החיפוש הניב 6279 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
א' אפריל 22, 2018 1:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כפי שעשה הצדיק רבי ישעיה
תגובות: 2
צפיות: 112

כפי שעשה הצדיק רבי ישעיה

וראוי לעורר אודות מה שנתפרסם לאחרונה בבתי כנסיות כאן בעיה"ק ובמקומות נוספים, נוסח של "תפילה מסוגלת לפרנסה" - ובתוך הדברים נכתב שם: "אנא אלוקי, עשה עמי צדקה וחסד כפי שעשה הצדיק רבי ישעיה (מקרעסטיר) עם עמך ישראל", והרי שמבקש מהקב"ה שיטיב עמנו כפי שהטיב עמנו רבי ישעיה, וז...
על ידי עושה חדשות
ש' אפריל 21, 2018 11:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 81
צפיות: 2119

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

ש. ספראי כתב:המילה "הלכה" באמת לא מתאימה כאן.
ציינתי לעיל חת"ס.
על ידי עושה חדשות
ש' אפריל 21, 2018 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 32
צפיות: 687

Re: סברת הגמרא

גם הדוגמא בשם מוהרש"ב על רה"י ורה"ר, אין בה הכרח לענין הזה.
על ידי עושה חדשות
ש' אפריל 21, 2018 10:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 32
צפיות: 687

Re: סברת הגמרא

שמעתי בשם הגרח''א פריינד שליט''א ב' מ''מ דשכל התורה אינו מושג לנו א. מדז' שנים כבשו ה''ה ז' שנים חלקו וכי יש א' בזה''ז להבין את זאת [הכותב: אולי משום דלא בא הכתוב לסתום וכו' והרי זהו נפק''מ לדינא והבן – אולם גם זאת הוא שכל התורה ללמוד מז' שכבשו והבן] ב. התוס' בב''ק דסברה פשוטה לחלק בין זורק כלי לבי...
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 18, 2018 4:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 32
צפיות: 687

Re: סברת הגמרא

קראתי אותם לפני זמן רב וזהו הרושם שנתקבל אצלי. אכן לא נכתב שם בפירוש שהתנאים האמוראים לא חידשו כלום מדעתם, ובהחלט ניתן להתווכח בזה. בכל אופן הוויות דאביי ורבא הרי אי' בגמ' [איני זוכר המקור, מוזכר באגרת רב שרירא] שהיו גלויים לפני התנאים. שמות התנאים והאמוראים המצויינים במשנה ובגמ' אינם אלא מעתיקי הש...
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 18, 2018 3:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 81
צפיות: 2119

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אם כך, אין לנו מה לשבח אותם. שהרי כבר קבע התנא האלוקי רשב"י זיע"א ש"כל מה שתקנו- לא תקנו אלא לעצמם". לא לטובתנו!! שאלת תם: זו מנין לך שהלכה כרשב"י מחבריו האלדיים, רבי יהודה ורבי יוסי? כבר העירו אחרונים שבגמ' ע"ז ב ע"ב, אמרו שלעת"ל הקב"ה יאמר לאוה"ע,...
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 18, 2018 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרשת קדושים ושאר מצוותיה
תגובות: 4
צפיות: 217

Re: פרשת קדושים ושאר מצוותיה

חוזר ושואל.
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 18, 2018 12:34 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פיוט י-ה א-לי -מה המקורות והטעמים באלו חגים נאמר?
תגובות: 4
צפיות: 214

Re: פיוט י-ה א-לי -מה המקורות והטעמים באלו חגים נאמר?

ראה כאן כמה הפניות.
וכמדומה שהקונטרס סלה אהללך מופיע בגוגל בוקס, (חסום לי).
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 18, 2018 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 22
צפיות: 342

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

אני מכיר יראים ושלמים שנוהגים כן בס' ברכות (ומצויות המה לרוב עד בלי די ואדם דש אותם בעקביו, מים בתוך הסעודה, ברכה אחרונה על כזית של זמננו, ברכת ענט"י קודם מנחה וערבית, ברכת התורה אחרי שינת צהרים). איך נזהרים שלא 'יחדור' לתוך זה הרהור אחר שלא מענין הברכה, האם יש דרגות בחוזק של ההרהור, או שלא אי...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 17, 2018 11:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה א"א מזמור לתודה ביו"ט
תגובות: 5
צפיות: 161

Re: למה א"א מזמור לתודה ביו"ט

אבל לגבי שאר ימים טובים, הא קי"ל דנדרים ונדבות קריבים ביו"ט? ?? קיי"ל דאין נדרים ונדבות קריבים ביו"ט. כ"כ הרמב"ם בפ"א מחגיגה ה"ח, וכ"כ המשנ"ב סוס"י נ"א על דין זה שאין אומרים מזמור לתודה ביו"ט, וכ"כ בריש סי' ק"ז בהא דכתב המחב...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 17, 2018 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 32
צפיות: 687

Re: סברת הגמרא

ולגבי מה שכתב הרב שעת הכושר שאינן הלכה למשה מסיני, כמדומני שהאמוראים לא חידשו ולא עלה על דעתם לחדש דינים כאלו מעצמם אלא קיבלום מרבותיהם והמה מרבותיהם ומקורן מסיני, כמבואר באגרת רב שרירא ובהקדמת הרמב"ם. האם יש חולקים על כך? סליחה על הבורות האם אכן כתוב שם שאמוראים מעולם לא חידשו דינים מכח סברתם...
על ידי עושה חדשות
ה' אפריל 12, 2018 11:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 22
צפיות: 342

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

נזכרתי שהאחרו' דנו בזה הרבה, האם לפ"ז גם בהרהור ברכה לבטלה יש איסור, (ואולי מ"מ יועיל תנאי), וכו'.
אבל עדיין אני שואל האם יש המורים כך למעשה, וכגון מי שלא מברך על תש"ר, שיהרהר עכ"פ, וכיו"ב.
(זכורני שמועה בשם החזו"א, ול"מ כעת).
על ידי עושה חדשות
ה' אפריל 12, 2018 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 22
צפיות: 342

הרהור כדיבור בספק ברכות

סב"ל, האם יש שיעצו לברך עכ"פ בהרהור כדי להרויח את שיטת הרמב"ם?
על ידי עושה חדשות
ה' אפריל 12, 2018 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה א"א מזמור לתודה ביו"ט
תגובות: 5
צפיות: 161

למה א"א מזמור לתודה ביו"ט

בשלמא בשבת, משום שאין מקריבים תודה בשבת, ובפסח מפני איסור חמץ, אבל לגבי שאר ימים טובים, הא קי"ל דנדרים ונדבות קריבים ביו"ט?

(וסימנך, אף שמדלגים 'תודה' בפיוט י-ה אלי וגואלי בחג הפסח, אין מדלגין אותו בשאר יו"ט).
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 11, 2018 11:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים בנושא... ◆
תגובות: 89
צפיות: 4186

◆ עזרה לספרים מועילים בנושא... ◆

חזקה, רוב, (בעיקר על הנוגע למס' חולין דף ט והלאה).
כוונתי לספרים חדשים, את הותיקים אני מכיר.
תודה מראש.
על ידי עושה חדשות
ד' אפריל 11, 2018 10:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3005
צפיות: 213723

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

הסכמה/מכתב של הגרי"א וינטרויב, בתחילת אחד הספרים של של הגר"נ אורלוויק.

תודה מראש.
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 10:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)
תגובות: 132
צפיות: 11030

Re: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)

פירוש הראב"ד על עדיות, מוסמך לחלוטין?
והנדפס שם על שם תוס' שאנץ, מה ידוע עכ"פ?

מפירוש הרא"ש האבוד כבר בא משהו בדפוס?
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 10:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה מותר לשחוט ביו"ט?
תגובות: 11
צפיות: 211

Re: למה מותר לשחוט ביו"ט?

עושה חדשות כתב:הוספה: השאלה היא כמובן לפי האוסרים 'ספק צורך אוכל נפש', ראה הרחבה בספר יום טוב כהלכתו פרק א סעיף נז.


מצו"ב -

ספק אוכל נפש.PDF
(527.62 KiB) הורד 15 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 20
צפיות: 1010

Re: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות

עי' במוריה הנוכחי מש"כ 'הרב צבי כהן' בנידוננו. -- אשר כתבתי לעיל - הנה ז"ל השו"ע סי' תרמט "גזול וקנאו בלא סיוע המצוה כשר", ובט"ז שם "שהקנין שקנ' אותו הוא נעשה קודם קיום המצוה לאפוקי אם הוא על ידי המצוה של נטילת הלולב נעשה אז קנין זה לא מהני דה"ל מצוה הבאה בעבי...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 6:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה מותר לשחוט ביו"ט?
תגובות: 11
צפיות: 211

למה מותר לשחוט ביו"ט?

יש מהראש' שנקטו, שאם אדם הבקיא ורגיל בשחיטה, ניגש לשחוט, רוב פעמים השחיטה תעלה יפה. עי' תוס' ורשב"א חולין ד"ט, ועוד. אבל יש שחלקו: הרא"ש כלל כ סי' יד, המרדכי בחולין סי' תקעח, ועוד. לשיטת החולקים, אם אדם שחט, ולא בדק אח"כ שנחתכו הסימנים כהוגן, יש לנו ספק גמור האם הצליח במעשיו. ואפ...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 6:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 190
צפיות: 5686

Re: ספר חדש: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

כשמדברים על ביטול עשה צריך לזכור שזה תלוי בשאלה האם יש חיוב להניח 'כל יום'. ומתוך מאמר הביקורת הנ"ל הסקתי שבספר עצמו האריך בזה יפה, עדיין לא ראיתי. אם לא הובא שם אזי יש להוסיף: הרמב"ם מביא את מנהג מקצת החסידים שלא להניח תפילין בת"ב, לכאו' זה מוכיח שהוא סבר שאין עשה של הנחת תפילין כל י...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 6:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא לבדוק פרות חולבות במכשירי הדמיה?
תגובות: 27
צפיות: 271

Re: למה לא לבדוק פרות חולבות במכשירי הדמיה?

טורח גדול ועלות כספית כגון דא, ודאי לא נחשב איכא לברורי. פשוט. בכלל מה כוונתך, שיבדקו לפני כל חליבה? מי יעמוד במחיר הזה בכלל, אף אחד לא ישתה חלב. אא"כ תטען שיבדקו פעם אחת ולתמיד, והרווחנו שזה לא רק 'רוב' אלא גם חזקה (שנתבררה בשעתה). וצ"ע מהיכא פשיטא לך שיש חיוב אם אפשר לברר, כאשר זה רק יגי...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 5:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל שמעשיו מרובין מחכמתו - המקור הוא בירמיה???
תגובות: 8
צפיות: 162

Re: כל שמעשיו מרובין מחכמתו - המקור הוא בירמיה???

והילך עוד מאמר נאה, על זו הדרך, ובתוספת מרובה -
כעץ שתול.PDF
(907.46 KiB) הורד 12 פעמים


-

אודה לך אם תעלה כאן את כל הספר 'ממדבר מתנה'.
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 5:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל שמעשיו מרובין מחכמתו - המקור הוא בירמיה???
תגובות: 8
צפיות: 162

Re: כל שמעשיו מרובין מחכמתו - המקור הוא בירמיה???

אפשר להתווכח עם עצם הקושיא באופן כללי, אבל בנידון דידן הרי - כבר כ' רש"י בשבת שאמירת נעשה ונשמע תלויה במידת הביטחון, והכל א"ש. וראה עוד כאן . שו"ר במה שהבאת, שכעין זה כ' המשגיח שליט"א. יש"כ. -- אצרף כאן רשימה ישנה, בתקווה שתביא תועלת: הוא היה אומר כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמ...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 5:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא לבדוק פרות חולבות במכשירי הדמיה?
תגובות: 27
צפיות: 271

Re: למה לא לבדוק פרות חולבות במכשירי הדמיה?

לא חושב שאפשר לראות סירכות ע"י US,אולי אפשר ע"י MRI אבל זה כבר ממש סיפור יקר.

בפולמוס של הראשונים על נאבדה הריאה, מבואר עוד חילוק בין שתיית החלב לבדיקת הריאה לאחר שחיטה. עי'.
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 1:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 32
צפיות: 687

Re: סברת הגמרא

יפה, שעתך שעת הכושר.

הערה קטנה - "אין איסור חל על איסור" דוקא כן נלמד מן הפסוק, לכה"פ לפי חלק מהשיטות.

אבל זה לא מייתר בהכרח את הדיון, כי גם כאשר יש פסוק - לא כל דבר זה פרה אדומה.
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 9:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בלשון רבו
תגובות: 2
צפיות: 96

בלשון רבו

רע"ב עדויות פ"א מ"ג - שחייב אדם לומר בלשון רבו - כלומר, הין אינו לשון משנה אלא לשון תורה, אלא כך שמע מרבותיו שמעיה ואבטליון. ורמב"ם קבל מאביו ז"ל שמפני שהיו שמעיה ואבטליון גרי צדק לא היו יכולין להוציא מפיהן מלת הין, והיו אומרים אין במקום הין, כדרך בני אדם עד היום שאינם יכולי...
על ידי עושה חדשות
ג' אפריל 10, 2018 9:27 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: שמירת הטבעיות האנושית
תגובות: 25
צפיות: 2830

Re: שמירת הטבעיות האנושית

ועוד מענין לענין, נשלח לי ע"י אחד החכמים דפה -
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 09, 2018 5:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התרפקות או מקצוענות
תגובות: 26
צפיות: 1682

Re: התרפקות או מקצוענות

הערה קטנה:
הרואה כתב:לא הצטווינו בשום מקום על אהבת תורה, ואהבת תורה באה מתוך אהבת ה'

כלה רבתי פי"ג - אהוב את התורה ומכבד את התורה. אהוב את התורה, מנא לן, דכתיב ואהבת את י"י אלהיך, את לרבות את התורה. ומכבד את התורה, שנאמר כבד את י"י מהונך, את לרבות את התורה.
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 09, 2018 10:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"
תגובות: 97
צפיות: 4282

Re: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני ש

בברכה המשולשת כתב:הרי ידוע שכל גרגיר אדמה בא"י הוא צירופי שמות הוי"ה ב"ה, כדברי מרן הגרים חרל"פ זצ"ל
זה כתוב במקורות קדומים יותר?
על ידי עושה חדשות
ב' אפריל 09, 2018 10:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים כט גליון חדש - מאמר על התורה תמימה להורדה
תגובות: 32
צפיות: 1862

Re: קובץ עץ חיים כט גליון חדש - מאמר על התורה תמימה להורדה

על המסופר בעמוד תיד מהגרח"ק שליט"א, ובשם אביו זי"ע,

ראה עוד -

דרך שיחה - תורה תמימה.png
דרך שיחה - תורה תמימה.png (67.77 KiB) נצפה 520 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' אפריל 08, 2018 10:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 190
צפיות: 5686

Re: ספר חדש: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

יעקובי כתב:וזה לשון תוספות (תלמיד) רבינו פרץ, עירובין, צו ע"א, ד"ה יצאו שבתות וימים טובים:
וכן שמע מ"ר (=מורי רבינו) מרבינו יחיאל, שגם ר"ת ור"י ורבינו אלחנן ורבנו יהודה לא היו מניחין תפילין בחולו של מועד...
אז ירד אחד מהמניחים, ונוספו ארבעה ל'נוטשים'...
על ידי עושה חדשות
א' אפריל 08, 2018 7:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 190
צפיות: 5686

Re: ספר חדש: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

משולש כתב:א. מחזור ויטרי (מקור זה אכן מוטעה וכדברי הרב שוחט)
ב. רבנו תם

לגבי ר"ת כבודו סבור כי צריכים אנו לקבל את הגהת ספר הנייר על פני תוספות רבינו פרץ?
על ידי עושה חדשות
א' אפריל 08, 2018 6:19 pm
פורום: פסח
נושא: ביום חג הפסח הזה
תגובות: 14
צפיות: 217

Re: ביום חג הפסח הזה

ע"ע כאן וכאן.
על ידי עושה חדשות
א' אפריל 08, 2018 1:11 pm
פורום: פסח
נושא: ביום חג הפסח הזה
תגובות: 14
צפיות: 217

ביום חג הפסח הזה

שאלני פעם אדם אחד, מה שהיה אצלו למעשה, שהזכיר ביעלה ויבוא בחוה"מ פסח, את "חג הפסח" במקום חג המצות. ולא היה בידי, ומסברא חשבתי שאין בזה ריעותא. כעת אני מפקפק בזה קצת, ע"פ מש"כ הרמ"ע מפאנו בתש' קח - הדבר ידוע שאין חג המצות וחול המועד שבו קרוי פסח בשום מקום אלא לילה הראשון...
על ידי עושה חדשות
א' אפריל 08, 2018 1:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 437
צפיות: 20995

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי פעם בתש' הרשב"א, בסידרה הזאת , משהו על ענין אכילת חמץ מיד לאחר הפסח. אולי תכירו. מצאתי כעת, זה לא עד כדי כך. ועוד ענינים אחרים נאסרו באותה התורה ונתנה תורה בסיני ונתחדשה לנו הלכה, וכל זה איננו חלוף ואין א' טועה בזה לשום אותו מהחלק החלופי. וזה מפני שלא אמר הוא ית' בנתינת אותה התורה שתמשך ...
על ידי עושה חדשות
א' אפריל 08, 2018 3:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 396
צפיות: 30907

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

הרשב"א בתש' (ג-ריד) סובר שאין ביטול בששים בדבר שכך הוא סדר עשייתו, (דהיינו מרכיב קבוע במתכון),
מובא בב"י יו"ד קלד, ובנו"כ באו"ח הל' פסח.
(הגר"ז שם כ' דאין בזה חולק, והנוב"י כ' שזה שיטה יחידאית...)
על ידי עושה חדשות
א' אפריל 08, 2018 2:40 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ובכן
תגובות: 18
צפיות: 1733

Re: ובכן

ואיך יסבירו את "ובכן שור או כשב או עז כי יולד"?
(יוצר ליום ב' דפסח).

כוונתי בעצם לשאול שאלת תם,
האם כל הפיוטים והפיסקאות הדומים בתבניתם,
של הימים הנוראים ושאר הרגלים בצלמם כדמותם,
באותו הזמן היתה כתיבתם,
או שהראשונים הם העיקר והשניים רק נצמדו למתכונתם.
על ידי עושה חדשות
ש' אפריל 07, 2018 10:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 437
צפיות: 20995

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

זכורני שמבואר ב'רבינו מנוח' באיזהו מקומן, שלפי גירסתו יש גמרא מפורשת בעד הנחת תפילין בחוה"מ.
אולי מוכר לכם, או שמא מוזכר בספר החדש.

עבור לחיפוש מתקדם