החיפוש הניב 5939 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 21, 2017 1:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 22
צפיות: 565

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

ארחו"ח, הבתים, והר"א מלונדריש -

מחר חדש.png
מחר חדש.png (18.85 KiB) נצפה 258 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 21, 2017 1:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בענין מסירת הסימנים ע"י רחל
תגובות: 13
צפיות: 412

Re: בענין מסירת הסימנים ע"י רחל

כתבתי בעבר את התירוץ הנכון לענ"ד, עי' כאן.
על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 21, 2017 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לסגור קופסת קפה עם המכסה המיועד לה?
תגובות: 15
צפיות: 1088

Re: האם מותר לסגור קופסת קפה עם המכסה המיועד לה?

סלקא דעתך כתב:זכור לי שפעם אחד שאל בחברת עילית ואמרו לו שאת הפקקים מייצרים בארץ.
ויבואו היודעים ויבררו

viewtopic.php?f=17&t=28417&hilit#p293455
אולי כדאי לברר שוב, טוב יותר.
על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 21, 2017 1:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כיס מיאש ליה מינה
תגובות: 6
צפיות: 167

Re: כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כיס מיאש ליה מינה

יש גם מקרה שאפילו באמירת ווי לחסרו"כ ל"ח יאוש.

גמ' ורש"י ב"ק קיד. - בידוע נמי מחלוקת, דאי נמי דשמעינן דמייאש אמרי רבנן בגזלן דלא הוי יאוש דכל שעתא דעתיה למנקטיה בדינא וכן גנב לרבי שמעון.
על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 21, 2017 1:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגר"א וייס-אין דרך הרמב"ם לדקדק להשוות לשונו בכל מקום ומקום.
תגובות: 37
צפיות: 1597

Re: הגר"א וייס-אין דרך הרמב"ם לדקדק להשוות לשונו בכל מקום ומקום.

אגב החילוקים בין גניבה לגזילה, הרמב"ם, והתורי"ד הנ"ל, בס' חידושי הרי"ם ב"ק דס"ה. נראה שסובר, שהדין של רב "בדמים קננהו" (סנהדרין דע"ב), גם הוא נאמר רק בגניבה, אבל בגזילה מודה לרבא דל"מ קלב"מ להיפטר מהשבה. מה דעתכם על חידוש מרעיש זה? התעשו לו סמוכ...
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 20, 2017 1:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: נתמכין דברי התורה בזה על הסכם מקרי
תגובות: 15
צפיות: 386

Re: נתמכין דברי התורה בזה על הסכם מקרי

לנידון האשכול, ע"ע בס' כתית למאור על עניני מטבע, סימן א.
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 20, 2017 12:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא תרדה בפרך - בדברי תורה
תגובות: 2
צפיות: 130

Re: לא תרדה בפרך - בדברי תורה

ואת היראים המובא כאן, לא מצאתי -

יתד נאמן תשסג.png
יתד נאמן תשסג.png (90.66 KiB) נצפה 111 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 20, 2017 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא תרדה בפרך - בדברי תורה
תגובות: 2
צפיות: 130

Re: לא תרדה בפרך - בדברי תורה

כעת ראיתי עוד -

מעשה איש.png
מעשה איש.png (80.99 KiB) נצפה 114 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 20, 2017 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 22
צפיות: 565

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

גם זו לטובה כתב:...וצ"ע אי חשיב דעת יחיד למיסמך עליה....

לכאו' זה הרי נגד הגמ' במגילה.
על ידי עושה חדשות
א' נובמבר 19, 2017 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא תרדה בפרך - בדברי תורה
תגובות: 2
צפיות: 130

לא תרדה בפרך - בדברי תורה

אשמח להוספות והפניות:

לא תרדה - הגרשז''א.png
לא תרדה - הגרשז''א.png (202.05 KiB) נצפה 130 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' נובמבר 19, 2017 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 22
צפיות: 565

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

אם יש לקרא בשעה"ד הפטרת ה' עזי בפ' בהר ט' אדר ב' תשי"ד. מע"כ ידידי הרה"ג מוהר"ר משה ישכר גאלדבערג שליט"א רב בנוא ארלינס. מה שאירע ששני ילדים למדו הפטרת ה' עזי שנוהגין להפטיר בפ' בחקתי ואפשר לבא עי"ז למחלוקת בביהכ"נ והפסד להקהלה משום שאין רוצים ליחלק לשני מנינ...
על ידי עושה חדשות
א' נובמבר 19, 2017 10:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 22
צפיות: 565

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

כאן מופיע סיפור אחר קצת, ואם כך - יש לחלק.

ישורון - הספד הגר''מ גרוס על הגרש''ז אויערבאך.png
ישורון - הספד הגר''מ גרוס על הגרש''ז אויערבאך.png (34.11 KiB) נצפה 553 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' נובמבר 19, 2017 10:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8084
צפיות: 386174

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

עושה חדשות כתב:בבקשה,
שו"ת רבי שלמה איגר, ח"ב, כתבים, סימן ח.
תומ"ר.

אולי בכל זאת?
על ידי עושה חדשות
א' נובמבר 19, 2017 10:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כיס מיאש ליה מינה
תגובות: 6
צפיות: 167

Re: כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כיס מיאש ליה מינה

כל דבר שאין לו סימן, הבעלים מתייאש ממנו מיד כשידע, או אפי' קודם לכן כדין יאוש שלא מדעת.
האם אין זה אפשרי שהוא לא יתייאש, כי יתלה תקווה שמא אף אחד עדיין לא ראה ולקח את זה, אחזור ואחפש?
על ידי עושה חדשות
א' נובמבר 19, 2017 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידועה לכם מקור
תגובות: 29
צפיות: 872

Re: האם ידועה לכם מקור

תודה רבה לכולכם.
ועדיין לא מצאתי הסבר ברור,
למה שם ב/ג השמות מורין על היה וכו'.
על ידי עושה חדשות
א' נובמבר 19, 2017 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 22
צפיות: 565

הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

מעשה שהיה, כפי ששמעתי: זה תקופה ארוכה שהילד היקר פלוני נ"י מתכונן לחגיגת הבר-מצוה שתיערך בס"ד ברוב עם בשבת פ' תולדות, כוננות זו כוללת כמובן את הכנת קריאת ההפטרה, כנהוג בתפוצות ישראל. אי לכך זה שבועות מספר טורח הוא להכין את "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" על כל טעמיו ודקדוקיו, כי...
על ידי עושה חדשות
א' נובמבר 19, 2017 12:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות במצוות והשיב את הגזילה
תגובות: 5
צפיות: 451

Re: שאלות במצוות והשיב את הגזילה

אינני יודע מה התכוונת בשאלה א', והריני "מבקש תורה"... עכ"פ ראיתי כעת בס' חסידים סי' תקצח שכתב - כתיב (קהלת י"ב י"ב) ויותר מהמה בני הזהר כי אמרו מי שגזל מאחד מחמשה ואינו יודע ממי גזל לא יצא ידי חובת שמים עד שיתן לכל אחד ואחד. וכתיב (ויקרא ה' כ"ג) והשיב את הגזילה אשר גזל ...
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 18, 2017 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8084
צפיות: 386174

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,
שו"ת רבי שלמה איגר, ח"ב, כתבים, סימן ח.
תומ"ר.
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 18, 2017 10:02 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מאמר על מהות התפילה - 'עומד לפני המלך'
תגובות: 31
צפיות: 2293

Re: מאמר על מהות התפילה - 'עומד לפני המלך'

על פי' הנפה"ח ב-"הטיחה דברים", ראה גם ברוח חיים פ"ג מ"ב.
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 18, 2017 9:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידועה לכם מקור
תגובות: 29
צפיות: 872

כוונת השם של פס' ראשון דקרי"ש

לגבי הכוונה בשם אדנות ככתיבתו הוי"ה, נקטינן כהגר"א לחלק בין כוונת השמות של פס' ראשון דקרי"ש, לשאר שמות. ז"ל בסי' ה - ויכוין כו'. טור והוציאו מדברי הר"י בס' היראה שכתב אצל פסוק ראשון שבק"ש ובכל א' מב' שמות האמורים בפסוק ראשון יאריך עד שיחשוב היה הוה ויהיה כו' ואח"כ ...
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 18, 2017 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כיס מיאש ליה מינה
תגובות: 6
צפיות: 167

Re: כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כיס מיאש ליה מינה

תודה. לא זכרתי/ידעתי. וזה נוגע בענין עצמו.

חזון איש כלים.png
חזון איש כלים.png (22.08 KiB) נצפה 157 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 18, 2017 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוד הורים ע"י דמיון תודעתי
תגובות: 3
צפיות: 124

Re: כיבוד הורים ע"י דמיון תודעתי

זה לא עונה על 13 שנים שאח"כ.
וגם אינו דומה כלל לדברי החי"א.
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 18, 2017 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כיס מיאש ליה מינה
תגובות: 6
צפיות: 167

כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כיס מיאש ליה מינה

לכאו' יש הרבה דרגות של יאוש.
האם כל החלטה להפסיק את החיפושים נכללת ביאוש?
האם אמירת - ווי לחסרו"כ בגלל שיש 80% שלא ימצא, נחשבת יאוש גמור?
היכן עובר הקו המפריד בין הבעת דאגה וצער, ליאוש גמור?
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 18, 2017 8:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 255
צפיות: 13160

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

ספר "כללים" המוזכר הרבה בס' "חמרא וחיי", מי זה? החו"ח מייחסן בטעות למאירי. ראה נסיון לזהוי המחבר בסנהדרי גדולה ח"א עמ' 56 ובהקדמה לתלמיד הרשב"א ב"מ. תודה רבה. נשאל כך: כשה'כללים' מביא משהו שגדולי המפרשים כתבו, יש סיכוי שכוונתו ל"פרישה" (שקדם לחו&quo...
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 18, 2017 7:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זהירות, לא תחנם!
תגובות: 15
צפיות: 1005

Re: זהירות, לא תחנם!

אחד החברים שליט"א, שלח לי העתקה מספר חו"ב עמ"ס ע"ז, ז"ל - כ' א' ד"א לא תחנם לא תתן להם חן מסייע ליה לרב דאמר רב אסור לאדם שיאמר כמה נאה כו', וביו"ד סי' קנ"א סי"ד מסיים בה ק"ו שיספר בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריו, ולפ"ז נראה דגם אסור לספר בשבח או...
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 18, 2017 7:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יעקב הלעיט את עשו בנזיד??
תגובות: 10
צפיות: 303

Re: יעקב הלעיט את עשו בנזיד??

יש"כ על העמדת האמת.
(ומצעירותי הוקשה לי השיתו"פ של יעקב עם תאוותיו של עשיו, וכעת א"ש בס"ד).
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 18, 2017 7:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "ודבק לבנו במצוותך" "ודבק לבנו בתורתך"
תגובות: 2
צפיות: 271

Re: "ודבק לבנו במצוותך" "ודבק לבנו בתורתך"

גם יל"ע מהו ענין הארת עינים במצוות, (ומה שכתוב מצוות ה' ברה מאירת עיניים, לכאו' הולך על התורה ולא על קיום המצווה). אולי יש מקום לומר, דברכות קרי"ש נתקנו באמת על מזמור יט שבתהילים. השמים מספרים כבוד א-ל וכו' על זריחת השמש וכו', זוהי ברכת יוצר אור, (ולפ"ז פירוש השמים מספרים, היינו המלא...
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 18, 2017 7:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ר' עקיבא - חשיבה חיובית
תגובות: 19
צפיות: 908

נחום איש גמזו ורבי עקיבא

לעמוד על ההקבלה בין הרב לתלמיד, על נחום איש גמזו מסופר בחז"ל ב' מעשים, האחד על אמירת גמזו במעשה הדורון והקיסר, והשני על קבלת יסורים באופן מופלא עד ששאלוהו תלמידיו וכי מאחר שצדיק גמור אתה למה עלתה לך כך וכו' וכו' ואמר להם אוי לי אם לא ראיתוני בכך. גם על ר"ע למדנו ב' מעשים אלו, אמירת גמזו במ...
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 18, 2017 7:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 153
צפיות: 6180

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

לגבי המובא לעיל מ'אלפי מנשה', והזכירו שיש כעי"ז ב רבינו יונה בברכות, אבל אם הכוונה לקטע המצוטט להלן, לכאו' אינו דומה. דאפי' מי שסובר דמצות אינן צריכות כוונה ה"מ בדבר שיש בו מעשה שהמעשה הוא במקום כוונה כגון נטילת לולב (סוכה ד' מב א) דאמרי' מדאגבהו נפק ביה וכן כל כיוצא בזה אבל במצות שתלויה ...
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 18, 2017 7:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זהירות, לא תחנם!
תגובות: 15
צפיות: 1005

Re: זהירות, לא תחנם!

בס"ד ככלל הנושא הוא מאוד סבוך כי הלא חז"ל כו"כ פעמים שיבחו את הגוים הרשעים (סנחריב, נבוכנדנצר, ואף פרעה, ומי מדבר על דמא בן נתינה (שבפשטות עע"ז היה) ועוד כו"כ מקומות), והנראה שיש ליישב - ויש לי כמה ראיות לזה, שהוא כעין דיבור לה"ר לתועלת, כל מה שאסור הוא כאשר משבחים אות...
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 18, 2017 7:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גט קרוע סגולה להצליח במשפט
תגובות: 6
צפיות: 406

Re: גט קרוע סגולה להצליח במשפט

אולי זה קצת כיוון... היכי דמי נקרע והיכי דמי נתקרע. אמר רב יהודה נקרע קרע בית דין. נתקרע קרע שאינו של בית דין. היכי דמי קרע בית דין. אמר רב יהודה אמר רב כגון שנתקרע מקום העדים ומקום הזמן ומקום התורף. שהוא שם המלוה ושם הלוה ושם המעות. ואף על גב דלא נקרע שתי וערב. אביי אמר כגון שנקרע שתי וערב. אף על ג...
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 18, 2017 6:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 255
צפיות: 13160

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

ספר "כללים" המוזכר הרבה בס' "חמרא וחיי",
מי זה?
על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 14, 2017 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנין שינוי בשומר ??
תגובות: 5
צפיות: 289

Re: קנין שינוי בשומר ??

הרב איש טלז, לכאו' הוא טוען "לענין", לא? = אם בכל זאת חשקה נפשך למצוא "קנין שינוי" גם אצל מי שאיננו גזלן, הא לך רשימה קצרה: ריטב"א ע"ז נג: אבל לענין האוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה לא שמענו אלא בשעושה לשם עבודה זרה כההיא דהשוחט בהמת חבירו לע"ז, וגם שיהא מעשה ניכר ב...
על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 14, 2017 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 581

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

לעצם הענין, אפשר לקשר גם את הנידון כאן.
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 13, 2017 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 581

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

מה שנכון נכון כתב:[יתכן שדברי החזו"א אמורים רק כשמצדו השתדל ונאנס ולא יצא לפועל. לא עינתי בו כעת].
ועצ"ע מה הצטער אברהם אבינו ביציאת חמה מנרתיקה.
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 13, 2017 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים
תגובות: 3
צפיות: 115

Re: פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים

"ספיקות" זה ענין אחר קצת, וכבר האריכו בזה.
אבל כלפי קלב"מ וכד' אכתי לא ידענא.
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 13, 2017 12:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: כאשר הנגזל מכר לאחר, למי משלמים?
תגובות: 9
צפיות: 216

Re: כאשר הנגזל מכר לאחר, למי משלמים?

בסברא, פשיטא לי שלא כדבריך.
אדרבה: ישלם לקונה, ולא ישלם למוכר.


אבל כבר כתבתי לעיל -
"מקורות יועילו",
ואשמח לעזרה בסגנון זה.
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 13, 2017 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: נתמכין דברי התורה בזה על הסכם מקרי
תגובות: 15
צפיות: 386

Re: נתמכין דברי התורה בזה על הסכם מקרי

לחזו"א אין בעיה במטבע שהשווי שלו הוא רק הסכמי, להיפך, מטבע כזה הוא הצורה הטובה לתמוך עליו את תשלומי התורה. אעתיק את דבריו שם מתחילתם: ב"ק צ"ג ב' כל הגזלנים משלמין כשעת הגזילה, והנה לא העמידה התורה את התשלומין לפי הכלי שהחסיר לו אלא ההיזק מתערך בשיווי כסף וחיוב התשלומין חל על שיעור הכס...
על ידי עושה חדשות
א' נובמבר 12, 2017 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?
תגובות: 29
צפיות: 468

Re: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?

זכורני שי"ל קונטרס "לא תתרצח" ע"י הרב יהודה קוק.
ל"מ באוצר.

עבור לחיפוש מתקדם