מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 182 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אבקברד
א' אוקטובר 25, 2020 10:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיקומי ההפניות במ"ב לשער הציון
תגובות: 1
צפיות: 74

מיקומי ההפניות במ"ב לשער הציון

האם יש כלל ברור למיקום ההפניות במשנה ברורה לשער הציון? על פניו נראה שההפניות לא מופיעות בסוף משפט כמקובל היום (באנצ"ת לדוגמא) אלא בתחילת משפט או באמצעו. לדוגמא: כאשר המ"ב יביא פסק של החיי אדם ההפניה לשעה"צ תופיע בסופו או אמצעו של המשפט במ"ב. האם יש דרך קבועה? האם מישהו כתב על כך?
על ידי אבקברד
ד' ספטמבר 30, 2020 8:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 93
צפיות: 10776

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

חידושי הרמב"ן מסכת ברכות דף לו עמוד ב ולענין פלפלין כתבו הגאונים ז"ל בלחה מברך בפה"א, וזה תימה גדול כיון שהוא נוהג בערלה וקרינן ביה את פריו, פרי העץ בעי ברוכי, ואולי סברו דהאי הימלתא דאתיא מבי הנדואי דאמר רבא שריא ומברכינן עליה בפה"א דפלפלי היא, וזה אינו נכון שאין לנו בפרי הנוהג ...
על ידי אבקברד
ו' ספטמבר 11, 2020 8:41 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' דוד זריצקי ז"ל מספר על רבינו הח"ח - נפלא!
תגובות: 1
צפיות: 380

Re: ר' דוד זריצקי ז"ל מספר על רבינו הח"ח - נפלא!

מאמרי הראי"ה על החפץ חיים קרוב לשני יובלות האיר בעולמנו אור יקרות, אשר רק הדורות הבאים יוכלו לפרט את פרטי הנגוהות אשר הופיעו עליו מזיו הקודש של עמוד אור זה, זה היה הגאון הקדוש רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל, שנלקח מאתנו, לדאבון לבנו, ביום הכ"ד לירח אלול בשנת תרצ"ג שעברה. דורנו השקוע בס...
על ידי אבקברד
ו' יולי 03, 2020 5:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5202
צפיות: 897946

שיחות מוסר - ר"ח שמואלביץ

האם יש אפשרות להעלות לכאן את שיחתו/שיחותיו של רבי חיים שמואלביץ, מתוך שיחות מוסר לפרשת בלק?
על ידי אבקברד
ה' יולי 02, 2020 10:14 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: לא מצליח להיכנס לאוצר החכמה
תגובות: 1
צפיות: 322

לא מצליח להיכנס לאוצר החכמה

אני מנוי לאוצר דרך מכללת אורות ישראל.
איני מצליח להיכנס כבר כמה ימים.
מישהו יודע למה?
על ידי אבקברד
ד' יוני 03, 2020 11:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע יש תלמוד בבלי על סדר קדשים
תגובות: 33
צפיות: 4855

Re: מדוע יש תלמוד בבלי על סדר קדשים

זכורני שבהסכמת ה"ר שלמה פישר לאחד מספרי הרב בצלאל נאור, הוא מתייחס להזכרת הירושלמי האבוד על קדשים ותמיה על שיש בדורנו כאלו שעדיין מאמינים לזה. בהמשך הביא כמה דוגמאות מציטוטי ראשונים והוכיח שאינם נכונים (שהציטוט בירושלמי בכורות מופיע לפנינו בירושלמי ביכורים, וציטוט מירושלמי ערכין לפנינו בירושלמ...
על ידי אבקברד
ד' מאי 20, 2020 9:56 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שמואל שטראשון - הרש"ש
תגובות: 103
צפיות: 21392

Re: האשל הגדול ר' שמואל שטארשון מווילנא ותורתו

ידיעותיו בגיאוגרפיה: על התוספות שכתבו שהנהרות יורדים ממזרח למערב, העיר הרש"ש מנהר הדנובה והפרת שזורמים הפוך לפי מה שראה במפות העולם: רש"ש מסכת שבת דף סה עמוד ב תד"ה סהדא. וכל הנהרות יורדים ממזרח למערב. ל"י מאין להם זה. כי הנהר הגדול דאנוי' מושך ממדינת שוואבין דרך בייערן. עסטרייך....
על ידי אבקברד
ג' מאי 19, 2020 9:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדרכה ללימוד ה"עיון"
תגובות: 25
צפיות: 3914

Re: הדרכה ללימוד ה"עיון"

דורשי יחודך כתב:
אבקברד כתב:http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=687

נראה מעניין מאד.
מה פירוש המילה "צורניים" שבכותרת?

מלשון צורה
כלים חזותיים
כמו טבלאות תרשימים וכדומה
על ידי אבקברד
ג' ינואר 07, 2020 2:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האומר שמע שמע
תגובות: 2
צפיות: 422

Re: האומר שמע שמע

יישר כח
תודה רבה
על ידי אבקברד
ג' ינואר 07, 2020 7:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: האומר שמע שמע
תגובות: 2
צפיות: 422

האומר שמע שמע

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד ב מודים מודים - משתקין אותו. אמר רבי זירא, כל האומר שמע שמע - כאומר מודים מודים דמי. מיתיבי: הקורא את שמע וכופלה - הרי זה מגונה. מגונה הוא דהוי, שתוקי לא משתקינן ליה! - לא קשיא: הא - דאמר מילתא מילתא ותני לה, והא - דאמר פסוקא פסוקא ותני ליה. אמר ליה רב פפא לאביי: ודי...
על ידי אבקברד
ג' דצמבר 31, 2019 9:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות שנוהגות פעם ביום
תגובות: 7
צפיות: 964

מצוות שנוהגות פעם ביום

כתב הפרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן לז ב נהגו. עיין מ"א. והנה מסופק אני אם מן התורה חייב כל היום בתפילין, או מן התורה די ברגע אחד שמניח ומדרבנן כל היום, ובטלוה עכשיו שאין לנו גוף נקי כל היום. ובלבוש [סעיף ב] מבואר לאות על ידך [שמות יג, ט], צריך כל היום מן התורה. ובר"מ פרק ד' דתפילין הל...
על ידי אבקברד
ג' דצמבר 17, 2019 7:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משלי עם ביאור הגר"א
תגובות: 4
צפיות: 672

Re: משלי עם ביאור הגר"א

המהדורות הנ"ל קיימות באוצה"ח?
על ידי אבקברד
ב' דצמבר 16, 2019 9:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משלי עם ביאור הגר"א
תגובות: 4
צפיות: 672

משלי עם ביאור הגר"א

האם והיכן נכתבה סקירה על הספר, הן מצד תוכנו והן מהצד הביבליוגרפי?
על ידי אבקברד
ב' דצמבר 16, 2019 9:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 633
צפיות: 97436

ספר שע"ח?

רש"ש מסכת ברכות דף לג עמוד ב אלא מטין אתמר דאתמר כו'. עי' בס' שע"ח שער י"א אות כ"ג מש"כ בסוגיא זו אך ק"ל דהא בדאתמר דמייתי ליכא למ"ד דריו"ח אמר מטין אשר מפני כן נראה דהגיה הגר"א ז"ל אתמר תחת דאתמר ולענ"ד ה"נ רק להפוך הגי' ושכצ"ל ריב&qu...
על ידי אבקברד
ב' ספטמבר 23, 2019 11:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שלמה מלך על כל העולם - מניין?
תגובות: 5
צפיות: 1049

שלמה מלך על כל העולם - מניין?

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יא תנו רבנן: שלשה מלכו בכיפה, ואלו הן: אחאב, ואחשורוש, ונבוכדנצר. אחאב - דכתיב חי ה' אלהיך אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדני שם לבקשך וגו', ואי לא דהוה מליך עלייהו - היכי מצי משבע להו? נבוכדנצר - דכתיב והיה הגוי והממלכה... אשר לא יתן את צוארו בעל מלך בבל. אחשורוש - הא דאמרן (...
על ידי אבקברד
ב' אוגוסט 19, 2019 11:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רש"י על פרשת עקב
תגובות: 8
צפיות: 747

Re: רש"י על פרשת עקב

כיוון שנזכר רש"י לפרשת עקב - הערה מעניינת [ואולי מתקשרת לכותרת האשכול]: לשון הגמרא ברכות דף לב עמוד א: וידבר ה' אל משה לך רד, מאי לך רד? אמר רבי אלעזר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, רד מגדולתך! כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל, ועכשיו ישראל חטאו - אתה למה לי? מיד תשש כחו של משה ולא היה לו ...
על ידי אבקברד
ה' אוגוסט 15, 2019 8:21 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 985
צפיות: 226034

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

חיימקה כתב:
עושה חדשות כתב:בקובץ ההלכות לבין המצרים (המופץ בבהכ"נ) ראיתי ב' מאמרים יפים מהנכדים. אולי אפשר להעלותם כאן?


תשעה באב תשעט.pdf


בעמוד נז יש ציון לשו"ע יורה דעה סימן רמג סעיף ו וסי' שלו סמ"ג אות א

לא הבנתי את הציון השני
על ידי אבקברד
ה' אוגוסט 08, 2019 5:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כזית, כביצה, ארבע ביצים
תגובות: 4
צפיות: 981

Re: כזית, כביצה, ארבע ביצים

בפרטי כתבו לי חילוק בין לחם שמספיק יותר מכביצה לפת הבאה בכסנין שצריך 4 ביצים.
אך המקור לשיעור ד ביצים הוא בעירובין ושם נחלקו התנאים בשיעור פת: מככר בפונדיון וכולי.
על ידי אבקברד
ב' אוגוסט 05, 2019 10:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: כזית, כביצה, ארבע ביצים
תגובות: 4
צפיות: 981

כזית, כביצה, ארבע ביצים

בגדר אכילה אמרו שאין אכילה פחותה מכזית [תו"כ אחרי יב]. בגדר סעודה נחלקו: ארבע ביצים או שלוש [עירובין פב]. והנה מצינו הלכות שונות שאמרו בהן הפוסקים שיעור יותר מכביצה: א. לעניין איסור אכילה לפני מנחה שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלת המנחה סימן רלב סעיף ג והא דאסור לאכול סעודה קטנה, היינו כשקובע לס...
על ידי אבקברד
ה' יולי 04, 2019 8:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 50
צפיות: 7875

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

שוב ראיתי שלשון הרי"ף היא:
וכדרך שאמרו בעצמות כך אמרו בס"ת שאם היה מתירא מפני הגנבים או מפני הלסטים מותר להניחה על גבי החמור שהוא רוכב עליו

נקט הרי"ף גבי ס"ת לשון נקבה, וגבי חמור לשון זכר,
ובהנחה שהרמב"ם מתבסס על הרי"ף - דיוקו של הגר"א אתי שפיר.
על ידי אבקברד
ג' יולי 02, 2019 8:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: בת יפתח וחנה אם שמואל
תגובות: 1
צפיות: 441

בת יפתח וחנה אם שמואל

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בחקותי כיון שבקש לקרבה היתה בוכה לפניו אמרה לו בתו אבי יצאתי לקראתך בשמחה ואתה שוחט אותי שמא כתב הקדוש ברוך הוא בתורה שיהו ישראל מקריבין לפני הקדוש ברוך הוא נפשות אדם, אין כתיב בתורה אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה (ויקרא א) מן הבהמה ולא מן בני אדם, אמר לה בתי נדרתי והיה ה...
על ידי אבקברד
ג' יולי 02, 2019 8:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 50
צפיות: 7875

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

ואדאיתנא לדברי הגר"א הללו, אציע כאן קושיא חמורה לכאורה: נחלקו התוספות והרי"ף בסוגיית ברכות יח: תנו רבנן: המוליך עצמות ממקום למקום - הרי זה לא יתנם בדסקיא ויתנם על גבי חמור וירכב עליהם, מפני שנוהג בהם מנהג בזיון. ואם היה מתירא מפני נכרים ומפני לסטים - מותר, וכדרך שאמרו בעצמות כך אמרו בספר ת...
על ידי אבקברד
ג' יולי 02, 2019 8:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 50
צפיות: 7875

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

בעניין ההשוואה בין ספר תורה לתפילין - הנה לשון הרמב"ם הנ"ל הובאה בשו"ע: שולחן ערוך יורה דעה הלכות ספר תורה סימן רפב סעיף ג היה הולך ממקום למקום וס"ת עמו, לא יניחנו בשק ויניחנו על גבי חמור וירכב עליו, אלא מניחו בחיקו יב] כנגד לבו והוא רוכב על החמור. ה ואם היה מפחד מפני הגנבים, מות...
על ידי אבקברד
א' יוני 30, 2019 10:04 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן חזו"א זללה"ה - תמונה נדירה - זיהוי הסובבים
תגובות: 63
צפיות: 15772

Re: מרן חזו"א זללה"ה - תמונה נדירה - זיהוי הסובבים

[לא ממש קשור לאשכול, אבל לא מצאתי אשכול אחר לשאול] האם יוכל מאן דהוא להפנות אותי למקום בו כותב החזו"א על כך שאהבת האדם את ההרצאה והלימוד לאחרים, גורם לעיוות בדרכי הלימוד? [חשבתי שבאמונה ובטחון אך לא מצאתי שם] אולי כוונתך לדברי החזון איש שהם אכן ב'אמונה וביטחון' (א:ח) דלהלן ??? דברי הימים וקורו...
על ידי אבקברד
ו' יוני 28, 2019 10:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 50
צפיות: 7875

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק י הלכה יא היה מהלך ממקום למקום וספר תורה עמו לא יניח ספר תורה בתוך ט השק ויניחנו על גבי החמור וירכב עליו, ואם היה מתפחד מן הגנבים מותר, ואם אין שם פחד מניחו בחיקו כנגד לבו והוא רוכב על הבהמה והולך אם דין התפילין כדין ס"ת - יוצא מכאן שיש בעיה לתלות את...
על ידי אבקברד
ג' יוני 11, 2019 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדוש במקום סעודה למתענה בשבת
תגובות: 9
צפיות: 923

Re: קדוש במקום סעודה למתענה בשבת

לענ"ד שפתי הפמ"ג ברור מיללו, שתפילה בלילה לא תועיל, דאם לא סעד לא יצא יד"ח הדאורייתא: וגם באליה רבה [ס"ק] יו"ד צידד בזה, דיש לומר בלילה רשאי לאכול. ואם קידש ולא אכל, אף מן התורה לא יצא, כנראה מתוספות סוכה ג' [ע"א ד"ה דאמר] וברכות י"א [ע"א ד"ה תני] אל...
על ידי אבקברד
ג' יוני 11, 2019 9:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדוש במקום סעודה למתענה בשבת
תגובות: 9
צפיות: 923

Re: קדוש במקום סעודה למתענה בשבת

ראה פמ"ג במש"ז רפח, ג. יישר כוח. וזה לשונו שם: פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן רפח אם ישן ליל שבת קודם אכילה וחלם לו ועמד, יש להסתפק איך יעשה בקידוש, דקיימא לן בסימן רע"ג סעיף א' אין קידוש אלא במקום סעודה, ואף אם אחרים אוכלים ושותים, מכל מקום מי שאין אוכל במקום סעודה הוא לא יצא י...
על ידי אבקברד
ג' יוני 11, 2019 8:41 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 744
צפיות: 161261

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

אברך כתב:בישיבות הגדלות של החוג אכן לומדים סוגיות באופן אחר משאר הישיבות.


התוכל לפרט, להרחיב ולבאר?
על ידי אבקברד
ב' יוני 10, 2019 7:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדוש במקום סעודה למתענה בשבת
תגובות: 9
צפיות: 923

Re: קדוש במקום סעודה למתענה בשבת

אין לו חובת קדוש? כיצד?
זכור את יום השבת לקדשו היא חובה דאורייתא [ורבנן תקנו שיהיה במקום ובזמן סעודה].
על ידי אבקברד
ב' יוני 10, 2019 6:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדוש במקום סעודה למתענה בשבת
תגובות: 9
צפיות: 923

קדוש במקום סעודה למתענה בשבת

השו"ע בסימן רפ"ח התיר להתענות בשבת למי שמצטער מהאכילה או מי שמתענה תענית חלום.
לא מצאתי תשובה לשאלה כיצד יצא ידי קדוש במקום סעודה ובזמן סעודה.
על ידי אבקברד
ד' יוני 05, 2019 12:29 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פרושים מן המותרות - בחולם או בשורוק (רמב"ן פ' קדושים)
תגובות: 4
צפיות: 1070

Re: פרושים מן המותרות - בחולם או בשורוק (רמב"ן פ' קדושים)

הפנו אותי לפרק מהספר מלמד התלמידים, לר"י אנטולי בן דורו של הרמב"ן, שהשתמש כמה פעמים במילה זו בחול"ם במשמעות השלישית - שארית, דבר יתר: ספר מלמד התלמידים פרשת נשא ראה והבן כונת התורה התמימה בשני דרכי נוול השער בשתי קצוות והם גדול השער והשחתתו והכל בא להורות הדרך הישרה במעשה האדם בהתבוננ...
על ידי אבקברד
ד' יוני 05, 2019 12:03 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פרושים מן המותרות - בחולם או בשורוק (רמב"ן פ' קדושים)
תגובות: 4
צפיות: 1070

Re: פרושים מן המותרות - בחולם או בשורוק (רמב"ן פ' קדושים)

תודה רבה
השאלה היתה אם הרמב"ן כיוון לאותה משמעות שלישית,
או אולי כוונתו למשמעות המילה בשורוק
על ידי אבקברד
ד' יוני 05, 2019 8:38 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פרושים מן המותרות - בחולם או בשורוק (רמב"ן פ' קדושים)
תגובות: 4
צפיות: 1070

פרושים מן המותרות - בחולם או בשורוק (רמב"ן פ' קדושים)

רמב"ן ויקרא פרק יט פסוק ב [b] [/b] קדושים תהיו - הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה, לשון רש"י. אבל בתורת כהנים (פרשה א ב) ראיתי סתם, פרושים תהיו. וכן שנו שם (שמיני פרק יב ג), והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני, כשם שאני קדוש כך אתם תהיו קדושים, כשם...
על ידי אבקברד
א' מאי 12, 2019 8:00 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תרשים מסכם על סדר מתן תורה - לכל השיטות.
תגובות: 14
צפיות: 2762

Re: תרשים מסכם על סדר מתן תורה - לכל השיטות.

אבקברד כתב:http://old.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/netuim16_lifshitz.pdf
על ידי אבקברד
א' מאי 12, 2019 7:53 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל
תגובות: 143
צפיות: 31140

Re: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל

האם הספור על מציאת הכתבים בגניזה - בדוק?
הלא דבר הוא שבדיוק בזמן שהגר"ג זרק את כתביו - הזדמן מקורבו לאותה גניזה מצאן, הכירן וגאלן?
אם קבלה היא נקבל,
אך אם שמועה היא...
על ידי אבקברד
ב' אפריל 29, 2019 9:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדשים תהיו - שיטת הרמב"ן במנין המצוות
תגובות: 0
צפיות: 1141

קדשים תהיו - שיטת הרמב"ן במנין המצוות

נחלקו הראשונים בפשרו של הציווי בתחילת פרשת קדשים. לרש"י קאי אדלעיל, על איסורי העריות שבפרשת אחרי מות: קדשים תהיו - הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה, אשה זונה וחללה וגו' אני ה' מקדשכם, (ויקרא כא ז - ח) ולא יחלל זרעו אני ה' מקדשו (ויקרא כא טו) קדושים יהי...
על ידי אבקברד
א' אפריל 07, 2019 6:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בין רש"י לרב אשי - חילופי נוסח ברש"י וברא"ש
תגובות: 2
צפיות: 567

Re: בין רש"י לרב אשי - חילופי נוסח ברש"י וברא"ש

תודה רבה על ההפניות. זו לשון תוספות ר"י החסיד טו ע"א: דרב חסדא הוה לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן ק"ש. כתוב בספרים וה"מ לק"ש אבל לצלותא בעי לאהדורי דאמר ריש לקיש לגבל ולתפילה ולנטילת ידים ד' מילין כמו ששנויה בפסחים בפ' אלו עוברין ובחולין פ' העור והרוטב. ואינו בספרים ישנים וגם במ...

עבור לחיפוש מתקדם