מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 8222 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 17, 2020 12:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פירוש סדרן של ברכות אמת ויציב ואמת ואמונה - לפי ברכות יד: והגניזה
תגובות: 5
צפיות: 83

Re: פירוש סדרן של ברכות אמת ויציב ואמת ואמונה - לפי ברכות יד: והגניזה

כוונתי להעיר, שאם הפסוק בירמיה אינו מתפרש בכך, אז מה הטעם להסמיך את כל הסידרה הזו לפרשת ציצית?
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 16, 2020 6:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הולדת ילדים לחיי מחסור, רצויה?
תגובות: 82
צפיות: 9879

Re: הולדת ילדים לחיי מחסור, רצויה?

אם לא הובא כבר לעיל, ז"ל ספר חסידים - אחד היה אומר תדיר כבר יש לי בן ובת ויש לי צער שאשתי היתה מעוברת כי לא היה עשיר והיה אומר איך אפרנס, א"ל החכם קודם שהולד נולד הקדוש ברוך הוא הקדים בדדי אשה החלב לכן אל תדאג ולא קיבל דבריו והיה מתאונן ונולד לו בן, ואחר זמן חלה הבן ואמר לחכם התפלל על בני...
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 16, 2020 6:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשר יורוך כשאינו מפורש בתורה
תגובות: 1
צפיות: 111

אשר יורוך כשאינו מפורש בתורה

נסתפקתי הא דקיימא לן כל ישראל ערבים זה בזה, ומשום הכי אף על פי שיצא מוציא, [עיין מג"א סק"מ וראש השנה כ"ט:] אם הוא דווקא בתורה שבכתב המפורש, אבל תורה שבעל פה הלכה למשה מסיני או דרשא או אחד מי"ג מדות י"ל על זה לא נכנסו בערבות, וכהאי גוונא לא אמרינן אף על פי שיצא מוציא. וכו'. ...
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 16, 2020 6:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנין מתיר איסורים?
תגובות: 5
צפיות: 115

קנין מתיר איסורים?

שבות יעקב א,פט
...דאף דמת אסור בהנאה ועורו כבשרו בין במת ישראל בין במת עכו"ם מ"מ היינו עכו"ם שאינו קנוי לך משא"כ בעכו"ם ועבד הקנוי לך קנין הגוף... (עי"ש מקור לזה מד' התוס' בב"ק)

מה ההסבר לזה?
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 16, 2020 5:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בואו חשבון - עזרה במתמטיקה
תגובות: 2
צפיות: 162

בואו חשבון - עזרה במתמטיקה

תרומות פ"ה מ"ז - סאה תרומה שנפלה למאה הגביהה ונפלה אחרת הגביהה ונפלה אחרת הרי זו מותרת עד שתרבה תרומה על החולין. וז"ל הרמב"ם הל' תרומות פי"ג - סאה תרומה שנפלה למאה הגביהה ונפלה אחרת הגביהה ונפלה אחר' הרי החולין מותרין עד שתרבה תרומה עליהן, שאם נפלו לתוך המאה חולין מאה סאה וע...
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 16, 2020 5:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 74
צפיות: 2535

Re: בית מדרש הגר"א

באמת חבל להידרש לרסיסי שמועות, או להיכנס לדיון על אמינות כיכרות הסקופים וכד' אבל מאידך יש קלא דלא פסיק על דברי הגר"ד כהן במסיבת חנוכה. אולי מישהו יעלה כאן הקלטה או שיכתוב של השיחה, וניחזי על מה יצא הקצף. כמו הרבה אנשים, אני שותף גם להערכה עצומה למפעלות הרב אוריה, (ובעצמי זכיתי לסיים הש"ס ב...
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 16, 2020 5:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השבטים ותפקידיהם
תגובות: 21
צפיות: 963

Re: לוי ויששכר- מי הוא שתפקידו להורות תורה לבנ"י.

גם זו לטובה כתב:יש מקורות לכאן ולכאן, האם מישהו אסף את כל המקורות? האם מישהו מבאר את חלוקת התפקידים?
האם במהלך ההיסטוריה (בימי הנביאים) יש תיעוד להנ"ל או שמשהו גרם לשינוי?


viewtopic.php?f=17&t=46950&p=567283&hilit#p567284
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 16, 2020 5:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ביטול ברוב תלוי בידיעה גמורה
תגובות: 3
צפיות: 287

Re: האם ביטול ברוב תלוי בידיעה גמורה

אחד החכמים ענה לי כך: נראה שמסברא אין שום טעם שהביטול יהיה תלוי בידיעת הספק, שהרי אם יש דין ביטול ברוב מהיכ"ת להעמיד אוקימתא שצריך להסתפק. אלא ההסבר בזה נראה פשוט, כל שוגג שסבור שומן ונמצא חלב לא אומרים ביטול ברוב כי רוב החתיכות בעולם הם שומן, לא כי יש דין ידיעת הספק אלא כי החתיכה הזו עומדת בפנ...
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 15, 2020 8:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: למי שמונח בסוגיא; חענ"ן בתערובת יבש ביבש
תגובות: 26
צפיות: 611

Re: למי שמונח בסוגיא; חענ"ן בתערובת יבש ביבש

אולי צריך לשאול קודם -
הרי בגמ' מבואר שהדין של חענ"ן הוא תלוי בדין "אפשר לסוחטו אסור",
ומה שייך לומר בתערובת של יבש ביבש אפשר לסוחטו אסור?
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 15, 2020 8:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול ברוב לגבי מצוות פדיון הבן
תגובות: 6
צפיות: 855

Re: ביטול ברוב לגבי מצוות פדיון הבן

עוד ראוי לציין בזה נידון האחרו', (רבותינו הגאונים: רח"ע, רשש"ק, רא"ו, ועוד), מה הדין אם הפריש / פדה / חילל, ואח"כ הוכר הטבל והמע"ש, האם הפרשתו חלה (עכ"פ מכאן ולהבא), או דאין במעשיו כלום כי היה מבוטל בשעת העשייה. וה"ה דילה"ס, דהנה חפץ טמא שהתבטל בטהורים, ונגע ...
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 15, 2020 8:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אני מחפש הקלטה של...
תגובות: 11
צפיות: 1644

Re: אני מחפש הקלטה של...

של ה"הקפות שניות" בישיבת אהבת שלום.
(ראיתי פעם שיש קלטת עם כל השירים).
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 14, 2020 8:26 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תַּעַבְדוּן אֶת הָאֱלֹקים עַל הָהָר הַזֶּה
תגובות: 4
צפיות: 223

Re: תַּעַבְדוּן אֶת הָאֱלֹקים עַל הָהָר הַזֶּה

יש"כ.
מצינו בחז"ל ובקדמונים את ב' האפשרויות לפרש את ה"תעבדון", אם על קבלת התורה או על הקרבנות,
[ואם אזיל על הקרבנות, צריך לפרש מפני מה הזכיר דוקא את זה, ועי']
אבל אני שואל על מה שפירשו לענין קבלת התורה, האם מצינו עוד כן שזה בגדר "עבודה".
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 13, 2020 11:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מציל עצמו בממון חבירו, או בצערו ובושתו וכו'
תגובות: 6
צפיות: 943

Re: מציל עצמו בממון חבירו, או בצערו ובושתו וכו'

לש' הראשונים והשו"ע שמותר לאדם להציל עצמו בממון חבירו "על מנת לשלם". ומשמע לכאו' שאם זה באופן שאינו יכול לשלם, כגון שמפליג כעת לארץ אחרת וכד', יהיה אסור! (והיינו דבהא כו"ע יודו להך שיטה דאסור להציל עצמו בממון חבירו לגמרי). ואמנם מסברא נראה שא"א להציל עצמו ב'מליונים' של חבירו...
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 13, 2020 11:52 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: התכוון ליצה"ר בקריאת פרשת זכור, האם יצא יד"ח ?
תגובות: 40
צפיות: 4545

Re: התכוון ליצה"ר בקריאת פרשת זכור, האם יצא יד"ח ?

איך בן אדם יכול להתכוון למשהו אחר ממה שהוא יודע, הוא עובד על עצמו? יש לשאול כן איך שייך מלקות על לאו דבל תוסיף למ"ד "לעבור עליו בעי כוונה", ודו"ק. כמדומני שיל"ע בזכר טוב (או זכר דבר, אני לא זוכר ולצערנו אינו באוצר) להגרד"ל שליט"א. החברותא שליט"א תי' היום ע&qu...
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 13, 2020 11:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תַּעַבְדוּן אֶת הָאֱלֹקים עַל הָהָר הַזֶּה
תגובות: 4
צפיות: 223

תַּעַבְדוּן אֶת הָאֱלֹקים עַל הָהָר הַזֶּה

האם שמיעת עשרת הדיברות וקבלת התורה הם בגדר "עבודה"?
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 13, 2020 11:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף שתיית כמה אנשים מיין של קידוש
תגובות: 6
צפיות: 267

Re: צירוף שתיית כמה אנשים מיין של קידוש

ז"ל אפיקי ים, (על המשנ"ב הנ"ל) - "לדעתי הדברים תמוהים לכאו', דצירוף לא שייך רק באדם אחד, דבשותה בכדי שתיית רביעית או אכילת פרס, הויא ע"ז שם שתיה, אבל בהפסיק יותר מכשיעור, אינה מצטרפת השתי' והוי טעימה בעלמא, אבל בב' וג' בני אדם ויותר, איך שייך צירוף לצרף מה ששתה האחר או האחרי...
על ידי עושה חדשות
ש' ינואר 11, 2020 10:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פרה פי"א מ"ב הנשפך לחטאת
תגובות: 2
צפיות: 177

פרה פי"א מ"ב הנשפך לחטאת

כל התלוי לתרומה, נשפך לחטאת.
אם עשו על גביו טהרות, תלויות.


לכאו' זה ממש לא מתאים עם הכללים הרגילים,
הרי האדם שהיזו עליו את המים התלויים האלו, יש לו חזקת טומאה,
ולמה הטהרות שנעשו ע"ג לא יהיו טמאות בודאי.

והמפרשים על אתר לא העירו.
על ידי עושה חדשות
ש' ינואר 11, 2020 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטות התוספות במבטלין איסור לכתחלה
תגובות: 2
צפיות: 172

Re: שיטות התוספות במבטלין איסור לכתחלה

גם הרשב"א והמאירי שם כ"כ בשם התוס', אבל אינו לפנינו שם.
על ידי עושה חדשות
ש' ינואר 11, 2020 8:37 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים
תגובות: 231
צפיות: 46122

Re: הראב"ד רבי פנחס עפשטיין זצ"ל

באחד ממכתבי תורתו של רבי פינחס שניתנו כהסכמות לספרים מופיע באחד מהמכתבים בזה"ל: "ואספר לו גופא דעובדא דעוד לפני כ"ה שנים ויותר אני נהגתי והכרעתי לכרוע [בברכת מעין שבע בליל שבת] כמו בכל ברכות והיה שם זקן אחד מחסידי גור בשמו הרב ר' צבי דוד ז"ל שהיה מהנדז כנגדי ואומר שלא צריך אבל ל...
על ידי עושה חדשות
ש' ינואר 11, 2020 7:18 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערות בפיוט 'כי אשמרה שבת'
תגובות: 9
צפיות: 1238

Re: הערות בפיוט 'כי אשמרה שבת'

הערות בנוסח הפיוט 'כי אשמרה שבת' לרבי אברהם אבן עזרא. רשם בדת האל חוק אל סגניו בו לערוך לחם פנים בפניו על כן להתענות בו על פי נבוניו אסור לבד מיום כיפור עוני יש להבין מה השייכות בין עריכת לחם הפנים שבשבת כנתינת טעם לאיסור תענית בשבת, הלא איסור התענית עיקרו מחמת מניעת העונג. וצ''ע. הביאו כעי"ז ...
על ידי עושה חדשות
ש' ינואר 11, 2020 7:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3090
צפיות: 310936

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם כתבו שהחשיבות של אפרים ומנשה להיות כראובן ושמעון זה משום שהם נכדים של יעקב גם מצד אמם?
על ידי עושה חדשות
ש' ינואר 11, 2020 7:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10904
צפיות: 1157805

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מתוך "ברכות שנשתקעו" הוצאת מוה"ק, את הפרק העוסק בברכה (ברכהמ"צ) על קריאת שמע.

שו"ת ר"י בן הרא"ש מכון י-ם עמוד קצב-קצג.

תומ"ר.
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 10, 2020 2:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חורבן מקדש שילה
תגובות: 33
צפיות: 2788

Re: חורבן מקדש שילה

ממש כעת הועתק המו"מ בענין זה בין הגרממ"ש זצ"ל להרב דומב, עי' כאן -
viewtopic.php?f=46&t=48876#p594334
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 10, 2020 2:05 pm
פורום: פסח
נושא: והיה כי ישאלך בנך - ישאלך מה?
תגובות: 17
צפיות: 2781

Re: והיה כי ישאלך בנך - ישאלך מה?

עושה חדשות כתב:בנוגע לדברי הרמב"ן על הקשר בין מצות מזוזה ליציאת מצרים;

ע"ע בדברי הרב בריסקמן בגיליון המופיע כאן.
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 10, 2020 1:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע עדים זוממין משלמים לזה שהעידו עליו
תגובות: 23
צפיות: 1601

Re: עדים שזממו לחייב ממון, מניין שהתשלום דכאש"ז ניתן לנזמם

קמחא טחינא
תתחיל כאן.

(אם תשלום כפל דומה לתשלום עדים זוממים, על מה ש"ביקשו לחסרו", אז יש כאן מקור נוסף).
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 10, 2020 1:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 454
צפיות: 33395

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

שאלה קטנה על הפשט המעניין שיוסף חשב שהאחים מכרו אותו במצוות יעקב. הלוא שמע אותם כבר אומרים במסל"ת 'אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו וכו' ויען ראובן אותם לאמר הלוא אמרתי אליכם לאמור אל תחטאו בילד ולא שמעתם' ואם כן יכול היה להפסיק את ההצגה מיד אז! כוונתך לשאול שאם עשו במצוות יעקב למה ...
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 10, 2020 10:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: חתימת ברכה מעין שלש-למה לא 'על הארץ ועל מחייתה'?
תגובות: 6
צפיות: 1063

Re: חתימת ברכה מעין שלש-למה לא 'על הארץ ועל מחייתה'?

שו"ת הרמ"ע מפאנו סי' ו - והכי פירושה, סבר לוי למימר כההוא פרוקא קמא, בשלמא מזון שאין בו חלוק ברכות מ"מ שפיר דמי, אבל על הארץ ועל הפירות אין חותמין כן אלא חוצה לארץ, כרב חסדא וכדפריש לה רב עמרם בסוף פרק כיצד מברכין מ"ד ע"א דאילו בארץ חותמין על הארץ ועל פירותיה כר' יוחנן, וניח...
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 10, 2020 10:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה לכיוון ירושלים - תל שכל פיות פונים אליו
תגובות: 16
צפיות: 1482

Re: תפילה לכיוון ירושלים - תל שכל פיות פונים אליו

ומענין לענין, לולב במקדש כל שבעה זה גם בשילה-נוב-גבעון?
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 10, 2020 10:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיום המצוות בארץ ישראל - גם ללא הקדושה!
תגובות: 50
צפיות: 2973

Re: קיום המצוות בארץ ישראל - גם ללא הקדושה!

על קדושת עבר הירדן ע"ע תשב"ץ ג,קצח.
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 10, 2020 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 756
צפיות: 111789

Re: השוואות...

ב"ח או"ח סי' תקפו - ונראה שכל זה אינו אלא בראש השנה עצמו כשהגיע הזמן לתקוע ונושאין ונותנין איזה שופר כשר טפי לתקוע בו אבל קודם ראש השנה דעדיין לא חל עליו חיוב תקיעה יכול לקנות שופר של עזים אף על פי שיש לפניו גם כן של איל אלא שצריך לקנותו בדמים יקרים ויודע שלא יהא בעירו שופר של איל בראש השנ...
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 10, 2020 10:13 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: במקדש כל שבעה
תגובות: 2
צפיות: 607

Re: במקדש כל שבעה

המהר"ם קזיס סוכה (בתחילת הספר) כתב דא"צ ליכנס, וכן השפ"א סוכה מא. כתב "יש לעיין למה לא נימא דחובה עלינו לבוא למקדש בכל ימי החג לקיים ושמחתם ז' ימים ואפי' אותם הפטורין מראי' יהיו חייבין בזה, ובסתמא דמתני' דלקמן דקתני שהיו מוליכין לולביהן להר הבית משמע דאותם שהיו בירושלים הלכו למקד...
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 10, 2020 9:50 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1024
צפיות: 160976

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

מאמר "יודיע דרכיו למשה" נדפס כעת בתוך אוסף גליונות.
-
מצו"ב רשימת הספרים שיצאו לאור
רשימת הספרים - תשפ.pdf
(203.55 KiB) הורד 52 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 09, 2020 5:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה חורפית
תגובות: 27
צפיות: 471

Re: שאלה חורפית

מי שמתקשה לדון כל מקרה לגופו, יש כלל בחז"ל שהוא כל התורה על רגל אחת, מה דסני עלך לחברך לא תעביד. כשהופכים את הסיטואציה כלפי עצמך אתה משתחרר מהנגיעות ויודע לדון בצדק. זו הנקודה שהפריעה לר' ישראל סלנטר, אנשים הפכו לרובוטים של הלכה, תלמדו מוסר, ואז תהיו בני אדם. זו היתה העצה שלו. בודאי גם דבריך נ...
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 09, 2020 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עירוב תחומין בי"ב מיל לשיטה שהיא דאורייתא
תגובות: 15
צפיות: 1589

Re: עירוב תחומין בי"ב מיל לשיטה שהיא דאורייתא

אם עירוב זה ענין מציאותי פשוט ולא תקנה מיוחדת לפיתרון בעיות, הא קמן שהוא מועיל לגמרי מסברא גם כלפי תחומין דאו', למה חז"ל ראו צורך להגביל את השימוש בו רק לצורכי מצוה?
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 09, 2020 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ביטול ברוב תלוי בידיעה גמורה
תגובות: 3
צפיות: 287

האם ביטול ברוב תלוי בידיעה גמורה

לפי זכרוני, מבואר בראש' ובפוס' שביטול ברוב תלוי בידיעת התערובת, לקולא ולחומרא. זאת אומרת שידיעת התערובת היא זאת שגורמת את הביטול ברוב, אבל בלא ידיעה אין ביטול. (ויש כבר בירושלמי נידון האם זה תלוי דוקא בידיעת הבעלים וכו', בכללות הענין כתבתי קצת כאן ). עכשיו אני לא מבין. כאשר יש חותמת כשרות של 'הכשר ח...

עבור לחיפוש מתקדם

cron