החיפוש הניב 6132 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 19, 2018 11:06 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה שאחר פיוט 'אזמר בשבחין'
תגובות: 13
צפיות: 178

Re: תפילה שאחר פיוט 'אזמר בשבחין'

איש_ספר כתב:(אותו ענין בתפילה המתחלת "רבון כל העולמים" שאומרים אחר שלום עליכם, והרבה נוהגים לדלג שם עניני בקשות וכ"ה בשע"ת סי' רסב ס"ק ב).

בנוסח התפילה עצמה משמע שאומרים אותה כשבאים לביהכנ"ס להתפלל, ולא סמוך לסעודה, וממילא לק"מ.
ומן הסתם כבר עמדו בזה.
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 19, 2018 2:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נוסח וידוי הגדול של בעל ברית אברהם
תגובות: 16
צפיות: 231

Re: נוסח וידוי רבינו נסים

אף פעם לא הבנתי בדיוק את הנוסח בתפילת יוכ"ק של רב נסים גאון: "אך לא להכעיסך נתכוונתי ובעזות מצח באתי מלפניך לבקש סליחה, שמתי פני ככלב העזתי מצח כזונה, וגשתי לפניך בבושת פנים, וכן כתוב ומצח אשה זונה היה לך מאנת הכלם". האם באים לבקש סליחה בעזות מצח או בבושת פנים, המשפט סותר עצמו מרישא ...
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 18, 2018 9:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יהדות מכח דיני הממון
תגובות: 10
צפיות: 581

Re: יהדות מכח דיני הממון

ידים פ"ד מ"ז - אומרים צדוקין קובלין אנו עליכם פרושים שאתם אומרים שורי וחמורי שהזיקו חייבין ועבדי ואמתי שהזיקו פטורין מה אם שורי וחמורי שאיני חייב בהם מצות הרי אני חייב בנזקן עבדי ואמתי שאני חייב בהן מצות אינו דין שאהא חייב בנזקן.
על ידי עושה חדשות
ש' פברואר 17, 2018 11:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתימות בשניים
תגובות: 11
צפיות: 607

Re: סתימות בשניים

על ידי עושה חדשות
ש' פברואר 17, 2018 8:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רוב הלומדים מודים בעצמם שאין לומדים כהוגן
תגובות: 2
צפיות: 235

רוב הלומדים מודים בעצמם שאין לומדים כהוגן

ועוד בדור הזה נשתכחה התורה, מחמת כי הלומדים הללו סבורים לעשות כמו הראשונים להחזיק בפלפולים, אך אינם דומים לחכמי צרפת כלל וכלל! הלא לבם היה פתוח כאולם ותורתם היתה אומנתם, והיו ממיתים עצמם עליה יומם ולילה, לכן השיגו וידעו בפלפולם. אבל עכשיו אינם יודעים כן, אלא מבלבלים זה את זה ומבטלים רוב היום, ועוסק...
על ידי עושה חדשות
ד' פברואר 14, 2018 12:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2882
צפיות: 197056

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

עושה חדשות כתב:קונטרס זכרון שאול, לזכרו של ה'דבר שאול' (קוסובסקי), אינו באוצר.
נדפסו שם כמה הוראות ועובדות מהחזו"א, (על לימוד נ"ך ואגדה, ועוד).
האם מישהו יכול להעלות?

בבקשה.
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 12, 2018 8:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה בשבת לתינוק שנולד ע"י זירוז או תיכנון הלידה בשבת
תגובות: 14
צפיות: 274

Re: מילה בשבת לתינוק שנולד ע"י זירוז או תיכנון הלידה בשבת

בזכרוני מונח, שיש שפירשו 'טעמא דקרא' להא דיוצא דופן אינו נימול בשבת, כי זמן הלידה לא בא בטבע אלא בבחירה, ורק לידה טבעית זמנה מוחלט לדחות שבת. וזה כעין ההמצאה הנ"ל. אולי תדעו פרטים ע"ז.
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 12, 2018 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 251

Re: למה שומר משלם על אבידה

ראיתי בכתבי הגרחי"ש שליט"א -

הרב שרייבר.png
הרב שרייבר.png (70.32 KiB) נצפה 142 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 12, 2018 4:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן המהר"ל כתב בשבח לימוד הגמרא בלא מפרשים?
תגובות: 13
צפיות: 959

Re: היכן המהר"ל כתב בשבח לימוד הגמרא בלא מפרשים?

עושה חדשות כתב:אני מנצל את האשכול לשאול משהו אחר,
היכן נדפסו דברי החזו"א להרב קוסובסקי בדבר לימוד אגדה/נ"ך בלי המפרשים?

בספר הזה, אולי מישהו יעלה.
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 12, 2018 4:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 251

Re: למה שומר משלם על אבידה

אז השאלה תהיה במזיק.
מי ש"איבד" חפץ לחבירו הוי מזיק,
(והליסטים שפרצו את הדלת פטורים, כי הוי רק גרמא),
האם התשלום יחוייב רק כאשר תעלם כל תקוה?
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 12, 2018 4:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2882
צפיות: 197056

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

קונטרס זכרון שאול, לזכרו של ה'דבר שאול' (קוסובסקי), אינו באוצר.
נדפסו שם כמה הוראות ועובדות מהחזו"א, (על לימוד נ"ך ואגדה, ועוד).
האם מישהו יכול להעלות?
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 12, 2018 4:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 251

Re: למה שומר משלם על אבידה

וכך אני שואל מתחילה: איך אפשר לחייב תשלום כאשר הוא עלול להתברר כטעות.
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 11, 2018 10:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 631
צפיות: 42329

Re: השוואות...

רש"ש תחילת מס' הוריות -
עד שיאמרו להם מותרים אתם לעשות מ"ט לפי שלא נגמרה הוראה. וכן הוא המסקנא דמותרים אתם לחוד לא מיקרי גמר הוראה. ונ"ל דמכאן יצא לו לרבא בב"ק (דס"ח) דחייב אתה ליתן לו לא הוה גמ"ד עד שיאמרו לו צא תן לו.
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 11, 2018 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להציל אותו מעצמו
תגובות: 1
צפיות: 86

להציל אותו מעצמו

כך נפסק בשו"ע יו"ד סי' שמט - אם היו אביו ואמו מזרקים עליו כלים, מצוה לאחרים להצילן, אם לא נגעו במטה הנקברת עמו. אבל אם נגעו בה, אסורים, אם הם של אותו שזרקן עליו, והוא שיזרקם על דעת שיקברם עמו. הגה: ואם הצילן, חייב בשמירתן; ואם החזירן לאביו ולאמו, וחזרו וזרקום, ונאסרו, חייב המחזיר לשלם, דהו...
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 11, 2018 8:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 251

Re: למה שומר משלם על אבידה

הגמ' בהמפקיד זה לא תשובה על שאלתי, אלא להיפך. כך כ' שם הרמב"ן "שאע"פ שאבדו הכיפי ועכשו נמצאו הויא שומא בטעות, דאיהו לא הוה מחוייב ולא מידי כיון דהשתא הדר ליה ממונא בעיניה וכו' אבל הכא אלו היה מחזיר לו פקדונו אינו חייב לו כלום ועכשו הרי הוא מחזירו לו, ואיגלאי מילתא דלא הו"ל גביה כ...
על ידי עושה חדשות
ש' פברואר 10, 2018 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 251

Re: למה שומר משלם על אבידה

הכריזו היטב, המתינו זמן מועט ולא מצאו,
עדיין יתכן בהחלט שבחודש הקרוב או בבא אחריו זה יימצא ויוחזר,
אף אחד לא מוכן להישבע שזה לא יחזור לעולם.
השומר כבר חייב לשלם?
אפשר להוציא ממנו ממון מספק?
על ידי עושה חדשות
ש' פברואר 10, 2018 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 251

למה שומר משלם על אבידה

לכאו' אין כאן אלא ספק, כי אם האבידה תימצא בסוף, לא אירע כאן שום נזק.
האם באמת שומר שכר אינו משלם על אבידה אלא כאשר אין סיכוי למציאתה?
על ידי עושה חדשות
ש' פברואר 10, 2018 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "אם עביד מהני"
תגובות: 3
צפיות: 231

Re: "אם עביד מהני"

הקצות בסי' רפא לכאו' נוקט שזה סיבה חיובית, וכן קוב"ש ב"ק אות ק.

-

למה הפלוג' על מתנה על מש"כ בתורה תנאו קיים או לאו, אינה תלויה בפלוג' "אי עביד מהני" או לאו?
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 08, 2018 8:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפקר כדי להציל את הגנב
תגובות: 15
צפיות: 244

Re: הפקר כדי להציל את הגנב

עוד גירסאות:

להפקיר לגנב.png
להפקיר לגנב.png (72.11 KiB) נצפה 189 פעמים
הרב בברכה, כמדומה שגירסתך היא בשם השופט והעו"ד הנ"ל... או אולי התחלף לך עם הסיפור דלהלן:

לא תגנוב.png
לא תגנוב.png (25.92 KiB) נצפה 189 פעמים

על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 08, 2018 7:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפקר כדי להציל את הגנב
תגובות: 15
צפיות: 244

Re: הפקר כדי להציל את הגנב

איך יתנו במתנה, הלא אינו ברשותו. אבל הפקר מהני לב"ח, וגם עיקר הכוונה כאן ב"הפקר" הוא "מחול לך". הרב גורביץ דקדק לספר את הסיפור באופן שההפקר נעשה עוד לפני שהגנב נטל משהו לידו, ולא כפי איך שרגילים לצייר את זה שהוא רדף אחרי הגנב הנמלט בידיים מלאות וקרא אחריו הפקר. (ולפי הציור ...
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 08, 2018 6:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפקר כדי להציל את הגנב
תגובות: 15
צפיות: 244

הפקר כדי להציל את הגנב

הפקר.png
הפקר.png (53.46 KiB) נצפה 244 פעמים


זכורני שמספרים כך על הח"ח זי"ע, ואילו הגר"ה זאקס היו לו השגות על הסיפור, ופלפלו בזה עוד, וכו', אשמח להפניות.
על ידי עושה חדשות
ג' פברואר 06, 2018 4:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלכים ומלחמות
תגובות: 9
צפיות: 311

Re: מלכים ומלחמות

דבר אברהם ח"ב סי' ו - הנה מסתמא כוונת כת"ר להעיר על מה שעמדתי בסי' א' אות י' מהו גדרו של כיבוש מלחמה כמה יהי' מספר השבאים כי היכי דליחשב כמלחמה שקונה ולא כגזלן דעלמא ומהו גדר המלחמה ואיכותה, ומסברא כתבתי שהגדר הוא דכל שיכול להזמין את השבאים לדין הוי דינם כגזלנים ואפילו הם רבים כדרך סיעת ש...
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 05, 2018 10:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים בנושא... ◆
תגובות: 75
צפיות: 3550

Re: ◆ עזרה לספרים מועילים בנושא... ◆

אני מחפש ספר למדני/הלכתי המסודר לפי סדר טושו"ע חושן משפט, משהו כמו תמצית של הסוגיא, פלוס הוספות והערות מספרי האחרו' והשו"ת, וכדומה. (על החלק האחרון של חו"מ).
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 05, 2018 9:55 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בכפליים
תגובות: 12
צפיות: 954

Re: בכפליים

עושה חדשות כתב:ובדרך אגב,
אם ההבדל בין גניבה לגזילה הוא כנ"ל, מה שורש הנידון על ליסטים מזויין?

ומה הדין מי שעומד וגונב/גוזל לעין כל, אבל מסיכה על פניו כדי שלא יוכלו לזהותו, האם דינו כגנב או כגזלן?
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 04, 2018 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש "לולי דמסתפינא"
תגובות: 9
צפיות: 831

Re: פירוש "לולי דמסתפינא"

לגבי 'לולי דבריו' אצל האמוראים, מבו' בשו"ת המיוחסות סי' קנו דאין לפסוק כך, כי הרי לא אמר כן אלא 'אי לאו דאמר'.
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 04, 2018 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זוטו של נהר הסמבטיון
תגובות: 1
צפיות: 128

זוטו של נהר הסמבטיון

וא"ת כיון שנפל ליד גוי טהור לישראל דכתב [ישעיה ל"ג] וכמשק גבים שוקק בו מה גבים הללו [סנהדרין צ"ד ב] מעלין את האדם מטומאה לטהרה אף ממונו של ישראל כיון שנפל ליד גוי טהור, ה"מ לאחר ייאוש דהא בביזת סנחריב משתעי קרא דכתיב ואוסף שללכם שלל החסיל אמר להם נביא לישראל מה חסיל זה כל אחד לע...
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 04, 2018 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה כסתם משנה - ומאי חזית
תגובות: 1
צפיות: 67

הלכה כסתם משנה - ומאי חזית

ב"ק סט: ומאי חזית דאזיל בתר ההיא סתמא ליעביד כי האי סתמא דצנועין . רבי יוחנן קבע כלל דהלכה כסתם משנה. את טעם הדבר יש לפרש עפ"ד רש"י במס' ביצה ב: מאן סתם לן למתניתין רבי - הוא סדר המשנה, וכשראה דברי חכם וישרו בעיניו - שנאן סתם, ולא הזכיר שם אומרו עליהן, כדי שלא יהו שנויה מפי יחיד, ונרא...
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 04, 2018 9:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות שבת
תגובות: 13
צפיות: 259

Re: שאלה בהלכות שבת

הגר''א גניחובסקי.png
הגר''א גניחובסקי.png (41.97 KiB) נצפה 174 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 04, 2018 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה כיבוש מלחמה נקרא 'ירושה'
תגובות: 2
צפיות: 60

למה כיבוש מלחמה נקרא 'ירושה'

יש במקראות, וכן בלשון חז"ל, שמנצחים במלחמה ו'יורשים' את הארץ.
(לדוג' - וַיַּכֵּהוּ יִשְׂרָאֵל לְפִי חָרֶב וַיִּירַשׁ אֶת אַרְצוֹ).
- התעוררתי לזה מהעמודי אור קיב-יז בהערה
מה פשר הדבר?
על ידי עושה חדשות
ש' פברואר 03, 2018 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קשה או קל
תגובות: 10
צפיות: 309

Re: קשה או קל

ראיתי כעת -

פני מנחם.png
פני מנחם.png (41.68 KiB) נצפה 196 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' פברואר 03, 2018 8:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשרת הדברות
תגובות: 18
צפיות: 1023

Re: עשרת הדברות

לרגל חג השבועות הקרב ובא, הייתי רוצה לשמוע דעת החברים בענין שאני מתלבט בו. האמת שלא יצא לי לבדוק את הנושא במפרשים. אבל אין לי מושג איפה ואיך בדיוק לחפש. מה בעצם הענין של עשרת הדברות? נכון שיש שם מצוות חשובות מאד ועיקרי תורה. אבל יש שם גם מצוות אחרות, ולמה דוקא הם אלו שנכללים בעשרת הדברות. ומהי המשמ...
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 01, 2018 9:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקל הקל תחילה
תגובות: 53
צפיות: 2844

Re: הקל הקל תחילה

ר' אוצר, יש"כ. טבל שלא הפרישו ממנו כלל תרו"מ, לעומת טבל שהתחילו להפריש ממנו, ולדוגמא אם הפרישו ממנו מעשר ולא הפרישו תרומה. הראשון חמור יותר? (ראיתי פעם ב'דרך אמונה' שהוכיח שאין ביניהם חילוק, כעת ל"מ). דרך אמונה - ביאור ההלכה הלכות תרומות פרק ג הלכה ז - ...ואין שום נ"מ בין טבל שטב...
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 01, 2018 8:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאיזה צורך מנו חכמים מידות טובות במס' אבות
תגובות: 5
צפיות: 135

לאיזה צורך מנו חכמים מידות טובות במס' אבות

ראיתי היום דבר מחודש בביאור הגר"א על משלי -

הגר''א משלי לא.png
הגר''א משלי לא.png (34.18 KiB) נצפה 135 פעמים


אשמח להוספות.
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 31, 2018 10:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקל הקל תחילה
תגובות: 53
צפיות: 2844

Re: הקל הקל תחילה

טבל שלא הפרישו ממנו כלל תרו"מ, לעומת טבל שהתחילו להפריש ממנו, ולדוגמא אם הפרישו ממנו מעשר ולא הפרישו תרומה. הראשון חמור יותר? (ראיתי פעם ב'דרך אמונה' שהוכיח שאין ביניהם חילוק, כעת ל"מ).
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 31, 2018 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 19
צפיות: 761

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

הואיל והעירוני (בפרטי. למה?) מגדולי החכמים - 'לא מדובר שם על גזילה אלא על אבידה, וזהו חידושו'. אודה כי ודאי זהו חידוש הראוי לציון, בהחלט. רק שהוא פשוט מסברא, וכמו שלגבי גזלן אע"פ שודאי אין היורשים מתחייבים בחיובי השבה מ"מ אמרי' שלא נתחלפה הרשות ולכך אינם יכולים לקנות ואפי' ביאוש דאבידה, ה...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 30, 2018 10:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 19
צפיות: 761

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

גם באבידה נאמר הכלל של "באיסורא אתא לידיה", (ואם לא כפי' הרמב"ן שזהו משום דהוי ברשותו של הבעלים, אז זה אותו כלל כמו בגזילה). האם באבידה מועיל שינוי רשות, (להסוברים דענין שינוי רשות הוא לאפוקי מסברת באיסורא וכו'), ודאי שלא. אז מה החילוק? כעת אני נבוך בזה. לכאו' אם מישהו מצא אבידה, ואח...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 30, 2018 9:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלוקת הבתים והנכסים בכניסה לארץ
תגובות: 9
צפיות: 435

Re: חלוקת הבתים והנכסים בכניסה לארץ

צופר הנעמתי כתב:מבואר ברא"ש באלו מציאות לגבי מצא בגל שהשלל מתחלק בין כל ישראל.
יש"כ, ועי' גם ב"ק פא:
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 30, 2018 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון בט"ו בשבט - למה לא אומרים
תגובות: 24
צפיות: 978

Re: תחנון בט"ו בשבט - למה לא אומרים

אם עדיין לא הובא, ז"ל הלבוש - חמשה עשר בו אין נופלין לילה ויום, וגם במנחה שלפניה אין נופלין. ואם חל בשבת אין אומרים צדקתך צדק, והטעם כי הוא ראש השנה לאילנות, לענין שאין תורמין מפירות אילן שחנטו קודם לכן על פירות אילן שחנטו לאחר מכאן, לפי שאז יצאו רוב גשמי השנה ועלה השרף באילנות מגשמי זאת השנה ו...

עבור לחיפוש מתקדם