החיפוש הניב 6846 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ה' דצמבר 06, 2018 3:53 pm
פורום: חנוכה
נושא: שתי הדלקות עושות מצוה
תגובות: 3
צפיות: 122

Re: שתי הדלקות עושות מצוה

יש"כ. לכאו' הצדק איתך בביאו"ד הרא"ש. אשאל אולי כך: למ"ד כבתה זקוק לה, לא כתוב שצריך להוסיף שוב שמן כדי שיהיה בהדלקה השניה לבד שיעור שלם של חצי שעה, ומבואר א"כ שאפשר לצרף שתי הדלקות לשיעור המצוה. מה נאמר, שבאמת זה ג"כ תלוי בפלוג' אם זקוק לה או לאו, האם המצוה היא במעשה הה...
על ידי עושה חדשות
ה' דצמבר 06, 2018 12:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3519
צפיות: 318835

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

עושה חדשות כתב:מילי דהספדא ודברי הערכה על הגר"ג נדל, עמ' קלו-קלח.

הקובץ כולו הועלה היום כאן, ע"י ידידנו הנכבד. יש"כ.
על ידי עושה חדשות
ה' דצמבר 06, 2018 12:56 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הנהגת יעקב עם לבן
תגובות: 8
צפיות: 1332

Re: הנהגת יעקב עם לבן

מתורת הסבא מנובהרדוק, ביאור אחר בכלל.
מדרגת האדם - מקלות יעקב.PDF
(465.18 KiB) הורד 6 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' דצמבר 06, 2018 12:09 am
פורום: חנוכה
נושא: שתי הדלקות עושות מצוה
תגובות: 3
צפיות: 122

שתי הדלקות עושות מצוה

הערתי פעם בדרך אגב , וכעת אשאל בפירוש. רא"ש מסכת שבת פרק ב - וכיון דהדלקה עושה מצוה צריך שיהא שמן בנר כדי שיעור קודם הדלקה אבל אם בירך והדליק ואח"כ הוסיף שמן עד כדי שיעור לא יצא ידי חובתו האחרו' ביארו, שהוספת שמן בנר אינה נחשבת הדלקה, (אפילו שלגבי שבת יש כאן מלאכת מבעיר), ולכן ל"מ שהו...
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 05, 2018 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא
תגובות: 8
צפיות: 187

Re: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא

הרב הטלזער, מבין ריסי הודעתך ניכר כי התכוונת לשאול שיש כאן איסור רציחה למרות שיהודה סבור שהוא מוציא אותה להורג כדין, כי סו"ס לפי האמת הר"ז שלא כדין. (והנחה זו אולי לא מוסכמת על כל העולם). ומ"מ הקו' נכונה היא, כי אחרי שיהודה רואה את החותמת וכו', גם הוא יודע את האמת שתמר חפה מפשע, ואם ב...
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 05, 2018 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא
תגובות: 8
צפיות: 187

Re: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא

שמעתי פעם מהלך ליישב, דעכ"פ היתה תמר בגדר 'מורד במלכות' (לא זוכר למה), וממילא גם אחר ידיעת העובדות עדיין מיתתה איננה בגדר רציחה שלא כדין. תבדוק את הכיוון. (עכ"פ ההערה היא חזקה ביותר).
על ידי עושה חדשות
ג' דצמבר 04, 2018 9:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לא הוו ידעי רבנן
תגובות: 3
צפיות: 158

לא הוו ידעי רבנן

ר"ה כו: לא הוו ידעי רבנן מאי סירוגין שמעוה לאמתא דבי רבי דחזתנהו רבנן דהוו עיילי פסקי פסקי אמרה להו עד מתי אתם נכנסין סירוגין סירוגין לא הוו ידעי רבנן מאי חלוגלוגות יומא חד שמעוה לאמתא דבי רבי דחזית לההוא גברא דקא מבדר פרפחיניה אמרה ליה עד מתי אתה מפזר חלוגלוגך לא הוו ידעי רבנן מאי סלסלה ותרוממ...
על ידי עושה חדשות
ג' דצמבר 04, 2018 7:39 pm
פורום: חנוכה
נושא: בן חו"ל בקריה"ת דחנוכה באר"י
תגובות: 4
צפיות: 147

בן חו"ל בקריה"ת דחנוכה באר"י

שמעתי הערה להלכה - אמר הרב ... שליט"א; בן חו"ל [שלא השתקע בא"י לענין שעדיין חומרי מקום שהלך ממנו עליו] לא יוצא יד"ח בקריאת התורה בחנוכה בא"י. ולכן אסור לו לעלות לתורה היות וזה ברכה לבטלה. והטעם, דכיון דלשיטת הרמ"א צריך השלישי לקרא ביום הבא [וכפה"נ מביאור הגר"א...
על ידי עושה חדשות
ג' דצמבר 04, 2018 7:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11569

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

בסוגיית יוסף הצדיק ואשת פוטיפר,
יעוי' בפי' הריב"א על אתר, וכן במשיבת נפש שם, ובשו"ת מהרלב"ח סי' קכו.
על ידי עושה חדשות
ג' דצמבר 04, 2018 7:22 pm
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 741

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

רון כתב:ביטול ברוב אינו מוסיף דינים רק מבטל דינים כידוע מהעונג יו"ט לענין ביטול ברוב בציצית ומצה

viewtopic.php?t=26576#p271130
על ידי עושה חדשות
ג' דצמבר 04, 2018 8:52 am
פורום: חנוכה
נושא: הקיף הקערה פתילות - מדוע אינו יוצא בפתילה ראשונה
תגובות: 31
צפיות: 3880

Re: הקיף הקערה פתילות - מדוע אינו יוצא בפתילה ראשונה

שמעתי תירוץ נוסף לקו' זו, דהדלקת מדורה מכמה פתילות תמיד הרי לא נעשית בב"א אלא בתהליך, וממילא לאחר שהדליק את כולם יש כאן הדלקת מדורה כבר בהדלקה הראשונה. מה דעתכם?
על ידי עושה חדשות
ב' דצמבר 03, 2018 12:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: הידור מצוה בפלוגתא דרבוותא
תגובות: 13
צפיות: 1184

Re: הידור מצוה בפלוגתא דרבוותא

שאלני חד. אם כדברי הביאוה"ל, שהחיזור לצאת יד"ח גם לפי שיטות שנדחו מההלכה, אף הוא בכלל הידור מצוה. האם זה גובר על הידור מצוה 'קלאסי', שווה אליו, או פחות ממנו? (והביא ראיה ממש"כ המשנ"ב להעדיף הדלקת מהדרין מהדלקה בשמן ולא בשעוה. אמנם אפשר כמובן לחלק, ולא כל הידור הוא רק הידור, ולא כ...
על ידי עושה חדשות
א' דצמבר 02, 2018 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אנציקלופדיה תלמודית - כרך מא חדש!
תגובות: 10
צפיות: 762

Re: אנציקלופדיה תלמודית - כרך מא חדש!

הזדמן לי מכבר לשמוע מאת אחד מחברי המערכת הותיקים, דברי התפעלות והערכה להיקף עבודתך העצומה בערך 'מוסף', כמו גם בערכים נוספים. תזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה! אל תהי ברכת הדיוט קלה בעינך...
על ידי עושה חדשות
ש' דצמבר 01, 2018 11:19 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם אישה יכולה לסמוך על בעלה האכסנאי?
תגובות: 7
צפיות: 130

Re: האם אישה יכולה לסמוך על בעלה האכסנאי?

בלקט יושר כ' "פעמים שאיש ואשתו חייבים בנ"ח כגון שאין להם בית מיוחד ואין שניהם יחד". וגם בתרוה"ד שם כ' עוד "אם הוא יודע באשתו שהיא יודעת דין זה שהאשה צריכה להדליק בגו ביתה לפי שהמצוה מוטלת על מי שהוא בתוך הבית או אפי' אם אינה יודעת אבל בני ביתה יודעים דין זה או שכיניה יש לסמו...
על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 30, 2018 10:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן
תגובות: 38
צפיות: 3052

Re: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן

מענין לענין, ט"ז יורה דעה סימן קצב - ובזה ניחא לי הא דאיתא פ"ק דסוטה גבי תמר ותשב בפתח עינים שנתנה עינים לדבריה שאמרה ליהודה טהורה אני מנדה וכן מצינו ברות שנכנסה למטתו של בועז אחר שטבלה וקשה הא צריכים שבעה נקיים אחר שנתפייסו ביחד לישא זה את זו ולפי מה שכתבתי ניחא דעדיין לא היתה גזרה זאת. א...
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 28, 2018 1:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומע כעונה
תגובות: 4
צפיות: 175

Re: שומע כעונה

'ביאור מרדכי' על ברכות, בפרק ז.
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 28, 2018 1:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה ה: - בר בי רב דחד יומא
תגובות: 11
צפיות: 295

חגיגה ה: - בר בי רב דחד יומא

רב אידי אבוה דרבי יעקב בר אידי הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא וחד יומא בבי רב והוו קרו ליה רבנן בר בי רב דחד יומא חלש דעתיה קרי אנפשיה שחוק לרעהו אהיה וגו' אמר ליה רבי יוחנן במטותא מינך לא תעניש להו רבנן נפק רבי יוחנן לבי מדרשא ודרש ואותי יום יום ידרשון ודעת דרכי יחפצון וכי ביום דורשין אותו וב...
על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 27, 2018 8:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 548
צפיות: 72110

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

על המסכתות הקטנות, (סופרים, דרך ארץ, כלה, גרים, וכו'), מתי נתחברו, מה היחס אליהם (האם כמו תוספתא וכו'), ומה היחס ביניהם (זוטא, רבתי וכו').
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 26, 2018 8:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: רוב בהמות כשרות לגבי חלב
תגובות: 35
צפיות: 1191

Re: רוב בהמות כשרות לגבי חלב

ראיתי בבוקר בביהכנ"ס חוברת "בנתיב החלב - ניסן תשעח" של תנובה. יש שם מאמר יפה של הגרל"י הלפרין (זצ"ל) על הנושא המדובר כאן, צירוף מיעוטים כנגד הרוב, עי"ש, וכן של הגר"מ גרוס שליט"א על עניני הניתוחים בפרות חולבות, ולדבריו מ"מ לא מדובר אלא באחוז מועט של ניתוחי...
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 24, 2018 8:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה
תגובות: 20
צפיות: 562

Re: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה

בביאו"ד התוס' בפסחים הנ"ל,

הרב שרייבר - תוספות פסחים נט.png
הרב שרייבר - תוספות פסחים נט.png (417.45 KiB) נצפה 161 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 24, 2018 8:13 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'
תגובות: 25
צפיות: 3850

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

ע"ע - viewtopic.php?t=15166#p142468


כעת ראיתי -

אתה יודע רזי עולם.png
אתה יודע רזי עולם.png (252.83 KiB) נצפה 177 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 24, 2018 8:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפטיר כפול
תגובות: 3
צפיות: 168

מפטיר כפול

התבקשתי לשאול: בני נ"י יגיע לעול מצוות בעז"ה השנה ביום ה' ניסן. מנהגינו שהוא יעלה לתורה (בעלייה ל'מפטיר') בשבת שקודם הבר-מצוה. אמנם השנה שבת זו שהיא פ' תזריע, יש בה גם קריאה של ר"ח וגם קריאת מפטיר של פרשת החודש. דהיינו ו' קרואים ב'תזריע', העולה השביעי בקריאת ר"ח, והמפטיר ב'החודש'...
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 22, 2018 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: רוב בהמות כשרות לגבי חלב
תגובות: 35
צפיות: 1191

Re: רוב בהמות כשרות לגבי חלב

אעפ"כ לא עמד אדם בימינו וביטל את ההלכה הפסוקה שבספק טריפות אפשר לסמוך על התארכות החיים במשך שנה. ובאמת זה דבר פלאי. אם תרצה להרחיב בזה אולי כדאי שתעיין במש"כ בעבר כאן.
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 22, 2018 1:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב 'יהרג ואל יעבור' על שינוי בדברי תורה
תגובות: 12
צפיות: 1063

Re: חיוב 'יהרג ואל יעבור' על שינוי בדברי תורה

שינויי נוסח בתושב"כ מחמת החשש מתלמי המלך, למה אינו סותר את חידושו של המהרש"ל?
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 22, 2018 12:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: רוב בהמות כשרות לגבי חלב
תגובות: 35
צפיות: 1191

Re: רוב בהמות כשרות לגבי חלב

לענין כתב:השאלה היא אם זה רלוונטי גם למצב דהאידנא.
האידנא נמי אין הבהמות מתות כ"כ מהר... ולמאי דקי"ל טריפה אינה חיה, בהכרח לומר שהסירכות שחוששים בהם, רק מיעוט מתוכם הוא באמת טריפה.
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 22, 2018 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: רוב בהמות כשרות לגבי חלב
תגובות: 35
צפיות: 1191

Re: רוב בהמות כשרות לגבי חלב

כבר הבאתי פעם באשכול דומה, את דברי הגרשש"ק בשערי יושר. ז"ל - וראיתי בפתחי תשובה סימן פ"א סק"ד שהביא מה שפקפק רב אחד שבמקומם שכיחי טריפות כמו כשירות איך אוכלים חלב וחמאה כיון דליכא רוב כשירות יעו"ש, ובאמת לא קשה מידי דהנה הרבה בהמות נטרפות מחמת ספיקות כמו מים בראש וספק אם המח...
על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 20, 2018 11:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!
תגובות: 31
צפיות: 2721

Re: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!

איש_ספר כתב:הקובץ הוותיק עץ חיים...
30-page-001.jpg
30-page-002.jpg
30-page-003.jpg
30-page-004.jpg
30-page-005.jpg
30-page-006.jpg
30-page-007.jpg
30-page-008.jpg


האם מישהו יכול להעלות (או לשלוח לי פרטי) את כל העמודים האלו בקובץ פדפ אחד.
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 19, 2018 12:57 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 236
צפיות: 18182

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

לשיקול דעת המנהלים, אם למחוק או להשאיר.

קמפיין התרמה (מצ'ינג) עבור המוסדות, ביממה הקרובה -
https://www.charidy.com/matmidim
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 19, 2018 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוס של ברכה וקידוש
תגובות: 8
צפיות: 810

Re: כוס של ברכה וקידוש

ובדרך אגב, גרגיר מהסבא מנובהרדוק -

עיטור - מדרגת האדם - הסבא מנבוהרדוק.png
עיטור - מדרגת האדם - הסבא מנבוהרדוק.png (58.38 KiB) נצפה 52 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 19, 2018 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: קנאי שיש לו נגיעות אם מותר לו לקיים קנאים פוגעין בו
תגובות: 34
צפיות: 2060

Re: קנאי שיש לו נגיעות אם מותר לו לקיים קנאים פוגעין בו

מענין לענין, גמ' תענית דכ"ח - וחד הוה והכתיב ועל כנף שקוצים משמם אמר רבא תרי הוו ונפל חד על חבריה ותבריה ליה לידיה ואשתכח דהוה כתיב אנת צבית לחרובי ביתא ידך אשלימת ליה...
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 17, 2018 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות והידורים התפילין
תגובות: 23
צפיות: 2804

Re: הלכות והידורים התפילין

21. כל תהליך עשיית הבתים בעבודת יד מתחילה ועד הסוף ללא 'כוח כוחו'. (?) 22. ריבוע רגל, ללא 'גלגל תנופה' הממשיכה להסתובב מעצמה. (למה עם הרגל זה לא נקרא כוח כוחו? ואם מסתמכים על זה שצריך לדחוף את זה עם היד, אז למה באופן כזה עם חשמל זה לא לכתחילה? ....) שמעתי פעם טענה, שאם המציאות היא שהגלגל ימשיך לנוע...
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 14, 2018 2:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדין הפסק לאחר ברכה
תגובות: 22
צפיות: 496

Re: שאלה בדין הפסק לאחר ברכה

לגבי המובא לעיל (על מעשה דר' פר"ת) מהגר"ז ומשנ"ב על היוצא יד"ח בהבדלה ולא שמע ברכת הגפן, המקור הוא במג"א בשם ס' הפרדס לרש"י, על מי ששמע הבדלה ולא כיון לצאת בברכת הגפן. ויש שהעירו בזה, (כמדומני בשם הגריש"א), דהא סמכי' על שי' רש"י לגבי מילה בתענית, דעיקר השתייה ...
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 14, 2018 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: יחס התורה למלאכת שבת בשינוי וכד'
תגובות: 8
צפיות: 547

Re: יחס התורה למלאכת שבת בשינוי וכד'

עושה חדשות כתב:...וכגון מש"כ הראש' בחולין דצ"ח שביטול איסור לכתחילה אף שלא נאסר אלא מדרבנן מ"מ מדאו' נמי הוי דבר מכוער ומגונה...
ראיתי כעת דבר נאה -
בשם הגרז''נ גולדברג.png
בשם הגרז''נ גולדברג.png (40.37 KiB) נצפה 71 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 13, 2018 1:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חידה: איך יתכן שתי רגלי בהמה א' לפנינו, רגל א' נבילה, ורגל א' כשרה למהדרין
תגובות: 6
צפיות: 285

Re: חידה: איך יתכן שתי רגלי בהמה אחת לפנינו, רגל אחת נבילה, ורגל אחת כשרה למהדרין

חיים סגל כתב:מסתבר שזה נידון מפורש, אך מחיפוש מלמעלה לא מצאתי בזה, ואשמח למ"מ
עי' חמדת שלמה יו"ד סי' ז אות ו, משיב דבר ח"ב סי' יד, ובהערות הגרשז"א על הש"ש א,כב.
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 12, 2018 2:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנגינת ההלל בעדות המזרח
תגובות: 22
צפיות: 562

Re: מנגינת ההלל בעדות המזרח

לענ"ד גם ההלל האשכנזי בהרבה מקומות (ליטאי וחסידי) יבש כעץ. זה כמה שנים יש לי חלום להקליט כמה נוסחים להלל מושקע... לפני למעלה מעשור הרב אברהם יצחק הכהן רובין, רב הקהילה הליטאית ברחובות [קהילה ליטאית שמרנית למדי, נוסח פונוביז' וכו'], קבע שישנה חובה הלכתית ממש לשיר דווקא בהלל, איני יודע כיצד נוהג...
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 12, 2018 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה
תגובות: 20
צפיות: 562

Re: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה

יש"כ לכל החברים, אשריכם ישראל! ולסיכום. ביום שישי אפשר לפסוק דין לדחות את ההדלקה לשבת, אבל בשבת עצמה יתבטל הדין הזה לגמרי, כי יסתלק הפיקו"נ. שמא בכה"ג כבר יהיו מחוייבים למסו"נ ביום שישי על הדלקת נ"ח בשעת השמד, שאם לא יעשו כך הרי תתבטל המצוה לגמרי. או אולי י"ל שמחמת כך א...
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 12, 2018 2:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק מעניין בדין פיקוח נפש
תגובות: 3
צפיות: 184

Re: ספק מעניין בדין פיקוח נפש

הנה חולה שיש בו סכנה שנזקק למאכל מסוים, מחללין עליו את השבת, בכדי להאכילו ולהחיותו. וגם אם אפשר לקנותו במקום אחר בממון הרבה, הסכימו הפוסקים שאינו צריך לשלם כל כך בכדי להנצל מחילול השבת, וכידוע מהגרש"ז ז"ל. האם הוראת הגרש"ז היא גם כאשר החולה עצמו משלם את הממון? ככל הזכור לי מדובר שם ע...
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 12, 2018 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב 'יהרג ואל יעבור' על שינוי בדברי תורה
תגובות: 12
צפיות: 1063

Re: חיוב 'יהרג ואל יעבור' על שינוי בדברי תורה

מלואי שלמה - רש''ז לורינץ.png
מלואי שלמה - רש''ז לורינץ.png (131.01 KiB) נצפה 165 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם