מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1619 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביליצר
ד' אוקטובר 21, 2020 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדקדק בדברי תורה <עיגול מספרים בתורה>
תגובות: 12
צפיות: 215

Re: עיגול מספרים בתורה

ואפילו לשון הבאי
על ידי ביליצר
ד' אוקטובר 21, 2020 7:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המצניע לשאר מלאכות
תגובות: 5
צפיות: 64

Re: המצניע לשאר מלאכות

המצניע לזרע ולדוגמא ולרפואה, והוציאו בשבת, חייב בכל שהוא... האם מצאנו דכוותיה בשאר מלאכות חוץ מהוצאה, שיהיה ה'שיעור' משתנה מאדם לאדם. והיינו דאם חשוב לו גם שיעור קטן יותר אז מחוייב על בישולו וכד' אע"ג דאין בזה כשיעור לכו"ע. סברת המצניע משום דאחשביה וכך מצאנו בסחיטת תרדין דבני מנשיא בשבת ק...
על ידי ביליצר
א' אוקטובר 18, 2020 11:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: גוי לגבי קיום התורה בארץ ישראל
תגובות: 25
צפיות: 2262

Re: גוי לגבי קיום התורה בארץ ישראל

לא הבנתי מה מציק לך בתירוץ שלי: הגוי חייב במצוות (לפי ההבנה הפשוטה בדברי הגר"א), אבל תבואתו פטורה ממעשרות. האם כך עניתם לכתחילה רק מחמת הפסוק דדגנך ? עניתי קצת אחרת דאולי כונת הגר"א דהתורה חייבה את הגוי "לנהוג" כישראל בכל המצוות אך לא שתבואתו באיסור טבל ולתרומתו שמחוייב להפריש א...
על ידי ביליצר
א' אוקטובר 18, 2020 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: גוי לגבי קיום התורה בארץ ישראל
תגובות: 25
צפיות: 2262

Re: גוי לגבי קיום התורה בארץ ישראל

ושאלני יניק דאם גוי מחוייב במצוות בא"י איך נחלקו אם יש קנין לעכו"ם להפקיע מידי מעשרות הרי מחוייב הוא בכל המצוות כישראל. גם אם אסור לו לאכול טבל - תבואתו פטורה ממעשרות, ואם הפריש תרומה - איננה תרומה ממש. נא תסביר ,לדעת הגר"א תבואותו פטורה מן המעשר? לא למדתי את הגר"א. אבל דבר פשוט...
על ידי ביליצר
ש' אוקטובר 17, 2020 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גוי לגבי קיום התורה בארץ ישראל
תגובות: 25
צפיות: 2262

Re: גוי לגבי קיום התורה בארץ ישראל

עזריאל ברגר כתב:
ביליצר כתב:ושאלני יניק דאם גוי מחוייב במצוות בא"י איך נחלקו אם יש קנין לעכו"ם להפקיע מידי מעשרות הרי מחוייב הוא בכל המצוות כישראל.

גם אם אסור לו לאכול טבל - תבואתו פטורה ממעשרות, ואם הפריש תרומה - איננה תרומה ממש.נא תסביר ,לדעת הגר"א תבואותו פטורה מן המעשר?
על ידי ביליצר
ש' אוקטובר 17, 2020 7:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גוי לגבי קיום התורה בארץ ישראל
תגובות: 25
צפיות: 2262

Re: גוי לגבי קיום התורה בארץ ישראל

ושאלני יניק דאם גוי מחוייב במצוות בא"י איך נחלקו אם יש קנין לעכו"ם להפקיע מידי מעשרות הרי מחוייב הוא בכל המצוות כישראל.
על ידי ביליצר
ו' אוקטובר 16, 2020 2:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנשבע על אחרים מה יעשו
תגובות: 4
צפיות: 93

Re: הנשבע על אחרים מה יעשו

קצ"ב דהא ע"כ לא אמרו חטא כדי שיזכה חבריך, אך מצאנו לו מקום במצוה רבה אף בפשע החוטא,[ ובשבת יש מ"ד דמציל בחטא קל כדי שיזכה חבירו במקום איסור סקילה] וא"כ כש"כ במקום שאין למזכה חטא כלל והרי בכ"ז מדובר עדיין באדם שמי שיצילו נקרא משובח .
על ידי ביליצר
ד' אוקטובר 14, 2020 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גוי לגבי קיום התורה בארץ ישראל
תגובות: 25
צפיות: 2262

Re: גוי לגבי קיום התורה בארץ ישראל

וצ"ע מעבד כנעני דמחוייב כאשה ולדברי הגר"א "נפטר" מן המצוות ומחוייב "רק" כאשה
[אלא א"כ נדחוק דזה דאורייתא וזה חיוב לנהוג מדברי נביאים ]
על ידי ביליצר
ב' אוקטובר 12, 2020 6:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעיין בספרים הנמכרים בביהכנ"ס כשאין בדעתו לקנותם
תגובות: 8
צפיות: 161

Re: לעיין בספרים הנמכרים בביהכנ"ס כשאין בדעתו לקנותם

עזריאל ברגר כתב:
ביליצר כתב:ניתנה להם מלוא הזכות לקבוע את הקריטריונים כבעה"ב
וליתר דיוק: כבעה"ב או כשלוחו של בעה"ב שידו כידו לכל דבר.אף אם בעה"ב מסכים והמוכר אינו מסכים זוהי זכותו המלאה .
על ידי ביליצר
ב' אוקטובר 12, 2020 3:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעיין בספרים הנמכרים בביהכנ"ס כשאין בדעתו לקנותם
תגובות: 8
צפיות: 161

Re: לעיין בספרים הנמכרים בביהכנ"ס כשאין בדעתו לקנותם

יתכן מאד שהדבר אינו תלוי במוכר (י. בלוי) אלא בבעלי הספר. בודאי שלכה"פ חלק (אם לא הכל) מההפסדים והנזקים שיש לספרים בבתי הכנסיות, הרי הם על כתפי המו"ל. אלא שיתכן לומר, שכל המפיץ ומוכר את ספרו ע"י י. בלוי, הר"ז כידוע בודאי שישתמשו ויקראו אנשים רבים בספרו אע"פ שאין בדעתם לקנות,...
על ידי ביליצר
ה' אוקטובר 08, 2020 9:46 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 16242

מאי שנא פ"נ דסוכות מפסח!

למה בפסח כשמתי וחולי ישראל היו מתי מעט יצאו מרנן ורבנן בהוראה לכל יחיד אלמן אלמנה ערירי שישאל לעצמו מה נשתנה מדין פקוח נפש , ובשמיני עצרת כשהמצב ל"ע, ההקפות מותרות [כמובן עם ההגבלות הקדושות שאין ספק שיקוימו כהלכתם ובמלואם]. התפרסם עכשיו קלטת מהגרא"מ קירשנבוים שליט"א מר"י נחלת הלו...
על ידי ביליצר
ד' אוקטובר 07, 2020 3:26 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 886
צפיות: 181634

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

הגאון רבי חיים זצ"ל ענוותן ושפל ברך שייף עייל שייף ונפיק וגריס באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה כפשוטו .הדור כולו חייב לו עד היום הזה את ההבנה בעירובין שהוציא בצעירותו , ממנו ראו למדו הבינו והעתיקו וזאת מלבד הבהירות שנתן להרבה לומדים בשאר מסכתות !
על ידי ביליצר
ו' אוקטובר 02, 2020 11:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חציו לה' וחציו לכם
תגובות: 15
צפיות: 539

Re: חציו לה' וחציו לכם

בית צדיקים כתב:האמרי חיים מויזניץ זיע"א פעם אחרי התפלה אמר עד עכשיו קיימנו חציו לכם עכשיו אנו נוטלים ידים לסעודה לקיים חציו לה'...


חזק מאוד כדרכו,באופן רעיוני כבר קדמו השאגת אריה באמרו דמקיימים מצות ושמחת בחגיך בלימוד התורה
דפקודי ה"י משמחי לב ,
על ידי ביליצר
ה' אוקטובר 01, 2020 7:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בסימן טוב, בן בא לנו, בימיו יבוא הגואל
תגובות: 34
צפיות: 966

Re: בסימן טוב, בן בא לנו, בימיו יבוא הגואל

מזל"ט תזכה לגדלו לתוחומעש"ט מתוך שלוה והרחבת הדעת !
על ידי ביליצר
ד' ספטמבר 30, 2020 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 871
צפיות: 128640

Re: קידוש לבנה מתחת ענפי האילן

דרומי כתב:בקידוש לבנה יש קפידא לצאת החוצה ולא להיות בתוך הבית.

האם יש ענין כלשהו להיות מתחת כיפת השמים ממש, ללא חציצה של ענפי אילן?


בחמתה מרובה מצילתה ?
על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 29, 2020 4:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה בלי ברכה - עבירה?
תגובות: 28
צפיות: 554

Re: מצוה בלי ברכה - עבירה?

נשאלתי באשה שפספסה את ברכות התקיעות אם צריכה לחזר אחרי מנין חדש כדי לשמוע את הברכות מאחר דקיבלו עלייהו חובה ,כבר הובא במהרי"ל ,ובבוטשטאטשא אוסר עליהן לטעום קודם התקיעות מטעם זה, ,אך בפשטות אין כאן בית מיחוש .
על ידי ביליצר
ד' ספטמבר 23, 2020 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 2239

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

ראיתי מביאים עוד דיון בין רע"א לאחיו רבי בונם הדומה מעט לנושא האשכול,
האם מותר לחתום ביום חול על שטר מכירה שיחול בשב"ק
ראיה לדבר מביאים מתרומות ומעשרות דיכול לומר הר"ז תרומת מעשר לכשתחשך דבריו קיימין ,
ועיין באבנ"נ שו"ת או"ח סימן נ"א דדוחה ראיה זו.
על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 15, 2020 1:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?
תגובות: 53
צפיות: 1171

Re: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?

לעבור על הקל מפני החמור מצאנו עוד ,דע"כ לא אמרו חטא כדי שיזכה חבריך, אך הוא עצמו אם שכח והדביק פת בתנור בשבת מותר לו לעשות את הקל ולרדות את הפת קודם שתאפה בשבת וכ"ש אם הדביק במזיד. בית יוסף
[יש אומרים שכל שאינו בפשיעה גם לחבירו אומרים חטא]
על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 15, 2020 1:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה בדברי רבינו יונתן אייבשיץ בפרשה החולפת
תגובות: 8
צפיות: 862

Re: תמיהה בדברי רבינו יונתן אייבשיץ בפרשה החולפת

ברוך שכיונתי לחצאין !! ב"ה לפני שנים דרשתי כזה על ג' בניו של יהודה! ער זה הוא מקדש ראשון שעשו הרע בעיני השם , אונן ,זהו מקדש שני שכולנו אוננים ע"י כי המת מוטל לפנינו = החורבן לפנינו במציאות וכאילו נחרב בימינו ברעיון. שילה ,זוהי הציפיה של תמר = עם ישראל שיש להם לב אחד לאבינו שבשמים ומצפים ע...
על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 15, 2020 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמחה יתירה דסוכות
תגובות: 28
צפיות: 636

Re: שמחה יתירה דסוכות

שמחה יתרה היתה כפי שכתב הרמב"ם משום דבסוכות כתיב ושמחתם לפני השם אלוקיכם .

הטעם הוא משום דהוא חג האסיף ומודים להקב"ה על כל הטוב וזה גם טעם ד מינים עיין מו"נ בהרחבה,
וכן מבקשים על העתיד דבחג נידונין על המים !
על ידי ביליצר
א' ספטמבר 13, 2020 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אתרוג מהודר או צדקה?
תגובות: 17
צפיות: 1365

Re: אתרוג מהודר או צדקה?

באפשר לקיים שניהם שאני.
על ידי ביליצר
א' ספטמבר 13, 2020 8:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אתרוג מהודר או צדקה?
תגובות: 17
צפיות: 1365

Re: אתרוג מהודר או צדקה?

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=207712#p207712 בעניותי אינני מבין את כל הדיון כאן: חזל אמרו שצריך להדר, והידור עד שליש. ומשום מה...לא העלו בדעתם את הרעיון שעדיף לתת את הכסף לעניים...במקום הידור באתרוג.... וכי בזמנם לא היו עניים? אלא, שמצות צדקה לחוד ומצות הידור לחוד, ואם מה שעומד בפניך כעת ז...
על ידי ביליצר
ג' ספטמבר 08, 2020 6:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: מחברים שהבטיחו שיעמדו לזכות הלומד בספריהם
תגובות: 21
צפיות: 1073

Re: מחברים שהבטיחו שיעמדו לזכות הלומד בספריהם

ספר נחלת צבי - בהקדמה לקן מפורשת כותב אבי המחבר הגאון הצדיק רבי אליהו מגריידיץ זצ"ל, "אם בעת שיצטרך אדם לישועה מה'... ילמד משנה עם הרב ותוי"ט ופירוש בני ז"ל ויעמיד עצמו אח"ז ויתפלל באיזה לשון ששגור בפיו... ויפרט מבוקשו שיהיה נענה...
על ידי ביליצר
ב' ספטמבר 07, 2020 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: מותר להתפלל על מחלל שבת במזיד שיחזור בתשובה?
תגובות: 21
צפיות: 530

Re: מותר להתפלל על מחלל שבת במזיד שיחזור בתשובה?

י"נ לשאול ,יתמו חטאים ולא חוטאים עד היכן!
על ידי ביליצר
ב' ספטמבר 07, 2020 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמא של רבי יוחנן נפטרה סמוך ללידתו - האם ניתן לנחש למה?
תגובות: 17
צפיות: 695

Re: אמא של רבי יוחנן נפטרה סמוך ללידתו - האם ניתן לנחש למה?

חשבתי שתשאל אם יש קשר לגמרא במגילה על אסתר ובמות אביה ואמה למה לי אמר רב אחא עיברתה מת אביה ילדתה מתה אמה ,
על ידי ביליצר
ש' ספטמבר 05, 2020 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדעת את כל התמונה
תגובות: 1
צפיות: 143

Re: לדעת את כל התמונה

אי אמרינן אי הוה ידע לחצאים, הגרש"א

https://www.kolhalashon.com/new/Media/P ... Video=True
על ידי ביליצר
ה' ספטמבר 03, 2020 12:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כונת גדר המצוה
תגובות: 55
צפיות: 5086

Re: כונת גדר המצוה

דמשק כתב:
ביליצר כתב:דהא דרק שני ברכות ראשונות בשמו"ע הכונה מעכבת
??


מתחיל ברוך אתה וחותם ברוך אתה מגן אברהם :-)
על ידי ביליצר
ה' ספטמבר 03, 2020 2:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: כונת גדר המצוה
תגובות: 55
צפיות: 5086

Re: כונת גדר המצוה

בנו"ט להזכיר את חידושו של רבי חיים דהא דרק שני ברכות ראשונות בשמו"ע הכונה מעכבת אינו כולל כונה בכל הברכות דעומד לפני השכינה , על דרכו של הגר"ח בישוב פסקי הרמב"ם, כתב החזון איש על גליון ספר חידושי רבנו חיים הלוי כי דברי הגר"ח הם בגדר "אי אפשר". שכן לא ימלט האדם להרה...
על ידי ביליצר
א' אוגוסט 30, 2020 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ממון רב בעד הצלת חבירו
תגובות: 16
צפיות: 309

Re: ממון רב בעד הצלת חבירו

לכאורה החילוק פשוט, שמצות הצלת נפשות בגופו אין לה שיעור, אבל בממונו יש שיעור חומש (עיין פיה"מ למשנת אלו דברים) וכאן הוי הצלת נפשות בגופו. דין חומש מנכסיו מצינו להדיא לענין צדקה (כשהעני הרעב לפניו) ופדיון שבויים, אבל צריך לעיין אם כן הוא גם במקום פקו"נ מיידי כשאין דרך הצלה אחרת. ח"ח א...
על ידי ביליצר
א' אוגוסט 30, 2020 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ממון רב בעד הצלת חבירו
תגובות: 16
צפיות: 309

Re: ממון רב בעד הצלת חבירו

מסתמא נכב"ב, אבל בכל זאת אולי כדאי לדבר ממוקד. אדם הולך ליד פסי רכבת, ונפל ממנו שם תיק עם כסף או יהלום וכד' בשווי גבוה, נניח 100,000 דולר, וכמו כן נתקע שם על המסילה רכב עם אדם בתוכו או תינוק מושלך, והרכבת קרובה לבוא ויש סיפק בידו להציל רק דבר אחד, או חיי אדם או את רכושו הרב, ומה שלא יציל, ירמס...
על ידי ביליצר
א' אוגוסט 30, 2020 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפני מה האש שורפת / טעמי המצוות
תגובות: 8
צפיות: 815

Re: מפני מה האש שורפת / טעמי המצוות

מעל"ע, ראיתי בס' הבתים שכ' לתאר את כת הלומדים ועוסקים במצוות אבל מתרחקים מפלוסופ' וכו' ש"בעיניהם רחוק מה' כל מי שיתן סבה למצוה ויאמתה על דרך החכמה ויאמרו שזה תורה שלא לשמה", האם מצאנו טענה כזאת להדיא שטעמים וסיבות למצוה זה בגדר 'שלא לשמה'? זכר לדבר ,לא יאמר אדם אי איפשי ללבוש שעטנז, ...
על ידי ביליצר
ה' אוגוסט 27, 2020 7:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה דעת החינוך לגבי לאו דלא תסור
תגובות: 1
צפיות: 102

Re: מה דעת החינוך לגבי לאו דלא תסור

ידוע המחלוקת הרמב"ם והרמב"ן, האם בכל איסור דרבנן עוברים על לאו דלא תסור, בדעת החינוך נראה סתירה, שהמצווה של ועשית ככל אשר יורוך כתב שזה כולל גם תקנות וגזירות חכמים, ובלאו דלא תסור כתב שזה לא כולל גזירות רק מה שלמדו מדרשה או הלכה למשה מסיני. בתוך האריכות להסביר את הלאו גם מצרף ומשוה את העש...
על ידי ביליצר
ד' אוגוסט 26, 2020 6:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם שילוח הקן רחמים או אכזריות?
תגובות: 12
צפיות: 1317

Re: האם שילוח הקן רחמים או אכזריות?

עליך עיננו כתב:האם יש אחד מן המפרשים שמבאר למה דוקא אריכות ימים במצוה זו?


בגמ' חלקו בבבלי וחלקו בירושלמי מצאנו למ"ד דפירוש"למען ייטב לך" - לעולם הבא שכולו טוב,
"והארכת ימים" - לעתיד שכולו ארוך.
ובזה טעה אב"א,
וצק"ב הרי בכל המצוות יש שכר וכו,
ועיין אברבנאל על אתר,
על ידי ביליצר
ג' אוגוסט 25, 2020 1:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים שלא על פי גדרי המצווה
תגובות: 6
צפיות: 320

Re: ברכת כהנים שלא על פי גדרי המצווה

זכורני שראיתי בזה מדברי הגרח"ק אם יש כח בברכת כהן יותר משאר ישראל ,צדדים לכאן ולכאן ,
על ידי ביליצר
ג' אוגוסט 25, 2020 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש הריטב"א בפסחים נד, א - נראה כאוכל לבטלה
תגובות: 5
צפיות: 176

Re: חידוש הריטב"א בפסחים נד, א - נראה כאוכל לבטלה

זכורני בחכמת שלמה דמותר להרבות בהרחת בשמים ביו"כ אם זקוק למאה ברכות ושוב אינו ברכה שאי"צ
ועיין בשל"ה הובא במג"א רטו.
על ידי ביליצר
ב' אוגוסט 24, 2020 8:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ישמעאל לא נידון על שם סופו
תגובות: 8
צפיות: 245

Re: ישמעאל לא נידון על שם סופו

פרשנות לא שלי ,
כנראה פרשנות למי שנתקשה כפי שהקשה הרב "עליך עינינו" .
אך ברש"י מביא את המדרש דעכשיו הוא צדיק ,לפי מדרש זה ייתכן שעדיין לא חטא כלל ,
על ידי ביליצר
ב' אוגוסט 24, 2020 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ישמעאל לא נידון על שם סופו
תגובות: 8
צפיות: 245

Re: ישמעאל לא נידון על שם סופו

רשי"י "באשר הוא שם" - (ר"ה טז) לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נדון ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים רבש"ע מי שעתיד זרעו להמית בניך בצמא אתה מעלה לו באר והוא משיבם "עכשיו מה הוא צדיק או רשע אמרו לו צדיק"(ר"ל בענין זה שאינו ראוי לעונ...

עבור לחיפוש מתקדם