החיפוש הניב 5396 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ד' יולי 26, 2017 8:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכהן בסברא, והשופט בחקירה ופלפול.
תגובות: 3
צפיות: 197

Re: הכהן בסברא, והשופט בחקירה ופלפול.

ראיתי כעת עוד ענין על תפקידו של הכהן,

עַד אָבוֹא אֶל מִקְדְּשֵׁי אֵל אָבִינָה לְאַחֲרִיתָם.
מצודות: לא הבנתי דרכי ה' עד אשר באתי אל המקדש ואל הכהנים המתבודדים שם בעיון החכמה ואת פיהם שאלתי ואדע מלין יענוני ואבינה לאחרית הרשעים שאיננה טובה.
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 26, 2017 8:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע והוצאת שם רע על המתים
תגובות: 5
צפיות: 377

Re: לשון הרע והוצאת שם רע על המתים

האם בגלל החרם יש בזה חומרות יותר מלשה"ר על החיים? (וכגון לגבי ההיתרים של תועלת ואפי תלתא וכד', שמא החמירו בחרם יותר מבאיסור עצמו).
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 26, 2017 8:46 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אי זה ספר כריתות
תגובות: 2
צפיות: 65

Re: אי זה ספר כריתות

שו"ר, בן מלך בין המצרים מאמר ז.
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 26, 2017 8:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי מכיר הוראה של החזו"א על מתלה קרוע של חליפה
תגובות: 2
צפיות: 79

Re: מי מכיר הוראה של החזו"א על מתלה קרוע של חליפה

לכאו' כל האיסור לצאת עם זה ביו"ט, זה רק כאשר הוא לבוש בחליפה, ויש כאן הוצאה של המתלה. אבל אם הוא מחזיק את החליפה בידו שלא באופן של לבישה, אז יש לו היתר של ריבוי בשיעורים על המתלה. מה דעתכם?
על ידי עושה חדשות
ג' יולי 25, 2017 7:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון לו - הופיע !
תגובות: 14
צפיות: 722

Re: ישורון לו - הופיע !

עושה חדשות כתב:כפי ששמעתי, מאמר מהרב ענבל על ענין ה'תכלת' אמור להופיע בישורון באלול הבעל"ט.
אדגיש, לא מדובר בשמועה מבוססת, אלא שמועה בעלמא ותל"מ, או שכן או שלא. נחכה ונראה.
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 24, 2017 10:56 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אי זה ספר כריתות
תגובות: 2
צפיות: 65

אי זה ספר כריתות

סנהדרין קה. מדוע שובבה העם הזה ירושלים משבה נצחת וגו' אמר רב תשובה נצחת השיבה כנסת ישראל לנביא אמר להן נביא לישראל חזרו בתשובה אבותיכם שחטאו היכן הם אמרו להן ונביאיכם שלא חטאו היכן הם שנאמר אבותיכם איה הם והנבאים הלעולם יחיו אמר להן (אבותיכם) חזרו והודו שנאמר אך דברי וחקי אשר צויתי את עבדי הנביאים ...
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 24, 2017 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין מזמנין את הנכרי ביו"ט
תגובות: 4
צפיות: 53

Re: אין מזמנין את הנכרי ביו"ט

או שבחוה"מ מותר לבשל גם לצורך גוי. זה לא כתוב שם (והרי ידוע ד"נכבד הכלב מן הגוי") זה לא כתוב שם כמובן, זאת הצעה ליישב למה לפי ריב"ל מותר לזמן גוי בחוה"מ אם הוא לא סובר 'הואיל', והיה ראוי לגזור על כך, וע"ז כתבתי, או דחוה"מ קיל ול"ה דאו' וכו', או דבחוה"מ מ...
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 24, 2017 10:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 73
צפיות: 1361

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

הרמב"ם מביא דוגמא את מנשה, ראה בסנהד' צט:, וז"ל הר"מ "ולא נעשה מנשה אצלם כופר ופוקר יותר מכל כופר אחר אלא לפי שחשב שיש בתורה תוך וקלפה, ושאלו התאריכים והספורים אין תועלת בהם, ומשה מדעתו אמרם, וזהו ענין אין תורה מן השמים".
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 24, 2017 10:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1907
צפיות: 123756

Re: אשכול אביעה חידות

גזל פרוטה, ומשום כך התחייב להחזיר כמה אלפים.

צירפתי מ"מ באותיות קטנות:
רש"י ב"ק קי.
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 24, 2017 10:07 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מאמר על מהות התפילה - 'עומד לפני המלך'
תגובות: 27
צפיות: 955

Re: מאמר על מהות התפילה - 'עומד לפני המלך'

עושה חדשות כתב:ובדין גר תושב, יל"ע (לפלפולא) היאך הוא שווה לישראל ביו"ט, הרי לישראל אסור לעשות מלאכה לצורך גוי.
ובכיוון אחר, אם דין גוי ששבת נוהג גם ביו"ט, והגוי רוצה שלא לשבות ולכן מבשל לעצמו, ואף לישראל מותר לבשל לעצמו אבל לא לצורך גוי, ואולי יועיל אם יבשל עבור גוי אחר, וצ"ע.
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 24, 2017 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין מזמנין את הנכרי ביו"ט
תגובות: 4
צפיות: 53

Re: אין מזמנין את הנכרי ביו"ט

לא הבנתי את שאלה ב, הרי אסור להזמין מתארח אצל הוריו, והם הזמינו גוי או מומר, בשוגג או מזיד, האם מותר לסייע בהגשת המאכלים לשולחן. * ומה בנוגע לשאלה א, לאסור הזמנת גוי בחוה"מ כיון שאסור לבשל בשבילו? הנה, ראיתי כעת: שמירת המועד כהלכתו (ליברמן).png * ובטעם הדבר: הנה החי"א הנ"ל אסר בישול ...
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 24, 2017 9:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד שלא נכנסו המים לתוך שדהו רשאי לפנותן למקום אחר
תגובות: 1
צפיות: 16

עד שלא נכנסו המים לתוך שדהו רשאי לפנותן למקום אחר

רמ"א חו"מ שפח - היה רואה נזק בא עליו, מותר להציל עצמו אף על פי שע"י זה בא הנזק לאחר. ירושלמי ב"ק ג - ראה אמת המים שוטפת ובאה לתוך שדהו עד שלא נכנסו המים לתוך שדהו רשאי לפנותן למקום אחר משנכנסו אין רשאי לפנותן למקום אחר. תוס' ב"ב נד: - ואם המחזיק יכול לישמט מן העובד כוכבים י...
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 24, 2017 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקל הקל תחילה
תגובות: 48
צפיות: 2002

Re: הקל הקל תחילה

להלכה, מותר להציל עצמו בממון חבירו.
מה הדין כאשר חולה נצרך לאכול מבושל בשבת, האם יבשל משל עצמו או יגזול מבושל של חבירו?
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 24, 2017 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכנה דרבה בשיורי הפתילות
תגובות: 1
צפיות: 42

Re: הכנה דרבה בשיורי הפתילות

עושה חדשות כתב:(ואינני מאריך בפרטים, ואקווה לעזרה אם יש מישהו שמונח כעת בסוגיא),

-האם הנאה של מצוה יש בה איסור הכנה, או דאמרי' מצוות לאו ליהנות ניתנו.
-תוס' ביצה יז. דלריו"ח נמי איכא איסור הכנה כשעשה בידים, האם זה מדאו' כמו הכנה דרבה, או רק דרבנן.
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 24, 2017 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 293
צפיות: 14794

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

יש גם קבוצה של דוגמאות, שדין דרבנן לא מועיל אפי' כלפי דין דרבנן אחר.
כמו למשל: מוקצה מחמת איסור דרבנן אינו נאסר, ודו"ק.
(וכן ראיתי כעת ברשב"א ביצה ד. שאיסור דרבנן אינו אוסר הכנה אפי' מדרבנן).
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 24, 2017 9:31 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: חקירה עמוקה ומפולפלת
תגובות: 10
צפיות: 686

Re: חקירה עמוקה ומפולפלת

ראה עוד: ימי נחמה-שערי נחמה (אבראהאם) עמוד צג.
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 24, 2017 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור: הלל חישב את קידוש החודש לכל הדורות
תגובות: 168
צפיות: 9930

Re: מקור: הלל חישב את קידוש החודש לכל הדורות

לא קראתי את הכל, אבל יש לי שאלה קטנה הנוגעת בעקיפין,
האם מוזכר בפירוש מה יהיה קידוש החודש לעתיד לבוא?
(אשאל כך: איך מקדשים את החודש אחרי שתתמלא פגימת הלבנה?)
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 24, 2017 9:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון לו - הופיע !
תגובות: 14
צפיות: 722

Re: ישורון לו - הופיע !

כפי ששמעתי, מאמר מהרב ענבל על ענין ה'תכלת' אמור להופיע בישורון באלול הבעל"ט.
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 24, 2017 9:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מים שנעשתה בהם מלאכה לנט"י
תגובות: 3
צפיות: 52

Re: מים שנעשתה בהם מלאכה לנט"י

יש"כ. אחד החברים כתב לי בהודעה פרטית על הגרח"ג, כהמשך להנ"ל: כמדומה ששמעתי שהיה מחמיר לעצמו בזה. [במצופים של הדוד של שבת] . חשבתי עוד, הג'ריקנים הגדולים של מי-עדן, אם מישהו השתמש בזה בתור משקולות להתעמלות, זה גם נחשב מלאכה? אם מילאו מים בכוס כדי להסתכל דרכם כמו זכוכית מגדלת, זה נקרא מ...
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 24, 2017 8:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם בניו של רבי עקיבא איגר מעלו בכתבי אביהם למטרות שיווק
תגובות: 43
צפיות: 1009

Re: האם בניו של רבי עקיבא איגר מעלו בכתבי אביהם למטרות שיווק

אם ידי חובת מחאה כבר יצאנו, (ולענ"ד עדיין לא), אפנה אותך לשאול את הגאון ר' שלמה אריאלי. שמעתי ממנו פעם על שינויים שנעשו בנוסח תשובותיו של הרעק"א, מכל מיני טעמים. (אאל"ט, הוא התייחס למהדו"ק סי' קפא). אלא שאם אתה מקבל את ההמלצה שלי לפנות אליו, תעדן את לשונך עשרת מונים, פן תיכווה בל...
על ידי עושה חדשות
א' יולי 23, 2017 1:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכנה דרבה בשיורי הפתילות
תגובות: 1
צפיות: 42

הכנה דרבה בשיורי הפתילות

וה"ר ברוך בעל התרומות ז"ל כתב דרב חסדא לטעמי' דלית ליה הכנה בפרק בכל מערבין הלכך מפרש טעמיה דרב משום קדושה אחת אבל לדידן דאית לן הכנה אין מחלפין שיטתיה דרב וטעמא משום הכנה שיותר טובות הן להדליק כשהודלקו כבר וכבו. הלכך בשבת ויום טוב ושני ימים טובים של ראש השנה אסור להדליק בלילי יום טוב שיו...
על ידי עושה חדשות
א' יולי 23, 2017 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין מזמנין את הנכרי ביו"ט
תגובות: 4
צפיות: 53

אין מזמנין את הנכרי ביו"ט

גזירה שמא ירבה בשבילו.

א. למה בחוה"מ מותר להזמינו אף שאסור לבשל בעבורו (-חי"א כלל קו סי"א) ?

ב. כאשר כבר הזמינו, האם האיסור כולל כל פרט באירוח, כמו הגשת שתיה וכד' ?
על ידי עושה חדשות
א' יולי 23, 2017 12:40 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: הסתרת הציצית - הכי נהוג עלמא?
תגובות: 1
צפיות: 78

Re: הסתרת הציצית - הכי נהוג עלמא?

שו"ר -

רבבות אפרים ח''א סי' שפג.png
רבבות אפרים ח''א סי' שפג.png (30.35 KiB) נצפה 56 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' יולי 23, 2017 12:29 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: על מה סמכו העולם להקל בבגדי זיעה?
תגובות: 44
צפיות: 1496

Re: על מה סמכו העולם להקל בבגדי זיעה?

עָבַר קָצִיר כָּלָה קָיִץ וַאֲנַחְנוּ לוֹא נוֹשָׁעְנוּ

ולדינא נפקא לן לכאו' דאין להקל בזה כלל עכ"פ היכא דאפשר בהכנה.
על ידי עושה חדשות
א' יולי 23, 2017 12:17 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: הסתרת הציצית - הכי נהוג עלמא?
תגובות: 1
צפיות: 78

הסתרת הציצית - הכי נהוג עלמא?

ציצית מכוסה - הרב קארפ.png
ציצית מכוסה - הרב קארפ.png (54.4 KiB) נצפה 78 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 22, 2017 11:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשעה טובה ומוצלחת
תגובות: 9
צפיות: 463

Re: בשעה טובה ומוצלחת

עושה חדשות כתב:צריך לעיין גם על ברכת מזל-טוב כמקובל, מה ענינה, והאם זה מתאים לכל שעת שמחה כמו למשל סעודת בר מצוה או סיום מסכת וכד'. (אולי נכב"ב?)

מהר"ם מינץ סי' קט - ... ואז כשנתקדשה יאמרו כל העומדים שם מזל טוב ...
viewtopic.php?f=17&t=14894
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 22, 2017 11:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיִּכְתֹּב מֹשֶׁה אֶת מוֹצָאֵיהֶם לְמַסְעֵיהֶם
תגובות: 1
צפיות: 55

Re: וַיִּכְתֹּב מֹשֶׁה אֶת מוֹצָאֵיהֶם לְמַסְעֵיהֶם

מה הביאור בזה:

אמרי חן - שם מסע.png
אמרי חן - שם מסע.png (38.12 KiB) נצפה 24 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 22, 2017 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פורע נדריו של חבירו
תגובות: 2
צפיות: 28

Re: פורע נדריו של חבירו

כעת ראיתי אריכות בשו"ת עונג יו"ט סי' פז.
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 22, 2017 11:03 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לבד הנשמה (הטהורה) שעתידה ליתן דין וחשבון וכו'" - מי הוסיף?
תגובות: 10
צפיות: 345

Re: "לבד הנשמה (הטהורה) שעתידה ליתן דין וחשבון וכו'" - מי הוסיף?

גם ההמשך "אבל אנחנו עמך בני בריתך" מתפרש באופן אחד אם אומרים את זה אחרי "ומותר האדם וכו' הבל", או אם אומרים את זה אחרי "וכל הגויים כאין נגדך". * למה הפסוק בקהלת על מותר האדם וכו' הוא נגד האמונה? * וע"ע לנפש תדרשנו ח"ב עמוד קה. * וכן מנוחת שלום ח"א עמוד פה...
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 22, 2017 10:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וְנָתַץ אֶת הַבַּיִת - מי?
תגובות: 2
צפיות: 62

וְנָתַץ אֶת הַבַּיִת - מי?

בעל הבית או הכהן?
(רש"י ערכין ד"כ: "נתצו - כהן", ושמא יש לדחות).
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 22, 2017 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פורע נדריו של חבירו
תגובות: 2
צפיות: 28

פורע נדריו של חבירו

בפירעון חוב ותשלומי נזיקין וכד', יכול אדם לשלם ולסלק חובותיו של חבירו,
מה הדין בנדרי צדקה, האם זה מועיל?
על ידי עושה חדשות
ש' יולי 22, 2017 10:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין ו: - מתנה על מנת להחזיר
תגובות: 16
צפיות: 181

Re: קידושין ו: - מתנה על מנת להחזיר

והתירוץ לכאו' הוא כפי שכתבו למעלה שהשווי הוא שווי גמור והתנאי הוא חיצוני (ושווי הוא סימן ולא סיבה) כפי שהביאו מדברי הראשונים בזורק כלי מראש הגג, אלא שיל"ע שהרי הרמב"ן שם באמת כתב שהשני בוודאי פטור כי אין הכלי שווה כלום, השאלה היא אם חלק על עיקר הנידון, או רק ס"ל שלעניין השיווי וודאי ...
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 21, 2017 6:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מים שנעשתה בהם מלאכה לנט"י
תגובות: 3
צפיות: 52

Re: מים שנעשתה בהם מלאכה לנט"י

כעת ראיתי באור לציון, חשב האפוד, ועוד. מסקנת כולם להתיר כמובן.
וראיתי מביאים שבחו"ב (או"ח לסי' קס) ג"כ דן בזה, ומיקל משום דהוי אינו מתכוין וכו'.
מי יכול להעלות?
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 21, 2017 6:14 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ומקיים אמונתו לישני עפר - לשון נסתר
תגובות: 11
צפיות: 247

Re: ומקיים אמונתו לישני עפר - לשון נסתר

אולי קשור:
העמק דבר פ' בשלח כתב:...כל שאינו מובן להמדבר בשכלו כי כן הוא, אסור להלל את ה' בלשון נוכח, וכדאי' ביומא פ' בא לו שירמיה ודניאל לא אמרו בתפלתם שמתחיל בלשון נוכח הגדול והנורא, משום שלא הבינו האיך הוא כן, אף על גב שודאי האמינו שכן הוא...
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 21, 2017 6:12 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: עטרה ליושנה
תגובות: 11
צפיות: 294

Re: עטרה ליושנה

אגב, לש' הגמ' הוא "תקנתא דתקין משה", וכ"ה לש' הירושלמי ברכות פ"ז "אמר ר' פנחס משה התקין מטבעה של תפילה האל הגדול הגבור והנורא", אבל בבבלי ברכות לג, ב אי' "דאמרינהו משה רבינו באורייתא ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפלה". וצ"ע.
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 21, 2017 8:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשעה טובה ומוצלחת
תגובות: 9
צפיות: 463

Re: בשעה טובה ומוצלחת

צריך לעיין גם על ברכת מזל-טוב כמקובל, מה ענינה, והאם זה מתאים לכל שעת שמחה כמו למשל סעודת בר מצוה או סיום מסכת וכד'. (אולי נכב"ב?)
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 21, 2017 1:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: דרכו של רש"י
תגובות: 7
צפיות: 379

Re: דרכו של רש"י

בענין אחר,
ערוך לנר מסכת נדה דס"ז
...אבל כבר כתבתי במ"א שכן דרכו של רש"י לפרש במקומות חלוקות כשיטות חלוקות של רבותיו...
היכן כתב? ומי עוד כתב?
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 21, 2017 1:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם לא ימצאו מה לתקן במה יגדל שמם
תגובות: 4
צפיות: 388

Re: אם לא ימצאו מה לתקן במה יגדל שמם

משך חכמה ויקרא פרק כו - ככה יחליף מצב הישראלי וקיומו בעמים, כאשר עין המשכיל יראה בספר דברי הימים. וזה לשתי סיבות: לקיום הדת האמיתי וטהרתו, ולקיום האומה. כי כאשר ינוח ישראל בעמים יפריח ויגדל תורתו ופלפולו, ובניו יעשו חיל, יתגדרו נגד אבותיהם, כי ככה חפץ האדם אשר האחרון יחדש יוסיף אומץ מה שהיה נעלם מדו...
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 21, 2017 1:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: מים שנעשתה בהם מלאכה לנט"י
תגובות: 3
צפיות: 52

מים שנעשתה בהם מלאכה לנט"י

אני מחפש בספרי זמנינו,
מי מדבר על הענין הזה שלגבי נט"י הרי מלאכה פוסלת את המים, וכן שקילה כנגדם וכד', והמים הזורמים בצינורותינו מזיזים את השעונים, ומגביהים את המצוף, וכו', למה זה לא בגדרי מלאכה הפוסלת, (ובפשוטו אינני מבין מה הצד שזה יפסול, וזכורני שיש ע"ז דיבורים).
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 21, 2017 1:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיִּכְתֹּב מֹשֶׁה אֶת מוֹצָאֵיהֶם לְמַסְעֵיהֶם
תגובות: 1
צפיות: 55

וַיִּכְתֹּב מֹשֶׁה אֶת מוֹצָאֵיהֶם לְמַסְעֵיהֶם

התורה כולה נכתבה ע"י משה רבינו, אעפ"כ יש בכמה מקומות איזכור מפורש על ענין הכתיבה. כמו למשל הפסוק הנ"ל, ריש פ' מסעי. ובפ' בשלח - וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה כְּתֹב זֹאת זִכָּרוֹן בַּסֵּפֶר, וכן בפ' משפטים - וַיִּכְתֹּב מֹשֶׁה אֵת כָּל דִּבְרֵי ה', ועוד. וצריך להבין מה ענין הכתיבה המיוחד של...

עבור לחיפוש מתקדם