החיפוש הניב 6775 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 23, 2018 12:51 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכה סתם - חזקת כשרות?
תגובות: 13
צפיות: 847

Re: סוכה סתם - חזקת כשרות?

בברכה המשולשת כתב:סכך לפני דפנות זו בעיה.

ועד כמה זה שכיח, שנצטרך לחשוש לזה?
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 23, 2018 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 69
צפיות: 2537

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

במוריה האחרון, (תשרי תשע"ט), נדפס ע"ז מאמר ארוך מאת הרב שימל, ומסקנתו להיתר.
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 23, 2018 12:36 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא
תגובות: 2
צפיות: 113

Re: כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא

ר"ה טז. הי תבואה אילימא הא תבואה דקיימה כל הני הרפתקי דעדו עלה אימת איתדון אלא תבואה דמזדרעא למימרא דחד דינא מתדנא והתניא תבואה שאירע בה קרי או אונס קודם הפסח נידונית לשעבר לאחר הפסח נידונית להבא אדם שאירע בו קרי או אונס קודם יום הכפורים נידון לשעבר לאחר יום הכפורים נידון להבא אמר רבא שמע מינה...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 22, 2018 8:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן
תגובות: 36
צפיות: 2686

Re: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן

וע"ע מבוא התלמוד למהר"צ חיות.
(האם נדמ"ח?)
וע"ע כאן.
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 21, 2018 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: כעבד זה שאין לו רשות
תגובות: 3
צפיות: 86

Re: כעבד זה שאין לו רשות

יש"כ.

מצאתי אצלי שני גזירים שהעליתי כאן פעם בהקשר אחר, אולי זה שייך גם כאן.

מתוך פירושי רסג לספר שמות.png
מתוך פירושי רסג לספר שמות.png (120.37 KiB) נצפה 42 פעמים


רסג בראשית.png
רסג בראשית.png (114.78 KiB) נצפה 42 פעמים


.
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 20, 2018 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא
תגובות: 6
צפיות: 118

Re: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא

שומע ומשמיע כתב:ולכאורה תשובתו שאין זה פסיק רישא, אף על פי שזה רק מחוסר ידיעה האם כעת יש דם.

ל"ש כאן ההיתר של ספק פסי"ר, דה"ה 'מתכוין' למציאת הדם.

יותר נראה כוונתו דהוי ספק דרבנן ולקולא, כי הצביעה היא דרך לכלוך.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 19, 2018 2:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקדמות לספרים בעלות תוכן תורני
תגובות: 20
צפיות: 1684

Re: הקדמות לספרים בעלות תוכן תורני

ציטרון כתב:ר' זליג מרגליות, חבורי ליקוטים

האם נדמ"ח?
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 18, 2018 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 63034

Re: השוואות...

נזכר לעיל ענין 'ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף', אציין עוד קצת מ"מ סביב זה. לגבי מילה, עי' או"ש פ"ב מהל' מילה ה"א. לגבי מלאכות שבת, עי' אבנ"ז או"ח סי' רמד. כתיבת סת"ם או גט, אבנ"ז יו"ד סי' שנח. וע"ע חזו"א יו"ד סי' ריד בביאור הסוגיא בחולין דף לו...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 18, 2018 1:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: כעבד זה שאין לו רשות
תגובות: 3
צפיות: 86

כעבד זה שאין לו רשות

יד רמ"ה מסכת סנהדרין דף נט עמוד ב והדין היא פירוקא דכי קאמרינן דלא הותר לו בשר לאכילה לאו דאצטוי עלויה בפירוש קאמרינן אלא לא הותר לו קאמרי' דמסתמא כל הנבראות שהיו בעולם היו אסורות לו כעבד זה שאין לו רשות ליהנות משל רבו עד שיטול רשות הימנו ומאי דאשתרי ליה אשתרי ובשר דלא אשתרי ליה לא אשתרי. האם ...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 18, 2018 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירור שיטת רב סעדיה גאון בקידוש החדש
תגובות: 6
צפיות: 596

Re: בירור שיטת רב סעדיה גאון בקידוש החדש

אכן נראה שגם על זה יש לרס"ג מקור גמור מן הגמרא וכדגרסינן בר"ה דף כ' א' בזה"ל כי הא דאמר רבי יהושע בן לוי מאיימין על העדים על החדש שנראה בזמנו לעברו ואין מאיימין על העדים על החדש שלא נראה בזמנו לקדשו איני והא שלח ליה רבי יהודה נשיאה לרבי אמי הוו יודעין שכל ימיו של רבי יוחנן היה מלמדנו...
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 17, 2018 12:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 498
צפיות: 63403

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

היכן נכתב כאן על הפירוש המיוחס לרס"ג על דניאל, ועל דבריו שם אודות פרישות מאכילת בשר בזמן החורבן.
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 17, 2018 12:32 am
פורום: עזר אחים
נושא: שליחת שאלה לרב קנייבסקי דרך הדואר
תגובות: 13
צפיות: 611

Re: שליחת שאלה לרב קנייבסקי דרך הדואר

לפני פחות משנה שלחתי שאלה, וקיבלתי תשובה אחרי חודש פלוס. הכל דרך הדואר.
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 16, 2018 6:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל אזעקה דינה כפיקוח נפש
תגובות: 102
צפיות: 7830

Re: האם כל אזעקה דינה כפיקוח נפש

שמירת עצמו באזעקה.pdf
(2.56 MiB) הורד 7 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 16, 2018 8:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה
תגובות: 11
צפיות: 239

Re: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה

האם מותר לעצור באמצע הברכה, לעשות מלאכה כל שהיא, ואח"כ להמשיך ולסיים את הברכה? (שואל מחוסר ידיעה),
את"ל גם זה בכלל האיסור, אז בודאי גם באריכות שבתוך הברכות או הפיוטים הנוספים ה"ה בכלל האיסור הנ"ל.
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 16, 2018 1:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 88
צפיות: 5756

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

זאב ערבות כתב:
זאב ערבות כתב:קונטרס בית הלוי על מצות הבטחון מאת מוה"ר יוסף דובער סאלווייציק
לא נמצא באוצר או בהיברו בוקס.

מאן דהוא ביקשני לשאול האם מישהו יודע דבר על קונטרס זה ומאין הוא בא?

זה נמצא באוצר בכמה קבצים, כאן זה אפילו מנוקד.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 51
צפיות: 900

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

אני הייתי אומר שאולי הכוונה בשמו"ע צריכה להיות יותר דרמטית.. כשהתפילה נעשית באופן הראוי, דהיינו בעיניים עצומות או נעוצות בסידור, והמחשבה מרוכזת כראוי, בכלל לא מובן איך שייכת הפרעה. על כרחך שהחשש הוא כלפי אלו שמצליחים 'בקושי'. בהתאם לכך, הדברים שכתבת אכן מרגשים ומעוררים, אבל אינם עונים לי על הש...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 51
צפיות: 900

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

אמצא מקום לשאול. לא מובן לי למה פסיעות של סוף התפילה מבטלות את כוונת המתפלל העומד מאחור, דהיינו בשלמא אם עוברים כנגדו אז הוא מבחין בתנועה חדשה ומסקרנת המסיחה את דעתו, וכן אם מי שעומד לפניו בוחר לעזוב וללכת למקו"א ג"כ י"ל כך, אבל אם עומד אדם ומתפלל לפניו, ובשלב כל שהו הוא יסיים את עמיד...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 12:22 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה המקור ל'קרח - צדיק כתמר יפרח'
תגובות: 3
צפיות: 598

Re: מה המקור ל'קרח - צדיק כתמר יפרח'

לא ראשי תיבות, אלא סופם.

לא זוהר אלא מהאריז"ל והלאה, כמו שציינו.

אבל כעת ראיתי את הרמז הזה גם בפירושי התפילה לרוקח.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: חרדת רבי יוחנן בן זכאי
תגובות: 34
צפיות: 1949

Re: חרדת רבי יוחנן בן זכאי

ע"ע בדברי הנצי"ב, רינה של תורה ה,ג.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: בשולי המאמר "להוציא מליבן של צדוקין" - הרב גרינצייג
תגובות: 39
צפיות: 3241

Re: בשולי המאמר "להוציא מליבן של צדוקין" - הרב גרינצייג

עושה חדשות כתב:על אסיפה בדגים, ומסביב, ראיתי היום כאן. והריני מצרף את המאמר המדובר שם מתוך תו"ש פ' צו.

אצרף כעת עוד אחד -
תוכ''פ - אסיפת דגים וחגבים.pdf
(1.1 MiB) הורד 11 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 63034

Re: השוואות...

מנחת חינוך פרשת בא מצוה ד (קידוש החודש) - ונראה לומר הטעם שא"צ להמתין על עדים ביום ל"א שמצינו כמה דברים שצריך עדים מ"מ בדבר הידוע לכל העולם הוי אנן סהדי שהוא כן עתוס' יבמות מ"ה ע"ב ד"ה מי לא טבלה הקשו נהי דטבלה לנדותה מ"מ הא גבי גר צ"ל ב"ד של שלשה בשעת טב...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 14, 2018 11:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 705
צפיות: 58868

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כיון שנזכר כאן,
אספר כי שאלתי פעם את הגרא"י צוקר שליט"א מה פירוש שם כבוד מלכותו,
והשיב לי "שמו כבודו ומלכותו", ותל"מ.

ולגבי כוונה אחרי סיום האמירה, ע"ע כאן.
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 13, 2018 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 63034

Re: השוואות...

רמ"א הלכות חנוכה סימן תרעא סעיף ז ואם רוצים למהר להתפלל לאחר שבירך הש"צ והדליק אחד מהן יוכל השמש להדליק הנשארים, והש"צ יתפלל. מגן אברהם : יוכל השמש וכו'. אבל בביתו צריך הוא להדליק כולם (לבוש) אבל רש"ל בתשו' כ' שגם בביתו רשאי לעשו' כן ע"כ וכן נ"ל שכן מצינו ביומא פ"...
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 13, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עובדי ע"ז עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית או שעבדו גם "לשמה"?
תגובות: 22
צפיות: 1394

Re: עובדי ע"ז עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית או שעבדו גם "לשמה"?

הזכירו מהנצי"ב,
ע"ע במש"כ ברינה של תורה, עה"פ שחורה אני ונאוה וכו'.
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 13, 2018 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העולם הולך ומתגלגל
תגובות: 7
צפיות: 319

העולם הולך ומתגלגל

רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א - בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול... ואחר שארכו הימים עמדו בבני האדם נביאי שקר... והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו... וכיון שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם... והחכמים שהיו בהם כגון כהניהם וכיוצא בהן מדמין שאין שם אלוה אלא הכוכבים ו...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 1:51 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק
תגובות: 10
צפיות: 491

Re: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק

אולי הוא התכוין לסלסול הנהוג במוסף, ב'כבודו-משרתיו' וב'ממקומו-ויחון', ובשחרית אינו נהוג.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 1:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 837
צפיות: 65903

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שמר כתב:האם יש רשב"א שאומר שיחד עם אדם נבראו הרבה נשים מלבד חווה.

אשה אחת, לפני חווה. עי' רשב"א כתובות ח. בשם ר"ח.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 12:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: הימצאות החלות על השלחן בזמן הקידוש?
תגובות: 17
צפיות: 1358

Re: הימצאות החלות על השלחן בזמן הקידוש?

נראה דכשם שיש גנאי שבא לביתו ואין שולחנו ערוך, הכא נמי חמיר טפי כשמתחיל כבר הסעודה (קידוש) ועדיין אין שולחנו ערוך, ולכן יתכן שיפה עושים אותם שמקפידים שהחלות יהיו על השלחן (לפחות) מזמן הקידוש. וכאן יש לחקור, אם רוצה שיהיה השולחן ערוך כראוי ומניח החלות כבר בכניסת שבת, (או לדבריך גם בקידוש), אבל מחמם ...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 12:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשיעי בתשיעי בתשיעי - לאו דלא יהיה בך מעונן?
תגובות: 128
צפיות: 11842

Re: תשיעי בתשיעי בתשיעי - לאו דלא יהיה בך מעונן?

לא במטרה להאריך,
רק נתקלתי כעת בדברי היעב"ץ, וכמדומני שלא הוזכר כאן -

שעת ששון או שעת הדין.png
שעת ששון או שעת הדין.png (31.25 KiB) נצפה 118 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - שאלות פשוטות
תגובות: 218
צפיות: 22021

Re: אשכול - שאלות פשוטות

בת' שבות יעקב (ח"ג סי' ע"ז) אשה לא תטבול כשאין בעלה בעיר משום חשש דיבוק רוח, ואם טבלה בדיעבד תניח אצלה תינוק או תניח סכין תחת הכר עיי"ש. ועיין מנחת יצחק שכתב דהה"ד כשבעלה בעיר. השבות יעקב לא ממציא את הסגולה הזו של הנחת סכין תחת הכר, אלא מביא שכך נוהגים. היכן זה מוזכר לפניו, ומה ...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן
תגובות: 36
צפיות: 2686

Re: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן

בהאי ענינא - מתוך הקדמת מור וקציעה וכל דתקון רבנן כעין דאורייתא, ר"ל ע"ד העברת הלשון, שרז"ל בגזרותיהם מן התורה למדו, כי היא גם היא עשתה סייג לדבריה, כמפורש באדר"ן פ"א, אתו אינהו נמי וגזרי, ושלמה תקן עירובין ונט"י [שבת יד, ב] רק משום סייג וגזרה שלא לעבור על דברי תורה. וכ...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס
תגובות: 10
צפיות: 1075

Re: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

ברצוני לשוב אל הדיון הנ"ל, ואנסח את השאלה כך: גזירות ותקנות שקבעו חז"ל, אף שבטל טעמם מ"מ לא בטלו הן עצמן. האם בכל זאת מצינו שיקלו בהם יותר, כגון לסמוך על קולא רחוקה (שיטה יחידאית) במקום הצורך, וכדומה. אולי דוגמא לדבר מהמובא כאן . וכבר בהודעות הקודמות הביאו דברים כגון דא, אבל אשמח למצו...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 11, 2018 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 63034

Re: השוואות...

הוספה להודעה הקודמת: וע"ע ביאור הגר"א או"ח סי' תרמח סעיף יא, דברים נפלאים בעניני מחצה על מחצה. --- ועוד משהו, על קני את וחמור (דובר קצת לפני כמה עמודים) - שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן טז וסוף דברי הזוהר-חדש דמשמע דאם הי' צריך כוונה בשחיטה הי' הדין נתכוין לשני סימנים ולא שחט אל...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 11, 2018 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 63034

Re: השוואות...

בגמ' עירובין דט"ו ובחולין דכ"ח ובראש' שם, מבו' נידון האם מחצה כרוב, ויש בזה נפק"מ למחיצות שבת וכלאים בפרוץ כעומד, וכן לסכך הסוכה, ולתנור שנשבר חציו לענין טומאה, (ולמחצה ישראל שלא עשו פסח ראשון אם נדחים לשני), ולשחיטת חצי סימן, ולחצי קנה חתוך אם הוי טריפה. והכל נתלה בנידון אחד האם מחצ...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 8:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש ספרים על הלכות חול המועד?
תגובות: 10
צפיות: 267

Re: מחפש ספרים על הלכות חול המועד?

גם אני ממליץ במיוחד על הספר הזה (כפי שהוזכר לעיל) -
https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?176346
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 2:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 63034

Re: השוואות...

פסקי רי"ד מסכת ראש השנה דף לה עמוד א ודווקא בתפילה פוטר שליח ציבור את עם שבשדות, אבל לא בשאר מצות כגון תקיעת שופר ומקרא מגילה והלל, וטע' דתפלה משום דתפילות כנגד תמידין ומוספין תיקנום, וכי היכי דקורבנות מיחייבי להביא כל ישראל למיעבדינהו, ועבדי כהנים ומשמרות ופטרי כל ישראל הם, הכי נמי בתפילת המוס...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלל דרך תחינה
תגובות: 4
צפיות: 189

Re: הלל דרך תחינה

האם אפשר להסיק מדבריו דהאומר הלל בדרך תחינה ובקשה ביום שיש בו חובת הלל, לא יצא יד"ח. ותהיה השאלה נוגעת גם במי שאמר את כל ההלל דרך שירה, אבל בבקשות של הושיעה והצליחה יצא מגדר אמירת שירה לגמרי. (ושמא יש לחלק דאם מבקש מתוך שהוא מודה אי"ז יציאה מגדרי ההלל, אלא אדרבה. והרי כן נוהגים העולם). ומ...

עבור לחיפוש מתקדם