החיפוש הניב 970 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביליצר
ד' דצמבר 12, 2018 7:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה שליח עושה שליחותו בנכרי
תגובות: 18
צפיות: 177

Re: חזקה שליח עושה שליחותו בנכרי

ביום השבת נזכר חבירי ששכח למנות אחד להאכיל את העופות שברשותו. הואיל והיה קשה עליו ההליכה לשם בשבת קר, שלח גוי שהיה שכור לאבטחת ביהכנ"ס, שאחרי התפלה יעשה לו טובה ויאכיל אותם. האם יכול לבטוח שאכן עשה הגוי שליחותו להתיר לו לאכול את סעודתו? האם יש ראיה מאיזה מקום לזה? מדובר כאן בפועל בשכר ויש סברא...
על ידי ביליצר
ג' דצמבר 11, 2018 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה שליח עושה שליחותו בנכרי
תגובות: 18
צפיות: 177

Re: חזקה שליח עושה שליחותו בנכרי

ביום השבת נזכר חבירי ששכח למנות אחד להאכיל את העופות שברשותו. הואיל והיה קשה עליו ההליכה לשם בשבת קר, שלח גוי שהיה שכור לאבטחת ביהכנ"ס, שאחרי התפלה יעשה לו טובה ויאכיל אותם. האם יכול לבטוח שאכן עשה הגוי שליחותו להתיר לו לאכול את סעודתו? האם יש ראיה מאיזה מקום לזה? מדובר כאן בפועל בשכר ויש סברא...
על ידי ביליצר
ג' דצמבר 11, 2018 9:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשכול צאצאי גדו"י וכו, איש את רעהו יעזורו
תגובות: 32
צפיות: 3580

Re: אשכול צאצאי גדו"י וכו, איש את רעהו יעזורו

צאצאי הגאון רבי חיים אפרים בלאיטי ז"ל דומ"צ טארנליי,חותנו של רבי ישראל וועלץ זצ"ל,מישהו מכיר ?
על ידי ביליצר
ב' דצמבר 10, 2018 6:44 pm
פורום: חנוכה
נושא: ברכת שעשה ניסים בשבת כשמדליק נ"ח בערב שבת
תגובות: 7
צפיות: 98

Re: ברכת שעשה ניסים בשבת כשמדליק נ"ח בערב שבת

הרי ברור דכפי שמדליקים לדוגמה נר שני בפלג של יום ראשון דנחשב שהדליק נר של יום השני כך דין שעשה נסים אין מי שיתעקש ולא שייך לחלק ,
על ידי ביליצר
ב' דצמבר 10, 2018 8:14 am
פורום: חנוכה
נושא: ברכת שעשה ניסים בשבת כשמדליק נ"ח בערב שבת
תגובות: 7
צפיות: 98

Re: ברכת שעשה ניסים בשבת כשמדליק נ"ח בערב שבת

אין הכי נמי, רק בערב שבת כו"ע הכי נהיגי ולא השמיענו אי מי מהפוסקים שיחזור על שעשה נסים, משא"כ בא' מימות השבוע לאנוס שיכול להדלקי מפלג יש יותר מקום למתעקש לומר שברכת שעשה ניסים יברך בערב. כמו שרמזתי בהודעה הראשונה שבת ויו"ט אפשר לקבל מפלג המנחה כי יש בהם דין תוספת, משא"כ חנוכה אי...
על ידי ביליצר
ב' דצמבר 10, 2018 6:38 am
פורום: חנוכה
נושא: ברכת שעשה ניסים בשבת כשמדליק נ"ח בערב שבת
תגובות: 7
צפיות: 98

Re: ברכת שעשה ניסים בשבת כשמדליק נ"ח בערב שבת

ידוע בבי מדרשא החידוש שמביא השער הציון מהמאירי שברכת שעשה נסיים לאבותינו היא מדין ה"יום" של חנוכה ולכן אף מי שאינו מדלקי או רואה יברך כל יום שעשה ניסים. והנה ההדלקה בערב שבת היא קודם הזמן וכבר דן השדי חמד בארוכה היאך מדליק קודם היום המתאים של חנוכה, והרי לחנוכה אין דין תוספת, וביאר בארוכה...
על ידי ביליצר
א' דצמבר 09, 2018 8:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אליעזר אדלר מזווהיל - לוס אנגלס - זצ"ל
תגובות: 16
צפיות: 2020

Re: רבי אליעזר אדלר מזווהיל - לוס אנגלס - זצ"ל

יחוסו של רבי אלעזר אדלר לבית לעלוב מתחיל מרבי יהושע אהרן בן רבי נתן יהודה אדלר שהיה מחותנו של רבי אליעזר מנחם מנדל מלעלוב ,
מה ידוע על רבי נתן יהודה ??
על ידי ביליצר
ו' דצמבר 07, 2018 11:37 am
פורום: חנוכה
נושא: מה יותר מהודר להדליק בשמן לאכילה או שידלק יותר זמן
תגובות: 6
צפיות: 182

Re: מה יותר מהודר להדליק בשמן לאכילה או שידלק יותר זמן

במג"א מובא דאין עניין שידלוק אחר חצי שעה ,
וכבר דנו דבימינו עד שתכלה רגל מן השוק הוא הרבה יותר מחצי שעה...
על ידי ביליצר
ד' דצמבר 05, 2018 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא
תגובות: 8
צפיות: 202

Re: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא

נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו מה הפירוש בזה הלא זה פשוט דאדם הלובש כלאים פושטו אפילו בשוק דכל שהוא לאפרושי מאיסורא אין חולקין בזה כבוד ואין בזה גם ענין של בזיון ולא חוששים לזה, א"כ תמר היתה צריכה לגלות כדי להציל את יהודה לאפרושי מאיסור רציחה ומה שייך בזה נח לאדם שיפיל עצמו ו...
על ידי ביליצר
ד' נובמבר 28, 2018 5:58 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 447
צפיות: 57683

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

יישר כח ,ונותר לדעת האם יש למאן דהו ידע האם גם רב יהודה לייב והמגיד רבי צבי הירש היו גרים באיזשהו תקופה בסקאל ?
על ידי ביליצר
ד' נובמבר 28, 2018 5:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 447
צפיות: 57683

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

האם בעל הארץ צבי רבי הירש מווידיסלאב אביו של רבי בונם מפשיסחא היה גר פעם בעיר סקאהל? והנה מה שמצאתי לגבי שושלת פשיסחא "Rav Yehuda Leib" Birthdate: משוער לפני 1762 Death: משפחה קרובה: בן של ר' אריה לייב אב"ד סקאל אב של רבי צבי הירש מוואדילב עכ"ל הייתכן שרבי יהודה לייב יהיה בנו של...
על ידי ביליצר
ב' נובמבר 26, 2018 2:19 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 447
צפיות: 57683

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

האם בעל הארץ צבי רבי הירש מווידיסלאב אביו של רבי בונם מפשיסחא היה גר פעם בעיר סקאהל?
על ידי ביליצר
ב' אוקטובר 22, 2018 2:33 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 447
צפיות: 57683

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

חתימה משנת תר"כ, אליהו בן הרב הצדיק הרב פנחס אדלער זצ"ל ,מישהו מכיר?
על ידי ביליצר
ו' אוגוסט 24, 2018 4:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דבדאוריתא לא מפליג רחמנא בכל מקום בין לכתחלה לדיעבד
תגובות: 9
צפיות: 517

Re: דבדאוריתא לא מפליג רחמנא בכל מקום בין לכתחלה לדיעבד

כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו
עיין תוס ריש לולב הגזול דואנוהו היינו לכתחילה
[מצות סמיכה אינה מעכבת ]
על ידי ביליצר
ו' אוגוסט 24, 2018 3:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רכוב כמהלך באופנים ואופנוע
תגובות: 1
צפיות: 155

Re: רכוב כמהלך באופנים ואופנוע

לענין קימה בפני רבו?מאי שנא?
על ידי ביליצר
ג' אוגוסט 14, 2018 12:52 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצות על סורק
תגובות: 2
צפיות: 808

Re: המלצות על סורק

תודה.
על ידי ביליצר
א' אוגוסט 12, 2018 2:58 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצות על סורק
תגובות: 2
צפיות: 808

Re: המלצות על סורק

מישהו עם נסיון עם סורקים?המלצות?
על ידי ביליצר
ש' אוגוסט 11, 2018 11:05 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצות על סורק
תגובות: 2
צפיות: 808

המלצות על סורק

מאחר שהמליצו רבים שעדיפה סריקה כשיש כמויות גדולות של כתבי יד מסמכים וספרי קודש , האם יש למישהו נסיון עם דגמים איכותיים שיהיו קלים ונוחים לשימוש עם צבעים טבעיים בלי להתעייף , מישהו המליץ פעם על זה הדגם?סורק Fujitsu ScanSnap SV600 הנה, http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=47&t=38815#p435897 מישה...
על ידי ביליצר
ש' אוגוסט 11, 2018 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדרה שהניחה רותחת ומצאה צוננת
תגובות: 6
צפיות: 321

Re: קדרה שהניחה רותחת ומצאה צוננת

[quote="עושה חדשות"]חזו"א טהרות סי' ג סק"ו - קדרה שהניחה רותחת ובא ומצאה צוננת ונפל שמה איסור, ספק בשעה שהיה חם ספק לאחר שנצטנן, הוי בחזקת חם. מיהו לא שייך כאן חזקה של חם, דאדרבה העמידנו על חזקתו שלא נפל בו איסור, מיהו ספיקא הוי ואסור מספק. למה לא הזכיר חזקה העשויה להשתנות [השתמש...
על ידי ביליצר
ו' אוגוסט 10, 2018 11:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 11
צפיות: 575

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

חיי אדם חלק א כלל סח - צריך שיכוין לצאת במצוה זו, כדקיימא לן מצות צריכות כוונה וכו', ונראה לי דזה דוקא בקורא קריאת שמע בדרך לימודו וכו' וכן כשכפאוהו לאכול מצה והוא היה סבור שהוא יום חול או שהיה תוקע לשיר וכיוצא בו. אבל אם קורא קריאת שמע כדרך שאנו קורין כסדר התפלה וכן כשאוכל מצה או תקע ונטל לולב אף ...
על ידי ביליצר
א' אוגוסט 05, 2018 10:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עושים לנער שנשבע מתוך כעס?
תגובות: 6
צפיות: 1599

Re: מה עושים לנער שנשבע מתוך כעס?

פשוט שהשבועה חלה והרבה שבועות באות מפזיזות וכעס ,
כפרת היולדת הרי באה מזה שקופצת ונשבעת שלא תלד לעולם,
על ידי ביליצר
ה' אוגוסט 02, 2018 10:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: לחם בחתונות
תגובות: 16
צפיות: 774

Re: לחם בחתונות

האם יש חיוב או על כל פנים "ענין" לאכול לחם בסעודה של חתונה, שהרי אף שמדובר בסעודת מצוה, האם באמת יש חיוב לאכול לחם בסעודת מצוה? הרי בסיום מסכת אין נוהגים לאכול לחם? ובעצם אפשר לשאול גם על סעודת פדיון בן ועל סעודת ברית מילה ובר מצוה. בסעודת נשואין יש עניין בפת וברכה"מ כדי שיוכלו לברך ...
על ידי ביליצר
ד' יולי 25, 2018 1:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדת חסידות בדיני ממונות
תגובות: 9
צפיות: 455

Re: מדת חסידות בדיני ממונות

יש בנ"ט בימים אלו להוסיף ב"מ ל ע"ב "דלא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין. ועשית את הדבר הישר והטוב : "זו פשרה ולפנים משורת הדין".. ב"מ פג ע"א רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא שקל לגלימייהו אתו אמרו לרב אמר ...
על ידי ביליצר
ג' יולי 24, 2018 8:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?
תגובות: 20
צפיות: 1236

Re: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?

מ"ש מכל דיני איסור והיתר?
כי יפלא ממך דבר
על ידי ביליצר
ב' יולי 16, 2018 1:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליח לגזילה
תגובות: 11
צפיות: 572

Re: שליח לגזילה

שאלני חכ"א מדוע אמרינן דאין שליח בגזילה משום דאין שליח לדבר עבירה ותיפוק ליה דלדעת הרבה מן הראשונים ס"ל דל"מ שליחות היכא דהוי חב לאחרים וא"כ למאי בעי לדינא דשליח לדבר עבירה והוא תמיהה גדולה עמדו בזה ? איני מבין הדמיון בין המקרים. במקרה של זכיה (לשיטת זכיה מטעם שליחות) הרי הזוכה ...
על ידי ביליצר
א' יולי 15, 2018 10:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליח לגזילה
תגובות: 11
צפיות: 572

Re: שליח לגזילה

שאלני חכ"א מדוע אמרינן דאין שליח בגזילה משום דאין שליח לדבר עבירה ותיפוק ליה דלדעת הרבה מן הראשונים ס"ל דל"מ שליחות היכא דהוי חב לאחרים וא"כ למאי בעי לדינא דשליח לדבר עבירה והוא תמיהה גדולה עמדו בזה ? עיין פנ"י שם פ"ד ע"ב דאכן הטעם דאין מועיל שליחות במקום דחב לאחר...
על ידי ביליצר
ה' יולי 12, 2018 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 1043

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

להלן הנני להביא את לשונו של העין יצחק שדבריו הם חידוש עצום לענ"ד, ואודה לחו"ר הפורום שליט"א אם יוכלו להחכימני בבביאור דבריו או מי נשא ונתן בהם. ותורף דבריו בקיצור, דמי שנתן גט ואמר בתחילה שנותן את הגט בגלל שיקבל סך מסויים, אם לא קיבל את כל הסך הגט בטל. ואף שלא התנה ככל משפטי התנאים, ...
על ידי ביליצר
ה' יולי 12, 2018 5:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: שלא כדרך, שינוי מהותי או מקרי
תגובות: 4
צפיות: 514

Re: שלא כדרך, שינוי מהותי או מקרי

צורב מתחיל כתב:באגלי טל אופה אות מ"ד האריך בענין זה, והעולה מדבריו ג"כ דיש ב' ענייני שלא כדרך. ושם ג"כ השתמש בכתיבה לאופן שזה לא שינוי מהותי.


עיין צפנת פענח כללי התורה והמצוות ח"א ד"ה אכילה שלא כדרך
על ידי ביליצר
ב' יולי 02, 2018 7:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעל תפלה לחצאין - וכשאין כונתו להתפלל במנין זה
תגובות: 7
צפיות: 331

Re: בעל תפלה לחצאין - וכשאין כונתו להתפלל במנין זה

הצעיר באלפי כתב:
ביליצר כתב:
הצעיר באלפי כתב:לא אמרתי שיש, רק שאלתי האם יש, ואם יש, אז מהו הבעיה במדויק.


גבאי חכם ,כשמדובר שהוא בר סמכא לעשות זאת גם על חשבון מכירת העליה,תכלית !!
האם יש בזה בעיה או לא ????!!!!!
אולי יש חסרון מצד ריבוי קדישים מצדו ?


רק עכשיו הבנתי את השאלה
על ידי ביליצר
ב' יולי 02, 2018 1:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעל תפלה לחצאין - וכשאין כונתו להתפלל במנין זה
תגובות: 7
צפיות: 331

Re: בעל תפלה לחצאין - וכשאין כונתו להתפלל במנין זה

הצעיר באלפי כתב:לא אמרתי שיש, רק שאלתי האם יש, ואם יש, אז מהו הבעיה במדויק.


גבאי חכם ,כשמדובר שהוא בר סמכא לעשות זאת גם על חשבון מכירת העליה,
על ידי ביליצר
ב' יולי 02, 2018 1:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במצוות פו"ר
תגובות: 8
צפיות: 653

Re: במצוות פו"ר

ברור ופשוט לנו, אבל מנ"ח הבין אחרת, עיי"ש. היכן ומה אומר המנ"ח מצוה א פרו ורבו , מצות פרו ורבו מקיים כשיש לו בן ובת והעיסוק בו הוי הכשר על כל פנים בודאי הוי הכשר מעין מצוה כפי שכתבו התוספות בגטין וליתי עשה דפרו ורבו ולדחי לא תעשה, ,אכן מקיים גם מצות עונה דאורייתא, וטוב לדעת את התוספו...
על ידי ביליצר
ה' יוני 21, 2018 8:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי השם במקצת החפץ מהני?
תגובות: 8
צפיות: 531

Re: שינוי השם במקצת החפץ מהני?

נל"מ
על ידי ביליצר
ב' יוני 18, 2018 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'לא נהגו' - האם פשוט שמועיל לקביעת מנהג.
תגובות: 2
צפיות: 392

Re: 'לא נהגו' - האם פשוט שמועיל לקביעת מנהג.

הרי את יין הקידוש נ ה ג ו לשתות .
על ידי ביליצר
ו' יוני 15, 2018 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 1437

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

כמדומה שלכל אחד מפריע הדבר מדוע גרמא פטור, וכי כסדום היינו, שיעשה האדם כל אשר ביכולתו להזיק לחבירו בגרמא ויפטר מדין גרמא? אך כנראה שסוד הענין הוא עצם חיוב התורה בדין מזיק, דהוא מלוה הכתובה בתורה כמ"ש תוס' בכמה דוכתי. דאם יסוד החיוב הממוני הוא מסברא שלנו באמת היינו מחייבים גם בגרמא. אך היות ומס...
על ידי ביליצר
ו' יוני 15, 2018 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 1437

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

כמדומה שלכל אחד מפריע הדבר מדוע גרמא פטור, וכי כסדום היינו, שיעשה האדם כל אשר ביכולתו להזיק לחבירו בגרמא ויפטר מדין גרמא? אך כנראה שסוד הענין הוא עצם חיוב התורה בדין מזיק, דהוא מלוה הכתובה בתורה כמ"ש תוס' בכמה דוכתי. דאם יסוד החיוב הממוני הוא מסברא שלנו באמת היינו מחייבים גם בגרמא. אך היות ומס...
על ידי ביליצר
ב' יוני 04, 2018 9:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלמול כדיבור דמי או לאו
תגובות: 13
צפיות: 952

Re: מלמול כדיבור דמי או לאו

שאלה פשוטה ומצויה. אדם שמוציא קול וחותך את המילות במוצאות הפה זהו ודאי דיבור, ה"ה כאשר אינו מוציא קול ממש אלא נופח רוח, וע"י השפתיים נשמעים דבריו, גם זה דיבור הוא. אבל מה הדין כאשר אינו מוציא הגה וגם לא רוח, אלא רק ממלמל בשפתיו את המילים, ואפילו אם יצמידו לפיו רמקול, לא ישמעו כלום. זה ג&q...
על ידי ביליצר
ב' יוני 04, 2018 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קשירת ציצית - מצוה ?
תגובות: 7
צפיות: 381

Re: קשירת ציצית - מצוה ?

רמב"ם "והמצוה הי"ד: היא שצונו לעשות ציצית והוא אמרו יתעלה (ס"פ שלח) ועשו להם ציצית...". "הלכות ציצית: מצוות עשה אחת והיא, לעשות ציצית על כנפי הכסות". בפשטות הרמב"ם מיירי בעושה ציצית על כנפי כסותו הלבוש בה, שבשעה זו מקיים מצות ציצית, אך כיון שמדרבנן אסור ללבוש...
על ידי ביליצר
ב' יוני 04, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קשירת ציצית - מצוה ?
תגובות: 7
צפיות: 381

Re: קשירת ציצית - מצוה ?

רמב"ם "והמצוה הי"ד: היא שצונו לעשות ציצית והוא אמרו יתעלה (ס"פ שלח) ועשו להם ציצית...". "הלכות ציצית: מצוות עשה אחת והיא, לעשות ציצית על כנפי הכסות". זכורני לעניין עשיית הסוכה כותב רש"י במכות דעשייתה מצוה היא , ולעניין הלכה כתבו דאין מברכים על עשייתה דאין זו ג...
על ידי ביליצר
ד' מאי 30, 2018 8:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשיית חלויות ותנאים מעתה ועד עולם
תגובות: 36
צפיות: 2518

Re: עשיית חלויות ותנאים מעתה ועד עולם

אוצר החכמה כתב:לא הבנתי מה הקשר לברירה הרי לא רוצה שיתברר למפרע.


כך יוצא מדברי הפני משה ,ועיין באריכות בציץ אליעזר תנאי וברירה בקר"ש חלק ז סימן ד

עבור לחיפוש מתקדם