מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 146 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כתבן
א' אוגוסט 30, 2020 9:39 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מי היה היהודי הראשון שנקרא דוב
תגובות: 31
צפיות: 1226

Re: מי היה היהודי הראשון שנקרא דוב

שו"ת דברי חיים אבן העזר חלק א סימן עז ובאמת שבנידון דידן י"ל שקראו כן על שם פרס שנמשל לזאב ודוב וכדרש חז"ל [קידושין ע"ב] אך לא בשביל [זה] אסור לשנות ולכתוב דב מכמה טעמים חדא דאין לחדש דבר וכנ"ל וגם טעם דאפילו אם הי' ידעינן בודאי כוונת קריאת שמו על שם זה מ"מ כיון שנקרא ב...
על ידי כתבן
ו' אוגוסט 28, 2020 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם שילוח הקן רחמים או אכזריות?
תגובות: 12
צפיות: 1265

Re: האם שילוח הקן רחמים או אכזריות?

שו"ת חת"ס או"ח סי' ק: ועיין רמב"ן בנימוקי חומש שלו [דברים כ"ב - ו'] כתב עפ"י רמב"ם במורה נבוכים וכ"כ בס' החנוך להרא"ה [מצוה תקמ"ה] בטעם המצוה ההיא שלא נתאכזר לעקור אם על בנים, דאע"ג דאסור לומר על קן ציפור יגיעו רחמיך והטעם שלא הגיעו רחמיו על בעל...
על ידי כתבן
א' יוני 28, 2020 11:33 am
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית ילדי תימן
תגובות: 67
צפיות: 5744

Re: פרשיית ילדי תימן

להצדיק את הצדיק - ערכו של הגה"צ הרב ברגמן זלה"ה בויקיפדיה - בשים לב לפסקה העוסקת בעיסוקו בקבלה וקשריו עם גדולי הדור של ארה"ב
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7 ... 7%9E%D7%9F
על ידי כתבן
ד' אפריל 22, 2020 11:32 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דחיית חתונה בשל הקורונה
תגובות: 172
צפיות: 12951

Re: דחיית חתונה בשל הקורונה

ספר מהרי"ל (מנהגים) הלכות עירובי חצירות וספר לנו מעשה שאירע לפניו אשר מתה מושלת המדינה ולכבודה צוה המושל שלא לנגן בכל המדינה אותה השנה בשום כלי שיר. ואירע להיות נישואין בישוב א' תחת ממשלתו תוך אותה השנה, ושאלו ממהר"י סג"ל אם לעשות נישואין בלי כלי זמר. והי' הרב מורה להם שלא יעשו הנישו...
על ידי כתבן
ד' אפריל 22, 2020 11:07 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דחיית חתונה בשל הקורונה
תגובות: 172
צפיות: 12951

Re: דחיית חתונה בשל הקורונה

ספר מהרי"ל (מנהגים) הלכות עירובי חצירות וספר לנו מעשה שאירע לפניו אשר מתה מושלת המדינה ולכבודה צוה המושל שלא לנגן בכל המדינה אותה השנה בשום כלי שיר. ואירע להיות נישואין בישוב א' תחת ממשלתו תוך אותה השנה, ושאלו ממהר"י סג"ל אם לעשות נישואין בלי כלי זמר. והי' הרב מורה להם שלא יעשו הנישו...
על ידי כתבן
ד' אפריל 22, 2020 9:39 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דחיית חתונה בשל הקורונה
תגובות: 172
צפיות: 12951

Re: דחיית חתונה בשל הקורונה

ספר מהרי"ל (מנהגים) הלכות עירובי חצירות וספר לנו מעשה שאירע לפניו אשר מתה מושלת המדינה ולכבודה צוה המושל שלא לנגן בכל המדינה אותה השנה בשום כלי שיר. ואירע להיות נישואין בישוב א' תחת ממשלתו תוך אותה השנה, ושאלו ממהר"י סג"ל אם לעשות נישואין בלי כלי זמר. והי' הרב מורה להם שלא יעשו הנישו...
על ידי כתבן
ד' אפריל 22, 2020 8:18 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דחיית חתונה בשל הקורונה
תגובות: 172
צפיות: 12951

Re: דחיית חתונה בשל הקורונה

ספר מהרי"ל (מנהגים) הלכות עירובי חצירות וספר לנו מעשה שאירע לפניו אשר מתה מושלת המדינה ולכבודה צוה המושל שלא לנגן בכל המדינה אותה השנה בשום כלי שיר. ואירע להיות נישואין בישוב א' תחת ממשלתו תוך אותה השנה, ושאלו ממהר"י סג"ל אם לעשות נישואין בלי כלי זמר. והי' הרב מורה להם שלא יעשו הנישוא...
על ידי כתבן
ד' ינואר 15, 2020 7:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה למד משה בהר סיני ב 40 יום שם?
תגובות: 2
צפיות: 405

Re: מה למד משה בהר סיני ב 40 יום שם?

מתוך ספר מסורת התורה: בגמ' (סוטה לז, ב) מצינו: "תניא רבי ישמעאל אומר, כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד. ר' עקיבא אומר, כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועד ונשתלשו בערבות מואב". פירש"י (שם ובזבחים קטו, ב): "שלאחר שהוקם המשכן נדבר הקדוש ברוך הוא עם משה בישוב ולמדו כל התורה, ...
על ידי כתבן
ד' דצמבר 18, 2019 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 5582

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

ביאור הלכה סימן רסא סעיף א * בין השמשות - ועיין מ"ב סק"א ולא הוי ס"ס דספק חסרון ידיעה אינו נכנס כלל בגדר ספק [ואפילו לענין מעשר דהוא דרבנן וכ"ש לענין הדלקה כ"כ הפמ"ג] משא"כ בין השמשות דהוא ספק לכל העולם [אחרונים] ועוד נ"ל דמש"ה לא הוי ספק דהוא משם אחד ספק...
על ידי כתבן
א' דצמבר 01, 2019 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 55
צפיות: 3515

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

אכן טעות לעולם חוזרת
סימן נ.pdf
(87.11 KiB) הורד 88 פעמים

זה הנכון:
על ידי כתבן
ה' נובמבר 21, 2019 6:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עסיס רימונים
תגובות: 29
צפיות: 1772

Re: עסיס רימוניםמחבר הספר הפנה שאלה זו לגר"ח קנייבסקי שליט"א, שהעתיק שמועה זו מספר זכרון שאול בספר דרך אמונה, והגר"ח קנייבסקי שליט"א השיב לעיין בדברי הראב"ד בהל' טו"א הנ"ל.
על ידי כתבן
ה' יוני 20, 2019 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?
תגובות: 15
צפיות: 1741

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

בשעתו שאלתי את מו"ר בעל שבט הלוי זצ"ל שאלה זו, לגבי פרשיות תפילין שנכתבו ע"י הסופר המפורסם רבי ישראל רוזנצוויג זצ"ל, עבור יהודי בעל יכולת, והיות ונכתבו בשנתו האחרונה, וידו רתתה, הכתב היה מאד לא יפה, אבל אחרי הגהה ושאלת חכם, מוגדר עכ"פ כלכתחילה. שאלתי בשליחותו של אותו יהודי, ...
על ידי כתבן
ש' אפריל 20, 2019 10:31 pm
פורום: פסח
נושא: סיפור יציאת מצרים - על ידי לימוד הלכות פסח?
תגובות: 4
צפיות: 1255

Re: סיפור יציאת מצרים - על ידי לימוד הלכות פסח?

כן מפורש בספר קטן הנקרא חומש דברים בפר' ואתחנן, והיא התשובה לבן החכם, שיש מצוה גם בסיפור הלכות החג מלבד סיפור הנפלאות - כִּי יִשְׁאָלְךָ בִנְךָ מָחָר לֵאמֹר מָה הָעֵדֹת וְהַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר צִוָּה י אֱלקנוּ אֶתְכֶם: וְאָמַרְתָּ לְבִנְךָ עֲבָדִים הָיִינוּ לְפַרְעֹה בְּמִצְרָיִם וַיּוֹ...
על ידי כתבן
ה' אפריל 18, 2019 10:17 pm
פורום: פסח
נושא: אלכוהול ובירה האם זה חמץ גמור
תגובות: 6
צפיות: 798

Re: אלכוהול ובירה האם זה חמץ גמור

שערי תשובה סימן תמב ועיין בשו"ת ח"צ סי' כ' שכתב שיי"ש הנעשה ממאלץ אסור ד"ת דאף שנשתנה טעם המאלץ מ"מ כיון שעיקרו של המאלץ לעשות היי"ש והו"ל כפירות עפוצים מאוד שאין ראוים לאכילה כשהם חיים ונאכלין ע"י בישול במים או עם דבש וצוקר דאף שנשתנה טעם ע"י בישול וטיגו...
על ידי כתבן
ה' אפריל 18, 2019 11:41 am
פורום: פסח
נושא: המחמיר תבוא עליו ברכה (שו"ע הרב סוס"י תלג)
תגובות: 1
צפיות: 576

Re: המחמיר תבוא עליו ברכה (שו"ע הרב סוס"י תלג)

פשוט שלפי הטעם השני לחיוב בדיקת הכיסים שכתב החק יעקב, אולי הכניס ידו לכיס והיה דבוק בה איזה פירור חמץ, אין חילוק אם דרכו להכניס חמץ לכיסו. והחושש לזה, תע"ב.
על ידי כתבן
ב' אפריל 15, 2019 11:09 am
פורום: פסח
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | פסח ◆
תגובות: 63
צפיות: 19069

Re: מאמרים - חוברות -שיעורים ושיחות | פסח

שיעורי הגאון רבי אברהם צבי הכהן שליט"א
חוברת פסח.pdf
(1.28 MiB) הורד 289 פעמים
על ידי כתבן
ש' אפריל 13, 2019 9:53 pm
פורום: פסח
נושא: בעיות הלכתיות במכירת החמץ אצל הרב כפי הנהוג בימינו
תגובות: 19
צפיות: 1864

בעיות הלכתיות במכירת החמץ אצל הרב כפי הנהוג בימינו

שבוע טוב התבקשתי להביא לפני חכמי ורבני הפורום: מתוך הקובץ הרצ"ב: "מכירת החמץ במרוכז אצל הרב, החלה לפני כמאה וחמישים שנה. הטעם שהנהיגו מכירה זו הוא, מפני שצריך לדעת כיצד לעשות קנין עם הגוי באופן המועיל, ולכן העדיפו שהרב יעשה זאת, ולא כל אדם לעצמו. בתחילה היה המנהג שהרב היה קונה את החמץ מכל ...
על ידי כתבן
ש' אפריל 13, 2019 9:46 pm
פורום: פסח
נושא: למה נקרא שמה 'שבת הגדול'?
תגובות: 17
צפיות: 3106

Re: למה נקרא שמה 'שבת הגדול'?

נפלא מאד
אש המועדים - שבת הגדול.pdf2.pdf
(2.97 MiB) הורד 179 פעמים
על ידי כתבן
ב' פברואר 18, 2019 5:17 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב שמואל תנחום רובינשטיין זצ"ל
תגובות: 10
צפיות: 2469

Re: הרב שמואל תנחום רובינשטיין זצ"ל

מחוויות ילדותי: בכל ז' מרחשון, יא"צ של רבו הגדול מהר"ם שפירא זצ"ל, היה מיסב בראש סעודת ההילולא שערך אחיינו של מהר"ם שפירא [מהנדס המקוואות ר' דב בערצ'י שפירא ז"ל] בשטיבל גור ברח' בן יהודה 155 בתל אביב, וכשנתכבד לדבר, היה מרתק את הציבור בזכרונותיו כתלמיד מהר"ם שפירא, בישי...
על ידי כתבן
ש' דצמבר 08, 2018 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר - האם כל דיני התורה נתקבלו מסיני או רק חלקם?
תגובות: 18
צפיות: 2357

Re: ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר - האם כל דיני התורה נתקבלו מסיני או רק חלקם?

החושב כתב:
כתבן כתב:
כל מה שתלמיד ותיק.pdf

ישר כוח.
בנוגע לעיננו מצאתי שם מדברי מדברי התוספות יום טוב, שמפרש שאין כוונת המאמר שכבר מסיני נתקבל הכל.

ראה גם בדברי האוהחה"ק המובאים להלן שם, שנוקט שקיבל הכל, אבל לא את המקור בתורה.
על ידי כתבן
ב' יולי 09, 2018 11:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם
תגובות: 18
צפיות: 2452

Re: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם

אין שום סתירה בין המג"א לרמב"ם, כמבואר בשו"ת ויצב אברהם שם.
דברי המג"א מוכרחים בריש פרק שני דמו"ק.
על ידי כתבן
ב' יולי 09, 2018 10:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רוב בהמות כשרות
תגובות: 10
צפיות: 1551

Re: רוב בהמות כשרות

כתב בשו"ת חתם סופר (אהע"ז ח"ב סי' קמ"ז): "הארכתי בכמה מקומות, ד[רובא ד]ליתא קמן, נהי בתחילה קאמרינן בפ"ק דחולין - תינח רובא דאיתא קמן, רצונו לומר, דאתחזק רוב התירא קמן, רובא דליתא קמן, כגון קטן וקטנה דלא אתחזק רוב התירא קמן, אלא כך מנהג העולם - רובא דעלמא אינן סריסים וא...
על ידי כתבן
ב' יולי 09, 2018 7:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם
תגובות: 18
צפיות: 2452

Re: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם

מתוך שו"ת ויצב אברהם
סימן קכב.pdf
(150.79 KiB) הורד 120 פעמים
על ידי כתבן
ג' יולי 03, 2018 7:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מברכין על מאכל שיש לברך עליו שתי ברכות?
תגובות: 8
צפיות: 1203

Re: כיצד מברכין על מאכל שיש לברך עליו שתי ברכות?

שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן צא כז. הברכות שנברך בקבלת פני משיח צדקנו הרב שמואל הומינר ירושלים בעזה"י יום א' בשבת פ' וירא, תשל"ד. לכבוד וכו' רב שלו' וברכה. השי"ת יזכנו מהרה לקבל פני משיח ונברך אי"ה ארבע ברכות: א. ברוך... חכם הרזים, שבודאי יהיה שם ששים רבוא ישראל וכהנה וכהנה עד ...
על ידי כתבן
ד' מאי 16, 2018 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 231
צפיות: 25554

Re: מהירות האור עפ"י תורה

להרב החושב - ודאי צדקו דבריך, שיש הבדל בין דרשות חז"ל בהלכה, שמחייבות מדין "לא תסור", כמו שכתבו הרמב"ם והרמב"ן בשורש הראשון לסה"מ, לבין דרשותיהם באגדה, שעליהן אני מצרף כאן מה שליקטתי בזה: בספר האשכול (הל' ס"ת) הובאו דברי הגאונים - רב שרירא ורב האי: "אמר מר [רב...
על ידי כתבן
ה' אפריל 19, 2018 11:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם תולים שהמקרה קרה ברוב
תגובות: 31
צפיות: 3141

Re: אם תולים שהמקרה קרה ברוב

אם נפלה פלומבה רק מחתיכה אחת, אפשר לבדוק את הפלומבות של שאר החתיכות...
על ידי כתבן
ד' מרץ 28, 2018 6:31 pm
פורום: פסח
נושא: סיפור ביציאת מצרים כל הלילה, חובה?
תגובות: 3
צפיות: 760

Re: סיפור ביציאת מצרים כל הלילה, חובה?

מצות סיפור יציאת מצרים.pdf
(240.78 KiB) הורד 169 פעמים
על ידי כתבן
ג' מרץ 27, 2018 11:58 pm
פורום: פסח
נושא: קטניות בשבת אסרו חג
תגובות: 24
צפיות: 2986

Re: קטניות בשבת אסרו חג

על ידי כתבן
ב' מרץ 05, 2018 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתירת מחיצה המתרת - פליאה על דברי הגר"ש אוירבאך זצוק"ל
תגובות: 11
צפיות: 1836

Re: סתירת מחיצה המתרת - פליאה על דברי הגר"ש אוירבאך זצוק"ל

מתוך ספר הלכה ערוכה - בנין ואוהל
סתירת מחיצה מתרת.pdf
(30.42 KiB) הורד 138 פעמים
על ידי כתבן
ו' פברואר 23, 2018 3:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה מלאך? והאם נדרש מהאדם להיות מלאך?
תגובות: 11
צפיות: 1939

Re: מה זה מלאך? והאם נדרש מהאדם להיות מלאך?

שמעתי בהספד של הגר"י עדס שליט"א בכולל חזו"א על הגרשז"א זצ"ל שאמר בשמו של הגרשז"א, שמלאך אינו עושה שתי שליחויות, וכך הרב צריך להיות מוקדש לגמרי למה שהוא עוסק בו. הגר"י הסביר, שאין זו כמובן סתירה להיותו של הגרשז"א פוסק הדור לצד היותו ראש ישיבה, כי בכל אחד מהם הי...

עבור לחיפוש מתקדם