החיפוש הניב 6758 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 36
צפיות: 342

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

עוד יש לשאול, האם נכנס בכלל האיסור הנ"ל כל אופן של הפרעה לתפילה, או דלמא שקבעו כאן איסור מיוחד על האופן הזה (ואולי לכן 'לא פלוג' גם אם אין הפרעה ממש), ואמנם ודאי הוא על כל הפרעה שהיא אינה ראויה ויש בה סרך איסור, אבל אולי ל"ה בכלל האיסור הנ"ל ממש. וכבר חקרתי במקו"א האם זה כשאר איס...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 36
צפיות: 342

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

כשהתפילה נעשית באופן הראוי, דהיינו עיניים עצומות או בסידור, והמחשבה מרוכזת כראוי, בכלל לא מובן איך שייך הפרעה. על כרחך שהחשש הוא כלפי אלו שמצליחים 'בקושי'. בהתאם לכך, הדברים שכתבת אכן מרגשים ומעוררים, אבל אינם עונים לי על השאלה.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 36
צפיות: 342

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

אמצא מקום לשאול. לא מובן לי למה פסיעות של סוף התפילה מבטלות את כוונת המתפלל העומד מאחור, דהיינו בשלמא אם עוברים כנגדו אז הוא מבחין בתנועה חדשה ומסקרנת המסיחה את דעתו, וכן אם מי שעומד לפניו בוחר לעזוב וללכת למקו"א ג"כ י"ל כך, אבל אם עומד אדם ומתפלל לפניו, ובשלב כל שהו הוא יסיים את עמיד...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 12:22 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה המקור ל'קרח - צדיק כתמר יפרח'
תגובות: 3
צפיות: 539

Re: מה המקור ל'קרח - צדיק כתמר יפרח'

לא ראשי תיבות, אלא סופם.

לא זוהר אלא מהאריז"ל והלאה, כמו שציינו.

אבל כעת ראיתי את הרמז הזה גם בפירושי התפילה לרוקח.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: חרדת רבי יוחנן בן זכאי
תגובות: 28
צפיות: 1789

Re: חרדת רבי יוחנן בן זכאי

ע"ע בדברי הנצי"ב, רינה של תורה ה,ג.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: בשולי המאמר "להוציא מליבן של צדוקין" - הרב גרינצייג
תגובות: 39
צפיות: 3159

Re: בשולי המאמר "להוציא מליבן של צדוקין" - הרב גרינצייג

עושה חדשות כתב:על אסיפה בדגים, ומסביב, ראיתי היום כאן. והריני מצרף את המאמר המדובר שם מתוך תו"ש פ' צו.

אצרף כעת עוד אחד -
תוכ''פ - אסיפת דגים וחגבים.pdf
(1.1 MiB) הורד 5 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 15, 2018 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 677
צפיות: 61782

Re: השוואות...

מנחת חינוך פרשת בא מצוה ד (קידוש החודש) - ונראה לומר הטעם שא"צ להמתין על עדים ביום ל"א שמצינו כמה דברים שצריך עדים מ"מ בדבר הידוע לכל העולם הוי אנן סהדי שהוא כן עתוס' יבמות מ"ה ע"ב ד"ה מי לא טבלה הקשו נהי דטבלה לנדותה מ"מ הא גבי גר צ"ל ב"ד של שלשה בשעת טב...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 14, 2018 11:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 695
צפיות: 56506

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כיון שנזכר כאן,
אספר כי שאלתי פעם את הגרא"י צוקר שליט"א מה פירוש שם כבוד מלכותו,
והשיב לי "שמו כבודו ומלכותו", ותל"מ.

ולגבי כוונה אחרי סיום האמירה, ע"ע כאן.
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 13, 2018 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 677
צפיות: 61782

Re: השוואות...

רמ"א הלכות חנוכה סימן תרעא סעיף ז ואם רוצים למהר להתפלל לאחר שבירך הש"צ והדליק אחד מהן יוכל השמש להדליק הנשארים, והש"צ יתפלל. מגן אברהם : יוכל השמש וכו'. אבל בביתו צריך הוא להדליק כולם (לבוש) אבל רש"ל בתשו' כ' שגם בביתו רשאי לעשו' כן ע"כ וכן נ"ל שכן מצינו ביומא פ"...
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 13, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עובדי ע"ז עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית או שעבדו גם "לשמה"?
תגובות: 22
צפיות: 1301

Re: עובדי ע"ז עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית או שעבדו גם "לשמה"?

הזכירו מהנצי"ב,
ע"ע במש"כ ברינה של תורה, עה"פ שחורה אני ונאוה וכו'.
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 13, 2018 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העולם הולך ומתגלגל
תגובות: 6
צפיות: 161

העולם הולך ומתגלגל

רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א - בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול... ואחר שארכו הימים עמדו בבני האדם נביאי שקר... והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו... וכיון שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם... והחכמים שהיו בהם כגון כהניהם וכיוצא בהן מדמין שאין שם אלוה אלא הכוכבים ו...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 1:51 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק
תגובות: 10
צפיות: 336

Re: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק

אולי הוא התכוין לסלסול הנהוג במוסף, ב'כבודו-משרתיו' וב'ממקומו-ויחון', ובשחרית אינו נהוג.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 1:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 824
צפיות: 62628

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שמר כתב:האם יש רשב"א שאומר שיחד עם אדם נבראו הרבה נשים מלבד חווה.

אשה אחת, לפני חווה. עי' רשב"א כתובות ח. בשם ר"ח.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 12:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: הימצאות החלות על השלחן בזמן הקידוש?
תגובות: 17
צפיות: 1206

Re: הימצאות החלות על השלחן בזמן הקידוש?

נראה דכשם שיש גנאי שבא לביתו ואין שולחנו ערוך, הכא נמי חמיר טפי כשמתחיל כבר הסעודה (קידוש) ועדיין אין שולחנו ערוך, ולכן יתכן שיפה עושים אותם שמקפידים שהחלות יהיו על השלחן (לפחות) מזמן הקידוש. וכאן יש לחקור, אם רוצה שיהיה השולחן ערוך כראוי ומניח החלות כבר בכניסת שבת, (או לדבריך גם בקידוש), אבל מחמם ...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 12:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשיעי בתשיעי בתשיעי - לאו דלא יהיה בך מעונן?
תגובות: 128
צפיות: 11374

Re: תשיעי בתשיעי בתשיעי - לאו דלא יהיה בך מעונן?

לא במטרה להאריך,
רק נתקלתי כעת בדברי היעב"ץ, וכמדומני שלא הוזכר כאן -

שעת ששון או שעת הדין.png
שעת ששון או שעת הדין.png (31.25 KiB) נצפה 49 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - שאלות פשוטות
תגובות: 213
צפיות: 20925

Re: אשכול - שאלות פשוטות

בת' שבות יעקב (ח"ג סי' ע"ז) אשה לא תטבול כשאין בעלה בעיר משום חשש דיבוק רוח, ואם טבלה בדיעבד תניח אצלה תינוק או תניח סכין תחת הכר עיי"ש. ועיין מנחת יצחק שכתב דהה"ד כשבעלה בעיר. השבות יעקב לא ממציא את הסגולה הזו של הנחת סכין תחת הכר, אלא מביא שכך נוהגים. היכן זה מוזכר לפניו, ומה ...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן
תגובות: 35
צפיות: 2430

Re: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן

בהאי ענינא - מתוך הקדמת מור וקציעה וכל דתקון רבנן כעין דאורייתא, ר"ל ע"ד העברת הלשון, שרז"ל בגזרותיהם מן התורה למדו, כי היא גם היא עשתה סייג לדבריה, כמפורש באדר"ן פ"א, אתו אינהו נמי וגזרי, ושלמה תקן עירובין ונט"י [שבת יד, ב] רק משום סייג וגזרה שלא לעבור על דברי תורה. וכ...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 12, 2018 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס
תגובות: 10
צפיות: 1003

Re: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

ברצוני לשוב אל הדיון הנ"ל, ואנסח את השאלה כך: גזירות ותקנות שקבעו חז"ל, אף שבטל טעמם מ"מ לא בטלו הן עצמן. האם בכל זאת מצינו שיקלו בהם יותר, כגון לסמוך על קולא רחוקה (שיטה יחידאית) במקום הצורך, וכדומה. אולי דוגמא לדבר מהמובא כאן . וכבר בהודעות הקודמות הביאו דברים כגון דא, אבל אשמח למצו...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 11, 2018 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 677
צפיות: 61782

Re: השוואות...

הוספה להודעה הקודמת: וע"ע ביאור הגר"א או"ח סי' תרמח סעיף יא, דברים נפלאים בעניני מחצה על מחצה. --- ועוד משהו, על קני את וחמור (דובר קצת לפני כמה עמודים) - שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן טז וסוף דברי הזוהר-חדש דמשמע דאם הי' צריך כוונה בשחיטה הי' הדין נתכוין לשני סימנים ולא שחט אל...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 11, 2018 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 677
צפיות: 61782

Re: השוואות...

בגמ' עירובין דט"ו ובחולין דכ"ח ובראש' שם, מבו' נידון האם מחצה כרוב, ויש בזה נפק"מ למחיצות שבת וכלאים בפרוץ כעומד, וכן לסכך הסוכה, ולתנור שנשבר חציו לענין טומאה, (ולמחצה ישראל שלא עשו פסח ראשון אם נדחים לשני), ולשחיטת חצי סימן, ולחצי קנה חתוך אם הוי טריפה. והכל נתלה בנידון אחד האם מחצ...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 8:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש ספרים על הלכות חול המועד?
תגובות: 10
צפיות: 207

Re: מחפש ספרים על הלכות חול המועד?

גם אני ממליץ במיוחד על הספר הזה (כפי שהוזכר לעיל) -
https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?176346
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 2:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 677
צפיות: 61782

Re: השוואות...

פסקי רי"ד מסכת ראש השנה דף לה עמוד א ודווקא בתפילה פוטר שליח ציבור את עם שבשדות, אבל לא בשאר מצות כגון תקיעת שופר ומקרא מגילה והלל, וטע' דתפלה משום דתפילות כנגד תמידין ומוספין תיקנום, וכי היכי דקורבנות מיחייבי להביא כל ישראל למיעבדינהו, ועבדי כהנים ומשמרות ופטרי כל ישראל הם, הכי נמי בתפילת המוס...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלל דרך תחינה
תגובות: 4
צפיות: 152

Re: הלל דרך תחינה

האם אפשר להסיק מדבריו דהאומר הלל בדרך תחינה ובקשה ביום שיש בו חובת הלל, לא יצא יד"ח. ותהיה השאלה נוגעת גם במי שאמר את כל ההלל דרך שירה, אבל בבקשות של הושיעה והצליחה יצא מגדר אמירת שירה לגמרי. (ושמא יש לחלק דאם מבקש מתוך שהוא מודה אי"ז יציאה מגדרי ההלל, אלא אדרבה. והרי כן נוהגים העולם). ומ...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 1:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע הגערות במדברים בשעת החזרה לא מועילים
תגובות: 32
צפיות: 2296

Re: מדוע הגערות במדברים בשעת החזרה לא מועילים

במשמר עמ"ס סוכה סי' פג, וכן שלמי שרה סי' נג.
אבל ל"מ שם תשובה מהגרח"ק שליט"א.
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לא מפני שנתיחס להם משהו מדיני התורה
תגובות: 1
צפיות: 70

לא מפני שנתיחס להם משהו מדיני התורה

מתוך הקדמת הרמב"ם למשנה הפרק השני, במנין החכמים שנזכרו במשנה בגלל מעשה שאירע בזמן אחד מהם, או מוסר שלימד, או דרש שדרש באיזה פסוק. נזכרו במשנה הרבה מן החכמים, לא מפני שנתיחס להם משהו מדיני התורה באסור או התר, אלא נזכרו בגלל מעשה שאירע בזמן אחד מהם, או שלימד מוסר מן המוסרים כגון אלה שנזכרו באבות...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבאת קרבן או זהירות מ'נותר'
תגובות: 19
צפיות: 765

Re: הבאת קרבן או זהירות מ'נותר'

לגבי קר"פ יש צד בגמ' שהמוח שבתוך העצמות הוא נותר, ואין דרך להגיע אליו מחמת איסור שבירת עצם.
אמנם פסח בלא"ה אולי שאני דהוי עשה שיש בו כרת.

כעת אשאל כך: מי שהביא קרבן ועשה כל טצדקי לא להותיר אבל לא עלתה בידו, האם עובר (באונס) על האיסור או לאו.
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 09, 2018 12:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 677
צפיות: 61782

Re: השוואות...

שו"ת תורה לשמה סימן קפג שאלה אתרוג שיש בו כביצה בצמצום והדבר ברור לעיני הכל שבתוך ימי החג יחסר מן השיעור אם יוצא בו י"ח ביום ראשון שעדיין יש בו שיעור שלם מצומצם או"ד כיון דאחר יום או יומיים בודאי יהיה חסר הרי כאילו הוא חסר מעכשיו ואינו יוצא י"ח בו גם ביום הזה שיש בו שיעור. יורינ...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 08, 2018 9:07 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מי היה "חתן תורה"?
תגובות: 7
צפיות: 935

Re: מי היה "חתן תורה"?

שו"ר - שו"ת צמח צדק (לובאוויטש) אורח חיים סימן לה עיקר הברכה שהעולה מברך עכצ"ל שהוא על קריאת הש"צ. שהרי הברכה לא נתקנה רק בשביל הקריאה בצבור. א"כ זהו ע"ד זה מברך וזה קורא. משום דהשומע כעונה. (והש"צ השומע הברכה ה"ל כמברך וכיון שזה העולה לתורה ה"ל ג"כ ...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 07, 2018 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סמוך מיעוטא דזנות לחזקת אשת איש?
תגובות: 2
צפיות: 93

Re: סמוך מיעוטא דזנות לחזקת אשת איש?

לא הבנתי, ולכן סימנתי שאלה.

כעת ראיתי שהדפיסו ב'דעת משה' איזה ביאור מהגרבש"ש, הנה:

בדרך רחוק.png
בדרך רחוק.png (84.48 KiB) נצפה 78 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 07, 2018 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סמוך מיעוטא דזנות לחזקת אשת איש?
תגובות: 2
צפיות: 93

סמוך מיעוטא דזנות לחזקת אשת איש?

בחזקת אשת איש ואיתרע ליה רובא.png ואצרף גם את המקור (באדיבות ויקיטקסט) - מצאתי כתוב בספר העבודה על דכתבו רבנן ואם אשה מזנה תחת בעלה בניה כשרים כי רוב בעילת מבעל. בכן זיל בתר רובא. ואיכא לספוקי טובא. חדא, דכל דאית ליה חזקת איסור ומעוטא דאיסור סמוך אחזקה ואסור אפילו לרבנן דלא חיישי למעוט, כ"ש לר...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 07, 2018 5:34 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה כלול בהגדרת "לשון הקודש"
תגובות: 92
צפיות: 1578

Re: מה כלול בהגדרת "לשון הקודש"

מבלי להיכנס לכל הנידון כאן, רק אציין לבדוק ענין מקביל, אודות המילים הארמיות שבתורה וכו'.
viewtopic.php?f=7&t=25276&hilit#p255092
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 07, 2018 5:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכהמ"צ על עירובין/טבילה/שחיטה כאשר הצורך מסופק
תגובות: 26
צפיות: 1674

Re: ברכהמ"צ על עירובין/טבילה/שחיטה כאשר הצורך מסופק

מדבריכם משמע שנצרך עכ"פ שיהיה 'צד' של צורך, אבל הא ודאי שאם מניח עירוב תחומין סתם, (למ"ד אף לדבר הרשות), וברי לו שלא ישתמש בו כלל, ודאי לא יברך עליו. אם כן אשאל, מה תאמרו בספק דלשעבר, היינו כאשר יש צד שהעובדה לפנינו היא שאין שום צורך לילך ד' אלפים למזרח, (החכם לא בכיוון לבוא), למה זה לא כמ...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 07, 2018 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חורש בשעת חרישה וקוצר בשעת זריעה - האם חרשו וזרעו כל השנה?
תגובות: 3
צפיות: 130

Re: חורש בשעת חרישה וקוצר בשעת זריעה - האם חרשו וזרעו כל השנה?

א"ל רבא לרבנן במטותא מינייכו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא . מה פשר בקשה זו, היו להם שדות שלהם מלאים בתבואה וכד' וחשבו להזניח את הקציר? או שאולי יש אפשרות 'למרוח' את הפעילות בשדה על משך כל העונה, ורבא ביקש מהם לרכז ולסיים הכל במעט זמן? אולי הכוונה שי...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 07, 2018 2:51 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: למה הסידור לא נחשב מין נוסף?
תגובות: 8
צפיות: 1580

Re: למה הסידור לא נחשב מין נוסף?

בתוס' מבו' דנטילה שלא כדרך גדילתן ל"ח הוספה. מה שיועיל לנו לכאו' גם אם נחשיב את נייר הסידור כגידו"ק.
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 07, 2018 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכהמ"צ על עירובין/טבילה/שחיטה כאשר הצורך מסופק
תגובות: 26
צפיות: 1674

Re: ברכהמ"צ על עירובין/טבילה/שחיטה כאשר הצורך מסופק

נשאל כך: למה הנוטל את ידיו כי אולי יובא לפניו לאכול, אינו מברך על הנטילה, (כך יוצא מהריטב"א שדן על ברכה לבטלה למפרע, ולא דן להתיר מעיקרא בכל ספק), ואילו המערב עירוב תבשילין כי אולי ירצה לבשל עבור שבת, מערב בברכה. לכאורה דברי הריטב"א אינן עניין לנדו"ד, כי השאלה שלו היתה האם מותר להמלך...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 07, 2018 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכהמ"צ על עירובין/טבילה/שחיטה כאשר הצורך מסופק
תגובות: 26
צפיות: 1674

Re: ברכהמ"צ על עירובין/טבילה/שחיטה כאשר הצורך מסופק

לכאו' יש ענין נוסף בו חלוקים המצוות הללו משאר מצוות, וכפי המתבאר באשכול הזה.
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 07, 2018 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: בשולי המאמר "להוציא מליבן של צדוקין" - הרב גרינצייג
תגובות: 39
צפיות: 3159

Re: בשולי המאמר "להוציא מליבן של צדוקין" - הרב גרינצייג

לגבי הנידון בדעת רס"ג על דין 'אסיפה' בדגים, והמובא מדברי הגר"ד מצגר - שאלת תם: האם פירוש הרס"ג לתורה הוא מוסמך יותר ממה שכתבו הראשונים בשם רס"ג, כולל רנ"ג ורה"ג? בקשה נוספת: הרב מצגר מציין כי בהתאם להערתו, תיקן הגרח"ק את דבריו במהדורה החדשה של שיח השדה, האם מישהו י...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 07, 2018 10:16 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שמיעת המגילה מהקוראים בעל-פה
תגובות: 10
צפיות: 924

Re: שמיעת המגילה מהקוראים בעל-פה

לכתחילה צריך הכל מתוך הכתב, בדיעבד סגי ברוב. האם יש עדיפות כמה שיותר? ז"א אם כבר נצרך להשלים כמה תיבות בע"פ, עדיין נצרך להתאמץ לשמוע מה שיותר מתוך הכתב? שאלה מצויה. אולי זאת שאלה בכל 'רובו ככולו', כאשר לכתחילה בעי' 'כולו'. האם עדיף מה שיותר גם במקרה שבודאי לא יגיע ל'כולו' אבל עכ"פ יכ...
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 06, 2018 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע - השטח האפור
תגובות: 10
צפיות: 765

Re: לשון הרע - השטח האפור

בית הבחירה להמאירי מסכת בבא בתרא דף לט עמוד א - ואף על פי שיש כאן קצת לשון הרע שאומר עליו שגזלן הוא הואיל ועסקי ממון הם ולא לכונת לשון הרע נאמר אלא לענין עדות אינן מוזהרים על כך. הגמ' שם דנה באיסור לשה"ר רק לגבי מה שמספרים למחזיק בקרקע את אשר טען עליו המר"ק, אבל לכאו' עצם סיפור המחאה מאחד ...
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 06, 2018 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך ביטלו את יצרא דע"ז?
תגובות: 2
צפיות: 524

Re: איך ביטלו את יצרא דע"ז?

הרי בגמ' ב"ק מבו' דאף קודם תקנת עזרא כבר תיקן משה לקרוא בתורה, אלא שעזרא הוסיף עוד פסוקים וכו', וע"ע כאן . ויל"ע האם קריה"ת של תקנת משה אינה צריכה 'עשרה', או שבאמת קודם שתיקנו אכנה"ג תפילה בציבור, מ"מ היו מתכנסים בשני וחמישי ושבת לקרוא בתורה בציבור. גם יל"ע האם נתפ...

עבור לחיפוש מתקדם