החיפוש הניב 6468 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ב' יוני 18, 2018 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: "ודאי נגע" בהלכות חזקה
תגובות: 1
צפיות: 16

"ודאי נגע" בהלכות חזקה

יש חידוש של הרמב"ן ושא"ר שאין חזקת טהרה אלא למי שהוא בספק נגיעה בטומאה, אבל מי ש"ודאי נגע" והספק הוא האם היה אותו דבר טמא או לא, בזה אין חזקה. זכרוני מכזב בי כעת, ואשמח לעזרתכם בכמה דברים פשוטים. 1. מי אומר (אולי חזו"א?) שזה דין מסויים רק בטומאה ולא בשאר דברים? 2. איך זה יסת...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 17, 2018 11:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: זבחים כה: יש בגר בקבר?
תגובות: 1
צפיות: 11

זבחים כה: יש בגר בקבר?

תניא שה תמים זכר בן שנה שיהא תמים ובן שנה בשעת שחיטה בקבלה בהולכה בזריקה מנין ת"ל יהיה כל הוייותי' לא יהיו אלא תם ובן שנה וכו' ומי איכא מידי דבשעת שחיטה בן שנה בשעת הולכה וזריקה בן שתים אמר רבא זאת אומרת שעות פוסלות בקדשים. לא הבנתי, האם אחרי השחיטה כשכבר הבהמה אינה חיה, עדיין יש משמעות במה שעב...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 17, 2018 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ישים על לבו שיהיה לו בן אולי יהיה חכם וגדול בישראל
תגובות: 9
צפיות: 606

Re: ישים על לבו שיהיה לו בן אולי יהיה חכם וגדול בישראל

חשבתי מקור לרמב"ם. לש' הפס' הוא "בַּבֹּקֶר זְרַע אֶת זַרְעֶךָ וְלָעֶרֶב אַל תַּנַּח יָדֶךָ כִּי אֵינְךָ יוֹדֵעַ אֵי זֶה יִכְשָׁר הֲזֶה אוֹ זֶה וְאִם שְׁנֵיהֶם כְּאֶחָד טוֹבִים", ודרשו חז"ל היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו וכו', המבואר כאן שיש ענין בהעמדת בנים שהוא תלוי במ...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 17, 2018 11:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2465
צפיות: 372519

Re: בשורת ספרים חדשים

ראיתי בחנות הוצאה חדשה של חידושי הגר"ח על הרמב"ם, מהדורת המאור-הרב ביטון.
לא הספקתי להזין עיני, אם מישהו יכול לסקור קצת.
על ידי עושה חדשות
א' יוני 17, 2018 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 22
צפיות: 269

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

לגבי השאלה הפותחת: אכן בגוף הסברא יש להאריך הרבה, רק אומר הנלענ"ד בקצרה. מלווה שאינה כתובה בתורה היא חוב גמור מצד עצם הדבר, ואינה באה מכח התביעה על המעשים וכדומה, כי אם מכח המציאות הנקראת ממוני גבך, וכעי"ז בכל חניכה דאית ליה. לעומ"ז לחייב את המזיק זה אינו מושכל פשוט מעצם התפיסה הממוני...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 17, 2018 4:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3176
צפיות: 233811

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני זקוק לצילום של ספר מעשה רוקח, הלכות טריפות דיני המסס שער ג, הוצאת מכון זכרון אהרן. תומ"ר.
על ידי עושה חדשות
א' יוני 17, 2018 2:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 40
צפיות: 479

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

האם יש מקור כלשהו ב'נגלה' שקורח התכוין בכלל לשם-שמים?
האם לכה"פ הוא הצהיר כך, או שאפילו זה לא?
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 15, 2018 1:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה דרך שלילה
תגובות: 14
צפיות: 338

Re: חזקה דרך שלילה

איך שלא יהיה, עצם הדבר שה'שיבת ציון' הכליל את החזקות האלו (פות"ז, מעיזה) בתוך הרשימה, זה אכן חידוש.

נזכרתי עוד אחד מעניין. בתורא"ש חולין די"א - חזקה שהחוטאים לא התכפרו, בספק שעיר המשתלח.
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 15, 2018 9:04 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מדוע ברכת 'רצה' נחשבת ברכת הודאה
תגובות: 11
צפיות: 112

Re: מדוע ברכת 'רצה' נחשבת ברכת הודאה

אבודרהם כ' (וכן בס' המנהגות) -
וא"ת הלא ברצה ושים שלום מבקש הוא פרס מרבו כמו באמצעיות. וי"ל שאינו דומה. כי אמצעיות הם צרכי האדם, וג' אחרו' כולם כבוד הקדוש ברוך הוא כגון העבודה שנעבדנו. וכן ההודאה זו היא כבודו וכן השלו'. ועוד כבוד הוא לרב שהרבים צריכין לו.
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 14, 2018 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה על הצד
תגובות: 17
צפיות: 694

Re: חזקה על הצד

ומענין לענין, לא הבנתי את דברי הנצי"ב כאן, מהיכן המציא מקור לדין 'חזקה שלא נתבררה בשעתה'. ובגבינות פליגי התוס' והרמ"א ז"ל בסברא אחרת דכו"ע מודי בחזקה דאינו מבוררת לאו חזקה היא ומקורה מתוספתא טהרות (פ"ז) לענין קבר הנמצא ברה"ר אלא מטעם רובא יש לומר דהשתא יצאה מרובה דבהמו...
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 14, 2018 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבוי מים בנטילה וטבילה
תגובות: 3
צפיות: 129

Re: ריבוי מים בנטילה וטבילה

שו"ר את דברי הגאון ר' איתמר שליט"א -
הרב גרבוז - מקואות ידים.PDF
(235.53 KiB) הורד 14 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 8:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהר"י אסאד על מסכת חולין
תגובות: 1
צפיות: 64

Re: מהר"י אסאד על מסכת חולין

והאם זאת תלייה סבירה למצוא טעות משותפת בשלושת הספרים הנ"ל? (שורש הענין, התוס' ושא"ר הוכיחו מהגמ' בחולין די"א שחזקה שלא נתבררה בשעתה אינה חזקה, ולכן בפרה אדומה ועדים זוממים מוכח דין רוב. אמנם התוס' בנדה והרוקח והתרומה והמרדכי העתיקו את הראיה גם מקו' הגמ' שם ממכה אביו. ושם הנידון הוא בכ...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 8:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהר"י אסאד על מסכת חולין
תגובות: 1
צפיות: 64

מהר"י אסאד על מסכת חולין

שו"ת יהודה יעלה א-יו"ד-פ
לכן האמת אהוב כי דברים הללו בשיבוש נכתבו במרדכי ובספר התרומה ובס' הרוקח מאיזה תלמיד טועה. ובחידושי חולין י"א הארכתי בישוב דברי המרדכי.
האם יש בנדפס דבר כזה?
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 8:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ואותי לא נאמר אלא ואת שמואל
תגובות: 5
צפיות: 132

ואותי לא נאמר אלא ואת שמואל

א"ר אלעזר בשם ר' יוסי בן זמרא אף שמואל רבן של נביאים היה מתנבא ולא היה יודע מה היה מתנבא וישלח ה' את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל, ואותי לא נאמר אלא ואת שמואל.

א. למה נקרא שמואל (כאן ובעוד מקומות) רבן של נביאים?
ב. האם זה מצוי עוד שהנביא מזכיר את עצמו בגוף שלישי?
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 7:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כלל גדול יהיה לך בקנינים...
תגובות: 2
צפיות: 179

Re: כלל גדול יהיה לך בקנינים...

ואגב דברי הגראמ"ה, האם כאשר אדם אומר "אני מבטיח לך", (שבלשון בני אדם זה סיבה יותר להאמין, ולא יאמרו כך בשקר אלא הרמאים הגמורים), זה באמת יותר 'מחייב'?
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 7:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבוי מים בנטילה וטבילה
תגובות: 3
צפיות: 129

ריבוי מים בנטילה וטבילה

על המרבה מים בנטילת ידים נאמרו שבחים רבים ונתברך בהרבה ברכות,
ולא מצינו כזאת בטובל במקווה גדול יותר. מה טעם הדבר?
(והאם טבילת ידים דומה בזה לנטילה או לטבילה).
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 7:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פתרון חידה בשואל ומשיב ויקץ עמינדב
תגובות: 13
צפיות: 1058

Re: פתרון חידה בשואל ומשיב ויקץ עמינדב

אגב, אגדה מוזרה במדרשי תימן -


מדרש הביאור - לא ידעתי.png
מדרש הביאור - לא ידעתי.png (24.44 KiB) נצפה 167 פעמים

מאור האפלה - לא ידעתי.png
מאור האפלה - לא ידעתי.png (24.87 KiB) נצפה 167 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 7:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעה בדבר משנה - שיעור הגבול
תגובות: 4
צפיות: 113

טעה בדבר משנה - שיעור הגבול

ראיתי מי שציין -

דרכי חושן הגר''י סילמן.png
דרכי חושן הגר''י סילמן.png (14.29 KiB) נצפה 113 פעמים


באמת מה שיעור הגבול, וכיצד יתכן להחליט מהי טעות במשנה כאשר אין שיעור גבול.
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 7:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה למשה וזאת הברכה
תגובות: 11
צפיות: 592

Re: תפילה למשה וזאת הברכה

על הביטוי "מאה ברכות" ראה כאן -
אחרי מאה ברכות.PDF
(527.34 KiB) הורד 12 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 7:27 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: קצב הלימוד של דורינו - המצאה של הדור האחרון?
תגובות: 19
צפיות: 714

Re: קצב הלימוד של דורינו - המצאה של הדור האחרון?

גם על המהריל"ד הרי סיפרו שלימוד הדף הראשון של מסכת ב"ב נמשך כמה חודשים(!)
(אם מדברים על מסכת בשלוש שנים, וכולה נלמדת ע"י הרב בשיעוריו, עדיין זה יותר מהר מהמקובל היום - דף בשבועיים במקרה הטוב).
לכאו' יהיה לתועלת אם מישהו כאן יעשה סדר בכל הענין מבחינה היסטורית, עד כמה שאפשר.
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 13, 2018 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה דרך שלילה
תגובות: 14
צפיות: 338

Re: חזקה דרך שלילה

תודה לכולכם, אשריכם. אף אני אכתוב קצת ידיעות בענין, (וידידי שליט"א עזרני), חלקם שייכות במישרין וחלקם בעקיפין. על חזקה שאין בבית בחמץ, כמדומני מבואר בסוגיות (ד"ט) שאי"ז רק שהבית הוא 'בדוק' לגבי תקנ"ח של בדיקת חמץ, אלא גם כלפי ספק דאו' שנכנס חמץ לבית, דמוקמינן הבית בחזקתו שאין בו ח...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 12, 2018 11:06 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: קצב הלימוד של דורינו - המצאה של הדור האחרון?
תגובות: 19
צפיות: 714

Re: קצב הלימוד של דורינו - המצאה של הדור האחרון?

אוסיף עוד חידה מעין הראשונה.
כמה זמן ארך לימוד של מסכת ממוצעת בזמנו של רבינו בצלאל אשכנזי, אצל "גדולי עולם ראשי ישיבות"?
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 12, 2018 7:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כלל גדול יהיה לך בקנינים...
תגובות: 2
צפיות: 179

כלל גדול יהיה לך בקנינים...

עיון בשני פרטים, סביב דברי החזו"א הידועים, חו"מ סי' כב, בשם אביו. כלל גדול בקנינים.png א. הוא מביא את דברי הגראמ"ה כסייעתא, ולכאו' לא כתב שם דבר בענין מהות הקנינים שע"י מעשה. צירפתי את דברי הגראמ"ה, גם לצורך בירור הפרט הנ"ל, וגם כדי לשתף אתכם בדברים הנפלאים המבוארים שם....
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 12, 2018 7:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יהודי מדאו' גוי מדרבנן
תגובות: 38
צפיות: 1876

Re: יהודי מדאו' גוי מדרבנן

(לא עברתי על כל האשכול) בספר "יורה דעה" ראיתי שכתב סברא מעניינת, שכדי שיחול הגירות צריך שיהיה התהליך ע''פ ההלכה בשלימות, ועל כן אם אין טבילתו כשרה מדרבנן, גם מדאו' אינו גר!.. אין הספר בפני כדי להביא ציטוט מדוייק. למי שזה חשוב, הנני מצטט לשון הספר (רסח' אות ב'): אם בטבילת הגר יש חציצה דרבנ...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 12, 2018 7:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 193
צפיות: 7980

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

מהו פסק ההלכה ע"פ התורה במקרה של הכנר?
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 11, 2018 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול ברוב בדינים
תגובות: 10
צפיות: 389

Re: ביטול ברוב בדינים

יושב סתר כתב:קצת לא הבנתי קושייתו שהלא הוא עצמו מציע לבטל הפסח מדין רוב, הרי שע"כ צריכים לדין רוב.
הגמרא מחפשת שם מקור לרובא דלית"ק, לעומת זאת רובא דאית"ק הרי כתיב בקרא, וביטול ברוב שייך לסוג השני כמובן.
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 11, 2018 1:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 641
צפיות: 47265

Re: השוואות...

ראיתי כעת דימוי מעניין בהג' מהרצ"ח בחולין די"א,
בין הגריעותא של חזקה שלא נתבררה בשעתה, לרובא דליתא קמן.
על ידי עושה חדשות
א' יוני 10, 2018 12:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2465
צפיות: 372519

Re: בשורת ספרים חדשים

י''ל קובץ תורני חדש בשם 'מסילות' והוא 'אסופת מאמרים על דרכי התלמוד והראשונים' י''ל ע''י 'תורה דיליה' מצו''ב דוגמית: תוכן פתיחה ומאמר הראשון (הרב יעב''ץ בענין 'דינא דגמרא') מסילות א.pdf מעבר לשער כתוב: 'תגובות, הערות ומאמרים יתקבלו בברכה בכתובת mesilot789@gmail.com' בעקבות הודעות פרטיות שקיבלתי, הננ...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 10, 2018 12:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סירכות בדרום אמריקה
תגובות: 37
צפיות: 1751

Re: סירכות בדרום אמריקה

רבוש"ע, מה הולך פה. לא דיברתי על ביטול ברוב, דיברתי על ההלכה הכי פשוטה בעולם, שבהסתמך עליה אתה שותה חלב כל יום, ובהתאם לזה אתה יכול לאכול בשר בהמה גם אם אתה חושש שהיא לא נבדקה כראוי או לא נבדקה בכלל, כדין הפסוק בשו"ע שאם אבדה הריאה הבהמה מותרת באכילה. זה הכל בסך הכל. כמובן ראוי לזרז את הבו...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 10, 2018 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: פועל המשתמש בכליו של בעה"ב נחשב שואל?
תגובות: 5
צפיות: 147

Re: פועל המשתמש בכליו של בעה"ב נחשב שואל?

מענין "לענין", איך דנים השתמשות של נסיעה במונית, אם נגרם נזק לריפוד המושבים (לדוג') ע"י הנוסע?
על ידי עושה חדשות
א' יוני 10, 2018 12:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סירכות בדרום אמריקה
תגובות: 37
צפיות: 1751

Re: סירכות בדרום אמריקה

נו, אבל ה'רוב' קובע שלא נמצא בה ריעותא. מה עוד לא מובן?
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 08, 2018 11:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סירכות בדרום אמריקה
תגובות: 37
צפיות: 1751

Re: סירכות בדרום אמריקה

הרב אישצפת, פשיטא שאחוזי הטריפות והסירכות בחולבות הוא לא פחות מאשר הבהמות המיועדות לשחיטה, אם כבר להיפך. הרב ידידיה, גרע מאבדה הריאה? בשביל הבודק עצמו אכן כך, (ואם הוא לא יודע כיצד בודקים אז גם בשבילו זה 'אבוד'). בשביל מי שקיבל עכשיו בשר בחנות או בצלחת, ללא כל אפשרות מעשית לבדוק את הריאה, ה'רוב' מכר...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 08, 2018 9:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים
תגובות: 7
צפיות: 215

Re: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים

הרב דרומי והרב יושב סתר, אכן עסקתם בזה מכבר -
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f ... it#p359429

בלש' הפסוק עצמו משמע שהכהן מצווה לפנות את הבית "בטרם יבוא לראות", ורק אחרי הפינוי אזי הכהן בא לראות.
עמדו בזה המפרשים?
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 08, 2018 9:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סירכות בדרום אמריקה
תגובות: 37
צפיות: 1751

Re: סירכות בדרום אמריקה

הרב לענין, אני חוזר ואומר: גם אם כל העובדות נכונות כדבריך, אם מישהו יאמר לפרוש משו"ה מאכילת בשר, עליו לפרוש גם משתיית חלב. וכאשר כתבתי: אבל מחמת זה (החשש הראשון) להפסיק לאכול בשר? זו לא שמענו. ואיך זה יגרע מבהמה שנאבדה ריאתה שהיא מותרת, וכפי שאמר רש"י לרבותיו, "אתמול אכלנו חלבה ועכשיו...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 08, 2018 9:33 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גלגוליו ותיקונו של צלפחד / ליקוט
תגובות: 4
צפיות: 175

Re: גלגוליו ותיקונו של צלפחד / ליקוט

הובא כאן פעם בהקשר אחר, מדברי הגרש"ד שליט"א.
צלפחד.png
צלפחד.png (38.39 KiB) נצפה 135 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 07, 2018 6:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים
תגובות: 7
צפיות: 215

הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים

דין הוא, שאין המצורע נטמא עד שהכהן אומר "טמא", וכן בנגעי בתים ונגעי בגדים. יש לי כאן שאלה. כהן שראה נגע ואע"פ שראוי לטמאותו מ"מ לא אמר 'טמא', האם עבר איסור או ביטל מצוה? ובכלל, מה הפשט שזה תלוי באמירתו, אם הוא אומר באמת יש כאן נגע שהיה ראוי לטמאותו אבל אני לא רוצה לומר את זה, הבי...
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 07, 2018 5:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עיצה, מנהג, מעלה / חיוב, הלכה, הכרח
תגובות: 47
צפיות: 3335

Re: עיצה, מנהג, מעלה / חיוב, הלכה, הכרח

על הריטב"א ועל שבלי הלקט המובאים לעיל, ועל המסתעף
ראה במאמרו של הרב ענבל הנדפס כעת, והועלה כאן.
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 07, 2018 5:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה על הצד
תגובות: 17
צפיות: 694

Re: חזקה על הצד

אגב שחיפשתי באוצר על ענין אחר, הנידון כאן,
מצאתי דברים ערוכים ונפלאים בענין חזקת חיוב במצוות, וצירפתים באשכולינו.
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 07, 2018 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה דרך שלילה
תגובות: 14
צפיות: 338

חזקה דרך שלילה

... לא מצינו בש"ס דין חזקה דרך שלילה וכל חזקות הם דרך חיוב , דמה דאזלינן בתר חזקה נלמד מקרא דויצא הכהן מן הבית ודלמא אדנפיק ואתי בציר ליה שיעורא כדאיתא במסכת חולין דף י' ע"ב ושם הוא החזקה שהנגע עדיין הוא בכמות כמו שהיה בשעה שיצא הכהן והיינו דרך חיוב שעדיין הוא גדול בשיעורו כמו שהיה ומזה כ...
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 07, 2018 8:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סירכות בדרום אמריקה
תגובות: 37
צפיות: 1751

Re: סירכות בדרום אמריקה

הרב לענין, אני מצפה לתשובתך. (ובכל אופן, רש"י בחולין יב. כותב על ההיתר של נאבדה הריאה "אין מפרסמין הדבר", וצ"ע אם עברתי על זה). האם יש מקום לומר דאם נאבדה הריאה במזיד יהיה אסור לכו"ע לאכול? או מידת חסידות? האם כאשר גוף כשרות אחד בודק יותר טוב מהשני, שייך בזה החומרא של 'אפשר ...

עבור לחיפוש מתקדם