החיפוש הניב 6639 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 2:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 22
צפיות: 1459

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

שומע ומשמיע כתב:אני הבנתי כוונתו שאומר כאן יסוד גדול. שבכל מצווה נותנים את המציאות הנדרשת במעשה המצווה לגבוה.
וזה קורה רק בשעת המצוה עצמה? או כבר קודם לכן כאשר הוא מייחד(?) את החפץ למצוה?
והאם השופר (לדוגמא) מתקדש למצוה כל שנה או שהקדושה שחלה עליו מתחילה שוב אינה פוקעת?
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 2:37 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אבינו מלכנו במקום הלל
תגובות: 11
צפיות: 1138

Re: אבינו מלכנו במקום הלל

אולי נפק"מ גם לזה -

מאירת עינים לר''י דמן עכו פ' אמור.png
מאירת עינים לר''י דמן עכו פ' אמור.png (49.58 KiB) נצפה 4 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 2:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 663
צפיות: 58669

Re: השוואות...

ראב"ן סימן סא (וכן בראבי"ה סי' קעא) - ומדשני הכי ולא שני שאני הכא דהפסיד ברכה וצריך לחזור לברך ש"מ דלא הפסיד הברכות ואינו חוזר עליהן לעשותן, ה"נ לא הפסיד הג' שברים בתוספת שבר הד', וכשם שאין ברכה רביעית מפסקת בין ג' ברכות של ברכת כהנים לשים שלום שצריך ש"ץ לומר אחר וישם לך שלו...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 1:48 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שולחנו בתוך הבית
תגובות: 12
צפיות: 1263

Re: שולחנו בתוך הבית

אגב, שאלה למעשה. המשנ"ב (בשעה"צ) מביא פלוג' בין החי"א וברכ"י לגבי הפסול הנ"ל, האם סגי בטפח אחד מהשולחן שנמצא בסוכה, או שרובו של השולחן צריך להיות בסוכה ורק אז לא גזרי' שמא ימשך, והמשנ"ב לא הכריע בזה. מה ההוראה המקובלת, האם יש עוד דברים מפו' באחרו'. (והאם זה נידון כספק ד...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 1:40 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ומלאכים יחפזון - מלאכים רעים שנוצרו מעבירות
תגובות: 6
צפיות: 787

Re: ומלאכים יחפזון - מלאכים רעים שנוצרו מעבירות

פשוטו של פיוט זה (שמסוג ה'סילוק') שהמלאכים מפחדים בעקבות הדין שלהם, שגם הם נידונים בראש השנה. עניין זה נזכר כמה וכמה פעמים בפיוטי הקלירי לראש השנה וגם בספרות חסידי אשכנז, ומקורו הקדום הוא בתרגום לאיוב. בפירוש קדמון הנד' במחזור אוצר הראשונים (ע' קכ) מביא מדרש שביום הדין המלאכים מקטרגים ואומרים הללו ...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 1:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: אפרו צבור או כאילו אפרו צבור
תגובות: 4
צפיות: 817

Re: אפרו צבור או כאילו אפרו צבור

אגב, יעויין במחזור אוצר הראשונים (ע' תקסז) שהביא בשם הרוקח "דשנו צבור על מזבח מעלה כי כל המעשים והדמיונות שהתחתונים עושים בין טוב ובין רע דוגמתן למעלה ברקיע", עי"ש עוד.
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 1:26 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?
תגובות: 19
צפיות: 113

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

לענין כתב:מנהגנו ע''פ הרמ''א, לעמוד בחזרת הש''ץ.
ויש להסתפק, בתוספות שאינן מגוף התפילה, וכגון הפיוטים, אם הם ג''כ בכלל החזרה לענין זה...
ומה נחשב פיוט לענין זה? האם "ובכן תן פחדך" חשיב מעיקר התפילה?
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 20, 2018 7:49 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 75
צפיות: 3633

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

אנא עבדא כתב:שהיו מקפידים שיישארו תמיד אנשים בסוכה, ואף היו ישנים שם בלילה, הרי מלבד הטעם של שמירה, היתה לכ"ק א"א ז"ל בזה כוונה נוספת, לישון בסוכה בשליחותו
?
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 19, 2018 11:21 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מטרת התשובה והסליחה כדי שימשיך לעבוד את ה'
תגובות: 1
צפיות: 41

Re: מטרת התשובה והסליחה כדי שימשיך לעבוד את ה'

כמדומה שזה ממש הפשט בפסוק שהמאירי הנ"ל מבאר. רמב"ן דברים הקדמה שלא יאמר אדם לא נוכל לרשת את הארץ כי אין אדם אשר לא יחטא ומיד תהיה מדת הדין מתוחה כנגדנו ונאבד ולכן הודיעם משה רבינו כי הקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים כי הסליחה והמחילה ממנו ית' סיוע ועזר לבני אדם בעבודתו וכענין שאמר הכתוב כי עמ...
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 17, 2018 8:02 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר כתפילה
תגובות: 74
צפיות: 8488

Re: שופר כתפילה

אגב ענין 'בל תוסיף' בתקיעת שופר, הראני היום ג"א שליט"א שב"חידושי הרמב"ם למס' ראש השנה" נוקט בפשיטות שהתוקע תקיעות יתירות לוקה משום בל תוסיף! האם יש מהראש' שנקטו כך? או שאין לנו בדבריהם אלא הטעמים שכתבו למה אין בזה משום בל תוסיף?
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 17, 2018 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 663
צפיות: 58669

Re: השוואות...

שו"ת הרמב"ם סימן רסה אסור להשלים בהם [-קראים] מנין, לא עשרה ולא שלשה, משום שאינם מודים בחיוב זה (הדבר). והעיקר בזה אומרם בעירוב או ביד מי שאינו מודה בעירוב אינו עירוב. וכל דבר, שמאמינים בחיובו ובחלותו, רשאים אנו להצטרף אליהם בו, וכל מה שאין מאמינים בחיובו ובחלותו, אסורים שיצטרפו בו. וידוע ...
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 17, 2018 1:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2604
צפיות: 422946

Re: בשורת ספרים חדשים

איש טלז כתב:יצא לאור בס"ד ח"ב של הספר מקרא העדה [על חומש בראשית] להגר"א גרינצייג שליט"א
שמעתי שיצא לאור חלק ג', שמות-יתרו.
וכן 'קרואי מועד' על חג הסוכות, ח"א.
בלעה"ר...
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 17, 2018 1:01 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת י"ג מידות ביחידות
תגובות: 12
צפיות: 135

Re: אמירת י"ג מידות ביחידות

הערה חזקה. לכאו' העצה היא לומר את הבית הראשון בתורת קריאה בעלמא, (היינו כחלק מהפזמון), ולא בתורת דבר שבקדושה.
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 17, 2018 12:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: חצי שיעור בבת אחת או בפעולות נפרדות
תגובות: 5
צפיות: 384

Re: חצי שיעור בבת אחת או בפעולות נפרדות

שאלני חד, ולא הוה בידי: חולה שהתירו לו לאכול חצי שיעור, (של איסור או ביוהכ"פ), האם הזהירו לאכול דוקא בב"א ולא להרבות בפעולות, וכמו שאין היתר להוסיף על השיעור ה"ה שאם יכול לאכול את זה בב"א אסור לו לאכול את זה בב' פעולות נפרדות, (אף שהכל תוכדאכ"פ), או שלא הזהירו בזה, ומה הטעם...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 16, 2018 5:31 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 58
צפיות: 908

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

שאלה במסגרת של 'עזר אחים';
מי יכול להמליץ (מתוך ניסיון והיכרות) על משווק קיינעס הגון, משלוח עד הבית (ירושלים), מחיר טוב, ובלי חרקים?
[אולי עדיף להשיב לי בפרטי].
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 16, 2018 8:36 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא
תגובות: 1
צפיות: 53

כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא

ר"ה טז. הי תבואה אילימא הא תבואה דקיימה כל הני הרפתקי דעדו עלה אימת איתדון אלא תבואה דמזדרעא למימרא דחד דינא מתדנא והתניא תבואה שאירע בה קרי או אונס קודם הפסח נידונית לשעבר לאחר הפסח נידונית להבא אדם שאירע בו קרי או אונס קודם יום הכפורים נידון לשעבר לאחר יום הכפורים נידון להבא אמר רבא שמע מינה ...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 16, 2018 12:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 22
צפיות: 1459

Re: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות

עמדתי ואתבונן בדברי הריטב"א, האם זה פועל שינוי כ"כ ביחוד החפצא למצוה, עד שבמקום שיפול 'ספק' יהיה טעם לומר חזקה שלא נתקדש החפצא בקדושת המצוה, (בנוסף לחזקות אחרות שיהיה אפשר לדון לכאן ולכאן). מה דעתכם?
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 16, 2018 12:18 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין
תגובות: 9
צפיות: 189

Re: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין

יש ענין גם לחשוב - בוודאי בעת התקיעות שענינן קבלת עול מלכותו - על 'אין עוד מלבדו' כמטרה לעצמה ולא רק כסגולה. ובודאי גם תמיד... אבל בעל השמועה מזהיר לא להרבות במחשבה זו יותר מדאי... נפש החיים שער ג פרק יד ...ולזאת המדרגה בשלימות עדיין לא זכה אליה שום אדם זולתו מעת חטא אדה"ר וגם לא יזכה אליה שום...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 15, 2018 11:06 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין
תגובות: 9
צפיות: 189

Re: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין

דפדפתי קצת ב'אוצר' והעתקתי כאן -
(מן הסתם עסקו בזה עוד, אבל מאפס פנאי אסתפק בכך).

הרב שלמה וולבה.png
הרב שלמה וולבה.png (24.68 KiB) נצפה 162 פעמים


הרב ירוחם ברודיאנסקי.png
הרב ירוחם ברודיאנסקי.png (52.62 KiB) נצפה 162 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 15, 2018 10:08 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין
תגובות: 9
צפיות: 189

Re: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין

אמנם ודאי שהכל מלמעלה, אבל יש בזה חילוקי דרגות. ואם ה' גוזר על אדם את המוות בעצמו אין שום טעם שסגולת אין עוד מלבדו תושיע אותו, אדרבה. ופשיטא שכנגד ה'דין' של ר"ה ויהכ"פ זה ל"ש (לענ"ד). וכל סגולה זו כוחה יפה רק כנגד "דינין ורצונות אחרים". והראיה ממה שהביא את הנחשים וכו', ...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 15, 2018 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 663
צפיות: 58669

Re: השוואות...

מילה-שחיטה-סוכה-גט תוספות רי"ד עבודה זרה דף כו עמוד ב מאי דקשיא לי אמאי מילה בגוי כשרה ומאי שנא משחיטת הנכרי דהויא נבלה נ"ל לתרץ דדוקא בשחיטה שיש דינים בשחיטה של כל חתיכת סימנים כשרה לאכילה שאם נחתכו ע"י דריסה או חלדה או שהיי' הויא פסולה הילכך שחיטת הנכרי נבלה כיון דלא שייך בהני דינים...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 14, 2018 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחיצות שבת וכלאים
תגובות: 0
צפיות: 42

מחיצות שבת וכלאים

באחד מספרי זמנינו ראיתי פעם רשימה ערוכה של החילוקים בין דיני וגדרי 'מחיצה' לגבי שבת ולגבי כלאים.
נשתכח ממני שם הספר. אולי מישהו מכיר, ואולי אפילו להעלות צילום.
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 13, 2018 9:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות
תגובות: 21
צפיות: 803

Re: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות

בפיוט שנאמר היום (ב' דעשי"ת, מנהג ליטא) "אך בך מקוה" של רבי שלמה הבבלי, אז אחרי כל ה"מדוע" ששואלים שם, ממשיכים ואומרים "שדי, תשובות מדועינו פינו נמלא", עי"ש ההמשך. חשוב להתבונן גם בזה בהקשר של תפילה בנוסח טענה.
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 13, 2018 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: דרבנן למשה מסיני
תגובות: 25
צפיות: 2125

Re: דרבנן למשה מסיני

דבר נוסף, ז"ל רש"י בתענית כח. "הללו דברי תורה - מנחה, כדאמרינן בברכות יצחק אבינו תיקן תפלת מנחה, שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, ודנעילה מדברי סופרים". כמדומני שהגרמ"ש זצ"ל ביאר בזה שההליכה בדרכי האבות והציות לתקנותיהם זה בגדר דברי תורה. תתקנו אותי אם שיבשתי את הד...
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 13, 2018 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: סתם טפח
תגובות: 0
צפיות: 69

סתם טפח

כאשר משערים את הטפח כחזו"א או כרח"נ, ובסתמא קובעים לו מידה ידועה בסנטימטרים, מתכוונים לטפח שוחק או לטפח עצב?
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 13, 2018 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת כדורי ריטלין בשבת - לבריא
תגובות: 32
צפיות: 1563

Re: נטילת כדורי ריטלין בשבת - לבריא

חיימשה כתב:מה הדין בזה הזה לגבי יוה''כ?
ראה בקובץ 'עץ חיים' החדש.
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 12, 2018 9:26 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 30
צפיות: 3541

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

בפרשה המדוברת שם ביחזקאל, נראה שבתפיסה האנושית הכל נקבע כפי ההתחלה, לטוב ולמוטב, עד שאמרו "לא יתכן" וכו'. וּבְשׁוּב צַדִּיק מִצִּדְקָתוֹ וְעָשָׂה עָוֶל כְּכֹל הַתּוֹעֵבוֹת אֲשֶׁר עָשָׂה הָרָשָׁע יַעֲשֶׂה וָחָי כָּל צדקתו צִדְקֹתָיו אֲשֶׁר עָשָׂה לֹא תִזָּכַרְנָה בְּמַעֲלוֹ אֲשֶׁר מָעַל וּב...
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 12, 2018 9:20 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר
תגובות: 7
צפיות: 127

Re: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר

יש"כ, צמח צדק - דהרי אין פותחין ארון הקודש אלא לפיוטים ותפלות שצריכין כוונה גדולה כדי שעל ידי פתיחת ארון הקודש תתעורר הכוונה. וגם התפלה רצויה ומקובלת היא על ידי ס"ת כמבואר בכמה דוכתין. אלף המגן - כתוב בספרים טעם לפתיחת הארון קודש כדי לעורר רחמים עלינו בשמים ושיפתחו לנו שערי שמים לתפלותנו ו...
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 12, 2018 8:05 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר
תגובות: 7
צפיות: 127

פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר

יקר עלי דבר זה ששמעתיו בשם הגר"מ שפירא זללה"ה, אשר נשאל אודות המנהג לפתוח את ארון הקודש בתפילות ופיוטים מסויימים כנהוג, והשיב כי מקורו טהור ממתני', "מוציאין את התיבה לרחובה של עיר", ודפח"ח. אמנם הא גופא טעמא בעי, (אם כהנ"ל אם לאו), מהו ענין זה של חיזוק התפילה ע"י א...
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 12, 2018 7:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הנהגת הגרי"ז בר"ה.
תגובות: 8
צפיות: 430

Re: הנהגת הגרי"ז בר"ה.

משנת רבינו מאיר הלוי.png
משנת רבינו מאיר הלוי.png (59.45 KiB) נצפה 179 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 12, 2018 7:54 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?
תגובות: 18
צפיות: 358

Re: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?

אולי ס"ל להמורים שאת הזכרת המלכויות אפשר להשלים מחוץ לתפילת מוסף, עיין כאן, וממילא אין כאן סיבה לחזור על התפילה.
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 08, 2018 9:04 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה
תגובות: 12
צפיות: 887

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

מענין שלמעלה, ראיתי קטע בתוך תש' הרשב"א המפו' בענין דרכי האמורי, והזמן גרמא להעתיקו כאן. שו"ת הרשב"א חלק א סימן תיג - ...ובכלל מעונן אמרו ראש חדש הוא מוצאי שבת הוא. ואמרו לא יקיז דם בראש חדש וזהו גם כן מצד היתר במקום רפואה משום דאיכא חולשא כמוזכר שם בגמ'. גם בלא יקיז בשני ובחמישי שאמר...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 08, 2018 8:54 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר כתפילה
תגובות: 74
צפיות: 8488

Re: שופר כתפילה

כהמשך לדברי ר' מחולת, דבר מענין הוא בנוסח התפילה, בבקשה של שופרות מתפללים על תקע בשופר גדול לחירותינו וכו', ואז נזכה למש"כ בתורה שביום שמחתכם וכו' נתקע בחצוצרות על הקרבנות. וכי זהו עיקר הדבר? אלא שאף במזמור מז כן הוא. ידבר עמים תחתינו, יבחר את נחלתינו, עלה ה' בתרועה ובקול שופר. וצריך ביאור. גם...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 07, 2018 12:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זוממי גוסס פטורים
תגובות: 2
צפיות: 78

Re: זוממי גוסס פטורים

ע"ע ס' הישר תש' פז, לאידך גיסא.
ובסתמא צ"ל דכוונת המאירי לטריפה.
או לגרוס "אין זה אלא כגוסס".
[וע"ע בהגרי"פ על רס"ג, ל"ת פד].
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 07, 2018 12:21 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: טעמי מצוות תקיעת שופר וייחוסם לרס"ג
תגובות: 11
צפיות: 1792

Re: טעמי מצוות תקיעת שופר וייחוסם לרס"ג

מצאתי בס"ד את הדברים בשרח רס"ג לויקרא פרק כג, בקטע גניזה, בו מופיע המקור הערבי. בקטע נמצאים ארבעת העניינים הראשונים. וכבר התפרסמו הדברים ע"י י' רצהבי ז"ל ב"סיני" צד, התרגום העברי בעמ' טז. ומתיישב בזה למה בעניין השני לא הובא שום פסוק, שלא כבשאר העניינים (וכמש"נ עני...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 07, 2018 11:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: אדם שחייב ב' מיתות
תגובות: 3
צפיות: 63

Re: אדם שחייב ב' מיתות

וזה מזכיר את הנידון שהעלה עושה חדשות בעבר באדם שחייב פעמים גלות אם מתקיים הגלות באחת http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=36017&p=398405&hilit#p398405 את הראיה שהבאתם מהגמ' בסנהד' יש לדחות קצת ע"פ דברי התוס' (בסנהד' וזבחים וחולין) דלענין באיזה מיתה נהרג לא מדקדקינן כ"כ....
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 07, 2018 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם למפרע הוא נפסל -מאימתי
תגובות: 2
צפיות: 51

Re: עד זומם למפרע הוא נפסל -מאימתי

ברשב"א ובגר"א לא 'דנו' בזה, אלא הכריעו בפשיטות, (ורק תוכל לשאול מאי ס"ד).
רבינו חננאל והרי"ף אכן דנו בזה, אבל המקרה המדובר שם הוא עדות בשטר,
[ומשם זה הגיע לרמב"ם פי"ט ה"ג],
וא"כ התמונה קצת שונה, וכמפורש באורך בדבריהם.
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 07, 2018 10:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ
תגובות: 6
צפיות: 227

Re: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ

בלא"ה כל הקטע שם באו"ז מסורס, הרי אם קבעי אהא דאין עונשין מן הדין, ודאי יש כאן ראיה אלימתא לדעת ריב"א מהא דלא הק' חייבי ממון מנין, ולמה הוצרך לתלות ראיתו דוקא לפי רש"י דקבעי אמתני' דעד שייגמר הדין? אבל גם אם תקבל את רמיזתי להפך הגירסא בדברי האור-זרוע, הלא מצינו כעין זה בדברי רבינ...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 07, 2018 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 92

Re: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

עדות על חיוב תמיד כוללת בתוכה גם עדות על הפרטים הצדדיים, האם יש את נפשך לפטור אותם מעונש הזממה? ומה שאלת דוקא כאשר הרוצח בשגגה טוען שהנרצח היה גוי, וכי בטענותיו הדבר תלוי? כל שיש לשאול הוא באופן שהדבר נחלק לשתי כתות, והכת המעידה על עצם החיוב קדמה עדותה לכת המעידה על השלמת התנאים. הלא כן?

עבור לחיפוש מתקדם

cron