מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 108 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ירושלים
ה' יולי 16, 2020 4:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתורתו של הרמ"ק
תגובות: 17
צפיות: 669

Re: מתורתו של הרמ"ק

מספר פלא יועץ ערך כבוד אב ואם ועיקר כיבוד אב ואם הוא שיהא מכבדו במותו, וכל אשר בכחו למיעבד ליה נייח נפשא יעשה מדי יום יום לא ישכח להם, וכמו רבים מעמי הארץ שאינם זוכרים את אביהם ואמם אלא ביום יאהרציי"ט מעט שאומרים קדיש ונותנים מעט צדקה ולומדים מעט, אוי להם לאבות שמצפים על בניהם שיפדום ויעלום מבא...
על ידי ירושלים
ו' דצמבר 06, 2019 1:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'השכל יעמוד אצל האיש המוכה בעוורון וכיוצ"ב יותר בתקפו'
תגובות: 14
צפיות: 2052

סומא שומע היטב

אמר לי ח"א שסומא כיון שאין לו חוש הראיה, לכן חוש השמיעה שלו חזק יותר ושומע היטב (ואולי יותר משאר בני אדם).
האכן כך הוא, והאם יש לזה ראיות מחז"ל. תודה מראש
על ידי ירושלים
ד' ספטמבר 04, 2019 2:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי רש"י ותוספות
תגובות: 157
צפיות: 39986

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

תוספות בבא קמא עט.ד"ה נתנו: אותו לשון שפירש בקונטרס דאבעלים קאי, רחוק מאד וכו'
על ידי ירושלים
ו' אוגוסט 30, 2019 12:18 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 497883

Re: אילולא יצר הרע לא הוה חדוותא דשמעתא

חגי פאהן כתב:שלום וברכה. נתקלתי במשפט זה בספר חסידות. מהיכן הוא לקוח?


א"ל הגריח"ס שליט"א שהוא לשון מדרש הנעלם בספר הזהר ח"א קלח א
על ידי ירושלים
ה' אוגוסט 15, 2019 12:43 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חון אום המיחדים שמך פעמים בכל יום תמיד באהבה
תגובות: 4
צפיות: 865

חון אום המיחדים שמך פעמים בכל יום תמיד באהבה

בסידור תפלה נוסח אשכנז [סדר שני וחמישי]: ואל תשחית זכר שאריתנו וחון אום המיחדים שמך פעמים בכל יום תמיד באהבה ואומרים שמע ישראל ושם בשבת בקדושה דמוסף: ממקומו הוא יפן ברחמים ויחן עם המיחדים שמו ערב ובקר בכל יום תמיד פעמים באהבה שמע אומרים: ובסידור "ספרד" [ברכות השחר קרבנות]: אשרינו, כשאנו מש...
על ידי ירושלים
א' פברואר 10, 2019 1:29 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: הערכה והבעת תודה
תגובות: 3
צפיות: 843

Re: הערכה והבעת תודה

בספר מנחת כהן ח"ב מהרב יוסף חיים הכהן ז"ל מערכת ס' יש בלבול רב בסדר הדפים דף ק"ח והלאה
על ידי ירושלים
ה' פברואר 07, 2019 12:19 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 497883

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מה המקור, שכל דבר בתורה, המקום שבו הוא נזכר בפעם הראשונה, ממנו יש ללמוד עומק וכוונת הדברים (כמדומה בשם הגר"א) בבקשה כל היודע בה דבר אל ימנע בר רבי צדוק הכהן מלובלין כתב על זה כמה פעמים (פרי צדיק ראש חודש תמוז, א; קדושת השבת ז; פוקד עקרים א; רסיסי לילה ח ועוד), וכן בבני יששכר חודש אייר. סמך לזה...
על ידי ירושלים
א' פברואר 03, 2019 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך מת יכול לקדש ולהוציא יד"ח?
תגובות: 16
צפיות: 1961

Re: איך מת יכול לקדש ולהוציא יד"ח?

הערה פיצפונת. מה זה שכתבת: כתב בספר חסידים (לרבי יהודה החסיד. א' מבעלי התוס' . סי' תתשכט') זה פשוט לא נכון!! הוא לא היה מבעלי התוספות. אין שום הוכחה שהוא השתתף בכתיבת התוספות. אכן הוא פעל בזמנם של בעלי התוספות, אך הוא לא נמנה עליהם. ראה תוספות בבא מציעא ה' ב': וי"מ בשם ה"ר יהודה חסיד הא ד...
על ידי ירושלים
ה' ינואר 31, 2019 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסורים דרבנן לבני נח
תגובות: 20
צפיות: 1655

Re: איסורים דרבנן לבני נח

פרי חדש יורה דעה סימן נה ס"ק טז ויש לתמוה בזה דאטו רבנן מי גזרי גזירות לבני נח ואינהו גופייהו מי צייתי להו לרבנן וכיון דלדידהו שרי ליכא לפני עור, וי"ל שכיון שידוע שאבר מן החי אסור לבני נח אי שרינן ליה להושיטו לבני נח תו לא מקיימא גזירת חכמים דאמרי אינשי מדשרי לבני נח שמע מינה דלית ביה איס...
על ידי ירושלים
ג' ינואר 29, 2019 3:42 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 497883

Re: ריבוי האזהרות על השבת

האם נמצא בחז"ל איזה ביטוי המגדיל את מעלת השבת בשל ריבוי אזהרות התורה אודותיה? עיין גמרא שבת דף קל"ב ע"ב: וממאי דצרעת חמורה דילמא שבת חמורה שכן יש בה עונשין ואזהרות הרבה. וראה עוד בתחילת הקדמת מרן החפץ חיים למשנה ברורה הלכות שבת: "והזהירה התורה על שמירת השבת י"ב פעמים"....
על ידי ירושלים
ה' דצמבר 20, 2018 12:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?
תגובות: 19
צפיות: 2396

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

תם מה הוא אומר כתב:לגבי השבועה והחרם שנשבעו, שמעתי כי במדרש פדר"א מבואר שהתירו את החרם.
ואם זה נכון, הרי שמסתבר שאכן יעקב ידע.


ראה
viewtopic.php?f=46&t=43492&p=509566&hilit=%D7%97%D7%A8%D7%9D#p509566
על ידי ירושלים
ד' דצמבר 19, 2018 11:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?
תגובות: 19
צפיות: 2396

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

זכור אני שהגה"צ רבי מרדכי הריס צ"ל בספריו הביא דעות בזה.

אולי בקרו טלה יביא ויעלה מדבריו. תודה מראש.
על ידי ירושלים
ה' דצמבר 13, 2018 10:55 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: (מנחם) נחום <510> נעתק
תגובות: 7
צפיות: 6694

Re: (מנחם) נחום <510> נעתק

הרב מו"ה נחום לעווי הגאון הצדיק החסיד המפורסם המקובל שהיה אבד"ק שאדיק הגאון הזה עלה בעיר הקודש ירושלים ת"ו בראש שנת תר"ה והיה איש קדוש וטהור, בן שמונה עשרה שנה החל לדרוש ה' והקדיש כל ימיו בתו"ע ובתענית וסיגופים במס"נ, לא פסק פומיה יום וליל, זכה ללמוד וללמד והעמיד תלמיד...
על ידי ירושלים
ד' דצמבר 05, 2018 1:53 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש עזרה במציאת מקורות
תגובות: 16
צפיות: 3349

Re: מחפש עזרה במציאת מקורות

דבש לפי אות ה' סק"ז: הודאה אמרו רז"ל כי המודה לה' על נס שנעשה לו הקב"ה מצילו מצרה אחרת וזה פי' הכתוב כי חמת אדם תודך דכאשר הציל האדם מחימה צרה שבאה לו והוא מודה אליו יתברך וזהו תודך אז שארית חימות תחגור תעכב מלשון חגירת הצפורן שינצלו מצרות אחרות ובפלא יועץ אות הילול: ומכלל חסדי ה' ומש...
על ידי ירושלים
ד' דצמבר 05, 2018 12:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוטו - השקפת גדולי ישראל
תגובות: 26
צפיות: 3506

Re: לוטו - השקפת גדולי ישראל

אמר לי ח"א נ"י כי הגאון רבי אליהו סופר שליט"א (ר"י רכסים) בספרו ג"כ העלה להתיר בלא ספק להשתתף בהגרלת לוטו ופיס, ודחה דברי המערערים. מי יודע היכן כתב כן ויוכל להביא קיצור דבריו. בתודה מראש.
על ידי ירושלים
ו' נובמבר 30, 2018 1:01 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי חיים ליב סטאוויסקר
תגובות: 29
צפיות: 5685

Re: רבי חיים ליב סטאוויסקר

האם יש תמונה מהגאון רבי חיים ליב זצ"ל?

אגב בקונט' מגיד דבריו ליעקב פרשת ויצא עמ' יט אות יב מעתיק מעשה נורא על הגאון רבי חיים ליב זצ"ל חושבני שנכון להביאו פה.
על ידי ירושלים
ב' נובמבר 19, 2018 1:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 412
צפיות: 44431

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הרבה מהחכמים כאן כתבו לעיל דאף כי בספר הנייר כתוב שיש להדליק ואחר כך לברך, אבל אחר שמחבר ספר הנייר אשכנזי מה לבני ספרד ולו ולדוגמא מה שכתב "ישא ברכה": לא הכרתי את ספר הנייר וסקרן אותי מיהו. אז הוא אחד מהראשונים מבעלי התוספות, מן הסתם מחכמי אשכנז, אז קצת מוזר לתלות את מנהג ספרד בו". ול...
על ידי ירושלים
ו' אוקטובר 05, 2018 4:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגולם מפרג
תגובות: 99
צפיות: 19125

Re: הגולם מפרג

וונדרבר כתב:
הרב רוזנברג בעל שלמי נדרים.
ז"א והוא חיבר ספר בשם ידות נדרים והרבה יש להעיר על ספרו
על ידי ירושלים
ש' ספטמבר 22, 2018 11:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 53
צפיות: 7884

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

דברות רמח"ל ז"ל במס"י פי"א: ונדבר עתה מן הכעס. הנה יש הרגזן שאמרו עליו, כל הכועס כאלו עובד עבודה זרה, והוא הנכעס על כל דבר שיעשו נגד רצונו ומתמלא חימה עד שכבר לבו בל עמו ועצתו נבערה. והנה איש כזה כדאי להחריב עולם מלא אם יהיה יכולת בידו, כי אין השכל שולט בו כלל והוא סר טעם ממש ככל...
על ידי ירושלים
א' אוגוסט 12, 2018 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר
תגובות: 128
צפיות: 21229

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

אמסטרדם כתב: מחולת המחנים כתב: יעב"ץ - רבי יעקב אבן צור יעב"ץ - רבי יעקב עמדין כמדומה שגם ר' יוסף יעבץ נקרא לפעמים "יעב"ץ", ועוד, אני חשבתי פעם שספר "משנת יעבץ" [שראיתי מביאים] הוא מר' יעקב עמדין... ר' יוסף יעב"ץ נקרא בדרך כלל תחת השם החסיד יעב"ץ. והשיבוש...
על ידי ירושלים
ב' יוני 18, 2018 11:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 22
צפיות: 3333

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

מספר אמרי אמת [אליקום] אבל זכורני שפירוש זה מובא בקדמונים יותר. ואלו דברי ספר פלא יועץ ערך פחד: כתיב פחד פחדתי ויאתיני וכתיב נכון לבו בטוח בה' סמוך לבו לא ייירא נמצא שהמפחד גורם רעה לעצמו את אשר לא היה ראוי לבא עליו והבוטח בה' חסד יסובבנו והן אמת שאין אדם שליט ברוח ואם יאמרו צו כל היום אל תפחד אל ת...
על ידי ירושלים
ב' יוני 18, 2018 11:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5178
צפיות: 891001

מכתב מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

נחוץ לי מאוד מכתב מרן הגרי"ש אלישיב ז"ל הנדפס במחזור המפורש (הרב ויינגרטיין) לראש השנה.

מי בטובו יכול להעלותו כאן ושכמ"ה.
על ידי ירושלים
ג' מאי 15, 2018 1:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 137
צפיות: 15812

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

בן אדם כתב: וכלשון המג"א "אמרינן מנהג עוקר הלכה דודאי כך קיבלו אבותינו איש מפי איש". כך לשון המגן אברהם סימן תרצ ס"ק כב: ואין לבטל כו'. וכ' רמ"א בתשו' סי' כ"א בשם מהרי"ק שורש קמ"ד דאם נמצא המנהג באיזה פוסק אין לבטלו אפי' בשעת הדחק אין לשנות מנהג כדאמרי' בבני ב...
על ידי ירושלים
ה' אפריל 26, 2018 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אפשר שכהן יהיה עני?
תגובות: 21
צפיות: 2478

Re: אי אפשר שכהן יהיה עני?

ראיתי מי שמביא ראיה שר' חנינא בן דוסא לא היה כהן, מעובדת היותו עני. לדעת המחבר ההוא, אם היה רחב"ד כהן, הרי היה מקבל כ"ד מתנות כהונה ולא היה עני! אבל לענ"ד אין הדברים מוכרחים. האם יש ביד מי להביא סיוע או דחייה לראיה שכזו? הנני להביא דברי הגרי"ח סופר שליט"א בס' דרופתקי דאוריי...
על ידי ירושלים
ה' אפריל 19, 2018 9:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר
תגובות: 2
צפיות: 640

חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר

שו"ת רדב"ז ח"ג סימן תתקח: עוד צריך שתדע דלא אמרינן חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר, אלא בהאי עובדא גופא, אבל בעובדה אחריתי אע"ג דדמיא להך רשאי להתיר, דאלת"ה אחד שיטעה בשיקול הדעת ימשוך אותו הטעות לעולם וזה ודאי טעות הוא אלא לא אמרו אלא בהאי עובדא גופא. וגדולה מזו אני אומר שאפי...
על ידי ירושלים
ה' אפריל 19, 2018 9:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: רשב"א מעניין על טבילת כלים
תגובות: 17
צפיות: 2298

Re: רשב"א מעניין על טבילת כלים

בברכה המשולשת כתב:למיטב זכרוני זה איננו חידוש של רבינו הרשב"א אלא ירושלמי מפורש


תמוה הרי הרשב"א עצמו יבמות שם הביא ירושלמי זה כנ"ל

וראה ט"ז יו"ד ר"ס קכ: וטעם הטבילה כדי שיצאו מטומאתו של גוי לקדושתו של ישראל
על ידי ירושלים
ד' אפריל 18, 2018 4:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנלב"ע בא"י מתכפרים כל עוונותיו
תגובות: 8
צפיות: 1330

הנלב"ע בא"י מתכפרים כל עוונותיו

איתא בזוה"ק ח"ג ע"ב ב: כל מאן דזכי למיפק נשמתיה בארעא קדישא, אתכפרו חובוי, וזכי לאתקשרא תחות גדפוי דשכינתא, דכתיב (דברים לב מג) וכפר אדמתו עמו.
לפי זה הנלב"ע בא"י מזומן לאלתר לחיי עוה"ב בלא דין ובלא יסורין אחרי שנתכפרו עוונתיו וכתוס' כתובות ק"ג:

אכן כן הוא?
על ידי ירושלים
ו' מרץ 23, 2018 4:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכה כרב נחמן בדיני נגד רבים
תגובות: 6
צפיות: 988

Re: הלכה כרב נחמן בדיני נגד רבים

ראה מה שציין בזה הגאון שדי חמד כללים מערכת ה אות יג ותרו"ץ. שלום לך איש צפת נ"י מנאי איש ירושלים, ילמדנו רבינו שיחי' מה ראה כב' בשדי חמד שם, והרי אין לו שום שייכות לשאלה הנ"ל אם רב נחמן נחלק עם רבים הלכה כמי, וזה היה הנדון וספק של הרב ושא נס נ"י, והשדי חמד שם דן אם הלכה כרבי נחמ...
על ידי ירושלים
א' מרץ 04, 2018 4:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת שואל ומשיב עם מפרשים?
תגובות: 10
צפיות: 2284

Re: שו"ת שואל ומשיב עם מפרשים?

זה אינו וס' משנה למלך מהדורה ראשונה אכן נדפס בפני עצמו בקושטא שנת תצ"א ואני למדתי בו כמ"פ.
על ידי ירושלים
ה' פברואר 22, 2018 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור בדברי הרשב"א "אבל בדמיון כתיבות"
תגובות: 1
צפיות: 496

ביאור בדברי הרשב"א "אבל בדמיון כתיבות"

כתוב בחידושי הרשב"א כתובות כח. הימנוה רבנן בדרבנן. ודוקא בגדלן מה שראו בקטנם אבל בקטנן לא הימנוה. וקשיא לן ומ"ש מבדיקת חמץ דהימנוה אף בקטנן כדגרסינן בפ"ק דפסחים (ד' ב') הכל נאמנים על בדיקת חמץ ואפילו נשים ועבדים וקטנים ואמרינן התם דכיון דבדיקת חמץ מדרבנן הימנוה רבנן בדרבנן, וכו' וכו' ...
על ידי ירושלים
ה' פברואר 22, 2018 10:24 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שיבושים בספר בצל החכמה חלק ששי
תגובות: 2
צפיות: 929

שיבושים בספר בצל החכמה חלק ששי

בשו"ת בצל החכמה ח"ו סימן ל"ז לפניו ואחריו צולמו הדפים שלא כסדרן נא לתקן תודה
על ידי ירושלים
ד' פברואר 14, 2018 10:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 29
צפיות: 5528

Re: גימטריא "חדשה"

תמוה, הרי רבינו הגדול ז"ל בס' ברכת פרץ מלא בזה שמרמז דרשות חז"ל בגימ' של הפסוקים, וכך הוא בפירוש בעל הרוקח על התורה עיי"ש.
על ידי ירושלים
ה' פברואר 01, 2018 4:10 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו
תגובות: 76
צפיות: 17717

Re: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו

לרגל יומא דהילולא החל היום - קבוצה גדולה מצאצאיו נמצאים בשעה זו בדרכם להשתטח על קברו בעירו בערז'אן שבאוקראינה, לרגל הנסיעה נדפס קונטרס ובו שני פרקים מספר מקיף העומד לצאת לאור על תולדות חייו אשר נכתב ע"י אחד מהצאצאים בבקשה להודיע היכן אפשר להשיג הקונטרס הנ"ל ויישר כח. ואם לא קשה להעלותו כא...
על ידי ירושלים
ד' ינואר 31, 2018 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקל הקל תחילה
תגובות: 66
צפיות: 9625

Re: הקל הקל תחילה

הרב עושה חדשות לעיל הביא דברי הגר"א גניחובסקי ז"ל שכתב שהחתם סופר יו"ד סובר שהקל הקל תחילה מן התורה. ולא ציין היכן כתב כך החתם סופר.

אבקש ממי שיודע המקום בחתם סופר להודיעני וייש"כ.
על ידי ירושלים
ה' ינואר 25, 2018 12:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם פרנסתו של ראש ישיבה מוטלת על הציבור?
תגובות: 9
צפיות: 1574

Re: האם פרנסתו של ראש ישיבה מוטלת על הציבור?

הגרי"ח סופר שליט"א בס' ברית יעקב סי' כז ביאר סוגיא זה הפלא ופלא והביא כל המקורות שהזכירו כאן החכמים לעיל שליט"א ועוד. ראה שם דברים יקרים.
על ידי ירושלים
א' דצמבר 10, 2017 9:45 pm
פורום: חנוכה
נושא: ''והדליקו נרות בחצרות קדשך''
תגובות: 19
צפיות: 3436

Re: והדלקו נרות בחצרות קדשיך?

ביאור יקר ונחמד כתב הגרי"ח סופר שליט"א בס' חוקי רצונך ח"ג סי' ב. [נמצא באוצר].

יתברך מי שיוכל להעלות הדברים הנה.
על ידי ירושלים
ש' דצמבר 09, 2017 8:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה בין מה (בפתח) למה (בסגול)
תגובות: 5
צפיות: 1288

Re:

לפני ה' ח' וע' קמוצות בסגול (בע' לפעמים גם לא קמוצה), בשאר המקרים כמעט תמיד בקמץ אא"כ מוקפת למילה שאחריה ואז בפתח. וסימנך מה אנו מה חיינו מה צדקותנו אכן יש סידורי אשכנז שנקדו מה חיינו מה חסדנו בסגול כמו בסידור עבודת ישראל עמ' 44, ובסידור תפילה עם ליקוטי תורה עמ' 32, אבל בסידורי הספרדים מה חיינ...
על ידי ירושלים
ד' דצמבר 06, 2017 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכה כרב באיסורי - האם מוסכם
תגובות: 6
צפיות: 1107

הלכה כרב באיסורי - האם מוסכם

קיימא לן דהלכתא כרב באיסורי (בכורות דף מ"ט) ונחוץ לי לדעת האם כל האמוראים מסכימים בזה, דוגמא לדבר מצינו בעירובין (דף מו:) שהאמורא רב משרשיא אינו סובר כללי הפסיקה בתנאים, ראה שם. תודה מראש.
על ידי ירושלים
ג' נובמבר 28, 2017 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: כללי הפסיקה
תגובות: 56
צפיות: 7131

Re: כללי הפסיקה

[quote="מה שנכון נכון"]איפה כתוב שמכח מנהג בעלמא אפשר להקל בדינים דאוריתא? ראיתי עכשיו לגריח"ס שליט"א בס' ברכי נפשי ח"א עמ' קטו כח המנהג אלים טפי מכל דבר כידוע, ולדוגמא אביא דברי חד מתקיפי קמאי מהר"י ווייל ז"ל בתשובותיו (סימן ע'): "ומה דמייתי מר ראיה מערבה בלו...
על ידי ירושלים
ב' נובמבר 27, 2017 3:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'אָחִ֖י' - הבן של עֵשָׂ֑ו ו'אֵחִ֣י' הבן של בנימין
תגובות: 16
צפיות: 1202

Re: היכן המקור ש-לעשו היה בן בשם 'אחי'

[quote="מיכאל1"]כמדומני שהמקור נמצא ברוקח

הכוונה בפירוש הרוקח על התורה (כמדומה הביאו הגריח"ס שליט"א בס' הדר יעקב)

ולכאורה מדוע לא נזכר בשמות בניו ממזריו של עשו בס"פ וישלח

עבור לחיפוש מתקדם