מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 9699 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 23, 2021 10:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?
תגובות: 7
צפיות: 1295

Re: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?

א"כ יש היתר נוסף לברור את ה'גזים' מהמשקאות המוגזים.
וראה במצו"ב מתוך ספרו של ידידנו הר"י שילה שליט"א.

בורר גזים.pdf
(61.77 KiB) הורד פעם אחת
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 23, 2021 10:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה מנהג בתי-הדין על חוזה מכירה שלא נרשם בטאבו
תגובות: 3
צפיות: 35

מה מנהג בתי-הדין על חוזה מכירה שלא נרשם בטאבו

הצדדים חתמו חוזה מכירה על נדל"ן, אבל משום עיכובים כל שהם זה עדיין לא נרשם בטאבו על שמו של הקונה. כעת באים נושים של המוכר לגבות את הקרקע, (נניח שהחוב מאוחר לחוזה המכירה, או אפילו בלא"ה ), האם הקרקע כבר שייכת לקונה ואינם יכולים לגבות, או שהקנין לא חל בלי רישום בטאבו או כיו"ב. אני מתרשם ...
על ידי עושה חדשות
ה' אפריל 22, 2021 5:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איידי דזוטר מירכס
תגובות: 15
צפיות: 669

Re: איידי דזוטר מירכס

עושה חדשות כתב:
יהודה בן יעקב כתב:היכן המקור ב'מרדכי השלם'?
חיפשתיו במס' שבת ולא מצאתיו.

ג"א לא מצאתיו (מקופיא) אבל סמכתי על הגר"י גרינמן שציטט כך בגליון השבוע.
ר' יהושע על התורה פרשת תזו''מ.pdf

אולי זה מתוך הספר של ר"ש עמנואל "מגנזי אירופה ב" פרק תשיעי.
מישהו יכול לבדוק שם?
על ידי עושה חדשות
ה' אפריל 22, 2021 5:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3664
צפיות: 626067

Re: אשכול אביעה חידות

ד' פרפראות לפרה"ש, מתוך הגליון של הג"ר יהושע גרינמן - א] מי נכנס למקדש לכתחילה אף שטומאה יוצאה מגופו. ב] היאך משכח"ל חיה שאם תמות לא תטמא טומאת נבילה, מכל מקום אם שחטה חייבת בכיסוי הדם. ג] בגמרא פליגי תנאי אם מולך הוא עבודה זרה ועי' מהרש"ל על הסמ"ג דלמ"ד עבודה זרה הוא נ...
על ידי עושה חדשות
ה' אפריל 22, 2021 5:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 432
צפיות: 59555

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס - הרחבת סתירות הדברים בע"ז [יז,א-ב] "רבי חנינא ורבי יונתן הוו קאזלי באורחא מטו להנהו תרי שבילי חד פצי אפיתחא דעבודת כוכבים וחד פצי אפיתחא דבי זונות אמר ליה חד לחבריה ניזיל אפיתחא דעבודת כוכבים דנכיס יצריה אמר ליה אידך ניזיל אפיתחא דבי זונות ונ...
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 21, 2021 5:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה
תגובות: 40
צפיות: 8629

Re: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה

בהנכתב לעיל על מלאכת דש, מקובל לומר שהחילוק בין פירוק תמרים לתלישת ענבים, (כמו גם החילוק בין דישה לקילוף פירות), שכל דבר שהדרך לעשותו סמוך לאכילה ל"ה מלאכה, משא"כ פירוק וקילוף הנעשה בדרך כלל בשדה, הוי מלאכת דש. ראה בס' ארחו"ש בפרק ד' הערה ד'. [ובזה יש להעמיק מה הסיבה שפירוק הבוטנים מת...
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 21, 2021 8:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 1474
צפיות: 167268

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

עושה חדשות כתב:
עובדות ממרן החזוא זללהה מפנקס ישועות כהן.pdf

אות סג - מי ממשפחת החזו"א נקרא בשם 'זכריה' ע"פ הוראתו?
אות פה - מה הסיפור עם הפטרת אחרי?
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 20, 2021 5:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פשט בשיר חידתי של הרשב"ץ
תגובות: 10
צפיות: 145

Re: פשט בשיר חידתי של הרשב"ץ

פשט איני יודע, אבל בינתיים נראה לגרוס "וגם ארי לבן מרי".
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 20, 2021 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה
תגובות: 40
צפיות: 8629

Re: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה

אשר כתבתם בקונטרס על מלאכת 'בורר' - ובאמת יש בדברי החיי"א חידוש על חידוש, שהרי השו"ע ורוב הפוסקים לא נקטו שיטת התוס' והטור להלכה, ולא חילקו בין אם האוכל מרובה או הפסולת מרובה. והראוני שרבינו הח"ח בס' מחנה ישראל פ"ח ובס' נדחי ישראל אחרי פל"ט העתיק דברי הטור הח"ח בספריו א...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 20, 2021 4:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?
תגובות: 7
צפיות: 1295

Re: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?

ראה בס' "מלאכת בורר" (הרב מרדכי טננבאום, אדר תשפ"א) פרק ג, וכן במילואים שם סי' ג, שהביא להתיר כה"ג גם בשם הגריש"א והגרנ"ק.
(וראיתי מי שדקדק בשו"ע הגר"ז שיט,יט כעין זה, וצ"ע. ועי' שו"ת דברי נחמיה סי' כא).
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 20, 2021 3:43 pm
פורום: עזר אחים
נושא: גליון "אהלי טהרות"
תגובות: 18
צפיות: 3558

Re: גליון "אהלי טהרות"

כעת י"ל על תחילת מס' אהלות
אהלי טהרות גליון 59_.pdf
(2.11 MiB) הורד 13 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 20, 2021 12:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: טלטול ברחוב זבוטינסקי
תגובות: 53
צפיות: 8168

Re: טלטול ברחוב זבוטינסקי

תיקוני עירובין גליון 279.pdf
(314.94 KiB) הורד 6 פעמים


על גוי של שבת להעברת עגלות ילדים ברח' זבוטינסקי.
על ידי עושה חדשות
א' אפריל 18, 2021 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שויא אנפשיה חד"א - במצוות
תגובות: 2
צפיות: 102

Re: שויא אנפשיה חד"א - במצוות

אינני מבין מה התימה. יש דין שאחד"א, ו(בפשטות) ב"ד כופים אדם לא לאכול חתיכה הידועה לנו כהיתר, מכיון שהוא אמר שהיא איסור. באותה מידה, ב"ד כופים אדם לאכול מצה ולהניח תפילין, כי לפי דבריו הוא מחוייב בזה. כל כה"ג יש גם נידון האם בחדרי חדרים הוא יכול לנהוג כפי האמת, או שהוא מחויב לנהוג...
על ידי עושה חדשות
ש' אפריל 17, 2021 11:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הידור מצוה בפלוגתא דרבוותא
תגובות: 15
צפיות: 3175

Re: הידור מצוה בפלוגתא דרבוותא

וכעין הערת הרב הצב"א יש להעיר, איך נשמטה הלכה חשובה זו עד משנ"ב ח"ו, והלא בכל מצוות עשה י"ל כן לחשוש לשיטות שלא נפסקו וכדין הידור מצוה עד שליש, ציצית תפילין קרי"ש וכו', והיה מן הראוי להזכיר במשנ"ב כסדר את כל השיטות שלא נפסקו, (בכל מה שנוגע למצוות עשה, לא בנוגע להימנעות...
על ידי עושה חדשות
ש' אפריל 17, 2021 11:04 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: האם תלמידי ר"ע מתו במרד בר כוכבא והאם יש קשר ליום לג בעומר
תגובות: 22
צפיות: 7660

Re: האם תלמידי ר"ע מתו במרד בר כוכבא והאם יש קשר ליום לג בעומר

עקביה כתב:הרבה אחרי החורבן.
האם כלבא שבוע נשאר עשיר גם אחרי החורבן, כשר"ע חוזר עם כ"ד אלפי תלמידיו ומתיר לחותנו את נדרו?
על ידי עושה חדשות
ש' אפריל 17, 2021 10:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איידי דזוטר מירכס
תגובות: 15
צפיות: 669

Re: איידי דזוטר מירכס

יהודה בן יעקב כתב:היכן המקור ב'מרדכי השלם'?
חיפשתיו במס' שבת ולא מצאתיו.

ג"א לא מצאתיו (מקופיא) אבל סמכתי על הגר"י גרינמן שציטט כך בגליון השבוע.
ר' יהושע על התורה פרשת תזו''מ.pdf
(193.96 KiB) הורד 23 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' אפריל 17, 2021 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "דרך רחוקה" בפסח שני
תגובות: 20
צפיות: 896

Re: "דרך רחוקה" בפסח שני

האם בפסח שני יש איסור אכילה 'שלא למנוייו'?
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 16, 2021 1:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איידי דזוטר מירכס
תגובות: 15
צפיות: 669

Re: איידי דזוטר מירכס

רבנו יצחק בא בחלום לפני רבנו אפרים מריזבורק, שאל רבנו אפרים אותו תינוק שנולד בשבת וראו החכמות שנתחרש וחרש פטור מכל המצוות, מהו למולו בשבת, והשיב לו אסור, וטעמא דלא יבא לעולם לכלל מצוות, אע"ג דיש לחוש שמא ישתפה, מכל מקום רובם לא יתפקחו ומילתא דלא שכיחא הוא, ולא דמי לקטן שאע"פ שאינו בר מצות...
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 16, 2021 12:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 791
צפיות: 167852

Re: השוואות...

ב"ב סה: ת"ר המוכר את הבית מכר את הדלת ואת הנגר ואת המנעול אבל לא את המפתח מכר את המכתשת החקוקה אבל לא את הקבועה מכר האיצטרוביל אבל לא את הקלת לא את התנור ולא את הכירים ולא את הריחים ר' אליעזר אומר כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך ל...
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 16, 2021 10:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"
תגובות: 114
צפיות: 18513

Re: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"

בשם בעל התניא מצוטט: אי איישר חילי הייתי מתקן גם בארץ ישראל שגם שם יהי' יו"ט שני של גלויות.
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 16, 2021 9:38 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: זהירות משמיעת ספירת העומר!
תגובות: 58
צפיות: 11530

Re: זהירות משמיעת ספירת העומר!

שאילת אגב, ז"ל ראבי"ה חלק ב - מסכת מגילה סימן תקעא ונראה לי דצריך לדקדק המברך איזה יום הוא קודם שיתחיל לברך, דהא אי פתח ובירך אדעתא דיום שמיני ושוב נזכר וסיים אדעתא דתשעה אי נמי איפכא לא יצא, דהא אי סיים לברכתו בתחלה לא יצא, דגרסינן בהלכתא בתרייתא פרק קמא דברכות פשיטא נקיט כסא דחמרא ופתח ...
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 16, 2021 9:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: ילפותא מדרבנן
תגובות: 0
צפיות: 50

ילפותא מדרבנן

לדעת ר"מ קטנה אינה יכולה לחלוץ, "איש כתוב בפרשה ומקשינן אשה לאיש". והראשונים הביאו מן הירושלמי שהפסול בזה הוא רק מדרבנן ו"דרשא דהכא דמקשינן אשה לאיש אסמכתא בעלמא". אמנם יש ראשונים שניסחו את זה באופ"א, "דהא דמקיש רבי מאיר אשה לאיש היינו מדרבנן". האם המשמעות של ...
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 16, 2021 9:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם
תגובות: 19
צפיות: 2409

Re: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם

כעת ראיתי בספר 'מלאכת בורר' (הרב מרדכי טננבאום, אדר תשפ"א) עמוד תיח, עי"ש.
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 16, 2021 8:44 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בציעת הפת יום טוב שחל בשבת
תגובות: 5
צפיות: 91

Re: בציעת הפת יום טוב שחל בשבת

הערה לב.pdf
(90.42 KiB) הורד 8 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 16, 2021 12:20 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 998
צפיות: 280293

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

היכן נכתב על דברי ספר הכריתות (ימות עולם שער ג)
"מצינו לדברי תנא וכו' שאמורא חולק עליו וכו' גם זה לא קשיא דהא אינן חולקין אך דורשין דרשא אחרת".
או אולי על עצם הרעיון שבמה שאינו נוגע הלכה למעשה יכולים האחרונים לחלוק על הקדמונים.
על ידי עושה חדשות
ה' אפריל 15, 2021 6:13 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הפרשת תרו"מ ע"ד רבים
תגובות: 2
צפיות: 130

Re: הפרשת תרו"מ ע"ד רבים

בס' משברי ים כתב בשם הגר"א גניחובסקי - יש לתמוה על הש"ס בפסחים [מ"ו ע"ב] מדוע שלא יפריש החלה בטומאה על דעת רבים, ועל כרחך דאף בזה אי בעי מתשיל, ואע"פ שבפועל אין נשאלין אלא לדבר מצוה מכל מקום יש מציאות של שאלה בדבר זה. אך העיר דיש לדחות דשאני חלה דאי"ז אלא קריאת שם ואין ...
על ידי עושה חדשות
ה' אפריל 15, 2021 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 791
צפיות: 167852

Re: השוואות...

תרומת הדשן א,נז - שאלה; חתיכות דגים מונחות על לוח אחד, או בקערה, מפורדות זו מזו, כמו שרגילים להניח כך. ובשבת, כשבא לאכול מהם, רוצה לאכול מקצתן, ולשייר מקצתן לסעודה אחרת. היאך יברור אלו מאלו, שלא יבא לידי חיוב בורר? תשובה; ייראה דלא צריך לדקדק... אמנם נראה, דאפילו לפי זה לא חשיב ברירה אלא דווקא בשני...
על ידי עושה חדשות
ה' אפריל 15, 2021 1:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 297
צפיות: 143239

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

נוטר הכרמים כתב:יצויין במיוחד המאמר המשובח "חידושים ופנינים בספר הבגרות לרב שמואל בר חפני גאון"
על הנכתב שם בעמוד שעח, ע"ע כאן.
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 14, 2021 2:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה ר"י לא למד שפיקו"נ דוחה שבת מ'וחי בהם'?
תגובות: 17
צפיות: 255

Re: למה ר"י לא למד שפיקו"נ דוחה שבת מ'וחי בהם'?

יפה מאד.
האם הקומה הנוספת של "להיות לאות" אינה שייכת כלפי איסור ע"ז?
אגב, הרמב"ם בהל' שבת (ב,ג) רומז לפסוקים ביחזקאל, עי"ש.
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 14, 2021 1:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: וממנו לבדו נדרוש הבאות
תגובות: 8
צפיות: 629

Re: וממנו לבדו נדרוש הבאות

ראה עוד כעי"ז ב'ספר סופר וסיפור' (מונדשיין) עמוד 831.
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 14, 2021 12:55 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 998
צפיות: 280293

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

לגבי האיסור של חמץ שעבר עליו הפסח, והמחמירים לא לסמוך על מכירה וכו', היכן נכתב כאן על הטענה שלכאו' המוכר עשה כדין והיה לו על מי לסמוך, ולמה שיהיה איסור וקנס על מי שעשה בהיתר.
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 13, 2021 1:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12248
צפיות: 2165186

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה; https://tablet.otzar.org/pages/?&restore=1&t=1618264809589&pagenum=5&book=623670 עיוני הלכה ב'מוסר אביך' עמוד 479 והלאה https://tablet.otzar.org/pages/?&restore=1&t=1618265028367&pagenum=25&book=162894 סימן כא 'חינוך ומילואים בבהמ"ק השלישי' עמוד קלח והלאה ...
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 12, 2021 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חנוכת המקדש לעת"ל
תגובות: 23
צפיות: 351

Re: חנוכת המקדש לעת"ל

מש"כ שהרמב"ם במו"נ חזר בו, לו יהי כן, השאלה קיימת על מה שכתב לפני שחזר בו, וכן דעת ראשונים אחרים. מש"כ על דין מקריבין אע"פ שאין בית, ראה להלן מד' הגרי"ז, ועכ"פ ודאי ק' למ"ד לא קדשה לעת"ל. בגמ' רב אשי אמר מילואים הקריבו בימי עזרא, והנה לכאורה נראה דזה תלו...
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 12, 2021 11:29 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הפרשת תרו"מ ע"ד רבים
תגובות: 2
צפיות: 130

Re: הפרשת תרו"מ ע"ד רבים

העירוני ל'כלי חמדה' פ' מטות שהק' בההיא דפסחים דמ"ו דעובר בבל יראה על חלה טמאה הואיל ואי בעי מיתשיל, למה לא יפריש ע"ד רבים. (והקטע שציטטתי לעיל הוא מתוך קובץ עץ חיים בשם רבי יוסף הירש אב"ד טורנא, ובהמשך שם דן להוכיח מקושיא זו דבאמת בהפרשת תרו"מ ל"ש הא דעל דעת רבים אין לו התרה).
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 12, 2021 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם
תגובות: 19
צפיות: 2409

Re: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם

עושה חדשות כתב:שאלה פשוטה; מי שבורר פרי מתוך פסולת וכו' וכוונתו לאכול חציו לאלתר וחציו לאחר זמן, מותר?
יועילו לי מקורות ברורים לפשוט שאלה זו. במטותא.
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 12, 2021 6:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חנוכת המקדש לעת"ל
תגובות: 23
צפיות: 351

חנוכת המקדש לעת"ל

יחזקאל מה,יח כֹּה אָמַר ה' בָּרִאשׁוֹן בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ תִּקַּח פַּר בֶּן בָּקָר תָּמִים וְחִטֵּאתָ אֶת הַמִּקְדָּשׁ . רש"י הוא פר המלואים האמור בראש הענין ולימד כאן שיהיו המלואים בא' בניסן . רמב"ם מעה"ק ב,יד כל שיעורי הנסכים האמורין בספר יחזקאל ומנין אותן הקרבנות וסדרי העבודה הכתובי...

עבור לחיפוש מתקדם