את הטענה שלכאורה שמעון בן שטח סבר כי מותר לאחותו למלוך וחלק על דרשת הספרי של מלך ולא מלכה, וחיפשתי הרבה אם מישהו מהראשונים והאחרונים תמה בנידון זה דשלומציון המלכה ולא מצאתי, ואודה מאד למי שימצא לי דיון על כך וצע"ג.

ראה בעלי תמר על מסכת סנהדרין עמ' קי"ט.
על ידי סעדיה
ד' אפריל 11, 2018 5:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 701
צפיות: 17082

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

החושב כתב:דוגמה אחרת, דין ספק ברכת המזון. הדין מפורש והכל טוב ויפה. עד שמגיע אחד מגדולי האחרונים ואומר, יש לי שאלה מעניינת מאוד - מה יהיה לגבי נשים? וכולם אומרים, וואו, באמת מעניין, מה עם נשים...

עצם הנידון לגבי חיוב נשים בברכהמ"ז נידון בתלמוד בבלי ברכות כ:
על ידי סעדיה
ג' אפריל 10, 2018 7:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 225
צפיות: 7776

Re: ספר חדש: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

אב בבינה כתב:ומי שעובר דירה מחו"ל לא"י עליו לקבל המנהג שלא להניח תפילין בחוה"מ [אם לא שלדעתו המנהג מנהג טעות].

להעיר מדברי הגרי"ז שאי"ז מידי דתליא במנהגא (פניני רבנו הגרי"ז עמ' ס"ב).
על ידי סעדיה
ג' אפריל 10, 2018 4:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 225
צפיות: 7776

Re: ספר חדש: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

א. ולמאן דאית ליה שאין תנאי במצוות מאי איכא למימר? ב. איך זה יעלה ארוכה לאזהרת הרשב"י בזוה"ק? מי הם הסוברים שאין תנאי במצוות? בספר דנן (616) מביא רשימת פוסקים שמביאים את האפשרות של תנאי (וחלקם כתבו בפירוש שמועיל גם לשיטת הזוהר) : הריטב"א, הפמ"ג, סדר משנה, משכנות יעקב, ר' פנחס מק...
על ידי סעדיה
א' מרץ 25, 2018 1:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1023
צפיות: 81322

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

על זה הבאתי דוגמא ברורה מלולב שלנו שאורכו גדול בהרבה משיעור לולב מצומצם, ואפילו הכי לא מצאנו שחותכים את הלולב בשביל שיוכל הקטן לנענע בו. [הרי ברור ששיעור נענוע בלולב מצומצם ד' טפחים איננו שווה לגיל נענוע לולב שראשו בשמי שמיים כדרכנו...] והיינו שלא מוטל על האב לעשות כל טצדקי על מנת שיוכל בנו לקיים ה...
על ידי סעדיה
א' מרץ 25, 2018 7:12 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1023
צפיות: 81322

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

כנראה הכוונה לרבי נחומ'קה מהורודנא - שהיה אחד מרבותיו הרוחניים של החפץ חיים [שמו המדויק: מנחם נחום קפלן]. יש לציין שמעל מיטתו של מרן הגרש"א זצ"ל בחדרו הפנימי היה תלוי תמונת קדשו של ר' נחומ'קה הנ"ל. בביקורי אצלו בתוך חדרו כשהוא על יצועו, לפני כמה שנים, גם סיפר לי שצייר פלוני מסר לו זא...
על ידי סעדיה
ו' מרץ 23, 2018 11:38 am
פורום: פסח
נושא: מלחמת עמלק וביעור חמץ
תגובות: 5
צפיות: 155

Re: מלחמת עמלק וביעור חמץ

וע"ע פסחים ה. ובחידושי אגדות שם.
על ידי סעדיה
ד' מרץ 21, 2018 12:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1023
צפיות: 81322

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

סעדיה כתב:ד"ת שלו בענינא דיומא נדפסו בהגש"פ 'פתחי אברהם' עמ' ה' והלאה.

רצו"ב
&.PDF
פתחי אברהם
(982.43 KiB) הורד 143 פעמים
על ידי סעדיה
ב' מרץ 19, 2018 12:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע כדברי תפילות
תגובות: 7
צפיות: 265

Re: קריאת שמע כדברי תפילות

עושה חדשות כתב:מה באמת אפשר ליישב את הערת הגרי"ז?

רח''א טורצין בשם הגרי''ז.png

י"ל שהיות שקראו קר"ש לפני שנתנה תורה, א"כ אפשר לקרוא קר"ש שלא מדין פרשה שבתורה, ואז אי"צ ברכה"ת [כמובן שזה אינו לפי השיטות שכל עיקר הדין של קר"ש הוא לקרוא פרשה שבתורה בשכבך ובקומך].
על ידי סעדיה
ב' מרץ 19, 2018 11:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1023
צפיות: 81322

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

6)מסתבר שהסיפור היה ונברא, וכי משום שמישהו מתנגד נחרצות שיקחו את בניו לעבוד בפח הזבל לא יברך בחמימות את מי שנעבאך כן עובד שם?! אלא שלא מובן מה המסר של הסיפור, וצע"ג. ויש ליישב, דהמסר של הסיפור הוא שעם כל ההתנגדיות והמלחמות והחרמות, אין לנו לשכוח את מצות ואהבת לרעך כמוך שהיא כל התורה כולה, ואיד...
על ידי סעדיה
ב' מרץ 19, 2018 9:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך קידשו החודש בין בית ראשון לבית שני?
תגובות: 6
צפיות: 172

Re: איך קידשו החודש בין בית ראשון לבית שני?

הרי מותר לקבל עדות לקדש החודש רק בבית המקדש וא''כ כשבני ישראל היו בגלות ולא נשארו מהם באר''י עכ''פ חלק מן השבעים שנה, האם קידשו למפרע ע''י לוח כמונו שהלל תיקן לנו לוח? או באיזה אופן אחר? חשבתי אולי אחר תירוץ נאה להבין למה לא תיקנו ב' ימים פורים משום ספיקא דיומא? כי יסוד הפורים הי' בחו''ל ותיקונו הי...
על ידי סעדיה
ב' מרץ 19, 2018 9:05 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא הבנתי בעל הטורים בפ' פקודי
תגובות: 9
צפיות: 696

Re: לא הבנתי בעל הטורים בפ' פקודי

מתפעל כתב:אני יודע שמאד מדייקים בדברי הראשונים. בעל הטורים לא כתב שרצה להקים אלא שהקים.

אפ"ל ע"פ העובדא המובאת כאן
#.PDF
אהל רחל
(193.04 KiB) הורד 16 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם