החיפוש הניב 6366 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 8:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 19
צפיות: 239

Re: בלעך או פלטה.

ועדיין לא ראיתי התייחסות לחומרא החדשה שהמצאתי לעיל,
כמדומני שלא עמדו בזה, ומאידך יש אכן טעם גדול לחשוש.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 8:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב ה'תוכן' לרגל הולדת בנו
תגובות: 22
צפיות: 344

Re: מזל טוב לרב ה'תוכן' לרגל הולדת בנו

לא ברירא כ"כ מתוכן ההודעות דלעיל האם כבר הוכנס בברית או עדיין לא.

ועכ"פ אצטרף למברכים את ידידנו היקר שדבריו בכל עת מלאי תוכן וטעם,
שיזכה לרוב נחת יהודית מבנו הנולד לו, יגדל הילד בתורה וירא"ש כראוי, ויצליח בכל מעשיו.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 8:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו
תגובות: 31
צפיות: 432

Re: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו

מזל טוב וברכת ה' לידידינו החכם וכל משפחתו.
רוב נחת וסיעתא דשמיא, דורות ישרים ומבורכים בשמחה ורוב טובה.

מה למעשה, בחתונה יעמידו תרנגול לפני הדרשן?
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 12:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל
תגובות: 37
צפיות: 3168

Re: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל

קו ירוק כתב:רשום אצלי:
...וידוע שהחזו"א נהג לעצמו כך לחומרא, אבל פ"א נסע ברכב למצוות סנדקאות מחוץ לתחום ביוט"ש של סוכות תש"י לקיבוץ חפץ חיים, לברית המילה של הרב אריה ב"ר סנדר ז'ק בן קרובתו...

ושמעתי מן היודעים שהיתה שם הטעייה, ולא ידע מעיקרא דאיירי בריחוק י"ב מיל.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 12:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמים שרש"י מביא שמועה מפיהם
תגובות: 80
צפיות: 4880

Re: חכמים שרש"י מביא שמועה מפיהם

כידוע נחלק רש"י עם רבותיו, ר"י הלוי ור"י ממגנצא, אודות הבהמה שנאבדה ריאתה קודם בדיקה, רש"י התיר למרות שהם אסרו. ובשו"ת רש"י סי' נט כותב רש"י שאינו חוזר בו מן ההיתר, כי הוא "נתלה באילן גדול רבי' יעקב בר' יקר ואף כי לא שמעתי מפיו דבר זה מ"מ לבי וסברתי והבנת...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 12:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אזהרות רבנו אליהו הזקן <זיהוי רבותינו בעלי התוס'>
תגובות: 48
צפיות: 3915

Re: יומא ח: אזהרות רבנו אליהו הזקן <בעלי התוס' במס' יומא>

יומט מב: תוד"ה שחיטה. ואמר לי מורי הרב ר' שמואל בר שלמה בשם הר' יוסף קלצון זצ"ל. לגבי ר' יוסף מקלצון יש בידינו קובץ בכת"י שנערך על ידי נכדו (ספק אם נעתק על ידו), בו הוא מציין: "ואני הצעיר יוסף בר נתנאל נכדו של רבינו הרב ר’ יוסף קלצון איש ירושלים אשר הלך לארץ הצבי המעתיק לפי אומד...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 12:05 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הניגון הידוע ששר אברהם בן אברהם בעת מיתתו
תגובות: 45
צפיות: 842

Re: הניגון הידוע ששר אברהם בן אברהם בעת מיתתו

ועכשיו כבר מתאים להזכיר את הדו"ד שבין הגר"ח קנייבסקי להגרח"מ שטיינברג,
האם שירת הלויים היתה במנגינה או רק אמירה בטעמים.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 19
צפיות: 239

Re: בלעך או פלטה.

למי שנוקט (כמש"כ לעיל) שהשהייה והחזרה על פלטה חשמלית יש בהם מקום גדול לקולא, לכאו' נפקא נמי חומרא. באם כבתה הפלטה באמצע השבת, כגון אם קפץ החשמל וכד', ובאים ליתן את הסירים שהיו מונחים עליה אצל אחד השכנים שיש לו 'בלעך', דלכאו' הוי איסור גמור, ולא התקיימו כאן תנאי חזרה כלל להתיר העברה שכזו. חוששים...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 21, 2018 8:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הניגון הידוע ששר אברהם בן אברהם בעת מיתתו
תגובות: 45
צפיות: 842

Re: הניגון הידוע ששר אברהם בן אברהם בעת מיתתו

גם בספר של הרב אליאך 'אבי הישיבות' יש תוים לכמה ניגונים, ו'חסל' ביניהם. הגרמש"ש, יש הרבה כאן - http://www.kolhalashon.com/New/Shiurim.aspx?Lang=Hebrew&Path=Hebrew|TehilimTfilot|R1442-2 הרב שושן, כאן - https://jmusic.me/?s=%D7%9C%D7%95%D7%99+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7+%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%9F ...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 21, 2018 8:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 19
צפיות: 239

Re: בלעך או פלטה.

מצד הלכות שהייה וחזרה ודאי הפלטה החשמלית עדיפה, שאין בה חשש חיתוי, ולא מיחזי כמבשל.
אבל הבלעך ותיק יותר, חסכוני בממון, ואם לא מחוברים לגנרטור - אז בו אין חשש מעשה שבת.
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 18, 2018 3:03 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: פירוש קל על מגילת רות
תגובות: 2
צפיות: 189

Re: פירוש קל על מגילת רות

תמסור למחבר את תודתי והערכתי.
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 18, 2018 8:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 42
צפיות: 531

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

אשריכם תלמידי חכמים!
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 17, 2018 12:21 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שני חזלים שקבלת התורה בכל שנה מחדש.
תגובות: 7
צפיות: 1005

Re: שני חזלים שקבלת התורה בכל שנה מחדש.

דבר נאה, מתורתו של הרמ"א:

תורת העולה ב-יב.png
תורת העולה ב-יב.png (63.35 KiB) נצפה 108 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 16, 2018 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום המצוות בארץ ישראל - גם ללא הקדושה!
תגובות: 4
צפיות: 404

Re: קיום המצוות בארץ ישראל - גם ללא הקדושה!

אעתיק תחילה את לש' הרמב"ן בפ' אחרי, בו הוא מרחיב ומעמיק ביסוד הנ"ל, ואשאל אח"כ שאלה קטנה. רמב"ן ויקרא פרק יח (כה) ותטמא הארץ ואפקוד עונה עליה ותקיא הארץ - החמיר הכתוב בעריות, בעבור הארץ שתטמא בהן ותקיא הנפשות העושות. והנה העריות חובת הגוף ואינן תלויות בארץ, אבל סוד הדבר בכתוב שאמ...
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 16, 2018 7:50 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: 'אש מלחכת כנתינתן מסיני'
תגובות: 6
צפיות: 110

Re: 'אש מלחכת כנתינתן מסיני'

יש"כ.

עדיין לא נתבאר מה השייכות בין חריזה מתורה לנביאים ונביאים לכתובים, ובין ריתחת פלפול חידושי תושבע"פ.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 15, 2018 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחון יהודי ארץ ישראל בעזרת מעצמות העולם מיד צורריהם - חסרי אמנה?
תגובות: 13
צפיות: 388

Re: בטחון יהודי ארץ ישראל בעזרת מעצמות העולם מיד צורריהם - חסרי אמנה?

ההוא גברא כתב:אאל"ט רבנו אברהם בן הרמב"ם כתב בשם אביו שאלמלא סיפא דקרא "ומן ה' יסור לבו" כמעט כולנו היינו בכלל "ארור הגבר אשר יבטח באדם", שאין לך אדם שאינו בוטח במשהו באדם אחר. השותף בשותפו, האשה בבעלה וכו'.
יש"כ.

המספיק - לולי יסור ליבו.png
המספיק - לולי יסור ליבו.png (31.41 KiB) נצפה 112 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 15, 2018 10:57 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: "זמן הבאת ביכורים"
תגובות: 7
צפיות: 187

Re: "זמן הבאת ביכורים"

גם לא שמעתי, אבל רח"פ בפרשת אמור מקשה למה אומרים זמן מ"ת ולא אומרים זמן הבאת ביכורינו.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 15, 2018 4:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב וכו' האם ה"ה בשאר מצוות?
תגובות: 24
צפיות: 1640

Re: העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב וכו' האם ה"ה בשאר מצוות?

חפץ חיים - תורה אור פרק י ואף המצות שא"א לקיימן בגלות כגון המצות התלויות בארץ ותלויות בבנין בית המקדש רצון השי"ת שנתעסק בלימוד הלכותיהן ויחשב לנו גם כן כאלו קיימנו אותם במעשה כיון שאנו לומדין אותן ומשתוקקין בלבבנו לקיימן וכמבואר לענין קרבנות להדיא ונשלמה פרים שפתינו וה"ה בשאר המצות ש...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 14, 2018 8:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 42
צפיות: 531

גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

מכבר אני מתחבט בשאלה זו, אשמח לעזרתכם. אדם טמא הלך לטבול במקווה, וידוע לו כי אכן טבל כדין, אלא שהוא יודע ג"כ שבאותו יום הוא נגע שוב בטומאה, אבל אינו זוכר האם קדמה טומאה לטבילה ואז הוא טהור, או להיפך ואז הוא טמא. אותה שאלה באדם טהור, שביום אחד הוא גם טבל במקוה וגם נגע בשרץ, בהפרש של זמן כל שהו, ...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 14, 2018 8:00 pm
פורום: עזר אחים
נושא: שאלות לחזרה ע"פ אלו מציאות
תגובות: 1
צפיות: 98

שאלות לחזרה ע"פ אלו מציאות

האם יש ברשות אי מי שאלות חזרה על כל הפרק,
עבור ילד. על הגמרא לבד.
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 14, 2018 7:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת
תגובות: 24
צפיות: 1676

Re: המהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת

עוד משהו -

ספר הקנה.png
ספר הקנה.png (36.13 KiB) נצפה 41 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' מאי 13, 2018 12:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאכלות אסורות / איסורי ביאה
תגובות: 11
צפיות: 677

Re: מאכלות אסורות / איסורי ביאה

אגב, ז"ל המורה, ח"ג פל"ה: הכלל התשיעי כולל שאר העבודות הכוללות המעשיות כתפלה וק"ש ושאר מה שספרנום בספר אהבה מלבד המילה, ותועלת זה הכלל היא מבוארת שהוא כלו מעשים שמחזקים הדעות באהבת השם יתעלה ומה שצריך שיאמן בו ושייוחס אליו... הכלל הארבעה עשר כולל המצות הנתלות באסור קצת הביאות, וה...
על ידי עושה חדשות
ש' מאי 12, 2018 11:28 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: טבילה במקווה לשבועות
תגובות: 68
צפיות: 4135

Re: טבילה במקווה לשבועות

כך כ' הגר"י הלל שליט"א בשו"ת וישב הים, שמי שלא אומר תיקון ליל שבועות, לשם מה אכל מצה ומרור? (אולי זו לשון חריפה מדי, אך כך זכור לי בערך) ...ומכל זה תבין שאין דברים אלו של לימוד התיקון והטבילה שבאשמורת, תלוים בסברות כרסיות או ברצון כל אחד ח"ו, אלא שעל דרך הסוד הם הכרחיים ומחוייבי...
על ידי עושה חדשות
ש' מאי 12, 2018 9:29 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ידיעה חשובה בהגדרת 'וידוי'
תגובות: 6
צפיות: 880

Re: ידיעה חשובה בהגדרת 'וידוי'

בביאור ענין וידוי מעשרות,
ראיתי כעת בספורנו פ' כי תבוא שכתב כך:
בערתי הקדש מן הבית. בחטאינו ובעונות אבותינו הוסרה העבודה מהבכורות אשר להם היו ראויות תרומות ומעשרות כאמרו ואטמא אותם במתנותם בהעביר כל פטר רחם וזהו וידוי מעשר שהזכירו רז"ל.
על ידי עושה חדשות
ש' מאי 12, 2018 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטחת דברים כלפי מעלה
תגובות: 11
צפיות: 329

Re: הטחת דברים כלפי מעלה

בדברי הרמב"ם נראה שיש חילוק 'איך' אומרים.

פיה"מ מע"ש פ"ה -
...הלוים שהיו אומרים כל יום בשעת קריאת השיר על הקרבן עורה למה תישן ה', השתיקם מכך ובטל אמירת דבר זה, מפני שהיו אומרים אותו כאלו תובעים מה' יתעלה שבחו וצועקים אליו, וזה לא יאות כלפי הבורא ישתבח.
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 11, 2018 4:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חילול שבת כדי להציל מ'גילוי'
תגובות: 2
צפיות: 163

Re: חילול שבת כדי להציל מ'גילוי'

כוונתי בזה,
מפני המבואר בחולין ט: דע"י חזקה יש להתיר איסורי גילוי,
ואף לאביי שאמר שם דחמירא סכנתא וכו' ומסקי' כוותיה,
מ"מ מבו' בדברי הרשב"א דבחזקה גמורה היה מודה להקל.
וע"פ ההנחה הנ"ל אולי א"ש קצת.
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 11, 2018 3:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מגרע הניסים ומגביר הטבע
תגובות: 45
צפיות: 3333

Re: מגרע הניסים ומגביר הטבע

שלא באותו ענין ממש, ראיתי כעת דבר בכתבי הסבא מקעלם, והנחתיו כאן.

הסבא מקעלם - ברוך שלא הייתי בתוך הכתונת.png
הסבא מקעלם - ברוך שלא הייתי בתוך הכתונת.png (103.88 KiB) נצפה 41 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 11, 2018 3:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "האדם" במשנה כולל גוי?
תגובות: 9
צפיות: 626

Re: "האדם" במשנה כולל גוי?

על בן נח אם נברא בצלם, ראיתי היום -

בן נח בצלם.png
בן נח בצלם.png (76.98 KiB) נצפה 84 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 11, 2018 3:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראש חודש
תגובות: 29
צפיות: 2091

Re: ראש חודש

הסבא מקעלם - ראש חודש.png
הסבא מקעלם - ראש חודש.png (206.37 KiB) נצפה 48 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 11, 2018 3:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים
תגובות: 87
צפיות: 6904

Re: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים

חידוש מעניין מופיע בסוף שו"ת מהרי"ל דיסקין, הנה:

מהרי''ל דיסקין - כף זכות.png
מהרי''ל דיסקין - כף זכות.png (232.2 KiB) נצפה 50 פעמיםוקדם לו בקצרה הסמ"ק, מצוה רכה -
ואמרינן (שבועות ל') כי בכלל זה לדון חבירו לכף זכות שמתוך שידונו לכף זכות יחשוב אין חוטא רק אני וישוב לבוראו פן יכריע כל העולם לחובה
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 11, 2018 9:01 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆
תגובות: 174
צפיות: 17233

Re: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆

עושה חדשות כתב:האם יש בנמצא תמונות של הסבא מנובהרדוק? והסבא מקעלם?

אין כזה דבר? אולי ציור?
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 10, 2018 11:22 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת 'תהילים' בחודש אלול
תגובות: 4
צפיות: 556

Re: אמירת 'תהילים' בחודש אלול

לומד_בישיבה כתב:וידוע שמרן הגרי"ז היה אומר ביום הראשון דר"ה כל העת תהלים באומרו כשעיירה בוערת אומרים תהלים.הגריז תהילים רה.pdf
(201.57 KiB) הורד 8 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 10, 2018 8:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על סמך מה קובעים שלאדם מסוים יש דין 'רודף'?
תגובות: 24
צפיות: 343

Re: על סמך מה קובעים שלאדם מסוים יש דין 'רודף'?

יש דיון על "רודף ברשות",
כי אמנם 'עובר' הרודף באונס הוי רודף, אבל אדם המזיק באונס חייב וברשות פטור.
עי' קצת כאן - viewtopic.php?f=17&t=25089
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 10, 2018 8:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר
תגובות: 61
צפיות: 1109

Re: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר

ומ"מ, הרי אין יום שעובר בלי שלובשים טלית גדול של צמר, (היינו הנשואים לכה"פ), ומה שיעור החומרא ללבוש גם ט"ק צמר?
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 09, 2018 11:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.
תגובות: 56
צפיות: 3374

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

אני ממש משתומם עליך ופשוט כדבריהם. שהרי עכשיו כך הדין שהאדם חייב מיתה. רק אם יודע שהם רשעים ומחייבים אותו מיתה שלא כדין אז מסתמא מותר וחייב לעשות טצדקי. לפי האמת הם עלולים לחייב אותו מיתה שלא כדין לגמרי, אם כי לא בזדון. הן מחמת פסלות העדים שאינה ידועה להם, והן מחמת ידיעות נוספות שיודע הדיין והם אינ...
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 09, 2018 8:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆
תגובות: 174
צפיות: 17233

Re: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆

האם יש בנמצא תמונות של הסבא מנובהרדוק? והסבא מקעלם?
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 09, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.
תגובות: 56
צפיות: 3374

Re: אוהב שלום ורודף שלום (בעניני פקו"נ ורודף) מאת הרב פוגל-להורדה.

אסור לאחר להתחתן עמה, ובניה ממזרים. כנלע"ד לפו"ר, ובעניותי איני רואה בזה בעיה. לאט לאט אני עומד על דעתך. אולי יום יבוא ונהיה באותו צד. ידיד, מה דעתך על דברי האגרו"מ דלהלן? אבל הנראה לע"ד דכיון דמדינא אין האשה נאמנת לומר טמאה אני לך מהא דמשנה אחרונה סוף נדרים מטעם דאפשר שעיניה נת...

עבור לחיפוש מתקדם