החיפוש הניב 6574 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ג' יולי 17, 2018 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור ד' הרמב"ם על עשיית המצוות לקמיע וכו'
תגובות: 37
צפיות: 2669

Re: ביאור ד' הרמב"ם על עשיית המצוות לקמיע וכו'

עושה חדשות כתב:ענין אחר,
הרבה מצוי הענין של אמירת פסוקים לפי סדר שמו של החולה, או לימוד פרקי משניות לפי סדר שמו של הנפטר, פסוקי קרע שטן קודם התקיעות, וכדומה.
האם מצינו כדוגמת זה בדברי חז"ל או קדמונים, משמעות ל'אות' בה מתחיל הפסוק/הפרק וכד', ולקשר את זה לשמו של האדם או לשם המאורע?

מצפה לסיוע.
על ידי עושה חדשות
ג' יולי 17, 2018 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה חייבים בפו"ר?
תגובות: 7
צפיות: 211

Re: כמה חייבים בפו"ר?

על מעשה דחזקיה וכו', יש כמה אשכולות, אולי כדאי לעיין.

ולגוף השאלה, יש אכן נידון בין הגרמ"פ להגרשז"א על הולדת ילדים חולים או כשההורים חולים, האם שייך בזה פטור של יותר מחומש.
על ידי עושה חדשות
ג' יולי 17, 2018 12:14 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מילים בארמית בתורה
תגובות: 18
צפיות: 228

Re: מילים בארמית בתורה

על ידי עושה חדשות
ג' יולי 17, 2018 12:01 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 189
צפיות: 7621

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

יש"כ. אבל בנו"כ שם הובא בשם ריא"ז שהחזרה ע"ג בהמתו ג"כ מועילה. ושמא רק משום שרכוב כמהלך, ולא אם יגררו אחרים את הכיסא לאחור.
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 16, 2018 11:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 189
צפיות: 7621

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

לפני זמן מועט זכיתי להתפלל מעריב ליל שבת במחיצתו, וכבר הכביד עליו החולי עד שישב בתפילת שמו"ע ובספירת העומר. (והתעוררות רבה היתה לי בשמוע תפילתו כמונה מעות, וראות שקידתו לפני התפילה כאילו נבלע בתוך הספר שאחז בידו). אמנם לצורך הפסיעות בסיום שמו"ע קם על רגליו (בתמיכת המשמשים) ופסע הפסיעות כדי...
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 16, 2018 11:34 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: רחיצה בימינו בתשעת הימים
תגובות: 51
צפיות: 2694

Re: רחיצה בימינו בתשעת הימים

בזה השלחן לרש"ד ס"א כ' שדעת הרמב"ן ר"פ קדושים שההקפדה על נקיות הידים והגוף היא בכלל המצוה של קדושים תהיו: באלו ובכיוצא בהן באה המצוה הזאת הכללית, אחרי שפרט כל העבירות שהן אסורות לגמרי, עד שיכנס בכלל זאת הצוואה הנקיות בידיו וגופו, כמו שאמרו (ברכות נג ב) והתקדשתם אלו מים ראשונים, ...
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 16, 2018 11:18 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: חצי - מקצת
תגובות: 6
צפיות: 101

Re: חצי - מקצת

רש"י חולין יט. כותב 'פלגא' על חלק מועט.

ואיסור חצי שיעור כולל גם פחות מחצי, מלבד שי' המחודשת של מהר"ם חלאווה.
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 16, 2018 2:15 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה
תגובות: 35
צפיות: 2813

Re: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה

לענ"ד - לפי הגר"א אין שום חילוק בין ששח"ב לתחילת החודש, ואנן נקטינן כוותיה רק בזמן שאסור מדינא ולא בזמן שאסור ממנהגא. ואין אנו מחמירים לומר דהשתא הוי ששח"ב מדינא ממש, ולכן מקילים בכל דבר שאינו איסור מדינא. ולדידן גם התפירה שאסר הגר"א אינה נמדדת כאיסור מדינא. תרצה - תקרא לזה ...
על ידי עושה חדשות
ב' יולי 16, 2018 2:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בהשגת קטע טקסט מספר...
תגובות: 8
צפיות: 681

Re: עזרה בהשגת קטע טקסט מספר...

אני מחפש את "אגרת הנחמה" לרבי מיימון הדיין, בטקסט.
יש? תומ"ר.
על ידי עושה חדשות
א' יולי 15, 2018 7:27 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 189
צפיות: 7621

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הגרש''ד בדברי זיכרון על הגר''ד בהר''ן.png
הגרש''ד בדברי זיכרון על הגר''ד בהר''ן.png (199.13 KiB) נצפה 898 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' יולי 15, 2018 2:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: מלמול כדיבור דמי או לאו
תגובות: 13
צפיות: 492

Re: מלמול כדיבור דמי או לאו

על השאלה הפותחת.
התבוננתי שזה מצוי מאד אצל נשים שמתפללות,
ואם לא כדברי הגרשז"א, אפשר למצוא שכמעט לא קיימו מצות תפילה מימיהם.
האמנם?
על ידי עושה חדשות
א' יולי 15, 2018 2:29 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 189
צפיות: 7621

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הריני לצרף מה שהובא כאן פעם באשכול אחר, מתוך אחד מספריו.
תהיה ההתעוררות לע"נ, שהיה נאה דורש נאה מקיים, זללה"ה.


דש בעקביו.png
דש בעקביו.png (189.11 KiB) נצפה 2193 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' יולי 15, 2018 2:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: צלם בהיכל
תגובות: 3
צפיות: 129

צלם בהיכל

קול ומראה וכו' אין בהם משום מעילה, אבל איסורא איכא. וטען חכ"א דמשו"ה יש לאסור להצטלם על רקע הכותל המערבי, דהוי הנאה של מראה. ואולי יל"ד כן גם בתמונה בתוך ביהכנ"ס. וגם בצילום בבתי קברות (כגון שמצטלם ליד קברו של צדיק ידוע), ובפרט אם יש לו שימוש בכה"ג, (כמו שמפרסמים שהרבנים התפ...
על ידי עושה חדשות
א' יולי 15, 2018 2:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם
תגובות: 15
צפיות: 353

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

סעדיה כתב:וע"ע כאן
viewtopic.php?f=19&p=471653#p471634
אות ס"ה

יש"כ. אבל ל"מ את מה שמציין שם לקונ' יעננו בקול.
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 13, 2018 2:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידו"ת שנדפסו בספר ואינם של המחבר
תגובות: 12
צפיות: 420

Re: חידו"ת שנדפסו בספר ואינם של המחבר

תשו' הגר"ח מוולוזין על אתרוג הירוק נדפסה בס' תלמידו המשכנות יעקב. (וכפה"נ אחרון עיקר, ויוחס לראשון בטעות).
על ידי עושה חדשות
ו' יולי 13, 2018 2:41 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה
תגובות: 35
צפיות: 2813

Re: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה

(מה שייך כיבוס?)
הגר"א אוסר מדינא, אבל פסקי' כוותיה רק בששח"ב,
החומרא השנה שזה כמו ששח"ב זה רק לגבי איסורים גמורים ולא מנהגים.
אז מה למעשה?
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 12, 2018 11:34 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה
תגובות: 35
צפיות: 2813

Re: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה

עתה אני מבחין שלא הסברתי כראוי את טעם ההיתר (האפשרי) על תפירה. הנקודה היא, שבאופן שהבגדים הובאו לתופרת לפני חודש אב, כ' הרמ"א להתיר לה לתפור באב. והגר"א מחמיר. והכריע הביאוה"ל להחמיר בשבוע שחל בו. וע"ז כתבתי ע"פ המג"א והפמ"ג להקל בהאי שתא, כי אמנם מחמירים שזה כמו ש...
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 12, 2018 11:26 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: על מה סמכו העולם להקל בבגדי זיעה?
תגובות: 48
צפיות: 3247

Re: על מה סמכו העולם להקל בבגדי זיעה?

פרנקל תאומים כתב:אגב, מאיזה גיל של הילדים אתם מקפידים שיכינו בגדים, ולא ילבשו מכובס בתשעת הימים?

viewtopic.php?f=43&t=35186&p=384685&hilit#p384467
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 12, 2018 11:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם
תגובות: 15
צפיות: 353

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

תודה לכולם.

הרב אוהב עמו - לפי דבריו של הגר"מ שטרנבוך אכן אין לזה גבול, ואפי' סיים תפילתו. אבל לפי הפשטות, ודאי צריך סמיכות מסויימת, דהיינו לכה"פ שעדיין לא התחיל את הברכה הבאה.

שמעתי היום מחכ"א שהגרש"ז אויערבאך מחלק לענין זה בין תפילה לקרי"ש. יש בידכם?
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 12, 2018 8:33 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה
תגובות: 35
צפיות: 2813

Re: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה

ההיתר של תפירה לצורך נישואים, כולל גם את האחיות של החתן וכד'?
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 12, 2018 8:01 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: על מה סמכו העולם להקל בבגדי זיעה?
תגובות: 48
צפיות: 3247

Re: על מה סמכו העולם להקל בבגדי זיעה?

האם נוהגים להחמיר גם במגבות ידיים?
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 12, 2018 7:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם
תגובות: 15
צפיות: 353

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

הסיפור על החזו"א מוכר? (ההצעה לצרף למנין 'מהרהר' שכבר התפלל).
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 12, 2018 7:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וביום השבת שני כבשים - שלא יהנו מאש המערכה
תגובות: 5
צפיות: 276

Re: וביום השבת שני כבשים - שלא יהנו מאש המערכה

בקרו טלה כתב:
עושה חדשות כתב:האם מישהו יכול לבדוק בס' "כמוצא שלל רב" מה הוא מביא ע"ז? (שמעתי שיש שם משהו, ואינו תח"י).

הוא מביא את הנ"ל בשם ר' אביגדור כ"ץ מבעלי התוספות כת"י שלא נדפס

הנוסח זהה. אז מה, ר"י החסיד או ר"א כץ?
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 12, 2018 6:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 27
צפיות: 808

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

ראיתי אריכות אצל הגרמ"ש בתשוה"נ בנושא זה והמסתעף.

א-עו
ג-עז
ג-קנה
ד-קי
ועוד...
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 12, 2018 6:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם
תגובות: 15
צפיות: 353

Re: אשכול - שאלות פשוטות

שו"ר - ברכת אבות בכוונה בספר "לשכנו תדרשו" הביא בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א חידוש דין להלכה, בשם החזו"א זצ"ל, שאם אמר ברכת אבות ולא כיוון בשעה שהוציא התיבות מפיו דהלכה היא שאין יכול לחזור, דיש לו עצה בזה, לחשוב עתה את כל נוסח "ברכת אבות" בלב ובדיעבד יוצאין ב...
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 12, 2018 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק
תגובות: 19
צפיות: 782

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

שאלה אחרת קצת מקבילה, מתוך קונטרס שהעלו כאן בעבר:
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 12, 2018 5:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מינקת שנתעברה, צריכה ז"נ וטבילה?
תגובות: 26
צפיות: 1353

Re: מינקת שנתעברה, צריכה ז"נ וטבילה?

מבחינה מציאותית, יש תופעה הנקראת - דמם קל סביב זמן השרשת ההריון.
האם זה יכול להתחבר עם החומרא של האו"ש?
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 12, 2018 5:28 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה
תגובות: 35
צפיות: 2813

Re: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה

אם כך, התפירה אכן היא רק מנהג.
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 12, 2018 2:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 140
צפיות: 4471

Re: בדצי"ם למינהם

כבר כתבתי לעיל: סתם כך, ההשוואה בין מערכות הכשרות היא קשה מאד ותלויה בהרבה גורמים והשקפות ובירור המציאות. כדי לענות עליה צריך להיות בקיא במציאות בצורה חדה מאד, בקיא בהלכה ובשורשי הדינים, אח"כ צריך להחליט מה יותר חשוב ממה, [לדוג', הקפדה על ירא"ש של השוחט, או על חומרות רחוקות, או על עוצמת לי...
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 12, 2018 2:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק
תגובות: 19
צפיות: 782

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

כתבתי תחומין למקרה בו הגיע לעיר שאינה מוקפת, ומכיון שיצא מתחומו אין לו אלא ד' אמות.
אבל טעיתי כי הקילו ביוצאים להציל.
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 12, 2018 2:08 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה
תגובות: 35
צפיות: 2813

Re: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה

לא הבנתי מי 'צודק'. התפירה היא מדינא או ממנהגא?
על ידי עושה חדשות
ה' יולי 12, 2018 8:26 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה
תגובות: 35
צפיות: 2813

Re: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה

מגן אברהם סימן תקנא ס"ק לה: וט"ב שחל בשבת ונדחה אין לו דין שבת שחל ט"ב לענין זה בזה כ"ע מודים עמ"ש ס"ד. פרי מגדים באשל אברהם שם: ושבת שחל בט' באב ונדחה, אף ליש אומרים בסעיף ד' דמקרי שבוע שחל ט' באב, לענין לספר ולכבס שהוא מדינא, אבל בשר ויין וכדומה שהוא ממנהגא בזה כו&qu...
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 11, 2018 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק
תגובות: 19
צפיות: 782

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

עלולה להיות גם שאלה של איסור תחומין.
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 11, 2018 9:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זמנו של "תנא דבי אליהו"
תגובות: 28
צפיות: 2154

Re: זמנו של "תנא דבי אליהו"

יותר מאשר הפתיח של "ברוך המקום ברוך הוא"?
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 11, 2018 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלמול כדיבור דמי או לאו
תגובות: 13
צפיות: 492

Re: מלמול כדיבור דמי או לאו

האם הגרש"ז מתכוין שזה נחשב דיבור גם לחומרא, דהיינו הפסק?

-

אני מצרף עוד כמה דברים שמצאתי בחיפוש באוצר (ליכא מידי...) בנושא המדובר.


נעם אליעזר דיבור בלי קול.PDF
(386.49 KiB) הורד 12 פעמיםנענוע שפתיים - הרב דוד אריאב.PDF
(518.32 KiB) הורד 14 פעמיםדברי יעקב - עדס.png
דברי יעקב - עדס.png (63.7 KiB) נצפה 156 פעמיםמלמולים - קבצי בית אהרן וישראל.png
מלמולים - קבצי בית אהרן וישראל.png (257.82 KiB) נצפה 156 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 11, 2018 5:05 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה
תגובות: 35
צפיות: 2813

Re: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה

מענין לענין, (תשעת הימים ושבוע שחל בו כאשר ת"ב נדחה) - מגן אברהם סימן תקנא ס"ק לה: וט"ב שחל בשבת ונדחה אין לו דין שבת שחל ט"ב לענין זה בזה כ"ע מודים עמ"ש ס"ד. פרי מגדים באשל אברהם שם: ושבת שחל בט' באב ונדחה, אף ליש אומרים בסעיף ד' דמקרי שבוע שחל ט' באב, לענין לספר ...
על ידי עושה חדשות
ד' יולי 11, 2018 12:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 40 שנה של רדיית הפת
תגובות: 33
צפיות: 1660

Re: 40 שנה של רדיית הפת

ומענין לענין, ע"ע בדברי הגר"א לוין, בהקדמת ספרו כאן.

עבור לחיפוש מתקדם