החיפוש הניב 6293 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 27, 2018 10:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 311
צפיות: 24905

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

האם יש חזקה מדאורייתא לדרבנן, (היינו כשהאיסור דאו' פקע ויש ספק אם נתחדש איסור דרבנן) - שו"מ תליתאה ריג, חזו"א מקוואות י-ד, שער"י ב-יא, זכר יצחק סא. האם קידושין דרבנן מבטלים את ה'חזקת פנויה' גם לגבי ספק קידושין דאו' - מהרי"ט א-מא, שו"ת פני משה ב-קה, מכתב בקונה"ס הנדמ&quo...
על ידי עושה חדשות
ו' אפריל 27, 2018 12:53 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: וכולן מתו בפרק אחד
תגובות: 29
צפיות: 1203

Re: וכולן מתו בפרק אחד

שמואל דוד כתב:לפנים כמה שנים חיפשתי אם יש מישהו שכתב כדברי השם אריה ולא מצאתי.

הר המור למהר"ם בנעט סי' ז.
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 25, 2018 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 635
צפיות: 44573

Re: השוואות...

בעל המאור חולין ד"י - אמר לך רב חסדא עצם ודאי פגים עור ספק פגים ספק לא פגים הוי ספק וודאי ואין ספק מוציא מידי ודאי. פי' ולאו למימרא שספק פגימת העור אינו מוציא מידי ודאי פגימת העצם דכה"ג לאו הוצאה היא דהא איכא למימר עור פגמיה מעיקרא ואתא עצם נמי ואוסיף ביה ופגמיה ואין זה מוציא מיד זה ולא זה...
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 25, 2018 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה על הצד
תגובות: 10
צפיות: 203

Re: חזקה על הצד

וע"ע שו"ת הרשב"א ח"א סי' שסא.
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 25, 2018 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: בישול בחמי טבריה
תגובות: 17
צפיות: 207

Re: בישול בחמי טבריה

ע"ע שבות יצחק בישול פ"ח ס"א.
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 25, 2018 12:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה על הצד
תגובות: 10
צפיות: 203

Re: חזקה על הצד

יש כאן גם שאלה הפוכה, למה בכל חזקה שלא נתבררה בשעתה, לא נימא עכ"פ 'חזקה על הצד'. אפרט: שי' התוס' דאם שחטו בהמה ונמצאת טריפה, כל הגבינות שנעשו ממנה למפרע אסורות. ואפילו שהיא חייתה יותר משנה אחת, ובהכרח שלא נולדה טריפה, מ"מ א"א לעשות מזה חזקה כי כשרותה לא היתה מבוררת בשעתו אלא רק אחרי ש...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 24, 2018 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בישול בחמי טבריה
תגובות: 17
צפיות: 207

Re: בישול בחמי טבריה

רשימה קצרה, כאן.
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 24, 2018 11:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: וַיָּ֙רָץ֙ אַחֲרֵ֣י אֵֽלִיָּ֔הוּ - ספר "שרשי מנהגי אשכנז" החדש ודבריו על הגר"א
תגובות: 26
צפיות: 1549

Re: וַיָּ֙רָץ֙ אַחֲרֵ֣י אֵֽלִיָּ֔הוּ - ספר "שרשי מנהגי אשכנז" החדש ודבריו על הגר"א - פרק א

זה לא הסגנון, זה התוכן. אם המשנ"ב דן כנגד הגר"א על משמעות דברי הב"י, אין כאן תחילת ערעור על יחוס הדברים לגר"א ולא על סמכותם. באותה מידה הגר"א הרי דן כנגד הב"י על פירוש דברי הרשב"א למשל, ופוסקי דורינו דנים כנגד המשנ"ב על משמעות דברי הגר"א. זאת מבלי צל של ע...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 24, 2018 11:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה על הצד
תגובות: 10
צפיות: 203

Re: חזקה על הצד

תודה להרב 'בן ראובן' שפירש להרב 'סגי נהור' את שיחתי. ולהרב 'היא שיחתי' שפירש להרב 'דרומי' את הצד לחשוב שלא. וכעת אכתוב מה שמצאתי בינתיים. גי' רעק"א אבהע"ז סי' קנב - עוד מבואר שם דאם הי' תרי ותרי על קדושי' ואח"כ הי' תרי ותרי על הגרושין מותר מטעם ס"ס שלא הי' קדושין ס' נתגרשה ולענ&q...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 24, 2018 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 62
צפיות: 1920

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

תודה. זכיתם למנוע יהודים תמימים מלעבור איסור ח"ו. אגב, הקצאה זה דבר הגון? אדם קנה שטח ורוצה לבנות בו בניני מגורים, ואין העירייה מאשרת לו את התוכנית עד שיקצה אחוז מסויים מהשטח, לבניית ביהמ"ד לחסידות פלונית, וגני ילדים לרשת אלמונית, וכו'. אז אולי אי"ז הגון להגיש בקשה להקצאה מתוך שטח פרט...
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 23, 2018 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה על הצד
תגובות: 10
צפיות: 203

חזקה על הצד

זכור לי כמה מקומות (ראשונים/אחרונים) שמבואר בהם ששייך "חזקה על הצד".
לדוגמא -
אשה שהיא ספק נשואה, וכעת קיבלה גירושין בספק. חזקה ש"על הצד" שהיא נשואה, נשארה כך ולא נתגרשה.
ראובן מחוייב בדבר מספק, ונפל ספק האם פרע את חיובו. חזקה שאם הוא חייב, אז הוא נשאר חייב.

מכירים משהו?
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 23, 2018 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת נשים על מצו"ע שהזמ"ג
תגובות: 21
צפיות: 1062

Re: ברכת נשים על מצו"ע שהזמ"ג

עושה חדשות כתב:ראוי להזכיר שהתוס' בחולין השוו את הנידון של ברכת נשים על מ"ע שהז"ג לברכהמ"צ על טלית שאולה, והתוס' בערכין הוסיפו לדמות דין זה לברכה על מנהג.
ראיתי כעת במשנה ראשונה על דמאי שמחדש שיש רשות לברך על הפרשת תרו"מ מדמאי, כמו שנשים מברכות על מצ"ע שהז"ג.
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 23, 2018 11:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כפי שעשה הצדיק רבי ישעיה
תגובות: 10
צפיות: 498

Re: כפי שעשה הצדיק רבי ישעיה

ר' זקן, בזכותך שמתי לב להבדל בין התפילה הנאמרת כל בוקר, לנוסח של ברכת זכרונות, (באחרונה לא מופיעה תיבת 'כמו'). עכ"פ בגוף הענין מבואר שאין כאן השוואה ובודאי לא הגבלה, כי הרי אברהם כבש את רחמיו, והבקשה היא שרחמיו של הקב"ה יכבשו. ועל כרחך (לפי פשוטו) שהמכוון הוא על הזכרת מעשה העקידה. וצ"...
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 23, 2018 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 62
צפיות: 1920

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

שאלה קצרה.
בנין שתושביו שותו"מ, רובם חרדים, חותם הסכם תמ"א 38 עם יזם חרדי, ובחוזה כתב העו"ד שהספיקות יוכרעו בבית המשפט.
יש בכך פסול/איסור, או שאין בזה שום גנאי?
על ידי עושה חדשות
א' אפריל 22, 2018 1:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כפי שעשה הצדיק רבי ישעיה
תגובות: 10
צפיות: 498

כפי שעשה הצדיק רבי ישעיה

וראוי לעורר אודות מה שנתפרסם לאחרונה בבתי כנסיות כאן בעיה"ק ובמקומות נוספים, נוסח של "תפילה מסוגלת לפרנסה" - ובתוך הדברים נכתב שם: "אנא אלוקי, עשה עמי צדקה וחסד כפי שעשה הצדיק רבי ישעיה (מקרעסטיר) עם עמך ישראל", והרי שמבקש מהקב"ה שיטיב עמנו כפי שהטיב עמנו רבי ישעיה, וז...
על ידי עושה חדשות
ש' אפריל 21, 2018 11:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3433

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

ש. ספראי כתב:המילה "הלכה" באמת לא מתאימה כאן.
ציינתי לעיל חת"ס.
על ידי עושה חדשות
ש' אפריל 21, 2018 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 32
צפיות: 758

Re: סברת הגמרא

גם הדוגמא בשם מוהרש"ב על רה"י ורה"ר, אין בה הכרח לענין הזה.
על ידי עושה חדשות
ש' אפריל 21, 2018 10:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 32
צפיות: 758

Re: סברת הגמרא

שמעתי בשם הגרח''א פריינד שליט''א ב' מ''מ דשכל התורה אינו מושג לנו א. מדז' שנים כבשו ה''ה ז' שנים חלקו וכי יש א' בזה''ז להבין את זאת [הכותב: אולי משום דלא בא הכתוב לסתום וכו' והרי זהו נפק''מ לדינא והבן – אולם גם זאת הוא שכל התורה ללמוד מז' שכבשו והבן] ב. התוס' בב''ק דסברה פשוטה לחלק בין זורק כלי לבי...
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 18, 2018 4:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 32
צפיות: 758

Re: סברת הגמרא

קראתי אותם לפני זמן רב וזהו הרושם שנתקבל אצלי. אכן לא נכתב שם בפירוש שהתנאים האמוראים לא חידשו כלום מדעתם, ובהחלט ניתן להתווכח בזה. בכל אופן הוויות דאביי ורבא הרי אי' בגמ' [איני זוכר המקור, מוזכר באגרת רב שרירא] שהיו גלויים לפני התנאים. שמות התנאים והאמוראים המצויינים במשנה ובגמ' אינם אלא מעתיקי הש...
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 18, 2018 3:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3433

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אם כך, אין לנו מה לשבח אותם. שהרי כבר קבע התנא האלוקי רשב"י זיע"א ש"כל מה שתקנו- לא תקנו אלא לעצמם". לא לטובתנו!! שאלת תם: זו מנין לך שהלכה כרשב"י מחבריו האלדיים, רבי יהודה ורבי יוסי? כבר העירו אחרונים שבגמ' ע"ז ב ע"ב, אמרו שלעת"ל הקב"ה יאמר לאוה"ע,...
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 18, 2018 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרשת קדושים ושאר מצוותיה
תגובות: 4
צפיות: 227

Re: פרשת קדושים ושאר מצוותיה

חוזר ושואל.
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 18, 2018 12:34 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פיוט י-ה א-לי -מה המקורות והטעמים באלו חגים נאמר?
תגובות: 4
צפיות: 238

Re: פיוט י-ה א-לי -מה המקורות והטעמים באלו חגים נאמר?

ראה כאן כמה הפניות.
וכמדומה שהקונטרס סלה אהללך מופיע בגוגל בוקס, (חסום לי).
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 18, 2018 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 26
צפיות: 428

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

אני מכיר יראים ושלמים שנוהגים כן בס' ברכות (ומצויות המה לרוב עד בלי די ואדם דש אותם בעקביו, מים בתוך הסעודה, ברכה אחרונה על כזית של זמננו, ברכת ענט"י קודם מנחה וערבית, ברכת התורה אחרי שינת צהרים). איך נזהרים שלא 'יחדור' לתוך זה הרהור אחר שלא מענין הברכה, האם יש דרגות בחוזק של ההרהור, או שלא אי...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 17, 2018 11:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה א"א מזמור לתודה ביו"ט
תגובות: 5
צפיות: 166

Re: למה א"א מזמור לתודה ביו"ט

אבל לגבי שאר ימים טובים, הא קי"ל דנדרים ונדבות קריבים ביו"ט? ?? קיי"ל דאין נדרים ונדבות קריבים ביו"ט. כ"כ הרמב"ם בפ"א מחגיגה ה"ח, וכ"כ המשנ"ב סוס"י נ"א על דין זה שאין אומרים מזמור לתודה ביו"ט, וכ"כ בריש סי' ק"ז בהא דכתב המחב...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 17, 2018 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 32
צפיות: 758

Re: סברת הגמרא

ולגבי מה שכתב הרב שעת הכושר שאינן הלכה למשה מסיני, כמדומני שהאמוראים לא חידשו ולא עלה על דעתם לחדש דינים כאלו מעצמם אלא קיבלום מרבותיהם והמה מרבותיהם ומקורן מסיני, כמבואר באגרת רב שרירא ובהקדמת הרמב"ם. האם יש חולקים על כך? סליחה על הבורות האם אכן כתוב שם שאמוראים מעולם לא חידשו דינים מכח סברתם...
על ידי עושה חדשות
ה' אפריל 12, 2018 11:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 26
צפיות: 428

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

נזכרתי שהאחרו' דנו בזה הרבה, האם לפ"ז גם בהרהור ברכה לבטלה יש איסור, (ואולי מ"מ יועיל תנאי), וכו'.
אבל עדיין אני שואל האם יש המורים כך למעשה, וכגון מי שלא מברך על תש"ר, שיהרהר עכ"פ, וכיו"ב.
(זכורני שמועה בשם החזו"א, ול"מ כעת).
על ידי עושה חדשות
ה' אפריל 12, 2018 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 26
צפיות: 428

הרהור כדיבור בספק ברכות

סב"ל, האם יש שיעצו לברך עכ"פ בהרהור כדי להרויח את שיטת הרמב"ם?
על ידי עושה חדשות
ה' אפריל 12, 2018 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה א"א מזמור לתודה ביו"ט
תגובות: 5
צפיות: 166

למה א"א מזמור לתודה ביו"ט

בשלמא בשבת, משום שאין מקריבים תודה בשבת, ובפסח מפני איסור חמץ, אבל לגבי שאר ימים טובים, הא קי"ל דנדרים ונדבות קריבים ביו"ט?

(וסימנך, אף שמדלגים 'תודה' בפיוט י-ה אלי וגואלי בחג הפסח, אין מדלגין אותו בשאר יו"ט).
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 11, 2018 11:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים בנושא... ◆
תגובות: 89
צפיות: 4217

◆ עזרה לספרים מועילים בנושא... ◆

חזקה, רוב, (בעיקר על הנוגע למס' חולין דף ט והלאה).
כוונתי לספרים חדשים, את הותיקים אני מכיר.
תודה מראש.
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 11, 2018 10:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3031
צפיות: 215172

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

הסכמה/מכתב של הגרי"א וינטרויב, בתחילת אחד הספרים של של הגר"נ אורלוויק.

תודה מראש.
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 10:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)
תגובות: 132
צפיות: 11076

Re: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)

פירוש הראב"ד על עדיות, מוסמך לחלוטין?
והנדפס שם על שם תוס' שאנץ, מה ידוע עכ"פ?

מפירוש הרא"ש האבוד כבר בא משהו בדפוס?
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 10:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה מותר לשחוט ביו"ט?
תגובות: 11
צפיות: 215

Re: למה מותר לשחוט ביו"ט?

עושה חדשות כתב:הוספה: השאלה היא כמובן לפי האוסרים 'ספק צורך אוכל נפש', ראה הרחבה בספר יום טוב כהלכתו פרק א סעיף נז.


מצו"ב -

ספק אוכל נפש.PDF
(527.62 KiB) הורד 15 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 20
צפיות: 1023

Re: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות

עי' במוריה הנוכחי מש"כ 'הרב צבי כהן' בנידוננו. -- אשר כתבתי לעיל - הנה ז"ל השו"ע סי' תרמט "גזול וקנאו בלא סיוע המצוה כשר", ובט"ז שם "שהקנין שקנ' אותו הוא נעשה קודם קיום המצוה לאפוקי אם הוא על ידי המצוה של נטילת הלולב נעשה אז קנין זה לא מהני דה"ל מצוה הבאה בעבי...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 6:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה מותר לשחוט ביו"ט?
תגובות: 11
צפיות: 215

למה מותר לשחוט ביו"ט?

יש מהראש' שנקטו, שאם אדם הבקיא ורגיל בשחיטה, ניגש לשחוט, רוב פעמים השחיטה תעלה יפה. עי' תוס' ורשב"א חולין ד"ט, ועוד. אבל יש שחלקו: הרא"ש כלל כ סי' יד, המרדכי בחולין סי' תקעח, ועוד. לשיטת החולקים, אם אדם שחט, ולא בדק אח"כ שנחתכו הסימנים כהוגן, יש לנו ספק גמור האם הצליח במעשיו. ואפ...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 6:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 207
צפיות: 6733

Re: ספר חדש: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

כשמדברים על ביטול עשה צריך לזכור שזה תלוי בשאלה האם יש חיוב להניח 'כל יום'. ומתוך מאמר הביקורת הנ"ל הסקתי שבספר עצמו האריך בזה יפה, עדיין לא ראיתי. אם לא הובא שם אזי יש להוסיף: הרמב"ם מביא את מנהג מקצת החסידים שלא להניח תפילין בת"ב, לכאו' זה מוכיח שהוא סבר שאין עשה של הנחת תפילין כל י...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 6:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא לבדוק פרות חולבות במכשירי הדמיה?
תגובות: 31
צפיות: 376

Re: למה לא לבדוק פרות חולבות במכשירי הדמיה?

טורח גדול ועלות כספית כגון דא, ודאי לא נחשב איכא לברורי. פשוט. בכלל מה כוונתך, שיבדקו לפני כל חליבה? מי יעמוד במחיר הזה בכלל, אף אחד לא ישתה חלב. אא"כ תטען שיבדקו פעם אחת ולתמיד, והרווחנו שזה לא רק 'רוב' אלא גם חזקה (שנתבררה בשעתה). וצ"ע מהיכא פשיטא לך שיש חיוב אם אפשר לברר, כאשר זה רק יגי...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 5:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל שמעשיו מרובין מחכמתו - המקור הוא בירמיה???
תגובות: 8
צפיות: 167

Re: כל שמעשיו מרובין מחכמתו - המקור הוא בירמיה???

והילך עוד מאמר נאה, על זו הדרך, ובתוספת מרובה -
כעץ שתול.PDF
(907.46 KiB) הורד 15 פעמים


-

אודה לך אם תעלה כאן את כל הספר 'ממדבר מתנה'.
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 5:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל שמעשיו מרובין מחכמתו - המקור הוא בירמיה???
תגובות: 8
צפיות: 167

Re: כל שמעשיו מרובין מחכמתו - המקור הוא בירמיה???

אפשר להתווכח עם עצם הקושיא באופן כללי, אבל בנידון דידן הרי - כבר כ' רש"י בשבת שאמירת נעשה ונשמע תלויה במידת הביטחון, והכל א"ש. וראה עוד כאן . שו"ר במה שהבאת, שכעין זה כ' המשגיח שליט"א. יש"כ. -- אצרף כאן רשימה ישנה, בתקווה שתביא תועלת: הוא היה אומר כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמ...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 5:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא לבדוק פרות חולבות במכשירי הדמיה?
תגובות: 31
צפיות: 376

Re: למה לא לבדוק פרות חולבות במכשירי הדמיה?

לא חושב שאפשר לראות סירכות ע"י US,אולי אפשר ע"י MRI אבל זה כבר ממש סיפור יקר.

בפולמוס של הראשונים על נאבדה הריאה, מבואר עוד חילוק בין שתיית החלב לבדיקת הריאה לאחר שחיטה. עי'.
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 1:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 32
צפיות: 758

Re: סברת הגמרא

יפה, שעתך שעת הכושר.

הערה קטנה - "אין איסור חל על איסור" דוקא כן נלמד מן הפסוק, לכה"פ לפי חלק מהשיטות.

אבל זה לא מייתר בהכרח את הדיון, כי גם כאשר יש פסוק - לא כל דבר זה פרה אדומה.

עבור לחיפוש מתקדם