החיפוש הניב 960 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביליצר
ו' אוגוסט 24, 2018 4:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דבדאוריתא לא מפליג רחמנא בכל מקום בין לכתחלה לדיעבד
תגובות: 9
צפיות: 419

Re: דבדאוריתא לא מפליג רחמנא בכל מקום בין לכתחלה לדיעבד

כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו
עיין תוס ריש לולב הגזול דואנוהו היינו לכתחילה
[מצות סמיכה אינה מעכבת ]
על ידי ביליצר
ו' אוגוסט 24, 2018 3:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רכוב כמהלך באופנים ואופנוע
תגובות: 1
צפיות: 127

Re: רכוב כמהלך באופנים ואופנוע

לענין קימה בפני רבו?מאי שנא?
על ידי ביליצר
ג' אוגוסט 14, 2018 12:52 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצות על סורק
תגובות: 2
צפיות: 756

Re: המלצות על סורק

תודה.
על ידי ביליצר
א' אוגוסט 12, 2018 2:58 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצות על סורק
תגובות: 2
צפיות: 756

Re: המלצות על סורק

מישהו עם נסיון עם סורקים?המלצות?
על ידי ביליצר
ש' אוגוסט 11, 2018 11:05 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצות על סורק
תגובות: 2
צפיות: 756

המלצות על סורק

מאחר שהמליצו רבים שעדיפה סריקה כשיש כמויות גדולות של כתבי יד מסמכים וספרי קודש , האם יש למישהו נסיון עם דגמים איכותיים שיהיו קלים ונוחים לשימוש עם צבעים טבעיים בלי להתעייף , מישהו המליץ פעם על זה הדגם?סורק Fujitsu ScanSnap SV600 הנה, http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=47&t=38815#p435897 מישה...
על ידי ביליצר
ש' אוגוסט 11, 2018 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדרה שהניחה רותחת ומצאה צוננת
תגובות: 6
צפיות: 276

Re: קדרה שהניחה רותחת ומצאה צוננת

[quote="עושה חדשות"]חזו"א טהרות סי' ג סק"ו - קדרה שהניחה רותחת ובא ומצאה צוננת ונפל שמה איסור, ספק בשעה שהיה חם ספק לאחר שנצטנן, הוי בחזקת חם. מיהו לא שייך כאן חזקה של חם, דאדרבה העמידנו על חזקתו שלא נפל בו איסור, מיהו ספיקא הוי ואסור מספק. למה לא הזכיר חזקה העשויה להשתנות [השתמש...
על ידי ביליצר
ו' אוגוסט 10, 2018 11:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 11
צפיות: 490

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

חיי אדם חלק א כלל סח - צריך שיכוין לצאת במצוה זו, כדקיימא לן מצות צריכות כוונה וכו', ונראה לי דזה דוקא בקורא קריאת שמע בדרך לימודו וכו' וכן כשכפאוהו לאכול מצה והוא היה סבור שהוא יום חול או שהיה תוקע לשיר וכיוצא בו. אבל אם קורא קריאת שמע כדרך שאנו קורין כסדר התפלה וכן כשאוכל מצה או תקע ונטל לולב אף ...
על ידי ביליצר
א' אוגוסט 05, 2018 10:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עושים לנער שנשבע מתוך כעס?
תגובות: 6
צפיות: 1552

Re: מה עושים לנער שנשבע מתוך כעס?

פשוט שהשבועה חלה והרבה שבועות באות מפזיזות וכעס ,
כפרת היולדת הרי באה מזה שקופצת ונשבעת שלא תלד לעולם,
על ידי ביליצר
ה' אוגוסט 02, 2018 10:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: לחם בחתונות
תגובות: 16
צפיות: 655

Re: לחם בחתונות

האם יש חיוב או על כל פנים "ענין" לאכול לחם בסעודה של חתונה, שהרי אף שמדובר בסעודת מצוה, האם באמת יש חיוב לאכול לחם בסעודת מצוה? הרי בסיום מסכת אין נוהגים לאכול לחם? ובעצם אפשר לשאול גם על סעודת פדיון בן ועל סעודת ברית מילה ובר מצוה. בסעודת נשואין יש עניין בפת וברכה"מ כדי שיוכלו לברך ...
על ידי ביליצר
ד' יולי 25, 2018 1:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדת חסידות בדיני ממונות
תגובות: 9
צפיות: 389

Re: מדת חסידות בדיני ממונות

יש בנ"ט בימים אלו להוסיף ב"מ ל ע"ב "דלא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין. ועשית את הדבר הישר והטוב : "זו פשרה ולפנים משורת הדין".. ב"מ פג ע"א רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא שקל לגלימייהו אתו אמרו לרב אמר ...
על ידי ביליצר
ג' יולי 24, 2018 8:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?
תגובות: 20
צפיות: 1100

Re: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?

מ"ש מכל דיני איסור והיתר?
כי יפלא ממך דבר
על ידי ביליצר
ב' יולי 16, 2018 1:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליח לגזילה
תגובות: 11
צפיות: 470

Re: שליח לגזילה

שאלני חכ"א מדוע אמרינן דאין שליח בגזילה משום דאין שליח לדבר עבירה ותיפוק ליה דלדעת הרבה מן הראשונים ס"ל דל"מ שליחות היכא דהוי חב לאחרים וא"כ למאי בעי לדינא דשליח לדבר עבירה והוא תמיהה גדולה עמדו בזה ? איני מבין הדמיון בין המקרים. במקרה של זכיה (לשיטת זכיה מטעם שליחות) הרי הזוכה ...
על ידי ביליצר
א' יולי 15, 2018 10:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליח לגזילה
תגובות: 11
צפיות: 470

Re: שליח לגזילה

שאלני חכ"א מדוע אמרינן דאין שליח בגזילה משום דאין שליח לדבר עבירה ותיפוק ליה דלדעת הרבה מן הראשונים ס"ל דל"מ שליחות היכא דהוי חב לאחרים וא"כ למאי בעי לדינא דשליח לדבר עבירה והוא תמיהה גדולה עמדו בזה ? עיין פנ"י שם פ"ד ע"ב דאכן הטעם דאין מועיל שליחות במקום דחב לאחר...
על ידי ביליצר
ה' יולי 12, 2018 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 849

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

להלן הנני להביא את לשונו של העין יצחק שדבריו הם חידוש עצום לענ"ד, ואודה לחו"ר הפורום שליט"א אם יוכלו להחכימני בבביאור דבריו או מי נשא ונתן בהם. ותורף דבריו בקיצור, דמי שנתן גט ואמר בתחילה שנותן את הגט בגלל שיקבל סך מסויים, אם לא קיבל את כל הסך הגט בטל. ואף שלא התנה ככל משפטי התנאים, ...
על ידי ביליצר
ה' יולי 12, 2018 5:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: שלא כדרך, שינוי מהותי או מקרי
תגובות: 4
צפיות: 426

Re: שלא כדרך, שינוי מהותי או מקרי

צורב מתחיל כתב:באגלי טל אופה אות מ"ד האריך בענין זה, והעולה מדבריו ג"כ דיש ב' ענייני שלא כדרך. ושם ג"כ השתמש בכתיבה לאופן שזה לא שינוי מהותי.


עיין צפנת פענח כללי התורה והמצוות ח"א ד"ה אכילה שלא כדרך
על ידי ביליצר
ב' יולי 02, 2018 7:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעל תפלה לחצאין - וכשאין כונתו להתפלל במנין זה
תגובות: 7
צפיות: 266

Re: בעל תפלה לחצאין - וכשאין כונתו להתפלל במנין זה

הצעיר באלפי כתב:
ביליצר כתב:
הצעיר באלפי כתב:לא אמרתי שיש, רק שאלתי האם יש, ואם יש, אז מהו הבעיה במדויק.


גבאי חכם ,כשמדובר שהוא בר סמכא לעשות זאת גם על חשבון מכירת העליה,תכלית !!
האם יש בזה בעיה או לא ????!!!!!
אולי יש חסרון מצד ריבוי קדישים מצדו ?


רק עכשיו הבנתי את השאלה
על ידי ביליצר
ב' יולי 02, 2018 1:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעל תפלה לחצאין - וכשאין כונתו להתפלל במנין זה
תגובות: 7
צפיות: 266

Re: בעל תפלה לחצאין - וכשאין כונתו להתפלל במנין זה

הצעיר באלפי כתב:לא אמרתי שיש, רק שאלתי האם יש, ואם יש, אז מהו הבעיה במדויק.


גבאי חכם ,כשמדובר שהוא בר סמכא לעשות זאת גם על חשבון מכירת העליה,
על ידי ביליצר
ב' יולי 02, 2018 1:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במצוות פו"ר
תגובות: 8
צפיות: 573

Re: במצוות פו"ר

ברור ופשוט לנו, אבל מנ"ח הבין אחרת, עיי"ש. היכן ומה אומר המנ"ח מצוה א פרו ורבו , מצות פרו ורבו מקיים כשיש לו בן ובת והעיסוק בו הוי הכשר על כל פנים בודאי הוי הכשר מעין מצוה כפי שכתבו התוספות בגטין וליתי עשה דפרו ורבו ולדחי לא תעשה, ,אכן מקיים גם מצות עונה דאורייתא, וטוב לדעת את התוספו...
על ידי ביליצר
ה' יוני 21, 2018 8:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי השם במקצת החפץ מהני?
תגובות: 8
צפיות: 442

Re: שינוי השם במקצת החפץ מהני?

נל"מ
על ידי ביליצר
ב' יוני 18, 2018 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'לא נהגו' - האם פשוט שמועיל לקביעת מנהג.
תגובות: 2
צפיות: 342

Re: 'לא נהגו' - האם פשוט שמועיל לקביעת מנהג.

הרי את יין הקידוש נ ה ג ו לשתות .
על ידי ביליצר
ו' יוני 15, 2018 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 1225

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

כמדומה שלכל אחד מפריע הדבר מדוע גרמא פטור, וכי כסדום היינו, שיעשה האדם כל אשר ביכולתו להזיק לחבירו בגרמא ויפטר מדין גרמא? אך כנראה שסוד הענין הוא עצם חיוב התורה בדין מזיק, דהוא מלוה הכתובה בתורה כמ"ש תוס' בכמה דוכתי. דאם יסוד החיוב הממוני הוא מסברא שלנו באמת היינו מחייבים גם בגרמא. אך היות ומס...
על ידי ביליצר
ו' יוני 15, 2018 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 1225

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

כמדומה שלכל אחד מפריע הדבר מדוע גרמא פטור, וכי כסדום היינו, שיעשה האדם כל אשר ביכולתו להזיק לחבירו בגרמא ויפטר מדין גרמא? אך כנראה שסוד הענין הוא עצם חיוב התורה בדין מזיק, דהוא מלוה הכתובה בתורה כמ"ש תוס' בכמה דוכתי. דאם יסוד החיוב הממוני הוא מסברא שלנו באמת היינו מחייבים גם בגרמא. אך היות ומס...
על ידי ביליצר
ב' יוני 04, 2018 9:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלמול כדיבור דמי או לאו
תגובות: 13
צפיות: 825

Re: מלמול כדיבור דמי או לאו

שאלה פשוטה ומצויה. אדם שמוציא קול וחותך את המילות במוצאות הפה זהו ודאי דיבור, ה"ה כאשר אינו מוציא קול ממש אלא נופח רוח, וע"י השפתיים נשמעים דבריו, גם זה דיבור הוא. אבל מה הדין כאשר אינו מוציא הגה וגם לא רוח, אלא רק ממלמל בשפתיו את המילים, ואפילו אם יצמידו לפיו רמקול, לא ישמעו כלום. זה ג&q...
על ידי ביליצר
ב' יוני 04, 2018 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קשירת ציצית - מצוה ?
תגובות: 7
צפיות: 346

Re: קשירת ציצית - מצוה ?

רמב"ם "והמצוה הי"ד: היא שצונו לעשות ציצית והוא אמרו יתעלה (ס"פ שלח) ועשו להם ציצית...". "הלכות ציצית: מצוות עשה אחת והיא, לעשות ציצית על כנפי הכסות". בפשטות הרמב"ם מיירי בעושה ציצית על כנפי כסותו הלבוש בה, שבשעה זו מקיים מצות ציצית, אך כיון שמדרבנן אסור ללבוש...
על ידי ביליצר
ב' יוני 04, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קשירת ציצית - מצוה ?
תגובות: 7
צפיות: 346

Re: קשירת ציצית - מצוה ?

רמב"ם "והמצוה הי"ד: היא שצונו לעשות ציצית והוא אמרו יתעלה (ס"פ שלח) ועשו להם ציצית...". "הלכות ציצית: מצוות עשה אחת והיא, לעשות ציצית על כנפי הכסות". זכורני לעניין עשיית הסוכה כותב רש"י במכות דעשייתה מצוה היא , ולעניין הלכה כתבו דאין מברכים על עשייתה דאין זו ג...
על ידי ביליצר
ד' מאי 30, 2018 8:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשיית חלויות ותנאים מעתה ועד עולם
תגובות: 36
צפיות: 2359

Re: עשיית חלויות ותנאים מעתה ועד עולם

אוצר החכמה כתב:לא הבנתי מה הקשר לברירה הרי לא רוצה שיתברר למפרע.


כך יוצא מדברי הפני משה ,ועיין באריכות בציץ אליעזר תנאי וברירה בקר"ש חלק ז סימן ד
על ידי ביליצר
ד' מאי 30, 2018 12:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הערוך לנר
תגובות: 32
צפיות: 4423

Re: הערוך לנר

מישהו יודע לספר דבר אודות בנו הרב בן ציון עטלינגר מלבד היותו לתן הרב שמריהו צוקרמן ומהדיר ספרי אביו?
על ידי ביליצר
ג' מאי 29, 2018 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשיית חלויות ותנאים מעתה ועד עולם
תגובות: 36
צפיות: 2359

Re: עשיית חלויות ותנאים מעתה ועד עולם

קורה שאדם לובש בגד החייב בציצית, אבל לא מוטל בו ציצית כדין. לו רק היה מודע לזה, היה מפקיר את הבגד ובכך פוטר את עצמו מהחיוב. או שאדם אוכל פירות שאינם מעושרים, אם היה יודע ע"ז, בקלות היה נותן עיניו בנשאר להפרישו תרו"מ על הכל. או מי שאיחר לקום ואינו יודע האם יספיק לקרוא קרי"ש בזמנה עם ב...
על ידי ביליצר
ג' מאי 29, 2018 1:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור הריגת טריפה
תגובות: 11
צפיות: 954

Re: איסור הריגת טריפה

האם זה יהרג ואל יעבור? כוונתי לשאול, הרי בודאי יש איסור להורגו, ומסתמא אזהרתו מ'לא תרצח', ומאידך הרי ישראל ההורגו אינו נהרג עליו, ואין האיסור חמור כ"כ כהורג שלם. (וע"ע חולין יא: תוד"ה וכי, ותמצא נחת). א"כ אשאל, האם כאשר אונסים אדם להרוג אחר שהוא טריפה, מותר לו לעבור ולא ליהרג? ע...
על ידי ביליצר
ב' מאי 28, 2018 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור הריגת טריפה
תגובות: 11
צפיות: 954

Re: איסור הריגת טריפה

הסברא אומרת שאין יהרג וא"י,אין סברת מאי חזית.
על ידי ביליצר
ב' מאי 28, 2018 4:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה
תגובות: 10
צפיות: 651

Re: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה

יישר כח ויפה סיכמתם במחילה מכבודו ,[קורה לי לא מעט] בחפזי חשבתי על מה שנשאל למה כלל להפריש בזמה"ז אם כל התכלית הוא להביאו לכהן הרי אינו מקיים את המצוה , למעשה שאלתם על הברכה ,וכתלמיד הדן לפני רבותיו אוכל לנסות להאריך אבל כמדומני שאם כבודו מבין דחייב ומצוה להפריש למה לא יבין שגם אפשר לברך ,[על ז...
על ידי ביליצר
ו' מאי 25, 2018 2:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה
תגובות: 10
צפיות: 651

Re: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה

מה פירוש הדברים, "ושלא יעלה בלבנו" שנרים אותה להוציא העיסה מאיסור ונעזבנה או נשליך אותה באש צוה אותנו יתברך בנתינתינו לכהן שנאמר וכו, לגבי שאלות הרמב"ן עיין שם בנוש"כ . ולגבי שאלתך על חלה טמאה ובזמה"ז התשובה היא כי בעצם כל ראשית הצטוינו להרימו ולהפרישו להשם יתברך, ומקיימים ז...
על ידי ביליצר
ד' מאי 23, 2018 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה
תגובות: 10
צפיות: 651

Re: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה

אולי יש למאן דהו כונה אחרת בדברי הרמבן אלו שציטטתי?
הרמבן אפשר למצוא בקל בשרש שנים עשר לספר המצוות להרמב"ם ,ד"ה וכן הדין,
על ידי ביליצר
ד' מאי 23, 2018 4:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה
תגובות: 10
צפיות: 651

Re: ברכת המצוות על קיום מצוה במחשבה

בתמצית הענין: הרעק"א על המשניות בתחילת תרומות כותב שאפשר להפריש תרומה במחשבה ולא בעי דיבור בדווקא, ומקורו מתוס' בבכורות נח: ועוד. הרעק"א בשו"ת (פסקים - חלק א' סימן ל') הביא קושיית הגאון ר' ישעיה פיק זצ"ל על הבית יוסף שאומר שלא מברכים על ביטול חמץ כי נעשה ב"מחשבה", מהא ...
על ידי ביליצר
ד' מאי 23, 2018 3:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: אהלות פ"ג מ"א מגע ואהל אם שם אחד הם אם לאו
תגובות: 9
צפיות: 331

Re: אהלות פ"ג מ"א מגע ואהל אם שם אחד הם אם לאו

הכי תנן באהלות פ"ג מ"א: 'כל המטמאין באהל שנחלקו והכניסן לתוך הבית, ר' דוסא בן הרכינס מטהר וחכמים מטמאים. כיצד הנוגע בכשני חציי זיתים מן הנבילה או נושאן כו', ר' דוסא בן הרכינס מטהר וחכמים מטמאין. אבל הנוגע בכחצי זית ודבר אחר מאהיל עליו ועל כחצי זית כו' טהור, אמר ר' מאיר אף בזה רבי דוסא בן ...
על ידי ביליצר
ב' מאי 21, 2018 7:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משה רבינו ע"ה - "לא נראה בו שום רגש והתפעלות, רק מוח שהוא קר"...
תגובות: 15
צפיות: 710

Re: משה רבינו ע"ה - "לא נראה בו שום רגש והתפעלות, רק מוח שהוא קר"...

ומאידך, נשמת משה =רבי עקיבא אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת ,
על ידי ביליצר
ד' מאי 16, 2018 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הקב"ה מתאוה" ביאור
תגובות: 2
צפיות: 296

Re: "הקב"ה מתאוה" ביאור

ידוע בחב"ד מהאלטער רבי על התאוה הקבה להיות לו דירה בתחתונים ,אויף א תאוה פרעגט מען נישט קיין קושיות. חבדפדיה תאווה תאווה הינה רצון חזק העולה בלב האדם. התאוות הרעות עולות מהחלל השמאלי שבלב - מקום משכנה של הנפש הבהמית[1]. בחינת התאוה שייכת לדרגת הנפש מספירת המלכות, והיא תשוקה חזקה ששורשה משורש המ...
על ידי ביליצר
ו' מאי 11, 2018 5:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 4370

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

ראיתי את דברי הגר"מ שטרנבוך שליט"א השואל למה דוקא מצות שמיטה נבחרה כגילוי לכל התורה כולה דכללותיה ופרטותיה מסיני ,
ח"ל דהרי על ההר בסיני צמחו פרחים באופן ניסי וסמך הקב"ה את הפסוק סמוך ונראה לראיה לוכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית וצויתי את ברכתי,
[אגב ,אותיות ,ניסי,נסי ,נס -סיני }
על ידי ביליצר
ד' מאי 02, 2018 7:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטחת דברים כלפי מעלה
תגובות: 11
צפיות: 594

Re: הטחת דברים כלפי מעלה

לי הקטן נראה בכונת הדברים כך,מרדכי ידע ?מה ידע ? גבר מלכא עילאה ממלכא תתאה
פירוש,ידע דהוכרח מלכו של עולם לקבל את דין מלך תחתון מחמת עוונות ישראל ,

עבור לחיפוש מתקדם