פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 6669 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ב' אוגוסט 13, 2018 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 650
צפיות: 50222

Re: השוואות...

יחוסי תנאים ואמוראים ע' חייא בר רב - דנגיחות ווסתות משום חזקה הוא דמחזקינן בהכי, כדמוכח בחזקת הבתים בתחילתו וכו', הלכך כל שעה ששילשה בוסתות הויא חזקה וכו', ואע"ג דחזקה נמי דאורייתא כדאיתא בהכל שוחטין וכו' מנה"מ דאמרו רבנן זיל בתר חזקה וכו', וקי"ל דסוקלין ושורפין על החזקות וכו', א"...
על ידי עושה חדשות
א' אוגוסט 12, 2018 11:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: איך כופין עבד עברי לעבוד?
תגובות: 26
צפיות: 1031

Re: איך כופין עבד עברי לעבוד?

ובדרך אגב, הריב"ש מסופק אם התחיל העבד לעשות דברים אשר לא כדת ועי"ז הריב עם אדונו עד שמכח מריבה זו שיחת האדון את שן עבדו או את עינו, אם גם בזה נאמר לחפשי ישלחנו. ויש לפשוט ספק זה ממה שאחז"ל ברכות [ה' ע"א] יסורין ממרקין עונותיו של אדם ק"ו משן ועין, ומה שן ועין שהיא אחד מאבריו ...
על ידי עושה חדשות
א' אוגוסט 12, 2018 12:51 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אשכול תפילות סליחות ופיוטים - התעוררות מחודשת
תגובות: 3
צפיות: 91

אשכול תפילות סליחות ופיוטים - התעוררות מחודשת

לדידי ולדכוותי, פעמים קשה להתעורר באמירת התפילות הקבועות והמוכרות, כאשר הרגש כבר כהה קצת בשיגרת אמירתם, ואילו דוקא תפילה שאינה שגורה על הלשון ועדיין לא חל בה ה'מלומדה' יש בה את הסגולה להפעיל את הלב לבקשת רחמים בכוונה ראויה. חשבתי אולי יהיה לתועלת לרכז כאן כמה תפילות ובקשות שנתחברו ע"י הקדמונים,...
על ידי עושה חדשות
ש' אוגוסט 11, 2018 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת נוטה - תפילין בשבת
תגובות: 6
צפיות: 188

דעת נוטה - תפילין בשבת

ישנה חידה החביבה על מרן הגרח"ק, והוא נוהג לחוד אותה לנערי בר-מצוה המשחרים לפתחו, "מי מניח תפילין בשבת"? והתשובה היא שיש שיטה מחודשת שאם אדם אינו מהול (כגון מתו אחיו מחמת מילה), הרי הוא מחוסר 'אות' אחת, וומילא אף ששבת עצמה היא 'אות', מ"מ הרי בעי' שתי אותות, וכמש"כ הסמ"ג ...
על ידי עושה חדשות
ש' אוגוסט 11, 2018 9:54 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הא-ל הקדוש נקדש בצדקה
תגובות: 13
צפיות: 818

Re: הא-ל הקדוש נקדש בצדקה

כעת ראיתי את לש' הספרי בפ' וזאת הברכה ואף שמנה עשרה ברכות שתיקנו נביאים הראשונים שיהו ישראל מתפללים בכל יום לא פתחו בצרכם של ישראל עד שפתחו בשבחו של מקום האל הגדול הגבור והנורא קדוש אתה ונורא שמך ואחר כך מתיר אסורים ואחר כך רופא חולים ואחר כך מודים אנחנו לך . ובמשמע שהנוסח "קדוש אתה ונורא שמך&q...
על ידי עושה חדשות
ש' אוגוסט 11, 2018 9:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 494
צפיות: 26658

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

המוסרי לר"מ ב"ר שמואל, מה זה?

ההערה לגבי תפילת הדרך חדשה לי, מה דעת שאר מורי ההוראה?
על ידי עושה חדשות
ו' אוגוסט 10, 2018 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן, שקר לצורך שיקבלו דבריו
תגובות: 19
צפיות: 1398

Re: היתכן, שקר לצורך שיקבלו דבריו

והחיד"א בכמה מקומות כתב בעקבותיו שסברה שנראתה ישרה בעיני הרמב"ם ייחסה לתנא או אמורא שהלכה כמותו. שו"ת יוסף אומץ סימן סג וצריך להבין כפי זה דגם הרמב"ם עביד עובדא בנפשיה לשנות שמות התנאים ואתי מי שהלכה כמותו כפי הסברא שלו. א"כ אמאי לא פירש דמשנין במסכתא היינו דאומרים סברת יחי...
על ידי עושה חדשות
ו' אוגוסט 10, 2018 9:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין
תגובות: 8
צפיות: 747

Re: למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין

שו"ת יוסף אומץ סימן נא ...והגם דבלימוד גם הסברות שאינם כהלכה הוא לומד תורה דאלו ואלו דברי אלקים חיים מ"מ תנן פ"ק דעדיות ולמה מזכירין דברי שמאי והלל לבטלה וכו' ולמה מזכירין דברי היחיד וכו' כי עם היות דגם סברות שאינם כהלכה הן הן תורה שלימה דאלו ואלו דברי אלקים חיים מ"מ כיון דרצה הק...
על ידי עושה חדשות
ו' אוגוסט 10, 2018 9:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "וְלֹא יֵרַע לְבָבְךָ"
תגובות: 8
צפיות: 665

Re: "וְלֹא יֵרַע לְבָבְךָ"

אוסיף עוד ידיעה, ספר העיקרים מאמר ג פרק לג - הדבר הנותן שלמות אל המצוה כדי שיושג על ידה התכלית המכוון בה הוא השמחה, כי השמחה נותנת גמר ושלמות אל הדבר הנפעל, עד שהפעל האחד בעצמו כשיעשה בשמחה ובטוב לב יקרא מעלה, וכאשר יעשה בעצבון יקרא פחיתות, וזה דבר נתבאר במאמר השני מספר המדות לאריסטו, כי הנדיב כשיעש...
על ידי עושה חדשות
ו' אוגוסט 10, 2018 9:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדרה שהניחה רותחת ומצאה צוננת
תגובות: 6
צפיות: 147

Re: קדרה שהניחה רותחת ומצאה צוננת

הנידון הוא לאסור את מה שבקדירה מצד הבליעה מן האיסור, וע"ז יש חזקת היתר כמבואר בט"ז יו"ד סי' א, וכידוע, וכשהנידון הוא האם בלע (ולא שהיתה בליעה ודאית והשאלה היא רק מה נבלע), גם הרעק"א יודה לט"ז.
על ידי עושה חדשות
ו' אוגוסט 10, 2018 1:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידת גוי
תגובות: 33
צפיות: 2360

Re: השבת אבידת גוי

לש' הפסוק ספות הרוה וכו' נדרש כאן על החיבור בין נכרי לישראל, וכלש' רש"י בכתובות טו: "שהשוה מצרים לחשיבתן של ישראל", ואילו רש"י בסנהד' הוסיף טעם מצד הזלזול במצות הבורא. וצריך לבאר איך זה מתקשר. ע"ע ט"ז יו"ד סו"ס קנא. ובדרך אגב - תשובות והנהגות כרך א סימן תקלד ש...
על ידי עושה חדשות
ו' אוגוסט 10, 2018 1:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: יד עדים בראשונה מה הטעם
תגובות: 8
צפיות: 527

Re: יד עדים בראשונה מה הטעם

המשגיח ממיר זי"ע מפרש את הענין לפי דרכו, בכמה מקומות, להלן העתקתי קצת.
כדאי להכיר!


דעת חכמה ומוסר ב-נז.png
דעת חכמה ומוסר ב-נז.png (12.23 KiB) נצפה 85 פעמיםדעת תורה - ראה.png
דעת תורה - ראה.png (56.08 KiB) נצפה 85 פעמיםדעת תורה - האזינו.png
דעת תורה - האזינו.png (51.22 KiB) נצפה 85 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' אוגוסט 10, 2018 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כריעות בתפילת י"ח - על הברכיים??
תגובות: 16
צפיות: 897

Re: כריעות בתפילת י"ח - על הברכיים??

שייך לעניננו. תיאור נפילת אפיים בסידור רס"ג:

נפילת אפיים - סידור רב סעדיה גאון.png
נפילת אפיים - סידור רב סעדיה גאון.png (47.69 KiB) נצפה 47 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' אוגוסט 09, 2018 11:07 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: איך יתקיים שמחנו כימות עיניתנו שנות ראינו רעה
תגובות: 9
צפיות: 567

Re: איך יתקיים שמחנו כימות עיניתנו שנות ראינו רעה

יש"כ. אמנם בחז"ל אי' שאמר תפילה זו בהיותו בן מאה ועשרים שנה.
עיין כאן.
על ידי עושה חדשות
ה' אוגוסט 09, 2018 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדרה שהניחה רותחת ומצאה צוננת
תגובות: 6
צפיות: 147

Re: קדרה שהניחה רותחת ומצאה צוננת

עוררני הרב כדכד (בפרטי) לדון כך. אולי גם נפילת האיסור לפנינו היא בגדר חזקה דהשתא ו'חסר לפניך' כנגד חזקת ההיתר של הקדירה, ואפילו שאנו דנים לומר שהאיסור נפל לקדירה קרה, ואם כך אין בזה כלום, (הרי את חתיכת האיסור כבר הוציאו, ואין אנו דנים אלא על הבליעות), מ"מ שמא גם זה נחשב ריעותא בחזקת ההיתר של הק...
על ידי עושה חדשות
ה' אוגוסט 09, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 11
צפיות: 245

מצוות צריכות כוונה - מלומדה

חיי אדם חלק א כלל סח - צריך שיכוין לצאת במצוה זו, כדקיימא לן מצות צריכות כוונה וכו', ונראה לי דזה דוקא בקורא קריאת שמע בדרך לימודו וכו' וכן כשכפאוהו לאכול מצה והוא היה סבור שהוא יום חול או שהיה תוקע לשיר וכיוצא בו. אבל אם קורא קריאת שמע כדרך שאנו קורין כסדר התפלה וכן כשאוכל מצה או תקע ונטל לולב אף ע...
על ידי עושה חדשות
ה' אוגוסט 09, 2018 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ
תגובות: 4
צפיות: 106

Re: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ

לא שייך ל'כאשר עשה',
השאלה היא על מה שאינם חייבים אא"כ נגמר הדין על פיהם.
על ידי עושה חדשות
ה' אוגוסט 09, 2018 9:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שידה שאחז בה האור
תגובות: 2
צפיות: 69

שידה שאחז בה האור

משנה במס' שבת - פורסין עור של גדי על גבי שידה תיבה ומגדל שאחז בהן את האור מפני שהוא מחרך. וכך נפסק בשו"ע - תיבה שאחז בה האור יכול לפרוס עור של גדי מצדה האחר שלא תשרף. אמנם בגמ' בביצה אי' וכן נפסק בשו"ע, שהמסתפק מן השמן שבנר חייב משום מכבה. ואמנם לדעת הרא"ש האיסור בזה הוא משום שמכהה או...
על ידי עושה חדשות
ה' אוגוסט 09, 2018 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדרה שהניחה רותחת ומצאה צוננת
תגובות: 6
צפיות: 147

קדרה שהניחה רותחת ומצאה צוננת

חזו"א טהרות סי' ג סק"ו - קדרה שהניחה רותחת ובא ומצאה צוננת ונפל שמה איסור, ספק בשעה שהיה חם ספק לאחר שנצטנן, הוי בחזקת חם. מיהו לא שייך כאן חזקה של חם, דאדרבה העמידנו על חזקתו שלא נפל בו איסור, מיהו ספיקא הוי ואסור מספק. למה אין כאן "תרתי לריעותא" מחמת שעכשיו נמצאה צוננת לפנינו? ...
על ידי עושה חדשות
ה' אוגוסט 09, 2018 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ
תגובות: 4
צפיות: 106

Re: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ

שאלה מענינת. האם מצאת משהו על זה?

אשאל עוד, הא דכפל ודו"ה כשעת העמדה בדין, (אם אין הכוונה לשעת יציאה מן העולם), האם תלוי ב"חייב אתה ליתן לו" או ב"צא תן לו"?
על ידי עושה חדשות
ה' אוגוסט 09, 2018 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חילול שבת או נזק לחבירו
תגובות: 0
צפיות: 44

חילול שבת או נזק לחבירו

ראיתי שכתבו בשם ג"א שליט"א, שבסברא נראה בודאי שאם יש לאדם ב' ברירות, דהיינו או לחלל שבת או להזיק/לגזול ממון חבירו, אין לו היתר להזיק כדי להימנע מחילול שבת. (הנידון הוא כפי ההנחה הפשוטה שמותר להציל עצמו בממון חבירו).
ובעיני זה נראה דבר חידוש, אם כי יש להסביר לו פנים.
האם דיברו ע"ז כבר?
על ידי עושה חדשות
ה' אוגוסט 09, 2018 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 29
צפיות: 1031

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

יש בחזו"א בשני מקומות נידון על הרהור כדיבור, האם זה הרהור המילות או ציורי הדברים. [סימן יד סק"א, סימן כט סק"ח]. אם זה ציורי הדברים, אז אין נפק"מ במה שכתב הגר"מ שטרנבוך בדעת החזו"א כאן , כי זה היינו הך, ויועיל או מצד השלמת הכוונה לאמירה הקודמת, או מצד הרהור כדיבור דהיינ...
על ידי עושה חדשות
ה' אוגוסט 09, 2018 9:04 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמת ממצרים
תגובות: 7
צפיות: 262

Re: אמת ממצרים

סידור חסידי אשכנז.png
סידור חסידי אשכנז.png (50.91 KiB) נצפה 139 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' אוגוסט 09, 2018 9:03 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: איך יתקיים שמחנו כימות עיניתנו שנות ראינו רעה
תגובות: 9
צפיות: 567

Re: איך יתקיים שמחנו כימות עיניתנו שנות ראינו רעה

שום בעל בכי כתב:מה פירוש "והרגע הוא אחד ממאתיים בשעה", זה משהו ידוע?

בתרגום אחר כתבו "הרגע הוא חלק אחד ממאות בשעה", וציינו לגמ' בברכות ד"ז "וכמה רגע אחד מחמשת רבוא ושמונת אלפים ושמנה מאות ושמנים ושמנה בשעה", ועצ"ע.
על ידי עושה חדשות
ד' אוגוסט 01, 2018 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בית דין בדיני ממונות
תגובות: 19
צפיות: 582

Re: חיוב בית דין בדיני ממונות

ובענין דיני ממונות, הרב פרבשטיין (מחברון) כתב ע"ז באחד הקבצים של טור שירת דבורה. אבל אינם באוצר. מסקרן מאד. איך אפשר להשיג? מצורף מתוך ספרו 'עין הדעת'. עין הדעת.pdf ויש להביא לכאו' מקור נוסף מדברי הרשב"א ב"ב דכ"ג, ז"ל - ולפי דבריהם נראה לי דהכא ה"ק והא אחזיקו להו והיכי...
על ידי עושה חדשות
ד' אוגוסט 01, 2018 7:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נענועים בתפילת שמו"ע
תגובות: 22
צפיות: 1246

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

נוסח דומה, בס"ח הוצאת מק"נ -

עיון תפילה - ספר חסידים מקיצי.png
עיון תפילה - ספר חסידים מקיצי.png (24.95 KiB) נצפה 304 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' אוגוסט 01, 2018 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: האשה - בת בעלה
תגובות: 26
צפיות: 2196

Re: האשה - בת בעלה

אוצר הגאונים - כתובות.png
אוצר הגאונים - כתובות.png (21.7 KiB) נצפה 764 פעמים


חידוש מענין, לעמוד בפניו! (כמו אב או כמו מלך?)
על ידי עושה חדשות
ד' אוגוסט 01, 2018 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור הריגת טריפה
תגובות: 11
צפיות: 690

Re: איסור הריגת טריפה

וע"ע שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא - חושן משפט סימן נט.
על ידי עושה חדשות
ד' אוגוסט 01, 2018 12:45 am
פורום: דרישת ציון
נושא: למה במשך הדורות לא כולם השתדלו לעלות לארץ?
תגובות: 29
צפיות: 3088

Re: למה במשך הדורות לא כולם השתדלו לעלות לארץ?

האם מישהו יכול להעלות כאן - תא שמע, כנסת מחקרים, אשכנז, 254-260, יחסם של קדמוני אשכנז לערך העליה לארץ ישראל. הוא מביא שם דברים חריפים נגד העלייה לאר"י מתוך כת"י בשם מישהו מחסידי אשכנז. אגב, יש גם בתוספות השלם עה"ת פרשת יתרו, דברים מאד דומים אך לא זהים לגמרי. וכן את המאמר המצויין שם בה...
על ידי עושה חדשות
ד' אוגוסט 01, 2018 12:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: איך כופין עבד עברי לעבוד?
תגובות: 26
צפיות: 1031

Re: איך כופין עבד עברי לעבוד?

ואיך כופים להחזיר פיקדון? או לפרוע חוב? היינו הך. בקיצור - הולכים לבי"ד. מפריע לי שהצורה היחידה לחייב עבד היא ע"י בי"ד. אולי יעזור - וראייה מהא דאיתא פרק המניח דנרצע שכלו ימיו ורבו מסרהב בו לצאת ולא יצא וחבל בו פטור, ומוקי לה רב נחמן ברבי יצחק כשמסרו לו שפחה כנענית וחבל בו כדי לאפרוש...
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 30, 2018 2:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 107
צפיות: 5741

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

בלכתך בדרך, חשבתי שאלה מענינת, נוגעת לכמה נידונים שכתבתי כאן לאחרונה. 3 חנויות בשר סמוכות. חנות 1 בבעלות ראובן מוכרת כשר. חנות 2 בבעלות שמעון מוכרת כשר. חנות 3 בבעלות שמעון מוכרת טרף. נמצא בשר ליד החנויות, זיל בתר רובא, ויטול שמעון הבשר אליו. כעת הוא רוצה גם לאוכלו, על סמך שהרוב הוא כשר. יאמרו לו, א...
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 30, 2018 12:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת יה"ר בבהמ"ז
תגובות: 8
צפיות: 673

Re: ברכת יה"ר בבהמ"ז

(לא עיינתי כעת, אני כותב מזכרוני). דייקו ברמב"ם שברכת האורח היא חלק מהברכה הרביעית, ולפיכך דקדקו להסמיכה אליה ורק אח"כ להוסיף 'הרחמן', ולא לענות אמן אחרי 'אל יחסרנו', (והמחמירים אומרים הכל בנשימה אחת...), ולפ"ז בנוסחאות הראש' אשר כתבו את ברכת האורח אחרי תפילות הרחמן, יהיה מבואר דפליגי...
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 30, 2018 11:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סירכות בדרום אמריקה
תגובות: 39
צפיות: 2172

Re: סירכות בדרום אמריקה

אגב, ראיתי כעת מכתב של הגר"ש וואזנער זצ"ל (כמדומני אל ה'מנחת יצחק'), בו הוא מתלונן על כך שאין בודקים כראוי ריאות של עופות, והוא מעיד את המציאות שראה בעיניו, שהטריפות בריאות של עופות מרובות יותר מאשר בבהמות! האמנם ידוע כך?
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 30, 2018 11:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: כבוד הפת
תגובות: 14
צפיות: 735

Re: כבוד הפת

פת הבאה בכיסנין, ושאר מיני פת שאין ברכתם 'המוציא', יש להם את החומרא היתירה של כבוד הפת?
על ידי עושה חדשות
א' יולי 29, 2018 1:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חקוקי כפות רגלים
תגובות: 2
צפיות: 258

Re: חקוקי כפות רגלים

חד ברנש כתב:אבל פירושו תמוה לכאורה. הורידו את הבשר [וכלי הדם?] וחשפו את העצמות ובכך הוקל להם לרוץ מהר?


חזון איש אמונה וביטחון פרק ה.png
חזון איש אמונה וביטחון פרק ה.png (53.01 KiB) נצפה 176 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' יולי 29, 2018 12:54 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תפילות משה להיכנס לא"י
תגובות: 7
צפיות: 454

Re: תפילות משה להיכנס לא"י

ראה קובץ שיעורים ח"א, על קידושין כב. (כמדומני סי' קלא). מה ששמע רא"ו מר' חיים מבריסק בשם מהרי"ל דיסקין בעניין זה. וברוך המעלה לכאן. יש"כ. [דף כב ע"א] אם אמר יאמר, עד שיאמר וישנה. איתא במדרש, דמרע"ה אמר בתפלתו שיכנס לארץ. אהבתי את אדוני זה הקדוש ברוך הוא, את אשתי זו התו...
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 28, 2018 11:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תפילות משה להיכנס לא"י
תגובות: 7
צפיות: 454

Re: תפילות משה להיכנס לא"י

פלוס ספר הגן ודרך משה בשם המדרש.
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 28, 2018 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול "בדידי הוה עובדא"
תגובות: 211
צפיות: 8879

Re: אשכול סיפורים אישיים "בדידי הוה עובדא"

אשכול נפלא. יש אומר ויש דברים, נשמע קולם! גם אני הק' סבור שאין מקומם של סיפורים אישיים ארוכים באשכולות סטנדרטיים, כי אם במקום המותאם ומיועד לכך, כמו שהיטבת לעשות. הסיפור על משפחת דיויד הוא מיוחד במינו, ממש Very very good. לגבי ההלשנה על החיילים, ודאי אין שום חיוב מן התורה והמוסר להיענש על מה שלא חטא...
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 28, 2018 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם פנחס לפני שנתכהן היה לו דין לכה"פ של בת כהן?
תגובות: 13
צפיות: 683

Re: האם פנחס לפני שנתכהן היה לו דין לכה"פ של בת כהן?

שייך לענין -
בפי' רבי חיים פלטיאל עה"ת פ' שמיני כתב:והנה שורף. וא"ת למ"ד מפני אנינות נשרף מפני מה לא אכלו פנחס שלא היה אונן. וי"ל שלא נתכהן פנחס עד שהרג זמרי לפי שהוא נולד קודם המשחה והמשחה אינה מועלת אלא לאותן שנולדו לאחרי כן דכתיב והיה לכם למשחת עולם ולכהונת עולם לדורותיכם, מכאן ואילך מועיל. וא"ת והבנות שנולדו קודם המשיחה דעל כרחין קודם שנולדו שהרי (מקדש) [מקרא] זה דמשיחה נאמר בז' ימי מילואים ואנן בח' קיימינן וא"ל רחמנא אתה ובניך ובנותיך, אם כן כשמתו שני בני אהרן היכי אכלו. וי"ל דלא גרעי מעבד ואמה דכיון שהם קניין כספו אוכלים כדאמרינן המורם מהם כיוצא בהם בתו נמי כיון דיכול לקדשה אף למנוול או למוכה שחין אם ירצה קניין כספו קרינן ביה.
בפי' המיוחס לרא"ש עה"ת פ' פנחס כתב:פינחס בן אלעזר. מקשים העולם איך טימא עצמו פינחס בהריגת זמרי וי"ל שלא נתכהן פנחס עד שהרג לזמרי ומשם ואילך הוקם לכהן. אבל קשה והרי אביו כהן ולכל הפחות כהן הדיוט הוא והוא מוזהר על טומאת מת וי"ל שעדיין כשהסיר ידיו מעליהן היה גוסס ומפרכס ולא היה מטמא לא הוא ולא האשה

עבור לחיפוש מתקדם