מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 9403 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 25, 2020 4:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גוד אסיק
תגובות: 28
צפיות: 2897

Re: גוד אסיק

שאלה אחרת -
למה לגבי גוד אסיק צריך שהמחיצה תהיה כבר בגובה י' טפחים ורק אז 'אסיק' כלפי מעלה
ואילו לגבי גוד אחית (אם אין בעיה של תלויה ובקיעת גדיים) ל"צ שיהיה במחיצה שיעור של י' טפחים?
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 25, 2020 4:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נהר פקוד דבצרה
תגובות: 4
צפיות: 1033

Re: נהר פקוד דבצרה

בהלכות פסוקות הל' עירובין ובה"ג סי' י ובהעיתים סי' רח מובא כך: "והכין אמרו משום מר רב יהודה אלוף דמנהר פקוד דבצרה ביממא רשות הרבים בליליא דאיכא חראסי ככרמלית דמיא". (חראסי = שומרים. ויש גורסים חראמי = ליסטים) עצם הדבר שהגדרת הרשות משתנה בין היום והלילה, ואף שביום שכיחי שם רבים והוי ר...
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 24, 2020 9:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 74
צפיות: 1277

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

הרב סג"נ, אני מסכים להערתך, ובאמת צריך להגדיר לאן רוצים להגיע. שאלו על ה קשת , התורה אומרת שהקשת מהווה סימן לכך שהיה אמור להיות מבול לפי מעשי האנושות, אלא שכבר נשבע הקב"ה וכו'. לכאו' זה אומר שבכל פעם שיש קשת זהו המצב, רח"ל. וכבר היו צדיקים שלא היה קשת בימיהם כלל. ושאלו שלא ראינו שעוש...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 23, 2020 1:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 74
צפיות: 1277

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

פרשת נח רבה רעת האדם, רק רע כל היום, וינחם ה' כי עשה את האדם, אמחה את האדם אשר בראתי, קץ כל בשר בא לפני. אם הקב"ה כביכול מתחרט על כל הבריאה, וכאילו מתברר שזה רק רע, אז מה פתאום צאצאי נח יהיו טובים יותר. אם נח מצא חן אפשר להשאיר אותו בחיים, אבל הרי העולם חוזר ונברא כעת שוב ע"י זרעו של נח ה...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 23, 2020 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תשלומין בשוה כסף בזמן הזה
תגובות: 0
צפיות: 42

תשלומין בשוה כסף בזמן הזה

מה מנהג בתי-הדינים היום, האם מאפשרים לשלם תביעת נזיקין בסחורה או מכונית וכיו"ב?
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 22, 2020 5:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי כתב את תורתם של הצדוקים? גלגולי העתקות בפירוש תלמיד רש"י
תגובות: 9
צפיות: 235

Re: מי כתב את תורתם של הצדוקים? גלגולי העתקות בפירוש תלמיד רש"י

ספר גזירות יכול להיות גם משהו באמצע, ספר הכולל את כל דיני העונשין והמשפטים ולא רק מיתות ב"ד, אבל אינו כולל את כל המצוות על פי הבנתם. (יש המשך במגילת תענית שם על 'עין תחת עין', אבל אח"כ מוזכר גם דיני חליצה, ויל"ע).
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 22, 2020 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: באהבה וברצון בשמחה ובששון
תגובות: 4
צפיות: 790

Re: באהבה וברצון בשמחה ובששון

על המועדים הנוסח הוא בדרך כלל שהם ניתנו לנו לשמחה ולששון, ולכן הבנתי בפשיטות שבקשת והנחילנו בשמחה ובששון מועדי קדשך גם היא הולכת על דרך זה, ולכן קשיא לי איך זה נכנס בנוסח אחד עם הבקשה שינחילנו את השבת באהבה וברצון.
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 21, 2020 6:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר לטלטל עגלה בשבת קודש ב(ספק) רה''ר, כגון רחוב ז'בוטינסקי
תגובות: 15
צפיות: 1147

Re: היתר לטלטל עגלה בשבת קודש ב(ספק) רה''ר, כגון רחוב ז'בוטינסקי

הנה הטעם שאסור לטלטל מרה''י לרה''י דרך רה''ר הוא משום שמא יעצור באמצע לפוש ונמצא עוקר מרה''י ומניח ברה''ר וא"כ בעגלה... לפי תירוץ אחד ברמב"ן (שבת ח: כתובות לא.) אז באופן שקרקע הרה"י הוא באותו הגובה של קרקע רה"ר, אינו חייב, כי דמי לזירזא דקני דרמא וזקפיה וכו' שאין כאן עקירה מן הא...
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 21, 2020 6:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המצניע לשאר מלאכות
תגובות: 5
צפיות: 64

Re: המצניע לשאר מלאכות

יש"כ. הדוגמא שהבאתם עדיין אינה דומה לדין של 'המצניע', כי שם מדובר בכל אופן בשיעור השווה לכל, בהתאם לצורך בקצירה ותלישה, אבל דין 'המצניע' נותן שיעור מסויים לכל אדם ואדם כפי עניניו, ולכאו' לא מצאנו כן בשאר מלאכות. ושו"ר שכ"כ הפני יהושע בר"פ המצניע.
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 21, 2020 2:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המצניע לשאר מלאכות
תגובות: 5
צפיות: 64

המצניע לשאר מלאכות

המצניע לזרע ולדוגמא ולרפואה, והוציאו בשבת, חייב בכל שהוא...

האם מצאנו דכוותיה בשאר מלאכות חוץ מהוצאה, שיהיה ה'שיעור' משתנה מאדם לאדם.
והיינו דאם חשוב לו גם שיעור קטן יותר אז מחוייב על בישולו וכד' אע"ג דאין בזה כשיעור לכו"ע.
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 21, 2020 2:34 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה מקוצרת לשעת הדחק
תגובות: 13
צפיות: 386

Re: סידור תפילות מקוצרות לשעת הדחק

viewtopic.php?f=50&t=51440&hilit#p634696
מהדורה קודמת. (יש שינוי?)
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 21, 2020 2:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מלכיות בשמע ישראל
תגובות: 4
צפיות: 882

Re: מלכיות בשמע ישראל

לבי במערב כתב:
בברכה המשולשת כתב:כמדומני שראיתי בשם מרן הגרשז"א שזה באלוקינו
ראה 'הליכות שלמה - תפלה' ע' פה (ובהע' 14).


וראה עוד - viewtopic.php?f=17&t=46502&p=562391&hilit#p559465
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 21, 2020 1:29 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שמואל ברנבוים זצ"ל
תגובות: 50
צפיות: 7128

Re: רבי שמואל ברנבוים זצ"ל

לפני הרבה שנים התפללתי בליל ש"ק בביהכנ"ס בב"ב, והגר"ש מסר שם שיעור לפני מעריב. זה היה בשבת הראשונה של בין הזמנים ניסן, והוא התחיל את השיעור עם פלוג' רש"י ותוס' על בדיקת חמץ, פסחים דף ב' ע"א. אמר את רש"י, אח"כ את התוס', ואח"כ התחיל להגיד את הקושיא של הפנ&q...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 20, 2020 11:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 781
צפיות: 152902

Re: השוואות...

ביאוה"ל סי' תרלד - סוכה שאין בה שבעה וכו' - עיין מ"ב מש"כ בשם המגן אברהם דאם במקום אחד יש קרן [אחד משוך לפנים שאין בו ז' על ז' אסור לישב שם כיון שהמקום צר לו לשבת שם]... ולענ"ד דינא דמג"א דמיא למאי דאמרינן בשבת דף ז' דקרן זוית הסמוכה לר"ה כיון דלא ניחא תשמישתיה אינו מצט...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 20, 2020 4:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוכר הזיק לנכס ואח"כ המשכיר מכרו
תגובות: 9
צפיות: 137

Re: השוכר הזיק לנכס ואח"כ המשכיר מכרו

מקופיא נראה לי שהוא צריך לשלם לראשון שהשכיר לו את הדירה, ומה שלבסוף מכר את הדירה ובשורה תחתונה לא הפסיד, אינו שייך לענין, שהרי בשעת הנזק כן היה חייב לשלם (וגם הפסד היה), ומה שאחר כך מכר אינו מעלים את חובת התשלום. יפה, כך אמר מו"ר. והוסיף שבנערותו [כבן י"ד] למד בישי' פוניבז' ופ"א שבר ...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 19, 2020 5:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?
תגובות: 60
צפיות: 2781

Re: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?

יש"כ. עכ"פ לכאו' זה פשוט דל"ש 'ביטחון' למעט בהשתדלות בכל מה שנוגע לקיום מצוה, ואדרבה. רק אינני מבין למה כאשר אדם עסוק במצות 'השבת גופו' או 'ונשמרתם' מצינו דשייך בזה ענין ביטחון למעט בהשתדלות ובדרישת הרופאים וכו', ומאי שנא משאר מצוות שראוי לעסוק בהם בלי שום מיעוט. שו"ר שכבר כתבתי ...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 19, 2020 4:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוחא מגילתא ובראשית
תגובות: 1
צפיות: 74

לוחא מגילתא ובראשית

ז"ל אור זרוע, אלפא ביתא סי' יט - ואמר בתנחומא בפרשת אתם נצבים לא נפלאת היא ממך ואם נפלאת היא ממך שאין אתה עמל בה כל צרכך אמר שלמה ראמות לאויל חכמות הטיפש הזה עם שהוא בשער הוא בורח הוא אומר מה אתון יהבין לי למילף קודמוי ואינון אמרין לי' לוחא ובתר לוחא מה אתון יהבין מגילתא ובתר מגילתא מה בראשית ו...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 18, 2020 8:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לטלטל ולזרוק
תגובות: 4
צפיות: 701

Re: לטלטל ולזרוק

וכעת נראה פשוט, 'לזרוק' היינו כלפי הרה"ר הסמוכה שזה רשות נפרדת, אבל 'לטלטל' זה בתוך הרשות עצמה. ובכל המקומות הנ"ל היה הנידון לומר שזה מחיצה לחומרא ולא לקולא, והיינו שיהיה לזה חומרא של רה"י שלא יביאו מרה"ר לתוכה, ולא יהיה לזה הקולא של רה"י להתיר טלטול בתוכה.
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 18, 2020 7:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי פטור מתפילה בעת צרה
תגובות: 3
צפיות: 77

מי פטור מתפילה בעת צרה

ראיתי כעת ב' חידושים על "תפילה בעת צרה", וצירפתים לעיונכם.

(ומתחילה הוק' לי על עצת הבעש"ט דהא להרמב"ן מבטל מצ"ע דאו', אמנם לדברי החת"ס ניחא כי ע"י הביטחון כבר ל"ה עת צרה, ודוג' החכמים המניחים חיי שעה).

חתם סופר שבת י.jpg
חתם סופר שבת י.jpg (53.18 KiB) נצפה 77 פעמים


שומר אמונים.jpg
שומר אמונים.jpg (50.56 KiB) נצפה 77 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 18, 2020 7:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 876
צפיות: 128888

Re: השיעור הקטן לחצי הלל

במסתרים כתב:בימים שאין גומרין את ההלל ואין אמירתו אלא מנהג, כמה ואיזה ממזמוריו ופסוקיו צריך לומר כדי לצאת את המנהג?
ראה כאן - viewtopic.php?f=50&t=45421&p=540292&hilit#p539916
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 18, 2020 6:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?
תגובות: 60
צפיות: 2781

Re: שאלה בעניין מידת הביטחון

ביצה טז. אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת נאה הימנה מניח את השניה ואוכל את הראשונה אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר ברוך ה' יום יום תניא נמי הכי בית שמאי אומרים מחד שביך לשבתיך ובית הלל אומרים ברוך ה' יום יום. והראש' ביארו את...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 18, 2020 5:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 717
צפיות: 121789

Re: ספר מתורתו של ר' משה מינצברג שליט"א

שמעתי שיצא לאחרונה אודה למי שיוכל לתת פרטים אודותיו וכן איך אפשר להשיגו עסיס רימוני - בראשית שמות נמכר לשומעים, לא בחנויות. קיבלתי בדוא"ל - בסייעתא דשמיא, עם התחלת עם ישראל בקריאת ספר בראשית, שמחים אנו להודיע על יציאתו לאור עולם של ספר משיעוריו של הגאון רבי משה מינצברג שליט"א על פרשיות הת...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 18, 2020 9:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 74
צפיות: 1277

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

ושאלו - עמש"כ רש"י "יוֹם אֶחָד" - לפי סדר לשון הפרשה, היה לו לכתוב 'יום ראשון', כמו שכתוב בשאר הימים: שני, שלישי, רביעי. למה כתב אחד? לפי שהיה הקב"ה יחיד בעולמו, שלא נבראו המלאכים עד יום שני. כך מפורש בבראשית רבה. והרי גם בהמשך הפרשה כתיב - שֵׁם הָאֶחָד פִּישׁוֹן... וְשֵׁם ...
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 17, 2020 9:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוח מנהגי תשע''ו ירושתינו
תגובות: 260
צפיות: 34909

Re: לוח מנהגי תשע''ו ירושתינו

מורשת אשכנז - ניגון גמרא בברכת החודש.png בלוח מובא שבשבת מברכים חשון אומרים את יחדשהו בניגון 'הלכה ותוספות', מהו ניגון זה? באתר של מכון מורשת אשכנז יש נוסחאות, דא עקא שהכל שם באנגלית. ואציין לדבריו הנפלאים של המאו"ש פ' שמיני: ' ... דהנה מנהגן של ישראל תורה היא ובודאי מה שנהגו הצדיקים הקדמונים ...
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 17, 2020 8:56 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 864
צפיות: 241602

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

ראיתי היום בגמ' בנזיר נא. "הכי קאמר גזז הרי זה גלגלים לא גזז מיבעי ליה", וזכורני שדובר כאן פעם על גמ' במקו"א, שהגמ' דוחה דקדוק מסויים מהמשנה, כי אולי המשנה לא נקטה את הדין ההוא מחמת הספק. זוכרים משהו? נתקלתי כעת בדוגמא נוספת - ע"ז סג. ותפשוט מדרבי אליעזר דא"ר אליעזר שקדמה ו...
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 17, 2020 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 74
צפיות: 1277

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

ושאלו - עמש"כ רש"י "יוֹם אֶחָד" - לפי סדר לשון הפרשה, היה לו לכתוב 'יום ראשון', כמו שכתוב בשאר הימים: שני, שלישי, רביעי. למה כתב אחד? לפי שהיה הקב"ה יחיד בעולמו, שלא נבראו המלאכים עד יום שני. כך מפורש בבראשית רבה. והרי גם בהמשך הפרשה כתיב - שֵׁם הָאֶחָד פִּישׁוֹן... וְשֵׁם ה...
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 17, 2020 8:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשה בנוסח 'השם' בתפילה בעת צרה
תגובות: 9
צפיות: 130

Re: בקשה בנוסח 'השם' בתפילה בעת צרה

יש גם בפסוק (פעם אחת) "לְיִרְאָה אֶת הַשֵּׁם הַנִּכְבָּד וְהַנּוֹרָא הַזֶּה". וצ"ע.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2020 12:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 74
צפיות: 1277

כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

ואבא לא כ"כ ידע לענות...

רש"י
"עֵץ פְּרִי" - שיהא טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן, אלא וַתּוֹצֵא הָאָרֶץ עֵץ עֹשֶׂה פְּרִי ולא הָעֵץ פְּרִי. לפיכך כשנתקלל אדם על עונו נפקדה גם היא על עונה ונתקללה.

האם לאדמה יש בחירה חופשית עם שכר ועונש?
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2020 11:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עירובין כד. 'לית דין בר נש'
תגובות: 3
צפיות: 87

Re: עירובין כד. 'לית דין בר נש'

אתה צודק, טעיתי.

יש ווארט יפה של החת"ס ע"ז, מצורף.

חתס פנים חדשות.jpg
חתס פנים חדשות.jpg (93.21 KiB) נצפה 65 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2020 10:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'במקום כהן' בשבת בראשית
תגובות: 2
צפיות: 87

Re: 'במקום כהן' בשבת בראשית

ראה עוד כאן - https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php/%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%99:%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%9B%D7%90-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A9%D7%91%D...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2020 10:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עירובין כד. 'לית דין בר נש'
תגובות: 3
צפיות: 87

Re: עירובין כד. 'לית דין בר נש'

ההשוואה המפליאה היא לא בין הסנדל והאוזן לבין הכלי המנוקב כרימון, אלא בין שניהם לפרץ אמה וגדר וכו' עד שהשלימו לעשרה. גם זה כ"כ פשוט?
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2020 9:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפלה על גוי - בשם אביו?
תגובות: 24
צפיות: 2386

Re: תפלה על גוי - בשם אביו?

ארחות רבינו.png
ארחות רבינו.png (18.84 KiB) נצפה 113 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2020 9:17 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה מתוך סידור
תגובות: 51
צפיות: 699

Re: תפילה מתוך סידור

על נענועים בתפילה ראה עוד כאן - http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=30313&hilit#p316499 ועל תפילה מתוך סידור ובנוסח קבוע, אין הכא נמי שזה לא מתאים כ"כ בדיבור קלאסי בין אדם לחבירו, אבל בעמידה לפני מלך רם ונישא אשר שוליו מלאים את ההיכל, דוקא מתאים להיות מדוייק בנוסח, ולהקריאו מתוך...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 15, 2020 7:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 876
צפיות: 128888

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

אדם שנגמר דינו למיתה ואח"כ נשתטה, האם ממיתים אותו כדינו או לא. (לכאו' בהל' אישתני דינא לא מצינו פטור אחרי גמ"ד, אבל שמא י"ל דהשוטה מופקע מקיום עונשין). הרמב"ם כותב שכל מי שנגמר דינו למיתה - אין לו דם. ואינני רואה סיבה ששטותו תפטור אותו. הוא לא מחויב להרוג את עצמו. אנחנו מחויבים ...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 15, 2020 5:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 717
צפיות: 121789

Re: ספר מתורתו של ר' משה מינצברג שליט"א

לארץ ולדרים כתב:שמעתי שיצא לאחרונה
אודה למי שיוכל לתת פרטים אודותיו
וכן איך אפשר להשיגו

עסיס רימוני - בראשית שמות
נמכר לשומעים, לא בחנויות.
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 15, 2020 9:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנשבע על אחרים מה יעשו
תגובות: 4
צפיות: 95

Re: הנשבע על אחרים מה יעשו

תודה.

הראני ידידי כעת -

מכתב הגר''ד לנדוי בס' מנחת אשר גיטין.jpg
מכתב הגר''ד לנדוי בס' מנחת אשר גיטין.jpg (53.1 KiB) נצפה 71 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 15, 2020 12:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנשבע על אחרים מה יעשו
תגובות: 4
צפיות: 95

הנשבע על אחרים מה יעשו

מי שנשבע שזרק איש פלוני צרור לים והוא לא זרק, או שלא זרק והוא זרק, הרי זה חייב בשבועת בטוי, ואף על פי שאינו בלהבא שהרי אינו יכול להשבע שיזרוק ושלא יזרוק איש פלוני, וכל מי שנשבע על אחרים שיעשו כך וכך או לא יעשו אפילו היו בניו או אשתו אינו חייב בשבועת בטוי, שהרי אין בידו לא לקיים ולא לבטל, ומכין אותו...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 15, 2020 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפלה על גוי - בשם אביו?
תגובות: 24
צפיות: 2386

Re: תפלה על גוי - בשם אביו?

הוזכר לעיל שהענין להזכיר את שם האם (או האב) זהו ענין של פירוט התפילה. א. למה שם האם נחשב פירוט יותר מכל שאר הפירוטים (כתובת עיסוק כינוי וכד'). ב. האם זה נכון בכל איזכור של מישהו בתפילה (מתפלל שפלוני יתן לי הלוואה) להזכיר ולפרט את שם אימו. ג. כאשר אין ידוע שם האם ומבקש רחמים על "השווער של החברות...
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 14, 2020 8:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גוי לגבי קיום התורה בארץ ישראל
תגובות: 25
צפיות: 2270

Re: גוי לגבי קיום התורה בארץ ישראל

גם להלן שם לב,ה כ' באדרת אליהו -

אדרת.jpg
אדרת.jpg (44.08 KiB) נצפה 176 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם