מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1285 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביליצר
ד' אוקטובר 16, 2019 8:41 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אזיקון - נחשב למעמיד?
תגובות: 37
צפיות: 6110

Re: אזיקון - נחשב למעמיד?

כל החשש דמעמיד הוא שמא יסכך בו ולכן מותר להעמיד את הסכך על קיר של אבנים ,
יש לעיין אם יש חשש שיבוא לסכך באזיקונים?!
על ידי ביליצר
ד' אוקטובר 16, 2019 12:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע ביעלה ויבוא מבקשים רק לחיים ולא לחיים "טובים"?
תגובות: 5
צפיות: 49

Re: מדוע ביעלה ויבוא מבקשים רק לחיים ולא לחיים "טובים"?

מספרים על יהודי המתפלל נוסח ספרד שנקלע פעם למנין יקי נוסח אשכנז ואמר קדים כנוסחו "וחיים טובים עלינו וכו,
הגבאי לאחר התפילה דפק על הבימה והכריז "מהיום לא יהיה כאן חיים טובים כלל!
או ביקית ,פון הויטע וועט קיין חיים טאובים ניכט מער זיין!
על ידי ביליצר
ג' אוקטובר 15, 2019 4:52 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה
תגובות: 6
צפיות: 136

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

מלבב כתב:כי לא מצינו דין זה רק במחיצהעיין שו"ת 'אבן ישראל' ח, מד לרי"י פישר זצ"ל ,אבל רבים חולקים עליו
על ידי ביליצר
ש' אוקטובר 12, 2019 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אהבה שאינה תלויה בדבר, פירוש.
תגובות: 5
צפיות: 145

Re: אהבה שאינה תלויה בדבר, פירוש.

אינו תלוי באינטרס ,
להגיע אליו הוא על ידי השקעה בזולת כך שחלק ממך נמצא אצל זולתך ,עיין מכתב מאליהו שמאריך בדברים.
על ידי ביליצר
ה' אוקטובר 03, 2019 12:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש נעדרים במקורות.
תגובות: 7
צפיות: 193

Re: חיפוש נעדרים במקורות.

יפה , ליעקב הביאו ראיה מהכתונת שנאכל ע"י חיה רעה
האחים חיפשוהו ,
"ויאמרו שנים עשר עבדיך וגו'" - ובשביל אותו א' שאיננו נתפזרנו בעיר לבקשו
רשי,"ויאמרו שנים עשר עבדיך וגו'" - ובשביל אותו א' שאיננו נתפזרנו בעיר לבקשו
על ידי ביליצר
ב' ספטמבר 16, 2019 3:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: טס כשהוא קטן ויום אח"כ הגדיל האם מברך הגומל
תגובות: 10
צפיות: 213

Re: טס כשהוא קטן ויום אח"כ הגדיל האם מברך הגומל

מעניין , יש מחלוקת בדבר ונהגו לא לברך ,
אך במקרה שלך [תספר שוב] בנס כזה גלוי אפשר להבין שהכריע שצריך לברך!
על ידי ביליצר
א' ספטמבר 15, 2019 10:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יתן למכהו לחי- כיצד להבחין בין השיטה של הגויים לשיטת היהדות?
תגובות: 20
צפיות: 774

Re: יתן למכהו לחי- כיצד להבחין בין השיטה של הגויים לשיטת היהדות?

ובחינוך בהר "לא תונו" אונאת דברים ,כתב שאין חובה על האדם לא לענות על בזיונו ולהיות כאבן שאין לו הופכין !
ממדת חסידות הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים .
כמדומני שהחפץ חיים דן בזה .
על ידי ביליצר
א' ספטמבר 15, 2019 6:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טס כשהוא קטן ויום אח"כ הגדיל האם מברך הגומל
תגובות: 10
צפיות: 213

Re: טס כשהוא קטן ויום אח"כ הגדיל האם מברך הגומל

אינו יכול לברך ויכוין במודים !

1 מן הטעמים שקטן אינו מברך כי אינו חייב בעונשין ומי שאחראי עליו לעניין עונשין הוא אביו ובזיון הוא לומר הגומל לחייבים על אביו .
על ידי ביליצר
א' ספטמבר 15, 2019 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טס כשהוא קטן ויום אח"כ הגדיל האם מברך הגומל
תגובות: 10
צפיות: 213

Re: טס כשהוא קטן ויום אח"כ הגדיל האם מברך הגומל

א"י ,שיכוין במודים !
על ידי ביליצר
ש' ספטמבר 14, 2019 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 212

Re: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

אז חלק ראשון ברור לכבודו ,מה עם חלק שני שהקטן ביליצר שאל? הבעיה שאנו דיין עלה אינו המראה לבן, אלא הבעיה הוא שזה ייבש רק אם הוא לבן אז סימן שכלה הלחלולחית, וממילא הוא ייבש כמש"כ במשנ"ב. הרב הצעיר הרי הסבירו בק"נ טעמים את החילוק , מראה אדום מהשמש הוא מראה טבעי הנשאר איתן ואינו נפרך בצי...
על ידי ביליצר
ו' ספטמבר 13, 2019 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 212

Re: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

אז חלק ראשון ברור לכבודו ,מה עם חלק שני שהקטן ביליצר שאל?
על ידי ביליצר
ו' ספטמבר 13, 2019 3:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 212

Re: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

כידוע נפסק בשו"ע (תרמ"ה סעי' ה) שלולב שהשדרה (להרמ"א, ולהשו"ע רוב עליו) נתייבש פסול, ושיעור היבשות הוא שיכלה הירקות ויעשה לבן, ומבואר במשנ"ב (ס"ק כ"ד) שזהו סימן שכלה הלחלוחית שבה. (ואף שהרמ"א מקיל בשיעור היבשות, ומקיל אם לא נפרך בציפורן, מ"מ הנו"כ כ...
על ידי ביליצר
ו' ספטמבר 13, 2019 12:04 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: זמן החיוב על ביטול מצות עשה של תשובה
תגובות: 7
צפיות: 360

Re: זמן החיוב על ביטול מצות עשה של תשובה

עיין בספר המצוות להרמב"ם "עשה עג" דמוכח דלא כהמנחת חינוך .
על ידי ביליצר
ד' ספטמבר 11, 2019 2:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת הנשיא שבישראל בשמו
תגובות: 15
צפיות: 283

Re: קריאת הנשיא שבישראל בשמו

עתה הראו לי שהתפארת ישראל כתב: אלעזר בן עזריה אע"ג שכבר נתמנה נשיא. אפ"ה מדבאותו יום נתמנה נשיא עדיין היתה קדירות נשיאותו פושרין. וגם היה רק בן י"ח שנים [ברכות כ"ח א'] ור' ישמעאל ב"ר יוסי זקן [כב"מ דף ל' ע"ב]. לכן קראו בשמו בפניו: יפה ישר והגון ,חשבתי על סברות אלו...
על ידי ביליצר
ד' ספטמבר 11, 2019 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת הנשיא שבישראל בשמו
תגובות: 15
צפיות: 283

Re: קריאת הנשיא שבישראל בשמו

יישר כח.
על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 10, 2019 8:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת הנשיא שבישראל בשמו
תגובות: 15
צפיות: 283

Re: קריאת הנשיא שבישראל בשמו

באותו יום גזר מי אמר לך שבאותו יום התוכח רבי ישמעאל ? ואדרבה אם היה נחשב לנשיא היה שמו רבן אלעזר בן עזריה כשאר הנשיאים ולא רבי אב"ע ש"מ! תירוץ דחוק, אבל יפה! שאלה לרבן עזריאל [נשיא הפורום] כנשיא התחלת לחלק ציונים ? תמיד היה כך ?לזקוקים ?גם לשאינם זקוקים ? מתוך הרגשת עליונות ? מתוך אחריות?
על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 10, 2019 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת הנשיא שבישראל בשמו
תגובות: 15
צפיות: 283

Re: קריאת הנשיא שבישראל בשמו

באותו יום גזר מי אמר לך שבאותו יום התוכח רבי ישמעאל ?

ואדרבה אם היה נחשב לנשיא היה שמו רבן אלעזר בן עזריה כשאר הנשיאים ולא רבי אב"ע ש"מ!
על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 10, 2019 6:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת הנשיא שבישראל בשמו
תגובות: 15
צפיות: 283

Re: קריאת הנשיא שבישראל בשמו

נו ,באמת ,נשיא ברוטציה לרביע עם סמכות מינורית.

סתם להוי ידוע שעל גדולי ישראל מסוימים הכותב או קורא רבי הינו טועה ,כי גדול מרבן שמו כגון מי שכותב או קורא "רבי" יונתן בן עוזיאל.
על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 10, 2019 4:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חישוב מעשרות או נדר בתרומת חפץ
תגובות: 8
צפיות: 128

Re: חישוב מעשרות או נדר בתרומת חפץ

השאלה מתחילה כמובן אם מדובר בנדרי מצוה - צדקה או במקח וממכר.
על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 10, 2019 12:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: אפשי ואפשי
תגובות: 21
צפיות: 2162

Re: אפשי ואפשי

אלשיך,והשיב לו הוא יתברך היעלה על רוחך שנעלם ממני תם לבבך שבמחשבה, "גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת" ועל כן "ואחשוך גם אנכי אותך". ומה שאמרתי שחשכתיך מן החטא לא מלשכב עמה כי זה בשבילה עשיתי, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, אך הוא "מחטו לי" שהוא שאם היית בועל היי...
על ידי ביליצר
ב' ספטמבר 09, 2019 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצר שהגיע בטעות מה הדין?
תגובות: 5
צפיות: 152

Re: מוצר שהגיע בטעות מה הדין?

אבידת עכו"ם מותרת ומצאנו לעיתים אף איסור להחזיר,עכ"פ במקום קידוש השם וכו, ,
וכן טעות עכו"ם מותרת .
על ידי ביליצר
ב' ספטמבר 09, 2019 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצר שהגיע בטעות מה הדין?
תגובות: 5
צפיות: 152

Re: מוצר שהגיע בטעות מה הדין?

כ
על ידי ביליצר
ב' ספטמבר 09, 2019 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד המעיד על כשרות המקווה
תגובות: 8
צפיות: 733

Re: עד אחד המעיד על כשרות המקווה

מענין לענין שלא באותו ענין, עד אחד נאמן להתיר, להעיד שזה שומן ולא חלב. האם זה גם לחומרא? דהיינו האם הוא חייב לסמוך עליו? או אולי כמו שעד אחד לא נאמן לאסור, (להסוברים כן), גם אינו נאמן להתיר להחמיר. נפק"מ כשזה בעריו"כ, ואם לא יאכל את אשר לפניו, לא יוכל לצום. עיין ברכת אברהם גיטין סימן ד מב...
על ידי ביליצר
א' ספטמבר 08, 2019 5:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?
תגובות: 17
צפיות: 375

Re: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?

אתה צודק שכתבתי לא מסודר ,

עכשיו אקצר ,
הגמרא מסיקה דהמשנה של חבית מדבר על מוסתקי ,וממילא החשש דבלבד שלא יתכוין כאן דרבנן ,
שנית ,ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי כתבו התוס בדעת רשי דהכונה ובלבד של י ע ש ה ולא שלא יתכוין .

עד כאן אם יובנו דברי והיה זה שכרי לעת עתה.
על ידי ביליצר
א' ספטמבר 08, 2019 3:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?
תגובות: 17
צפיות: 375

Re: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?

תוספות כותב שאפילו יעשה אינו חשוב עשיית כלי. וכוונתו פשוטה שהיינו מדאורייתא. ושלכן אין טעם לגזור בשבירה שמא יעשה פתח. וא"א לומר שלדעתם מדרבנן מותר שהרי במשנה אמרו בלבד שלא יתכון לעשות כלי והיינו במוסתקי והחת"ס תמה על התוס' מהמשנה והניח בתימא. עכ"פ, במשנה כתוב להדיא שאסור לעשות כלי במ...
על ידי ביליצר
ש' ספטמבר 07, 2019 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?
תגובות: 17
צפיות: 375

Re: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?

גם במוסתקי יש איסור עשית כלי. י"א דאורייתא וי"א דרבנן ולא אמרו מוסתקי אלא שאין בזה משום סותר ושמותר לשוברה ולא חוששים שמא יעשה פתח. עיין תוס ד"ה מוסתקי שם בפירושו לדברי רשי ובפירושו הנוסף דאין כאן חשש עשיית כלי תהיה בריא, כוונתם על דאורייתא, שהרי להדיא אמרו במשנה ובלבד שלא יתכון לעשו...
על ידי ביליצר
ו' ספטמבר 06, 2019 4:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?
תגובות: 17
צפיות: 375

Re: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?

איש_ספר כתב:גם במוסתקי יש איסור עשית כלי. י"א דאורייתא וי"א דרבנן
ולא אמרו מוסתקי אלא שאין בזה משום סותר ושמותר לשוברה ולא חוששים שמא יעשה פתח.


עיין תוס ד"ה מוסתקי שם בפירושו לדברי רשי ובפירושו הנוסף דאין כאן חשש עשיית כלי
על ידי ביליצר
ו' ספטמבר 06, 2019 2:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת שיעור הונאה בזמנינו
תגובות: 20
צפיות: 294

Re: קביעת שיעור הונאה בזמנינו

אכן, כדברי פותח האשכול שראה בזה הרבה דעות בספרים ,מה לי בכתב מה לי בע"פ .
ואם זה רלונטי אומרים ליהודי "תשאל רב" זאת עשיתי.
על ידי ביליצר
ו' ספטמבר 06, 2019 2:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?
תגובות: 17
צפיות: 375

Re: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?

כי תניא ההיא - במוסתקי.
על ידי ביליצר
ו' ספטמבר 06, 2019 11:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: כשרות החלב בזמנינו
תגובות: 12
צפיות: 547

Re: כשרות החלב בזמנינו

לכאורה חלב עכו"ם צריך להיות מותר כמו כל מוצר מחו"ל שהידיעה על כשרותו נבחן על ידי דיבור ובדיקה במפעל המבטיח וכותב את כל מרכיביו ואולי אף בביקורי פתע ובעיקר על זה שיש חוק ומירתת, לכן התיר הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בזמן הזה חלב עכו"ם , המצלמות לכאורה היו צריכים באמת לפטור את הבעיה ל...
על ידי ביליצר
ה' ספטמבר 05, 2019 6:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת שיעור הונאה בזמנינו
תגובות: 20
צפיות: 294

Re: קביעת שיעור הונאה בזמנינו

בית דין הישר והטוב 025388380
על ידי ביליצר
ה' ספטמבר 05, 2019 5:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הולכים אחר רוב במקום שיש סימן גרוע
תגובות: 7
צפיות: 148

Re: האם הולכים אחר רוב במקום שיש סימן גרוע

אז זו שאלה היפותטית ,
לגבי סימן שמצאנו רק בטריפה ברור שיש ריעותא כבר אמרנו ,מלבד שקל לברר ,
על ידי ביליצר
ה' ספטמבר 05, 2019 5:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאחוז דברים בברכות השחר
תגובות: 3
צפיות: 118

Re: לאחוז דברים בברכות השחר

א ,אין הנידון דומה לראיה

ב לא דובר על היש אומרים
על ידי ביליצר
ה' ספטמבר 05, 2019 12:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הולכים אחר רוב במקום שיש סימן גרוע
תגובות: 7
צפיות: 148

Re: האם הולכים אחר רוב במקום שיש סימן גרוע

ארחיב את שאלתך ,נניח שמצאתי בשר לשון ויש ד חנויות למה אי אפשר לברר בחנויות האם נמצא כרגע בשוק בשר כזה ולפי זה אדע אם יש לי רוב .הרי לא הולכים בתר רוב כשאפשר לברר הלא כן.
על ידי ביליצר
ה' ספטמבר 05, 2019 12:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאחוז דברים בברכות השחר
תגובות: 3
צפיות: 118

Re: לאחוז דברים בברכות השחר

לכאורה מדובר בתפילין פתוחים דאסור לאוחזם כי זה מסיח דעתו מן התפילה כי נזהר שלא יפלו או ינזקו,
אבל תפילין ארוזים היטב מתחת לשחיו או אם ידית אחיזה.....
על ידי ביליצר
ה' ספטמבר 05, 2019 12:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2803
צפיות: 247844

Re: מקור הדברים בשם האור שמח

וק"ק על אברהם אבינו עם שרה לפי הדברים ויל"י.
על ידי ביליצר
ד' ספטמבר 04, 2019 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם הולכים אחר רוב במקום שיש סימן גרוע
תגובות: 7
צפיות: 148

Re: האם הולכים אחר רוב במקום שיש סימן גרוע

עכשיו הסברת את שאלתך ברישא ,סימן גרוע היינו סוג בשר ולא איזה מדבקה מוזרה שנמצא בחנות טריפה.
היכי דמועיל בירור לא הולכים בתר רוב .
ולכאורה אכן הציור של רוב צריך להיות על בשר קלאסי שברור שיש בכולם אותו דבר .
על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 03, 2019 11:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמחויין מחלקין
תגובות: 14
צפיות: 475

Re: תמחויין מחלקין

יישר כח, בדיוק התחבטתי בזה וחיפשתי והגעתי לכאן חשבתי אולי סברא לומר שתמחויין מחלקין שזה כעין שמות מוחלקין, לזה קורין חלב צלוי ולזה קוראין חלב מבושל, ואף שעיקר ענין שמות מוחלקין הוא בשם האיסור, שזה משמעותי מאד, רבי יהושע מרחיב את ענין שמות מוחלקין. ולפי זה, השאלה תהיה, חלב שהתבשל מלוח וחלב שהתבשל מת...

עבור לחיפוש מתקדם