מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 103 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ירושלים
א' פברואר 10, 2019 1:29 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: הערכה והבעת תודה
תגובות: 3
צפיות: 417

Re: הערכה והבעת תודה

בספר מנחת כהן ח"ב מהרב יוסף חיים הכהן ז"ל מערכת ס' יש בלבול רב בסדר הדפים דף ק"ח והלאה
על ידי ירושלים
ה' פברואר 07, 2019 12:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2478
צפיות: 194198

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מה המקור, שכל דבר בתורה, המקום שבו הוא נזכר בפעם הראשונה, ממנו יש ללמוד עומק וכוונת הדברים (כמדומה בשם הגר"א) בבקשה כל היודע בה דבר אל ימנע בר רבי צדוק הכהן מלובלין כתב על זה כמה פעמים (פרי צדיק ראש חודש תמוז, א; קדושת השבת ז; פוקד עקרים א; רסיסי לילה ח ועוד), וכן בבני יששכר חודש אייר. סמך לזה...
על ידי ירושלים
א' פברואר 03, 2019 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך מת יכול לקדש ולהוציא יד"ח?
תגובות: 16
צפיות: 728

Re: איך מת יכול לקדש ולהוציא יד"ח?

הערה פיצפונת. מה זה שכתבת: כתב בספר חסידים (לרבי יהודה החסיד. א' מבעלי התוס' . סי' תתשכט') זה פשוט לא נכון!! הוא לא היה מבעלי התוספות. אין שום הוכחה שהוא השתתף בכתיבת התוספות. אכן הוא פעל בזמנם של בעלי התוספות, אך הוא לא נמנה עליהם. ראה תוספות בבא מציעא ה' ב': וי"מ בשם ה"ר יהודה חסיד הא ד...
על ידי ירושלים
ה' ינואר 31, 2019 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסורים דרבנן לבני נח
תגובות: 18
צפיות: 610

Re: איסורים דרבנן לבני נח

פרי חדש יורה דעה סימן נה ס"ק טז ויש לתמוה בזה דאטו רבנן מי גזרי גזירות לבני נח ואינהו גופייהו מי צייתי להו לרבנן וכיון דלדידהו שרי ליכא לפני עור, וי"ל שכיון שידוע שאבר מן החי אסור לבני נח אי שרינן ליה להושיטו לבני נח תו לא מקיימא גזירת חכמים דאמרי אינשי מדשרי לבני נח שמע מינה דלית ביה איס...
על ידי ירושלים
ג' ינואר 29, 2019 3:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2478
צפיות: 194198

Re: ריבוי האזהרות על השבת

האם נמצא בחז"ל איזה ביטוי המגדיל את מעלת השבת בשל ריבוי אזהרות התורה אודותיה? עיין גמרא שבת דף קל"ב ע"ב: וממאי דצרעת חמורה דילמא שבת חמורה שכן יש בה עונשין ואזהרות הרבה. וראה עוד בתחילת הקדמת מרן החפץ חיים למשנה ברורה הלכות שבת: "והזהירה התורה על שמירת השבת י"ב פעמים"....
על ידי ירושלים
ה' דצמבר 20, 2018 12:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?
תגובות: 19
צפיות: 1118

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

תם מה הוא אומר כתב:לגבי השבועה והחרם שנשבעו, שמעתי כי במדרש פדר"א מבואר שהתירו את החרם.
ואם זה נכון, הרי שמסתבר שאכן יעקב ידע.


ראה
viewtopic.php?f=46&t=43492&p=509566&hilit=%D7%97%D7%A8%D7%9D#p509566
על ידי ירושלים
ד' דצמבר 19, 2018 11:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?
תגובות: 19
צפיות: 1118

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

זכור אני שהגה"צ רבי מרדכי הריס צ"ל בספריו הביא דעות בזה.

אולי בקרו טלה יביא ויעלה מדבריו. תודה מראש.
על ידי ירושלים
ה' דצמבר 13, 2018 10:55 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: (מנחם) נחום <510> נעתק
תגובות: 7
צפיות: 3372

Re: (מנחם) נחום <510> נעתק

הרב מו"ה נחום לעווי הגאון הצדיק החסיד המפורסם המקובל שהיה אבד"ק שאדיק הגאון הזה עלה בעיר הקודש ירושלים ת"ו בראש שנת תר"ה והיה איש קדוש וטהור, בן שמונה עשרה שנה החל לדרוש ה' והקדיש כל ימיו בתו"ע ובתענית וסיגופים במס"נ, לא פסק פומיה יום וליל, זכה ללמוד וללמד והעמיד תלמיד...
על ידי ירושלים
ד' דצמבר 05, 2018 1:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש עזרה במציאת מקורות
תגובות: 14
צפיות: 1861

Re: מחפש עזרה במציאת מקורות

דבש לפי אות ה' סק"ז: הודאה אמרו רז"ל כי המודה לה' על נס שנעשה לו הקב"ה מצילו מצרה אחרת וזה פי' הכתוב כי חמת אדם תודך דכאשר הציל האדם מחימה צרה שבאה לו והוא מודה אליו יתברך וזהו תודך אז שארית חימות תחגור תעכב מלשון חגירת הצפורן שינצלו מצרות אחרות ובפלא יועץ אות הילול: ומכלל חסדי ה' ומש...
על ידי ירושלים
ד' דצמבר 05, 2018 12:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוטו - השקפת גדולי ישראל
תגובות: 26
צפיות: 2105

Re: לוטו - השקפת גדולי ישראל

אמר לי ח"א נ"י כי הגאון רבי אליהו סופר שליט"א (ר"י רכסים) בספרו ג"כ העלה להתיר בלא ספק להשתתף בהגרלת לוטו ופיס, ודחה דברי המערערים. מי יודע היכן כתב כן ויוכל להביא קיצור דבריו. בתודה מראש.
על ידי ירושלים
ו' נובמבר 30, 2018 1:01 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי חיים ליב סטאוויסקר
תגובות: 29
צפיות: 3651

Re: רבי חיים ליב סטאוויסקר

האם יש תמונה מהגאון רבי חיים ליב זצ"ל?

אגב בקונט' מגיד דבריו ליעקב פרשת ויצא עמ' יט אות יב מעתיק מעשה נורא על הגאון רבי חיים ליב זצ"ל חושבני שנכון להביאו פה.
על ידי ירושלים
ב' נובמבר 19, 2018 1:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 322
צפיות: 14219

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הרבה מהחכמים כאן כתבו לעיל דאף כי בספר הנייר כתוב שיש להדליק ואחר כך לברך, אבל אחר שמחבר ספר הנייר אשכנזי מה לבני ספרד ולו ולדוגמא מה שכתב "ישא ברכה": לא הכרתי את ספר הנייר וסקרן אותי מיהו. אז הוא אחד מהראשונים מבעלי התוספות, מן הסתם מחכמי אשכנז, אז קצת מוזר לתלות את מנהג ספרד בו". ול...
על ידי ירושלים
ו' אוקטובר 05, 2018 4:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגולם מפרג
תגובות: 100
צפיות: 13665

Re: הגולם מפרג

וונדרבר כתב:
הרב רוזנברג בעל שלמי נדרים.
ז"א והוא חיבר ספר בשם ידות נדרים והרבה יש להעיר על ספרו
על ידי ירושלים
ש' ספטמבר 22, 2018 11:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 53
צפיות: 4330

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

דברות רמח"ל ז"ל במס"י פי"א: ונדבר עתה מן הכעס. הנה יש הרגזן שאמרו עליו, כל הכועס כאלו עובד עבודה זרה, והוא הנכעס על כל דבר שיעשו נגד רצונו ומתמלא חימה עד שכבר לבו בל עמו ועצתו נבערה. והנה איש כזה כדאי להחריב עולם מלא אם יהיה יכולת בידו, כי אין השכל שולט בו כלל והוא סר טעם ממש ככל...
על ידי ירושלים
א' אוגוסט 12, 2018 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר
תגובות: 128
צפיות: 12591

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

אמסטרדם כתב: מחולת המחנים כתב: יעב"ץ - רבי יעקב אבן צור יעב"ץ - רבי יעקב עמדין כמדומה שגם ר' יוסף יעבץ נקרא לפעמים "יעב"ץ", ועוד, אני חשבתי פעם שספר "משנת יעבץ" [שראיתי מביאים] הוא מר' יעקב עמדין... ר' יוסף יעב"ץ נקרא בדרך כלל תחת השם החסיד יעב"ץ. והשיבוש...
על ידי ירושלים
ב' יוני 18, 2018 11:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 22
צפיות: 1774

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

מספר אמרי אמת [אליקום] אבל זכורני שפירוש זה מובא בקדמונים יותר. ואלו דברי ספר פלא יועץ ערך פחד: כתיב פחד פחדתי ויאתיני וכתיב נכון לבו בטוח בה' סמוך לבו לא ייירא נמצא שהמפחד גורם רעה לעצמו את אשר לא היה ראוי לבא עליו והבוטח בה' חסד יסובבנו והן אמת שאין אדם שליט ברוח ואם יאמרו צו כל היום אל תפחד אל ת...
על ידי ירושלים
ב' יוני 18, 2018 11:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4051
צפיות: 421832

מכתב מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

נחוץ לי מאוד מכתב מרן הגרי"ש אלישיב ז"ל הנדפס במחזור המפורש (הרב ויינגרטיין) לראש השנה.

מי בטובו יכול להעלותו כאן ושכמ"ה.
על ידי ירושלים
ג' מאי 15, 2018 1:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 7354

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

בן אדם כתב: וכלשון המג"א "אמרינן מנהג עוקר הלכה דודאי כך קיבלו אבותינו איש מפי איש". כך לשון המגן אברהם סימן תרצ ס"ק כב: ואין לבטל כו'. וכ' רמ"א בתשו' סי' כ"א בשם מהרי"ק שורש קמ"ד דאם נמצא המנהג באיזה פוסק אין לבטלו אפי' בשעת הדחק אין לשנות מנהג כדאמרי' בבני ב...
על ידי ירושלים
ה' אפריל 26, 2018 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אפשר שכהן יהיה עני?
תגובות: 21
צפיות: 1149

Re: אי אפשר שכהן יהיה עני?

ראיתי מי שמביא ראיה שר' חנינא בן דוסא לא היה כהן, מעובדת היותו עני. לדעת המחבר ההוא, אם היה רחב"ד כהן, הרי היה מקבל כ"ד מתנות כהונה ולא היה עני! אבל לענ"ד אין הדברים מוכרחים. האם יש ביד מי להביא סיוע או דחייה לראיה שכזו? הנני להביא דברי הגרי"ח סופר שליט"א בס' דרופתקי דאוריי...
על ידי ירושלים
ה' אפריל 19, 2018 9:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר
תגובות: 2
צפיות: 304

חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר

שו"ת רדב"ז ח"ג סימן תתקח: עוד צריך שתדע דלא אמרינן חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר, אלא בהאי עובדא גופא, אבל בעובדה אחריתי אע"ג דדמיא להך רשאי להתיר, דאלת"ה אחד שיטעה בשיקול הדעת ימשוך אותו הטעות לעולם וזה ודאי טעות הוא אלא לא אמרו אלא בהאי עובדא גופא. וגדולה מזו אני אומר שאפי...
על ידי ירושלים
ה' אפריל 19, 2018 9:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: רשב"א מעניין על טבילת כלים
תגובות: 8
צפיות: 659

Re: רשב"א מעניין על טבילת כלים

בברכה המשולשת כתב:למיטב זכרוני זה איננו חידוש של רבינו הרשב"א אלא ירושלמי מפורש


תמוה הרי הרשב"א עצמו יבמות שם הביא ירושלמי זה כנ"ל

וראה ט"ז יו"ד ר"ס קכ: וטעם הטבילה כדי שיצאו מטומאתו של גוי לקדושתו של ישראל
על ידי ירושלים
ד' אפריל 18, 2018 4:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנלב"ע בא"י מתכפרים כל עוונותיו
תגובות: 8
צפיות: 666

הנלב"ע בא"י מתכפרים כל עוונותיו

איתא בזוה"ק ח"ג ע"ב ב: כל מאן דזכי למיפק נשמתיה בארעא קדישא, אתכפרו חובוי, וזכי לאתקשרא תחות גדפוי דשכינתא, דכתיב (דברים לב מג) וכפר אדמתו עמו.
לפי זה הנלב"ע בא"י מזומן לאלתר לחיי עוה"ב בלא דין ובלא יסורין אחרי שנתכפרו עוונתיו וכתוס' כתובות ק"ג:

אכן כן הוא?
על ידי ירושלים
ו' מרץ 23, 2018 4:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכה כרב נחמן בדיני נגד רבים
תגובות: 6
צפיות: 469

Re: הלכה כרב נחמן בדיני נגד רבים

ראה מה שציין בזה הגאון שדי חמד כללים מערכת ה אות יג ותרו"ץ. שלום לך איש צפת נ"י מנאי איש ירושלים, ילמדנו רבינו שיחי' מה ראה כב' בשדי חמד שם, והרי אין לו שום שייכות לשאלה הנ"ל אם רב נחמן נחלק עם רבים הלכה כמי, וזה היה הנדון וספק של הרב ושא נס נ"י, והשדי חמד שם דן אם הלכה כרבי נחמ...
על ידי ירושלים
א' מרץ 04, 2018 4:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת שואל ומשיב עם מפרשים?
תגובות: 10
צפיות: 1599

Re: שו"ת שואל ומשיב עם מפרשים?

זה אינו וס' משנה למלך מהדורה ראשונה אכן נדפס בפני עצמו בקושטא שנת תצ"א ואני למדתי בו כמ"פ.
על ידי ירושלים
ה' פברואר 22, 2018 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור בדברי הרשב"א "אבל בדמיון כתיבות"
תגובות: 1
צפיות: 240

ביאור בדברי הרשב"א "אבל בדמיון כתיבות"

כתוב בחידושי הרשב"א כתובות כח. הימנוה רבנן בדרבנן. ודוקא בגדלן מה שראו בקטנם אבל בקטנן לא הימנוה. וקשיא לן ומ"ש מבדיקת חמץ דהימנוה אף בקטנן כדגרסינן בפ"ק דפסחים (ד' ב') הכל נאמנים על בדיקת חמץ ואפילו נשים ועבדים וקטנים ואמרינן התם דכיון דבדיקת חמץ מדרבנן הימנוה רבנן בדרבנן, וכו' וכו' ...
על ידי ירושלים
ה' פברואר 22, 2018 10:24 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שיבושים בספר בצל החכמה חלק ששי
תגובות: 2
צפיות: 556

שיבושים בספר בצל החכמה חלק ששי

בשו"ת בצל החכמה ח"ו סימן ל"ז לפניו ואחריו צולמו הדפים שלא כסדרן נא לתקן תודה
על ידי ירושלים
ד' פברואר 14, 2018 10:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 28
צפיות: 3150

Re: גימטריא "חדשה"

תמוה, הרי רבינו הגדול ז"ל בס' ברכת פרץ מלא בזה שמרמז דרשות חז"ל בגימ' של הפסוקים, וכך הוא בפירוש בעל הרוקח על התורה עיי"ש.
על ידי ירושלים
ה' פברואר 01, 2018 4:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו
תגובות: 72
צפיות: 11751

Re: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו

לרגל יומא דהילולא החל היום - קבוצה גדולה מצאצאיו נמצאים בשעה זו בדרכם להשתטח על קברו בעירו בערז'אן שבאוקראינה, לרגל הנסיעה נדפס קונטרס ובו שני פרקים מספר מקיף העומד לצאת לאור על תולדות חייו אשר נכתב ע"י אחד מהצאצאים בבקשה להודיע היכן אפשר להשיג הקונטרס הנ"ל ויישר כח. ואם לא קשה להעלותו כא...
על ידי ירושלים
ד' ינואר 31, 2018 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקל הקל תחילה
תגובות: 58
צפיות: 5080

Re: הקל הקל תחילה

הרב עושה חדשות לעיל הביא דברי הגר"א גניחובסקי ז"ל שכתב שהחתם סופר יו"ד סובר שהקל הקל תחילה מן התורה. ולא ציין היכן כתב כך החתם סופר.

אבקש ממי שיודע המקום בחתם סופר להודיעני וייש"כ.
על ידי ירושלים
ה' ינואר 25, 2018 12:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם פרנסתו של ראש ישיבה מוטלת על הציבור?
תגובות: 9
צפיות: 904

Re: האם פרנסתו של ראש ישיבה מוטלת על הציבור?

הגרי"ח סופר שליט"א בס' ברית יעקב סי' כז ביאר סוגיא זה הפלא ופלא והביא כל המקורות שהזכירו כאן החכמים לעיל שליט"א ועוד. ראה שם דברים יקרים.
על ידי ירושלים
א' דצמבר 10, 2017 9:45 pm
פורום: חנוכה
נושא: והדלקו נרות בחצרות קדשיך?
תגובות: 14
צפיות: 1485

Re: והדלקו נרות בחצרות קדשיך?

ביאור יקר ונחמד כתב הגרי"ח סופר שליט"א בס' חוקי רצונך ח"ג סי' ב. [נמצא באוצר].

יתברך מי שיוכל להעלות הדברים הנה.
על ידי ירושלים
ש' דצמבר 09, 2017 8:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה בין מה (בפתח) למה (בסגול)
תגובות: 5
צפיות: 707

Re:

לפני ה' ח' וע' קמוצות בסגול (בע' לפעמים גם לא קמוצה), בשאר המקרים כמעט תמיד בקמץ אא"כ מוקפת למילה שאחריה ואז בפתח. וסימנך מה אנו מה חיינו מה צדקותנו אכן יש סידורי אשכנז שנקדו מה חיינו מה חסדנו בסגול כמו בסידור עבודת ישראל עמ' 44, ובסידור תפילה עם ליקוטי תורה עמ' 32, אבל בסידורי הספרדים מה חיינ...
על ידי ירושלים
ד' דצמבר 06, 2017 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכה כרב באיסורי - האם מוסכם
תגובות: 4
צפיות: 381

הלכה כרב באיסורי - האם מוסכם

קיימא לן דהלכתא כרב באיסורי (בכורות דף מ"ט) ונחוץ לי לדעת האם כל האמוראים מסכימים בזה, דוגמא לדבר מצינו בעירובין (דף מו:) שהאמורא רב משרשיא אינו סובר כללי הפסיקה בתנאים, ראה שם. תודה מראש.
על ידי ירושלים
ג' נובמבר 28, 2017 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: כללי הפסיקה
תגובות: 56
צפיות: 4563

Re: כללי הפסיקה

[quote="מה שנכון נכון"]איפה כתוב שמכח מנהג בעלמא אפשר להקל בדינים דאוריתא? ראיתי עכשיו לגריח"ס שליט"א בס' ברכי נפשי ח"א עמ' קטו כח המנהג אלים טפי מכל דבר כידוע, ולדוגמא אביא דברי חד מתקיפי קמאי מהר"י ווייל ז"ל בתשובותיו (סימן ע'): "ומה דמייתי מר ראיה מערבה בלו...
על ידי ירושלים
ב' נובמבר 27, 2017 3:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היכן המקור ש-לעשו היה בן בשם 'אחי'
תגובות: 11
צפיות: 883

Re: היכן המקור ש-לעשו היה בן בשם 'אחי'

[quote="מיכאל1"]כמדומני שהמקור נמצא ברוקח

הכוונה בפירוש הרוקח על התורה (כמדומה הביאו הגריח"ס שליט"א בס' הדר יעקב)

ולכאורה מדוע לא נזכר בשמות בניו ממזריו של עשו בס"פ וישלח
על ידי ירושלים
א' אוקטובר 08, 2017 10:13 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אין להחליף אתרוג להלל
תגובות: 5
צפיות: 716

אין להחליף אתרוג להלל

יש שלוקחים כמה אתרוגים ובברכה מברכים על אחד, ובהלל ובהקפות מחליפים לאתרוג אחר, ושמועה שמעתי דלא אריך למיעבד הכי, אלא באותו אתרוג שברכו עליו אותו יש לקחת להלל ולהקפות, האמנם כך ישר כל למאירים ומעירים בענין.
על ידי ירושלים
ג' אוגוסט 22, 2017 2:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לדרוך על רגל הכלה!
תגובות: 29
צפיות: 3757

Re: לדרוך על רגל הכלה!

הגיונות כתב:זכור לי שגם החסיד החב"די ר' אייזיק מהאמיל כתב על המנהג הזה בשני המאורות שלו.


הרב משנ"נ ציין לספר נטעי גבריאל ושם כבר ציין לדברי רבי אייזיק מהאמיל ז"ל בס' שני המאורות ח"ג עמ' קנ עיי"ש.
על ידי ירושלים
ב' אוגוסט 21, 2017 4:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 58965

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

מה לך להרחיק לכתבי יד של הגאונים. יש אחד שכתב (נחש איפה) שהגר"א סובר כרבנו תם. שהמשנה ברורה שכתב לילה נקרא מן התורה לכל דבר משיראו ג כוכבים לא התכוון בדיוק למה שהוא אומר. שהחזון איש ראה את אורות חיים והבין שלא הבין עד היום את העניין על בוריו אבל המשיך לחיות כמו שחי עד היום כאחד מקלי הדעת. שהמש...
על ידי ירושלים
ו' אוגוסט 04, 2017 12:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 744
צפיות: 32334

Re: הספר: דרך חכמה, המוזכר במ"ב, מיהו המחבר? (בדקתי באוצר - כמובן).

דרומי כתב:לא הכונה לדרך החיים?


לא אין כוונתו לדרך החיים ראה משנה ברורה סימן מח סק"א: מה שכתב בבאר היטב בשם דרך חכמה שיזהר לומר פרשת התמיד בצבור עם הש"ץ עיין בשערי תשובה שהשיג על זה.
על ידי ירושלים
ו' יולי 28, 2017 3:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבינו יצחק לוריא זי"ע - האר"י הקדוש
תגובות: 19
צפיות: 3170

Re: רבינו יצחק לוריא זי"ע - האר"י הקדוש

ראה בקישור זה דברים חשובים מהגרי"ח סופר שליט"א על צאצאי האריז"ל

viewtopic.php?f=7&t=23186&p=231384&hilit=%D7%A2%D7%9B%D7%A1%D7%94#p231382

ובכלל מאמרו שם חשוב ומעניין

עבור לחיפוש מתקדם