החיפוש הניב 6958 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 18, 2019 2:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לְשֵם מי נדר
תגובות: 5
צפיות: 573

Re: לְשֵם מי נדר

בטעמי מצות נדרים, ע"ע בדברי הסבא מקעלם, כמובא כאן.
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 18, 2019 10:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חידה: איך יתכן שתי רגלי בהמה א' לפנינו, רגל א' נבילה, ורגל א' כשרה למהדרין
תגובות: 7
צפיות: 364

Re: חידה: איך יתכן שתי רגלי בהמה א' לפנינו, רגל א' נבילה, ורגל א' כשרה למהדרין

תשובה נוספת; בן פקועה שהוציא ידו קודם השחיטה, כולו ניתר בשחיטת אמו, והאבר היוצא אסור כמו טריפה לדעת רבנן, וכמו נבילה לדעת ר"מ. באופן שהב"פ היה קלוט בן פרה, לשיטת ר"ש בצאתו לאויר העולם ה"ה טמא, ומ"מ במעי אמו ניתר בשחיטתה, אבל כאשר הוציא את ידו נאסרת היד גם כדין 'קלוט', כך לכא...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 15, 2019 4:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 55
צפיות: 3507

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

הרב משה הלל מכין מחקר מקיף על הספר ובו חושף את מחברו שאחראי על כמה זיופים נוספים. מיודענו החכם המופלא רבי משה, אשר לאור פרסומיו האחרונים ניתן לכנותו ספרא וצידא, חושף עתה את זהותו של מחבר הספר, וקושר בינו לבין ההוספות הפלאיות והזרות שנוספו ברש"י לנ"ך, מביא את תוכנם, כולל הקדמת הזייפן שנשמט...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 15, 2019 4:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התואר 'ותיק וחסיד' לבשר ודם
תגובות: 4
צפיות: 93

Re: התואר 'ותיק וחסיד' לבשר ודם

גם בס' ערוגת הבושם (הקדמון) כתב "וכן נ"ל כל כינוי הנאמ׳ על הקב"ה ולא נמצא על האדם במקרא כמו חנון ורחום וכיוצא בהן אין לומ' על האדם".
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 15, 2019 8:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפרת נדרי הקדשות
תגובות: 9
צפיות: 397

Re: הפרת נדרי הקדשות

גם במנח"ש. א, סב, יב.
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 14, 2019 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיה לטפטף מים רותחים על הפלטה בשבת?
תגובות: 4
צפיות: 158

Re: האם יש בעיה לטפטף מים רותחים על הפלטה בשבת?

בישול לאיבוד זה טעם להיתר, אבל לא שמענו ש"איבוד אחר בישול" יהיה חמור טפי.
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 14, 2019 11:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סירכות בדרום אמריקה
תגובות: 42
צפיות: 2929

Re: סירכות בדרום אמריקה

טעות היתה בידי, והריני לתקנה. אבל מחמת זה (החשש הראשון) להפסיק לאכול בשר? זו לא שמענו. ואיך זה יגרע מבהמה שנאבדה ריאתה שהיא מותרת, וכפי שאמר רש"י לרבותיו, "אתמול אכלנו חלבה ועכשיו נאסור את בשרה"? ונתקבלו דבריו וכך קי"ל. ההלכה הכי פשוטה בעולם, שבהסתמך עליה אתה שותה חלב כל יום, ובה...
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 14, 2019 2:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה לי איסור כרת מה לי איסור לאו
תגובות: 1
צפיות: 70

מה לי איסור כרת מה לי איסור לאו

יבמות פב. לא שנא איסור לאו ולא שנא איסור כרת, שם קיט. אמר רבא מכדי הא דאורייתא והא דאורייתא מה לי איסור כרת מה לי איסור לאו, ומאידך שם קיד. שבת דאיסור סקילה גזרו רבנן יום טוב דאיסור לאו לא גזרו ביה רבנן, ועי' תרוה"ד סי' רנ, וכו'. רצוני לדעת האם נאמרו בזה כללים ברורים, מתי מתאים חילוק בגזירות דר...
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 14, 2019 1:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם יש עניין לעזור לקיים הבטחות הנביאים
תגובות: 15
צפיות: 735

Re: אם יש עניין לעזור לקיים הבטחות הנביאים

לענין כתב:יש בדומה לזה רש"י בשבת, בטעם האיסור לעמוד בביתו של נבוכדנצר, מפני שאז מבטל הקללה של 'ושעירים ירקדו שם'.

ע"ע viewtopic.php?f=17&t=24190&hilit#p241811
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 14, 2019 1:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות
תגובות: 10
צפיות: 151

Re: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות

לעיתים זה יכול להיות מעל י"ט, אם הבנתי נכון את המקרה.

פשוט לך שזה נחשב צוה"פ?
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 14, 2019 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: החילוק בין אבא לאמא
תגובות: 26
צפיות: 2469

Re: החילוק בין אבא לאמא

מענין לענין,
בבע"ח יש נידון ופלוג' האם חוששין לזרע האב, לגבי "אותו ואת בנו" ולגבי קביעת המין, ועוד. מה טעם החילוק שבבנ"א בודאי הבן מתייחס אחר אביו ובבע"ח יש מקום לומר שלא. זכורני מבארים שזה שייך לענין האישות שיש לאב עם האם המולידה. היכן דנים בזה ומה אומרים.
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 14, 2019 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לנכרי לעלות באילן, וכיו"ב
תגובות: 6
צפיות: 507

Re: אמירה לנכרי לעלות באילן, וכיו"ב

נכון. ומה באמת הכלל, איזה איסורים דרבנן הותרו לאדם חשוב מחמת שאין חשש, ולעומתם נאסרו איסורים אחרים באופן גורף עד שאסור לומר לנכרי לעלות באילן וכד'. ואולי אין בזה כלל, אלא כל מקום כפי מה שאמרו. אבל הרי מצינו איסורים דרבנן שבגמרא לא נזכר בהם מקרים יוצאים מן הכלל, ובאו הראשונים והפוסקים והתירו ע"י...
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 14, 2019 12:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפרת נדרי הקדשות
תגובות: 9
צפיות: 397

Re: הפרת נדרי הקדשות

נניח שהבעל יכול להפר גם עשיית תרומה, (ההנחה נכונה?), אז מה קורה כאן, מכאן ולהבא זה נעשה טבל? איך זה שייך?
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 14, 2019 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: מפרכסת שבא על בן פקועה מה דינו של הולד
תגובות: 8
צפיות: 678

Re: מפרכסת שבא על בן פקועה מה דינו של הולד

קראקובער כתב: כתבתי בכלל על דרך הלצה...


השאלה רצינית בהחלט, ולא מתאימה לליצנות.
זה מאד תלוי בהגדרה של ההיתר של ב"פ הבא על ב"פ, שהולדות מותרים עד סוף כל הדורות.
ומ"מ גם אם מפרכס דומה בזה לב"פ, מן הסתם חלבו וגידו של הולד, וכן קלוט בן פרה לר"ש, עדיין באיסורם הם עומדים.
על ידי עושה חדשות
א' ינואר 13, 2019 8:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמירת י"ג מידות בהוצאת הס"ת
תגובות: 14
צפיות: 1323

Re: אמירת י"ג מידות בהוצאת הס"ת

דרך אגב, חשבתי שאולי הענין של י"ג מידות, שייך באופן מסויים לרחמים של הקב"ה למחול על החטאים, ולכן הזכרתם תלויה באמירת וידוי וחזרה בתשובה, ולא בלא"ה. אמנם יש כמה מנהגים ל"כ, כמו אמירתם בשעת הוצאת ס"ת, או בתפילה על חולה, ולהנוהגים לאומרם בשעת ברית מילה. אשמח לדעת האם יש טענה כז...
על ידי עושה חדשות
א' ינואר 13, 2019 8:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה זמן לוקח להתפלל שחרית?
תגובות: 33
צפיות: 3533

Re: כמה זמן לוקח להתפלל שחרית?

כמה הוספות. כתבתי לעיל להוכיח שיש חילוק בין שחיטה לתפילה בדיני השהיות, מהא דלא ס"ד גבי שחיטה שהשיעור יהיה תלוי במקום שהוא אוחז, ואילו גבי תפילה ס"ד כן, ורק דלא נתנו דבריהם לשיעורים וכו'. אמנם יש להעיר שבגמ' בחולין דל"ב. מובאת ברייתא שלכאו' באה לשלול את הצד הזה לגבי שחיטה. עוד כתבתי, ש...
על ידי עושה חדשות
א' ינואר 13, 2019 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לנכרי לעלות באילן, וכיו"ב
תגובות: 6
צפיות: 507

Re: אמירה לנכרי לעלות באילן, וכיו"ב

האם באותה מידה יש לאסור בשבת אמירה לנכרי לקרות לאור הנר, שמא יטה?

או שבאמת יש חילוקים בין ה'שבותים'. (הא קמן שכ' השבה"ל שבוודאי לא תיבטל מצות והגדת לבנך משום ספק שמא יטה, ואילו על עליה באילן להביא שופר הרי לא אמרו כך).
על ידי עושה חדשות
א' ינואר 13, 2019 12:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כשרש"י מעתיק ל' הגמ' בלי פירוש כוונתו דה"ג
תגובות: 7
צפיות: 340

Re: כשרש"י מעתיק ל' הגמ' בלי פירוש כוונתו דה"ג

שיטה מקובצת חולין.png
שיטה מקובצת חולין.png (13.53 KiB) נצפה 80 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' ינואר 13, 2019 12:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור גירסא, בדברי הרש"ש ע"ז כז.
תגובות: 9
צפיות: 291

בירור גירסא, בדברי הרש"ש ע"ז כז.

רש"ש מסכת עבודה זרה דף כז עמוד א תוד"ה אשה. אבל בה"ג פסק כו'. וכ"פ הרי"ף בס"פ ר"א דמילה. ולכאורה סותר א"ע למש"כ בשמו בשו"ע או"ח סי' ק"ס ע"ש. וראיתי בכ"מ ברפ"ב מהל' מילה שכתב דלריו"ח מה שאמר בברייתא שנאמר ואתה את בריתי תש...
על ידי עושה חדשות
ש' ינואר 12, 2019 11:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 120
צפיות: 15103

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

ר' אבקברד, שמעתי פעם מהבימ"ד של בריסק, ששי' הבעה"מ היא סיבה לא ללבוש טלית צמר (בחול כמובן) אלא של שאר מינים, שבהם ודאי התכלת אינה לעיכובא.
על ידי עושה חדשות
ה' דצמבר 06, 2018 3:53 pm
פורום: חנוכה
נושא: שתי הדלקות עושות מצוה
תגובות: 4
צפיות: 394

Re: שתי הדלקות עושות מצוה

יש"כ. לכאו' הצדק איתך בביאו"ד הרא"ש. אשאל אולי כך: למ"ד כבתה זקוק לה, לא כתוב שצריך להוסיף שוב שמן כדי שיהיה בהדלקה השניה לבד שיעור שלם של חצי שעה, ומבואר א"כ שאפשר לצרף שתי הדלקות לשיעור המצוה. מה נאמר, שבאמת זה ג"כ תלוי בפלוג' אם זקוק לה או לאו, האם המצוה היא במעשה הה...
על ידי עושה חדשות
ה' דצמבר 06, 2018 12:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3622
צפיות: 331358

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

עושה חדשות כתב:מילי דהספדא ודברי הערכה על הגר"ג נדל, עמ' קלו-קלח.

הקובץ כולו הועלה היום כאן, ע"י ידידנו הנכבד. יש"כ.
על ידי עושה חדשות
ה' דצמבר 06, 2018 12:56 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הנהגת יעקב עם לבן
תגובות: 8
צפיות: 1411

Re: הנהגת יעקב עם לבן

מתורת הסבא מנובהרדוק, ביאור אחר בכלל.
מדרגת האדם - מקלות יעקב.PDF
(465.18 KiB) הורד 19 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' דצמבר 06, 2018 12:09 am
פורום: חנוכה
נושא: שתי הדלקות עושות מצוה
תגובות: 4
צפיות: 394

שתי הדלקות עושות מצוה

הערתי פעם בדרך אגב , וכעת אשאל בפירוש. רא"ש מסכת שבת פרק ב - וכיון דהדלקה עושה מצוה צריך שיהא שמן בנר כדי שיעור קודם הדלקה אבל אם בירך והדליק ואח"כ הוסיף שמן עד כדי שיעור לא יצא ידי חובתו האחרו' ביארו, שהוספת שמן בנר אינה נחשבת הדלקה, (אפילו שלגבי שבת יש כאן מלאכת מבעיר), ולכן ל"מ שהו...
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 05, 2018 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא
תגובות: 8
צפיות: 292

Re: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא

הרב הטלזער, מבין ריסי הודעתך ניכר כי התכוונת לשאול שיש כאן איסור רציחה למרות שיהודה סבור שהוא מוציא אותה להורג כדין, כי סו"ס לפי האמת הר"ז שלא כדין. (והנחה זו אולי לא מוסכמת על כל העולם). ומ"מ הקו' נכונה היא, כי אחרי שיהודה רואה את החותמת וכו', גם הוא יודע את האמת שתמר חפה מפשע, ואם ב...
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 05, 2018 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא
תגובות: 8
צפיות: 292

Re: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא

שמעתי פעם מהלך ליישב, דעכ"פ היתה תמר בגדר 'מורד במלכות' (לא זוכר למה), וממילא גם אחר ידיעת העובדות עדיין מיתתה איננה בגדר רציחה שלא כדין. תבדוק את הכיוון. (עכ"פ ההערה היא חזקה ביותר).
על ידי עושה חדשות
ג' דצמבר 04, 2018 9:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לא הוו ידעי רבנן
תגובות: 3
צפיות: 244

לא הוו ידעי רבנן

ר"ה כו: לא הוו ידעי רבנן מאי סירוגין שמעוה לאמתא דבי רבי דחזתנהו רבנן דהוו עיילי פסקי פסקי אמרה להו עד מתי אתם נכנסין סירוגין סירוגין לא הוו ידעי רבנן מאי חלוגלוגות יומא חד שמעוה לאמתא דבי רבי דחזית לההוא גברא דקא מבדר פרפחיניה אמרה ליה עד מתי אתה מפזר חלוגלוגך לא הוו ידעי רבנן מאי סלסלה ותרוממ...
על ידי עושה חדשות
ג' דצמבר 04, 2018 7:39 pm
פורום: חנוכה
נושא: בן חו"ל בקריה"ת דחנוכה באר"י
תגובות: 4
צפיות: 194

בן חו"ל בקריה"ת דחנוכה באר"י

שמעתי הערה להלכה - אמר הרב ... שליט"א; בן חו"ל [שלא השתקע בא"י לענין שעדיין חומרי מקום שהלך ממנו עליו] לא יוצא יד"ח בקריאת התורה בחנוכה בא"י. ולכן אסור לו לעלות לתורה היות וזה ברכה לבטלה. והטעם, דכיון דלשיטת הרמ"א צריך השלישי לקרא ביום הבא [וכפה"נ מביאור הגר"א...
על ידי עושה חדשות
ג' דצמבר 04, 2018 7:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 13190

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

בסוגיית יוסף הצדיק ואשת פוטיפר,
יעוי' בפי' הריב"א על אתר, וכן במשיבת נפש שם, ובשו"ת מהרלב"ח סי' קכו.
על ידי עושה חדשות
ג' דצמבר 04, 2018 7:22 pm
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 1404

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

רון כתב:ביטול ברוב אינו מוסיף דינים רק מבטל דינים כידוע מהעונג יו"ט לענין ביטול ברוב בציצית ומצה

viewtopic.php?t=26576#p271130
על ידי עושה חדשות
ג' דצמבר 04, 2018 8:52 am
פורום: חנוכה
נושא: הקיף הקערה פתילות - מדוע אינו יוצא בפתילה ראשונה
תגובות: 31
צפיות: 3987

Re: הקיף הקערה פתילות - מדוע אינו יוצא בפתילה ראשונה

שמעתי תירוץ נוסף לקו' זו, דהדלקת מדורה מכמה פתילות תמיד הרי לא נעשית בב"א אלא בתהליך, וממילא לאחר שהדליק את כולם יש כאן הדלקת מדורה כבר בהדלקה הראשונה. מה דעתכם?
על ידי עושה חדשות
ב' דצמבר 03, 2018 12:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: הידור מצוה בפלוגתא דרבוותא
תגובות: 13
צפיות: 1265

Re: הידור מצוה בפלוגתא דרבוותא

שאלני חד. אם כדברי הביאוה"ל, שהחיזור לצאת יד"ח גם לפי שיטות שנדחו מההלכה, אף הוא בכלל הידור מצוה. האם זה גובר על הידור מצוה 'קלאסי', שווה אליו, או פחות ממנו? (והביא ראיה ממש"כ המשנ"ב להעדיף הדלקת מהדרין מהדלקה בשמן ולא בשעוה. אמנם אפשר כמובן לחלק, ולא כל הידור הוא רק הידור, ולא כ...
על ידי עושה חדשות
א' דצמבר 02, 2018 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אנציקלופדיה תלמודית - כרך מא חדש!
תגובות: 10
צפיות: 875

Re: אנציקלופדיה תלמודית - כרך מא חדש!

הזדמן לי מכבר לשמוע מאת אחד מחברי המערכת הותיקים, דברי התפעלות והערכה להיקף עבודתך העצומה בערך 'מוסף', כמו גם בערכים נוספים. תזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה! אל תהי ברכת הדיוט קלה בעינך...
על ידי עושה חדשות
ש' דצמבר 01, 2018 11:19 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם אישה יכולה לסמוך על בעלה האכסנאי?
תגובות: 7
צפיות: 184

Re: האם אישה יכולה לסמוך על בעלה האכסנאי?

בלקט יושר כ' "פעמים שאיש ואשתו חייבים בנ"ח כגון שאין להם בית מיוחד ואין שניהם יחד". וגם בתרוה"ד שם כ' עוד "אם הוא יודע באשתו שהיא יודעת דין זה שהאשה צריכה להדליק בגו ביתה לפי שהמצוה מוטלת על מי שהוא בתוך הבית או אפי' אם אינה יודעת אבל בני ביתה יודעים דין זה או שכיניה יש לסמו...
על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 30, 2018 10:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן
תגובות: 38
צפיות: 3169

Re: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן

מענין לענין, ט"ז יורה דעה סימן קצב - ובזה ניחא לי הא דאיתא פ"ק דסוטה גבי תמר ותשב בפתח עינים שנתנה עינים לדבריה שאמרה ליהודה טהורה אני מנדה וכן מצינו ברות שנכנסה למטתו של בועז אחר שטבלה וקשה הא צריכים שבעה נקיים אחר שנתפייסו ביחד לישא זה את זו ולפי מה שכתבתי ניחא דעדיין לא היתה גזרה זאת. א...

עבור לחיפוש מתקדם