החיפוש הניב 7292 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ה' אפריל 18, 2019 9:02 pm
פורום: פסח
נושא: האם מכירת חמץ חלה?
תגובות: 8
צפיות: 884

Re: האם מכירת חמץ חלה?

איך צריך לעשות בפועל, לבטל הכל חוץ ממה שמוכרים לגוי?
מה ההנהגה הפשוטה והמקובלת ע"פ החכמים בענין זה של המכירה והביטול.
על ידי עושה חדשות
ה' אפריל 18, 2019 6:35 pm
פורום: פסח
נושא: כוסית בירה נפלה לכינרת
תגובות: 35
צפיות: 2728

Re: כוסית בירה נפלה לכינרת

שתיית מים מהכינרת בפסח.pdf
(1.64 MiB) הורד 11 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' אפריל 18, 2019 4:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע
תגובות: 18
צפיות: 1597

Re: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע

מענין לענין, בעניני דיומא.
ז"ל הדרכי משה בסי' תעג (על 'ורחץ') - מיהו אפשר לומר דסיפור ההגדה הוי כמו תפלה שאנו מספרים כבוד האל ושבחיו יתעלה לכן צריך כאן נטילה.
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 16, 2019 10:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "והגדת לבנך" או והגדת לאביך
תגובות: 13
צפיות: 270

Re: "והגדת לבנך" או והגדת לאביך

חוט שני להגרנ''ק.png
חוט שני להגרנ''ק.png (12.83 KiB) נצפה 186 פעמים


רבי משה סולובייציק.png
רבי משה סולובייציק.png (29.75 KiB) נצפה 186 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 16, 2019 8:52 pm
פורום: פסח
נושא: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?
תגובות: 12
צפיות: 1234

Re: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?

בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים שנאמר ואותנו הוציא משם וגו' ועל דבר זה צוה הקב"ה בתורה וזכרת כי עבד היית כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית.

מה המקור למש"כ הרמב"ם "עתה"?
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 16, 2019 2:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כי ימצא חלל - לא נודע
תגובות: 3
צפיות: 171

Re: כי ימצא חלל - לא נודע

בקובץ 'היכלא' המופץ כעת, יצא הדבר להיתר מפי הגאון ר"ש גלבר. עי"ש.
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 16, 2019 10:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3855
צפיות: 370464

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

קובץ אגרות, חזון איש, אגרת רח. (בענין אם ישראל עע"ז במצרים).
תודה.
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 16, 2019 10:21 am
פורום: פסח
נושא: ירושת חמץ
תגובות: 7
צפיות: 151

Re: ירושת חמץ

על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 16, 2019 2:07 am
פורום: פסח
נושא: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה
תגובות: 8
צפיות: 129

Re: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תנג סעיף יד -
אין אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה ששמרה ישראל מחימוץ לשם הפסח שנאמר ושמרתם את המצות שישמרנה ישראל לשם מצות מצה ויש אומרים לשם מצות בערב תאכלו מצות ויש אומרים לשם מצות שבעת ימים תאכלו מצות דהיינו שאם שמרה לשם מצה שיאכלנה בז' ימי הפסח יוצא בה וכן עיקר.
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 16, 2019 1:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת האילנות בלילה
תגובות: 4
צפיות: 86

Re: ברכת האילנות בלילה

רון כתב:אך אולי יש לדייק מלשון הגמ' "הרואה אילני דמלבלי" ואולי בעינן דוקא "רואה" ולא מהני ידיעה. אך לפי זה סומא לא יכול לברך, ואולי סגי במה שאחרים רואים וצ"ע בספרי זמננו


viewtopic.php?t=17621#p167929
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 15, 2019 11:47 pm
פורום: פסח
נושא: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך
תגובות: 37
צפיות: 2751

Re: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך

אברהם כתב:ומכיון שזה עתה סיימתי לכתוב על כך מאמר עבור חברי, הנני מצרפו כאן.
דברי הרשב"א שהבאת נפלאים מאד, ועי' כאן שהובאו גם אצל הר"י אבן שועיב. יש"כ.
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 15, 2019 8:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 709
צפיות: 75878

Re: השוואות...

שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן תמא א) בהא דטומטום [בהנ"ל] אינו מוציא אפי' מינו הקשו ז"ל דהא ספק ספיקא הוא שמא התוקע זכר ואם תמצא לומר נקיבה שמא גם השומע נקיבה: ב) ונראה ליישב ואמינא מילתא חדתא. שאם הטומטום אינו יודע לתקוע ואינו מוצא מי שיתקע לו רק טומטום. אינו מחוייב לשמוע ממנו. כי...
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 15, 2019 8:31 pm
פורום: פסח
נושא: מנהג לפזר פירורי לחם לפני בדיקת חמץ
תגובות: 18
צפיות: 2025

Re: מנהג לפזר פירורי לחם לפני בדיקת חמץ

דף על הדף פסחים דף ז עמוד ב כתב בספר בצילו חמדתי (ע' קל"ג) בשם הגאון מטשעבין זצ"ל: איתא בשלחן ערוך או"ח (הלכות בדיקת חמץ סימן תלד סעיף ב') הגה, ונוהגים להניח פתיתי חמץ במקום שימצאם הבודק כדי שלא יהא ברכתו לבטלה, ורבנו זצ"ל אמר בשם ה"זייגער מאכער" מהעיר דומברובא, כי מה ש...
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 15, 2019 8:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 287
צפיות: 42183

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

ומה הדין מי שקנה או עשה חמץ אחרי פסח, קודם זמן ר"ת, כי הוא נוהג כהגאונים.
האם זה נאסר על מי שנוהג כשי' ר"ת לגמרי? עי' מנחת יצחק ח"י סי' מג.
(ומתי באמת קונים מן הנכרי בחזרה, רק אחרי ר"ת?)
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 15, 2019 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מאש לאש, האם כלו מעשיו
תגובות: 2
צפיות: 65

מאש לאש, האם כלו מעשיו

אדם הניח קדירה על האש, בש"ק. ואמנם, עוד לפני שהגיע לשיעור בישול, באה רוח (שאינה מצויה) והעבירה את הקדירה לתנור אחר, לאש אחרת, ושם נשלם שיעור הבישול. האם הראשון חייב או שכבר כלו מעשיו.
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 15, 2019 1:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור - ירושת מטלטלין
תגובות: 33
צפיות: 2183

Re: מקור - ירושת מטלטלין

החילוק הנ"ל (אם ישנו) בין קרקע למטלטלין, לגבי העברת נחלה וכו', האם רק קרקע של ארץ ישראל בכלל זה, דהיינו ירושת הארץ, או גם קרקע של חו"ל?
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 15, 2019 1:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אין לנו ללמוד משמות הכלים שום דין
תגובות: 1
צפיות: 658

Re: אין לנו ללמוד משמות הכלים שום דין

לכאו' זה נוגע הרבה גם בלימוד עניני המוכר את הבית, את הספינה וכו', והלכה למעשה הרי אין לנו אלא את מנהג המקום ואומדן הדעת. וגם המציאות המדוברת במשנה אינה נהירה לנו כ"כ עד שנוכל להוציא ממנה כללים עד כמה צריך ודאות וכו'. אמנם מאידך מצינו בגמ' ב"ב דס"ט שהביאו פסוק על הכללת החרוב במכר הקרקע...
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 15, 2019 12:38 pm
פורום: עזר אחים
נושא: קטלוג היריד השנתי - מוה"ק
תגובות: 4
צפיות: 224

Re: קטלוג היריד השנתי - מוה"ק

קטלוג תשעט.pdf
(9.84 MiB) הורד 27 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 15, 2019 2:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פדיון הבן בשבת, כיצד?
תגובות: 5
צפיות: 652

Re: פדיון הבן בשבת, כיצד?

הקנאות לצורך מצוה הרי מותרות בשויו"ט, למה פדיוה"ב באמת אינו בכלל זה?
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 15, 2019 2:07 am
פורום: פסח
נושא: בקנין כל דהו סגי
תגובות: 0
צפיות: 36

בקנין כל דהו סגי

הפוס' כ' חידוש בדיני הקנינים של מכירת חמץ, ויסודו הוא מתש' משאת בנימין וכו'. ז"ל המשנ"ב - ויש מפקפקים בקנינים אלו ואומרים דלא מצינו קנינים אלו רק בישראל. ולענין דינא לכתחלה בודאי צריך להקנות בקנין גמור ומוסכם לכו"ע דהיינו בכסף ובמשיכה ביחד מאחר שנוגע באיסור דאורייתא דבל יראה ועכ"...
על ידי עושה חדשות
א' אפריל 14, 2019 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?
תגובות: 30
צפיות: 2171

Re: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?

צבא הלוי.png
צבא הלוי.png (55.47 KiB) נצפה 85 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' אפריל 14, 2019 3:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים גליון לא - חדש!
תגובות: 18
צפיות: 1134

Re: קובץ עץ חיים גליון לא - חדש!

לענין כתב:למה לא מוכרים אותו אצל י. בלוי?
כעת נמכר שם.
על ידי עושה חדשות
א' אפריל 14, 2019 3:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1017
צפיות: 122702

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

ספר חדש; שיעורי הגר"מ על סוג' סבי דבי אתונא.
נכתב ע"י תלמידו הגאון ר' אורי יונגרייז.
נמכר השבוע בדוכנים של בלוי.
על ידי עושה חדשות
א' אפריל 14, 2019 3:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיכום: יין / מיץ ענבים / מתוק / יבש / מפוסטר / וכו'
תגובות: 16
צפיות: 1269

Re: סיכום: יין / מיץ ענבים / מתוק / יבש / מפוסטר / וכו'

כעת יצא במהד' מורחבת מאד, נמכר השבוע בדוכנים של בלוי.
על ידי עושה חדשות
א' אפריל 14, 2019 10:41 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: קנין כסף אחרי קנין משיכה
תגובות: 6
צפיות: 299

Re: קנין כסף אחרי קנין משיכה

עושה חדשות כתב:(ותליא בהפלוג' על הקנאה באופן שלגבי הקונה כבר יהיה ברשותו).
על ידי עושה חדשות
א' אפריל 14, 2019 10:40 am
פורום: פסח
נושא: תיאור יציאת מצרים במרחבי התנ"ך
תגובות: 9
צפיות: 769

Re: תיאור יציאת מצרים במרחבי התנ"ך

על הזכרת יציאת מצרים בתורה, בהקשר למצוות מסויימות. [ציטוט מתוך מאמר של הרה"ג ר' יחיאל מאיר]. - א. עיקר ויסוד האמונה נקבע בדיבור הראשון בעשרת הדברות (שמות כ, ב-ג) על בסיס זה שה' הוא הגואלם מכל השיעבוד והסבל שעברו במצרים 'אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים ...
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 12, 2019 1:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב פ"ב. - הערות קצרות ברשב"ם
תגובות: 1
צפיות: 338

Re: ב"ב פ"ב. - הערות קצרות ברשב"ם

דרך אמונה - ביאור ההלכה הלכות ביכורים פרק ד הלכה ד מביא ואינו קורא מפני שהדבר ספק - בב"ב פ"ב א' א"ל רב אחא ברי' דרב אויא לרב אשי מכדי פסוקי נינהו ליקרי א"ל משום דמחזי כשיקרא רב משרשיא ברי' דרב חייא אמר דילמא אתי לאפקועינהו מתרומה ומעשר וכתב בשטמ"ק שם בשם תוס' הרא"ש דהא ...
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 12, 2019 12:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היחס בין "אמרי במערבא" לבין הירושלמי
תגובות: 15
צפיות: 1358

Re: היחס בין "אמרי במערבא" לבין הירושלמי

ע"ע בקובץ מאמרים להגר"י אברמסקי, המאמר האחרון בספר, מאת חותנו הרב ירושלימסקי.
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 12, 2019 11:57 am
פורום: פסח
נושא: קידוש של ליל פסח
תגובות: 12
צפיות: 1467

Re: קידוש של ליל פסח

בו שקע צריהם בים ??? להלן ציטוט מתוך הקובץ המופיע כאן - http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=27&t=26904#p274886 נראה ששורה זו מיועדת לשביעי של פסח, ואינה מתאימה כל כך לליל הסדר ושאר ימים טובים. (ונראה שבמקור היתה שורת להודיע מיוחדת לכל יום טוב, היינו "להודיע כי בו הוציא" ליו&...
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 12, 2019 11:18 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: איך מעבירים את הד' מינים מקטן לקטן ביום הראשון?
תגובות: 7
צפיות: 374

Re: איך מעבירים את הד' מינים מקטן לקטן ביום הראשון?

מענין לענין,

הקנאת לולב לקטן.png
הקנאת לולב לקטן.png (110.39 KiB) נצפה 32 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 12, 2019 10:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 709
צפיות: 75878

Re: השוואות...

שו"ת בית הלוי חלק א הקדמה והנראה להסביר דבתחילה אמר לי' דעם הארץ לא יחיו לעתיד לבוא כיון שאין לו אור תורה אף על גב דמקיים שארי מצות מ"מ הא קי"ל תשמישי מצוה נזרקין ותשמישי קדושה נגנזין דדבר שנשתמש בו קדושה נתקדש לעולם וגם אח"כ שנפסק אותו התשמיש מ"מ נשאר הדבר בקדושתו ותשמישי מ...
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 12, 2019 10:48 am
פורום: פסח
נושא: פלפול קצר בעניין חיוב נשים במצות סיפור יציאת מצרים
תגובות: 12
צפיות: 259

Re: פלפול קצר בעניין חיוב נשים במצות סיפור יציאת מצרים

לגבי עיקר הנידון ראה ב'משנת חיים' (רח"מ שטיינברג) עניני יציאת מצרים סי' ז-ט.
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 12, 2019 10:39 am
פורום: פסח
נושא: סיפור יציאת מצרים, מהו המינימום לעיכובא?
תגובות: 44
צפיות: 5069

Re: סיפור יציאת מצרים, מהו המינימום לעיכובא?

חשוקי חמד ברכות ד: האם לקצר ב"הגדה של פסח", או בפסוקי דזמרה שאלה. חולה שנזקק לדיאליזה, וחייב בליל הסדר להתחבר אליה, למשך עשר שעות, הוא יכול להתחבר לאחר שיסיים לומר את כל ההגדה בשעה עשר בלילה, ויהיה מחובר אליה עד השעה שמונה בבוקר, ואז יאלץ לקצר את פסוקי דזמרה. מצד שני יכול לקצר בסיפור יציא...
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 12, 2019 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: רצון התורה בדיני טומאה
תגובות: 31
צפיות: 2842

Re: רצון התורה בדיני טומאה

ולעיקרו של האשכול.
מחד גיסא "טבילה בזמנה מצוה", ומאידך אין שום 'מצוה' שלא להיטמאות. הא כיצד?
על ידי עושה חדשות
ה' אפריל 11, 2019 3:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסורי משקלות בזמנינו
תגובות: 3
צפיות: 523

Re: איסורי משקלות בזמנינו

שאלה קשה יותר היא דין הגירומין שכלל אינו נוהג בזמננו, וראה מהר"ם שיק שם, ובפתחי חשן ד,יד בהערה יש מקורות נוספים להסביר מנהג העולם, אם מדין מחילה, למרות שבתוספתא כמעט מפורש שלא להקל בזה, או משום שהדיוק שלנו גבוה ממה שהיה בזמן חז"ל (תשובות והנהגות) וכו' יש"כ. אם מישהו מכיר מאמר מסכם בצ...
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 10, 2019 5:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 709
צפיות: 75878

Re: השוואות...

מרדכי פרק כל שעה תקע' דן במצה שנאפתה בתנור שאפו בו חמץ שאפילו נאפו בבת אחת מותרים ורק אם נגעו זה בזה אסורים ודימה להא דלחמי תודה היה חלק חמץ וחלק מצה והיו נאפים בתנור אחד דלא מוזכר בשום דוכתא דהוי בשני תנורים שונים עכ"ד [והדמיון פלא דמצה וחמץ הנידון הוא בריח האיסור אבל בלחמי תודה הנידון הוא דב...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 09, 2019 10:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טומאה היא מציאות?
תגובות: 15
צפיות: 1142

Re: טומאה היא מציאות?

מענינו של האשכול, אני מצרף כאן קצת ציונים בדברי הרמב"ן בפי' לתורה, מרשימותיו של חכ"א. הציבור מוזמן להוסיף מקורות, ולנסות לבאר. ** רמב"ן ויקרא פרק יא וטעם ההכשר, בעבור כי לכלוך השרץ והמטמאים ידבק במאכלים בלחות, ולא כן ביבשים, ועשתה התורה הרחקה יתירה לטמא המוכשרים במים וניגבו, שלא ניתן ...
על ידי עושה חדשות
א' אפריל 07, 2019 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 103
צפיות: 3156

Re: קידש לאחר ל' ומתו העדים

האם בעינן שיהיו העדים קיימים בשעת חלות הקדושין היינו בסוף שלושים יום, או שמספיק שראו את המעשה לכאורה מצד הסברא הרי אי אפשר לקדושין שיחולו בלא שיהיו עדים שיכולים להעיד עליהם וא"כ צריך שיהיו קיימים בזמן החלות, אלא שלא מצינו מפורש כה"ג בפוסקים ראשונים ואחרונים ואולי אפשר לצדד דדי שבזמן המעשה...

עבור לחיפוש מתקדם