החיפוש הניב 6479 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ו' יוני 22, 2018 12:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' רפאל שמואלביץ ר"י מיר
תגובות: 65
צפיות: 6999

Re: הגאון ר' רפאל שמואלביץ ר"י מיר

לרגל השלושים, הוציאו בני המשפחה קובץ משיחותיו בעניני אגדה. (אולי יש אפשרות להשיגו להעלאה כאן?) ראיתי שם שדן על הידוע לומר כי "לא המספר זוכה בגורל אלא האדם", דא"כ השורף שטר לוטו של חבירו, (והלך חבירו וקנה אחר), והתברר בהגרלה שהמספר הראשון עלה בגורל, דלכאו' חייב לשלם (גרמא/גרמי, עכ&quo...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 22, 2018 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד המעיד על כשרות המקווה
תגובות: 3
צפיות: 75

עד אחד המעיד על כשרות המקווה

מונח אצלי מכבר כדבר פשוט, שאם יש לפנינו מקווה, ואין ידוע האם נעשה כראוי מתחילה והוא כשר או שהוא שאוב וכד' והוא פסול, ובאו טמאים וטבלו בו, ואח"כ בא עד אחד והעיד שאכן המקווה כשר מתחילתו, אזי להסוברים שעדות עד אחד לא מועילה כנגד חזקה-איתחזק, יהיה הדין שמכאן ולהבא המקווה כשר, ויטהרו הטובלים בו מעתה...
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 21, 2018 8:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי השם במקצת החפץ מהני?
תגובות: 7
צפיות: 168

Re: שינוי השם במקצת החפץ מהני?

רון כתב:האם אין זה השבר קטן של הרמב"ם או פירות שהרקיבו מקצתן?
יש לטעון דדברי הרמב"ם שייכי דוקא בשינוי לגריעותא ולא בשינוי למעליותא.
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 21, 2018 2:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בהשגת קטע טקסט מספר...
תגובות: 7
צפיות: 630

Re: עזרה בהשגת קטע טקסט מספר

אולי יש למישהו טקסט של 'קדמת העמק' להנצי"ב. (לשימוש פרטי בלבד).
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 21, 2018 2:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 990
צפיות: 87401

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

האם יש כתובת מייל של הרב משה יוסף שיינערמאן בעמח"ס אוהל משה? בפרטי כמובן.
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 21, 2018 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 642
צפיות: 47745

Re: השוואות...

בעל המאור תחילת פ"ב בכתובות, (לא הובא עד עתה?) -

התם אין שור שחוט לפניך פי' גבי הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים חזקה דממונא מרעא ליה לדיבורא דידה כי היכי דמרעא ליה לשחיטה חזקת איסור שהבהמה עומדת בה בחייה עד שיודע לך במה נשחטה.

ועי"ש עוד בחי' הרמב"ן.
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 19, 2018 7:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 48
צפיות: 530

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

אני לא בקיא בסוגיות, תגידו האם זה משפיע -
לכאו' ההוזלה לא ניתנת בעבור הקדמת המעות, והעירייה לא מתכננת להרויח בזה משהו, אלא זה נעשה במטרה לזרז את הרישום המוקדם, כדי להיערך מראש כראוי עם צוות ותוכניות וכד'. זה סיבה להקל?
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 19, 2018 7:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רובא דאיתא קמן וחזקה מה עדיף?
תגובות: 6
צפיות: 173

Re: רובא דאיתא קמן וחזקה מה עדיף?

הרבה ראש' שסוברים גם בדעת רבנן דר"מ דאמרי' סמוך מיעוטא לחזקה,
א"כ בהכרח שהעדיפות של רוב מחזקה נמצאת עכ"פ ברובא דאית"ק, ושם ל"א 'סמוך'.
(לא בדקתי בפנים כעת האם הגרא"ז מתייחס לזה).
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 19, 2018 7:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 48
צפיות: 530

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

תודה לכם.
התכוונתי לשאול משהו מעשי, לא תיאורטי.
אולי מישהו יכול להועיל בזה?
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 19, 2018 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 48
צפיות: 530

חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

מחיר הרישום לקייטנות בגנים בירושלים הוא 280 שח, ולנרשמים ומשלמים מוקדם עד תאריך פלוני - 260 שח.
האם יש בזה חשש ריבית?
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 19, 2018 1:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות מז: מצוה הבאה בעבירה
תגובות: 8
צפיות: 742

Re: ברכות מז: מצוה הבאה בעבירה

אם זכרוני אינו בכזיב, הראשונים גורסים בדברי הגמ' בסוכה לה' א' בטעמא דאתרוג של עורלה פסול מדין מצוה הבאה בעבירה ויש בזה אריכות ועוד חזון למועד בלי נדר ערוך לנר מסכת סוכה דף ל עמוד א בגמרא אלא לאו משום דהוי לי' מצוה הבאה בעבירה. הרמב"ם הל' לולב (ריש פ"ח ה"א) כתב דבין גזול ובין של אשרה ...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 19, 2018 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: "ודאי נגע" בהלכות חזקה
תגובות: 5
צפיות: 131

Re: "ודאי נגע" בהלכות חזקה

כמעט שעברתי עד שמצאתי וכו'
מצו"ב אולי יועיל אי פעם גם לאחריני.
ודאי נגע - דרך משפט.pdf
(4.01 MiB) הורד 9 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 18, 2018 11:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: זבחים כה: יש בגר בקבר?
תגובות: 5
צפיות: 130

Re: זבחים כה: יש בגר בקבר?

הגמ' העמידה נידון איך יתכן שהשחיטה תהיה בגיל שנה והזריקה בשנתיים, וע"ז תי' דמנין השנים הוא לפי שעות.

ואני הק' שואל, על כבש שמת בתוך שנתו, כאשר עובר אח"כ עוד שנתיים וחצי, הוא נחשב בן שלש? בגמרא מבואר שכן, וזאת היא השאלה מהו טעם הדבר.
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 18, 2018 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה
תגובות: 20
צפיות: 462

קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה

משכח"ל בפשיטות שאדם מת אחרי הביאה עוד קודם שנקלט הזרע, ואח"כ נקלט ונתעברה ונולד וכו', ומסתמא מקיים בזה פ"ו. אע"פ שהכל תלוי בחייו, שהרי אם מתו בניו בחייו אינו מקיים כלום (מעתה), ואם מתו אחרי מיתתו לא התבטלה מצוותו. ומן הסתם דובר בפוס' על הפרייה מלאכותית, להסוברים שמקיים בזה פ"...
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 18, 2018 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "ודאי נגע" בהלכות חזקה
תגובות: 5
צפיות: 131

Re: "ודאי נגע" בהלכות חזקה

אני עדיין זקוק לעבודה בסיסית מסודרת על הענין. כן, זה החזו"א שהגביל את זה לטומאה בלבד, וצ"ע - מהריטב"א יבמות סט שכ"כ על ביאת פסול, מהרשב"א במשמרת שכ"כ על רוב מצויין אצל שחיטה מומחין, מהרמב"ן במלחמות קידושין שכ"כ על יצאתה מליאה, ואולי עוד. ומצד שני, (וכמו שהק' ה...
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 18, 2018 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: "ודאי נגע" בהלכות חזקה
תגובות: 5
צפיות: 131

"ודאי נגע" בהלכות חזקה

יש חידוש של הרמב"ן ושא"ר שאין חזקת טהרה אלא למי שהוא בספק נגיעה בטומאה, אבל מי ש"ודאי נגע" והספק הוא האם היה אותו דבר טמא או לא, בזה אין חזקה. זכרוני מכזב בי כעת, ואשמח לעזרתכם בכמה דברים פשוטים. 1. מי אומר (אולי חזו"א?) שזה דין מסויים רק בטומאה ולא בשאר דברים? 2. איך זה יסת...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 17, 2018 11:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: זבחים כה: יש בגר בקבר?
תגובות: 5
צפיות: 130

זבחים כה: יש בגר בקבר?

תניא שה תמים זכר בן שנה שיהא תמים ובן שנה בשעת שחיטה בקבלה בהולכה בזריקה מנין ת"ל יהיה כל הוייותי' לא יהיו אלא תם ובן שנה וכו' ומי איכא מידי דבשעת שחיטה בן שנה בשעת הולכה וזריקה בן שתים אמר רבא זאת אומרת שעות פוסלות בקדשים. לא הבנתי, האם אחרי השחיטה כשכבר הבהמה אינה חיה, עדיין יש משמעות במה שעב...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 17, 2018 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ישים על לבו שיהיה לו בן אולי יהיה חכם וגדול בישראל
תגובות: 11
צפיות: 727

Re: ישים על לבו שיהיה לו בן אולי יהיה חכם וגדול בישראל

חשבתי מקור לרמב"ם. לש' הפס' הוא "בַּבֹּקֶר זְרַע אֶת זַרְעֶךָ וְלָעֶרֶב אַל תַּנַּח יָדֶךָ כִּי אֵינְךָ יוֹדֵעַ אֵי זֶה יִכְשָׁר הֲזֶה אוֹ זֶה וְאִם שְׁנֵיהֶם כְּאֶחָד טוֹבִים", ודרשו חז"ל היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו וכו', המבואר כאן שיש ענין בהעמדת בנים שהוא תלוי במ...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 17, 2018 11:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2476
צפיות: 375302

Re: בשורת ספרים חדשים

ראיתי בחנות הוצאה חדשה של חידושי הגר"ח על הרמב"ם, מהדורת המאור-הרב ביטון.
לא הספקתי להזין עיני, אם מישהו יכול לסקור קצת.
על ידי עושה חדשות
א' יוני 17, 2018 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 449

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

לגבי השאלה הפותחת: אכן בגוף הסברא יש להאריך הרבה, רק אומר הנלענ"ד בקצרה. מלווה שאינה כתובה בתורה היא חוב גמור מצד עצם הדבר, ואינה באה מכח התביעה על המעשים וכדומה, כי אם מכח המציאות הנקראת ממוני גבך, וכעי"ז בכל חניכה דאית ליה. לעומ"ז לחייב את המזיק זה אינו מושכל פשוט מעצם התפיסה הממוני...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 17, 2018 4:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3198
צפיות: 236528

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני זקוק לצילום של ספר מעשה רוקח, הלכות טריפות דיני המסס שער ג, הוצאת מכון זכרון אהרן. תומ"ר.
על ידי עושה חדשות
א' יוני 17, 2018 2:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 48
צפיות: 1048

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

האם יש מקור כלשהו ב'נגלה' שקורח התכוין בכלל לשם-שמים?
האם לכה"פ הוא הצהיר כך, או שאפילו זה לא?
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 15, 2018 1:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה דרך שלילה
תגובות: 14
צפיות: 407

Re: חזקה דרך שלילה

איך שלא יהיה, עצם הדבר שה'שיבת ציון' הכליל את החזקות האלו (פות"ז, מעיזה) בתוך הרשימה, זה אכן חידוש.

נזכרתי עוד אחד מעניין. בתורא"ש חולין די"א - חזקה שהחוטאים לא התכפרו, בספק שעיר המשתלח.
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 15, 2018 9:04 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מדוע ברכת 'רצה' נחשבת ברכת הודאה
תגובות: 11
צפיות: 199

Re: מדוע ברכת 'רצה' נחשבת ברכת הודאה

אבודרהם כ' (וכן בס' המנהגות) -
וא"ת הלא ברצה ושים שלום מבקש הוא פרס מרבו כמו באמצעיות. וי"ל שאינו דומה. כי אמצעיות הם צרכי האדם, וג' אחרו' כולם כבוד הקדוש ברוך הוא כגון העבודה שנעבדנו. וכן ההודאה זו היא כבודו וכן השלו'. ועוד כבוד הוא לרב שהרבים צריכין לו.
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 14, 2018 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה על הצד
תגובות: 17
צפיות: 722

Re: חזקה על הצד

ומענין לענין, לא הבנתי את דברי הנצי"ב כאן, מהיכן המציא מקור לדין 'חזקה שלא נתבררה בשעתה'. ובגבינות פליגי התוס' והרמ"א ז"ל בסברא אחרת דכו"ע מודי בחזקה דאינו מבוררת לאו חזקה היא ומקורה מתוספתא טהרות (פ"ז) לענין קבר הנמצא ברה"ר אלא מטעם רובא יש לומר דהשתא יצאה מרובה דבהמו...
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 14, 2018 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבוי מים בנטילה וטבילה
תגובות: 3
צפיות: 170

Re: ריבוי מים בנטילה וטבילה

שו"ר את דברי הגאון ר' איתמר שליט"א -
הרב גרבוז - מקואות ידים.PDF
(235.53 KiB) הורד 15 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 8:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהר"י אסאד על מסכת חולין
תגובות: 1
צפיות: 84

Re: מהר"י אסאד על מסכת חולין

והאם זאת תלייה סבירה למצוא טעות משותפת בשלושת הספרים הנ"ל? (שורש הענין, התוס' ושא"ר הוכיחו מהגמ' בחולין די"א שחזקה שלא נתבררה בשעתה אינה חזקה, ולכן בפרה אדומה ועדים זוממים מוכח דין רוב. אמנם התוס' בנדה והרוקח והתרומה והמרדכי העתיקו את הראיה גם מקו' הגמ' שם ממכה אביו. ושם הנידון הוא בכ...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 8:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהר"י אסאד על מסכת חולין
תגובות: 1
צפיות: 84

מהר"י אסאד על מסכת חולין

שו"ת יהודה יעלה א-יו"ד-פ
לכן האמת אהוב כי דברים הללו בשיבוש נכתבו במרדכי ובספר התרומה ובס' הרוקח מאיזה תלמיד טועה. ובחידושי חולין י"א הארכתי בישוב דברי המרדכי.
האם יש בנדפס דבר כזה?
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 8:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ואותי לא נאמר אלא ואת שמואל
תגובות: 5
צפיות: 163

ואותי לא נאמר אלא ואת שמואל

א"ר אלעזר בשם ר' יוסי בן זמרא אף שמואל רבן של נביאים היה מתנבא ולא היה יודע מה היה מתנבא וישלח ה' את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל, ואותי לא נאמר אלא ואת שמואל.

א. למה נקרא שמואל (כאן ובעוד מקומות) רבן של נביאים?
ב. האם זה מצוי עוד שהנביא מזכיר את עצמו בגוף שלישי?
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 7:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כלל גדול יהיה לך בקנינים...
תגובות: 2
צפיות: 209

Re: כלל גדול יהיה לך בקנינים...

ואגב דברי הגראמ"ה, האם כאשר אדם אומר "אני מבטיח לך", (שבלשון בני אדם זה סיבה יותר להאמין, ולא יאמרו כך בשקר אלא הרמאים הגמורים), זה באמת יותר 'מחייב'?
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 7:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבוי מים בנטילה וטבילה
תגובות: 3
צפיות: 170

ריבוי מים בנטילה וטבילה

על המרבה מים בנטילת ידים נאמרו שבחים רבים ונתברך בהרבה ברכות,
ולא מצינו כזאת בטובל במקווה גדול יותר. מה טעם הדבר?
(והאם טבילת ידים דומה בזה לנטילה או לטבילה).
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 7:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פתרון חידה בשואל ומשיב ויקץ עמינדב
תגובות: 14
צפיות: 1153

Re: פתרון חידה בשואל ומשיב ויקץ עמינדב

אגב, אגדה מוזרה במדרשי תימן -


מדרש הביאור - לא ידעתי.png
מדרש הביאור - לא ידעתי.png (24.44 KiB) נצפה 262 פעמים

מאור האפלה - לא ידעתי.png
מאור האפלה - לא ידעתי.png (24.87 KiB) נצפה 262 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 7:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעה בדבר משנה - שיעור הגבול
תגובות: 4
צפיות: 138

טעה בדבר משנה - שיעור הגבול

ראיתי מי שציין -

דרכי חושן הגר''י סילמן.png
דרכי חושן הגר''י סילמן.png (14.29 KiB) נצפה 138 פעמים


באמת מה שיעור הגבול, וכיצד יתכן להחליט מהי טעות במשנה כאשר אין שיעור גבול.
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 7:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה למשה וזאת הברכה
תגובות: 11
צפיות: 622

Re: תפילה למשה וזאת הברכה

על הביטוי "מאה ברכות" ראה כאן -
אחרי מאה ברכות.PDF
(527.34 KiB) הורד 13 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 7:27 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: קצב הלימוד של דורינו - המצאה של הדור האחרון?
תגובות: 19
צפיות: 872

Re: קצב הלימוד של דורינו - המצאה של הדור האחרון?

גם על המהריל"ד הרי סיפרו שלימוד הדף הראשון של מסכת ב"ב נמשך כמה חודשים(!)
(אם מדברים על מסכת בשלוש שנים, וכולה נלמדת ע"י הרב בשיעוריו, עדיין זה יותר מהר מהמקובל היום - דף בשבועיים במקרה הטוב).
לכאו' יהיה לתועלת אם מישהו כאן יעשה סדר בכל הענין מבחינה היסטורית, עד כמה שאפשר.
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה דרך שלילה
תגובות: 14
צפיות: 407

Re: חזקה דרך שלילה

תודה לכולכם, אשריכם. אף אני אכתוב קצת ידיעות בענין, (וידידי שליט"א עזרני), חלקם שייכות במישרין וחלקם בעקיפין. על חזקה שאין בבית בחמץ, כמדומני מבואר בסוגיות (ד"ט) שאי"ז רק שהבית הוא 'בדוק' לגבי תקנ"ח של בדיקת חמץ, אלא גם כלפי ספק דאו' שנכנס חמץ לבית, דמוקמינן הבית בחזקתו שאין בו ח...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 12, 2018 11:06 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: קצב הלימוד של דורינו - המצאה של הדור האחרון?
תגובות: 19
צפיות: 872

Re: קצב הלימוד של דורינו - המצאה של הדור האחרון?

אוסיף עוד חידה מעין הראשונה.
כמה זמן ארך לימוד של מסכת ממוצעת בזמנו של רבינו בצלאל אשכנזי, אצל "גדולי עולם ראשי ישיבות"?
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 12, 2018 7:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כלל גדול יהיה לך בקנינים...
תגובות: 2
צפיות: 209

כלל גדול יהיה לך בקנינים...

עיון בשני פרטים, סביב דברי החזו"א הידועים, חו"מ סי' כב, בשם אביו. כלל גדול בקנינים.png א. הוא מביא את דברי הגראמ"ה כסייעתא, ולכאו' לא כתב שם דבר בענין מהות הקנינים שע"י מעשה. צירפתי את דברי הגראמ"ה, גם לצורך בירור הפרט הנ"ל, וגם כדי לשתף אתכם בדברים הנפלאים המבוארים שם....
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 12, 2018 7:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יהודי מדאו' גוי מדרבנן
תגובות: 38
צפיות: 1919

Re: יהודי מדאו' גוי מדרבנן

(לא עברתי על כל האשכול) בספר "יורה דעה" ראיתי שכתב סברא מעניינת, שכדי שיחול הגירות צריך שיהיה התהליך ע''פ ההלכה בשלימות, ועל כן אם אין טבילתו כשרה מדרבנן, גם מדאו' אינו גר!.. אין הספר בפני כדי להביא ציטוט מדוייק. למי שזה חשוב, הנני מצטט לשון הספר (רסח' אות ב'): אם בטבילת הגר יש חציצה דרבנ...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 12, 2018 7:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 193
צפיות: 8395

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

מהו פסק ההלכה ע"פ התורה במקרה של הכנר?

עבור לחיפוש מתקדם