החיפוש הניב 78 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ירושלים
ד' פברואר 14, 2018 10:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 16
צפיות: 482

Re: גימטריא "חדשה"

מה שנכון נכון, אבל מה שכתבת כעת נראה לי לא נכון. יש בקדמונים הרבה רמזים כגון דא, ואכן יתכן מאוד שנמצא רמז כזה בספרי הרמזים. כדאי לבדוק בבעל הטורים (ובהערות רייניץ), ספר גימטריאות לריה"ח, ש"ך עה"ת - בסוף כל פרשה יש גימטריאות, פענח רזא, וכמובן בספרי 'תוספות השלם'. עד כמה שיצא לי לקרוא ...
על ידי ירושלים
ה' פברואר 01, 2018 4:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו
תגובות: 67
צפיות: 8414

Re: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו

לרגל יומא דהילולא החל היום - קבוצה גדולה מצאצאיו נמצאים בשעה זו בדרכם להשתטח על קברו בעירו בערז'אן שבאוקראינה, לרגל הנסיעה נדפס קונטרס ובו שני פרקים מספר מקיף העומד לצאת לאור על תולדות חייו אשר נכתב ע"י אחד מהצאצאים בבקשה להודיע היכן אפשר להשיג הקונטרס הנ"ל ויישר כח. ואם לא קשה להעלותו כא...
על ידי ירושלים
ד' ינואר 31, 2018 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקל הקל תחילה
תגובות: 53
צפיות: 2846

Re: הקל הקל תחילה

הרב עושה חדשות לעיל הביא דברי הגר"א גניחובסקי ז"ל שכתב שהחתם סופר יו"ד סובר שהקל הקל תחילה מן התורה. ולא ציין היכן כתב כך החתם סופר.

אבקש ממי שיודע המקום בחתם סופר להודיעני וייש"כ.
על ידי ירושלים
ה' ינואר 25, 2018 12:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם פרנסתו של ראש ישיבה מוטלת על הציבור?
תגובות: 9
צפיות: 212

Re: האם פרנסתו של ראש ישיבה מוטלת על הציבור?

הגרי"ח סופר שליט"א בס' ברית יעקב סי' כז ביאר סוגיא זה הפלא ופלא והביא כל המקורות שהזכירו כאן החכמים לעיל שליט"א ועוד. ראה שם דברים יקרים.
על ידי ירושלים
א' דצמבר 10, 2017 9:45 pm
פורום: חנוכה
נושא: והדלקו נרות בחצרות קדשיך?
תגובות: 15
צפיות: 831

Re: והדלקו נרות בחצרות קדשיך?

ביאור יקר ונחמד כתב הגרי"ח סופר שליט"א בס' חוקי רצונך ח"ג סי' ב. [נמצא באוצר].

יתברך מי שיוכל להעלות הדברים הנה.
על ידי ירושלים
ש' דצמבר 09, 2017 8:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה בין מה (בפתח) למה (בסגול)
תגובות: 5
צפיות: 251

Re:

לפני ה' ח' וע' קמוצות בסגול (בע' לפעמים גם לא קמוצה), בשאר המקרים כמעט תמיד בקמץ אא"כ מוקפת למילה שאחריה ואז בפתח. וסימנך מה אנו מה חיינו מה צדקותנו אכן יש סידורי אשכנז שנקדו מה חיינו מה חסדנו בסגול כמו בסידור עבודת ישראל עמ' 44, ובסידור תפילה עם ליקוטי תורה עמ' 32, אבל בסידורי הספרדים מה חיינ...
על ידי ירושלים
ד' דצמבר 06, 2017 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכה כרב באיסורי - האם מוסכם
תגובות: 4
צפיות: 135

הלכה כרב באיסורי - האם מוסכם

קיימא לן דהלכתא כרב באיסורי (בכורות דף מ"ט) ונחוץ לי לדעת האם כל האמוראים מסכימים בזה, דוגמא לדבר מצינו בעירובין (דף מו:) שהאמורא רב משרשיא אינו סובר כללי הפסיקה בתנאים, ראה שם. תודה מראש.
על ידי ירושלים
ג' נובמבר 28, 2017 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: כללי הפסיקה
תגובות: 56
צפיות: 3077

Re: כללי הפסיקה

[quote="מה שנכון נכון"]איפה כתוב שמכח מנהג בעלמא אפשר להקל בדינים דאוריתא? ראיתי עכשיו לגריח"ס שליט"א בס' ברכי נפשי ח"א עמ' קטו כח המנהג אלים טפי מכל דבר כידוע, ולדוגמא אביא דברי חד מתקיפי קמאי מהר"י ווייל ז"ל בתשובותיו (סימן ע'): "ומה דמייתי מר ראיה מערבה בלו...
על ידי ירושלים
ב' נובמבר 27, 2017 3:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היכן המקור ש-לעשו היה בן בשם 'אחי'
תגובות: 12
צפיות: 454

Re: היכן המקור ש-לעשו היה בן בשם 'אחי'

[quote="מיכאל1"]כמדומני שהמקור נמצא ברוקח

הכוונה בפירוש הרוקח על התורה (כמדומה הביאו הגריח"ס שליט"א בס' הדר יעקב)

ולכאורה מדוע לא נזכר בשמות בניו ממזריו של עשו בס"פ וישלח
על ידי ירושלים
א' אוקטובר 08, 2017 10:13 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אין להחליף אתרוג להלל
תגובות: 5
צפיות: 294

אין להחליף אתרוג להלל

יש שלוקחים כמה אתרוגים ובברכה מברכים על אחד, ובהלל ובהקפות מחליפים לאתרוג אחר, ושמועה שמעתי דלא אריך למיעבד הכי, אלא באותו אתרוג שברכו עליו אותו יש לקחת להלל ולהקפות, האמנם כך ישר כל למאירים ומעירים בענין.
על ידי ירושלים
ג' אוגוסט 22, 2017 2:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לדרוך על רגל הכלה!
תגובות: 29
צפיות: 1807

Re: לדרוך על רגל הכלה!

הגיונות כתב:זכור לי שגם החסיד החב"די ר' אייזיק מהאמיל כתב על המנהג הזה בשני המאורות שלו.


הרב משנ"נ ציין לספר נטעי גבריאל ושם כבר ציין לדברי רבי אייזיק מהאמיל ז"ל בס' שני המאורות ח"ג עמ' קנ עיי"ש.
על ידי ירושלים
ב' אוגוסט 21, 2017 4:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 306
צפיות: 19346

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

מה לך להרחיק לכתבי יד של הגאונים. יש אחד שכתב (נחש איפה) שהגר"א סובר כרבנו תם. שהמשנה ברורה שכתב לילה נקרא מן התורה לכל דבר משיראו ג כוכבים לא התכוון בדיוק למה שהוא אומר. שהחזון איש ראה את אורות חיים והבין שלא הבין עד היום את העניין על בוריו אבל המשיך לחיות כמו שחי עד היום כאחד מקלי הדעת. שהמש...
על ידי ירושלים
ו' אוגוסט 04, 2017 12:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 312
צפיות: 21732

Re: הספר: דרך חכמה, המוזכר במ"ב, מיהו המחבר? (בדקתי באוצר - כמובן).

דרומי כתב:לא הכונה לדרך החיים?


לא אין כוונתו לדרך החיים ראה משנה ברורה סימן מח סק"א: מה שכתב בבאר היטב בשם דרך חכמה שיזהר לומר פרשת התמיד בצבור עם הש"ץ עיין בשערי תשובה שהשיג על זה.
על ידי ירושלים
ו' יולי 28, 2017 3:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבינו יצחק לוריא זי"ע - האר"י הקדוש
תגובות: 19
צפיות: 1732

Re: רבינו יצחק לוריא זי"ע - האר"י הקדוש

ראה בקישור זה דברים חשובים מהגרי"ח סופר שליט"א על צאצאי האריז"ל

viewtopic.php?f=7&t=23186&p=231384&hilit=%D7%A2%D7%9B%D7%A1%D7%94#p231382

ובכלל מאמרו שם חשוב ומעניין
על ידי ירושלים
ו' יולי 28, 2017 2:52 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: התפילות בשבת חזון מעלות את כל התפילות של כל השנה
תגובות: 1
צפיות: 200

התפילות בשבת חזון מעלות את כל התפילות של כל השנה

בלוח המצויין במינו עיתים לבינה (השבוע) הביא דברי הגאון הגדול מהרש"ם מברעזן זצ"ל בס' תכלת מרדכי (תהלים קט"ז א'): שבת חזון תפילות ישראל בימי בין המצרים שמתפללים בלב נשבר מתקבלת לרצון יותר מבכל השנה, כמו ששמעתי בשם הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זי"ע שאמר שהתפילה שבשבת חזון צריך ליזה...
על ידי ירושלים
ב' יולי 24, 2017 12:57 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תפילין רבינו תם במנחה בתשעה באב.
תגובות: 4
צפיות: 333

Re: תפילין רבינו תם במנחה בתשעה באב.

כף החיים סימן יח אות טז כתב מנחם עזריה בתשובותיו סימן ק"ז, דמה טוב לקיים מצות ציצית בתשעה באב בטלית קטן בלבד באותו היום וכו' ובכהאי גוונא נכון הדבר שלא ללבוש טלית גדול בשחרית ליודע סודו וכו' יעו"ש, והביאו שערי תשובה אות ד'. אמנם מנהג בית אל יכב"ץ להתפלל שחרית תשעה באב בציצית ותפילין ר...
על ידי ירושלים
ו' יוני 16, 2017 1:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: גיורת שנתגיירה כקטנה שנולדה
תגובות: 53
צפיות: 2832

Re: גיורת שנתגיירה כקטנה שנולדה

ציטוט מעניין, מכאן - http://seforim.blogspot.co.il/2016/03/blog-post.html?m=1 פעם הזכרתי למו"ר חקירה מחודשת מספר יד שאול לבעל השואל ומשיב שחקר אם חייבים לעמוד בפני גר שנתגייר כשהיה מעל גיל שבעים מאחר שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ומו"ר מאוד התפעל שאפשר לחקור חקירה כזאת שנשמע מאוד מוזר, ואמר...
על ידי ירושלים
ו' יוני 16, 2017 1:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עניני סו''ס מא' מזקני הרבנים בארה''ב - הרב שמרי' שולמאן
תגובות: 14
צפיות: 1381

Re: עניני סו''ס מא' מזקני הרבנים בארה''ב - הרב שמרי' שולמאן

מ"ש בבלוג אות יג בשם ר"ח צימרמן התלוצץ מחקירה בענין גר שנתגייר, יש לציין שחקירה זו מופיע בחת"ס בכ"מ ואצרף אחד מהם בד"ה המול הנני להעתיק דברי מו"ר הגריח"ס שליט"א מס' תורת יעקב ס"ס קי"א. (י"ל בתש"ס) אמר הצעיר יעקב חיים סופר נר"ו: הנה לע...
על ידי ירושלים
ה' יוני 15, 2017 1:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים מפליאים ומעניינים
תגובות: 27
צפיות: 1998

Re: ספרים מפליאים ומעניינים

מה שכתב: ביאור על כל 'תיובתא' שבש"ס - למנצח לדוד - פרדו.

לא דק אלא על כל "קשיא" שבש"ס, (אין אפשרות ליישב תיובתא של הש"ס ואכמ"ל), וכזאת כתב הגאון רבי ישעיה ברלין ז"ל בספרו קשות מיושב לישב כל קשיא דהש"ס.
על ידי ירושלים
ג' מאי 16, 2017 12:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: 2 דפים ללא רש"ש
תגובות: 8
צפיות: 615

Re: 2 דפים ללא רש"ש

כמעט ולא דילג על אף דף, על-אחת-כמה-וכמה פרק או מסכת. גם ממסכתות ה"משנה" (היינו שאין עליהם גמרא) לא חשך עטו, ואין פרק משנה אף ממשניות זרעים או טהרות שלא העיר בהם. אמנם לכל כלל יש יוצא מהכלל והדפים עליהם לא העיר הינם: תענית כג, יבמות קכ, ב"ק סב, זבחים ק, והעמודים האחרונים במסכתות ברכות...
על ידי ירושלים
א' מאי 14, 2017 12:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשב"י אומר אין ישראל רואים גיהנם לעולם
תגובות: 2
צפיות: 252

רשב"י אומר אין ישראל רואים גיהנם לעולם

אבות דרבי נתן פרק ששה עשר ה"ד: רבי שמעון בן יוחי אומר מכאן שאין ישראל רואים פני גיהנם לעולם" הובא בגליון הש"ס סוכה מה:

מה הפשט.

ועיין עירובין יט. ועיין שבת קד. ורש"י שם.
על ידי ירושלים
ה' אפריל 13, 2017 1:12 am
פורום: פסח
נושא: מדוע סבי ז"ל היה נוטל שק על הגב להראות שכך יצאו ממצריים?!!
תגובות: 28
צפיות: 2364

Re: מדוע סבי ז"ל היה נוטל שק על הגב להראות שכך יצאו ממצריים?!!

כף החיים (סימן תעג אות קכג): יש נוהגין להשים האפיקומן צרור במפה על כתפיהם זכר ליציאת מצרים. חק יעקב (אות ל"א), חק יוסף (אות כ"ז), רבינו זלמן (אות ל"ה). ורש"ל בתשובה הנזכרת כתב ראוי לכורכה במטפחת ולהניח בין הכר והכסת וכשרוצה לאכול יוציאה כמו שהיא בתוך המפה וישלשל לאחוריו וילך כמו ...
על ידי ירושלים
ד' מרץ 15, 2017 1:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 320
צפיות: 15772

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן מופיע בחז"ל שבגלות מצרים ירדו עד למ"ט שערי טומאה, וכמעט שלא נגאלו אם היו נכנסים לשער הנ'. בבקשה ה זה דחוף מה שהיו במ"ט שערי טומאה מקורו בזוהר חדש תחלת יתרו. מה שהוצרך להצילם קודם שירדו לשער נ'- ממנהגי החגים לר' יהודה חיון מקור השם "חג הפסח" טעם נוסף: השם פסח, שהוא מלשו...
על ידי ירושלים
ש' פברואר 25, 2017 8:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 976
צפיות: 74304

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

אמיר כרמי כתב:http://www.kolhalashon.com/New/Shiurim.aspx?Lang=Hebrew&Path=Hebrew%7cHMusar%7cSichot%7cR0027%7cMoadeyShana%7cPurim&Order=RavA2Z

החל מדקה 21


יש שם 14 שיעורים לאיזה מהם הכוונה?
על ידי ירושלים
ג' פברואר 21, 2017 11:36 am
פורום: אספקלריא
נושא: בעניין האיסור החדש בפורום להתייחס לרבנים חיים שליט"א
תגובות: 69
צפיות: 4826

Re: בעניין האיסור החדש בפורום להתייחס לרבנים חיים שליט"א

לא מזמן טען הרב המנהל שליט"א בעל אוצר החכמה על אשכול אחד, שהוא מזכיר לו דיבורים של נייעס במקוה. והדברים כאן הינם קל וחומר משם. כמה זמן אפשר לבזבז בשביל לרצות עוד ועוד לשון הרע? לא דיינו במה שאנו נכשלים בשוגג ומזיד, אבל לבקש להדיא? לבקש להדיא הבו חומר על אנשים חיים וננשכם כחמור ונמצא בהם טעם או...
על ידי ירושלים
ו' פברואר 17, 2017 3:19 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: להכות בידיו על הארץ <שלא בשעת קריית המן>
תגובות: 17
צפיות: 1040

Re: להכות בידיו על הארץ <שלא בשעת קריית המן>

יש לציין כי גם בהכאת המן הרשע ובניו אין להכות בידיו ככתוב בספר כף החיים סי' תר"צ ס"ק צ"ו: והמנהג להכות ברגליו על הקרקע כשאומרים שמות עשרת בני המן, ויש נוהגין להכות בידם על הקרקע, ואין זה מנהג יפה, אלא ראוי להכות בסנדלים שברגליהם. בן איש חי פרשת תצוה אות ח'. ור"ל שאינו ראוי להכות ...
על ידי ירושלים
ד' פברואר 15, 2017 9:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוכנה לחישוב זמן המולד, וסוף זמן קידוש לבנה
תגובות: 4
צפיות: 388

Re: תוכנה לחישוב זמן המולד, וסוף זמן קידוש לבנה

למיטב ידיעתי, בדברים אלו הכל הולך לפי המישורי בירושלים, ללא חולק כלל
על ידי ירושלים
ד' פברואר 15, 2017 6:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוכנה לחישוב זמן המולד, וסוף זמן קידוש לבנה
תגובות: 4
צפיות: 388

תוכנה לחישוב זמן המולד, וסוף זמן קידוש לבנה

הנה בלוח עתים לבינה יצא לחדש תרגומי זמני המולדות לשעון שלנו, ונקט שם לפי ב' שיטות: האחת, שיטת הרב טוקצינסקי (תחילת היום הוא שש שעות שוות אחר החצות של אותו יום וכל החשבונות בשעות שוות) והשניה, שיטת הרב מרצבך (תחילת היום הוא שש שעות שוות אחר החצות הממוצע שהוא בירושלים ב-11:39 וכל החשבונות בשעוות שוות)...
על ידי ירושלים
ה' פברואר 09, 2017 9:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שער החמישים דטומאה- יש כזה דבר?
תגובות: 27
צפיות: 1746

Re: שער החמישים דטומאה- יש כזה דבר?

דברי החיד"א ביוסף לחק בחק לישראל פרשת בשלח ליום ראשון: כל הגלויות הן לברר ניצוצות הקדושה וכו', ותוקף השעבוד בחומר ובלבנים היו מוצאים ניצוצי הקדושה וכו', וירדו למ"ט שערי טומאה, וחס ושלום אם היו שוהים עוד רגע - היו נטמעים בשער החמישים ולכן נגאלו וכו'.
על ידי ירושלים
ה' פברואר 09, 2017 8:16 pm
פורום: פסח
נושא: הטמנת האפיקומן בין קפלי הבגדים?
תגובות: 20
צפיות: 992

Re: הטמנת האפיקומן בין קפלי הבגדים?

חד ב"נ
מ"ט צ"ל לב"י שר"י
על ידי ירושלים
ב' ינואר 30, 2017 3:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ביצה ד. - ברש"י ד"ה גוזמא
תגובות: 4
צפיות: 400

ביצה ד. - ברש"י ד"ה גוזמא

ביצה ד. גוזמא קתני. ופירש"י: גוזמא, אף על פי דלא אפשר גזים ואמר מילתא דטופיינא, גוזמא דבר שנוי שאינו מתקבל". האם קוראים תיבת "שנוי" מלשון משונה ואות שין ימנית וחיריק, או מלשון שנאה והשין שמאלית. ןאם מלשון שנאה, מדוע בגוזמא יש ענין שנאה. האם יש הוכחה לאחת הקריאות, והאם דברו בזה. ת...
על ידי ירושלים
ד' ינואר 25, 2017 10:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקורא שמו"ת בלא ניגון הטעמים לא יצא ידי חובה?
תגובות: 8
צפיות: 551

Re: הקורא שמו"ת בלא ניגון הטעמים לא יצא ידי חובה?

לכאורה היתה זו טעות, אם באמת יש כזה ב"ח הייתי רוצה לראות. עד כמה שידוע רוב הפוסקים אוחזים שיוצאים יד"ח בלי טעמים. מדקאמר מר דרוב הפוסקים ס"ל דיוצא ידי חובת שמו"ת גם כשקורא בלא טעמים, מכלל דאיכא מיעוט פוסקים דס"ל שאינו יוצא ונא ילמדנו מר מי הם אותם מיעוט פוסקים, ויישר כוחו.
על ידי ירושלים
ד' ינואר 25, 2017 12:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקום הראשון בתנ"ך קובע משמעות המילה
תגובות: 24
צפיות: 2429

Re: מקום הראשון בתנ"ך קובע משמעות המילה

הגרי"ח סופר שליט"א בס' לך נאה להודות עמ' נ' כותב: נשואי יצחק ורבקה, והם שורש לכל הנישואין של כל בית ישראל עד סוף כל הדורות, וכאשר לימדנו הכהן הגדול הגאון אדמו"ר רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל, בספרו פרי צדיק מאמר קדושת שבת (מאמר ז'): "וכל דבר במקום שהוא נזכר ראשונה - שם הוא גילו...
על ידי ירושלים
ד' ינואר 25, 2017 11:30 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מה הפשט לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא
תגובות: 14
צפיות: 1486

Re: מה הפשט לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא

כתוב בשו"ת חות יאיר סימן רי: מקרוב יצא לדפוס סידור תפילה מתלמיד חכם מוחזק בתורה וביראת ה', והדפיס בו דברי מוסר רבים לבני כפרים, וכן כתב בהקדמתו שעיקר כוונתו להמון בעלי בתים. וכאשר הגדתי לחבורות בעלי בתים המוניים פירוש סידור תפלה, ולפני אחד מהם היה סידור תפלה חדשה מסידורים הנ"ל, שאלני אחד מ...
על ידי ירושלים
ג' ינואר 24, 2017 6:08 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי עשה את השינויים ביהי רצון שנאמר אחר ברכת השחר?
תגובות: 4
צפיות: 515

Re: מי עשה את השינויים ביהי רצון שנאמר אחר ברכת השחר?

אני שמעתי שהשינויים באו מידי הרז"ה בעל שערי תפלה, ועיין בלוח ארש מהדורה הרב יצחקי ובהקדמת סדור אזור אליהו
על ידי ירושלים
ב' ינואר 23, 2017 3:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קתני מיהת
תגובות: 7
צפיות: 661

Re: קתני מיהת

הרבה פעמים שמעתי מהגריח"ס שליט"א בשיעוריו שמפרש קתני מיהת "שנינו על כל פנים".
וכמו כן שמעתי שבכת"י של התלמוד (ואולי גם של ראשונים) הגירסה מיחת בח'
על ידי ירושלים
ש' ינואר 21, 2017 8:48 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: סימני סכום הפסוקים, מסורה?
תגובות: 14
צפיות: 1144

Re: סימני סכום הפסוקים, מסורה?

באחד הכרכים האחרונים של "ישורון" , ואינו תח"י, יש מאמר על סימני הפסוקים במסורה (נדמה לי מהרב קמינצקי) ומתייחס הרבה לדברי הגריח"ס המובאים לעיל, מי שיכול להעלות הדברים יתברך.
על ידי ירושלים
ב' ינואר 16, 2017 5:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "שאלו לשלום ואני מוחל לכם"
תגובות: 1
צפיות: 241

"שאלו לשלום ואני מוחל לכם"

בחק לישראל היום (שמות יום ב') במוסר בשם ספר דברים שבקדושה (סי' ה' ו'): אמר רבי יהושע בן לוי אמר הקב"ה לישראל אתם גרמתם לי להחריב ביתי ולהגלות בני. שאלו לשלום ואני מוחל לכם, שנאמר (תהלים קכב, ו) שאלו שלום ירושלים. לא נחרב הבית אלא בשביל שנאת חנם, וכשיהיו ישראל בשלום זה עם זה הוא תיקון היסוד מדת ...
על ידי ירושלים
ב' ינואר 16, 2017 5:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונת מהר"י אסאד זצ"ל
תגובות: 18
צפיות: 1559

Re: תמונת מהר"י אסאד זצ"ל

כמדומה שזו תמונה של הכתב סופר זצ"ל. [הלילה יו"ד דיליה]

עבור לחיפוש מתקדם