החיפוש הניב 5823 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 20, 2017 12:49 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לבד הנשמה (הטהורה) שעתידה ליתן דין וחשבון וכו'" - מי הוסיף?
תגובות: 14
צפיות: 799

Re: "לבד הנשמה (הטהורה) שעתידה ליתן דין וחשבון וכו'" - מי הוסיף?

אפשר בבקשה להעלות כאן את דרשת הרמב"ן לקהלת, (בעיקר הקטע בו הוא מתייחס להנ"ל) ?
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 19, 2017 11:23 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בכפליים
תגובות: 8
צפיות: 505

Re: בכפליים

ובדרך אגב,
אם ההבדל בין גניבה לגזילה הוא כנ"ל, מה שורש הנידון על ליסטים מזויין?
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 18, 2017 12:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8022
צפיות: 363427

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

עושה חדשות כתב:בבקשה,
מסות ומסעות, ליהמן, מוה"ק, 73-88.
תודה.

אפשר?
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 18, 2017 11:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכהן בסברא, והשופט בחקירה ופלפול.
תגובות: 11
צפיות: 589

Re: הכהן בסברא, והשופט בחקירה ופלפול.

אגב,
ראיתי מחבר שליט"א בן זמנינו שכתב כך:
...משום הכלל ש'אין שבות במקדש', ואיסורים עתיקים אלו לא נתקבלו במקדש, אולי משום שלעיתים הכהנים היו מורים באופן אחר, כפי שניתן לראות בהרבה מקומות, כגון בשקלים פ"א מ"ד...
האם יש אחיזה לדברים אלו?
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 17, 2017 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת פיטום הקטורת בימי חול
תגובות: 11
צפיות: 795

Re: אמירת פיטום הקטורת בימי חול

ראיתי כעת בספר אחד, מסל"ת -

ארחות ותולדות.png
ארחות ותולדות.png (20.51 KiB) נצפה 32 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 17, 2017 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוראת החזו"א על קימה והידור בשעת קרי"ש
תגובות: 11
צפיות: 267

Re: הוראת החזו"א על קימה והידור בשעת קרי"ש

מצאתי:

מעשה איש.png
מעשה איש.png (16.88 KiB) נצפה 147 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 16, 2017 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקדמת קבלת שבת
תגובות: 18
צפיות: 1021

Re: הקדמת קבלת שבת

שאלה מעניינית: יו"ט שחל בערב שבת, וא' רוצה לקבל שבת מוקדם ולהתפלל תפלת ליל שבת מבעוד יום, באופן שגם סעודתו יהיה כולו מבעוד יום לפני שקיעת החמה, האם להכין ביו"ט לצורך אותו סעודה, צריך עירוב תבשילין ???? מצד אחד הרי עדיין יום הוא, ומצד שני הרי הוא קיבל שבת בתפלתו, והוהא כבר אומר רצה וכו' וכ...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 15, 2017 9:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 386
צפיות: 24631

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

כ' הרוקח סי' שעא -
...הרי לפי הנאת האדם צריך לברך והנאת סיום התורה והתחלת התורה בשמחת תורה לחתן מברך שהחיינו וקיימנו והגיענו...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 15, 2017 3:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור
תגובות: 85
צפיות: 4226

Re: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור

בודאי כת"ר יודע שש"צ היה הרבה אחרי לקט יושר ור"א טירנא.

עכ"פ גם הם לא אמרו שהנוצרים הכניסו את זה בתפילה, אלא הידרו לא לומר כן משום הגימטריא.

(ואולי יל"ד בלש' גיליון המנהגים שהביא ראיה מס' היכלות).

שו"ר שקדמני ראי"ס.
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 15, 2017 11:28 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דרך גדילתו של הלולב
תגובות: 2
צפיות: 117

Re: דרך גדילתו של הלולב

ובמילואים מהגר"א גרינצייג לאבודרהם מציין לגיליון מוריה (שנח-שס) שנד' שם כת"י ממהרי"ק שכ' בשם הראב"ד כהאי טעמא דהשדרה כלפי חוץ הוי דרך גדילתן. (עקב השביתה באוצר המקוון לא יכלתי לבדוק בפנים, ואילו באוצר הרגיל חסרים הרבה מקבצי מוריה ובהם הכרך הנ"ל). הנה, כעת תוקנה התקלה באוצר ...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 15, 2017 12:29 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: 'שמע ישראל... ד' אחד' במעמד הר סיני
תגובות: 14
צפיות: 1060

Re: 'שמע ישראל... ד' אחד' במעמד הר סיני

בפיוט לשמח"ת, מובא במחז"ו סי' תיט:
...ענה ה' ואמר לעמו אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, פתחו פיהם כולם ואמרו י"י ימלוך לעולם ועד...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 15, 2017 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 6
צפיות: 113

Re: ברכה על מצוה קיומית?

הריב"ש בסי' שצח כ' "השוחט את המסוכנת אע"פ שאין דעתו לאכלה מברך על השחיטה".
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 13, 2017 3:32 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מי חיבר את הוידוי
תגובות: 11
צפיות: 803

Re: מי חיבר את הוידוי

עושה חדשות כתב:לגבי הוידוי של רבינו ניסים, (לאשכנזים הוא מוכר מיוכ"ק), כמדומני שעסקו בו כבר בשאילת ה'ייחוס'...

ראיתי כעת שנוסח הוידוי הנ"ל מיוחס לר' נסי אלנהרואני. מי זה?
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 13, 2017 12:45 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מעמיד דמעמיד, (פולמוס בראון - עינבל)
תגובות: 43
צפיות: 2954

Re: מעמיד דמעמיד, (פולמוס בראון - עינבל)

הרב יעב"ץ במאמרו בישורון האחרון על תשובותיו של הגריש"א, הבליע את הפיסקה הבאה:
"וכן בדין מעמיד דמעמיד בסוכה, אף שברוב הראשונים מפורש כחזו"א, כנראה מחמת המנהג כתב בתוקף דלא כחזו"א".
לא זכרתי כך, ברוב הראשונים מפורש כחזו"א?
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 13, 2017 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן
תגובות: 23
צפיות: 746

Re: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן

לגבי מוקצה מצינו שני זמנים, שהאיסור לטלטל דבר שאינו ראוי בשבת נהג כבר בימי דוד המלך (שבת ל, ב) וטלטול כלי שמלאכתו להיתר שלא לצורך נאסר בימי נחמיה בן חכליה (שם קכג, ב, ר"ן ושה"ג שם). וראה שוע"ר סי' שח סעיפים טז-יז. יש"כ. הגר"ז אכן מחלק בין מוקצה לגזירת כלים, וכנ"ל. אמנם...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 12, 2017 11:22 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: א סוכ'לה א קליינע
תגובות: 28
צפיות: 914

Re: א סוכ'לה א קליינע

אני משתמש בהחלט במלים חדשות אך רק במקום הצורך, במקום שיש מילה מתאימה בלשון הקודש, שלמה נלך אלפים אמה רחוק?? וזו בעצם שאלה כללית על מחדשי הלשון של ימינו למה הוסיפו או שינו מילים במקום הישנות, לשם איזה צורך? ולמה תברך 'על נטילת לולב', ולא 'על לקיחת כפות תמרים'? 'להניח תפילין', ולא 'טוטפות'? 'לישב בסו...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 12, 2017 11:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשיאת כפים\ דוכנ'ן דברים שוליים שבמצוה. למה לא ברכת כהנים !? העיקר שבמצוה.
תגובות: 14
צפיות: 691

Re: נשיאת כפים\ דוכנ'ן. למה לא ברכת כהנים !? כלישנא דקרא.

ולמה לא מברכים 'על לקיחת לולב' כלישנא דקרא אלא כלישנא דחכמיא: 'על נטילת לולב'? דנו בזה הראשונים. ראה לדוגמא ספר המנהיג - ד' מינין שבלולב אין יוצאין בהן אלא דרך גדילתן, ואותן הפתיים שלוקחין האתרוג חוטמו למטה ועוקצו למעלה כדרך שתלויין באילן בודים מליבם, ואינן יוצאין ידי חובתן דבתחילת גדילתו חוטמו למע...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 12, 2017 9:50 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 53
צפיות: 1089

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

המאירי מזכיר בלשונו את "סכנת הצינה". והתבוננתי בזה כעת היות וראיתי בבני משפחתי ובשכני, (ירושלים), כמה שהצטננו בימים אלו בעקבות השינה בסוכה. והגם שלא הרגישו כל צער בשנתם, מ"מ זה גרם להם צינון. ואמנם אין בזה סכנה כלל, כי אפילו אחד מאלף יפתח איזה דלקת ח"ו, תיכף ומיד יטול אנטיבי' ויש...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 12, 2017 9:41 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הושע נא שואגים הושע נא (הושע נא)
תגובות: 14
צפיות: 371

Re: הושע נא שואגים הושע נא (הושע נא)

יש לדרוש על כך מה שאמרו בגמ' סוכה: "כל שנעור משנתו ואינו קורא אמא, אמא גדולים נמי קרו, אלא כל שנעור ואינו קורא אמא אמא". (שמעתי).
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 12, 2017 9:27 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל
תגובות: 46
צפיות: 2206

Re: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל

הֲלוֹא תֵדְעוּ כִּי שַׂר וְגָדוֹל נָפַל הַיּוֹם הַזֶּה בְּיִשְׂרָאֵל (אמנם בנו הגרי"מ שליט"א בספריו מילואי חושן, ועוד, כבר הביא מאביו זצ"ל הרבה ד"ת נפלאים ועמוקים ביסודות ושרשי הסוגיות. אבל שמעתי מת"ח, שאינו אלא כטיפה מן הים. ולגודל יראתו וחסידותו ודאי י"ל עליו לפי ערך...
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 11, 2017 11:53 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: "נוהגים להתיר בהושע"ר אגודו של לולב"
תגובות: 3
צפיות: 128

Re: "נוהגים להתיר בהושע"ר אגודו של לולב"

לא הבנתי את הסתירה, הוא אומר שני דברים.

וראה במצו"ב (ל"ע כה"צ) -
התרת אגד הלולב.PDF
(1.37 MiB) הורד 13 פעמים

על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 11, 2017 11:52 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: דקדוקים בתפילה
תגובות: 70
צפיות: 4128

Re: דקדוקים בתפילה

מענינא דיומא, מתוך המאמר הנ"ל -

מבשר ואומר - ר''י לויפער.png
מבשר ואומר - ר''י לויפער.png (271.1 KiB) נצפה 45 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 11, 2017 11:09 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: "נוהגים להתיר בהושע"ר אגודו של לולב"
תגובות: 3
צפיות: 128

"נוהגים להתיר בהושע"ר אגודו של לולב"

כך בשו"ע סי' תרסד, ע"פ הרבה ראשונים. והרבה אפשרויות נאמרו בזה, מתי להתיר, ואת מה להתיר, וכו'. כמצו"ב מ'שלמי תודה'. והנה ז"ל הראב"ן - ומה שאנו נוהגין להתיר איגודו ביום הושענא רבה, נ"ל מיהא דתניא [ל"ג א] לולב מצוה לאוגדו ואם לא אגדו כשר [ו]מוקמינן לה כרבנן ומצוה משום...
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 11, 2017 10:30 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דרך גדילתו של הלולב
תגובות: 2
צפיות: 117

דרך גדילתו של הלולב

כידוע, הקדמונים [*] כתבו לאחוז את הלולב באופן שהשדרה פונה כלפי חוץ, והצד ה'אדום' כלפי הנוטל, ואנו מנהגינו כהשל"ה וכו' לאחוז השדרה כלפי פנים, בסוד וראית את אחורי וכו'. [*]כ"כ בסידור רס"ג, והובא באבודרהם, ודרכ"מ, וכ"כ סידור ר"ש בר נתן, האשכול, ר"י אבן שועיב, ובשלטי ג...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 10, 2017 1:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התוכנית המקורית של מעמד עשרת הדיברות
תגובות: 15
צפיות: 1003

Re: התוכנית המקורית של מעמד עשרת הדיברות

מענין לענין, דבר נאה:

בית ישי - הגרש''פ.png
בית ישי - הגרש''פ.png (185.2 KiB) נצפה 59 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 10, 2017 1:03 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הידור מצוה עד שליש - כיצד מחשבין?
תגובות: 0
צפיות: 35

הידור מצוה עד שליש - כיצד מחשבין?

לפי השי' שהכוונה לשליש ממון, דהיינו אם יש אתרוג כשר במאה ש"ח ומהודר ביותר מכך, אז עד שליש משוויו של האתרוג הכשר צריך להוסיף כדי ליקח את המהודר. א. האם דנים את כל הד' מינים יחד או כ"א לחוד, (או אפילו כל הדס לחוד). נפק"מ כשהוסיף על האתרוג הרבה יותר משליש, וכבר הוי שליש מערך כל המינים יח...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 10, 2017 12:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "נכבית גחלת ישראל" - למשמעותו של ביטוי
תגובות: 5
צפיות: 330

Re: "נכבית גחלת ישראל" - למשמעותו של ביטוי

עקביה כתב:לשממה מוחלטת זו ישנה משמעות הלכתית חשובה; היא הסיבה לביטולה של קדושה ראשונה. שלא בטלה קדושה זו עד שלא גלו כל ישראל מעל הארץ.
מקור -
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 10, 2017 12:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הידור מצוה בפלוגתא דרבוותא
תגובות: 8
צפיות: 256

Re: הידור מצוה בפלוגתא דרבוותא

הנפק"מ בין ב' הביאורים הנ"ל, האם לפי הפמ"ג וביאוה"ל ראוי כמו כן לא לסמוך על רוב וחזקה ועדים וכד', העיקר שיהיה כשר בתורת "ודאי", או שלא נאמר לחשוש אלא לדעות הילכתיות, ולא סתם לכל צד רחוק אפשרי. ** וכעין הערת הרב הצב"א יש להעיר, איך נשמטה הלכה חשובה זו עד משנ"ב ...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 10, 2017 12:18 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: נוחר בסוכה ומפריע לאחרים, מי צריך לצאת מהסוכה?
תגובות: 13
צפיות: 794

Re: נוחר בסוכה ומפריע לאחרים, מי צריך לצאת מהסוכה?

עדיאל ברויאר כתב:לפני כמה שנים שמעתי את השיעור הזה של הרב וייס בבית המדרש של הרב רובין בהר נוף. האם הוא עדיין לא נדפס?
נוחר בסוכה - הרב אשר ויס.PDF
(422.72 KiB) הורד 19 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 10, 2017 12:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת זיקוקי יום-הולדת ביו"ט
תגובות: 2
צפיות: 63

הדלקת זיקוקי יום-הולדת ביו"ט

שאלני חד, האם מותר ביו"ט להעביר אש לצורך הבערת נרות של יום-הולדת וכד'? ובסתמא השבתי להיתר, היות וזה צורך של שמחה, וחשיב נמי שווה לכל נפש. אמנם הנה המהרי"ל כ' - אמר מהר"י סג"ל מה שנוטלים הנערים רבה ומבעירין אש בשמחת תורה מנהג יפה הוא לשמחת יום טוב, ולית ביה משום סתירת אהל אם סותרי...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 09, 2017 6:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ענני כבוד - מתי התחילו?
תגובות: 3
צפיות: 123

Re: ענני כבוד - מתי התחילו?

תרגום יונתן פ' מסעי - וּנְטָלוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִן פִּילוּסִין וּשְׁרוֹ בְּסֻכּוֹת אַתְרָא דְאִתְחַפִּיאוּ שִׁבְעַת עֲנָנֵי יְקָרָא.
וכעי"ז אי' במכילתא בכמה מקומות ד"סוכות" היינו ענני כבוד. ומשמע דברעמסס עדיין לא היו העננים וכנ"ל.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 09, 2017 5:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעם הדין של ג' סעודות בשבת
תגובות: 2
צפיות: 218

Re: טעם הדין של ג' סעודות בשבת

רבינו יונה - רבי משה כהן.png
רבינו יונה - רבי משה כהן.png (50.72 KiB) נצפה 29 פעמים


וכבר דובר כאן.
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 07, 2017 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ענני כבוד - מתי התחילו?
תגובות: 3
צפיות: 123

ענני כבוד - מתי התחילו?

ובתהו ילל ישימון - ארץ ציה ושממה מקום יללת תנינים ובנות יענה אף שם נמשכו אחר האמונה, ולא אמרו למשה האיך נצא למדברות מקום ציה ושממון, כענין שנאמר לכתך אחרי במדבר: יסבבנהו - שם סבבם והקיפם בעננים ... מן הסתם אפשר למצוא עוד מקורות לדבר זה, שענני הכבוד ניתנו לישראל בזכות ההליכה אחרי ה' במדבר. וא"כ...

עבור לחיפוש מתקדם