החיפוש הניב 6006 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
א' דצמבר 17, 2017 1:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 7
צפיות: 197

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

גם באבידה נאמר הכלל של "באיסורא אתא לידיה", (ואם לא כפי' הרמב"ן שזהו משום דהוי ברשותו של הבעלים, אז זה אותו כלל כמו בגזילה). האם באבידה מועיל שינוי רשות, (להסוברים דענין שינוי רשות הוא לאפוקי מסברת באיסורא וכו'), ודאי שלא. אז מה החילוק?
על ידי עושה חדשות
א' דצמבר 17, 2017 1:12 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 281
צפיות: 8841

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

פעם בעת שיעורו בפונבז' לצעירים, נתגלגלו הדברים לסוגיית חזרת הש"ץ, אחד הבחורים סיפר כי אצל הגרמי"ל, ראש הישיבה השני, ניתן לראות הקשבה מוחלטת מתחילת החזרה ועד סופה. הגראי"ל הקשיב בשימת לב, ובאותו היום, מיד כשהתחיל הש"ץ את החזרה, סובב הגראי"ל את הסטנדר לכיוון הגרמי"ל, לרא...
על ידי עושה חדשות
א' דצמבר 17, 2017 1:04 am
פורום: חנוכה
נושא: קרואי מועד חנוכה - להורדה
תגובות: 3
צפיות: 239

Re: קרואי מועד חנוכה - להורדה

בעמוד פח - והנה פשוט שאם הדליק במקום הרוח ולא כבתה, ואח"כ פסק הרוח, י"ל דלא מהני, דמה שלא כבתה אין זה מכשיר את מעשיו, כיון שהדליק שלא במקומו, ואח"כ הוא דולק ממילא, וחסר מעשה הדלקה, וכן אם דלק במקום הרוח זמן שיעור המצוה, י"ל דמ"מ לא מהני, שה"ז שלא כפי תקנת חכמים, וצ"...
על ידי עושה חדשות
ש' דצמבר 16, 2017 11:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 281
צפיות: 8841

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

אולי אי מי יעלה כאן רשימה של אלו שציוו שלא להספידם ולתארם, ובפרט אם הוסיפו בזה נימוק,
וכמדומני שיש כאלו להיפך, שציוו להזדרז בהספדם.
(הנתיבות בצוואתו, מזרז שלא יתעצלו בהספדו כלל, ומאידך מבקש שישמיטו תוארים מהמציבה).
על ידי עושה חדשות
ש' דצמבר 16, 2017 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 49
צפיות: 2703

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

רבי יעקב עדס - קובץ תורני הבאר.png
רבי יעקב עדס - קובץ תורני הבאר.png (48.91 KiB) נצפה 26 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' דצמבר 16, 2017 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ותן טל ומטר לברכה
תגובות: 26
צפיות: 1327

Re: ותן טל ומטר לברכה

הגרב''צ פלמן.png
הגרב''צ פלמן.png (23.53 KiB) נצפה 20 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' דצמבר 11, 2017 10:39 pm
פורום: חנוכה
נושא: מהי הסתירה המדוברת?
תגובות: 9
צפיות: 341

Re: מהי הסתירה המדוברת?

משברי ים גלגל החוזר.PDF
(194.5 KiB) הורד 26 פעמים

הגראב''פ.PDF
(378.59 KiB) הורד 23 פעמים

וכאן אכן דובר.
על ידי עושה חדשות
ש' דצמבר 09, 2017 7:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2698
צפיות: 172184

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

משנה ראשונה בתלמודם של תנאים אחרונים,
הקטע העוסק ב"שואל שלא מדעת".
עדיף בפרטי.

תודה מראש.
על ידי עושה חדשות
ש' דצמבר 09, 2017 7:30 pm
פורום: חנוכה
נושא: קרואי מועד חנוכה - להורדה
תגובות: 3
צפיות: 239

Re: קרואי מועד חנוכה - להורדה

נתמלא הבית אורה, יש"כ.
על ידי עושה חדשות
ש' דצמבר 09, 2017 7:15 pm
פורום: חנוכה
נושא: חנוכה - ממוות לחיים
תגובות: 5
צפיות: 195

Re: חנוכה - ממוות לחיים

פי' אחר על הקל-וחומר לענין חנוכה, תמצא כאן, "שאפילו פרעה לא גזר על המצות ויוון הרשעה גזרה".
על ידי עושה חדשות
ש' דצמבר 09, 2017 7:12 pm
פורום: חנוכה
נושא: הגר"א וייס- למה רוב הראשונים לא הקשו את קושית הבית יוסף?
תגובות: 64
צפיות: 4598

Re: הגר"א וייס- למה רוב הראשונים לא הקשו את קושית הבית יוסף?

ה"מתקדמים לתקופת בריסק":
(רשימה חלקית)
מאירי.
תורא"ש / גי' תוס'.
נמוק"י.
כלבו / ארחות חיים.
צרור החיים.
המאורות.
רבי יצחק סגי נהור.
ספר קושיות.
מהרז"ך.
ב"י ושאר נו"כ.

תמשיך לבד את הרשימה -
http://www.hebrewpublishing.com/pdf/yem ... 20_NEW.pdf

חנוכה שמח.
על ידי עושה חדשות
ש' דצמבר 09, 2017 7:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 617
צפיות: 38536

Re: השוואות...

עלי תמר ברכות פרק ז - ואין תימר אין למדים אזוב וכו'. באבות פ"ג ומניין אפילו שלשה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם, שנאמר ואגודתו על ארץ יסדה, כ"ה גירסת רש"י המאירי הרשב"ץ והרע"ב במגן אבות ועוד כמה ראשונים, עיין במד"ש. ופירושו ואגודה הוא שלשה שכן מצינו באגודת אזו...
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 06, 2017 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ ברשותו לענין 'שלא כדרך'
תגובות: 4
צפיות: 106

Re: חמץ ברשותו לענין 'שלא כדרך'

סעדיה כתב:עי' בקרואי מועד (גרנט) עמ' קט"ז

יש"כ. תירוצו מסתבר, ומהגרי"ג אדלשטיין שמעתי פעם ג"כ דברים כעין זה. ונסתלקה הקושיא.
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 06, 2017 10:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הריגת אנשי שכם
תגובות: 36
צפיות: 1491

Re: הריגת אנשי שכם

הרבנים: עקביה, יושב סתר, סגי נהור,
הרי זה בערך מה שכתוב ברמב"ן בפרה"ש פרק לח פסוק כד. לא כך?
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 06, 2017 10:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 392
צפיות: 26787

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

מה פשר החידוש הזה - ובמשאת משה שם כ' שאם הלוקח חזר ופייס למכרו בדמים יצאו הקהל ולמד מזה לגוזל אתרוג מן חבירו ונטלו ביום טוב ובמועד פייסו ומחל לו מהני המחילה למפרע ע"ש ובבר"י הביא ראיה לזה ממ"ש בא"ח וכל בו בשם הראב"ד שהיה קונה אתרוג משלו כו' וגם ראיה מהחולץ כו' ע"ש עיין ...
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 06, 2017 8:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ ברשותו לענין 'שלא כדרך'
תגובות: 4
צפיות: 106

חמץ ברשותו לענין 'שלא כדרך'

קו' פשוטה שהתעוררה לי, בטח כבר עמדו עליה, אשמח אם תציינו. הראשו' דנים למה המקדש אשה באיסוה"נ אינה מקודשת, והרי מותר לה להשתמש בזה "שלא כדרך הנאה", ותי' בזה כמה תי', או שזה כבר פחות משו"פ, או בגלל האיסור מדרבנן, או שהקידושין עצמם הרי הם הנאה, ועוד. אבל ק', למה אמרו ש"חמץ-בפס...
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 06, 2017 2:16 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הקצות החושן
תגובות: 41
צפיות: 3381

Re: הקצות החושן

מתוך הקד' לבוש מרדכי על ב"ק - ...ועל כן רק על ידי פלפול התלמידים, פלפול כזה שיהיה רק בנוי לקנות ידיעת ותמצית הדברים, ולהבין הסברא הנכונה, לא פלפול שיהיה בנוי לומר דבר חריפות שהוא רחוק מנקודת האמת, אך פלפול שיהיה בנוי להתקרב לאגרא דשמעתא סברא, וכפלפול אשר הורו לנו רבותינו הקצות והנתיבות, אשר עלי...
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 06, 2017 2:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: מלכים ומלחמות
תגובות: 4
צפיות: 127

Re: מלכים ומלחמות

לא שאלתי מה הסמכות, והאם זו מצוה או רשות,
שאלתי מה הופך מריבה בין קבוצות אנשים ל'מלחמה',
ומה מגדיר איש חזק ומוביל קבוצה ל'מלך'.
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 06, 2017 2:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: י"ג העקרים המנוסחים בסידורים
תגובות: 26
צפיות: 3256

Re: י"ג העקרים המנוסחים בסידורים

במאמרים המובאים לעיל, (וכן אצל גורפינקל), כבר מובא חומר רב, אבל כעת הבחנתי בלשונו המענינת של ס' הנהגת מהרש"ל, מצד אחד הוא מתנגד בחריפות לאמירה ולקביעה, ומצד שני הוא מייחס את זה לחז"ל, ומקדים מאד את הענין.


הנהגת המהרש''ל.png
הנהגת המהרש''ל.png (57.21 KiB) נצפה 140 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 06, 2017 1:36 am
פורום: חנוכה
נושא: דעת היערות דבש- האם החשמונאים יכלו לנצח בדרך הטבע?
תגובות: 14
צפיות: 921

Re: דעת היערות דבש- האם החשמונאים יכלו לנצח בדרך הטבע?

אם באמת לא יכלו לנצח בדרך הטבע, וכמו שלמד מכאן הח"ח על יציאה למלחמה עם רוסיה, אזי באמת צ"ב מה הענין להילחם מלחמה חסרת סיכוי. והראני חכ"א דוג' לזה ממעשה דיהונתן, וביאורו של המלבי"ם שם, שמואל א פרק יד, ז"ל - ויאמר. בכ"ז נחה עליו רוח גבורה מאת ה' עד שהתעורר ליפול במחנה: וי...
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 06, 2017 1:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 617
צפיות: 38536

Re: השוואות...

רשב"א ברכות לג - טעה בזו ובזו, פירוש כגון שלא הבדיל בתפלה ואכל או עשה מלאכה קודם שהבדיל על הכוס דכיון שטעה אפילו בכוס והוא צריך לחזור ולשלם הרי הוא חוזר לכסדרן וסימן לדבר אם בא לנפות מנפה את כולו. רשב"א ב"ק כ (וכן בדף צז.) - ואמרינן לימא קסבר רב נחמן הדר בחצר חברו שלא מדעתו צריך להעל...
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 06, 2017 1:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: מלכים ומלחמות
תגובות: 4
צפיות: 127

מלכים ומלחמות

המורד במלכות חייב מיתה, ולכיבוש מלחמה יש דינים מיוחדים, וכו'.
יש לי בזה חוסר הבנה,
מה המינימום של אומה כדי להגדיר שם מלך,
(בישראל המלכות נקבעת ע"פ נביא, כוונתי לשאול על או"ה),
או לקבוע הגדרה של מלחמה.
2 משפחות גרות באי בודד, נלחמות זו עם זו, וישב ממנו שבי,
יש לזה דין של כיבוש מלחמה?
על ידי עושה חדשות
ש' דצמבר 02, 2017 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 617
צפיות: 38536

Re: השוואות...

נתיבות המשפט סי' שנג ...דשינוי השם בלא שינוי מעשה דקונה מדאורייתא מכח שינוי השם לחוד, בעינן שינוי השם דקרא, כמ"ש הרשב"א [חולין צ"ח ע"ב ד"ה אמר בשם הראב"ד] גבי מין במינו בשמא, דכל ששוין בלשון המקרא הוא מין במינו, מטעם דכיון דכל שבאה התורה והקפידה עליו לומר מין במין לא ב...
על ידי עושה חדשות
ו' דצמבר 01, 2017 1:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 7
צפיות: 197

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

אחד החברים שליט"א כתב לי הודעה פרטית: אני ממש בצער מהגאון שהבאת! הלא מדבריו נראה בפשטות שהוא מדבר על לולב, דהמצוה משוי ליה שינוי רשות וזו סיבה לקנות. והוא צע"ר ממש, הלא בגמ' בסוכה כט' ב' בסוגיא דאוונכרי דנו כבר שיקנה את הלולב הגזול ע"י אגד מצד שינוי מעשה, או מצד שינוי השם, ומסיק שם שה...
על ידי עושה חדשות
ו' דצמבר 01, 2017 8:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: זהירות, לא תחנם!
תגובות: 18
צפיות: 1306

Re: זהירות, לא תחנם!

ראיתי כעת -
סי' קנא, לא תחנם.doc
(224 KiB) הורד 22 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' דצמבר 01, 2017 8:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?
תגובות: 16
צפיות: 1030

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

חידוש של השל"ה: 'לא תקם ולא תטר' (ויקרא יט, יח). אין להקשות ליכתוב 'לא תטר' ומכל שכן 'לא תקם'. דיש לומר דהוה אמינא נקימה קיל, שנוכל לומר אולי מה שאינו שואל לו הכלי אינו בשביל נקמה, רק שחס על הכלי שלו וירא שמא תתקלקל. ואם נאמר והלא לאו שאין בו מעשה הוא, נמצא שאינו דינו מסור אלא לשמים, וקמי שמיא ...
על ידי עושה חדשות
ו' דצמבר 01, 2017 8:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קדירה דבי שותפי - חמימא או קרירא, הישנה הוראה מהח"ח?
תגובות: 15
צפיות: 928

Re: קדירה דבי שותפי - חמימא או קרירא, הישנה הוראה מהח"ח?

ראיתי כעת -בתיקיית דור המלקטים בגמ"ח אוצר התורה
על ידי עושה חדשות
ו' דצמבר 01, 2017 8:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאילה מקטן - שואל שלא מדעת
תגובות: 7
צפיות: 453

Re: שאילה מקטן - שואל שלא מדעת

ר"י מלוניל ב"מ דכ"ג מדפ"ה: חייב לשלם אותה לבעליה דחשבינן ליה גזלן דשואל שלא מדעת גזלן הוי וכל גזלן חייב בכל אונסין שבעולם אפילו במתה מחמת מלאכה. וכעי"ז בשטמ"ק ב"ק דצ"ז בשם הראב"ד: דכיון דהכי הוא הוה ליה כשואל שלא מדעת דאף על גב דמשוינן ליה כגזלן לענין מת...
על ידי עושה חדשות
ו' דצמבר 01, 2017 8:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נְבָלָה עָשָׂה בְיִשְׂרָאֵל ... וְכֵן לֹא יֵעָשֶׂה: חידושו של הבית הלוי
תגובות: 7
צפיות: 781

Re: נְבָלָה עָשָׂה בְיִשְׂרָאֵל ... וְכֵן לֹא יֵעָשֶׂה: חידושו של הבית הלוי

האם יש קשר בין דברי הביה"ל המובאים לעיל, לדבריו המובאים כאן? או שאין שום קשר?
על ידי עושה חדשות
ו' דצמבר 01, 2017 8:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה באמת יותר חמור?
תגובות: 12
צפיות: 629

Re: מה באמת יותר חמור?

מי שהכניס ידו לכיס חבירו ונטל ממנו ממון בגזילה, עובר על לאו אחד - לא תגזול. אבל אם נפלה מטבע מכיסו של חבירו, קודם יאוש, ונטלה לגוזלה, עובר על ג', לא תגזול, השב תשיבם, לא תוכל להתעלם. (ב"מ כו:) הא כיצד? שאלת כת"ר שליט"א היא בעצם שאלה על כל גזילה, מ"ט לא נדון ביה נמי דין אבידה, ומ...
על ידי עושה חדשות
ו' דצמבר 01, 2017 8:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב תוכחה ומחאה בבת ישראל הרוצה להנשא לגוי
תגובות: 28
צפיות: 981

Re: חיוב תוכחה ומחאה בבת ישראל הרוצה להנשא לגוי

בזמנו היה אשכול שדן אימתי יש דין מחאה ואימתי אמרינן הלעיטהו לרשע וימות. היכן האשכול? מפריע לי כעת משהו אחר, (גם אחרי שנמצא את הכללים), למה באמת במקום שאומרים הלעיטהו וכו' נעלם החיוב של "לאפרושי מאיסורא"? נתקלתי כעת בד' הרדב"ז "אבל לא שיניח להפסיד ממונו כדי שלא ישבע זה לשקר והעוש...
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 30, 2017 4:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רק את הדיבר 'אנכי' שמעו מפי הגבורה?
תגובות: 11
צפיות: 230

Re: רק את הדיבר 'אנכי' שמעו מפי הגבורה?

אולי מבוסס על ה"טעם העליון" המאחד את הדברות האלו, ומחלק את הדבר האחרון.
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 30, 2017 3:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 2130

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

שש ושמח כתב:לדון האם באופן שמסכים שלא לבטל את המקח לא הפסיד המצוה.
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 29, 2017 7:42 pm
פורום: חנוכה
נושא: חנוכה - ממוות לחיים
תגובות: 5
צפיות: 195

Re: חנוכה - ממוות לחיים

אגב, ראיתי כעת בדרשות חת"ס -

חתם סופר חנוכה.png
חתם סופר חנוכה.png (36.87 KiB) נצפה 132 פעמים


היכן כתב כך הראב"ד?
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 29, 2017 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן
תגובות: 32
צפיות: 1191

Re: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן

אציין באותו ענין מרגניתא טבא בטעם שמצינו שבמשך הדורות נתקנות ונתרבו גזרות דרבנן שלא היו בדורות הקודמים. וז"ל הספורנו בהקדמתו על התורה: אמנם התמעט פרי החג עד שבעה הורה על היות ידיעת החלק העיוני הולכת ומתמעטת בהמון עד מוצאי שביעית שבן דוד בא. והכבשים היו כפל בו ממה שהיו בשאר המועדות להורות כי יו...
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 29, 2017 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחלוקות בתוך ספר היד
תגובות: 2
צפיות: 312

Re: מחלוקות בתוך ספר היד

דבר מענין בנושא קצת קרוב -
viewtopic.php?t=27726#p284030
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 29, 2017 12:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקורותיו של הנמוק"י
תגובות: 14
צפיות: 834

Re: מקורותיו של הנמוק"י

עוד שאלה,
הפירוש של הנמוק"י הרי נכתב על סדר הרי"ף, האם זה אומר שכל דבר שהוא מזכיר בסתמא אמור להסתדר עם שיטת הרי"ף בסוגיא? או שהרי"ף יכול להוות היכ"ת לפרש את הסוגיא עצמה ולאו דווקא ע"פ שיטתו?

עבור לחיפוש מתקדם