החיפוש הניב 1005 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביליצר
ג' ינואר 15, 2019 6:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: עתיד אדם ליתן דו״ח על פירות שראו עיניו ולא אכל
תגובות: 10
צפיות: 257

Re: עתיד אדם ליתן דו״ח על פירות שראו עיניו ולא אכל....

מסילת ישרים פרק יג פרישות
על ידי ביליצר
ב' ינואר 14, 2019 6:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עושה שבת חמור יותר מכל מצווה אחרת?
תגובות: 7
צפיות: 112

Re: האם יש בשבת דבר שעושה אותו חמור יותר מכל מצווה אחרת?

האם יש בשבת דבר שעושה אותו חמור יותר מכל מצווה אחרת? אם כרת וסקילה שנאמרו על שבת עושים אותה חמורה, הרי מצאנו אותם גם במצוות אחרות. רמב"ם הלכות שבת פרק ל, טו: "השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצוות התורה, והשבת היא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם, לפיכך כל העובר על שאר ה...
על ידי ביליצר
ה' ינואר 10, 2019 8:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: ר"ן חולין פ"ז: המברך\מתפלל דבר שמחוייב הוי הפסק בסעודה
תגובות: 12
צפיות: 187

Re: ר"ן חולין פ"ז: המברך\מתפלל דבר שמחוייב הוי הפסק בסעודה

יושב סתר כתב:לא הבנתי את דבריך.


ברור שהפת שבא אחר יין דקידוש דלצורך ובמקום סעודה הוא אינו מהוה הפסק וגם אין היין נקרא יין דלפני הסעודה אלא מעצם הסעודה,
על ידי ביליצר
ד' ינואר 09, 2019 6:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ר"ן חולין פ"ז: המברך\מתפלל דבר שמחוייב הוי הפסק בסעודה
תגובות: 12
צפיות: 187

Re: ר"ן חולין פ"ז: המברך\מתפלל דבר שמחוייב הוי הפסק בסעודה

ר"ן חולין פ"ז ומדאמרינן מישתא וברוכי בהדי הדדי לא אפשר יש שלמדו שמי שנזכר בתוך סעודתו שעדיין לא התפלל ומתפלל בתוך סעודתו כשהוא חוזר לאכול טעון ברכה דמיכל וצלויי בהדי הדדי לא אפשר וכדאמרינן הכא דמישתא וברוכי בהדי הדדי לא אפשר ואע"ג דתניא התם בפ' ערבי פסחים עקרו רגליהם לילך לבהכ"נ...
על ידי ביליצר
א' ינואר 06, 2019 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש מקור - מימרא של החזון איש??
תגובות: 17
צפיות: 1355

Re: חיפוש מקור - מימרא של החזון איש??

המכתב המקורי , ידיד כתב לי ,שמעתי בעצמי מר' נתן ליברמנש שליט"א כדלהלן, הוא היה עובד ביחד עם ר' שמעריל גריינמן ז"ל להגיה את ספרי החזו"א אחר ההדפסה, אז היה מדובר שיש הזדמנות לכמה מנינים מצומצמים לנסוע להציון הק', ואז אמר לו ר' שמעריל שהוא גם רוצה להצטרף, תמה בפניו ר' נתן מה לכם ולאומן, ...
על ידי ביליצר
ה' ינואר 03, 2019 3:16 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב יוסף אדלר - הטורדא רב
תגובות: 16
צפיות: 1229

Re: הרב יוסף אדלר - הטורדא רב

שברי לוחות כתב:
ביליצר כתב:
שברי לוחות כתב:
ביליצר כתב:מישהו יודע משהו אודות אביו רבי אברהם אדלר?

היה מנכבדי קהילת נייטרא
בן ר' יצחק אדלר


כנראה כבודו מתכוין למישהו אחר
רבי יוסף בן רבי אברהם בן רבי יהושע אהרן בן רבי נתן יהודה תלמיד החתם סופר

לא
על ידי ביליצר
ה' ינואר 03, 2019 2:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב יוסף אדלר - הטורדא רב
תגובות: 16
צפיות: 1229

Re: הרב יוסף אדלר - הטורדא רב

שברי לוחות כתב:
ביליצר כתב:מישהו יודע משהו אודות אביו רבי אברהם אדלר?

היה מנכבדי קהילת נייטרא
בן ר' יצחק אדלר
על ידי ביליצר
ה' ינואר 03, 2019 1:26 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב יוסף אדלר - הטורדא רב
תגובות: 16
צפיות: 1229

Re: הרב יוסף אדלר - הטורדא רב

מישהו יודע משהו אודות אביו רבי אברהם אדלר?
על ידי ביליצר
ג' ינואר 01, 2019 1:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: טעם תקנת כתובה למנוע פריצות
תגובות: 10
צפיות: 241

Re: טעם תקנת כתובה למנוע פריצות

רשב"א בב"ק פט ד"ה מידי
על ידי ביליצר
ה' דצמבר 27, 2018 5:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת סיגריה מנר נשמה
תגובות: 13
צפיות: 327

Re: הדלקת סיגריה מנר נשמה

הרי במדרש תנחומא כתב הטעם דאין מברכים על נרו של מת משום דלא המתים יהללו י-ה הרי לך מפורש כאן דמתקשר לנר נשמה ונר ה נשמת אדם , ד"א מעצם לשון השו"ע דמדליקין גם נר נשמה הרי שהמושג נר נשמה ידועה גם ללא קשר ליו"כ, ר"ב כבר כותב על הנאת הנשמה מנרות , לגבי משמעות דנר אחד שהביא המ"ב ...
על ידי ביליצר
ד' דצמבר 26, 2018 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 873

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

נראה לי שאומרים את זה בענין סוכה וציצית. שאף כי מצוות צריכות כוונה, אך אם אכל בסוכה ולא כיוון או לבש טלית מצויות ולא כיוון – אין זה שווה למי שאכל חוץ לסוכה או הלך עם טלית בלי ציצית. כי אמנם לא קיים את החיוב, אבל יש כאן מעשה מצוה, ולכן אינו מוגדר כמבטל מצוה. דברים בסגנון זה מזדמן לשמוע הרבה פעמים. א...
על ידי ביליצר
ד' דצמבר 26, 2018 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת סיגריה מנר נשמה
תגובות: 13
צפיות: 327

Re: הדלקת סיגריה מנר נשמה

בריושמא כתב:מנין שמדליקים נר לנשמת אדם שנפטר לבית עולמו?


שו"ע הלכות יום הכפורים ,

גמרא ברכות דלא מברכים במוצא"ש על נר של מתים,
על ידי ביליצר
ד' דצמבר 26, 2018 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם רוח רעה מבטלת רוח רעה?
תגובות: 14
צפיות: 370

Re: האם רוח רעה מבטלת רוח רעה?

אוהב עמו כתב:האם רוחות מבטלות זו את זו?
לדוג' האם אפשר ליטול ידיו שחרית ממים שהיו תחת המיטה?


יש ספר כאן באוצר בשם נקיות וכבוד בתפילה,בדף ט ובהערה 39 מביא מר"נ קרליץ דאפשר ,ורבי חיים אומר שיש מקפידים ע"ז,
עיין מהרש"ל שאין היום חשש רוח רעה כלל,
על ידי ביליצר
ד' דצמבר 26, 2018 1:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 873

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

נראה לי שאומרים את זה בענין סוכה וציצית. שאף כי מצוות צריכות כוונה, אך אם אכל בסוכה ולא כיוון או לבש טלית מצויות ולא כיוון – אין זה שווה למי שאכל חוץ לסוכה או הלך עם טלית בלי ציצית. כי אמנם לא קיים את החיוב, אבל יש כאן מעשה מצוה, ולכן אינו מוגדר כמבטל מצוה. דברים בסגנון זה מזדמן לשמוע הרבה פעמים. א...
על ידי ביליצר
ו' דצמבר 21, 2018 1:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 3200

Re: הבו עצה הלום

ביליציר, מבוטח לך שאם תנצל את הפורום לזעקות בין של אמת ובין של שקר אתה תימחק ועמם יספו כל הודעותיך. כבוד המנהל ,נזיפה זו על שום מה ? הבעיה במילה זעקה?האם כבודו מצא עוד תקדימים של זעקות בהודעותיי ? יש לי הרגשה שחשוד אני בעיניך כחלק מארגון של תעמולה נגד הפלאפונים , מוכן אני להזדהות לחלוטין ויברר כבוד...
על ידי ביליצר
ו' דצמבר 21, 2018 12:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ואל אישך תשוקתך - יש בראשונים מי שמסביר כך?
תגובות: 6
צפיות: 427

Re: ואל אישך תשוקתך - יש בראשונים מי שמסביר כך?

גם כאן הוא בדרך רמז ,עכ"פ דברים דומים כתובים באריז"ל דמתחיל בנוקבא היכן באר"י? עיין באז נדברו עמוד קמ"ב כאן http://hb.borisute.com/reader/reader.aspx?sfid=885#p=1&fitMode=fitwidth&hlts=&ocr=%u05DB%u05D9%20%u05E2%u05D9%u05E7%u05E8%20%u05D4%u05EA%u05D7%u05DC%u05EA%20%u...
על ידי ביליצר
ו' דצמבר 21, 2018 12:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ואל אישך תשוקתך - יש בראשונים מי שמסביר כך?
תגובות: 6
צפיות: 427

Re: ואל אישך תשוקתך - יש בראשונים מי שמסביר כך?

לקוטי תורה לקוטי כתובים תהלים ק יח עה"פ בני נכר יבולו וכו, כי עיקר התחלת הפיתוי מתחלת מנוקבא וכו, עיין באז נדברו עמוד קמ"ב כאן http://hb.borisute.com/reader/reader.aspx?sfid=885#p=1&fitMode=fitwidth&hlts=&ocr=%u05DB%u05D9%20%u05E2%u05D9%u05E7%u05E8%20%u05D4%u05EA%u05D7%u05DC%u0...
על ידי ביליצר
ו' דצמבר 21, 2018 10:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 3200

Re: הבו עצה הלום

ביליציר, מבוטח לך שאם תנצל את הפורום לזעקות בין של אמת ובין של שקר אתה תימחק ועמם יספו כל הודעותיך. כבוד המנהל ,נזיפה זו על שום מה ? הבעיה במילה זעקה?האם כבודו מצא עוד תקדימים של זעקות בהודעותיי ? יש לי הרגשה שחשוד אני בעיניך כחלק מארגון של תעמולה נגד הפלאפונים , מוכן אני להזדהות לחלוטין ויברר כבוד...
על ידי ביליצר
ו' דצמבר 21, 2018 12:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 3200

Re: הבו עצה הלום

לא. וגם באשכול זה גופא הינך רואה את הביקוש לדבר . מתוך צפיה באשכולות המדוברים - הביקוש הוא להתווכח ולהוכיח כמה אני צודק ולא השני... ברור שכל הטיעונים ימינה ושמאלה כבר נאמרו - ברוב המקרים הטיעונים חוזרים על עצמם בכל דיון ייתכנו יצרים , בנושא המלחמה נגד המדיה הנני מייחס הרבה כונות טהורות , אנשים רוצי...
על ידי ביליצר
ו' דצמבר 21, 2018 12:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 3200

Re: הבו עצה הלום

שוב אם תכתוב הודעה אחת שצריך להגיד איש"ר בכוונה והיא גם תהיה מנוסחת באופן סביר צ"ע אם יש למחקה אם לא יהיה בה שום חידוש. (כי זיל קרי בי רב הוא). אבל אם תכתוב כל בוקר שוב ושוב הודעה בנושא רק כדי להטיף לנושא, על אף חשיבותו אין זה המקום וראוי למחקם. נראה לי שגם בבית הכנסת לא ירשו לך לדפוק כל ...
על ידי ביליצר
ה' דצמבר 20, 2018 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 3200

Re: הבו עצה הלום

לא. אפשר לכתוב כאן דברי מגידות ודרוש בתור חלק מדברי תורה. אבל אם אתה מחליט שתיקון כלל ישראל יהיה בעניין מסויים (לדוגמה להגיד איש"ר בכוונה) ולכן כל בוקר תכתוב מחדש הודעה בנושא זה כאשר אין בה תוספת תורנית אלא רק במטרה להזכיר ולחנך, אולי כוונתך ומעשיך רצויים אבל לא זה המקום. לדברי תורה יש פורום ב...
על ידי ביליצר
ה' דצמבר 20, 2018 11:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 3200

Re: הבו עצה הלום

מי מדבר על למחוק? הנושא מוצה עד תום ואין נראה שיש מה לחדש בו. לכן כל מה שנכתב יישאר. רק ייאסר לכתוב בנושאים האלה למשך תקופה. את דברי ביליצר לא הבנתי. הפורום אינו מקום לפרסומת ואפילו לא לתוכחות מוסר ומגידות. כך שדבר שנכתב כאן פעם אחת די בו. ואין הפורום המקום לכתוב שוב ושוב את אותו דבר כדי לחנך את הצ...
על ידי ביליצר
ה' דצמבר 20, 2018 10:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 3200

Re: הבו עצה הלום

בס"ד אני לא הבנתי דבר אחד. האם יש צד לכבוד המנהל למחוק פורומים שעשרות או מאות אנשים השקיעו שם ימים ולילות בכתיבת ד"ת? לכל היותר הייתי מציע לכבוד המנהל להפוך את הפורומים לקריאה בלבד. אבל ההתנהלות השפויה היא לתת ביטוי לכל נושא תורני במקום המיועד לו, ואם משוגעים לדבר רוצים להתווכח כל היום, ש...
על ידי ביליצר
ה' דצמבר 20, 2018 10:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 3200

Re: הבו עצה הלום

למעשה נושא הפאות והסמארטפונים מוצה ונטחן כאן עד תום. אבל מעיר הרב קו ירוק שיתכן שיהיו שינויים שיהוו סיבה לפתוח שוב נושאים אלה. לכן הפתרון פשוט לתת לנושאים אלה עצירה למשך תקופה, נאמר חדשיים בהנחה סבירה שבזמן זה לא יקרה משהו יוצא דופן. ואח"כ לשקול שנית. כבודו צריך להבין שמדי יום עוד ועוד אנשים מ...
על ידי ביליצר
ה' דצמבר 20, 2018 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 3200

Re: הבו עצה הלום

לדעתך יש לצפות לאיזה תובנה או ידיעה חדשה בנושאי הפאות והמדיה? לענ"ד לא, ולפיכך אין הצר שווה. זעקת המדיה הוא עתיד הדור במלוא מובן המילה "זה להיות או לחדול ",עיניך לנוכח יביטו ,אינני כלל מהמשתתפים באשכולות אלו מלבד פעמיים שפתחתי אשכול על הפלאפונים כי בנפשינו הוא וכבודו בעקשנות דואג למו...
על ידי ביליצר
ה' דצמבר 20, 2018 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 3200

Re: הבו עצה הלום

לדעתך יש לצפות לאיזה תובנה או ידיעה חדשה בנושאי הפאות והמדיה? לענ"ד לא, ולפיכך אין הצר שווה. זעקת המדיה הוא עתיד הדור במלוא מובן המילה "זה להיות או לחדול ",עיניך לנוכח יביטו ,אינני כלל מהמשתתפים באשכולות אלו מלבד פעמיים שפתחתי אשכול על הפלאפונים כי בנפשינו הוא וכבודו בעקשנות דואג למו...
על ידי ביליצר
ה' דצמבר 20, 2018 2:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ואל אישך תשוקתך - יש בראשונים מי שמסביר כך?
תגובות: 6
צפיות: 427

Re: ואל אישך תשוקתך - יש בראשונים מי שמסביר כך?

גם כאן הוא בדרך רמז ,עכ"פ דברים דומים כתובים באריז"ל דמתחיל בנוקבא
על ידי ביליצר
ג' דצמבר 18, 2018 8:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1164
צפיות: 135553

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

ארזי ביתר כתב:
מיללער כתב:
ביליצר כתב:למישהו מייל או טלפון של המגיד רבי ישראל דוד שלזינגר שליט"א?

845-425-0063

האם יש מקום להוריד את שיעוריו הנפלאים ברשת?


https://www.kolhalashon.com/new/Ravs.as ... %7CR7032-9
על ידי ביליצר
ג' דצמבר 18, 2018 6:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1164
צפיות: 135553

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

מיללער כתב:
ביליצר כתב:למישהו מייל או טלפון של המגיד רבי ישראל דוד שלזינגר שליט"א?

845-425-0063


יישכ"ג ,
על ידי ביליצר
ג' דצמבר 18, 2018 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1164
צפיות: 135553

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

למישהו מייל או טלפון של המגיד רבי ישראל דוד שלזינגר שליט"א?
על ידי ביליצר
ש' דצמבר 15, 2018 8:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת 'כהנים' על ידי שוטה
תגובות: 17
צפיות: 437

Re: אמירת 'כהנים' על ידי שוטה

שומע ומשמיע כתב:בבית כנסת שאני מתפלל יש אדם שדעתו משובשת עליו, שהשטעלע שלו היא להגיד 'כהנים'.
האם יש משמעות לאמירתו?


משמע מהתיאור שמדובר בשוטה שאינו גמור ויודע לכוין ולהבין ומצטרף למנין ולזימון ,
ואכן כבוד הציבור הוא שנותנים כבוד לאדם הנזקק לו כ"כ,
על ידי ביליצר
ד' דצמבר 12, 2018 7:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה שליח עושה שליחותו בנכרי
תגובות: 20
צפיות: 391

Re: חזקה שליח עושה שליחותו בנכרי

ביום השבת נזכר חבירי ששכח למנות אחד להאכיל את העופות שברשותו. הואיל והיה קשה עליו ההליכה לשם בשבת קר, שלח גוי שהיה שכור לאבטחת ביהכנ"ס, שאחרי התפלה יעשה לו טובה ויאכיל אותם. האם יכול לבטוח שאכן עשה הגוי שליחותו להתיר לו לאכול את סעודתו? האם יש ראיה מאיזה מקום לזה? מדובר כאן בפועל בשכר ויש סברא...
על ידי ביליצר
ג' דצמבר 11, 2018 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה שליח עושה שליחותו בנכרי
תגובות: 20
צפיות: 391

Re: חזקה שליח עושה שליחותו בנכרי

ביום השבת נזכר חבירי ששכח למנות אחד להאכיל את העופות שברשותו. הואיל והיה קשה עליו ההליכה לשם בשבת קר, שלח גוי שהיה שכור לאבטחת ביהכנ"ס, שאחרי התפלה יעשה לו טובה ויאכיל אותם. האם יכול לבטוח שאכן עשה הגוי שליחותו להתיר לו לאכול את סעודתו? האם יש ראיה מאיזה מקום לזה? מדובר כאן בפועל בשכר ויש סברא...
על ידי ביליצר
ג' דצמבר 11, 2018 9:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשכול צאצאי גדו"י וכו, איש את רעהו יעזורו
תגובות: 32
צפיות: 3701

Re: אשכול צאצאי גדו"י וכו, איש את רעהו יעזורו

צאצאי הגאון רבי חיים אפרים בלאיטי ז"ל דומ"צ טארנליי,חותנו של רבי ישראל וועלץ זצ"ל,מישהו מכיר ?
על ידי ביליצר
ב' דצמבר 10, 2018 6:44 pm
פורום: חנוכה
נושא: ברכת שעשה ניסים בשבת כשמדליק נ"ח בערב שבת
תגובות: 7
צפיות: 314

Re: ברכת שעשה ניסים בשבת כשמדליק נ"ח בערב שבת

הרי ברור דכפי שמדליקים לדוגמה נר שני בפלג של יום ראשון דנחשב שהדליק נר של יום השני כך דין שעשה נסים אין מי שיתעקש ולא שייך לחלק ,
על ידי ביליצר
ב' דצמבר 10, 2018 8:14 am
פורום: חנוכה
נושא: ברכת שעשה ניסים בשבת כשמדליק נ"ח בערב שבת
תגובות: 7
צפיות: 314

Re: ברכת שעשה ניסים בשבת כשמדליק נ"ח בערב שבת

אין הכי נמי, רק בערב שבת כו"ע הכי נהיגי ולא השמיענו אי מי מהפוסקים שיחזור על שעשה נסים, משא"כ בא' מימות השבוע לאנוס שיכול להדלקי מפלג יש יותר מקום למתעקש לומר שברכת שעשה ניסים יברך בערב. כמו שרמזתי בהודעה הראשונה שבת ויו"ט אפשר לקבל מפלג המנחה כי יש בהם דין תוספת, משא"כ חנוכה אי...
על ידי ביליצר
ב' דצמבר 10, 2018 6:38 am
פורום: חנוכה
נושא: ברכת שעשה ניסים בשבת כשמדליק נ"ח בערב שבת
תגובות: 7
צפיות: 314

Re: ברכת שעשה ניסים בשבת כשמדליק נ"ח בערב שבת

ידוע בבי מדרשא החידוש שמביא השער הציון מהמאירי שברכת שעשה נסיים לאבותינו היא מדין ה"יום" של חנוכה ולכן אף מי שאינו מדלקי או רואה יברך כל יום שעשה ניסים. והנה ההדלקה בערב שבת היא קודם הזמן וכבר דן השדי חמד בארוכה היאך מדליק קודם היום המתאים של חנוכה, והרי לחנוכה אין דין תוספת, וביאר בארוכה...
על ידי ביליצר
א' דצמבר 09, 2018 8:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אליעזר אדלר מזווהיל - לוס אנגלס - זצ"ל
תגובות: 16
צפיות: 2122

Re: רבי אליעזר אדלר מזווהיל - לוס אנגלס - זצ"ל

יחוסו של רבי אלעזר אדלר לבית לעלוב מתחיל מרבי יהושע אהרן בן רבי נתן יהודה אדלר שהיה מחותנו של רבי אליעזר מנחם מנדל מלעלוב ,
מה ידוע על רבי נתן יהודה ??
על ידי ביליצר
ו' דצמבר 07, 2018 11:37 am
פורום: חנוכה
נושא: מה יותר מהודר להדליק בשמן לאכילה או שידלק יותר זמן
תגובות: 6
צפיות: 229

Re: מה יותר מהודר להדליק בשמן לאכילה או שידלק יותר זמן

במג"א מובא דאין עניין שידלוק אחר חצי שעה ,
וכבר דנו דבימינו עד שתכלה רגל מן השוק הוא הרבה יותר מחצי שעה...
על ידי ביליצר
ד' דצמבר 05, 2018 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא
תגובות: 8
צפיות: 295

Re: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא

נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו מה הפירוש בזה הלא זה פשוט דאדם הלובש כלאים פושטו אפילו בשוק דכל שהוא לאפרושי מאיסורא אין חולקין בזה כבוד ואין בזה גם ענין של בזיון ולא חוששים לזה, א"כ תמר היתה צריכה לגלות כדי להציל את יהודה לאפרושי מאיסור רציחה ומה שייך בזה נח לאדם שיפיל עצמו ו...

עבור לחיפוש מתקדם