מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 8891 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 3:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק הזורק
תגובות: 14
צפיות: 351

Re: מסכת שבת פרק הזורק

יש"כ. עדיין יש מקום לטעון שרוחב רה"ר באמצע מקלקל.
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 3:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנא הא מילתא שהאשה משועבדת לבעלה לעונה?
תגובות: 16
צפיות: 1489

Re: מנא הא מילתא שהאשה משועבדת לבעלה לעונה?

יש"כ. [ובזכרוני שיש שדנו (אולי כתבתי כאן פעם) דל"מ שויא גם כנגד כפייה על המצוות, דהיינו שאם לא אכל מצה ובאים ב"ד לכפותו, ושויא אנפשיה שהמצה היא חמץ, אי"ז מועיל לפוטרו ולהצילו מן הכפייה, כי כל מה שאינו בסמכותו אין שייך עליו דין שויא. זה יכול להיות קשור גם לכאן]. וצריך עוד העמקה מה...
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 2:02 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מוקצה חמיר טפי משאר תקנות דרבנן
תגובות: 11
צפיות: 112

Re: מוקצה חמיר טפי משאר תקנות דרבנן

זה מופיע בגיליון על הדף שם.
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 1:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עדי חדר יחוד
תגובות: 2
צפיות: 43

Re: עדי חדר יחוד

עני בן פחמא כתב:וכן (וזו הטענה העיקרית) לראות שהחתן קנה את הטבעת, וא"כ גם כאן למה שיצרכו לראות שהחדר ריק?
הטבעת יוצאת מתחת ידו וחזקה שהיא שלו.
אגב, הנוהגים לשכור את חדר הייחוד האם מדקדקים לעשות כן בפני העדים?
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 1:33 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: סיבת הגלות של עשרת השבטים
תגובות: 3
צפיות: 58

Re: סיבת הגלות של עשרת השבטים

ראיתי כעת את לשונו של הר"י אבן שועיב - "טעם שלש דפורענותא כנגד שלש פורעניות, האחד פורענות הגלות בבל, והשני עשרת השבטים, והשלישי גלותינו ופזורינו הגדול. ויש אומרים כי גלות עשרת השבטים וגלותינו הכל פורענות אחד..."
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 11:55 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הדר קבלוה - העיתוי המדוייק
תגובות: 22
צפיות: 7236

Re: הדר קבלוה - העיתוי המדוייק

ז"ל הרמב"ן פרשת בא (וכעי"ז בדרשה לראש-השנה): וכבר הזכירו רבותינו זה הענין, ואמרו שמות חדשים עלו עמנו מבבל, כי מתחלה לא היו להם שמות אצלנו, והסבה בזה, כי מתחלה היה מניינם זכר ליציאת מצרים, אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיים מה שאמר הכתוב ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי...
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 11:48 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 274
צפיות: 22277

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

עושה חדשות כתב:קיבלתי
עידי קיום עם מסיכה.pdf
באחד מאוספי הגיליונות של שבוע זה, התפרסם מו"מ עם הגר"ב שרייבר בענין הנ"ל. אם מישהו יכול להעלות.
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 11:23 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תעניות בתקופת מגיפת הקורונה
תגובות: 37
צפיות: 1999

Re: תעניות בתקופת מגיפת הקורונה

קיבלתי באימייל -
-לא-לצום-עם-תסמינים.jpg
-לא-לצום-עם-תסמינים.jpg (63.93 KiB) נצפה 35 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 9:21 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תעניות בתקופת מגיפת הקורונה
תגובות: 37
צפיות: 1999

Re: תעניות בתקופת מגיפת הקורונה

גימפעל כתב:
הרב לאנדאו י''ז תמוז.jpg
מה הביאור בסעיף ה? בזמן צום יותר מדבקים/נדבקים?
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 09, 2020 12:18 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 738
צפיות: 142164

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

ראיתי מובא בשמו -
כשרצו להשתדל אצל מייצרי הבקבוקים שיכתבו שאסור לפתוח את הבקבוקים בשבת, אמר הרב זללה"ה שמשפט זה זהו כבר הלכה שפקק זה אסור לפתחו, ויגיע לידי זלזול, ולכן הורה לכתוב בנוסח שלא יהיה נחשב כהלכה "למניעת חילול שבת, יש לפתוח את הסגר לפני שבת".
ויל"ע.
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 08, 2020 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 668
צפיות: 96884

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

הקנס של אונס ומפתה, האם זה גם במקרה שהנערה היא זאת שפיתתה את הבועל?
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 08, 2020 11:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קלב ע"ב - מקור חדש לרמב"ם על מילה בצרעת ע"פ כת"י
תגובות: 10
צפיות: 588

Re: שבת קלב ע"ב - מקור חדש לרמב"ם על מילה בצרעת ע"פ כת"י

וכפי שהוסבר לעיל, רנ"ג ובה"ג פי' את הילפו' מ'בשר' דבקציצת בהרת באמת ליכא עשה, וישנה גירסא התומכת קצת בפירוש זה. (וק' ע"ז משה"ק לעיל מה הצד לחלק בזה בין גדול לקטן). ואמנם נאמרו עוד תי' על הרמב"ם, למה נטה מפשטות דברי הגמ', אבל כמדומה שאחרי דברי הגאונים אין טעם לחפש דרך אחרת. ...
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 08, 2020 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבי ישמעאל לא דריש ווי
תגובות: 1
צפיות: 29

רבי ישמעאל לא דריש ווי

סנהדרין נא: בת ובת אני דורש א"ל וכי מפני שאתה דורש בת ובת נוציא זו לשריפה אם משמע להביא את הנשואה הביא את הפנויה ואם משמע להוציא את הפנויה הוציא את הנשואה ור"ע אהני גזירה שוה למעוטי פנויה ואהני בת ובת לרבות את הנשואה ורבי ישמעאל סבר מדקאמר ליה בת ובת ש"מ הדר ביה מגזירה שוה ור' ישמעאל ...
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 08, 2020 2:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק הזורק
תגובות: 14
צפיות: 351

Re: מסכת שבת פרק הזורק

מתני' - שתי גזוזטראות זו כנגד זו ברשות הרבים, המושיט והזורק מזו לזו, פטור. היו שתיהן בדיוטא אחת, המושיט חייב, והזורק פטור, שכך היתה עבודת הלויים, שתי עגלות זו אחר זו ברשות הרבים, מושיטין הקרשים מזו לזו, אבל לא זורקין. ונסתפקתי מה הדין באופן שהגזוזטראות ממוקמות גם בדיוטא אחת וגם זו כנגד זו, דהיינו שע...
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 08, 2020 2:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קלב ע"ב - מקור חדש לרמב"ם על מילה בצרעת ע"פ כת"י
תגובות: 10
צפיות: 588

Re: שבת קלב ע"ב - מקור חדש לרמב"ם על מילה בצרעת ע"פ כת"י

וכפי שהוסבר לעיל, רנ"ג ובה"ג פי' את הילפו' מ'בשר' דבקציצת בהרת באמת ליכא עשה, וישנה גירסא התומכת קצת בפירוש זה. (וק' ע"ז משה"ק לעיל מה הצד לחלק בזה בין גדול לקטן). ואמנם נאמרו עוד תי' על הרמב"ם, למה נטה מפשטות דברי הגמ', אבל כמדומה שאחרי דברי הגאונים אין טעם לחפש דרך אחרת.
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 08, 2020 1:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחזוקי איסורא לא מחזקינן
תגובות: 5
צפיות: 526

Re: אחזוקי איסורא לא מחזקינן

האם יש כאן כלל העומד בפני עצמו, בלי פרשת רוב ובלי גדרי חזקה, דבסתמא אין לחוש על איסור. ובענין דומה קצת; באופן שאין גדרי רוב וחזקה, אבל מ"מ הצד לפגוע באיסור הוא רחוק מאד, ממש לא שכיח, האם זה מותר או דאכתי אמרי' ספיקא דאו' לחומרא. וב' דוגמאות עולות לי כרגע, כל קבוע כמע"מ דמי, האם גם אחד למי...
על ידי עושה חדשות
ג' יולי 07, 2020 11:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נְבָלָה עָשָׂה בְיִשְׂרָאֵל ... וְכֵן לֹא יֵעָשֶׂה: חידושו של הבית הלוי
תגובות: 9
צפיות: 2017

Re: נְבָלָה עָשָׂה בְיִשְׂרָאֵל ... וְכֵן לֹא יֵעָשֶׂה: חידושו של הבית הלוי

דבר דומה (לא זהה) יש בר"פ האשה רבה "הורוה ב"ד לינשא והלכה וקלקלה חייבת בקרבן שלא התירוה אלא לינשא".
על ידי עושה חדשות
ג' יולי 07, 2020 8:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קלב ע"ב - מקור חדש לרמב"ם על מילה בצרעת ע"פ כת"י
תגובות: 10
צפיות: 588

Re: שבת קלב ע"ב - מקור חדש לרמב"ם על מילה בצרעת ע"פ כת"י

וצ"ב לפ"ז מהי קו' הגמ' "תינח גדול דכתי' ביה בשר".
על ידי עושה חדשות
ג' יולי 07, 2020 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'לצורך גוף המטלטל' - תעלומה בהמספיק לעובדי השם
תגובות: 8
צפיות: 501

Re: 'לצורך גוף המטלטל' - תעלומה בהמספיק לעובדי השם

אנצל את האשכול לדיון בדברי 'המספיק' שנדמ"ח בקובץ הנ"ל גיליון רב. הקדמה. חז"ל אמרו שלא יצא החייט במחטו ער"ש עם חשיכה שמא ישכח ויצא, משמע שאם יצא באופן זה יש כאן איסור דאו'. (אמנם עי' בתוס' ג.) ויש לשאול דהא בעי' עקירה והנחה ע"ג מקום ד' טפחים, ואילו המחט אינה מונחת במקום הרחב ...
על ידי עושה חדשות
א' יולי 05, 2020 1:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי אמרינן ''הלעיטהו לרשע וימת''?
תגובות: 9
צפיות: 111

Re: מתי אמרינן ''הלעיטהו לרשע וימת''?

צריך לדעת קודם מה התשובה על תמיהת החו"י מה בין דין 'הלעיטהו' לדין 'לאפרושי מאיסורא'.
ומקופיא, לפי רוב ההסברים, ראוי להדליק את האור במדרגות לכל השבת, ומי שמונע חילול שבת במזיד קיים מצוה.
על ידי עושה חדשות
א' יולי 05, 2020 12:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעיכת רכב משמחת
תגובות: 2
צפיות: 139

מעיכת רכב משמחת

לקראת שבת - דרשו - בלק.pdf הסיפור מאד יפה, אבל לא הבנתי למה זה אמור לפטור אותו מתשלום על הנזק שעשה, הכי דינא? חשבתי, אולי הסכום הגבוה הוא תולדה מכך שנדרש תיקון, אבל הורדת הערך של הרכב בעצם לא היתה בסכום גבוה כ"כ. אם כך, אולי נדרש ממנו כעת רק סכום קטן יותר, כפי ההפרש בשווי הרכב, (דהיינו כמה 'אג...
על ידי עושה חדשות
א' יולי 05, 2020 12:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת דף ד'
תגובות: 5
צפיות: 993

Re: שבת דף ד'

עוד באותה סוגיא. הראשונים דנו למה פשיט"ל הכא דאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך, ובמקו"א מצינו דניח"ל לחבר למיעבד איסור זוטא ולא ליעבד ע"ה איסורא רבה. וז"ל הרמב"ן בישוב קו' זו - שאני הדביק פת בתנור בשוגג דלאו איסור הוא שאפשר לו להתכפר בחטאת ואין רדייתה אלא זכות לו שיפ...
על ידי עושה חדשות
א' יולי 05, 2020 12:21 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: סיבת הגלות של עשרת השבטים
תגובות: 3
צפיות: 58

Re: סיבת הגלות של עשרת השבטים

על חורבן הבית וגלות שני השבטים יש דברים נוספים בנבואה ובחז"ל, כמו גילוי עריות וחילול שבת ועיוות המשפט וכו', אבל הנבואות של ישעיהו לכאו' עוסקות רק בזה ולא לגבי מה שהיה קודם בגלות עשרת השבטים. לכן שאלתי היכן יש בנביאים תוכחות שקודם הגלות או הסבר לאחר מעשה מה היתה סיבת/סיבות הגלות של עשרת השבטים ב...
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 04, 2020 11:38 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: סיבת הגלות של עשרת השבטים
תגובות: 3
צפיות: 58

סיבת הגלות של עשרת השבטים

אני זקוק למקורות בדברי הנביאים ובדברי חז"ל
מה היו החטאים של עשרת השבטים שבסיבתם נענשו בגלות מן הארץ.
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 04, 2020 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דעת האומרים לרשע צדיק באמונתו יחיה
תגובות: 8
צפיות: 1436

Re: דעת האומרים לרשע צדיק באמונתו יחיה

אגרות ראיה, פט; שהעיקר הוא כדעת המאירי וכו'.
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 04, 2020 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 68
צפיות: 6577

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

אני מתחיל להבין קצת, יש"כ
ומ"מ עדיין קשה לי לעכל למה זה גרע מכל 'אומר מותר'.
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 04, 2020 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 68
צפיות: 6577

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

א"כ גם במקרה שלנו, אם זה יהיה בגדר "לא שכיח" שהוא יאכל בשוגג, ובוודאי זה לא שכיח שיאכל כעת במזיד (באתרא דלא שכיחא פירות הנושרים), ג"כ לא יענש על אכילתו בתחילה כמו זדון.
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 03, 2020 5:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור קללה
תגובות: 11
צפיות: 609

Re: איסור קללה

ז"ל הרד"ק בירמיה פ"כ -
ואעפ"י שהיה מקלל ממרירות נפשו יש לתמוה, איך היה מקלל המבשר, כי אם הוא היה בחיים תשיגהו קללה, ואולי היה איש טוב המבשר והיה לירמיהו עון על קללו אותו.

אמנם בסנהדרין תנן כנ"ל.

והשי"ת יהפוך לנו את כל הקללות לברכות
שבת שלום ומבורך.
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 03, 2020 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 64
צפיות: 2641

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

אבל להדעות שהבאת שחייב אף אם נתבשל במוצש"ק, צריך לומר שהדבר נחשב כאילו הכל נעשה בשבת, וכעין דברי הנמוק"י הידועים בענין אשו משום חציו, שכל מה שנעשה אחר כך מתייחס לרגע הראשון. ולפי זה נאמר גם בעניננו שמותר להשהות הקדרה לפי שכל הבישול שלאח"ז נעשה בשעת ההיתר. ולפי דעות אלו, האם בציור ההפ...
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 03, 2020 3:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה
תגובות: 39
צפיות: 5188

Re: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה

עיקר הקושיה היא בבני ציון סימן קנד' וכעי"ז בהפלאה חו"מ כג' דגם באופן שמודים שהיו שם ולא ראו את המעשה וע"ע בדעת מזימות בזה תירוץ מרווח ועיקרו עפי"ד החזו"א בב"ק יח' ח' ויש לי בזה אריכות ואכ"מ ועיקר היסוד דכיון שמודה לדבריהם אמנם לא יהיה בזה הזמה אבל מ"מ לא יעשה...
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 03, 2020 3:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום
תגובות: 39
צפיות: 4991

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

מענין לענין - שות נר מערבי.png השי"ת הגדילו והשליטו / נתן לו רשות להכניס לג"ע / החוטא ומזכיר שמו יכופר עוונו / הם מענישים למי שנוהג בהם קלות ראש / אומרים שהולכים כמה ימים ברגע אחד / והן כמלאכים - - זוהי עבודה זרה של דור אנוש, לפי דעת הרהמ"ח. יש לברר האם כל דבר לבד יש בו את החומרא הזו ...
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 03, 2020 1:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 68
צפיות: 6577

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

לגבי הלכות 'התראת ספק' הנידונים שווים ואין ביניהם סברות שונות, ואילו לגבי השאלה הפותחת את האשכול, אין קשר בין המקרים. חז"ל השוו את "התראת ספק" של מוציא שם רע, עם "התראת ספק" של הנשבע, ומהיכי תיתי לחלק?! אני חוזר ומסביר - לגבי התראת ספק אין מקום לחלק, לגבי שאלת השגגה אין מקו...
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 03, 2020 9:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: מילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן
תגובות: 7
צפיות: 108

Re: מילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן

תודה לכולם.

הרב ביקורת, אם נקבל את הגדרתך אז תהיה בכך תשובה לטענת הרב שומע ומשמיע, אבל עדיין אין הכרח לשלול את הפירוש השני שהצעתי, שהוא מוכרח לכאו' בגמ' בבכורות הנ"ל. [אמנם כפי שציין הרב גש"א בשם הערות הגרי"ש, כנראה שזאת דוגמא נדירה].
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 03, 2020 9:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול יצרא דעבודה זרה [וענין תאוות ממון]
תגובות: 16
צפיות: 492

Re: ביטול יצרא דעבודה זרה [וענין תאוות ממון]

הצעת הסבר באופן מסויים
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=28008#p364521

אגב, עובדי אלילים המצויים בזמנינו במזרח וכו', האם זה בגדר יצרא דע"ז או מנהג אבותיהם בידיהם ותל"מ?
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 03, 2020 9:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 68
צפיות: 6577

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

לגבי הלכות 'התראת ספק' הנידונים שווים ואין ביניהם סברות שונות,
ואילו לגבי השאלה הפותחת את האשכול, אין קשר בין המקרים.
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 03, 2020 9:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 68
צפיות: 6577

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

מוצש"ר שגירש את אשתו, עובר איסור גמור גם באופן שהחזירה אח"כ, אלא שאין לוקים על לאו הניתק לעשה במידה וקיים את העשה או עכ"פ לא ביטלו. במקרה שלנו, במידה והוא יצליח לעמוד בתוכנית ולא לאכול את כיכר התנאי, הר"ז היתר גמור לאכול את כיכר השבועה. ואינני מבין דקארי לה מאי קארי לה. שמא ס&quo...
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 03, 2020 12:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: מילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן
תגובות: 7
צפיות: 108

Re: מילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן

אסביר. בבכורות ד"ג מבואר שחכמים הטילו קנס על המוכר עבדו או בהמתו לגוי, אבל יש חילוק בגודל הקנס, ומוכר עבדו קל יותר, כי מילתא דלא שכיחא ל"ג רבנן. לכאו' מתבאר כאן שאפילו באופן שקבעו קנס ותקנה, מ"מ הקילו יותר במילתא דל"ש. לכן שאלתי איך זה מתפרש בפשוט.

עבור לחיפוש מתקדם