מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1532 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביליצר
א' יולי 05, 2020 3:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 68
צפיות: 6480

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

אני מתקשה להבין את התשובות שנכתבו כאן לעיל; "שהגדרת מזיד הוא שעשה את המעשה בכוונה וידע את כל הנתונים הנוגעים לענין", "הוא יודע שאם אחר כך הוא יאכל כיכר של תנאי עכשיו הוא עושה איסור", סוף סוף, "אומר מותר" הוי כשוגג או אפילו אונס, וכאשר הוא אכל את הפת שנשבע עליה, אין לך ...
על ידי ביליצר
ו' יולי 03, 2020 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה
תגובות: 38
צפיות: 5123

Re: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה

שאלת קונצים יש בגבורות שמונים על פיגול המנחה כדי שהמים לא יבדקוה , והנה לכם 80 תירוצים https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=22491&st=&pgnum=4 אך בנדר האם לא שמענו על התרת נדרים? לגבי בעל כרחו עיין בסוגיא דנדרים ס"ה במודר הנאה מחבירו וצ"ל [אכן יש מושג דלא להיות בעלים על גופו ,נ...
על ידי ביליצר
ו' יולי 03, 2020 4:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גניזה ע"י שריפה או קבורה?
תגובות: 10
צפיות: 1306

Re: גניזה ע"י שריפה או קבורה?

יפה מתהלך בזה במאורות הדף היומי של שבוע שעבר ,
https://www.dirshu.co.il/%d7%9e%d7%90%d ... 7%a1-1101/
על ידי ביליצר
ד' יולי 01, 2020 9:40 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עזרה בזיהוי חתימות
תגובות: 452
צפיות: 82610

Re: עזרה בזיהוי חתימות

מקורות כתב:
ביליצר כתב:הקטן מרדכי סגל דיין פה גונדענהים


לי נראה לא "גודענהים" אלא "גונצענהיים" היא Gonzenheim, שהיום היא חלק מבאד הומבערג Bad Homburg vor der Höhe, שעל ידי פראנפורט א"מ.


חפשתי גונצענהיים ולא מצאתי אז כתבתי גונדענהיים ,אך אם מצאת ברור שכך הוא.
על ידי ביליצר
ד' יולי 01, 2020 2:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה בלעם לא קילל אתונו?
תגובות: 18
צפיות: 1498

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

מה שנכון נכון כתב:יתכן שבלעם יכל לקלל מי שאין לו עבירות.
.


כונתך יכול לקלל רק מי שיש לו עבירות
על ידי ביליצר
ג' יוני 30, 2020 11:26 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עזרה בזיהוי חתימות
תגובות: 452
צפיות: 82610

Re: עזרה בזיהוי חתימות

בערך
הקטן מרדכי סגל דיין פה גונדענהים

יואל בן רבי לייב קעלן זצל
על ידי ביליצר
ג' יוני 30, 2020 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור השיטה העשרונית
תגובות: 1
צפיות: 71

Re: ביאור השיטה העשרונית

בכוזרי (ד, כד) כתב: "ולהם (חכמי ס' יצירה) סוד חתום למה עמד החשבון על עשרה לא פחות ולא יותר". ואני הק' אין לי עסק בסתרי ספר יצירה וכיו"ב, אך אבקש לדעת אם יש מי שטרח לבאר המנין שאנו מונים עד עשרה, האם יש מי שפיענח סוד החתום באופן מבואר הדק היטב? כמובן, מלבד הדבר הפשוט שיש לנו עשר אצבעו...
על ידי ביליצר
א' יוני 28, 2020 10:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: ערל הזאה ואיזמל- מה הדין כשנמנע שלא מפני מצות חז"ל?
תגובות: 32
צפיות: 2690

Re: ערל הזאה ואיזמל- מה הדין כשנמנע שלא מפני מצות חז"ל?

אולי צריך להגדיר קודם כאשר חז"ל העמידו דבריהם במקום כרת, מה הסיבה שהשומע לדבריהם פטור מכרת אף שנמנע מפסח או מילה, האם זה משום הא דאונס רחמנא פטריה, או גם בלא"ה? יש כח ביד חכמים לעקור נאמר רק לכלל ולא לפרט ? גם בזה דנו רע"א בשופר בשבת ובקבא דקושייתא תמה עליו מתוספות בסוכה ובאבנ"נ...
על ידי ביליצר
א' יוני 28, 2020 9:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: דברי יוסיפון על הפרושים-תחיית המתים או גלגול נשמות?
תגובות: 3
צפיות: 102

Re: דברי יוסיפון על הפרושים-תחיית המתים או גלגול נשמות?

יוסיפון בתארו את הפרושים כותב כך: הם אומרים כי הכל תלוי בגזירה ובאלוקים, ורק מעשה הצדק והפכו נמצא ברובו ביד האדם, אפס כי גם הגזירה מסייעת לו בכל דבר. והם אומרים כי כל הנשמות אינן כלות , אולם רק נשמות הטובים עוברות אל גוף שני, ונשמות הרשעים נידונות ליסורי עולם. האם כוונתו לתחיית המתים או לגלגול? נשמ...
על ידי ביליצר
א' יוני 28, 2020 4:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנא הא מילתא שהאשה משועבדת לבעלה לעונה?
תגובות: 13
צפיות: 1429

Re: מנא הא מילתא שהאשה משועבדת לבעלה לעונה?

וע"ע בקהלות יעקב כתובות ט בגדר נאמן לאוסרה עליו שהאריך בזה .
על ידי ביליצר
ו' יוני 26, 2020 7:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 28
צפיות: 544

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

וכן במקרה דקדושין ע"מ שיתן מאתיים זוז כתב שם רש"י דיש כאן גילוי דעת דרצה לקדשה רק במאתיים זוז ולא בפרוטה ,[מן הסתם אם יאמר בפירוש אחרת חזר הדין כסתם תנאי] בוודאי שאין לדמות תנאי של 'מעשה קידושין' כמו ע"מ שיתן מאתיים זוז, דשם אפשר לבאר כוונתו כמו שיור בעצם הקידושין, משא"כ בתנאי כ...
על ידי ביליצר
ו' יוני 26, 2020 5:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 28
צפיות: 544

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

הקטע המצורף מחי' הגרי"ז עמ"ס תמורה נוגע לענינינו: Screenshot_20200624-170906~2.png הקטע מלא שגיאות והנני להעתיקה כפי מיטב הבנתי, ואם שגיתי ה' הטוב יכפר בעדי. תמורה יז. בתוד"ה אכנס לבית זה. צריך לבאר כוונתם, דאי כשיכנס לבית תהי' בהמה זו תמורה מיד, והיינו דמקדיש אותו מיד אלא תלה בתנאי ...
על ידי ביליצר
ו' יוני 26, 2020 4:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מחלוקת בין האשכנזים לספרדים מי גדול ר"ת או הרמבם?
תגובות: 24
צפיות: 2242

Re: האם יש מחלוקת בין האשכנזים לספרדים מי גדול ר"ת או הרמבם?

שומע ומשמיע כתב:
ביליצר כתב:ג רבי חאצקעלעך יש ,סרנא כתב על הרמב"ם ,לעוינשטיין עסק בדבר ובלשון אחר,אברמסקי אכן כתב על סדר התוספתא.

ברטלר


אכן תלמיד החזו"א ,לא ידעתי שהיה טיפוס של "מען קען שוין מיינען"
על ידי ביליצר
ו' יוני 26, 2020 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מחלוקת בין האשכנזים לספרדים מי גדול ר"ת או הרמבם?
תגובות: 24
צפיות: 2242

Re: האם יש מחלוקת בין האשכנזים לספרדים מי גדול ר"ת או הרמבם?

ג רבי חאצקעלעך יש ,סרנא כתב על הרמב"ם ,לעוינשטיין עסק בדבר ובלשון אחר,אברמסקי אכן כתב על סדר התוספתא.
על ידי ביליצר
ו' יוני 26, 2020 1:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מחלוקת בין האשכנזים לספרדים מי גדול ר"ת או הרמבם?
תגובות: 24
צפיות: 2242

נפלא! היום היארצייט של ר"ת

נפלא! היום היארצייט של ר"ת
על ידי ביליצר
ו' יוני 26, 2020 10:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מחלוקת בין האשכנזים לספרדים מי גדול ר"ת או הרמבם?
תגובות: 24
צפיות: 2242

Re: האם יש מחלוקת בין האשכנזים לספרדים מי גדול ר"ת או הרמבם?

ועל פניו נראה שהרמב"ם היה גאון הגאונים לסדר הדברים וללבנם באופן קל ובהיר, אבל בידיעת השיטות ופלפולם והשליטה בסוגיא, נראה שר"ת היה גדול יותר. וא"כ אם רוצים לדעת מה היה דעת חז"ל, יותר יש לסמוך על דעת ר"ת. מה אגיד לך ,אכן אין לך אחריות על מה שכתבת בבטחון לפני 4 שנים אבל... הרי...
על ידי ביליצר
ד' יוני 24, 2020 2:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 28
צפיות: 544

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

מה הדין המקדש את האשה על תנאי שעליו לקיים, ובשעת קיום התנאי היה שוטה, האשה מקודשת או לא? השאלה כמובן הוא אם עצם קיום התנאי הוא הפעלת הקידושין ואין שוטה מקדש, או כיון שעיקר מעשה הקידושין נעשו בשעת שהיה שפוי בדעתו והתנאי אינה רק דבר חיצוני מהני אפי' אם נעשה כשהיה שוטה (עיקר השאלה הוא באופן שהוא צריך ...
על ידי ביליצר
ד' יוני 24, 2020 8:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 28
צפיות: 544

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

ועכ"ז עדיין נשאר לדון באופן שצריך לעשות מעשה לקיום התנאי, אם עשה את המעשה בעת שהיה שוטה אולי לא תועיל הקידושין משום שכל מעשה שעושה אדם בעת שטות לא נחשב לו, וממילא מיקרי שעדיין לא קיים התנאי. מה הדין בנשבע שלא יאכל ככר זה אם יאכל הככר השני, ואכל את הראשונה (השבועה) מדעתו ואח"כ אכל את השני ...
על ידי ביליצר
ד' יוני 24, 2020 3:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 28
צפיות: 544

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

מה הדין בנשבע שלא יאכל ככר זה אם יאכל הככר השני, ואכל את הראשונה (השבועה) מדעתו ואח"כ אכל את השני (התנאי) באונס או בשטות, יתחייב מלקות על הראשונה? (כמובן למ"ד התראת ספק שמה התראה) הרי בשעה שאכל את הראשון אכן אכל את החלק המכונה חלק האיסור דהיינו החלק שאסר על עצמו אך לא עבר על שום איסור , ו...
על ידי ביליצר
ד' יוני 24, 2020 2:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 28
צפיות: 544

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

אכן מהיכי תיתי יכול להעיר את האדם לנכון דהרי מצינו קטנה מתקדשת מדאורייתא על ידי קדושי אביה וקטן קונה מן התורה על ידי דעת אחרת ולכן יש לומר גם בשוטה דאם עשה מעשה קנין כשהיה פקח הרי הוא קונה מן התורה גם בשעה שנשתטה , ועכ"ז עדיין נשאר לדון באופן שצריך לעשות מעשה לקיום התנאי, אם עשה את המעשה בעת ש...
על ידי ביליצר
ג' יוני 23, 2020 4:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 28
צפיות: 544

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

ואם הקדושין חלין רק לאחר קיום התנאי הרי בודאי שאינם יכולים לחול כי שוטה אינו יכול לקדש ולהחיל קדושין. ולפי דבריכם גם מי שקידש אשה שיחולו הקידושין לאחר שלשים יום, והיה שוטה ביום ל' לא נתקיימו הקידושין? מנא לכם דקידושי שוטה אינם קידושין אם מעשה הקידושין נעשו בשעה שהיה חלים? אכן מהיכי תיתי יכול להעיר ...
על ידי ביליצר
ג' יוני 23, 2020 11:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 28
צפיות: 544

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

מקופיא די פשוט דאם אמר על מנת דכמעכשיו דמי ונתקיים התנאי [אולי יש לדון על מעשה שוטה]הרי הקדושין חלין משעה שלא היה שוטה ותנאי מלתא אחריתי ואינו רק כגורם שהקדושין יחולו אבל לא שהם עצמם מחילים את הקדושין . ואם הקדושין חלין רק לאחר קיום התנאי הרי בודאי שאינם יכולים לחול כי שוטה אינו יכול לקדש ולהחיל קדו...
על ידי ביליצר
ג' יוני 23, 2020 10:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?
תגובות: 55
צפיות: 656

Re: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?

אסוציאטיבית בראיית השאלה הינך נזכר בגנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא,
אך כמובן השאלה היתה אם תפילתו נענית ,וזכורני מהבעש"ט כך ,

מצאתי שנידון כאן viewtopic.php?f=17&t=47613
על ידי ביליצר
א' יוני 21, 2020 11:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זהירות, לא תחנם!
תגובות: 25
צפיות: 4061

Re: האם מותר לשבח את טראמפ?

מאמין שיש מכנים אותו במובנים מסוימים מחסידי אומות העולם והנוהג הוא שמשבחים אותם ,
על ידי ביליצר
א' יוני 21, 2020 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היש טמטום בקטן האוכל איסורי דרבנן
תגובות: 11
צפיות: 1370

Re: היש טמטום בקטן האוכל איסורי דרבנן

ייש"כ הרב חרסון,
על ידי ביליצר
א' יוני 21, 2020 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשם מה הוצרך משה להמציא מיתה חדשה וכי ביקש נקמה שיסבלו?
תגובות: 12
צפיות: 1444

Re: לשם מה הוצרך משה להמציא מיתה חדשה וכי ביקש נקמה שיסבלו?

תמיד הבנתי את העניין שהיה צריך כאן בריאה יש מאין דבע"כ יתפרש כיד השם ממש ,
הרי קורח ועדתו ידעו וראו את הניסים שנעשו על ידי משה כשליח השם ומה ראו לחלוק עליו ולייחס לו תארים לא לו שלקח לעצמו ? ולכן היה צריך כאן בריאה חדשה להוכיח על משה אמת ותורתו אמת .
על ידי ביליצר
א' יוני 21, 2020 12:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היש טמטום בקטן האוכל איסורי דרבנן
תגובות: 11
צפיות: 1370

Re: היש טמטום בקטן האוכל איסורי דרבנן

בחקירה האם הטמטום נובע מעצם המאכל או שמא נובע מהאיסור (שעל הצד הראשון העיר בצדק הרב ביליצר שדעת הנתיבות שאין איסור רבנן על החפצא. ואאל"ט באתוון דאורייתא חולק ע"ז) ואם הטמטום מצד האיסור כאן שמותר אין טמטום. ע' שו"ת רב פעלים ח"ד קונטרס סוד ישרים סי' ו שכתב שהטמטום תלי באיסור וע&qu...
על ידי ביליצר
א' יוני 21, 2020 11:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: היש טמטום בקטן האוכל איסורי דרבנן
תגובות: 11
צפיות: 1370

Re: היש טמטום בקטן האוכל איסורי דרבנן

ומה יהיה עם דברי מרנא הגאון הגדול רבי יעקב מליסא בעל הנתיבות דאין חכמים מחילים איסורי חפצא ?
על ידי ביליצר
א' יוני 21, 2020 11:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין י. - סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי
תגובות: 8
צפיות: 266

Re: סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי

סליחות כתב:"סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי"
המונח הזה קשה לי להבנה. איך ייתכן להפריד בין הדברים?
אם יש ריעותא בסכין באופן 'אוטומטי' יש ריעותא בבהמה, והראיה לכך זה שאי אפשר לאכול ממנה והיא ספק נבילה.


עיין רשי שם -בבדיקה לפני ושהייה אחרי,
על ידי ביליצר
ו' יוני 19, 2020 6:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל
תגובות: 102
צפיות: 12434

Re: וכתב יד קדשם וספריהם מנין ?

שח לי פעם יהודי דבספר החזיונות למהרח"ו כתב דכתב יד של צדיק כקמע לכל דבר , עברתי על הספר ולא מצאתיו , שנת לט בירושלים. בא אלי בבקר יום א' ישמאעלי א' שמש של בית המקדש, והיה שונא היהודים. וינשק ידי ורגלי ויחלה פני שאברכהו ושאכתוב לו ב' או ג' תיבות מכתב ידי מאיזי דבר שארצה , כדי שיתלהו בצוארו כעין...
על ידי ביליצר
ו' יוני 19, 2020 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהם דברי סופרים?
תגובות: 2
צפיות: 89

Re: מהם דברי סופרים?

דברי סופרים הם כל מה שידועים לנו על ידי חכמים ,יש מהם שהם מדאורייתא על ידי דרשה והחמירו בהם כדי לתת תוקף לתורה שבעל פה , יש בהם גם קולא דמוטב שיהיו שוגגין , ואכן בהגדרת מהו "דברי סופרים" כבר נשתברו קולמסים רבים בדברי הרמב"ם , וכאן ברבינו יונה אכן יש משמעות דנקרא דרבנן אך ברור דבספק דר...
על ידי ביליצר
ה' יוני 18, 2020 9:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצות תשביתו במקום מחיקת השם
תגובות: 2
צפיות: 107

Re: מצות תשביתו במקום מחיקת השם

מעשה שהיה אחד מצא עוגה על פסח והיה כתוב על העוגה "תורת ה' (שם הוי"ה במילואו) תמימה משיבת נפש" - איך יכול לשרוף העוגה על פסח במקום מחיקת השם? בהנחה שלא ביטלו הינני מסופק בדעת הרמב"ם כדעת הנודע ביהודה אם כלל יש מצות תשביתו אחר זמן ביטולו וממילא א"י אם כלל יש לדון על עדל"...
על ידי ביליצר
ד' יוני 17, 2020 9:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביומו תתן שכרו - ע"י זכיה
תגובות: 4
צפיות: 128

Re: ביומו תתן שכרו - ע"י זכיה

קיבלתי באישי זכיה לפועל.PDF כדברי ההתעוררות תשובה חשבתי ודבריו ברורים ויפים ,ומה שהעיר המצטט בPDF דמהיכי תיתי לדרוש מעצמו אחרי שכבר דרשו בגמרא אין בו שום הבנה ומקופיא נראה דאף לא טרח לבדוק את דברי הגמרא ,וז"ל הגמרא רבי יוסי ברבי יהודה האי "לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר" מאי עביד ליה ...
על ידי ביליצר
ד' יוני 17, 2020 3:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה שאפשר לעשות קידוש מבעוד יום
תגובות: 12
צפיות: 220

Re: מה שאפשר לעשות קידוש מבעוד יום

מלבב כתב:האם זה בגלל תוספת שבת או בגלל שמפלג המנחה נחשב לילה?


המרדכי במגילה [מובא במג"א רסז] כותב דאפשר לעשות קידוש מבעוד יום דאע"פ דלהלכה נקטינן דתוספות שבת מדרבנן אפ"ה יוצא ידי קידוש כיון דבשעה שמקדש יבוא אח"כ לחיוב דאורייתא.
ועיין שם עוד במג"א וירווח .
על ידי ביליצר
ג' יוני 16, 2020 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: כזית פחות מכדי אכילת פרס, האם חייב בסוכה
תגובות: 9
צפיות: 162

Re: כזית פחות מכדי אכילת פרס, האם חייב בסוכה

מלבב כתב:מי שאוכל כביצה פת בסוכה, אבל אוכל כל כזית בזמן יותר מכדי אכילת פרס, האם יכול לברך לישב בסוכה?


למרות שאינו מתחייב על שיעור כזה לשבת בסוכה כמדומני שאם יושב בסוכה וכך קובע סעודתו [כן זה סעודה!] המנהג לברך .
על ידי ביליצר
ב' יוני 15, 2020 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה שמדליקה נרות ביו"ט בסמוך לנרות שהדליקה אמה ואינה מברכת, מי הוי נר של בטלה?
תגובות: 18
צפיות: 295

Re: אשה שמדליקה נרות ביו"ט בסמוך לנרות שהדליקה אמה ואינה מברכת, מי הוי נר של בטלה?

אשה שמדליקה נרות ביום טוב עצמו בסמוך לנרות שהדליקה אמה ואינה מברכת, מי הוי נר של בטלה? או דיש לחלק ולומר שהדלקת נרותיה הוא בכלל 'כבוד יום טוב' אף דהאידנא אינו מוסיף אורה כלל. בברכת התורה. משנה ברורה תקיד סעיף ה דאעפ שכבר הדליק נרות של ברכה מצוה איכא בריבוי נרות משום שמחת יום טוב , ובימינו שיש חשמל ...
על ידי ביליצר
ב' יוני 08, 2020 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזל עצים ובנה סוכה
תגובות: 5
צפיות: 170

Re: גזל עצים ובנה סוכה

אינני בקיא,אך האם סוכת נחלים או כדומה אינו סוכה שבקל וכמות שהוא באפשרות להרים להזיז ולהחזיר ? לזה הציור הבנתי את שאלת מעכ"ת.
על ידי ביליצר
ב' יוני 08, 2020 4:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזל עצים ובנה סוכה
תגובות: 5
צפיות: 170

Re: גזל עצים ובנה סוכה

יאיר1 כתב:מי שגזל סוכת נחלים, על מנת להשיבה לאחר החג.
האם קיים מצות סוכה? או שהיא סוכה גזולה?


מאי שנא מגזל סוכה העשויה בראש העגלה וספינה דלא יצא? או"ח תרל"ז
על ידי ביליצר
ש' יוני 06, 2020 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "עיון מצוות"
תגובות: 4
צפיות: 886

Re: "עיון מצוות"

בעבור שעליתי? הרי "חבירו" אומר "עליו" בעבור שעלה , אם כבר המקרה הקלאסי "האומר סלע זו וכו, ע"מ שיחיה בני הרי זה צדיק גמור , ככלל אדם שמחויב במצוות הרי אמרו שצריך להיות ע"מ שלא לקבל פרס וכפי דברי הרמב"ם במדע "לעשות את הדבר מפני שהוא אמת" כאברהם אבינו, ...
על ידי ביליצר
ה' יוני 04, 2020 4:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוי גפרור בהדלקת נרות יו''ט. שוגג או מתעסק?
תגובות: 53
צפיות: 987

Re: כיבוי גפרור בהדלקת נרות יו''ט. שוגג או מתעסק?

הרב כדכד ,והשתא דאתינן להכי הרי ברור ופשוט ...

עבור לחיפוש מתקדם