החיפוש הניב 821 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביליצר
ב' פברואר 19, 2018 4:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים ממפעל מחלל שבת
תגובות: 13
צפיות: 105

Re: מוצרים ממפעל מחלל שבת

משום מה אתה אוהב לקצר ולא לפרש יותר מדי, אז לא היה לי ברירה רק להתעמק בדבריך הקצרים והעמוקים, ונראה לי שאתה מתכון לומר ככה, שהנידון הוא לא מאיזה מוצרים הם אם מאלה שיצרו בשבת או מאלה שיצרו בחול, רק הנידון הוא על היום שיצרו את המוצר שקניתי האם זה יום שבת או יום חול, על זה מכריעים ע"פ רוב שזה יום ...
על ידי ביליצר
א' פברואר 18, 2018 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים ממפעל מחלל שבת
תגובות: 13
צפיות: 105

Re: מוצרים ממפעל מחלל שבת

בעניין מוצרים שיצרו אותם במפעל שעובדים בשבת רח"ל, בפסקי תשובות מביא מכמה פוסקים שמותר להשתמש בהם בגלל ספק דרבנן לקולא, ואני שואל א. מה זה שונה מוודאי איסור דרבנן שנתערב בהיתר שלא אומרים ספק דרבנן לקולא כיון שאיתחזק איסורא, ב. למה אין כאן לפני עיוור, הרי כפי ריבוי הקונים כך יתרבה היצור נמצא שבק...
על ידי ביליצר
א' פברואר 18, 2018 11:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע כתוב "ועשו לי מקדש" רק בסוף הדיבור?
תגובות: 4
צפיות: 46

Re: מדוע כתוב "ועשו לי מקדש" רק בסוף הדיבור?

בתחילת הפרשה: "ויק הפשט הפשוט יתבאר ע"פ רש"י לא רחוק משם ,ועשו לי מקדש = ועשו לשמי בית קדושה ,חו לי תרומה" וכו', פירוט, ואח"כ "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". לכאורה מדוע לא נאמר תחילה המטרה והמגמה כאן, "ועשו לי מקדש", ואח"כ לפרט מה להביא לצורך זה? אולי...
על ידי ביליצר
א' פברואר 18, 2018 2:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים ממפעל מחלל שבת
תגובות: 13
צפיות: 105

Re: מוצרים ממפעל מחלל שבת

כבר כתבתי לעיל שלא נכנסתי עדיין לעצם קושייתך אם יש בו ממש כי לא פרטת ,
מדין רוב חלקתי שיש נפק"מ ,
אם באנו לדון לגבי הלך אחר הרוב היה ניתן לפטור בעיית האתחזק איסורא [על הצד ש..]
אי לאו הנידון דמדבר,
על ידי ביליצר
א' פברואר 18, 2018 2:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים ממפעל מחלל שבת
תגובות: 13
צפיות: 105

Re: מוצרים ממפעל מחלל שבת

דוגמה ,בשר מול החנויות ,החנויות הם מקור הספק והן קבועות לכן המוצר שהוא הבשר אין לו רוב ,
כאן מקור הספק הם הימים המוצר יכול ללכת בתר רוב ,
ואי תימא הרי הימים קבועים הם על זה כבר דנו במסתפק במדבר מתי שבת ,
ואכן באנו לשאלה חדשה,
על ידי ביליצר
א' פברואר 18, 2018 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העוסק בצרכי ציבור משכח תלמודו (תנחומא). למה?
תגובות: 4
צפיות: 74

Re: העוסק בצרכי ציבור משכח תלמודו (תנחומא). למה?

צ"ב קצת הרי מבואר דהעוסק בצרכי ציבור כעוסק בתורה ומ"ש מחסידים הראשונים שהיו שוהים וכו, דתורתם משתמרת מתוך חסידותם ,?
ואולי חסידים יביאו מכאן ראיה עם משנה תוקף,
על ידי ביליצר
א' פברואר 18, 2018 12:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים ממפעל מחלל שבת
תגובות: 13
צפיות: 105

Re: מוצרים ממפעל מחלל שבת

יהושעבנמי כתב:
ביליצר כתב:לא בדקתי וכמדומני קצת קיצרת,
יש נפק"מ בין ביטול ברוב להלך אחר הרוב,

כיון שיהודי קונה מהחברה אז לכאורה זה כמו שלקח ממקום הקבוע שלא אמרינן כל דפריש מרוב פריש.


צריך שמקור הספק יהיה קבוע לא המוצר ,
על ידי ביליצר
א' פברואר 18, 2018 12:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים ממפעל מחלל שבת
תגובות: 13
צפיות: 105

Re: מוצרים ממפעל מחלל שבת

לא בדקתי וכמדומני קצת קיצרת,
יש נפק"מ בין ביטול ברוב להלך אחר הרוב,
על ידי ביליצר
ה' פברואר 15, 2018 1:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חייבי אשמות תלויין ממשכנין אותם?
תגובות: 19
צפיות: 200

Re: חייבי אשמות תלויין ממשכנין אותם?

כבר דברנו הרבה למעלה בגדר החיוב של אשם תלוי, ולא באתי רק להוסיף לשונו של התוספות במס' זבחים שכתבו בפשיטות בדף י: ד"ה מה להצד השווה: ואע"ג דאשם תלוי נמי בא על כרת אינו בא לכפר אלא להגן ולכי מתיידע מייתי חטאת וה"נ הוה מצי למימר שכן באין בצבור: ומשמעות דבריהם נראה שאין בה שום כפרה אלא ה...
על ידי ביליצר
ד' פברואר 14, 2018 11:14 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??
תגובות: 22
צפיות: 318

Re: מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??

הכתב יד בתמונה ברור. לכן הוא קריא, אף שהמצלמה לא מן הסתם התכוונת, אף על פי שהמצלמה לא "טובה" או לא "מקצועית", או מה שזה לא יהיה. אבל אינך צודק, התמונות שהמצלמה שלי נותנת הן כל כך טובות, שלפעמים אפשר לקרוא בצילום מה שא"א לקרוא עם העין. עוד דבר, סורק לוקח חצי דקה לכל סריקה, מ...
על ידי ביליצר
ד' פברואר 14, 2018 8:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: עזרה בזיהוי חתימות
תגובות: 314
צפיות: 19226

Re: עזרה בזיהוי חתימות

ספר עם חתימה שייך להרב ישעיה מקוזניצע ,מוכר למישהו ?
על ידי ביליצר
ד' פברואר 14, 2018 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש מקור לסיבת אי השיעבוד של שבט לוי
תגובות: 5
צפיות: 103

Re: חיפוש מקור לסיבת אי השיעבוד של שבט לוי

מבקש דעת כתב:מישהו יודע היכן המקור במדרש לכך שבני לוי לא נשתעבדו במצרים, משום שבתחילה פיתה פרעה את בנ"י לעבוד,
ובני לוי לא התפתו, וכך נשאר הדבר. ראיתי בלב אליהו על פרשת קורח שמביא כן מהמדרש אך לא מציין מקורו.


שמות רבה ה טז
על ידי ביליצר
ג' פברואר 13, 2018 7:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10852

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אכן כבודו תקוע ב.......
רק ראיות הבאת לדבריי,

מיצינו ,יישר כח
על ידי ביליצר
ג' פברואר 13, 2018 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10852

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

יופי גם עם מעלת כבוד הגאון ותורתו התקדמנו , המשנה ברורה לומד דחיוב הסעודה וחיוב העריכה גמרא אחת היא והכול מדין כבוד ,[אם תרצה זה הרי עניין הפת ועניין ההידור בבשר עם אפשר] אולי כבודו יעיין שוב עד סופו עכשיו למה יעלה על דעת בר נש לומר שאם אינו עורך אינו מקיים סעודה זו ,מלבד אם כונת בר נש זה ל............
על ידי ביליצר
ג' פברואר 13, 2018 6:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10852

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

איני מבין דברי כת"ר. הוכחתי מהגמרא שהובאה בפוסקים שמכבוד השבת ללוותה ע"י עריכת שולחן לסעודה ולא ע"י אכילה שבזה אין כבוד לשבת אני מבן שכת"ר חולק עלי אך לא הבנתי איך דחה ראיותי או מנין הביא ראיה לדבריו לא ראיתי שום הוכחות , קח לך משנה ברורה ועיין בו , דין מלוה מלכה וכן דין אכילת פ...
על ידי ביליצר
ג' פברואר 13, 2018 5:47 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא
תגובות: 119
צפיות: 14430

Re: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא

קראקובער כתב:בגירסא אחרת ענה לו: מיגו להוציא לא אמרינן אבל מיגו להוציא ולהכניס אמרינן.


במקום אחר הלבישו גירסא זו אמיגו דהוי דופן לסוכה הוי דופן לשבת ,
על ידי ביליצר
ג' פברואר 13, 2018 4:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם
תגובות: 19
צפיות: 357

Re: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם

עזריאל ברגר כתב:הוא נכנס לחצר חבירו או לכלי של חבירו, והכניסה הזאת עולה כסף, ומאי איכפת לן אם הועיל לעצמו או הזיק לעצמו?!


בפשטות משלמים על הנסיעה [כמבואר על הפתק ,מחיר נסיעה וכו,]ולא על הכניסה ,אגד בודאי לא מחייבו
גם אם נסע קצת ונזכר ואמר לנהג ,אינו מחייבו תשלום [השאלה אם בזה הינו בר סמכא וצריך לשאול את חברת אגד]
על ידי ביליצר
ג' פברואר 13, 2018 4:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש חובה להיות דיין?
תגובות: 2
צפיות: 115

Re: האם יש חובה להיות דיין?

הרא"ש כותב שחיוב על הדיין להציל העשוק מיד עושקו, ולכאורה דין זה לא נאמר דוקא בדיין, אלא בכל אחד מישראל. אין לכאורה טענה כזו על כל אחד מישראל אלא במי שראוי לדון , יש גם חיוב לרפאות [טור ,שו"ע ,רמב"ם,ולא רק שניתנה רשות לרופא לרפאות שבא לאפוקי ..] האם כל אחד בישראל צריך לללמוד רפואה? צר...
על ידי ביליצר
ג' פברואר 13, 2018 3:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10852

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

\לכאורה ע"פ הנ"ל נראה שעדיף לא לאכול, אבל קשה לי "לצדק את הדין" הזה בלבי. עכ"פ כשהאפשרות היא לקיים עכשיו בלא סידור שולחן או לאחר זמן עם סידור שולחן - לכאורה עדיף לאחר זמן.[/quote] לכאורה אין ענין לאכול מלווה מלכה אלא רק לסדר את השולחן שהרי זה מה שנאמר בגמרא. אמנם, כתבו הפוסק...
על ידי ביליצר
ב' פברואר 12, 2018 9:57 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??
תגובות: 22
צפיות: 318

Re: מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??

ספרא כתב:
ביליצר כתב:האם יש למישהן נסיון או ידיעה על סריקה ידנית =הבנתי שמדובר במכשיר שמחזיקים ביד ומעבירים ידנית ,[כמו מגהץ]

לי יש ניסיון עם זה. קשה מאוד מאוד להגיע אתו לתמונה איכותית. צריך להניח על משטח מאוד מסוים, מבחינת החלקות והחספוס, וקשה מאוד להסיע הסורק ע"ג המסמך בצורה ישרה ואחידה.


יישר כח גדול
על ידי ביליצר
ב' פברואר 12, 2018 9:57 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??
תגובות: 22
צפיות: 318

Re: מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??

פלתי כתב:אני משתמש בסורק איכותי עילי scansnap. הוא יחסית זול ומאד איכותי.
1464885402000_1256842.jpgיישר כח ,מה זה נקרא נייד או ידני?מה מחירו?
על ידי ביליצר
ב' פברואר 12, 2018 9:56 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??
תגובות: 22
צפיות: 318

Re: מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??

סורק ידני זה לא יוצא בסריקה אחידה. מצלמה, אפילו בפול פריים שזה מכשיר יקר מאוד, לא רלוונטית. היא נחותה בהרבה מכל סורק זול (לא מדובר על צילום מקצועי ייעודי, שעלות הפקתו עולה להון). סורקים יש בהרבה מחירים. הנוח ביותר הוא סורק נייד בין עם חיבור usb ובין בחיבור חשמל. וככל שזה לעבודה עצמית לא לסטודיו, זה...
על ידי ביליצר
ב' פברואר 12, 2018 7:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10852

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

יופי התקדמנו , עכשיו מה עדיף לא לאכול כלל או לאכול ללא עריכה? לכאורה ע"פ הנ"ל נראה שעדיף לא לאכול, עכ"פ כשהאפשרות היא לקיים עכשיו בלא סידור שולחן או לאחר זמן עם סידור שולחן - לכאורה עדיף לאחר זמן. אבל קשה לי "לצדק את הדין" הזה בלבי. אכן זאת הערתי ,קשה לומר דעצם הדין הוא מנה...
על ידי ביליצר
ב' פברואר 12, 2018 6:40 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??
תגובות: 22
צפיות: 318

Re: מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??

ממש יישר כח לכל העונים בינתים ,
האם יש למישהן נסיון או ידיעה על סריקה ידנית =הבנתי שמדובר במכשיר שמחזיקים ביד ומעבירים ידנית ,[כמו מגהץ]
על ידי ביליצר
ב' פברואר 12, 2018 6:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10852

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כל זה מדין כבוד שבת , האם כונת כבודו היתה על עריכת השולחן במוצאי שבת גם אם כלל אינו מתכוין לאכול מלוה מלכה ,[/quote] ממש לא. התכוונתי למה שמפורש בגמרא ובפוסקים, שאם רוצה לאכול אפילו כזית - צריך לערוך שולחן בצורה מכובדת. אבל אם אינו רוצה לאכול כלל - לכאורה אינו חייב לאכול.[/quote] יופי התקדמנו , עכשי...
על ידי ביליצר
ב' פברואר 12, 2018 1:03 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??
תגובות: 22
צפיות: 318

מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??

מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??
ואם סורק ,האם ידני או שולחני ?
ואם ידני ,איזה מומלץ? יישר כח
על ידי ביליצר
ב' פברואר 12, 2018 12:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10852

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

גם סעודת ליל שבת אינה חובה גמורה (שיכול לאכול ג סעודות ביום), אבל עריכתה בצורה מכובדת היא חובה (מאותו מקום בגמרא). ועיין היטב בפוסקים סימן ש שלא כתבו שיש חובה לאכול במוצ"ש, ומפורש מזה כתב הרא"ש (ערבי פסחים סימן יז, בש"סים הנפוצים זה התחלת שורה באמצע הטור הימני) "דאי בעי לא אכיל ...
על ידי ביליצר
ב' פברואר 12, 2018 2:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: "וחייב לברך"
תגובות: 17
צפיות: 381

Re: "וחייב לברך"

על לשון ראשון זה הגבתי דבכדי לשלול דעה אחרת מספיק לכתוב בסתמא ואי"צ בלשון לעיכובא. אך כבודו הוסיף וכתב באופן אחר: הרב כרמי ,כמדומני שכבודו לא דק או לא הבין , כבודו שאל שיש כאן משמעות יתר שזה לעיכובא , וכתבתי שאכן כך כונת הרמבם דכאן בפרט לא שייך לדעתו לברך אחר ההדלקה כי כבר קיבל שבת ועל דבריו א...
על ידי ביליצר
ב' פברואר 12, 2018 2:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: "וחייב לברך"
תגובות: 17
צפיות: 381

Re: "וחייב לברך"

הרב כרמי

לאפוקי הרבה הפוסקים דבשבת מברך אחר ההדלקה דוקא ואי אפשר לברך קודם ולהדליק מכיון דכבר קיבל שבת בברכתו,[וכך אנו נוהגים ומכסים את העיניים תיכף לאחר ההדלקה בכדי לברך קודם הנאה ויחשב קצת עובר לעשייתן]
ולכן התבטא גם דצריך שיהיה כדרך כל הברכות מדברי סופרים,


זה מה שכתבתי לעיל ,ותפוס לשון ראשון
על ידי ביליצר
ב' פברואר 12, 2018 1:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10852

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לערוך במתינות ובכבוד - הוא דינא דגמרא! לאכול מלווה מלכה בכלל - אינו חיוב גמור, כמדומני. לאכול בשעה מסוימת - זה דבר ששנוי במחלוקת אחרונים, כמדומני. ולכן לפענ"ד עדיף לאכול כדינא דגמרא ש"יסדר שולחנו", גם אם לצורך זה הסעודה תתקיים בשעה מאוחרת מאוד.[/quote] הרב עזריאל , אם לאכול מלוה מלכה ...
על ידי ביליצר
א' פברואר 11, 2018 8:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10852

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מה עדיף. לאכול מלווה מלכה סמוך לצאת השבת בבהילות ובלי עריכת שולחן במיוחד, או לאכול הרבה אחר שבת ביישוב דעת ובשולחן ערוך. לערוך במתינות ובכבוד - הוא דינא דגמרא! לאכול מלווה מלכה בכלל - אינו חיוב גמור, כמדומני. לאכול בשעה מסוימת - זה דבר ששנוי במחלוקת אחרונים, כמדומני. ולכן לפענ"ד עדיף לאכול כדי...
על ידי ביליצר
א' פברואר 11, 2018 12:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "וחייב לברך"
תגובות: 17
צפיות: 381

Re: "וחייב לברך"

מה שנכון נכון כתב:
כרמי שלי כתב:ונתעוררתי לבקש אמאי נקט הלשון "חיב לברך" שלא מצינו דומה לו גבי שאר ברכות.

מצינו. חפש ברמב"ם ותראה. לענ"ד בלא"ה אין ממש בדיוקים אלו.


כבוד תורתו יכול להסביר מה כרמי טוען על מה שכתבתי?
על ידי ביליצר
ו' פברואר 09, 2018 2:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: עזרה בזיהוי חתימות
תגובות: 314
צפיות: 19226

Re: עזרה בזיהוי חתימות

אותה אבקש כתב:מי החותמים?
1פתח.png

ארכיוה"מ


צילום החתימות בפרט אינו ברור
על ידי ביליצר
ו' פברואר 09, 2018 1:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "וחייב לברך"
תגובות: 17
צפיות: 381

Re: "וחייב לברך"

כרמי שלי כתב:הקדמת הברכה להדלקה אינה מחמת שההדלקה תהווה מניעה לברך (אלא משום עובר לעשייתן כבשאר מצות). להיפך, סברא
היא שהברכה מעכבת ההדלקה.


אכן תמיד מברכים עובר לעשייתן ,
כבודו שאל למה התבטא כאן בלשון חיוב דמשמע לעיכובא ,ע"ז עניתי ,ואם לא הובן תשנן או יבקש כבודו מי שיסבירו,
על ידי ביליצר
ו' פברואר 09, 2018 11:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: "וחייב לברך"
תגובות: 17
צפיות: 381

Re: "וחייב לברך"

הרב כרמי ,כמדומני שכבודו לא דק או לא הבין ,
כבודו שאל שיש כאן משמעות יתר שזה לעיכובא ,
וכתבתי שאכן כך כונת הרמבם דכאן בפרט לא שייך לדעתו לברך אחר ההדלקה כי כבר קיבל שבת
על ידי ביליצר
ג' פברואר 06, 2018 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קשה או קל
תגובות: 10
צפיות: 306

Re: קשה או קל

השאלה של פותח האשכול היא שאלה חזקה ולא פשוטה כלל. חשבתי עליה רבות בעבר, אולם עליי לסדר את מחשבותיי לפני שאגיב... בכלל שמעתי פעם לחלק בין ענינים של 'סור מרע' לענינים של 'עשה טוב', שבאחד מהם ה'קשה' הוא סימן שזו העבודה המוטלת עליך, ובשני להיפך. ואיני זוכר הפרטים. חזון איש ,ספר אמונה ובטחון פרק א אות י...
על ידי ביליצר
ג' פברואר 06, 2018 12:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "וחייב לברך"
תגובות: 17
צפיות: 381

Re: "וחייב לברך"

ב"ה כ' הרמב"ם פ"ה מהל' שבת ה"א גבי נר שבת, וז"ל "וחיב לברך קדם הדלקה בא"י אמ"ה אקב"ו להדליק נר של שבת, כדרך שמברך על כל הדברים שהוא חיב בהם מדברי סופרים". [ונמשך אחריו הרב בשלחנו (סי' רסג ס"ח)]. ונתעוררתי לבקש אמאי [שינה מכפי שהוא במקור הדברים ...
על ידי ביליצר
ג' פברואר 06, 2018 12:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: עזרה בזיהוי חתימות
תגובות: 314
צפיות: 19226

Re: הכר נא למי החותמת

יחיאל בן מוהר"ר יששכר בעריש
מאיר הקטן בן מורינו הרב וואלף דיין מטרענשין ,
שלמה אויערבך
על ידי ביליצר
א' פברואר 04, 2018 12:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשה לאחר קיום מצווה
תגובות: 12
צפיות: 219

Re: בקשה לאחר קיום מצווה

בנוסח ספרד רבוש"ע דספירת העומר

עבור לחיפוש מתקדם