מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 7367 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ב' יוני 24, 2019 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 480
צפיות: 49153

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

conditional / conditions
מה החילוק בין שניהם?
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 24, 2019 11:47 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אתנן ותנאי
תגובות: 4
צפיות: 142

Re: אתנן ותנאי

אינני בטוח שהבנתי את כוונתך, אולי ר"ל כעין זה - והנה קיי"ל דכל תנאי דאם הוא כלאחר, ותנאי דע"מ הוא כמעכשיו ויש לומר דהוא מטעם הנ"ל דלשון אם הוא סבה להגירושין ולשון ע"מ הוא תליה, ולכן בתנאי שהוא סבה אמרינן דהוא כלאחר ובתנאי שהוא תליה הוי כמעכשיו, ולכן אפי' אמר מעכשיו אם אף דהו...
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 24, 2019 2:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע
תגובות: 22
צפיות: 4000

Re: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע

שאלה אחרת;
מיסמך גאולה לתפילה זה רק בתפילת שמו"ע, או גם בשאר תפילות?
(מחד גיסא הרי מצינו מחלוקת לגבי תפילת ערבית, ומאידך זה מוזכר גם אצל חזקיהו)
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 24, 2019 1:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: כלל ופרט / מיעוט וריבוי
תגובות: 3
צפיות: 63

Re: כלל ופרט / מיעוט וריבוי

תודה רבה! יש שדורשין את התורה בכלל ופרט ויש שדורשין אותה במדת רבוי ומיעוט הדורשה בכלל ופרט משמע ליה פרט הבא אחר כלל פירושו של כלל הלכך כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט ואפילו דברים הדומין לפרט אין נדונין עמו לפי שהוא פירושו מהו כלל הכלול למעלה זה שאני אומר לך עכשיו ולא יותר וכי אתי כלל שני אחר הפרט בא...
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 24, 2019 1:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנה במתנה ע"מ שתתן לי מאתיים
תגובות: 10
צפיות: 98

Re: מנה במתנה ע"מ שתתן לי מאתיים

ג"ז שייך לכאו' - דמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה עיין בשו"ת תשובה מאהבה (ח"א סימן נ"ה) (ונ"ו) (ונ"ז) דדוקא ע"מ להחזיר אותו הדבר בעצמו שמה מתנה דעכ"פ תוך אותו זמן שנותן לו הוי שלו ופטור מאונסין משא"כ ע"מ להחזיר מעות אחרים לא שמה מתנה רק הלואה גמורה ומש&q...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 23, 2019 5:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 327
צפיות: 31401

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

האם יסכימו לשלוח את הספר באימייל (או להעלות כאן ובה"ב) כשאר הספרים?

אם לאו, אשמח לקבל עכ"פ את הסימן האחרון, העוסק בענין הגעלת וטבילת כלים.
על ידי עושה חדשות
א' יוני 23, 2019 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כלל ופרט / מיעוט וריבוי
תגובות: 3
צפיות: 63

כלל ופרט / מיעוט וריבוי

מצינו בגמ' "מר דריש כללי ופרטי ומר דריש ריבויי ומיעוטי",
נפק"מ בין כלל ופרט וכלל לריבוי מיעוט וריבוי, האם ריבה הכל או רק כעין הפרט.

רצוני להבין, מה יסוד הפלוג' בזה, ואיך זה נתפס בלש' של "כלל ופרט" לעומת "ריבוי ומיעוט".
על ידי עושה חדשות
א' יוני 23, 2019 5:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנה במתנה ע"מ שתתן לי מאתיים
תגובות: 10
צפיות: 98

Re: מנה במתנה ע"מ שתתן לי מאתיים

נתן לחבירו מנה במתנה ע"מ שילך למקום פלוני לזמן קבוע, ובסוף לא הלך. איגלאי מילתא שהכסף בידו היה רק פיקדון או שאלה או גזילה, ישיב לו מנה ודיו. ומאי שנא אם הטלת התנאי היתה לתת לו במתנה אחרת מאתיים זוז, ואם לא יקיים התנאי יצטרך ליתן לו מנה תמורת הפיקדון/גזילה וכו' שבתחילה. [לכאו' זה מלמד את היסוד ה...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 23, 2019 4:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?
תגובות: 23
צפיות: 994

Re: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?

חשבתי היום,
שמא זה שייך לענין של פטירת תלמידי ר"ע, והעולם ששמם.
ודאי קדמוני.
על ידי עושה חדשות
א' יוני 23, 2019 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנה במתנה ע"מ שתתן לי מאתיים
תגובות: 10
צפיות: 98

מנה במתנה ע"מ שתתן לי מאתיים

חוות דעת ביאורים סימן קסו ס"ק ה כתב:דהא ודאי דאסור לומר אתן לך מנה במתנה על מנת שתתן לי לזמן פלוני מאתים


למה כ"כ פשוט לו לאסור (מדאו'?) נתינת מנה בתנאי שיתן לו מאתיים? האם יש חולקים להדיא?
על ידי עושה חדשות
א' יוני 23, 2019 2:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה דרך שלילה
תגובות: 17
צפיות: 1304

Re: חזקה דרך שלילה

חזקה שלא התקיים התנאי, אם הוא קו"ע. עי' קצוה"ח רמא,ח.
על ידי עושה חדשות
א' יוני 23, 2019 3:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: חוקים בדיני ממונות
תגובות: 28
צפיות: 1251

Re: חוקים בדיני ממונות

לפי הרמב"ן (בפרשת וישלח) שה'דינים' עליהם נצטוו בני נח זה כולל את כל הכ"ד אבות נזיקין,
האם גוי שהשאיל לגוי יש אצלם את הפטור של 'בעליו עמו'?
על ידי עושה חדשות
א' יוני 23, 2019 3:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב השבת הלוואה בלי תביעה
תגובות: 2
צפיות: 55

Re: חיוב השבת הלוואה בלי תביעה

כי לא מליבי... - אנציקלופדיה תלמודית כרך ט, הלואה [המתחיל בטור רטו] כשאין המלוה תובע את הלוה, יש מהראשונים שכתבו שאין הלוה חייב לשלם לו מאליו, שכיון שאינו תובעו, במתנה ביקש ליתן לו200, ומהאחרונים יש מי שכתב כשאין ללוה אלא מטלטלים, ועליהם אין דין שעבוד, אלא משום מצוה לפרוע, ולכן כשאינו תובעו אין עלי...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 23, 2019 2:45 am
פורום: חנוכה
נושא: מה עושים במסיבת חנוכה?
תגובות: 4
צפיות: 1016

Re: מה עושים במסיבת חנוכה?

מהר"ח או"ז סי' מא: לשון אבא מארי זצ"ל. פעם אחת היינו מסובין בבית המשתה בחנוכה ובתוך הסעודה אמרתי אחשוב דבר חידוש בהלכה ובא ללבי והקשיתי אהא דאמר הרי זה גיטך על מנת שלא תיכנסי כל ל' יום לבית פלוני הרי זה גט. ואמאי הוי גט הא מתנה על מה שכתוב בתורה? שאם פלוני יחלה או אחד מבני ביתו אי אפ...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 23, 2019 2:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆
תגובות: 235
צפיות: 30095

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆

סידור רס"ג אף הוא צריך לעבור עריכה חדשה מהיסוד, כפי שהוכיח א. ארליך בכתב העת פעמים 121 מעמ' 67 ואילך בטו"ט ודעת " לחקר נוסח התפילה בסידור רב סעדיה גאון ". (הטענה העיקרית בקיצור: בנוסחה הנדפסת חלו ידיים, ולפני מהדיריו האחרונים לא עמדו קטעי הגניזה העשויים לשפוך אור רב על הנוסחה המ...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 23, 2019 2:38 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אתנן ותנאי
תגובות: 4
צפיות: 142

Re: אתנן ותנאי

מענין לענין,
מה פירוש המילולי של "על מנת"? מאיזה לשון זה נגזר?
אני מנסה להבין למה -להלכה- "כל האומר על מנת כאומר מעכשיו", ואילו שאר לשונות התנאים לאו כמעכשיו.
על ידי עושה חדשות
א' יוני 23, 2019 2:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב השבת הלוואה בלי תביעה
תגובות: 2
צפיות: 55

חיוב השבת הלוואה בלי תביעה

זכורני שיש באחרו' שדנו בכיו"ב.
אדם לווה כסף מחבירו, והלה אינו תובעו אף שהגיע כבר זמן הפירעון, (ועכ"פ בסתם הלוואה ל' יום).
האם הלווה מחוייב לחזר אחר המלווה כדי לפרוע את החוב, או שהחיוב הוא רק במקרה של תביעה?
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 21, 2019 3:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 723
צפיות: 89898

Re: השוואות...

מנחות דט"ו ואמאי לימא קל וחומר ומה (תודה) המפגל אין מתפגל הבא לפגל ולא פיגל אינו דין שלא יתפגל ומי אמרינן קל וחומר כי האי גוונא והתניא מעשה באחד שזרע כרמו של חבירו סמדר ובא מעשה לפני חכמים ואסרו את הזרעים והתירו את הגפנים ואמאי לימא קל וחומר הוא ומה האוסר אינו נאסר הבא לאסור ולא אסר אינו דין של...
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 20, 2019 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: זכר ונקיבה בקרבנות
תגובות: 7
צפיות: 360

Re: זכר ונקיבה בקרבנות

האם מצינו טעמא דקרא למה קרבן יכול לבוא בשותפות, ואילו מנחה לא?
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 19, 2019 2:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכן נכתב ב'עמוד העבודה'
תגובות: 2
צפיות: 81

Re: היכן נכתב ב'עמוד העבודה'

בהודעה פרטית הופניתי (לאחר זמן) לעיין במצו"ב.

יסוד האמונה.PDF
(283.54 KiB) הורד 16 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 19, 2019 2:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוקים בדיני ממונות
תגובות: 28
צפיות: 1251

Re: חוקים בדיני ממונות

כעת מצאתי את שאהבה נפשי.

ספר הזכות מסכת גיטין דף לח עמוד א
...ואף על פי שמקצת חכמים מתעקשים בזה, ואומרים דגלויי דעתא עדיף מתנאי שאינו כפול, שי"ל אילו הוציא הדבר כשפירשו היה מוציאו כהלכה, דבר שאינו הגון אמרו, שדיני ממונות אין לתלותן בגזירות הכתוב, אלא דברים שהדעת נוטה לדין הם...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 19, 2019 2:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בגדרי אונאה לקרקעות
תגובות: 3
צפיות: 95

Re: בגדרי אונאה לקרקעות

הופניתי לעיין בנתיבות רכז,י, וכן בערוה"ש שם סעיף יז. (ובודאי יש לחלק).
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 19, 2019 2:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בהבנת דין מחודש בגירושין על תנאי
תגובות: 3
צפיות: 96

Re: עזרה בהבנת דין מחודש בגירושין על תנאי

ר' טעלזער, אני מכיר את מה שציינת, ועדיין לא הונח לי.
(הרשב"א בתש' תש"ז כפי המופיע לפנינו, אינו שייך לענין).

ר' עזריאל, זאת הקושיא.
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 18, 2019 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בהבנת דין מחודש בגירושין על תנאי
תגובות: 3
צפיות: 96

עזרה בהבנת דין מחודש בגירושין על תנאי

שו"ת הרא"ש כלל מה סימן כו; ראובן גרש את אשתו על מנת שלא תנשא לשמעון אם יכול לבטל תנאו אחר כך או לא, מהו שיחזור ראובן ויטלו הימנה ויתננו לה בלא שום תנאי ויבטל תנאי הראשון. תשובה לבטל התנאי אינו יכול, כיון שנתנן הגט בתנאי אין יכול לבטלו. ובנטילת הגט ממנה וליתנו לה פעם אחרת אין תקנה כי כבר א...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 18, 2019 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בגדרי אונאה לקרקעות
תגובות: 3
צפיות: 95

בגדרי אונאה לקרקעות

שמעתי מעשה שהיה. יהודי עולה מצרפת ביקש למכור את דירתו בארץ ישראל, הוא התייעץ עם שמאי בנוגע למחיר הראוי לדירה שלושה חדרים, קיבל את המלצתו ומכר את הדירה במחיר תואם. אלא שבצרפת מנין החדרים בדירה אינו כולל את הסלון, ואילו כאן בארץ, דירה כמו שהוא מכר נחשבת בעלת ארבעה חדרים, והמחיר שונה בהתאם. כך יצא שדיר...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 18, 2019 2:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 435
צפיות: 50528

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

בקצרה, הוא הופך את התנאי והמעשה מהמקובל.

-

תוספות ר"י הזקן, על הגליון במס' קידושין דף סו. ד'שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא' ל"מ כנגד עדים.
כמדומני יחיד בראשונים.
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 18, 2019 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 80
צפיות: 1284

Re: אם כעבדים

וכבר זכרו כאן שלשון עבדים לא נזכר בתורה במפורש כסיבת חובתנו לשום מצווה, אלא בהקשר של מניעת קנייננו לאחרים בממכרת עבד. וזו נראית לי ראיה פשוטה שאין התיאור של עבדים מרכזי כלל ביחס שלנו לעבודת השם. ומה דעתך על דברי חז"ל בפרשתינו, כפי שציטטתי בתחילת ההודעה הראשונה? אם אכן לשם כך התורה שבכתב מדגישה...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 18, 2019 12:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: עיצה, מנהג, מעלה / חיוב, הלכה, הכרח
תגובות: 49
צפיות: 4765

Re: עיצה, מנהג, מעלה / חיוב, הלכה, הכרח

על מילוי הפה בשחוק, (הובא לעיל), ראיתי כעת עוד מקורות. דרך פקודיך הקדמות הקדמה ו - אסור למלאות שחוק פיו בעוה"ז, שנאמר [תהלים קכו ב] אז ימלא שחוק פינו [ברכות לא א]. הנה לפי מה שכתבתי לעיל דכל מקום שאמרו אסור העובר לדבריהם עבריין נקרא, ואפשר פסול לעדות מדבריהם, ובפרט דאפשר הוא לאו מדברי קבלה דאסמ...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 18, 2019 12:16 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: נטילת לולב שלא אחרי תפילת שחרית
תגובות: 21
צפיות: 3060

Re: נטילת לולב שלא אחרי תפילת שחרית

יפה. אך מניין שיש לומר הלל סמוך אחרי שחרית? העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה השני מתקיע ובשעת ההלל הראשון מקרא את ההלל [ראש השנה פ"ד מ"ז]. ראיתי ידיעה מענינת, ויש בה גם לענין השייכות בין ההלל לשחרית בדוקא. ז"ל ספר הבתים - כתב הרב הנגיד, ומה שאמרו שאם לא אמר על הניסים אין מחזירין...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 16, 2019 6:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 80
צפיות: 1284

אם כעבדים

הריני מצרף לעיונכם מקבץ קצר (מדגמי) של ציטוטים מתוך המקורות. למה מזכירים יציאת מצרים על כל מצוה ומצוה משל למה הדבר דומה למלך שנשבה בן אוהבו וכשפדאו לא פדאו לשום בן חורין אלא לשום עבד שאם יגזור ולא יהיה מקבל עליו יאמר לו עבדי אתה כיון שנכנס למדינה אמר לו נעול לי סנדליי וטול לפני כלים להוליך לבית המרח...
על ידי עושה חדשות
ש' יוני 15, 2019 10:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשרת הדברות
תגובות: 20
צפיות: 2153

Re: עשרת הדברות

היו כמה אשכולות בזה בעבר http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=5101&p=42267&hilit#p42267 http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=10711&p=117344&hilitp117344 http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=18360&p=177586&hilitp177586 http...
על ידי עושה חדשות
ש' יוני 15, 2019 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 435
צפיות: 50528

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

ראב"ן קידושין - ותנאי קודם למעשה אם יעברו הוא התנאי ונתתם להם הוא המעשה, הן קודם ללאו אם יעברו הוא הן אם לא יעברו לאו, ותנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר התנאי בעברת כל חלוץ ומעשה ונתתם להם את ארץ הגלעד, והמעשה אפשר לקיים ע"י שליח שעל ידי יהושע נתן להם את הגלעד, וה"נ הרי את מקודשת לי הוא ת...
על ידי עושה חדשות
ש' יוני 15, 2019 9:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רצון התורה בדיני טומאה
תגובות: 40
צפיות: 3680

Re: רצון התורה בדיני טומאה

פירוש המשנה להרמב"ם, הקדמה לסדר טהרות - ...הרי תורה בסתם הוא הדיון בטומאה וטהרה וידיעת משפטיהן. וכך אמרו עוד בטומאות ובטהרות הן הן גופי תורה, ומדוע לא? והן הסולם לרוח הקדש כמו שאמרו טהרה מביאה לידי קדושה וכו'. דהיינו, טהרה מטומאת מת או שרץ וכד', (לימוד ההלכות או קיומם בפועל), עליהם נאמר טהרה מ...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 14, 2019 3:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפני מה האש שורפת / טעמי המצוות
תגובות: 2
צפיות: 98

מפני מה האש שורפת / טעמי המצוות

אם יש כבר אשכול מתאים, נא לצרף. כתב ג"א שליט"א; בין תבין כי לבקש טעם מפני מה החזיר אסור, הוא כמו לבקש טעם מפני מה האש שורפת. והרי מצוותיה של תורה הם הם השרשים, ומה לי מאמר יהי אור, ומאמר לא תאכל כל תועבה. ומה נואלו מבקשי טעמים, לומר שהחזיר מזיק לאוכליו, והלא מי עשה את החזיר שיזיק, הלא אני...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 14, 2019 2:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: זבחים צא. לברכת היין לא אהנאי
תגובות: 1
צפיות: 114

זבחים צא. לברכת היין לא אהנאי

...ואף ע"ג דמוספין קדישי אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאי ת"ש מוספי שבת קודמין למוספי ראש חודש אטו ראש חודש למוספין דידיה אהני למוספי שבת לא אהני תא שמע מוספי ראש חודש קודמין למוספי ראש השנה אע"ג דראש השנה קדשה אטו ראש השנה למוספי דידיה אהני למוספי ראש חודש לא אהני ת"ש ד&q...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 14, 2019 1:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקרבת התמידין במקדש האם היו לשם של שחר ושל בהע"ב?
תגובות: 9
צפיות: 574

Re: הקרבת התמידין במקדש האם היו לשם של שחר ושל בהע"ב?

הגריז הק' (כמדומני שהוא בספר משמר הלוי באריכות ועי' עוד בשאר ספרי בית מדרשו של הגריז) על הא דתמיד קודם למוסף דמהו תמיד ומהו מוסף הרי יש עולה ועולה וכן מוסף שבת קודם לשל יום טוב וכו' ועוד קושיות כהנה עד"ז ומבאר שמכאן מוכח ששם הקרבן הוא תמיד ומוסף וכו' אם אפשר לפרט עוד למי שאינו מכיר, אז במה באמ...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 14, 2019 9:54 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 145
צפיות: 19308

Re: ◆ אלון בכות ◆

יונת אלם כתב:ברוך דיין האמת הרב רבי מאיר הכהן מונק זצ"ל המנהל האגדי של 'תורת אמת' בבני ברק

מצער לשמוע. יהי זכרו ברוך.

הרצאות בעניני חינוך

שיעורים לילדים
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 14, 2019 1:21 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אתנן ותנאי
תגובות: 4
צפיות: 142

אתנן ותנאי

רד"ק הושע פרק ב פסוק יד
אתנה - לפי שהמשילה לזונה קרא הטוב ההוא אתנה כמו אתנן זונה וענינה כמו תנאי ושרשה תנה והאל"ף נוספת, וי"ת אתנה יקר, וזכר הגפן והתאנה כי הענבים והתאנים מיטב מאכל האדם אחר התבואה וכבר זכר ולקחתי דגני בעתו:

בבקשה אם מישהו יכול לבאר לי את ענין התנאי והאתנן.
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 12, 2019 12:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדשים קלים אינם באים על חטא - רמב"ן ור"א
תגובות: 6
צפיות: 645

Re: קדשים קלים אינם באים על חטא - רמב"ן ור"א

עכ"פ, מהי נקודת החילוק השורשית בין קדשי קדשים לקדשים קלים, אשר ממנה יוצאים כל חילוקי הדינים?
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 10, 2019 2:45 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה
תגובות: 30
צפיות: 1832

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

בערוה"ש הנ"ל כתב:ושמעתי שכבר הרעיש על זה אחד מגדולי הדור בדור שלפנינו
האם ידוע מי הרעיש בזה?

עבור לחיפוש מתקדם