החיפוש הניב 6072 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 23, 2018 11:21 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בכפליים
תגובות: 10
צפיות: 841

Re: בכפליים

העקידה פ' משפטים - כי עקר זה הדין לא בא במיתת הניזק רק על הגניבה לבדה שאם המצא תמצא בידו הגניבה חיים שנים ישלם ובזה יובדל הגנב מהמזיק כי המזיק ע"י שורו או בורו לא כיוון להזיק ולחזר ממון חבירו ולזה די שישלם חצי נזק או נזק שלם. אמנם הגנב כבר גמר בלבו לחסר ממון חבירו וכאשר זמם ראוי לעשו' לו והוא ש...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 23, 2018 9:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 626
צפיות: 41147

Re: השוואות...

ערכי תנאים ואמוראים, רבי יוסי בן שאול תלמידו של רבי - דאי לאו דמיעט קרא הם ולא שינוייהם לבית הילל ממילא לא הוה ממעטינן מסברא. דלא מצינו דבר שנאסר בין להדיוט בין לגבוה שיצא מידי איסורו על ידי שינוי. כדאיתא בפרק העור והרוטב בהמחה את החלב. וכן חמץ. וכן נבילה ושרצים ורמשים. ואף על גב דהני איסורים הבא מ...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 23, 2018 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 13
צפיות: 437

Re: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות

תודה על ההתייחסות ועל עצם הדברים. א,ב,ג: כיוון מענין, יש"כ. אבל מה נגיד על שופר ומצה, וכי יש שם הקצאה? ד: הדמיון אינו בהכרח, כי הקדש זה רשות ממונית, משא"כ המצוה. באמת הלשון "מה לי מכרו לשמים" מופיע כבר ברא"ה, אבל רק על הקדש ולא על שאר מצוות. ומש"כ כת"ר "שלמעשה...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 23, 2018 12:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע
תגובות: 16
צפיות: 827

Re: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע

צביב כתב:בתקנות ליאזני, כתב בעל התניא שאין לעבור לפני האומר פסוקי דזמרא מדינא דגמרא.
אפשר ציטוט?
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 22, 2018 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חומרת בריסק בדין כסדרן בתפילין ומזוזות
תגובות: 14
צפיות: 319

Re: חומרת בריסק בדין כסדרן בתפילין ומזוזות

בור ריק כתב:כמדומני שיש להם חומרא שלא לעבור עוד פעם על אות אחר שנכתב הלאה ע"פ דברי הגר"ח דכתב ע"ג כתב מבטל שם כתב התחתון ויש בזה חסרון של שלא כסדרן
זהו הענין.
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 22, 2018 9:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים
תגובות: 797
צפיות: 65078

Re: בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים

דוא"ל של הרב יוסף קונשטט, (ר"מ ישיבת ראשל"צ), וכמובן - עדיף בהודעה פרטית.
על ידי עושה חדשות
ב' ינואר 22, 2018 8:25 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: קול התור
תגובות: 143
צפיות: 11572

Re: קול התור

שנית, אחרי שהראתי דוגמא ליחס מורכב וספקני, הנה ציטוט מתוך רשימות אוטנטיות שרשמתי מיד בצאת השבת לאחר שהותי אצל מו"ר הגר"ש אויערבאך שליט"א בביתו בש"ק פר' שמות תשע"ה ממה ששמעתי מפיו במדויק : נתגלגל לדבר מענין לימוד משניות, והתאונן על מה שבילדותו בעץ חיים לא למדו משניות כלל, אל...
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 19, 2018 12:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 40 שנה של רדיית הפת
תגובות: 27
צפיות: 739

Re: 40 שנה של רדיית הפת

פלגינן כתב:
גם זו לטובה כתב:בעניין נושא האשכול, היה מאמר של ריעב"ץ באתר צ"ע.
וגם מאמר תגובה חשוב של ר"י בוצ'קובסקי, שם..
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 18, 2018 10:46 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 3851

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

מה שנכנסו כאן לדברי המרדכי על האנוס מלקשור ציצית בשבת, והאם זה גם בחול, ומה לגבי תכלת. כבר דובר, עי' כאן, ובעוד מקומות.
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 18, 2018 10:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אדם כי יקריב
תגובות: 3
צפיות: 224

Re: אדם כי יקריב

ז"ל רש"י: אדם - למה נאמר, מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל. ולא הבנתי מה קשה. - מה באמת היה קורה אם הקרבנות שלפני מ"ת היו באים מן הגזל? הרי הפסול של קרבן גזול הוא מחמת היותו מצוה הבאה בעבירה, האם ה'פסול' הזה שייך גם קודם מ"ת? ואולי המאיסות שב...
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 18, 2018 10:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 13
צפיות: 437

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

לגבי הריטב"א, אם ננקוט כך בדעת השו"ע, ארווחנא בזה הערה גדולה. הנה ז"ל השו"ע סי' תרמט "גזול וקנאו בלא סיוע המצוה כשר", ובט"ז שם "שהקנין שקנ' אותו הוא נעשה קודם קיום המצוה לאפוקי אם הוא על ידי המצוה של נטילת הלולב נעשה אז קנין זה לא מהני דה"ל מצוה הבאה בעבי...
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 18, 2018 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכנס עם קטטר לבית המקדש
תגובות: 5
צפיות: 148

Re: להכנס עם קטטר לבית המקדש

לגבי כניסה לביהכנ"ס, עי' חשוקי חמד מגילה דף כז עמוד ב.
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 18, 2018 10:11 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת פס' כי בא סוס פרעה וגו' בשירת הים
תגובות: 10
צפיות: 188

Re: אמירת פס' כי בא סוס פרעה וגו' בשירת הים

יישר כח.

רי"ש שפיגל פירסם לפני כמה שנים במוריה מאמר בענין זה, כדאי לראות האם יש שם הוספות.
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 18, 2018 10:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רב סעדיה ורב עמרם גאוני אשכנז
תגובות: 35
צפיות: 2088

Re: רב סעדיה ורב עמרם גאוני אשכנז

אם כבר קפץ, בחצ"ג האחרון כתב הרב זייבלד משהו בנוגע לדעת רס"ג על אכילת בשר אחרי החורבן, אולי יש שם השלמה לנידון זה.
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 18, 2018 12:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 40 שנה של רדיית הפת
תגובות: 27
צפיות: 739

Re: 40 שנה של רדיית הפת

ומה עם זה?
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 17, 2018 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טוסטר של אלקטרו-חנן שאינו טעון טבילה
תגובות: 2
צפיות: 142

טוסטר של אלקטרו-חנן שאינו טעון טבילה

כך ע"פ מכתבו של הרב רוזנברג מגואנגזו-סין. ונימוקו, היות ומרכיבי המכשיר נקנו עוד קודם הייצור הסופי ע"י יהודי יר"ש, וסוכם שלא יהיה שם תביעה בנוסח של אומן קונה בשבח כלי, וכו', אשר ע"כ אין הכלי טעון טבילה ככלי שנקנה מגוי, וזאת כמובן בתנאי, שבדרך לא היה עוד סוכן גוי. א. האם ההסדר הזה ...
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 17, 2018 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 626
צפיות: 41147

Re: השוואות...

משמרת הבית ג,ז: ופלטר בין שהוא בידו ולקחו ישראל בין ששלח לו לביתו בין שזמנו כל שלא היה שם פלטר ישראל בשעת אפייתו מותר ואם לקח ממנו ישראל ואחר כך הגיע שם פלטר ישראל לא יצא הראשון מהיתרו דומה למה שאמרו בשנים שאמרו לאשה מת בעלה והיתירוה לינשא ונשאת ואח"כ באו שנים ואמרו לא מת לא תצא ואסיקנא לא נשאת...
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 17, 2018 9:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: דקדוקים בקדיש: הגיית מילים יתגדל ויתברך
תגובות: 6
צפיות: 205

Re: דקדוקים בקדיש: הגיית מילים יתגדל ויתברך

אשר177 כתב:בעיקרון זה צריך להיות בפתח כי זה בארמית.

לא כך מבו' במחז"ו,
מובא כאן, וכאן.
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 17, 2018 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכר ונקיבה בקרבנות
תגובות: 1
צפיות: 76

זכר ונקיבה בקרבנות

אני מחפש מי מהקדמונים כ' טעם (ע"פ נגלה) לחילוקים שבין הקרבנות, למה עולה בזכר דוקא ובחטאת רק נקיבה, ושעיר של נשיא, ושלמים מהני בהכל, וכו'.
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 17, 2018 9:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חומרת הט"ז בזהירות מחומרות
תגובות: 3
צפיות: 489

Re: חומרת הט"ז בזהירות מחומרות

ספר כף הזהב כבר ישנו באוצר, אבל לא ראיתי שם מקורות על הענין המדובר כאן.
על ידי עושה חדשות
א' ינואר 14, 2018 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי האבן עזרא בדבר הרשות לרפאות - תעלומה ופשרה
תגובות: 32
צפיות: 2205

Re: דברי האבן עזרא בדבר הרשות לרפאות - תעלומה ופשרה

כעת ראיתי - מדרש שמואל (בובר) פרשה ד: מעשה ברבי ישמעאל ורבי עקיבה שהיו מהלכין בחוצות ירושלים והיה עמהן אדם אחד, פגע בהם אדם חולה, אמר להן רבותי אמרו לי במה אתרפא, אמרו לו קח לך כך וכך עד שתתרפא, אמר להן אותו האיש שהיה עמהן מי הכה אותו בחולי, אמרו לו הקדוש ברוך הוא, אמר להן ואתם הכנסתם עצמכם בדבר שאי...
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 12, 2018 9:19 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה
תגובות: 7
צפיות: 211

Re: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

אדרבה, הרי הפוס' שדו נרגא בענין ההשלמה, משום דהוי סידור השבח אחר בקשת הצרכים, ותירצו תירוצים וכו', ויש שכ' מה"ט לא להשלים, ואם כד' הגרח"ק שליט"א דהענין להשלים מתקיים עד השקיעה, למה לא נתנו את העיצה של הבוחר בעלום? ובמה זה ייחשב סידור השבח אחרי בקשת הצרכים אם משלים את הזמירות כי פנה יום?
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 12, 2018 8:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ל. - שונא גזל בעולה
תגובות: 5
צפיות: 413

Re: סוכה ל. - שונא גזל בעולה

בירושלמי יש משל שונה קצת, "ולקחתם לכם משלכם ולא הגזול. א"ר לוי זה שהוא נוטל לולב גזול למה הוא דומה לאחד שכיבד את השלטון תמחוי אחד ונמצא משלו. אמרו אי לו לזה שנעשה שניגורו קטיגורו".
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 12, 2018 8:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 13
צפיות: 437

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

2 קושיות עצומות מטרידות את מנוחתי, ואינני רואה פיתרון באופק. אמרתי, אכתבם כאן בקיצור דברים, ולואי ה' יחוס וירחם עלי, ויתקל בהם אי מי הבקיא בענינים אלו בזה הזמן, וימצא מזור ויעלה ארוכה. (ולא אאריך בהקדמות, כי בלא"ה זה לא יעזור למי שלא מונח בסוגיא). א. תוס' בב"ק סז. כותב כך: "דקנין הוי...
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 12, 2018 8:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 626
צפיות: 41147

Re: השוואות...

רמב"ן גיטין נה: וי"מ שאפי' בלא טעם מצוה הבאה בעבירה לעולא בין נודעה בין לא נודעה אינה מכפרת מ"ט כיון דיאוש כדי לא קני ודבר שאינו שלו הקדיש לא קרינא ביה קרבנו אלא כמי שאין לו בעלים הוא, אלא שמשעה שקרא עליו שם הקדש קנה בשנוי השם כדאמרי' בתרומה, ומיהו הא קשיא לן כיון דא"ר יוחנן יאו...
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 12, 2018 8:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 626
צפיות: 41147

Re: השוואות...

רשב"א קידושין נו: ...ובמקדש בדמיהן מקודשת משום דלגבי דידה שרו דלאו דמי ערלה הן בידה, וכיון דמותרת ליהנות מהן וקנאתן היא מחמתו אף היא מקודשת לו, הא למה הדבר דומה למקדש בגזל דאחרים למאן דאית ליה סתם גזלה יאוש בעלים היא דאע"ג דיאוש כדי לא קני וכל זמן שהוא בידו אינו קנוי לו אפילו הכי כי נתנו ...
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 10, 2018 9:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8389
צפיות: 435718

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו"ת הרשב"א, ח"א סי' תתקסח, הוצ' מכון ירושלים.

תודה מראש.
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 10, 2018 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דבר המוסיף הבל ושאינו מוסיף הבל
תגובות: 2
צפיות: 107

Re: דבר המוסיף הבל ושאינו מוסיף הבל

כח עליון כתב:אני מעונין במידע מציאותי בענין 'מוסיף הבל' ו'שאינו מוסיף הבל'
בפרט לדברי הרמב"ם ז"ל

פרק ד
הלכה א: יש דברים שאם טמן בהן התבשיל הוא מתחמם ומוסיפין בבישולו כעין האש ממש כך?

אולי משהו כמו קומפוסט. תבדוק.
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 10, 2018 12:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 295
צפיות: 20204

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

ראיתי אחד מביא משהו בשם "נטעי נעמנים" סנ"ה, לחד מגאוני קמאי, (חידוש בדין קנין שינוי).
מה זה?
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 09, 2018 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאילה מקטן - שואל שלא מדעת
תגובות: 9
צפיות: 578

Re: שאילה מקטן - שואל שלא מדעת

שאלה פשוטה:
מה החילוק בין שואל שלא מדעת למעביר על דעת בעה"ב?
דהיינו, היתכן דמעביר וכו' נקרא גזלן ושואל של"מ ל"ה גזלן?
או היתכן להיפך דהמעביר אינו גזלן והשואל גזלן?
ולפי הראב"ד דשואל של"מ לכו"ע אינו קונה בשינוי, למה מעביר וכו' קונה?
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 09, 2018 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 277
צפיות: 13972

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מה הפשט ? וכי דבר שנתייגעו בו חמורי עולם, וחברו עליו ספרים עמוקים, ומסרו נפשם על בירורו, ידחנו הגר''א ח''ו בגילא דחיטתא? וקיבלנו בזהממו''ר הגר''מ שפירא זיע''א (לשמו ולזכרו תאות נפש. נכתב בקיצור לפי הבנת הכותב, בתוספת נופך) כי המצוות הם שרשי תורה שבע''פ לכן מוכרח היה הדבר שקודם לבירור פירטי המצוות ו...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 09, 2018 10:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכתא למשיחא - פתאום יבוא
תגובות: 7
צפיות: 365

Re: הלכתא למשיחא - פתאום יבוא

ז"ל הסמ"ג בהקדמתו: ויש מהמון [ה]עם שאומרין מה לנו ולמצות סדר קדשים קל וחומר למצות סדר זרעים ולמצות סדר טהרות לדברים שאין נוהגין בזמן הזה, אל יאמר אדם כן כי המצות אשר צוה אדון העולם יש לידע יסודותיהם אף על פי שאינם צריכין עתה כי על כל המצות נצטוינו ולמדתם אותם (דברים יא, יט) ונאמר (דברים כז...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 09, 2018 9:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 277
צפיות: 13972

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

יש"כ, אכן הלש' שם הוא "ואין מן הצורך לדעת זאת".
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 09, 2018 9:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 277
צפיות: 13972

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן כתוב על הגר"א, שהטעם שהוא לא עסק במנין המצוות, כי הוא סבר שתרי"ג זה רק שורשים אבל הענפים הם גם מצוות, ולכן אין נפק"מ בכל הפלוג' מה מונים ומה לא וכו'.
על ידי עושה חדשות
א' ינואר 07, 2018 10:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נשמה יתירה לנשים
תגובות: 9
צפיות: 275

Re: נשמה יתירה לנשים

אם פחות מי"ג שנה זוכה לנשמה יתירה, שלמת חיים - בהא דכתב ביסוד ושורש העבודה, דמי שלא טבל בערב שבת אינו זוכה לנשמה יתירה, והנה בבשמים בהבדלה כתבו הטעם משום דאז נסתלק הנשמה יתירה, ולא מצינו דמי שלא טבל לא יברך על הבשמים בהבדלה. תשובה: כנראה שאינו זוכה לזה בע"ש, אבל בשבת עצמו עם כללות ישראל ש...
על ידי עושה חדשות
א' ינואר 07, 2018 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 626
צפיות: 41147

Re: השוואות...

חת''ס ב''ק.png
חת''ס ב''ק.png (128.93 KiB) נצפה 182 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם