מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 7537 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ד' יולי 17, 2019 12:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 253
צפיות: 18129

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

ובכל מקרה, שמעתי הרבה המלצות על שמורה.
על ידי עושה חדשות
ג' יולי 16, 2019 11:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה
תגובות: 26
צפיות: 3822

Re: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה

נוטר הכרמים כתב:על כמה נושאים עיקריים בעניני 'עשיית אוהל'

יש"כ, יפוצו מעינותיך חוצה.

אולי תעיף מבט באשכול הזה, ותחכים אותנו.
על ידי עושה חדשות
ג' יולי 16, 2019 11:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 92
צפיות: 1297

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

יש את הריטב"א המפורסם "מדרבנן בעלמא לקיים פשוטו של מקרא".
viewtopic.php?f=17&t=17461&p=278907&hilit#p260594
על ידי עושה חדשות
ג' יולי 16, 2019 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 726
צפיות: 92130

Re: השוואות...

שערי ישר שער ז פרק א לפי"ז אם ילפינן דבר דבר מממון שיתקיימו קדושין עפ"י שני עדים, הוא ג"כ כעין הקיום שמתקיים דבר של ממון אצל בי"ד, היינו חצי קדושין על פי עד אחד, וחצי על פי עד השני, ועי"ז חלין הקדושין בהצטרפות של שני העדים, ומשו"ה יש לדון אם נתקדשה בפני עד אחד לחוד שנתפ...
על ידי עושה חדשות
ג' יולי 16, 2019 12:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 241
צפיות: 4869

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

לגבי המיץ-ענבים והיין, במקו"א הבאתי את דברי הכוזרי הנ"ל, וצירפתי להם את ההקדמה לספר 'דור רביעי', יעויין שם.

וכמדומני שעל כל זה בודאי אפשר לומר, שיש סמכות בידי חכמי ישראל בכל הדורות להפקיע דעות שכאלו לחלוטין, ולהניחם מחוץ לגדר, (ולפעמים גם יחד עם מי שאומר אותם, לשיקולם), לכל דבר וענין.
על ידי עושה חדשות
ג' יולי 16, 2019 12:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?
תגובות: 53
צפיות: 4784

Re: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?

לכבוד הרב קלמן. זה נושא ארוך מאד, ולענ"ד הגר"א ויס לא מציג כאן עמדה חריגה במיוחד, ועל הסקאלה הזאת יש יותר קיצוניים ממנו. כל דיין ותיק ומנוסה שתיגש עליו יחכים אותך בודאי בהרבה מקורות לימין ולשמאל, ובדוגמאות מהשטח המעשי. לגבי החלוקה שלו בין "ירושת הבעל" ל"אחריך", ראה רעיו...
על ידי עושה חדשות
ג' יולי 16, 2019 12:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 92
צפיות: 1297

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

את הענין של לא יומתו אבות על בנים וכו' המבואר ב'מלכים', בכלל לא הבנתי. הרי בגמ' בסנהד' כז: מבואר להדיא לגבי סיפא דקרא "איש בחטאו יומתו" שהפירוש הוא שאין הבן נהרג בחטאי האב ולהיפך, והדרשה לגבי עדות היא רק מהייתור והכפילות של הפסוק, ולק"מ מהא דכתיב גבי אמציה. (וצ"ע בר"ן וגר&qu...
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 15, 2019 12:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחודו של פירוש רש"י לזבחים
תגובות: 8
צפיות: 313

Re: יחודו של פירוש רש"י לזבחים

מאידך, בסוגיא של ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, הנמצאת במס' ב"ק פרק מרובה, מביא רש"י דוקא את הסוגיא בזבחים ולא את הסוגיא העיקרית בחולין.
על ידי עושה חדשות
א' יולי 14, 2019 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 167
צפיות: 16426

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

בהבנת הפטור של חתן מקרי"ש, ולמה לא יתחייב לקרות בכוונה פחותה, וכו'.
כדאי לעיין בס' הרופא לשבורי לב, (שיחותיו של הגר"ה זאקס), פרשת בלק מאמר צ, "לא כזבו בו".
על ידי עושה חדשות
א' יולי 14, 2019 3:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברים האסורים משום ייעודם לגבוה. חלב, עשיית קטורת, שמן המשחה וכו'
תגובות: 9
צפיות: 1286

Re: דברים האסורים משום ייעודם לגבוה. חלב, עשיית קטורת, שמן המשחה וכו'

בגמ' בחולין דף מט: מופיע הביטוי "חלב טמא".
והיינו דאע"ג דאיסורם של החלבים הוא משום ייעודם לגבוה, מ"מ שייך באיסורם לישנא דטומאה.
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 10, 2019 12:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א
תגובות: 21
צפיות: 776

Re: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א

2 הערות שוליים. בעמוד נו-62 הובאו דבריו הנפלאים של הח"ח, יעוי"ש. לענ"ד כדאי להתבונן בסיום דבריו שם, ז"ל "הנה בכל טענות אלה בא היצר הרע על האדם כדי לייאשו ולהקטינו, שיהיה מתרשל מעבודת ה' יתברך. והנה אף שבאמת כל אלו הטענות הן צודקות , אבל היצה"ר משכיח לאדם שהקב"ה שהו...
על ידי עושה חדשות
ג' יולי 09, 2019 6:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א
תגובות: 21
צפיות: 776

Re: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א

לגבי פירוש תיבת אלוקינו שבקריאת שמע, ראוי לציין כי לא מדובר בחידוש מקורי של הגרש"ז כפי שסבור הרב פיבלזון. מדובר בהסכמה שכתב הגרשז"א לקונטרס שכתב הרב כשר, ושם בקונטרס פרק ד' הובאו דברי הראשונים שכתבו בפירוש שבתיבת אלוקינו שבקריא"ש איכא קבלת עמ"ש, (רשב"א רבינו יונה ארחו"ח...
על ידי עושה חדשות
ג' יולי 09, 2019 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להעיד שלא בפניו כדי לפסול אדם לעדות
תגובות: 3
צפיות: 67

Re: להעיד שלא בפניו כדי לפסול אדם לעדות

גם להסוברים שלהעיד לפסול אדם צריך שיהיה בפניו, עדיין יש מקום לסברת המנח"ש.
על ידי עושה חדשות
ג' יולי 09, 2019 12:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2045

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

פנינה נחמדה...

אחרי החזון איש.png
אחרי החזון איש.png (54.7 KiB) נצפה 265 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' יולי 07, 2019 11:44 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: רצה תפילתי כמו קרבן נחשון
תגובות: 21
צפיות: 439

Re: רצה תפילתי כמו קרבן נחשון

ובאותה הדרך, למה נקט הפייט "לאל יירצו כמנחה על מחבת", האם יש משמעות מיוחדת במנחה זו יותר משאר מנחות, או שגם כאן החרוז הוא הקובע היחידי.
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 05, 2019 3:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין ח. מותר לשחוט בסכין של איסוה"נ
תגובות: 2
צפיות: 112

חולין ח. מותר לשחוט בסכין של איסוה"נ

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה סכין של עבודת כוכבים מותר לשחוט בה ואסור לחתוך בה בשר מותר לשחוט בה מקלקל הוא ואסור לחתוך בה בשר מתקן הוא רש"י - מקלקל הוא; ואין זו הנאה שבחייה היו דמיה מרובין מלאחר שחיטה שבחייה היא עומדת לג' דברים לגדל ולדות ולחרישה ולאכילה. לא הבנתי, האם איסור הנאה כולל רק הנאה ש...
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 05, 2019 1:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשר עני ומעשר כספים
תגובות: 17
צפיות: 1166

Re: מעשר עני ומעשר כספים

ובענין אחר, הא ודאי שאין להפריש מעשר כספים מתשלומי גזילות, (דהיינו שהנגזל אינו מפריש מעשר מהגזילה המושבת), ומאידך נראה שבתשלומי כפל ודו"ה כן יהיה חובת מעשר. ומה הדין בתשלומי בושת או צער, יש בהם חובת מעשר? ואיך דנים תשלומים ע"פ בית משפט דפה, כגון אם הטילו על שכנגדו לשלם לו הוצאות המשפט וכד...
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 04, 2019 11:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ואשי ישראל ותפילתם. היכן יש לפסק, ומדוע.
תגובות: 30
צפיות: 1736

Re: ואשי ישראל ותפילתם. היכן יש לפסק, ומדוע.

אם לא הובא לעיל,
התוס' האחרון במס' מנחות עוסק גם הוא בשאלה הפותחת.
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 04, 2019 8:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד המעיד על כשרות המקווה
תגובות: 4
צפיות: 473

Re: עד אחד המעיד על כשרות המקווה

רמ"א, יו"ד רא,ד
...אם הישראל לפנינו ואומר שבהכשר מילא אותה דנאמן (מהרי"ק שורש קט"ו ודלא כרשב"ץ) מאחר שבידו לתקנה וכהאי גוונא עד אחד נאמן באיסורין.

ומשמע שנאמן רק מצד 'בידו'.
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 03, 2019 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 726
צפיות: 92130

Re: השוואות...

שו"ת הרשב"א חלק ג סימן קי - כל שבאו עדים והעידו בב"ד שגנב אינו יכול לפטור מתשלומי כפל שכבר נמצאת הגנבה בידו בעדים. ומכל מקום אפשר שיהא נאמן לומר החזרתי וכדעת מקצת מרבותי נ"ע שאמרו שהגוזל חברו בעדים אין צריך להחזיר לו בעדים שאף הוא ניתן לחזרה וכמו שהמלוה חברו בעדים אין צריך לפרעו...
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 03, 2019 2:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור - ירושת מטלטלין
תגובות: 36
צפיות: 2575

Re: מקור - ירושת מטלטלין

אם גוי יורש את אביו רק בקרקעות, היכי משכח"ל גוי וגר שירשו מאביהם ע"ז ומעות?
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 03, 2019 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 332
צפיות: 37508

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

דאף שנקבל דבר זה שמחמת "אי תפס" חשיב מפסיד בכפירת עדותו, אך איזה בי"ד יקבל את עדותו לענין תפיסה , דהא מדרבנן לא מקבלים עדותו של משחק בקוביא? שמא י"ל דמעיקרא יכול לילך למקום שאין הב"ד מכירים את הפסלות, וישתמש בזה לענין תפיסה. - לנושא האשכול, כדאי לעיין בארצוה"ח סי' יג, ...
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 01, 2019 1:04 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערות בפיוט 'כי אשמרה שבת'
תגובות: 5
צפיות: 331

Re: הערות בפיוט 'כי אשמרה שבת'

הנה לדור ראשון נתן קדושי, מופת בתת לחם בששי, ככה בכל ששי יכפיל מזוני שמעתי מהגאון רבי דוד פיינשטיין שליט"א שמבואר בזה שברכת המן - לחם משנה, היא לא רק באותו הזמן במדבר, אלא זוהי המציאות לדורות שישנה ברכת מזונות כפולה בערב ש"ק. והרחבנו בעבר בפורום זה. https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t...
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 01, 2019 12:55 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לבד הנשמה (הטהורה) שעתידה ליתן דין וחשבון וכו'" - מי הוסיף?
תגובות: 17
צפיות: 3238

Re: "לבד הנשמה (הטהורה) שעתידה ליתן דין וחשבון וכו'" - מי הוסיף?

בדא"ג עוֹד אָמַר לוֹ רַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה. הֲלא בַּבּקֶר אָנוּ אוֹמְרִים בַּתְּחִלָּה: מָה אָנוּ מֶה חַיֵּינוּ וְכוּ וְאָנוּ מַקְטִינִים עַצְמֵנוּ מְאֹד וְאַחַר כָּך אָנוּ אוֹמְרִים : אֲבָל אֲנַחְנוּ עַמְּך בְּנֵי בְרִיתֶך וְכוּ שֶׁאַחַר כָּך אָנוּ מְחַזְּקִים עַצְמֵנוּ וּמְרִימִים אֶ...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 30, 2019 6:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנאי שיש לו נגיעות אם מותר לו לקיים קנאים פוגעין בו
תגובות: 36
צפיות: 2750

Re: קנאי שיש לו נגיעות אם מותר לו לקיים קנאים פוגעין בו

מענין לענין - הרחב דבר שמות פרק לב פסוק כז ומזה יש ללמוד דהבא לרדוף את הרשע על דבר שחייב באמת, מ"מ יש להזהר שלא ירדפנו מי שהוא שונאו ומבקש רעתו, דרדיפת אדם הוא סכנה ושכיחא הזיקא, ואם הרדיפה באה בהנאת עצמו ג"כ, גם הוא לא ינקה, פוק חזי מש"כ בס' בראשית כ"ז ט' על הא דאיתא ברבה שנענש ...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 30, 2019 6:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 37
צפיות: 3427

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

העמק דבר בראשית פרק ט פסוק כג ויקח שם ויפת. כבר פרש"י בשם חז"ל שהתאמץ שם במצוה יותר מיפת, אמנם לא נתבאר סיבת ההתאמצות היתירה ובמה ניכרת ההתאמצות, אבל נראה דלכן לקחו שניהם, משום דלא היה אפשר לכסותו בכבוד אם לא שיעשו שניהם, ואם היה אפשר לעשות ביחיד לא היו עושים שניהם אלא שם לבדו, ולא משום ש...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 30, 2019 2:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 675
צפיות: 113770

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

ראיתי היום בגמ' בנזיר נא. "הכי קאמר גזז הרי זה גלגלים לא גזז מיבעי ליה", וזכורני שדובר כאן פעם על גמ' במקו"א, שהגמ' דוחה דקדוק מסויים מהמשנה, כי אולי המשנה לא נקטה את הדין ההוא מחמת הספק. זוכרים משהו? נתקלתי כעת בדוגמא נוספת - ע"ז סג. ותפשוט מדרבי אליעזר דא"ר אליעזר שקדמה ו...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 30, 2019 2:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 113
צפיות: 9794

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

(לא בדקתי כעת אם הובא במצורפים לעיל)

טהרות פ"ה מ"ז: ישן ברשות הרבים ועמד, כליו טמאים מדרס, דברי רבי מאיר. וחכמים מטהרין.
פי' רע"ב: כליו טמאין מדרס - אע"ג דבישב ובא אחד ודרס הולכין אחר הרוב, ישן שאני, דחיישינן שמא רוב בני אדם דרסו על בגדיו ואחד מהן זב או זבה.

וצ"ע.
על ידי עושה חדשות
ש' יוני 29, 2019 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רצון התורה בדיני טומאה
תגובות: 41
צפיות: 3955

Re: רצון התורה בדיני טומאה

לכאו' מצינו פלוג' בין הרמב"ם לרמב"ן, ולטעמייהו בענין הנ"ל אזלי. (ומסתמא כבר נמצא ב'דרך נשר', כרגע לא עיינתי). השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צו - ואני עם כל אריכות דברי הרב וההקדמה שהקדים לכל מיני הטומאות לא ראיתי להביא דין הטומאות (ע' צו - קח) בחשבון המצות לפי שהן...
על ידי עושה חדשות
ש' יוני 29, 2019 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוקים בדיני ממונות
תגובות: 29
צפיות: 1720

Re: חוקים בדיני ממונות

ספר הזכות מסכת גיטין דף לח עמוד א ...ואף על פי שמקצת חכמים מתעקשים בזה, ואומרים דגלויי דעתא עדיף מתנאי שאינו כפול, שי"ל אילו הוציא הדבר כשפירשו היה מוציאו כהלכה, דבר שאינו הגון אמרו, שדיני ממונות אין לתלותן בגזירות הכתוב, אלא דברים שהדעת נוטה לדין הם... וז"ל בפי' התורה דברים פרק ו - וטעם ...
על ידי עושה חדשות
ש' יוני 29, 2019 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 96
צפיות: 3338

Re: אם כעבדים

רמב"ן דברים פרק ו והנה אנחנו חייבין לעשות רצון הבורא, שהוא אלהינו ואנחנו עמו וצאן ידיו, ואין בכל מצותיו רק טוב. ועוד שתהיה לנו צדקה לפני ה' אלהינו, ויתן לנו שכר טוב בעשיית כל המצות האלו. קרא גמול המצות "צדקה", כי העבד הקנוי לרבו שהוא חייב לעבוד אותו, אם יתן עוד שכר בעבודתו צדקה יעשה ע...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 28, 2019 2:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רוב מצוות ע"י שליח
תגובות: 1
צפיות: 125

רוב מצוות ע"י שליח

וא"ת בשלמא תנאי כפול ותנאי קודם למעשה והן קודם ללאו ילפינן שפיר מתנאי בני גד ובני ראובן מדנכתבו בזה הענין שמע מינה בעינן כי האי גוונא אבל שלא יהא מתנה על מה שכתוב בתורה ואפשר לקיימו ע"י שליח היכי ילפינן מהתם כדאמרינן בכתובות (דף עד.) דלמא בלאו הכי נמי מועיל תנאי אלא דהכי הוה מעשה וי"...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 28, 2019 2:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה - ביאורו
תגובות: 27
צפיות: 2798

Re: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה - ביאורו

ז"ל הראב"ן בקידושין - וקשיא ליה א"כ בביאה למה לי למיתני הרי נהנית מן הביאה ומתקדשת בההיא הנאה ונגמר ביאה מכסף ולמה לי לאפוקי ביאה מקרא דובעלה מלמד שניקנת בביאה [ד' ב]. ואני אליעזר אומר ביאה דבתולה גמר מקרא דלית לה הנאה אלא צער פיסוק רגלים, כדאמרינן בכתובות [ל"ט ב] גבי מאנס את הבת...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 28, 2019 2:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 726
צפיות: 92130

Re: השוואות...

קובץ שעורים בבא בתרא אות תמא ואין להקשות לדעת הרא"ש דאפשר לבטל למפרע אם כן יוכל לבטל השליחות גם לאחר שכבר עשה המעשה ונמצא שלא היה שלוחו מעיקרא, די"ל דלאחר שעשה שליחותו תו ליכא שליחות בעולם ולא שייך לבטל דבר שאינו, וכעין סברא זו בפרק בהמה המקשה ע' למ"ד בכור למפרע קדוש מ"מ בחותך ומ...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 26, 2019 11:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז. כמה שנים שלא חזרה בירה
תגובות: 1
צפיות: 210

תענית יז. כמה שנים שלא חזרה בירה

רש"י מסכת תענית דף יז עמוד א - רבי אומר אומר אני כהן אסור כו' - כלומר, אי חיישינן לשמא יבנה - יהא אסור לעולם, אפילו המכיר משמרתו ומשמרת בית אבותיו, דחיישינן שמא ישתנה סדר משמרות, ושמא יעבדו כולם לחנוכת הבית בבת אחת, ונמצא זה צריך לעבוד, אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו, דהוי כמה שנים שלא חזרה בירה, וק...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 26, 2019 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קמאי ובתראי דעבדי הכי
תגובות: 7
צפיות: 408

Re: קמאי ובתראי דעבדי הכי

בס' תורה שלמה כרך יח במילואים סי' טו "יחיד ורבים",
יש אריכות בנידון האם אפשר להקל כדברי היחיד גם בדאו' במקום הצורך.
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 26, 2019 8:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 675
צפיות: 113770

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הפרשת תרו"מ מטעם ועדות הכשרות, במוצרים של חברה בבעלות גוי,
(שמעתי שזה נכון על 'אוסם' ועוד)
אין שליחות לנכרי ולא זכין וכו',
מה הפיתרון. האם והיכן דובר כאן.
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 26, 2019 1:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 675
צפיות: 113770

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

ראיתי היום בגמ' בנזיר נא. "הכי קאמר גזז הרי זה גלגלים לא גזז מיבעי ליה", וזכורני שדובר כאן פעם על גמ' במקו"א, שהגמ' דוחה דקדוק מסויים מהמשנה, כי אולי המשנה לא נקטה את הדין ההוא מחמת הספק. זוכרים משהו? נתקלתי כעת בדוגמא נוספת - ע"ז סג. ותפשוט מדרבי אליעזר דא"ר אליעזר שקדמה ו...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 25, 2019 4:22 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אתנן ותנאי
תגובות: 7
צפיות: 396

Re: אתנן ותנאי

ועכ"פ, כך זה נראה ב'סיפורים' של המשניות. אם לא באתי אם מתי ע"מ שאתן לך ע"מ שירצה אבא ע"מ שתניקי בדוגמאות של "אם" הוא מעוניין בכל הסיפור רק אם אכן "אם", (כגון לפוטרה מיבום), ובדוגמאות של ע"מ הוא מעוניין בגו"ק, אלא שהוא רוצה להרויח עוד משהו. אמנם בכל מ...
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 24, 2019 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 484
צפיות: 52283

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

conditional / conditions
מה החילוק בין שניהם?

עבור לחיפוש מתקדם