מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 147 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אבקברד
א' מאי 12, 2019 8:00 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תרשים מסכם על סדר מתן תורה - לכל השיטות.
תגובות: 14
צפיות: 1068

Re: תרשים מסכם על סדר מתן תורה - לכל השיטות.

אבקברד כתב:http://old.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/netuim16_lifshitz.pdf
על ידי אבקברד
א' מאי 12, 2019 7:53 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל
תגובות: 143
צפיות: 15264

Re: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל

האם הספור על מציאת הכתבים בגניזה - בדוק?
הלא דבר הוא שבדיוק בזמן שהגר"ג זרק את כתביו - הזדמן מקורבו לאותה גניזה מצאן, הכירן וגאלן?
אם קבלה היא נקבל,
אך אם שמועה היא...
על ידי אבקברד
ב' אפריל 29, 2019 9:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדשים תהיו - שיטת הרמב"ן במנין המצוות
תגובות: 0
צפיות: 737

קדשים תהיו - שיטת הרמב"ן במנין המצוות

נחלקו הראשונים בפשרו של הציווי בתחילת פרשת קדשים. לרש"י קאי אדלעיל, על איסורי העריות שבפרשת אחרי מות: קדשים תהיו - הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה, אשה זונה וחללה וגו' אני ה' מקדשכם, (ויקרא כא ז - ח) ולא יחלל זרעו אני ה' מקדשו (ויקרא כא טו) קדושים יהי...
על ידי אבקברד
א' אפריל 07, 2019 6:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בין רש"י לרב אשי - חילופי נוסח ברש"י וברא"ש
תגובות: 2
צפיות: 188

Re: בין רש"י לרב אשי - חילופי נוסח ברש"י וברא"ש

תודה רבה על ההפניות. זו לשון תוספות ר"י החסיד טו ע"א: דרב חסדא הוה לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן ק"ש. כתוב בספרים וה"מ לק"ש אבל לצלותא בעי לאהדורי דאמר ריש לקיש לגבל ולתפילה ולנטילת ידים ד' מילין כמו ששנויה בפסחים בפ' אלו עוברין ובחולין פ' העור והרוטב. ואינו בספרים ישנים וגם במ...
על ידי אבקברד
ה' אפריל 04, 2019 4:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בין רש"י לרב אשי - חילופי נוסח ברש"י וברא"ש
תגובות: 2
צפיות: 188

בין רש"י לרב אשי - חילופי נוסח ברש"י וברא"ש

כתב הרא"ש מסכת ברכות פרק ב סימן יא יא א"ל רבינא לרבא חזי מר האי צורבא מדרבנן דאתא ממערבא ואמר כל מי שאין לו מים לרחוץ ידיו מקנח ידיו בעפר ובצרור ובקיסמית. אמר ליה שפיר קאמר מי כתיב ארחץ במים בנקיון כתיבלז כל מידי דמנקי. רב חסדא לייט אמאי דמהדר אמיא בעידן צלותא יש ספרים שכתוב בהן והני מילי ...
על ידי אבקברד
א' דצמבר 09, 2018 12:14 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 129
צפיות: 19225

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

תודה רבה על הציון השאלה היא אם הוא חשש גם בימי החול, כשיטת בעל המאור, כפי שמשמע ברמב"ן: מלחמת ה' מסכת שבת דף יב עמוד א והנה לבעל המאור עכשיו במקומות הללו אין אדם צריך להטיל לבן לבדו וכ"ש שאסור בשבת ולא עוד אלא שחייב חטאת דהוה ליה כד' ציציות שמעכבות זו את זו והוה ליה טלית שאינה מצוייצת כהלכ...
על ידי אבקברד
ג' נובמבר 13, 2018 4:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשב"א - היושב בשבת תחכמוני בשתי ישיבות המכוונות למעלה ולמטה.
תגובות: 3
צפיות: 246

רשב"א - היושב בשבת תחכמוני בשתי ישיבות המכוונות למעלה ולמטה.

בפתיחת אגרתו אל הרשב"א מכנה אותו רבי ידעיה הפניני:
'היושב בשבת תחכמוני בשתי ישיבות המכוונות למעלה ולמטה' [שות הרשב"א א תיח]
מה פשר הכינויו
על ידי אבקברד
ג' אוקטובר 02, 2018 2:53 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: רבנים-משוררים
תגובות: 99
צפיות: 20499

Re: רבנים-משוררים

גביר כתב:דומני שמבין חכמי דורנו שיש בהסכמותיהם מליצות ניחוח שירי בולט הרב שלמה פישר שליט"א


הגר"ש פישר שליט"א כתב שירים שעומדים בפני עצמם ולא רק בתוך הסכמות,
לפני זמן מה היה בפורום מי שאוסף כתביו להוציאם לאור,
ואולי יוכל הוא להעלות לכאן את שיריו, בהסכמת הרב כמובן.
על ידי אבקברד
ב' ספטמבר 03, 2018 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 59
צפיות: 4440

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

במחילה, נראה שיש כאן איזה כשל לוגי - כלכלי: בהנחה שניתן להוציא ספר כליל השלמות והנוחות ללא עלויות של הדפסה וכו', בכל זאת נימנע מכך ובעקבות העלויות האחרות שיש [כמו מכוני ההדרה] אז צריך להוציא עוד סכומי עתק כדי שיהיה אפשרות למכור? מלה"ד לראש מוסד שיכול להשתמש בבניין פשוט וזול, אך מחפש בדווקא בניי...
על ידי אבקברד
ב' ספטמבר 03, 2018 11:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 59
צפיות: 4440

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

עם כל הכבוד המגיע לכבודו (איני יודע מי מסתתר מאחורי הניק) אבל יש הבדל בין מהדירי ספרים קדמונים/פוסקים/דרשנים מפורסמים שאת ספריהם אנשים ירכשו אם לא יהיו באוצר ועליהם מובנת הגבלה למאגרים דיגיטליים לתקופה. מאשר למחבר שאינו מפורסם המוציא ספר פרי הגותו (מבלי לזלזל בכי הוא זה בעבודתו) שבודאי ראוי לו לשקו...
על ידי אבקברד
ב' ספטמבר 03, 2018 10:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 59
צפיות: 4440

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

וכדי שלא יתפרשו דבריי שלא כהלכה - אגלה כאן גילוי נאות: מדפי הספרים שלי עומדים להתפקע למורת רוחם של בני משפחתי, ואני כמעט ולא מסוגל לדלל אותם מתוך אהבתי לאותו 'ספר מודפס'. אלא שיש לראות את הדברים בפרספקטיבה רחבה ולא מתוך רגשות שהזמן גרמן. [מה עוד שפרספקטיבה זו - מאותו רגע זכור לטוב בו 'נפל לי האסימון...
על ידי אבקברד
ב' ספטמבר 03, 2018 10:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 59
צפיות: 4440

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

אישצפת כתב:חובבי ואספני הספרים המה יעידון ששום מאגר גדול ככל שיהיה לא ישוה לתחושת קריאה בספר מודפס.


האם חובבי ואספני הספרים מהמאה הט"ו לא העידו ששום ספר מודפס לא ישוה לתחושת הקריאה [וק"ו הכתיבה] מכתב יד?
על ידי אבקברד
ב' ספטמבר 03, 2018 10:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 59
צפיות: 4440

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

אבל צריכים גם לזכור שמאחורי כל ספר עומד מחבר, שעמל, יגע וירק דם על ספרו, וגם השקיע בו ממון רב, וכעת ממתין שלכל הפחות תימכר המהדורה הראשונה, אבל כאן המאגרים האלקטרוניים עומדים לו -פעמים רבות- למכשול. כי אנשים עושים חשבון פשוט: מדוע לרכוש את ספר פלוני אם הוא עתיד להיכנס לאוצר או לה"ב בעוד שנה או...
על ידי אבקברד
ה' אוגוסט 30, 2018 11:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 757
צפיות: 91907

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

שאלה מצויה בקשר לתפילת ותיקין, ואולי שמעו בנדון הוראה או הנהגה מפי הגרש"ד:
פעמים שתפילת ותיקין עומדת מול תפילה עם הילדים שקשה להם לקום מוקדם -
כיצד ראוי לנהוג? לוותר על ותיקין לצורך חינוך הילדים?
על ידי אבקברד
ה' אוגוסט 16, 2018 8:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 757
צפיות: 91907

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אם אפשר להסביר יותר במפורט מה היתה שיטתו בעניין כוונת פסוק ראשון דקריאת שמע.
על ידי אבקברד
ד' אוגוסט 01, 2018 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: בכורות פ"ב מ"ג - פסולי המוקדשין - גיזה לאחר שחיטה
תגובות: 0
צפיות: 367

בכורות פ"ב מ"ג - פסולי המוקדשין - גיזה לאחר שחיטה

למדנו במשנה שפסולי המוקדשין אסורים בגיזה ועבודה וחלב: משנה מסכת בכורות פרק ב משנה ג כל שקדם הקדשן את מומן או מום עובר להקדישן ולאחר מכאן נולד להם מום קבוע ונפדו פטורין מן הבכורה ומן המתנות ואינן יוצאין לחולין ליגזז ולהעבד וולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן והשוחטן בחוץ חייב ועושין תמורה ואם מתו יקברו: והש...
על ידי אבקברד
ד' יולי 25, 2018 1:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 757
צפיות: 91907

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

בספרו של רבינו - יג מאמרות - שבאוצה"ח , חסר עמוד ה.
אודה למי שיוכל להעלותו לכאן.
על ידי אבקברד
ה' יוני 14, 2018 5:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 129
צפיות: 19225

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

הנכונה השמועה שהגר"ח נקט כבעל המאור שהתכלת מעכבת את הלבן והתעטף בטלית שאולה ולא ברך?
על ידי אבקברד
ה' מאי 31, 2018 9:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ירושלמי על מסכת מכות פרק שלישי
תגובות: 7
צפיות: 624

Re: ירושלמי על מסכת מכות פרק שלישי

בסוגיא שלנו דן זוסמן בהערה 243, אך דומה שאין שם את הפתרון לשאלת המקור של רבינו בחיי והאחרונים. אם הבנתי נכון מקריאה ראשונית, באופן כללי נטייתו של זוסמן היא שפרק שלישי למסכת מכות ירושלמי [כמו גם שאר החלקים המשמעותיים כמו פרק או מסכת בתלמוד הירושלמי] גם אם אי פעם היה הרי זה רק סמוך לחתימת הירושלמי, אך...
על ידי אבקברד
ה' מאי 31, 2018 7:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ירושלמי על מסכת מכות פרק שלישי
תגובות: 7
צפיות: 624

Re: ירושלמי על מסכת מכות פרק שלישי

תודה רבה לא ראיתי את דברי זוסמן, ואודה למי שיכול להעלות את הדברים. אסכם מה שעלה בינתיים מהמקורות שציינתם. תופעה מעניינת: בדפוסי התוספות יום טוב המאוחרים: מצאתי בירושלמי, ובמהדורת בזכר חנוך [ואולי עוד קודם בפוס וילנא] נוסף בשולי העמוד: בד"ר פו"ק [=דפוס ראשון פראג וקראקא]: מצאתי בשם ירושלמי....
על ידי אבקברד
ד' מאי 30, 2018 11:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ירושלמי על מסכת מכות פרק שלישי
תגובות: 7
צפיות: 624

ירושלמי על מסכת מכות פרק שלישי

במסכת מכות פרק שלישי דף כג ע"א [על דין המשנה שהרצועה צריכה להיות כפולה]: אמר רב חסדא אמר רבי יוחנן מנין לרצועה שהיא מוכפלת שנאמר והפילו והא מיבעי ליה לגופיה א"כ לכתוב קרא יטהו מאי הפילו ש"מ תרתי: המהרש"א והתוספות יום טוב ציטטו תוספת מהירושלמי: אל תקרי והפילו אלא והכפילו [ומעין זה...
על ידי אבקברד
ב' מאי 07, 2018 7:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור לפסול קדשים?
תגובות: 6
צפיות: 350

האם יש איסור לפסול קדשים?

קיי"ל אין מביאין קדשים לבית הפסול [זבחים עה ב]. האם מקור האיסור הוא דאורייתא? מניין? והנה לכאורה לא מצינו איסור לפסול קדשים בידים [כמו בתרומה 'משמרת תרומותי' - בכורות לד א]. ספר החינוך פרשת בא מצוה טו - שלא להוציא מבשר הפסח חוצה שלא להוציא מבשר הפסח ממקום החבורה. שנאמר [שמות י"ב, מ"ו]...
על ידי אבקברד
ב' אפריל 30, 2018 1:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2898
צפיות: 530279

Re: בשורת ספרים חדשים

קבלת הראיה של אביבי https://3.bp.blogspot.com/-Q4eB0HkEPKw/WtwzLSGWgWI/AAAAAAAAB5E/dwbWmrDG7BA0D-NURupgPF0IgJGgGZ7CACEwYBhgL/s320/%25D7%25A7%25D7%2591%25D7%259C%25D7%25AA%2B%25D7%2594%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%2599%25D7%2594%2B%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259B%25D7%2594%2B%25D7%25A7%25D7%2593...
על ידי אבקברד
ג' אפריל 17, 2018 9:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התוספות הכי ארוך בש"ס?
תגובות: 17
צפיות: 1368

Re: התוספות הכי ארוך בש"ס?

תוד"ה פרה הוא פחות מ1100 מילה
על ידי אבקברד
ג' אפריל 17, 2018 5:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התוספות הכי ארוך בש"ס?
תגובות: 17
צפיות: 1368

התוספות הכי ארוך בש"ס?

מכות יז ע"ב - יח ע"א, תוד"ה איסורא בעלמא = 1383 מילה
האם יש תוספות ארוך יותר?
על ידי אבקברד
א' אפריל 15, 2018 9:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות יז - דין בריה
תגובות: 5
צפיות: 497

Re: דין בריה

ואולי היה מקום לחלק בין דין מלקות, שהוא דווקא בבריה שיש בה נשמה לדין ברכה, אלא שחילוק זה צריך פשר. אפשרות אחרת היא ליישב על פי שיטת התוספות [מכות יז ע"א ד"ה ורבנן וחולין צו ע"א ד"ה מאי טעמא], שעיקר החילוק לרבנן הוא לא בין מה שיש בו נשמה לאין בו נשמה אלא בין דבר ששמו נשאר עליו לאח...
על ידי אבקברד
א' אפריל 15, 2018 9:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות יז - דין בריה
תגובות: 5
צפיות: 497

מכות יז - דין בריה

שנינו במכות פרק ג משנה ב [יג ע"א]: כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב? רבי שמעון אומר: כל שהוא, וחכמים אומרים: כזית. אמר להן רבי שמעון: אי אתם מודים לי באוכל נמלה כל שהוא שהוא חייב? אמרו לו: מפני שהיא כברייתה. אמר להן: אף חטה אחת כברייתה. ובגמרא [יז ע"א] הוגדרה סברת חכמים: ורבנן? בריית נשמה חשובה,...
על ידי אבקברד
ב' אפריל 09, 2018 5:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'ענין מעשה בראשית מהו?' - שיטת הר"ן בדרוש הראשון
תגובות: 2
צפיות: 358

Re: 'ענין מעשה בראשית מהו?' - שיטת הר"ן בדרוש הראשון

אכן.
ועדיין אני צריך לרב.
על ידי אבקברד
א' אפריל 08, 2018 9:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'ענין מעשה בראשית מהו?' - שיטת הר"ן בדרוש הראשון
תגובות: 2
צפיות: 358

'ענין מעשה בראשית מהו?' - שיטת הר"ן בדרוש הראשון

לאחר שדחה הר"ן את המזהים מעשה בראשית עם חכמות הטבע גרידא מחד [שהרי חז"ל הזהירו אזהרות גדולות על העסק בו] ואת השוללים כל קשר בין מעשה בראשית לחכמות הטבע מאידך [שהרי לשיטתם יוצא שהוא מזוהה עם מעשה מרכבה] כתב הוא את שיטתו: והתשובה בזה, כי אין ספק כי מעשה בראשית היא חכמת הטבע, אבל לא מאותו צד ...
על ידי אבקברד
ב' מרץ 12, 2018 8:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע דווקא רש"י מכונה הקונטרס?
תגובות: 1
צפיות: 291

מדוע דווקא רש"י מכונה הקונטרס?

נראה שסתם 'קונטרס' הינו רש"י ואין בלתו.
ומדוע באמת?
והרי כל ספרי הגאונים והראשונים היו בכתיבת יד?
ואולי אין הכי נמי ויש עוד שמכונים כך?
ואולי דווקא אצל תלמידיו בעלי התוספות כונה כך, כשם שרבי כונה סתם 'רבי', ורב כונה 'רב' וכו'?
האם יש על כך בכתובים?
על ידי אבקברד
ה' מרץ 08, 2018 10:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות יג: - מסית ומדיח - אין בהם כרת?!
תגובות: 2
צפיות: 436

Re: מכות יג: - מסית ומדיח - אין בהם כרת?!

תודה רבה עד מאד
על ידי אבקברד
ה' מרץ 08, 2018 8:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות יג: - מסית ומדיח - אין בהם כרת?!
תגובות: 2
צפיות: 436

מכות יג: - מסית ומדיח - אין בהם כרת?!

תלמוד בבלי מסכת מכות דף יג עמוד ב ודלמא אזהרה לקרבן, דהא פסח ומילה דלית בהו אזהרה לא מייתי קרבן! התם לאו היינו טעמא, אלא משום דאיתקש כל התורה כולה לעבודת כוכבים, מה עבודת כוכבים שב ואל תעשה אף כל שב ואל תעשה, לאפוקי הני דקום עשה. תוספות מסכת מכות דף יד עמוד א לאפוקי הני - פסח ומילה דבקום עשה נינהו ק...
על ידי אבקברד
ג' פברואר 27, 2018 9:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכת מרדות ואיסור לא יוסיף
תגובות: 9
צפיות: 577

Re: מכת מרדות ואיסור לא יוסיף

תודה רבה על כל המקורות אם אבוא לסכם: השאלה היתה כיצד דין דרבנן עוקר דין תורה. דומני ששתי אפשרויות עלו כאן מהמקורות: [1] אין כלל איסור תורה כיוון שאין זה דרך נציון, מקור הדברים הוא ברמב"ם [חובל ומזיק ה א] וראה בקובץ הערות סימו ע שמקורו מהא דאב הרודה את בנו וכו'. [2] אמנם יש כאן איסור חובל אלא שה...
על ידי אבקברד
ב' פברואר 26, 2018 10:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכת מרדות ואיסור לא יוסיף
תגובות: 9
צפיות: 577

מכת מרדות ואיסור לא יוסיף

כיצד דין מכת מרדות דרבנן
מפקיע איסור דאורייתא של לא יוסיף להכותו?
על ידי אבקברד
ב' פברואר 19, 2018 11:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסת גואל הדם לעיר מקלט
תגובות: 5
צפיות: 406

Re: כניסת גואל הדם לעיר מקלט

תודה רבה
האם אין שום מקור מפורש על כך בחז"ל או בפוסקים?
גואה"ד שמגיע לשער העיר מקלט ומבקש להיכנס.
שואל אותו השומר: מי כבודו?
- גואה"ד של פלוני אלמוני.
- בבקשה, הדלת פתוחה.
על ידי אבקברד
ב' פברואר 19, 2018 5:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסת גואל הדם לעיר מקלט
תגובות: 5
צפיות: 406

כניסת גואל הדם לעיר מקלט

האם יש איסור דאורייתא או דרבנן על כניסת גואל הדם לעיר מקלט?

עבור לחיפוש מתקדם