החיפוש הניב 943 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביליצר
ו' יוני 15, 2018 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 314

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

כמדומה שלכל אחד מפריע הדבר מדוע גרמא פטור, וכי כסדום היינו, שיעשה האדם כל אשר ביכולתו להזיק לחבירו בגרמא ויפטר מדין גרמא? אך כנראה שסוד הענין הוא עצם חיוב התורה בדין מזיק, דהוא מלוה הכתובה בתורה כמ"ש תוס' בכמה דוכתי. דאם יסוד החיוב הממוני הוא מסברא שלנו באמת היינו מחייבים גם בגרמא. אך היות ומס...
על ידי ביליצר
ו' יוני 15, 2018 2:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: זעקה!טלפון כשר חדש חובת הדור !
תגובות: 32
צפיות: 915

זעקה!טלפון כשר חדש חובת הדור !

לפני כעשור הצליחו בהצלחה מרובה להשתתפות הציבור החרדי על ידי הסכמה מקיר אל קיר של כל גדולי הדור על החוב הקדוש שלא יהיו פלאפונים לא כשרים = ללא SMS ללא מצלמה = מכשיר עם מראה שונה ובעיקר מספר קו ייחודי , יום אחד צצו להם באופן פתאומי טלפונים מוגנים שכל תנאי הנ"ל כלל לא קיימים ועוד עם הכשר ובדיחה בצ...
על ידי ביליצר
ו' יוני 15, 2018 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 314

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

כמדומה שלכל אחד מפריע הדבר מדוע גרמא פטור, וכי כסדום היינו, שיעשה האדם כל אשר ביכולתו להזיק לחבירו בגרמא ויפטר מדין גרמא? אך כנראה שסוד הענין הוא עצם חיוב התורה בדין מזיק, דהוא מלוה הכתובה בתורה כמ"ש תוס' בכמה דוכתי. דאם יסוד החיוב הממוני הוא מסברא שלנו באמת היינו מחייבים גם בגרמא. אך היות ומס...
על ידי ביליצר
ב' יוני 04, 2018 9:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלמול כדיבור דמי או לאו
תגובות: 5
צפיות: 176

Re: מלמול כדיבור דמי או לאו

שאלה פשוטה ומצויה. אדם שמוציא קול וחותך את המילות במוצאות הפה זהו ודאי דיבור, ה"ה כאשר אינו מוציא קול ממש אלא נופח רוח, וע"י השפתיים נשמעים דבריו, גם זה דיבור הוא. אבל מה הדין כאשר אינו מוציא הגה וגם לא רוח, אלא רק ממלמל בשפתיו את המילים, ואפילו אם יצמידו לפיו רמקול, לא ישמעו כלום. זה ג&q...
על ידי ביליצר
ב' יוני 04, 2018 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קשירת ציצית - מצוה ?
תגובות: 7
צפיות: 155

Re: קשירת ציצית - מצוה ?

רמב"ם "והמצוה הי"ד: היא שצונו לעשות ציצית והוא אמרו יתעלה (ס"פ שלח) ועשו להם ציצית...". "הלכות ציצית: מצוות עשה אחת והיא, לעשות ציצית על כנפי הכסות". בפשטות הרמב"ם מיירי בעושה ציצית על כנפי כסותו הלבוש בה, שבשעה זו מקיים מצות ציצית, אך כיון שמדרבנן אסור ללבוש...
על ידי ביליצר
ב' יוני 04, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קשירת ציצית - מצוה ?
תגובות: 7
צפיות: 155

Re: קשירת ציצית - מצוה ?

רמב"ם "והמצוה הי"ד: היא שצונו לעשות ציצית והוא אמרו יתעלה (ס"פ שלח) ועשו להם ציצית...". "הלכות ציצית: מצוות עשה אחת והיא, לעשות ציצית על כנפי הכסות". זכורני לעניין עשיית הסוכה כותב רש"י במכות דעשייתה מצוה היא , ולעניין הלכה כתבו דאין מברכים על עשייתה דאין זו ג...
על ידי ביליצר
ד' מאי 30, 2018 8:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשיית חלויות ותנאים מעתה ועד עולם
תגובות: 36
צפיות: 1868

Re: עשיית חלויות ותנאים מעתה ועד עולם

אוצר החכמה כתב:לא הבנתי מה הקשר לברירה הרי לא רוצה שיתברר למפרע.


כך יוצא מדברי הפני משה ,ועיין באריכות בציץ אליעזר תנאי וברירה בקר"ש חלק ז סימן ד
על ידי ביליצר
ד' מאי 30, 2018 12:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הערוך לנר
תגובות: 32
צפיות: 3755

Re: הערוך לנר

מישהו יודע לספר דבר אודות בנו הרב בן ציון עטלינגר מלבד היותו לתן הרב שמריהו צוקרמן ומהדיר ספרי אביו?
על ידי ביליצר
ג' מאי 29, 2018 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשיית חלויות ותנאים מעתה ועד עולם
תגובות: 36
צפיות: 1868

Re: עשיית חלויות ותנאים מעתה ועד עולם

קורה שאדם לובש בגד החייב בציצית, אבל לא מוטל בו ציצית כדין. לו רק היה מודע לזה, היה מפקיר את הבגד ובכך פוטר את עצמו מהחיוב. או שאדם אוכל פירות שאינם מעושרים, אם היה יודע ע"ז, בקלות היה נותן עיניו בנשאר להפרישו תרו"מ על הכל. או מי שאיחר לקום ואינו יודע האם יספיק לקרוא קרי"ש בזמנה עם ב...
על ידי ביליצר
ג' מאי 29, 2018 1:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור הריגת טריפה
תגובות: 6
צפיות: 336

Re: איסור הריגת טריפה

האם זה יהרג ואל יעבור? כוונתי לשאול, הרי בודאי יש איסור להורגו, ומסתמא אזהרתו מ'לא תרצח', ומאידך הרי ישראל ההורגו אינו נהרג עליו, ואין האיסור חמור כ"כ כהורג שלם. (וע"ע חולין יא: תוד"ה וכי, ותמצא נחת). א"כ אשאל, האם כאשר אונסים אדם להרוג אחר שהוא טריפה, מותר לו לעבור ולא ליהרג? ע...
על ידי ביליצר
ב' מאי 28, 2018 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור הריגת טריפה
תגובות: 6
צפיות: 336

Re: איסור הריגת טריפה

הסברא אומרת שאין יהרג וא"י,אין סברת מאי חזית.
על ידי ביליצר
ב' מאי 28, 2018 4:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה
תגובות: 10
צפיות: 436

Re: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה

יישר כח ויפה סיכמתם במחילה מכבודו ,[קורה לי לא מעט] בחפזי חשבתי על מה שנשאל למה כלל להפריש בזמה"ז אם כל התכלית הוא להביאו לכהן הרי אינו מקיים את המצוה , למעשה שאלתם על הברכה ,וכתלמיד הדן לפני רבותיו אוכל לנסות להאריך אבל כמדומני שאם כבודו מבין דחייב ומצוה להפריש למה לא יבין שגם אפשר לברך ,[על ז...
על ידי ביליצר
ו' מאי 25, 2018 2:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה
תגובות: 10
צפיות: 436

Re: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה

מה פירוש הדברים, "ושלא יעלה בלבנו" שנרים אותה להוציא העיסה מאיסור ונעזבנה או נשליך אותה באש צוה אותנו יתברך בנתינתינו לכהן שנאמר וכו, לגבי שאלות הרמב"ן עיין שם בנוש"כ . ולגבי שאלתך על חלה טמאה ובזמה"ז התשובה היא כי בעצם כל ראשית הצטוינו להרימו ולהפרישו להשם יתברך, ומקיימים ז...
על ידי ביליצר
ד' מאי 23, 2018 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה
תגובות: 10
צפיות: 436

Re: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה

אולי יש למאן דהו כונה אחרת בדברי הרמבן אלו שציטטתי?
הרמבן אפשר למצוא בקל בשרש שנים עשר לספר המצוות להרמב"ם ,ד"ה וכן הדין,
על ידי ביליצר
ד' מאי 23, 2018 4:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה
תגובות: 10
צפיות: 436

Re: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה

בתמצית הענין: הרעק"א על המשניות בתחילת תרומות כותב שאפשר להפריש תרומה במחשבה ולא בעי דיבור בדווקא, ומקורו מתוס' בבכורות נח: ועוד. הרעק"א בשו"ת (פסקים - חלק א' סימן ל') הביא קושיית הגאון ר' ישעיה פיק זצ"ל על הבית יוסף שאומר שלא מברכים על ביטול חמץ כי נעשה ב"מחשבה", מהא ...
על ידי ביליצר
ד' מאי 23, 2018 3:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: אהלות פ"ג מ"א מגע ואהל אם שם אחד הם אם לאו
תגובות: 9
צפיות: 181

Re: אהלות פ"ג מ"א מגע ואהל אם שם אחד הם אם לאו

הכי תנן באהלות פ"ג מ"א: 'כל המטמאין באהל שנחלקו והכניסן לתוך הבית, ר' דוסא בן הרכינס מטהר וחכמים מטמאים. כיצד הנוגע בכשני חציי זיתים מן הנבילה או נושאן כו', ר' דוסא בן הרכינס מטהר וחכמים מטמאין. אבל הנוגע בכחצי זית ודבר אחר מאהיל עליו ועל כחצי זית כו' טהור, אמר ר' מאיר אף בזה רבי דוסא בן ...
על ידי ביליצר
ב' מאי 21, 2018 7:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משה רבינו ע"ה - "לא נראה בו שום רגש והתפעלות, רק מוח שהוא קר"...
תגובות: 15
צפיות: 426

Re: משה רבינו ע"ה - "לא נראה בו שום רגש והתפעלות, רק מוח שהוא קר"...

ומאידך, נשמת משה =רבי עקיבא אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת ,
על ידי ביליצר
ד' מאי 16, 2018 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הקב"ה מתאוה" ביאור
תגובות: 2
צפיות: 182

Re: "הקב"ה מתאוה" ביאור

ידוע בחב"ד מהאלטער רבי על התאוה הקבה להיות לו דירה בתחתונים ,אויף א תאוה פרעגט מען נישט קיין קושיות. חבדפדיה תאווה תאווה הינה רצון חזק העולה בלב האדם. התאוות הרעות עולות מהחלל השמאלי שבלב - מקום משכנה של הנפש הבהמית[1]. בחינת התאוה שייכת לדרגת הנפש מספירת המלכות, והיא תשוקה חזקה ששורשה משורש המ...
על ידי ביליצר
ו' מאי 11, 2018 5:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2930

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

ראיתי את דברי הגר"מ שטרנבוך שליט"א השואל למה דוקא מצות שמיטה נבחרה כגילוי לכל התורה כולה דכללותיה ופרטותיה מסיני ,
ח"ל דהרי על ההר בסיני צמחו פרחים באופן ניסי וסמך הקב"ה את הפסוק סמוך ונראה לראיה לוכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית וצויתי את ברכתי,
[אגב ,אותיות ,ניסי,נסי ,נס -סיני }
על ידי ביליצר
ד' מאי 02, 2018 7:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטחת דברים כלפי מעלה
תגובות: 11
צפיות: 372

Re: הטחת דברים כלפי מעלה

לי הקטן נראה בכונת הדברים כך,מרדכי ידע ?מה ידע ? גבר מלכא עילאה ממלכא תתאה
פירוש,ידע דהוכרח מלכו של עולם לקבל את דין מלך תחתון מחמת עוונות ישראל ,
על ידי ביליצר
א' אפריל 29, 2018 2:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם השתנה דין "רוב יושביה עליה" בארץ ישראל?
תגובות: 16
צפיות: 500

Re: האם השתנה דין "רוב יושביה עליה" בארץ ישראל?

מנין לך שבארה"ב הם מונים לפי אב או אם יהודי ,מנין יודעים זאת ?,הייתי חושב שהמספר הוא לפי מספר הרשומים בקהילה יהודית כלשהו ,ולפי"ז אחרי ההתבוללות יש פי כמה וכמה יהודים מהמספר הנוכחי,
על ידי ביליצר
ה' אפריל 26, 2018 6:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל קבוע כמחצה על מחצה, האם אין בזה שיעור גם אם זה א' למיליון
תגובות: 2
צפיות: 123

Re: כל קבוע כמחצה על מחצה, האם אין בזה שיעור גם אם זה א' למיליון

מלבב כתב:בדין כל קבוע כמחצה על מחצה, האם זה גם במיעוטא דמיעוטא?


הרי בצא וקדש לי אשה אסור בכל הנשים שבעולם ,ואף אם קנס הוא עיין שם בתוספות נזיר יב דשואל דהוי קבוע,
על ידי ביליצר
ה' אפריל 26, 2018 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?
תגובות: 22
צפיות: 1131

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

בהרבה בנקים חלק מהמניות בבעלות נכרי, ואי נימא דכל מניה נחשבת לבעלות [כיון שלכל בעלי מניה יש זכות הצבעה, אף שאין לו השפעה בלא התאגדות עם הרבה בעלי מניות] ונימא דכל שיש שותפות לנכרי בבית אין חיוב מה"ת לקבוע מזוזה, א"כ חיוב מה"ת חל רק בגמר תשלום המשכנתא, [דע"י "היתר עסקא"...
על ידי ביליצר
ה' אפריל 26, 2018 4:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!
תגובות: 17
צפיות: 581

Re: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!

דרומי כתב:ביחסי החברים כאן בפורום נדרשת האזהרה:

ברור לו מילה יפה...


רמבם ה דעות פ"ו ה"ג
ומצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח). לפיכך צריך שיספר בשבחו
על ידי ביליצר
ד' אפריל 25, 2018 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחצה כרוב - קושיא על תוספות
תגובות: 6
צפיות: 224

Re: מחצה כרוב - קושיא על תוספות

בענין שחט חצי סימן בעוף, אשכחן פלוגתא בחולין כ"ח ב' בין רב לר' כהנא, והכי אמרינן התם: 'רב אמר: מחצה על מחצה כרוב. רב כהנא אמר: מחצה על מחצה אינו כרוב. רב אמר מחצה על מחצה כרוב, הכי אמר ליה רחמנא למשה: לא תשייר רובא; רב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו כרוב, הכי אמר ליה רחמנא למשה: שחוט רובא'. ופירשו...
על ידי ביליצר
ג' אפריל 24, 2018 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה לבטלה בשומע כעונה
תגובות: 4
צפיות: 114

Re: ברכה לבטלה בשומע כעונה

אליעזר בלוי כתב:אשמח למראי מקומות בזה
וכן זכורני. שיש מרעק"א ע"ז
אודה למי שישיב לי אבדתי


כמדומני שכונת כבודו לרע"א על כתיבה כדיבור
והנה עוד רע"א כמסתעף
לשאלת כבודו,
viewtopic.php?t=37898
על ידי ביליצר
ו' אפריל 20, 2018 1:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חסרון האדם, מעלתו??
תגובות: 13
צפיות: 371

Re: חסרון האדם, מעלתו??

לכאורה החסד והנתינה של הקב"ה ברמה יותר נמוכה מחסד ונתינה של בני אדם, משום שהקב"ה אינו נחסר כלום בנתינתו ולמה לא יתן? אך אדם שנותן, הרי הוא מחסר מעצמו ע"י כך, ואם בכל זאת כן נותן הרי פשוט שגדולתו גדולה??? האם זה נכון? יש מי שהעיר זה? אדרבה הקב"ה עושה ללא תמורה ,אין [כמעט]אדם עלי ...
על ידי ביליצר
ו' אפריל 20, 2018 11:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגבול הדק שבין שגגה לאונס
תגובות: 14
צפיות: 396

Re: הגבול הדק שבין שגגה לאונס

איבעיא לי: נדה שכיחשה בבעלה ואמרה לה טבלתי, שוגג הוא וחייב חטאת או דלמא אנוס הוא ופטור מן הקרבן? ברמ"א סימן קפ"ה ד כתב דשלא בשעת וסתה וראתה אונס הוא ואין צריכים כפרה , ולכאורה מאי שנא ?הרי נאמנת לומר טהורה אני כמו עדים ממש[עד אחד נאמן ובידה לטבול] ואנוס הוא, בנידון דהרמ"א לא היתה להם...
על ידי ביליצר
ו' אפריל 20, 2018 11:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגבול הדק שבין שגגה לאונס
תגובות: 14
צפיות: 396

Re: הגבול הדק שבין שגגה לאונס

ביקורת תהיה כתב:איבעיא לי: נדה שכיחשה בבעלה ואמרה לה טבלתי, שוגג הוא וחייב חטאת או דלמא אנוס הוא ופטור מן הקרבן?


ברמ"א סימן קפ"ה ד כתב דשלא בשעת וסתה וראתה אונס הוא ואין צריכים כפרה ,
ולכאורה מאי שנא ?הרי נאמנת לומר טהורה אני כמו עדים ממש[עד אחד נאמן ובידה לטבול] ואנוס הוא,
על ידי ביליצר
ה' אפריל 19, 2018 8:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם תולים שהמקרה קרה ברוב
תגובות: 31
צפיות: 468

Re: אם תולים שהמקרה קרה ברוב

הרב מלבב כתב ,,בכל המקרים תולים ברוב, לא רק מקרה פרישה.

היכן ראית בדבריי דרק במקרי פרישה?
על ידי ביליצר
ה' אפריל 19, 2018 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם תולים שהמקרה קרה ברוב
תגובות: 31
צפיות: 468

Re: אם תולים שהמקרה קרה ברוב

למה שיהיה קשר ביניהם ? אלו דיני תליה משובך זה או משובך זה לפי המרחקים ,וכן דין חוץ ל50 אמה הוי של המוצא וכו, רק כששניהם שווים הולכים אחרי קרוב, אם באחד השובכים יש יותר יונים, תולים שזה בא משם, כלומר תולים שמקרה היציאה מהשובך קרה ברוב, אז גם בנידון דידן נאמר שמקרה נפילת הפלומבה קרה ברוב. שוב, כי יש ...
על ידי ביליצר
ה' אפריל 19, 2018 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש
תגובות: 16
צפיות: 1076

Re: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש

הרב רוטנברג הרי הוציא סדרת ספרים בשם תולדות עם עולם,
על ידי ביליצר
ה' אפריל 19, 2018 3:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם תולים שהמקרה קרה ברוב
תגובות: 31
צפיות: 468

Re: אם תולים שהמקרה קרה ברוב

למה שיהיה קשר ביניהם ? אלו דיני תליה משובך זה או משובך זה לפי המרחקים ,וכן דין חוץ ל50 אמה הוי של המוצא וכו,[/quote] רק כששניהם שווים הולכים אחרי קרוב, אם באחד השובכים יש יותר יונים, תולים שזה בא משם, כלומר תולים שמקרה היציאה מהשובך קרה ברוב, אז גם בנידון דידן נאמר שמקרה נפילת הפלומבה קרה ברוב.[/quo...
על ידי ביליצר
ה' אפריל 19, 2018 1:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם תולים שהמקרה קרה ברוב
תגובות: 31
צפיות: 468

Re: אם תולים שהמקרה קרה ברוב

אם יש שקית מלאה חתיכות בשר, על כל חתיכה יש פלומבה שכתוב עליה אם היא כשרה או טריפה, והרוב כשר, אם מאחד החתיכות נפל הפלומה ויש ספק אם זה כשר או טריפה, האם אפשר לתלות ברוב ולהגיד שנפילת הפלומבה קרא ברוב? אין לך כאן רוב לתלות שממנו הוא בא ,כל אחד הרי נפרד לעצמו , ומה זה שונה מניפול שנמצא בין שני שובכות...
על ידי ביליצר
ה' אפריל 19, 2018 12:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם תולים שהמקרה קרה ברוב
תגובות: 31
צפיות: 468

Re: אם תולים שהמקרה קרה ברוב

מלבב כתב:אם יש שקית מלאה חתיכות בשר, על כל חתיכה יש פלומבה שכתוב עליה אם היא כשרה או טריפה, והרוב כשר, אם מאחד החתיכות נפל הפלומה ויש ספק אם זה כשר או טריפה, האם אפשר לתלות ברוב ולהגיד שנפילת הפלומבה קרא ברוב?


אין לך כאן רוב לתלות שממנו הוא בא ,כל אחד הרי נפרד לעצמו ,
על ידי ביליצר
ה' אפריל 12, 2018 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 26
צפיות: 536

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

עושה חדשות כתב:סב"ל, האם יש שיעצו לברך עכ"פ בהרהור כדי להרויח את שיטת הרמב"ם?


במחילה ,איני יודע כמה מודעים כלל לרמבם הזה
על ידי ביליצר
ה' אפריל 12, 2018 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה א"א מזמור לתודה ביו"ט
תגובות: 5
צפיות: 220

Re: למה א"א מזמור לתודה ביו"ט

אומרים מזמור שיר ליום השבת ויום טוב הוא גם שבתון טוב להודות לה ,
יש מנהגים שמתחילים בטוב להודות כדי לדלג את השבת,
על ידי ביליצר
ה' אפריל 12, 2018 7:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהמושג של כל שכן
תגובות: 10
צפיות: 222

Re: שאלה בהמושג של כל שכן

כשיש שני דברים שיש להם דין אחד. להראשון יש מקור מפורש בתורה לאותו דין והשני נלמד בהיקש מהראשון. האם שייך לומר שהדין אצל השני הנלמד בהיקש מהראשון הוא כך וכ״ש שהדין כך אצל הראשון שמפורש כן בתורה... עיין תוספות יבמות ז ע"ב ד"ה ואמר דהתירו ביאה במקצת ואף התירו למצורע להכניס בוהן ידו לעזרה כדי...
על ידי ביליצר
ב' אפריל 09, 2018 8:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"
תגובות: 97
צפיות: 4713

Re: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"

כבר האריכו בזה ולא זה הנושא כאן. אני לא מבין. א. הנושא המדובר כאן הוא האם יש עניין להיות בחו"ל בשביל לנהוג שני ימים יו"ט שני. על זה הבאת ראיה מכל הגאונים שגרו בחו"ל. ועל זה כתבתי שאין לזה קשר. כל אחד שבחר לגור בחו"ל היו לו את השיקולים שלו אבל לא ידוע לנו על כל הגאונים שגרו בחו&q...

עבור לחיפוש מתקדם