החיפוש הניב 6227 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ד' מרץ 21, 2018 6:52 pm
פורום: פסח
נושא: מצות מצוה - אפייה בער"פ
תגובות: 19
צפיות: 900

Re: מצות מצוה - אפייה בער"פ

שאלה קטנה, ז"ל שבלי הלקט - ובדברי הגאונים ז"ל מצאתי מצה הנאפת קודם ארבעה עשר כדי לאכול אותה בלילי חובה נראה שוודאי כשרה ויוצא בה ידי חובתו אך משום חבובי מצוה בשעתה אין לי להקדים ולאפות קודם חצות וראיה לדבר מיוצאי מצרים שלא אפו המצות מראש חודש אף על פי שנצטוו על פסח מצות ומרור מאז אלא המתינ...
על ידי עושה חדשות
ד' מרץ 21, 2018 6:22 pm
פורום: פסח
נושא: מים שלנו דוקא?או כל מים קרים?
תגובות: 13
צפיות: 599

Re: מים שלנו דוקא? או כל מים קרים?

תשובות והנהגות ח"ב סי' רל - שאלה: בדרום אפריקא אם צריך מים שלנו לאפית מצות ... אמנם אין דעתי לשנות כאן כמלא נימא, ושואבים גם כאן מים שלנו כמו בכל העולם, וכשם שאני מתנגד להניח המים במקרר אף שאז קר מאד, כי מבואר במהר"ם חלוואה שם ששהייה כל הלילה אינו מפני חום המים וקרירותם, אלא כל שהמים יוצאי...
על ידי עושה חדשות
ד' מרץ 21, 2018 5:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 95
צפיות: 629

Re: דעת הראב"ד המאמין בהגשמה

תוכן כתב:בהתאם לגישת הרמב"ם שואלים הראשונים, איך אפשר לבורא שישמע את התפילות בכלל, הרי אין נקודת מגע כלל בין הבורא לנברא, ומה מחבר ביניהם, ותירצו מה שתירצו.
תוכן כתב:הדיבור על זה הוא לא שטות גמורה, עובדא היא שהראשונים דנים בשאלה איך אפשר לבורא שהוא מופרש ומובדל לשמוע תפילה מבעלי חומר וגשם.

א. תציין בבקשה מקורות.
ב. מישהו מהם עונה כמו רג"נ?
על ידי עושה חדשות
ד' מרץ 21, 2018 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה
תגובות: 27
צפיות: 1837

Re: האם הקב"ה מקיים מצוות?

והנה בסוכה ד"ל אי' "ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מאי דכתיב כי אני ה' אהב משפט שונא גזל בעולה משל למלך בשר ודם שהיה עובר על בית המכס אמר לעבדיו תנו מכס למוכסים אמרו לו והלא כל המכס כולו שלך הוא אמר להם ממני ילמדו כל עוברי דרכים ולא יבריחו עצמן מן המכס אף הקדוש ברוך הוא אמר אני ה' ...
על ידי עושה חדשות
ד' מרץ 21, 2018 2:35 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: רננו צדיקים אינו מן המזמור
תגובות: 16
צפיות: 1286

Re: רננו צדיקים אינו מן המזמור

ובנותן טעם להעתיק מש"כ הלבוש באורח חיים סימן רפא לגבי פסוד"ז של שבת - ...ואומרים אחריו המזמור הסמוך לו מיד בסימן קל"ו, והוא הלל הגדול שיש בו כ"ו כי לעולם חסדו כנגד כ"ו דורות שהיו מבריאת עולם עד דור מתן תורה, וכולם לא נתקיימו בעולם אלא בחסדו של השי"ת בלא התורה, כי אין ק...
על ידי עושה חדשות
ד' מרץ 21, 2018 8:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ההזדקקות לחידוש של משנה, מראה שיש כאן הו"א 'רצינית'?
תגובות: 3
צפיות: 77

Re: האם ההזדקקות לחידוש של משנה, מראה שיש כאן הו"א 'רצינית'?

רבינו פרץ בבא קמא דף ב.jpg
רבינו פרץ בבא קמא דף ב.jpg (29.34 KiB) נצפה 53 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' מרץ 21, 2018 8:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכינרת נחשבת למים חיים או כמי גשמים
תגובות: 22
צפיות: 854

Re: שתיית מי הכנרת בפסח

הרב דוב ליאור דן בשאלה זו (שו"ת דבר חברון ב, תפא) והביא כמה טעמים מדוע אין לחשוש: א. מניחים שאם נזרקו פתיתי לחם לכנרת כבר אכלום דגים. ב. הריטב"א (ע"ז עג ע"א) מחדש לענין יין נסך, שאם נשפך ממנו לתוך מיכל ענק של יין - כל היין אסור, אך איסור זה הוא רק בתלוש: "והא דקתני מים במים...
על ידי עושה חדשות
ג' מרץ 20, 2018 10:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוונה לעיכובא בברכה ראשונה
תגובות: 44
צפיות: 2906

Re: כוונה לעיכובא בברכה ראשונה

סעדיה כתב:נפק"מ לברכת מגן אבות.
שערי זבולון - מגן אבות.PDF
(335.11 KiB) הורד 3 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' מרץ 20, 2018 11:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות חדשות
תגובות: 110
צפיות: 7874

Re: מצוות חדשות

רמב"ן פרשת אמור -
וטעם מקראי קדש - שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו, כי מצוה היא על ישראל להקבץ בבית האלהים ביום מועד לקדש היום בפרהסיא בתפלה והלל לאל בכסות נקיה, ולעשות אותו יום משתה...
על ידי עושה חדשות
ג' מרץ 20, 2018 11:26 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: נהנו מסעודתו של אותו רשע - זוהמא בקבלת השפע
תגובות: 11
צפיות: 1009

Re: נהנו מסעודתו של אותו רשע - זוהמא בקבלת השפע

נתקלתי בקושיא של אחד הראשונים, ויש בזה נפקותא בביאור הענין. קשיא לי אני הסודר הא דגרסינן במדרש משלי א"ר מאיר שאלני ר' דוסתאי מן כוכבא אמר לי מהו ובטן רשעים תחסר, אמרתי לו גוי אחד היה בעירינו ועשה סעודה לכל בני העיר וזימנני עמהן והביא לפנינו מכל מה שברא הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית, ולא היה שו...
על ידי עושה חדשות
ג' מרץ 20, 2018 11:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע כדברי תפילות
תגובות: 7
צפיות: 155

Re: קריאת שמע כדברי תפילות

ראיתי חידוש נפלא השייך לעניננו קצת -

מהר''ם שיק - קרי''ש כתפילה.png
מהר''ם שיק - קרי''ש כתפילה.png (123.81 KiB) נצפה 25 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' מרץ 20, 2018 10:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: יותר מחומש - שלא לשמה
תגובות: 15
צפיות: 777

Re: יותר מחומש - שלא לשמה

שייך קצת, וצ"ע. תשובות והנהגות כרך א סימן צח - חז"ל החמירו להתפלל בציבור דוקא, שאז תפלה של אדם נשמעת, ומדינא חייבין לילך עד שיעור מיל (שו"ע סימן צ' סעיף ט"ז) וכן חייב לנסוע בשיעור זמן מיל להשיג תפלה בציבור והחיוב בנסיעה בזמן בשיעור הילוך מיל היינו מצד הזמן, ואף באופן דעולה לו כמה...
על ידי עושה חדשות
ג' מרץ 20, 2018 2:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 634
צפיות: 43313

Re: השוואות...

וְכִי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ וּנְטַעְתֶּם כָּל עֵץ מַאֲכָל וַעֲרַלְתֶּם עָרְלָתוֹ אֶת פִּרְיוֹ. רַבִּי זְרִיקָא אוֹמֵר אֵין עֵץ הָאָמוּר כָּאן אֶלָּא עֵץ הַגָּפֶן. אִם אֵינָן כּוֹרְתִין אֶת עֵץ עָרְלָתוֹ, כָּל הַפֵּרוֹת שֶׁהוּא עוֹשֶׂה עוֹלְלוֹת קְטוּפִין וְלֹא טוֹבִים לַמַּרְאֶה, וְנִפְסָל יֵינוֹ מֵעַ...
על ידי עושה חדשות
ג' מרץ 20, 2018 1:46 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הדר קבלוה - העיתוי המדוייק
תגובות: 13
צפיות: 1156

Re: הדר קבלוה - העיתוי המדוייק

חכ"א הוסיף לי: סנהדרין דצ"ז רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין אמר ליה רבי יהושע אם אין עושין תשובה אין נגאלין אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב נראה שהאיזכור של המן איננו לדוגמא בעלמא, אלא כך היה המעשה עם המן ע...
על ידי עושה חדשות
ב' מרץ 19, 2018 1:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על טורטיות wraps
תגובות: 39
צפיות: 2116

Re: ברכה על טורטיות wraps

מן הסתם זהה למה שהתפרסם במוריה:
ברכת ה'טורטייה' וגדר פהב''כ.pdf
(92.94 KiB) הורד 11 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' מרץ 19, 2018 1:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור המילה 'דאוונען' - יארציי"ט
תגובות: 41
צפיות: 2793

Re: מקור המילה 'דאוונען' - יארציי"ט

מטעמים.png
מטעמים.png (33.75 KiB) נצפה 27 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' מרץ 19, 2018 12:49 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה
תגובות: 207
צפיות: 15623

Re: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה

בשב"ק התפללתי עם חסידי ביאלא, וראיתי בסידורם בברכות השחר: 'שלא עשני עכו"ם'... וכל אותו יום לא פסק פי מחוכא. כן היא לשון שו"ע (או"ח סי' מ"ו ס"ד) צריך לברך בכל יום שלא עשני עובד כוכבים וכו' יש ספק שזה נוסח של הצנזור? (לא בנוגע לראשי-תיבות, כי אם לעצם החלפת 'גוי' ב'עובד כ...
על ידי עושה חדשות
ב' מרץ 19, 2018 12:13 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: דקדוקים בתפילה
תגובות: 71
צפיות: 5184

Re: דקדוקים בתפילה

גם קשור -
דברי חפץ תמוז תשנח.pdf
(195.64 KiB) הורד 4 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' מרץ 19, 2018 12:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע כדברי תפילות
תגובות: 7
צפיות: 155

Re: קריאת שמע כדברי תפילות

מה באמת אפשר ליישב את הערת הגרי"ז?

רח''א טורצין בשם הגרי''ז.png
רח''א טורצין בשם הגרי''ז.png (26.08 KiB) נצפה 78 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' מרץ 19, 2018 10:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה
תגובות: 5
צפיות: 111

Re: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה

החזו"א המצויין לעיל, או"ח קלז-ה - ועיקר שם לבטלה הוא דאורייתא כדאמר תמורה ג' ב', נדרים ז' ב', ח' ב', אלא כל שאומר דרך הודאה לד' אין איסור מה"ת אלא שחכמים קבעו בברכות גדרים שאין ראוי למסור הדבר לכל אדם שיזכיר השם בכל עת, וכדאמר ברכות ל"ג א' דהמברך ברכה שא"צ עובר משום ל"ת...
על ידי עושה חדשות
ב' מרץ 19, 2018 9:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה
תגובות: 5
צפיות: 111

Re: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה

ישר כוחכם. ...ותדע, דאי לא תימא הכי, ודאי דהיה צריך ליטול בלא ברכה כמו אם נסתפק לו בשאר ימים אם נטל לולב, וכמו במסופק בספירה דסופר בלא ברכה. ואף דספק קרא קריאת שמע אינו חוזר וקורא למאן דאמר קריאת שמע דרבנן בברכות דף כ"א [ע"א], ע"ש, הוא מטעם דקריאת שמע אדעתא דחוב, איסורא אית ביה, כמו ב...
על ידי עושה חדשות
ב' מרץ 19, 2018 9:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב
תגובות: 14
צפיות: 220

Re: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב

תודה רבה לכולכם.

(לא היה מזיק בכלל,
אם בין החברים כאן היה מישהו שהוא מורה הוראה מוסמך,
רצוי לרוב אחיו,
ומוכן לענות על שאלות כאלו בשמו המלא,
ונימוקיו עימו).
על ידי עושה חדשות
א' מרץ 18, 2018 11:36 am
פורום: פסח
נושא: חצי מצה כשירה וחצי פסולה - תרתי דסתרי
תגובות: 5
צפיות: 417

Re: חצי מצה כשירה וחצי פסולה - תרתי דסתרי

בנידון של הבהמות מקראקא וכו', אם יש לפנינו שתי חתיכות מאותה בהמה, אחת קבוע ואחת פריש, אז אחת מותרת באכילה ואחת אסורה. זאת למרות שלפי האמת שתיהם שוות לפסול או לכשרות. ולכן כל מי שבא לאכול, חייב לבחור את החתיכה שנפסק עליה להכשר (מצד רוב), ולא לאיסור (מצד קבוע). אבל נניח שיש כאן חולה שיב"ס, שהוא ח...
על ידי עושה חדשות
א' מרץ 18, 2018 11:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה
תגובות: 5
צפיות: 111

מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה

רשאי אדם (וכך ראוי) להתפלל לה' בכל עת שיחפוץ, בשפתו ובלשונו, או בלשונות שתיקן לו החיד"א וכדומה, שבח הודאה בקשה וכו', אבל אם הוא מסיים את תפילתו במילים ברוך אתה ה' וכו', בזה הוא הפך את הכל לברכה לבטלה. הדוגמא - אדם שרוצה להתפלל באמצע היום, ומשתמש בנוסח של אהבה רבה / אהבת עולם, אם אינו משתמש בחתי...
על ידי עושה חדשות
ש' מרץ 17, 2018 11:07 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לשון נקייה: 'ביעים' במקום 'ביצים'
תגובות: 12
צפיות: 250

Re: לשון נקייה: 'ביעים' במקום 'ביצים'

איי הים ביצה.png
איי הים ביצה.png (131.73 KiB) נצפה 133 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' מרץ 17, 2018 10:02 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הוספת "ולכפרת פשע" במוסף בר"ח בשנת העיבור
תגובות: 2
צפיות: 482

Re: הוספת "ולכפרת פשע" במוסף בר"ח בשנת העיבור

יש"כ. וע"ע - viewtopic.php?t=24718#p248935

-

האם יש הנוהגים להוסיף 'ולכפרת פשע' בכל השנה המעוברת דהיינו מניסן עד ניסן?
על ידי עושה חדשות
ש' מרץ 17, 2018 9:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פוגרומים
תגובות: 29
צפיות: 755

Re: פוגרומים

על ידי עושה חדשות
ש' מרץ 17, 2018 9:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איסור הליכה לבתי הדין הרבניים הפועלים לפי חוקי המדינה
תגובות: 30
צפיות: 1754

Re: איסור הליכה לבתי הדין הרבניים הפועלים לפי חוקי המדינה

על בית הדין לערעורים, ועל הגרי"ש אלישיב,
שמעתי שבאמת הגרי"ש לא היה מבטל שום פס"ד של ב"ד אחר, אא"כ היה סובר שזה טעות בדבר משנה.
ולכן הרבה פדרי"ם שהוא חתום בהם, אינם משקפים כלל את שיקול דעתו.
על ידי עושה חדשות
ה' מרץ 15, 2018 8:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב
תגובות: 14
צפיות: 220

ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב

שאלה פשוטה ומצויה.
מרתיחים מים במיחם, ולעיתים מוזגים מהם על משקה חלבי,
באותם מים עצמם משתמשים אח"כ לתבשיל בשרי,
או שבפעם אחרת מוזגים את הרותחים שבקומקום לתוך תבשיל בשרי.
מה דין הניצוק? זה גורם בליעות וכד' בכלי או עכ"פ במים עצמם?
על ידי עושה חדשות
ה' מרץ 15, 2018 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת כלים - זהירות מהרשת!
תגובות: 6
צפיות: 181

Re: טבילת כלים - זהירות מהרשת!

לענין כתב:אלא בכל פעם שאוכל אצל בני משפחה-שכנים-חברים-אולמי שמחות-מסעדות שהכלים שבהם נטבלו בכזה מקוה, הוא עובר על איסור תורה!!! וצריך לברר הדבר בכל פעם ופעם
הפיסקה הזו מחודשת, לא מוסכם בכלל שיש איסור על האורח.

אבל כדאי לדון על גוף ההערה, כי לא שמעתי מזהירים ע"ז, בלתי היום.
על ידי עושה חדשות
ד' מרץ 14, 2018 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קניית דירה מכונס נכסים, מותר? ראוי?
תגובות: 10
צפיות: 557

Re: קניית דירה מכונס נכסים, מותר? ראוי?

ושאלה אחרת,
אדם קונה דירה, הוא מברר שהיא רשומה בטאבו על שם המוכר,
אבל הרי הוא לא מברר האם היא באמת שלו בד"ת,
מצוי מאד שהמוכר זכה בה ע"י ירושת הבת - לדוגמא,
אז על מה נסמכים? יאוש בקרקע בנשתקע שם הבעלים? או מה?
על ידי עושה חדשות
ד' מרץ 14, 2018 6:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ל. - שונא גזל בעולה
תגובות: 6
צפיות: 518

Re: סוכה ל. - שונא גזל בעולה

הגמרא דנה בסיבת הדבר שהקב"ה שונא גזל בעולה, ומביאה משל. למה הדבר דומה? למלך שכשעבר במכס, שילם, למרות שכל המיסים מגיעים לכיסו, בכדי לחנך את עמו לשלם מכס. והנמשל, הקב"ה אומר, אל תביאו לי גזל, ואל תגזלו אחד את השני. מישהו כאן הבין את הדמיון לאשורו? במשל, המלך עשה פעולה מסוימת - שאותי לא משכנ...
על ידי עושה חדשות
ג' מרץ 13, 2018 11:22 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: כפילות בנוסח הקדיש של בני עדות המזרח
תגובות: 11
צפיות: 209

Re: כפילות בנוסח הקדיש של בני עדות המזרח

ובנוסח אשכנז בברכת המזון -
הוא יגמלנו לעד לחן ולחסד ולרחמים ולרווח הצלה והצלחה ברכה וישועה נחמה פרנסה וכלכלה ורחמים וחיים ושלום וכל טוב.
שמת לב?
על ידי עושה חדשות
ג' מרץ 13, 2018 10:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "חסיד אומות העולם" למי שמציל יהודי ואינו שומר שבע מצוות
תגובות: 11
צפיות: 614

Re: "חסיד אומות העולם" למי שמציל יהודי ואינו שומר שבע מצוות

אם כבר,
גוי שאינו מאמין כלל בבורא-עולם, אבל הציל יהודים ממיתה או עשה עימם חסד, יש לו איזה קיבול שכר בעוה"ב? (מקורות).
על ידי עושה חדשות
ג' מרץ 13, 2018 2:36 am
פורום: פסח
נושא: מרור פחות מכזית
תגובות: 3
צפיות: 146

Re: מרור פחות מכזית

על ידי עושה חדשות
ב' מרץ 12, 2018 10:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8564
צפיות: 472955

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מרדכי השלם - בבא קמא (מ"י) סימן קמד, בבקשה.
על ידי עושה חדשות
ב' מרץ 12, 2018 2:22 pm
פורום: פסח
נושא: גרעינים לבנים אסורים משום קיטניות?!
תגובות: 6
צפיות: 698

Re: גרעינים לבנים אסורים משום קיטניות?!

האם יש שאוסרים אכילת אבטיח/מלון בפסח, מחמת הגרעינים שבהם?
על ידי עושה חדשות
ב' מרץ 12, 2018 2:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ייתכן ולחם תעשייתי איננו חמץ?
תגובות: 12
צפיות: 733

Re: האם ייתכן ולחם תעשייתי איננו חמץ?

ברזילי כתב:צריך גם למצוא פירוש מציאותי לדין של מי פירות אין מחמיצין
יש משהו?

עבור לחיפוש מתקדם