החיפוש הניב 6770 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 21, 2018 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: כעבד זה שאין לו רשות
תגובות: 3
צפיות: 71

Re: כעבד זה שאין לו רשות

יש"כ.

מצאתי אצלי שני גזירים שהעליתי כאן פעם בהקשר אחר, אולי זה שייך גם כאן.

מתוך פירושי רסג לספר שמות.png
מתוך פירושי רסג לספר שמות.png (120.37 KiB) נצפה 27 פעמים


רסג בראשית.png
רסג בראשית.png (114.78 KiB) נצפה 27 פעמים


.
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 20, 2018 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא
תגובות: 6
צפיות: 93

Re: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא

שומע ומשמיע כתב:ולכאורה תשובתו שאין זה פסיק רישא, אף על פי שזה רק מחוסר ידיעה האם כעת יש דם.

ל"ש כאן ההיתר של ספק פסי"ר, דה"ה 'מתכוין' למציאת הדם.

יותר נראה כוונתו דהוי ספק דרבנן ולקולא, כי הצביעה היא דרך לכלוך.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 19, 2018 2:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקדמות לספרים בעלות תוכן תורני
תגובות: 20
צפיות: 1644

Re: הקדמות לספרים בעלות תוכן תורני

ציטרון כתב:ר' זליג מרגליות, חבורי ליקוטים

האם נדמ"ח?
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 18, 2018 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62922

Re: השוואות...

נזכר לעיל ענין 'ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף', אציין עוד קצת מ"מ סביב זה.

לגבי מילה, עי' או"ש פ"ב מהל' מילה ה"א.
לגבי מלאכות שבת, עי' אבנ"ז או"ח סי' רמד.
וע"ע חזו"א יו"ד סי' ריד בביאור הסוגיא בחולין דף לו, (ודלא כר"ן ותורא"ש שם).
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 18, 2018 1:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: כעבד זה שאין לו רשות
תגובות: 3
צפיות: 71

כעבד זה שאין לו רשות

יד רמ"ה מסכת סנהדרין דף נט עמוד ב והדין היא פירוקא דכי קאמרינן דלא הותר לו בשר לאכילה לאו דאצטוי עלויה בפירוש קאמרינן אלא לא הותר לו קאמרי' דמסתמא כל הנבראות שהיו בעולם היו אסורות לו כעבד זה שאין לו רשות ליהנות משל רבו עד שיטול רשות הימנו ומאי דאשתרי ליה אשתרי ובשר דלא אשתרי ליה לא אשתרי. האם ...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 18, 2018 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירור שיטת רב סעדיה גאון בקידוש החדש
תגובות: 6
צפיות: 593

Re: בירור שיטת רב סעדיה גאון בקידוש החדש

אכן נראה שגם על זה יש לרס"ג מקור גמור מן הגמרא וכדגרסינן בר"ה דף כ' א' בזה"ל כי הא דאמר רבי יהושע בן לוי מאיימין על העדים על החדש שנראה בזמנו לעברו ואין מאיימין על העדים על החדש שלא נראה בזמנו לקדשו איני והא שלח ליה רבי יהודה נשיאה לרבי אמי הוו יודעין שכל ימיו של רבי יוחנן היה מלמדנו...
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 17, 2018 12:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 497
צפיות: 63118

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

היכן נכתב כאן על הפירוש המיוחס לרס"ג על דניאל, ועל דבריו שם אודות פרישות מאכילת בשר בזמן החורבן.
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 17, 2018 12:32 am
פורום: עזר אחים
נושא: שליחת שאלה לרב קנייבסקי דרך הדואר
תגובות: 16
צפיות: 475

Re: שליחת שאלה לרב קנייבסקי דרך הדואר

לפני פחות משנה שלחתי שאלה, וקיבלתי תשובה אחרי חודש פלוס. הכל דרך הדואר.
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 16, 2018 6:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל אזעקה דינה כפיקוח נפש
תגובות: 102
צפיות: 7820

Re: האם כל אזעקה דינה כפיקוח נפש

שמירת עצמו באזעקה.pdf
(2.56 MiB) הורד 7 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 16, 2018 8:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה
תגובות: 11
צפיות: 222

Re: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה

האם מותר לעצור באמצע הברכה, לעשות מלאכה כל שהיא, ואח"כ להמשיך ולסיים את הברכה? (שואל מחוסר ידיעה),
את"ל גם זה בכלל האיסור, אז בודאי גם באריכות שבתוך הברכות או הפיוטים הנוספים ה"ה בכלל האיסור הנ"ל.
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 16, 2018 1:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 78
צפיות: 5465

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

זאב ערבות כתב:
זאב ערבות כתב:קונטרס בית הלוי על מצות הבטחון מאת מוה"ר יוסף דובער סאלווייציק
לא נמצא באוצר או בהיברו בוקס.

מאן דהוא ביקשני לשאול האם מישהו יודע דבר על קונטרס זה ומאין הוא בא?

זה נמצא באוצר בכמה קבצים, כאן זה אפילו מנוקד.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 51
צפיות: 818

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

אני הייתי אומר שאולי הכוונה בשמו"ע צריכה להיות יותר דרמטית.. כשהתפילה נעשית באופן הראוי, דהיינו בעיניים עצומות או נעוצות בסידור, והמחשבה מרוכזת כראוי, בכלל לא מובן איך שייכת הפרעה. על כרחך שהחשש הוא כלפי אלו שמצליחים 'בקושי'. בהתאם לכך, הדברים שכתבת אכן מרגשים ומעוררים, אבל אינם עונים לי על הש...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 51
צפיות: 818

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

אמצא מקום לשאול. לא מובן לי למה פסיעות של סוף התפילה מבטלות את כוונת המתפלל העומד מאחור, דהיינו בשלמא אם עוברים כנגדו אז הוא מבחין בתנועה חדשה ומסקרנת המסיחה את דעתו, וכן אם מי שעומד לפניו בוחר לעזוב וללכת למקו"א ג"כ י"ל כך, אבל אם עומד אדם ומתפלל לפניו, ובשלב כל שהו הוא יסיים את עמיד...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 12:22 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה המקור ל'קרח - צדיק כתמר יפרח'
תגובות: 3
צפיות: 585

Re: מה המקור ל'קרח - צדיק כתמר יפרח'

לא ראשי תיבות, אלא סופם.

לא זוהר אלא מהאריז"ל והלאה, כמו שציינו.

אבל כעת ראיתי את הרמז הזה גם בפירושי התפילה לרוקח.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: חרדת רבי יוחנן בן זכאי
תגובות: 34
צפיות: 1937

Re: חרדת רבי יוחנן בן זכאי

ע"ע בדברי הנצי"ב, רינה של תורה ה,ג.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: בשולי המאמר "להוציא מליבן של צדוקין" - הרב גרינצייג
תגובות: 39
צפיות: 3199

Re: בשולי המאמר "להוציא מליבן של צדוקין" - הרב גרינצייג

עושה חדשות כתב:על אסיפה בדגים, ומסביב, ראיתי היום כאן. והריני מצרף את המאמר המדובר שם מתוך תו"ש פ' צו.

אצרף כעת עוד אחד -
תוכ''פ - אסיפת דגים וחגבים.pdf
(1.1 MiB) הורד 10 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62922

Re: השוואות...

מנחת חינוך פרשת בא מצוה ד (קידוש החודש) - ונראה לומר הטעם שא"צ להמתין על עדים ביום ל"א שמצינו כמה דברים שצריך עדים מ"מ בדבר הידוע לכל העולם הוי אנן סהדי שהוא כן עתוס' יבמות מ"ה ע"ב ד"ה מי לא טבלה הקשו נהי דטבלה לנדותה מ"מ הא גבי גר צ"ל ב"ד של שלשה בשעת טב...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 14, 2018 11:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 58461

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כיון שנזכר כאן,
אספר כי שאלתי פעם את הגרא"י צוקר שליט"א מה פירוש שם כבוד מלכותו,
והשיב לי "שמו כבודו ומלכותו", ותל"מ.

ולגבי כוונה אחרי סיום האמירה, ע"ע כאן.
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 13, 2018 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62922

Re: השוואות...

רמ"א הלכות חנוכה סימן תרעא סעיף ז ואם רוצים למהר להתפלל לאחר שבירך הש"צ והדליק אחד מהן יוכל השמש להדליק הנשארים, והש"צ יתפלל. מגן אברהם : יוכל השמש וכו'. אבל בביתו צריך הוא להדליק כולם (לבוש) אבל רש"ל בתשו' כ' שגם בביתו רשאי לעשו' כן ע"כ וכן נ"ל שכן מצינו ביומא פ"...
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 13, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עובדי ע"ז עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית או שעבדו גם "לשמה"?
תגובות: 22
צפיות: 1383

Re: עובדי ע"ז עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית או שעבדו גם "לשמה"?

הזכירו מהנצי"ב,
ע"ע במש"כ ברינה של תורה, עה"פ שחורה אני ונאוה וכו'.
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 13, 2018 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העולם הולך ומתגלגל
תגובות: 7
צפיות: 275

העולם הולך ומתגלגל

רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א - בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול... ואחר שארכו הימים עמדו בבני האדם נביאי שקר... והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו... וכיון שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם... והחכמים שהיו בהם כגון כהניהם וכיוצא בהן מדמין שאין שם אלוה אלא הכוכבים ו...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 1:51 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק
תגובות: 10
צפיות: 466

Re: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק

אולי הוא התכוין לסלסול הנהוג במוסף, ב'כבודו-משרתיו' וב'ממקומו-ויחון', ובשחרית אינו נהוג.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 1:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 833
צפיות: 64942

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שמר כתב:האם יש רשב"א שאומר שיחד עם אדם נבראו הרבה נשים מלבד חווה.

אשה אחת, לפני חווה. עי' רשב"א כתובות ח. בשם ר"ח.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 12:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: הימצאות החלות על השלחן בזמן הקידוש?
תגובות: 17
צפיות: 1310

Re: הימצאות החלות על השלחן בזמן הקידוש?

נראה דכשם שיש גנאי שבא לביתו ואין שולחנו ערוך, הכא נמי חמיר טפי כשמתחיל כבר הסעודה (קידוש) ועדיין אין שולחנו ערוך, ולכן יתכן שיפה עושים אותם שמקפידים שהחלות יהיו על השלחן (לפחות) מזמן הקידוש. וכאן יש לחקור, אם רוצה שיהיה השולחן ערוך כראוי ומניח החלות כבר בכניסת שבת, (או לדבריך גם בקידוש), אבל מחמם ...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 12:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשיעי בתשיעי בתשיעי - לאו דלא יהיה בך מעונן?
תגובות: 128
צפיות: 11670

Re: תשיעי בתשיעי בתשיעי - לאו דלא יהיה בך מעונן?

לא במטרה להאריך,
רק נתקלתי כעת בדברי היעב"ץ, וכמדומני שלא הוזכר כאן -

שעת ששון או שעת הדין.png
שעת ששון או שעת הדין.png (31.25 KiB) נצפה 99 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - שאלות פשוטות
תגובות: 218
צפיות: 21545

Re: אשכול - שאלות פשוטות

בת' שבות יעקב (ח"ג סי' ע"ז) אשה לא תטבול כשאין בעלה בעיר משום חשש דיבוק רוח, ואם טבלה בדיעבד תניח אצלה תינוק או תניח סכין תחת הכר עיי"ש. ועיין מנחת יצחק שכתב דהה"ד כשבעלה בעיר. השבות יעקב לא ממציא את הסגולה הזו של הנחת סכין תחת הכר, אלא מביא שכך נוהגים. היכן זה מוזכר לפניו, ומה ...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן
תגובות: 35
צפיות: 2565

Re: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן

בהאי ענינא - מתוך הקדמת מור וקציעה וכל דתקון רבנן כעין דאורייתא, ר"ל ע"ד העברת הלשון, שרז"ל בגזרותיהם מן התורה למדו, כי היא גם היא עשתה סייג לדבריה, כמפורש באדר"ן פ"א, אתו אינהו נמי וגזרי, ושלמה תקן עירובין ונט"י [שבת יד, ב] רק משום סייג וגזרה שלא לעבור על דברי תורה. וכ...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס
תגובות: 10
צפיות: 1052

Re: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

ברצוני לשוב אל הדיון הנ"ל, ואנסח את השאלה כך: גזירות ותקנות שקבעו חז"ל, אף שבטל טעמם מ"מ לא בטלו הן עצמן. האם בכל זאת מצינו שיקלו בהם יותר, כגון לסמוך על קולא רחוקה (שיטה יחידאית) במקום הצורך, וכדומה. אולי דוגמא לדבר מהמובא כאן . וכבר בהודעות הקודמות הביאו דברים כגון דא, אבל אשמח למצו...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 11, 2018 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62922

Re: השוואות...

הוספה להודעה הקודמת: וע"ע ביאור הגר"א או"ח סי' תרמח סעיף יא, דברים נפלאים בעניני מחצה על מחצה. --- ועוד משהו, על קני את וחמור (דובר קצת לפני כמה עמודים) - שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן טז וסוף דברי הזוהר-חדש דמשמע דאם הי' צריך כוונה בשחיטה הי' הדין נתכוין לשני סימנים ולא שחט אל...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 11, 2018 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62922

Re: השוואות...

בגמ' עירובין דט"ו ובחולין דכ"ח ובראש' שם, מבו' נידון האם מחצה כרוב, ויש בזה נפק"מ למחיצות שבת וכלאים בפרוץ כעומד, וכן לסכך הסוכה, ולתנור שנשבר חציו לענין טומאה, (ולמחצה ישראל שלא עשו פסח ראשון אם נדחים לשני), ולשחיטת חצי סימן, ולחצי קנה חתוך אם הוי טריפה. והכל נתלה בנידון אחד האם מחצ...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 8:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש ספרים על הלכות חול המועד?
תגובות: 10
צפיות: 263

Re: מחפש ספרים על הלכות חול המועד?

גם אני ממליץ במיוחד על הספר הזה (כפי שהוזכר לעיל) -
https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?176346
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 2:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62922

Re: השוואות...

פסקי רי"ד מסכת ראש השנה דף לה עמוד א ודווקא בתפילה פוטר שליח ציבור את עם שבשדות, אבל לא בשאר מצות כגון תקיעת שופר ומקרא מגילה והלל, וטע' דתפלה משום דתפילות כנגד תמידין ומוספין תיקנום, וכי היכי דקורבנות מיחייבי להביא כל ישראל למיעבדינהו, ועבדי כהנים ומשמרות ופטרי כל ישראל הם, הכי נמי בתפילת המוס...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלל דרך תחינה
תגובות: 4
צפיות: 173

Re: הלל דרך תחינה

האם אפשר להסיק מדבריו דהאומר הלל בדרך תחינה ובקשה ביום שיש בו חובת הלל, לא יצא יד"ח. ותהיה השאלה נוגעת גם במי שאמר את כל ההלל דרך שירה, אבל בבקשות של הושיעה והצליחה יצא מגדר אמירת שירה לגמרי. (ושמא יש לחלק דאם מבקש מתוך שהוא מודה אי"ז יציאה מגדרי ההלל, אלא אדרבה. והרי כן נוהגים העולם). ומ...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 1:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע הגערות במדברים בשעת החזרה לא מועילים
תגובות: 32
צפיות: 2382

Re: מדוע הגערות במדברים בשעת החזרה לא מועילים

במשמר עמ"ס סוכה סי' פג, וכן שלמי שרה סי' נג.
אבל ל"מ שם תשובה מהגרח"ק שליט"א.
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לא מפני שנתיחס להם משהו מדיני התורה
תגובות: 1
צפיות: 88

לא מפני שנתיחס להם משהו מדיני התורה

מתוך הקדמת הרמב"ם למשנה הפרק השני, במנין החכמים שנזכרו במשנה בגלל מעשה שאירע בזמן אחד מהם, או מוסר שלימד, או דרש שדרש באיזה פסוק. נזכרו במשנה הרבה מן החכמים, לא מפני שנתיחס להם משהו מדיני התורה באסור או התר, אלא נזכרו בגלל מעשה שאירע בזמן אחד מהם, או שלימד מוסר מן המוסרים כגון אלה שנזכרו באבות...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבאת קרבן או זהירות מ'נותר'
תגובות: 19
צפיות: 835

Re: הבאת קרבן או זהירות מ'נותר'

לגבי קר"פ יש צד בגמ' שהמוח שבתוך העצמות הוא נותר, ואין דרך להגיע אליו מחמת איסור שבירת עצם.
אמנם פסח בלא"ה אולי שאני דהוי עשה שיש בו כרת.

כעת אשאל כך: מי שהביא קרבן ועשה כל טצדקי לא להותיר אבל לא עלתה בידו, האם עובר (באונס) על האיסור או לאו.
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 12:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62922

Re: השוואות...

שו"ת תורה לשמה סימן קפג שאלה אתרוג שיש בו כביצה בצמצום והדבר ברור לעיני הכל שבתוך ימי החג יחסר מן השיעור אם יוצא בו י"ח ביום ראשון שעדיין יש בו שיעור שלם מצומצם או"ד כיון דאחר יום או יומיים בודאי יהיה חסר הרי כאילו הוא חסר מעכשיו ואינו יוצא י"ח בו גם ביום הזה שיש בו שיעור. יורינ...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 08, 2018 9:07 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מי היה "חתן תורה"?
תגובות: 7
צפיות: 958

Re: מי היה "חתן תורה"?

שו"ר - שו"ת צמח צדק (לובאוויטש) אורח חיים סימן לה עיקר הברכה שהעולה מברך עכצ"ל שהוא על קריאת הש"צ. שהרי הברכה לא נתקנה רק בשביל הקריאה בצבור. א"כ זהו ע"ד זה מברך וזה קורא. משום דהשומע כעונה. (והש"צ השומע הברכה ה"ל כמברך וכיון שזה העולה לתורה ה"ל ג"כ ...

עבור לחיפוש מתקדם