החיפוש הניב 930 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביליצר
ד' מאי 23, 2018 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה
תגובות: 4
צפיות: 84

Re: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה

אולי יש למאן דהו כונה אחרת בדברי הרמבן אלו שציטטתי?
הרמבן אפשר למצוא בקל בשרש שנים עשר לספר המצוות להרמב"ם ,ד"ה וכן הדין,
על ידי ביליצר
ד' מאי 23, 2018 4:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה
תגובות: 4
צפיות: 84

Re: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה

בתמצית הענין: הרעק"א על המשניות בתחילת תרומות כותב שאפשר להפריש תרומה במחשבה ולא בעי דיבור בדווקא, ומקורו מתוס' בבכורות נח: ועוד. הרעק"א בשו"ת (פסקים - חלק א' סימן ל') הביא קושיית הגאון ר' ישעיה פיק זצ"ל על הבית יוסף שאומר שלא מברכים על ביטול חמץ כי נעשה ב"מחשבה", מהא ...
על ידי ביליצר
ד' מאי 23, 2018 3:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: אהלות פ"ג מ"א מגע ואהל אם שם אחד הם אם לאו
תגובות: 9
צפיות: 109

Re: אהלות פ"ג מ"א מגע ואהל אם שם אחד הם אם לאו

הכי תנן באהלות פ"ג מ"א: 'כל המטמאין באהל שנחלקו והכניסן לתוך הבית, ר' דוסא בן הרכינס מטהר וחכמים מטמאים. כיצד הנוגע בכשני חציי זיתים מן הנבילה או נושאן כו', ר' דוסא בן הרכינס מטהר וחכמים מטמאין. אבל הנוגע בכחצי זית ודבר אחר מאהיל עליו ועל כחצי זית כו' טהור, אמר ר' מאיר אף בזה רבי דוסא בן ...
על ידי ביליצר
ב' מאי 21, 2018 7:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משה רבינו ע"ה - "לא נראה בו שום רגש והתפעלות, רק מוח שהוא קר"...
תגובות: 15
צפיות: 303

Re: משה רבינו ע"ה - "לא נראה בו שום רגש והתפעלות, רק מוח שהוא קר"...

ומאידך, נשמת משה =רבי עקיבא אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת ,
על ידי ביליצר
ד' מאי 16, 2018 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הקב"ה מתאוה" ביאור
תגובות: 2
צפיות: 132

Re: "הקב"ה מתאוה" ביאור

ידוע בחב"ד מהאלטער רבי על התאוה הקבה להיות לו דירה בתחתונים ,אויף א תאוה פרעגט מען נישט קיין קושיות. חבדפדיה תאווה תאווה הינה רצון חזק העולה בלב האדם. התאוות הרעות עולות מהחלל השמאלי שבלב - מקום משכנה של הנפש הבהמית[1]. בחינת התאוה שייכת לדרגת הנפש מספירת המלכות, והיא תשוקה חזקה ששורשה משורש המ...
על ידי ביליצר
ו' מאי 11, 2018 5:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2306

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

ראיתי את דברי הגר"מ שטרנבוך שליט"א השואל למה דוקא מצות שמיטה נבחרה כגילוי לכל התורה כולה דכללותיה ופרטותיה מסיני ,
ח"ל דהרי על ההר בסיני צמחו פרחים באופן ניסי וסמך הקב"ה את הפסוק סמוך ונראה לראיה לוכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית וצויתי את ברכתי,
[אגב ,אותיות ,ניסי,נסי ,נס -סיני }
על ידי ביליצר
ד' מאי 02, 2018 7:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטחת דברים כלפי מעלה
תגובות: 11
צפיות: 335

Re: הטחת דברים כלפי מעלה

לי הקטן נראה בכונת הדברים כך,מרדכי ידע ?מה ידע ? גבר מלכא עילאה ממלכא תתאה
פירוש,ידע דהוכרח מלכו של עולם לקבל את דין מלך תחתון מחמת עוונות ישראל ,
על ידי ביליצר
א' אפריל 29, 2018 2:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם השתנה דין "רוב יושביה עליה" בארץ ישראל?
תגובות: 16
צפיות: 464

Re: האם השתנה דין "רוב יושביה עליה" בארץ ישראל?

מנין לך שבארה"ב הם מונים לפי אב או אם יהודי ,מנין יודעים זאת ?,הייתי חושב שהמספר הוא לפי מספר הרשומים בקהילה יהודית כלשהו ,ולפי"ז אחרי ההתבוללות יש פי כמה וכמה יהודים מהמספר הנוכחי,
על ידי ביליצר
ה' אפריל 26, 2018 6:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל קבוע כמחצה על מחצה, האם אין בזה שיעור גם אם זה א' למיליון
תגובות: 2
צפיות: 109

Re: כל קבוע כמחצה על מחצה, האם אין בזה שיעור גם אם זה א' למיליון

מלבב כתב:בדין כל קבוע כמחצה על מחצה, האם זה גם במיעוטא דמיעוטא?


הרי בצא וקדש לי אשה אסור בכל הנשים שבעולם ,ואף אם קנס הוא עיין שם בתוספות נזיר יב דשואל דהוי קבוע,
על ידי ביליצר
ה' אפריל 26, 2018 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?
תגובות: 22
צפיות: 1048

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

בהרבה בנקים חלק מהמניות בבעלות נכרי, ואי נימא דכל מניה נחשבת לבעלות [כיון שלכל בעלי מניה יש זכות הצבעה, אף שאין לו השפעה בלא התאגדות עם הרבה בעלי מניות] ונימא דכל שיש שותפות לנכרי בבית אין חיוב מה"ת לקבוע מזוזה, א"כ חיוב מה"ת חל רק בגמר תשלום המשכנתא, [דע"י "היתר עסקא"...
על ידי ביליצר
ה' אפריל 26, 2018 4:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!
תגובות: 17
צפיות: 530

Re: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!

דרומי כתב:ביחסי החברים כאן בפורום נדרשת האזהרה:

ברור לו מילה יפה...


רמבם ה דעות פ"ו ה"ג
ומצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח). לפיכך צריך שיספר בשבחו
על ידי ביליצר
ד' אפריל 25, 2018 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחצה כרוב - קושיא על תוספות
תגובות: 6
צפיות: 198

Re: מחצה כרוב - קושיא על תוספות

בענין שחט חצי סימן בעוף, אשכחן פלוגתא בחולין כ"ח ב' בין רב לר' כהנא, והכי אמרינן התם: 'רב אמר: מחצה על מחצה כרוב. רב כהנא אמר: מחצה על מחצה אינו כרוב. רב אמר מחצה על מחצה כרוב, הכי אמר ליה רחמנא למשה: לא תשייר רובא; רב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו כרוב, הכי אמר ליה רחמנא למשה: שחוט רובא'. ופירשו...
על ידי ביליצר
ג' אפריל 24, 2018 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה לבטלה בשומע כעונה
תגובות: 4
צפיות: 99

Re: ברכה לבטלה בשומע כעונה

אליעזר בלוי כתב:אשמח למראי מקומות בזה
וכן זכורני. שיש מרעק"א ע"ז
אודה למי שישיב לי אבדתי


כמדומני שכונת כבודו לרע"א על כתיבה כדיבור
והנה עוד רע"א כמסתעף
לשאלת כבודו,
viewtopic.php?t=37898
על ידי ביליצר
ו' אפריל 20, 2018 1:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חסרון האדם, מעלתו??
תגובות: 13
צפיות: 339

Re: חסרון האדם, מעלתו??

לכאורה החסד והנתינה של הקב"ה ברמה יותר נמוכה מחסד ונתינה של בני אדם, משום שהקב"ה אינו נחסר כלום בנתינתו ולמה לא יתן? אך אדם שנותן, הרי הוא מחסר מעצמו ע"י כך, ואם בכל זאת כן נותן הרי פשוט שגדולתו גדולה??? האם זה נכון? יש מי שהעיר זה? אדרבה הקב"ה עושה ללא תמורה ,אין [כמעט]אדם עלי ...
על ידי ביליצר
ו' אפריל 20, 2018 11:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגבול הדק שבין שגגה לאונס
תגובות: 14
צפיות: 372

Re: הגבול הדק שבין שגגה לאונס

איבעיא לי: נדה שכיחשה בבעלה ואמרה לה טבלתי, שוגג הוא וחייב חטאת או דלמא אנוס הוא ופטור מן הקרבן? ברמ"א סימן קפ"ה ד כתב דשלא בשעת וסתה וראתה אונס הוא ואין צריכים כפרה , ולכאורה מאי שנא ?הרי נאמנת לומר טהורה אני כמו עדים ממש[עד אחד נאמן ובידה לטבול] ואנוס הוא, בנידון דהרמ"א לא היתה להם...
על ידי ביליצר
ו' אפריל 20, 2018 11:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגבול הדק שבין שגגה לאונס
תגובות: 14
צפיות: 372

Re: הגבול הדק שבין שגגה לאונס

ביקורת תהיה כתב:איבעיא לי: נדה שכיחשה בבעלה ואמרה לה טבלתי, שוגג הוא וחייב חטאת או דלמא אנוס הוא ופטור מן הקרבן?


ברמ"א סימן קפ"ה ד כתב דשלא בשעת וסתה וראתה אונס הוא ואין צריכים כפרה ,
ולכאורה מאי שנא ?הרי נאמנת לומר טהורה אני כמו עדים ממש[עד אחד נאמן ובידה לטבול] ואנוס הוא,
על ידי ביליצר
ה' אפריל 19, 2018 8:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם תולים שהמקרה קרה ברוב
תגובות: 31
צפיות: 439

Re: אם תולים שהמקרה קרה ברוב

הרב מלבב כתב ,,בכל המקרים תולים ברוב, לא רק מקרה פרישה.

היכן ראית בדבריי דרק במקרי פרישה?
על ידי ביליצר
ה' אפריל 19, 2018 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם תולים שהמקרה קרה ברוב
תגובות: 31
צפיות: 439

Re: אם תולים שהמקרה קרה ברוב

למה שיהיה קשר ביניהם ? אלו דיני תליה משובך זה או משובך זה לפי המרחקים ,וכן דין חוץ ל50 אמה הוי של המוצא וכו, רק כששניהם שווים הולכים אחרי קרוב, אם באחד השובכים יש יותר יונים, תולים שזה בא משם, כלומר תולים שמקרה היציאה מהשובך קרה ברוב, אז גם בנידון דידן נאמר שמקרה נפילת הפלומבה קרה ברוב. שוב, כי יש ...
על ידי ביליצר
ה' אפריל 19, 2018 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש
תגובות: 16
צפיות: 1031

Re: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש

הרב רוטנברג הרי הוציא סדרת ספרים בשם תולדות עם עולם,
על ידי ביליצר
ה' אפריל 19, 2018 3:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם תולים שהמקרה קרה ברוב
תגובות: 31
צפיות: 439

Re: אם תולים שהמקרה קרה ברוב

למה שיהיה קשר ביניהם ? אלו דיני תליה משובך זה או משובך זה לפי המרחקים ,וכן דין חוץ ל50 אמה הוי של המוצא וכו,[/quote] רק כששניהם שווים הולכים אחרי קרוב, אם באחד השובכים יש יותר יונים, תולים שזה בא משם, כלומר תולים שמקרה היציאה מהשובך קרה ברוב, אז גם בנידון דידן נאמר שמקרה נפילת הפלומבה קרה ברוב.[/quo...
על ידי ביליצר
ה' אפריל 19, 2018 1:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם תולים שהמקרה קרה ברוב
תגובות: 31
צפיות: 439

Re: אם תולים שהמקרה קרה ברוב

אם יש שקית מלאה חתיכות בשר, על כל חתיכה יש פלומבה שכתוב עליה אם היא כשרה או טריפה, והרוב כשר, אם מאחד החתיכות נפל הפלומה ויש ספק אם זה כשר או טריפה, האם אפשר לתלות ברוב ולהגיד שנפילת הפלומבה קרא ברוב? אין לך כאן רוב לתלות שממנו הוא בא ,כל אחד הרי נפרד לעצמו , ומה זה שונה מניפול שנמצא בין שני שובכות...
על ידי ביליצר
ה' אפריל 19, 2018 12:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם תולים שהמקרה קרה ברוב
תגובות: 31
צפיות: 439

Re: אם תולים שהמקרה קרה ברוב

מלבב כתב:אם יש שקית מלאה חתיכות בשר, על כל חתיכה יש פלומבה שכתוב עליה אם היא כשרה או טריפה, והרוב כשר, אם מאחד החתיכות נפל הפלומה ויש ספק אם זה כשר או טריפה, האם אפשר לתלות ברוב ולהגיד שנפילת הפלומבה קרא ברוב?


אין לך כאן רוב לתלות שממנו הוא בא ,כל אחד הרי נפרד לעצמו ,
על ידי ביליצר
ה' אפריל 12, 2018 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 26
צפיות: 498

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

עושה חדשות כתב:סב"ל, האם יש שיעצו לברך עכ"פ בהרהור כדי להרויח את שיטת הרמב"ם?


במחילה ,איני יודע כמה מודעים כלל לרמבם הזה
על ידי ביליצר
ה' אפריל 12, 2018 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה א"א מזמור לתודה ביו"ט
תגובות: 5
צפיות: 194

Re: למה א"א מזמור לתודה ביו"ט

אומרים מזמור שיר ליום השבת ויום טוב הוא גם שבתון טוב להודות לה ,
יש מנהגים שמתחילים בטוב להודות כדי לדלג את השבת,
על ידי ביליצר
ה' אפריל 12, 2018 7:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהמושג של כל שכן
תגובות: 10
צפיות: 195

Re: שאלה בהמושג של כל שכן

כשיש שני דברים שיש להם דין אחד. להראשון יש מקור מפורש בתורה לאותו דין והשני נלמד בהיקש מהראשון. האם שייך לומר שהדין אצל השני הנלמד בהיקש מהראשון הוא כך וכ״ש שהדין כך אצל הראשון שמפורש כן בתורה... עיין תוספות יבמות ז ע"ב ד"ה ואמר דהתירו ביאה במקצת ואף התירו למצורע להכניס בוהן ידו לעזרה כדי...
על ידי ביליצר
ב' אפריל 09, 2018 8:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"
תגובות: 97
צפיות: 4555

Re: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"

כבר האריכו בזה ולא זה הנושא כאן. אני לא מבין. א. הנושא המדובר כאן הוא האם יש עניין להיות בחו"ל בשביל לנהוג שני ימים יו"ט שני. על זה הבאת ראיה מכל הגאונים שגרו בחו"ל. ועל זה כתבתי שאין לזה קשר. כל אחד שבחר לגור בחו"ל היו לו את השיקולים שלו אבל לא ידוע לנו על כל הגאונים שגרו בחו&q...
על ידי ביליצר
ב' אפריל 09, 2018 8:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מצוות חינוך ממשיכה בקטן שהגדיל בימי הספירה
תגובות: 7
צפיות: 291

Re: האם מצוות חינוך ממשיכה בקטן שהגדיל בימי הספירה

שו"ע הרב הלכות ת"ת החלק שיש בו קונטרס אחרון , וכן להדריכו בדרך מוסר ויראת שמים בכל דרכיו והנהגותיו בעוד ידו תקיפה על בנו ,דהיינו עד שיהא בן כ"ד שנה שנאמר חנוך לנער על פי דרכו דרך שכל ימיו יהא מתנהג בו,חנוך לו בנערותו דהיינו מבן טז שנה עד בן כד שנה שקודם טז אין בן דעת לקבל תוכחות כ&quo...
על ידי ביליצר
ב' אפריל 09, 2018 8:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"
תגובות: 97
צפיות: 4555

Re: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"

א. אני מקווה שכן חשבו על מצוות יישוב ארץ ישראל וכמבואר בפוסקים ובכוזרי. ב. אני לא יודע בכלל מה זה לחשוב על מצווה יותר מדי. ג. כאמור לעיל לא מובן מה הקשר בין הנושא המדובר לעניין יישוב ארץ ישראל. א וב תוספות כתובות ק"י הוא אומר לעלות כו'. אינו נוהג בזמן הזה דאיכא סכנת דרכים והיה אומר רבינו חיים ...
על ידי ביליצר
ב' אפריל 09, 2018 8:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"
תגובות: 97
צפיות: 4555

Re: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"

מה הקשר לכל גדולי ישראל שעברו לגור באמריקה וכי כולם הגרו לאמריקה בגלל יו"ט שני? לא, וגם לא חשבו על מצות ישוב א"י יותר מדי כמבואר בפוסקים על זמן הגלות,ובכ"ז יפה עשה האדמור שרצה לותר על שאר שיקולים והיה לו קושי לותר על מנהג אבותיו והסתפק עד שהתברר לו על פי גורל הויזה שהגיע קודם.האם היו...
על ידי ביליצר
ב' אפריל 09, 2018 7:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"
תגובות: 97
צפיות: 4555

Re: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"

לשם הבהרה: לא באתי לפקפק ח"ו בגדלותו של הרב טברסקי הנ"ל אלא שמה שאמרו בשמו לגבי יו"ט שני נשמע מופרך וכנראה לוקה באי דיוק או טעם אחר היה לו בזה ברור שבאת לפקפק ,הנה מב שכתבת לעיל ,וזה לשונך, עכשיו הבנתי פירוש דברי הגמרא: ר' יוחנן קרי עלייהון (כלו' על יו"ט ב' דגליות) וגם אנכי נתתי...
על ידי ביליצר
ה' אפריל 05, 2018 5:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"
תגובות: 97
צפיות: 4555

Re: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"

מובא על האדמור רי"י טוערסקי מסקווירא זצ"ל דשקל למגוריו בין א"י לארה"ב מחמת הקושי לותר על יום טוב שני ,החליט לעשות לעצמו אות לרצון השם והזמין 2 ויזות ,וכל שיבוא קודם .... עכשיו הבנתי פירוש דברי הגמרא: ר' יוחנן קרי עלייהון (כלו' על יו"ט ב' דגליות) וגם אנכי נתתי לכם חוקים לא ט...
על ידי ביליצר
ד' אפריל 04, 2018 10:31 pm
פורום: פסח
נושא: בעניין תפילין בחול המועד
תגובות: 1
צפיות: 108

Re: בעניין תפילין בחול המועד

חד מן חבריא כתב:צ"ל למה תפילין לא מניחים בחול המועד פסח כלומר מה האות שנאמר בחול המועד פסח
כפי שידוע שבשבת היא אות ולכן לא מניחים תפילין שהיא גם אות


שו"ע סימן לא ,רמ"א משנה ברורה
על ידי ביליצר
ד' אפריל 04, 2018 6:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"
תגובות: 97
צפיות: 4555

Re: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"

מובא על האדמור רי"י טוערסקי מסקווירא זצ"ל דשקל למגוריו בין א"י לארה"ב מחמת הקושי לשנות ממה שראה אצל אבותיו ,החליט לעשות לעצמו אות לרצון השם והזמין 2 ויזות ,וכל שיבוא קודם ....
על ידי ביליצר
ד' אפריל 04, 2018 6:22 am
פורום: פסח
נושא: בל תוסיף באכילת מצות בשבת איסרו חג
תגובות: 4
צפיות: 206

Re: בל תוסיף באכילת מצות בשבת איסרו חג

הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס וביום השבת המועדים כהלכתם והשולחן כהלכתו. מתוך מדור "תשועה ברוב יועץ" בגיליון אספקלריא. בענין אכילת מצות בשבת איסרו חג: השנה חל איסרו חג בשבת. ויש להבין, למה אין היכר שלא ייראה כמו בל תוסיף במה שאוכל רק מצות בשבת, כמו שעושים בסוכות היכר למי שאוכל בסוכה בשמי...
על ידי ביליצר
ב' אפריל 02, 2018 8:49 pm
פורום: פסח
נושא: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?
תגובות: 37
צפיות: 849

Re: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?

והתשובה האמיתית ,כי אף אחד אינו מסוגל להכניס ספק חזיר דרבנן עם כתר של כרת עליו לפיו וילע"ל
על ידי ביליצר
ה' מרץ 29, 2018 11:11 pm
פורום: פסח
נושא: שואל או מוכר כסותו עבור ארבע כוסות בלבד או גם למצה מרור וקרבן פסח?
תגובות: 7
צפיות: 174

Re: שואל או מוכר כסותו עבור ארבע כוסות בלבד או גם למצה מרור וקרבן פסח?

טעם פסח ומרור מפורש בתורה שבע"פ ,מה שכתבתי תמצא בין הדברים בתשובות והנהגות המצוטט כאן, וז"ל (ואף שד' כוסות תיקנום חז"ל משום פירסומי ניסא, ומצה הלוא לא תיקנוה משום פירסומי ניסא, שהרי חיובה מדאו', מיהו מ"מ וכו, ומתעקש לומר דיש כאן מחייב , סברת הביאור הלכה קצת פחות התקבל וגם באלו הד...
על ידי ביליצר
ה' מרץ 29, 2018 1:58 pm
פורום: פסח
נושא: שואל או מוכר כסותו עבור ארבע כוסות בלבד או גם למצה מרור וקרבן פסח?
תגובות: 7
צפיות: 174

Re: שואל או מוכר כסותו עבור ארבע כוסות בלבד או גם למצה מרור וקרבן פסח?

טעם מצה מפורש בכתובים. מה גם שבוודאי עיקר ייעודם של מצוות הלילה הוא לפרסם את הנס של יציאת מצרים. ומה שמצינו כן דווקא במצוות דרבנן, הוא דווקא נושא לקושייה אצל האחרונים; איך דבר זה יתכן דווקא בדרבנן ולא בדאורייתא, ראה ביאור הלכה שם ועוד. והדברים עתיקין. טעם פסח ומרור מפורש בתורה שבע"פ ,מה שכתבתי...
על ידי ביליצר
ה' מרץ 29, 2018 8:12 am
פורום: פסח
נושא: שואל או מוכר כסותו עבור ארבע כוסות בלבד או גם למצה מרור וקרבן פסח?
תגובות: 7
צפיות: 174

Re: שואל או מוכר כסותו עבור ארבע כוסות בלבד או גם למצה מרור וקרבן פסח?

ידוע שיטת הרשב"ם ריש פרק ערבי פסחים שגם עני שבישראל אם לא נתנו לו גבאי הצדקה ארבע כוסות מחוייב להיות שואל או מוכר כסותו עבורם. וידוע טעם האבני נזר בזה, שבכל המצוות אמרינן חשב אדם לשעות מצוה ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה ופטור, מה שאין כן במצוות שיש בהם משום פרסומי ניסא, דמה לן אם יעלה על...
על ידי ביליצר
ה' מרץ 29, 2018 7:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: מפקיד שהקדיש חפץ שהנפקד טען עליה טענת גנב - חל ההקדש?
תגובות: 11
צפיות: 211

Re: מפקיד שהקדיש חפץ שהנפקד טען עליה טענת גנב - חל ההקדש?

שיטה מקובצת מסכת בבא קמא דף לג עמוד א וא"ת והאמר רבי יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולין וכו' אלמא חזינן דהנגזל שהוא שלו ולא נתייאש ממנו אינו יכול להקדיש לפי שאינו ברשותו ואם כן הניזק שמעולם לא בא ברשותו האיך יכול להקדישו. וי"ל דאחר שגבאו ובא ברשותו ולא קבל הדמים לרבי עקיבא אנו...

עבור לחיפוש מתקדם