החיפוש הניב 6396 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
א' מאי 27, 2018 2:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 53
צפיות: 748

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

"אפשר לדון". ככה? במה אותו כופר יודע שהלילה פסח ושהוא חייב באכילת מצה? הרי לדעתו העולם נברא מעצמו ומעולם לא ציוה ה' את בני האדם מה לעשות. לא פסח לא מצה לא בדים ולא בלולות. "בהנחה שעשה אותה". על ההנחה הזו נסוב הדיון. מעולם לא דיברו כאן על קיום מצוות של רשעים חוטאים ופושעים, אלא של...
על ידי עושה חדשות
א' מאי 27, 2018 1:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 53
צפיות: 748

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

ומי גרע ממי שמקיים מצוה בעל כרחו נגד רצונו, כגון שהלעיטוהו במצה בגרונו, שבוודאי אין כוונתו כלל לקיים בזה שום מצוה, ומ"מ יצא י"ח (כנפסק בשו"ע)? האם לדעתך פלוני שהכניסו בכח מצה לגרונו קיים מצוה דווקא אם באופן כללי הוא מאמין בקב"ה? ואמנם זה תלוי בשאלת מצוות צריכות כוונה, וגם יש מחל...
על ידי עושה חדשות
א' מאי 27, 2018 1:09 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 53
צפיות: 748

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

הרב דרומי. ז"ל הרמב"ם בהל' גירושין - "לפיכך זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ו רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפו", לפי הנוסח הזה כמובן שאין הדברים שייכים אצל האינו מאמין הנ"ל. אבל במהד' החדשות מחקו את הוי"ו המודגשת, ונשארנו רק עם ...
על ידי עושה חדשות
א' מאי 27, 2018 12:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 53
צפיות: 748

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

ודאי שיש חילוק טובא בין עשין ללאוין, ובודאי שהמגיעים לסמינר אינם בכלל המקרה הזה בהכרח. אבל תקרא שוב את אשר כתב רסג"נ עמש"כ רשעה"כ, ובהקשר לכך ביקשתי ממנו התייחסות מפורשת עקרונית על הערך האבסולוטי של מצות תפילין אצל יהודי שאינו מאמין בציווי ובמי שציווה. והרב דרומי יצטרך להוכיח שדברי הר...
על ידי עושה חדשות
א' מאי 27, 2018 12:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 53
צפיות: 748

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

הרב סגי נהור. אולי תתייחס במפורש למקרה בו מניחים תפילין לאדם שאינו מאמין בבריאת העולם ע"י הבורא, ומתן תורה מבחינתו מעולם לא התרחש. (עפר לפיו). האם בכל זאת יש כאן קיום מצוה כל שהיא, שערכו מוחלט ולא יסולא בפז? הרב שעת הכושר והרב אוצר החכמה. אולי יש סיוע קצת להבנתכם במצות לפני עיור, במש"כ זה ...
על ידי עושה חדשות
א' מאי 27, 2018 12:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.
תגובות: 23
צפיות: 212

Re: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.

טברייני כתב:אני עורך כעת מאמר בענין זה, אשמח למקורות שונים בענין.
ובעיקר חשוב לי דוגמאות (לצורך דיון והשוואה).

תנסה לראות בצרופה, מסתמא יוסיף לך:
על ידי עושה חדשות
ש' מאי 26, 2018 11:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 497
צפיות: 24220

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

חבר פורום אוצר החכמה כתב:היכן המקור הקדום ביותר למשפט "דרך ארץ קדמה לתורה"?
כלומר בלשון הנ"ל דייקא (מלבד לשונות המדרשים)

כמדומה, תנא דבי אליהו.
על ידי עושה חדשות
ש' מאי 26, 2018 10:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר תורת הבית, היחס בין הקצר לארוך
תגובות: 6
צפיות: 570

Re: ספר תורת הבית, היחס בין הקצר לארוך

הראוני כעת בפרמ"ג כללים בהוראת או"ה אות ט על סתירות בספרי הרשב"א השונים שכתב "מתוה"א לתה"ק לתה"ק שומעין כי שם הוא אליבא דהילכתא". והובא בשד"ח ח"ו. יש בידכם עוד? כך כתב לי חכ"א שליט"א: בענין מיעוט המצוי נחלקו הרמב"ן ורבינו יונה, אם הוא ...
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 25, 2018 4:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סירכות בדרום אמריקה
תגובות: 14
צפיות: 1019

Re: סירכות בדרום אמריקה

ומה ענין הזריקות שם בדר"א, האם אלו ששוחטים שם לוקחים בבירור רק כאלו שלא קיבלו זריקות בכרס, או שיש איזה צורה של בדיקה פנימית אחרי השחיטה לוודא את זה, או שאוחזים שזה לא מטריף.
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 25, 2018 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 636
צפיות: 45545

Re: השוואות...

ראיתי דבר נפלא מהגר"ח קנייבסקי שליט"א, (נדפס בשמו בכמה מקומות). יש כמה יסודות מהחזו"א, חלקם מפיו וחלקם מפי כתבו, והגרח"ק נקט דהדברים שייכים זל"ז. א. מבטלין ת"ת למקרא מגילה, וצ"ע למה מגילה ל"ה בכלל תורה, וי"ל דאתי שֵם מקרא מגילה ומפקע שֵם ת"ת. ב. הח&...
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 25, 2018 4:12 pm
פורום: עזר אחים
נושא: קופת רבי מאיר בעל הנס
תגובות: 16
צפיות: 628

Re: קופת רבי מאיר בעל הנס

ראה עוד תשובות והנהגות ח"ב סי' תסט.
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 25, 2018 1:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנין שנדה אינה צריכה הערב שמש לבעלה?
תגובות: 8
צפיות: 140

Re: מנין שנדה אינה צריכה הערב שמש לבעלה?

אגב, מן הסתם אתה מכיר את מה שהוכיח הגרח"ג בחו"ב מהגמרא הזו, שיש איסור מדאו' להשתמש בכלי שאינו טבול, (מה שהרבה נקטו שאין איסור מדאו' אפי' אם טבילת כלים דאו', או אפילו שאין איסור בכלל), דאל"ה מה הנידון להצריך הערב שמש, ולמאי נפק"מ אם טבילת כלים זה רק חיוב לטבול ולא איסור להשתמש. וכ...
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 24, 2018 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים
תגובות: 88
צפיות: 6974

Re: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים

חידוש מעניין מופיע בסוף שו"ת מהרי"ל דיסקין, הנה: מהרי''ל דיסקין - כף זכות.png וקדם לו בקצרה הסמ"ק, מצוה רכה - ואמרינן (שבועות ל') כי בכלל זה לדון חבירו לכף זכות שמתוך שידונו לכף זכות יחשוב אין חוטא רק אני וישוב לבוראו פן יכריע כל העולם לחובה ומתוך כך התעוררתי לשאול, האם הענין לדון לכ...
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 24, 2018 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנין שנדה אינה צריכה הערב שמש לבעלה?
תגובות: 8
צפיות: 140

Re: מנין שנדה אינה צריכה הערב שמש לבעלה?

למה טבילת כלים דומה להיתר נידה לבעלה ולא לטהרות,
וטבילת נידה להתירה לבעלה הרי אינה מפורשת בקרא.
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 24, 2018 10:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 53
צפיות: 748

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

אכן שאלה ידועה ומצויה ומורכבת, התלויה גם בגדרי עבירה לשמה, וחטא כדי שיזכה חבירך, וניחא ליה לחבר וכו', ובשינוי קל אולי תשתנה ההוראה, הנתונה בספיקות וחילוקי דעות גם בלא"ה. ופטור בלא כלום א"א, אצרף תמיהה ישנה אשר עימי. הסיפור עם החזו"א, כמובא לפניכם. ונתקשיתי, אם כך היא ההוראה, גיהנום זה...
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 24, 2018 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רוממות - עלון חדש [פעם בשבועיים] של ד"ת קצרים ברמות א' להורדה - מתעדכן
תגובות: 38
צפיות: 2135

Re: רוממות - עלון חדש [פעם בשבועיים] של ד"ת קצרים ברמות א' להורדה - מתעדכן

נושא לדוגמה מהגליון האחרון בעניני ס"ת - האם בתוכנה תורנית כאוצר החכמה יוצאים יד"ח כתיבת ס"ת (אליבא דהרא"ש דבזה"ז המצוה היא לכתוב ספרי תלמוד ופוסקים). יפה מאד כתב הרב נתנאל ולדנברג, תודה לך שהעלית וציינת. אבל הטענה שכתב שמכיון שאין המחשב מספיק בלי תוכנה, וגם האחרון אין בו חפ...
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 24, 2018 7:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'דרסה' בשחיטה
תגובות: 1
צפיות: 50

'דרסה' בשחיטה

אחד מן הדברים הפוסלים את השחיטה זה 'דרסה', היינו לחיצה בכח על הסכין במקום הולכה והבאה בנחת. ומשכבר הוקשה לי, הרי הסכין עצמו ג"כ יש בו משקל המפעיל כח על סימני השחיטה, ועיתים הוא עלול להיות במשקל רב עוד יותר מאשר מה שיגרום השוחט בלחיצת ידו. ואמנם ראיתי דעת הגר"ז בשו"ע שלו יו"ד סי' ...
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 24, 2018 7:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חצי שיעור בבת אחת או בפעולות נפרדות
תגובות: 0
צפיות: 38

חצי שיעור בבת אחת או בפעולות נפרדות

שאלני חד, ולא הוה בידי: חולה שהתירו לו לאכול חצי שיעור, (של איסור או ביוהכ"פ), האם הזהירו לאכול דוקא בב"א ולא להרבות בפעולות, וכמו שאין היתר להוסיף על השיעור ה"ה שאם יכול לאכול את זה בב"א אסור לו לאכול את זה בב' פעולות נפרדות, (אף שהכל תוכדאכ"פ), או שלא הזהירו בזה, ומה הטעם....
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 23, 2018 11:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה: שיעור הגיליון החלק בכתיבת ס"ת
תגובות: 3
צפיות: 56

Re: עזרה: שיעור הגיליון החלק בכתיבת ס"ת

תודה רבה!
גם אני מצאתי בינתיים משהו -
ועתה כתבו רעג.PDF
(178.61 KiB) הורד 9 פעמים


אשאל ממוקד יותר:
מן הסתם הס"ת הסטנדרטיים בבתיה"כ יש בהם ג' אצבעות למעלה וד' למטה, (או אולי לא? או אולי יותר?),
אבל מה נהוג עלמא בס"ת קטנים?
שמעתי משהו בשם הגריש"א, האם ידוע?
ומהו שיעור אצבע?
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 23, 2018 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה: שיעור הגיליון החלק בכתיבת ס"ת
תגובות: 3
צפיות: 56

עזרה: שיעור הגיליון החלק בכתיבת ס"ת

האם יש שיעור מינימלי/מקסימלי לקטע החלק שיש בספר תורה מעל ומתחת העמודה הכתובה?
ומה מקובל לעשות, והאם זה משתנה לפי הפרופורציות של גודל הספר והעמוד?
אשמח להפניה לספרים בני זמנינו המסכמים את הנושא.
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 23, 2018 4:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ד' וה' בטביחת מסוכנת
תגובות: 5
צפיות: 95

Re: ד' וה' בטביחת מסוכנת

באפיק"י מבואר ההיפך.
ודאי שחיוב דו"ה יש גם במסוכנת, אבל הנידון שלו הוא כלפי חיוב קרן של תברא ושתייה.
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 23, 2018 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: רובא דאיתא קמן וחזקה מה עדיף?
תגובות: 2
צפיות: 59

Re: רובא דאיתא קמן וחזקה מה עדיף?

יש להעיר גם מדברי התוס' בנדה יח. בד"ה אחר הרוב.
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 23, 2018 12:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל
תגובות: 41
צפיות: 3261

Re: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל

עזריאל ברגר כתב:האם היו שם יב מיל של רה"ר גמורה?!

מהיכ"ת להקל בזה כהרמב"ם? [ראה ביאוה"ל סי' תד].
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 23, 2018 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 796

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

שוב תודה והתפעלות לטובה מהחכמים דפה. בשני מקרים דומים ברור לי מה תהיה ההכרעה, אמנם אשמח לשמוע חו"דכם. א] בשעה 8 הוא טבל בודאי, הספק הוא האם נגע בשרץ בשבע או בתשע. פסה"ד: טהור. ב] בשעה 8 נגע בשרץ ודאי, הספק הוא האם טבל במקווה בשבע או בתשע. פסה"ד: טמא. וזה נכון בין אם היה טהור מעיקרא או...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 11:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 55
צפיות: 2101

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

אולי בעצם יבאר לנו הרב בו"ש, על קצה המזלג כמובן, את החשיבות של ה'משל' דיקא.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עגלה ערופה: מדידה במקום שאין ספק
תגובות: 10
צפיות: 363

Re: עגלה ערופה: מדידה במקום שאין ספק

מן הסתם, עיון בספר 'נחל איתן' יועיל הרבה.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 23
צפיות: 403

Re: בלעך או פלטה.

סתימת מלקטי דורנו שראיתי שכנראה לא חששו להחומרא שכתב הרב עושה חדשות. ומה שכן מצאתי הוא בספר בשם 'הלכה של שבת' (המחבר הוא ר' א"מ פלדמן - בנו של הגרמ"ז פלדמן ז"ל ר"י אמרי אמת (התפרסם כשהיה בשעתו ח"כ)), ע' תתמא הערה מח: מותר להעביר ללא כל חשש. ואפילו שלדעת הגר"ע יוסף מותר...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 8:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 23
צפיות: 403

Re: בלעך או פלטה.

ועדיין לא ראיתי התייחסות לחומרא החדשה שהמצאתי לעיל,
כמדומני שלא עמדו בזה, ומאידך יש אכן טעם גדול לחשוש.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 8:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב ה'תוכן' לרגל הולדת בנו
תגובות: 40
צפיות: 929

Re: מזל טוב לרב ה'תוכן' לרגל הולדת בנו

לא ברירא כ"כ מתוכן ההודעות דלעיל האם כבר הוכנס בברית או עדיין לא.

ועכ"פ אצטרף למברכים את ידידנו היקר שדבריו בכל עת מלאי תוכן וטעם,
שיזכה לרוב נחת יהודית מבנו הנולד לו, יגדל הילד בתורה וירא"ש כראוי, ויצליח בכל מעשיו.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 8:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו
תגובות: 43
צפיות: 941

Re: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו

מזל טוב וברכת ה' לידידינו החכם וכל משפחתו.
רוב נחת וסיעתא דשמיא, דורות ישרים ומבורכים בשמחה ורוב טובה.

מה למעשה, בחתונה יעמידו תרנגול לפני הדרשן?
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 12:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל
תגובות: 41
צפיות: 3261

Re: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל

קו ירוק כתב:רשום אצלי:
...וידוע שהחזו"א נהג לעצמו כך לחומרא, אבל פ"א נסע ברכב למצוות סנדקאות מחוץ לתחום ביוט"ש של סוכות תש"י לקיבוץ חפץ חיים, לברית המילה של הרב אריה ב"ר סנדר ז'ק בן קרובתו...

ושמעתי מן היודעים שהיתה שם הטעייה, ולא ידע מעיקרא דאיירי בריחוק י"ב מיל.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 12:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמים שרש"י מביא שמועה מפיהם
תגובות: 80
צפיות: 4912

Re: חכמים שרש"י מביא שמועה מפיהם

כידוע נחלק רש"י עם רבותיו, ר"י הלוי ור"י ממגנצא, אודות הבהמה שנאבדה ריאתה קודם בדיקה, רש"י התיר למרות שהם אסרו. ובשו"ת רש"י סי' נט כותב רש"י שאינו חוזר בו מן ההיתר, כי הוא "נתלה באילן גדול רבי' יעקב בר' יקר ואף כי לא שמעתי מפיו דבר זה מ"מ לבי וסברתי והבנת...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 12:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אזהרות רבנו אליהו הזקן <זיהוי רבותינו בעלי התוס'>
תגובות: 48
צפיות: 3943

Re: יומא ח: אזהרות רבנו אליהו הזקן <בעלי התוס' במס' יומא>

יומט מב: תוד"ה שחיטה. ואמר לי מורי הרב ר' שמואל בר שלמה בשם הר' יוסף קלצון זצ"ל. לגבי ר' יוסף מקלצון יש בידינו קובץ בכת"י שנערך על ידי נכדו (ספק אם נעתק על ידו), בו הוא מציין: "ואני הצעיר יוסף בר נתנאל נכדו של רבינו הרב ר’ יוסף קלצון איש ירושלים אשר הלך לארץ הצבי המעתיק לפי אומד...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 12:05 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הניגון הידוע ששר אברהם בן אברהם בעת מיתתו
תגובות: 45
צפיות: 1066

Re: הניגון הידוע ששר אברהם בן אברהם בעת מיתתו

ועכשיו כבר מתאים להזכיר את הדו"ד שבין הגר"ח קנייבסקי להגרח"מ שטיינברג,
האם שירת הלויים היתה במנגינה או רק אמירה בטעמים.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 22, 2018 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 23
צפיות: 403

Re: בלעך או פלטה.

למי שנוקט (כמש"כ לעיל) שהשהייה והחזרה על פלטה חשמלית יש בהם מקום גדול לקולא, לכאו' נפקא נמי חומרא. באם כבתה הפלטה באמצע השבת, כגון אם קפץ החשמל וכד', ובאים ליתן את הסירים שהיו מונחים עליה אצל אחד השכנים שיש לו 'בלעך', דלכאו' הוי איסור גמור, ולא התקיימו כאן תנאי חזרה כלל להתיר העברה שכזו. חוששים...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 21, 2018 8:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הניגון הידוע ששר אברהם בן אברהם בעת מיתתו
תגובות: 45
צפיות: 1066

Re: הניגון הידוע ששר אברהם בן אברהם בעת מיתתו

גם בספר של הרב אליאך 'אבי הישיבות' יש תוים לכמה ניגונים, ו'חסל' ביניהם. הגרמש"ש, יש הרבה כאן - http://www.kolhalashon.com/New/Shiurim.aspx?Lang=Hebrew&Path=Hebrew|TehilimTfilot|R1442-2 הרב שושן, כאן - https://jmusic.me/?s=%D7%9C%D7%95%D7%99+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7+%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%9F ...

עבור לחיפוש מתקדם