החיפוש הניב 2159 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עקביה
ד' אפריל 17, 2019 2:56 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

מיתיבי אמר ר' יוסי תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי לאכול גדיים מקולסין בלילי פסחים שלחו לו אלמלא תודוס אתה גזרנו עליך נדוי שאתה מאכיל את ישראל קדשים בחוץ קדשים סלקא דעתך אלא אימא קרוב להאכיל את ישראל קדשים בחוץ מקולס אין שאין מקולס לא ומבואר מהגמרא שדינו של רב צריך להיות מוסכם גם בזמן תודוס איש רו...
על ידי עקביה
ד' אפריל 17, 2019 2:41 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

אוצר החכמה כתב:
עקביה כתב:
אוצר החכמה כתב:רב אינו חבר שלך

כאשר אצליח להבין את טענת המחץ הזו, אמצא טעם להגיב. לע"ע סיימתי.

פירוש: אתה לא בר פלוגתא דרב לטעון שרב לא הבין משהו שאתה מבין. (אתה יכול לומר דבר כזה לחבר שלך).

לא זכור לי שאמרתי דבר כזה.
על ידי עקביה
ד' אפריל 17, 2019 2:06 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

על כך דיבר בקדשו רבינו אהרן קדוש ה' מבעלזא, שאבותינו ואבות אבותינו, התפללו ושפכו דמעות כמים שיזכו להנצל מכל חשש וספק חמץ בפסח, ואנו סומכים עצמינו על תפילותיהם. אך היות שתפילותיהם היו רק על המאכלים אותם הם נהגו לאכול, אנו מקפידים לשמור על מנהגי אבותינו ולאכול רק את המאכלים שהם אכלו. תפילותיהם היו על...
על ידי עקביה
ד' אפריל 17, 2019 1:51 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

אוצר החכמה כתב:רב אינו חבר שלך

כאשר אצליח להבין את טענת המחץ הזו, אמצא טעם להגיב. לע"ע סיימתי.
על ידי עקביה
ד' אפריל 17, 2019 9:58 am
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

אנסה לעשות קצת סדר. מהגמ' (פסחים נג:) המספרת על תודוס איש רומי, נראה שלא הייתה תקנה או גזירה קיימת שלא לאכול גדיים מקולסים בפסח, אלא זה דבר שאמור להיות פשוט מסברא לאדם בר דעת, ולכן הייתה הו"א לנדות את תודוס שהנהיג את העם לעשות כך. הדין של רב הוא לא חמור יותר מגדי מקולס אלא פחות, ומסתבר שאף אחד ...
על ידי עקביה
ג' אפריל 16, 2019 5:25 pm
פורום: פסח
נושא: איפור/קרם ידיים בפסח
תגובות: 1
צפיות: 57

איפור/קרם ידיים בפסח

חיפשתי אשכול על הנושא הזה ולא מצאתי.

אודה מאד למי שיביא מידע על כך.
האם איפור/קרם ידיים צריך הכשר לפסח?
האם יש במוצרים אלה חמץ?
וכו'.
על ידי עקביה
ג' אפריל 16, 2019 4:43 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

אלמלא אבק פורח אתה כבר הייתי נעלב..

כתבתי שדברי רב אינם מסתברים? לפי זמנו ומקומו היה נראה לו שנכון לגזור על כך, ולנו (מתוך תקווה אופטימית שאתה שותף לדעתי) לפי זמנינו ומקומנו זה נראה חידוש גדול.
ומה היה בזמן הבית? איננו יודעים.

תודוס איש רומי אינו קשור לכאן. את זה גם הרמב"ם פסק.
על ידי עקביה
ג' אפריל 16, 2019 2:47 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

בזמן הבית לא היה דין כזה. זה חידוש של רב, שחי לאחר החורבן. ומי יודע מה יהיה כשיבנה הבית בב"א? נראה לי כד שכיב וניים עקביה אמר להבלא דא. (אפשר לטעון שכיוון שרב אמר לה מסתמא נוהג גם שלא בזמן הבית ואפשר להתווכח עם ראיה זו ) הבלא מפיק הבלא. עומד לו ראובן באיטליז, בורר לו נתח יפה ואומר 'בשר זה לפסח...
על ידי עקביה
ג' אפריל 16, 2019 1:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 109
צפיות: 5016

Re: בעניני השדים

לא מבין, אם הגר"א העיד על איזה מקרה שהוא 'שד קטן' (אורחות חיים - כתר ראש 'מאמרים ומעשיות שונות' אות ו'- כפי הנראה שם הכוונה שנכנס שד באדם) והקב הישר מעיד שבאו השדים להתדיין בד"ת אצל הר"ר העשיל צורף, מה לעשות שזה לא נכתב על ידם בעצמם? וכי זה מקטין את האמינות? וכי אם איזה בבא מלפני מאה...
על ידי עקביה
ג' אפריל 16, 2019 12:43 am
פורום: אספקלריא
נושא: התקיימות הברכות והקללות בזמן הזה- כרת בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 440

Re: התקיימות הברכות והקללות בזמן הזה- כרת בזמן הזה

רק לחדד, כמדומני שפותח האשכול לא התכוון לשאול את שאלת "צדיק ורע לו רשע וטוב לו" העתיקה, אלא להצביע על נקודות מסוימות בהן לכאורה יש הבטחה של ה' שיעשה כך וכך, וכפי הנראה אינו עושה. ראה סיום מסכת חולין קמ"ב ע"א, [ולציון, כתוב שם רק ה'קושיות', לשונו של רבי חוצפית ראה וכו', אבל ה'תיר...
על ידי עקביה
ג' אפריל 16, 2019 12:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: התקיימות הברכות והקללות בזמן הזה- כרת בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 440

Re: התקיימות הברכות והקללות בזמן הזה- כרת בזמן הזה

לגבי קללות, לכאורה הקללות אינן מחייבות, כביכול, את הקב"ה יותר מאשר נבואה לרעה. כלומר, אם מאיזו סיבה "לא בא לו" לקיים את הקללה, אין בכך טענה עליו ית'. ולכן, לשם דוגמה, אין הכרח להבין שהשואה היא עונש על עוונות מצטברים של עם ישראל (לא שזה לא כך. אבל אפשר גם לשמוע כיוון אחר). לגבי ברכות,...
על ידי עקביה
ג' אפריל 16, 2019 12:25 am
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

המאירי מדבר על הזמן הזה.
את זה שבזמן ביהמ"ק דין זה לא נהג הוא לא צריך לומר.
על ידי עקביה
ב' אפריל 15, 2019 11:50 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

אני רואה צד גדול לומר שהדין ישתנה.
מסתבר שחששו של רב נובע מהכמיהה להקרבת קרבן פסח, עד שיש מקום לחשוב שאדם העומד בבבל ואומר 'בשר זה לפסח' כוונתו להקדישו.
אבל כאשר הבית עומד על מכונו ומקריבים בו בפועל, פחות יש לחשוש לכך.
לכן דין זה לא היה קיים בזמן הבית.
על ידי עקביה
ב' אפריל 15, 2019 11:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התקיימות הברכות והקללות בזמן הזה- כרת בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 440

Re: התקיימות הברכות והקללות בזמן הזה- כרת בזמן הזה

רק לחדד, כמדומני שפותח האשכול לא התכוון לשאול את שאלת "צדיק ורע לו רשע וטוב לו" העתיקה, אלא להצביע על נקודות מסוימות בהן לכאורה יש הבטחה של ה' שיעשה כך וכך, וכפי הנראה אינו עושה.
על ידי עקביה
ב' אפריל 15, 2019 11:39 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

בזמן הבית לא היה דין כזה. זה חידוש של רב, שחי לאחר החורבן. ומי יודע מה יהיה כשיבנה הבית בב"א?
על ידי עקביה
ב' אפריל 15, 2019 10:15 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

בשלמא לכתוב דינים שאינם נוהגים, אבל כאן בזה"ז, לפי המאירי, ההלכה היא הפוכה.
על ידי עקביה
ב' אפריל 15, 2019 10:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התקיימות הברכות והקללות בזמן הזה- כרת בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 440

Re: התקיימות הברכות והקללות בזמן הזה- כרת בזמן הזה

לגבי קללות, לכאורה הקללות אינן מחייבות, כביכול, את הקב"ה יותר מאשר נבואה לרעה. כלומר, אם מאיזו סיבה "לא בא לו" לקיים את הקללה, אין בכך טענה עליו ית'. ולכן, לשם דוגמה, אין הכרח להבין שהשואה היא עונש על עוונות מצטברים של עם ישראל (לא שזה לא כך. אבל אפשר גם לשמוע כיוון אחר). לגבי ברכות, ...
על ידי עקביה
ב' אפריל 15, 2019 9:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 15
צפיות: 240

Re: ב"מ פד. - עד נטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

טוב וחסד כתב:אפשר ציטוט מדברי רש"ג?

אני כעת לא מוצא את זה בפרויקט השו"ת. בל"נ אחפש בנוסח הספרדי של האיגרת. אולי שם ראיתי את זה.
על ידי עקביה
ב' אפריל 15, 2019 8:27 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

צריך לערוך פעם רשימה של השיטות שדינים גמורים מדרבנן שבטל טעמם בטל תוקפם (וצריך באמת לדון בסוגית בטל טעם בטלה תקנה). כגון, שיטת ראבי"ה שבזה"ז אי"צ להסב. שיטת תוס' שבזה"ז אין איסור למחוא כפיים ולרקוד בשבת ויו"ט. שיטת המאירי שבזה"ז אין מקום לאסור לומר "בשר זה לפסח&qu...
על ידי עקביה
א' אפריל 14, 2019 10:29 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

חשבונות רבים כתב:
עקביה כתב:כמדומני שבאותם מקומות קראו לחומוס - חימץ, או משהו דומה.
עדיין.

?
על ידי עקביה
א' אפריל 14, 2019 10:28 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

הפשוט בפשטותו כתב:וכי המנהג לא לאכול אגוז בר"ה משום שהוא בגימטריא 'חטא' [בלא א'] מובן לך? גימטריא זהו הרבה פחות ממשעות לפי שפה והגייה מסויימת.

באמת קשה להבין. אבל עיקר העניין הוא שנמנעים מאכילת אגוזים ולוזים מפני שמרבים כיחו וניעו, ונתנו סימן לדבר שאגוז בגי' חטא. כמש"כ הלבוש.
על ידי עקביה
א' אפריל 14, 2019 9:22 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

כמדומני שבאותם מקומות קראו לחומוס - חימץ, או משהו דומה.
על ידי עקביה
א' אפריל 14, 2019 8:58 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

חשבונות רבים כתב:
עקביה כתב:וכי הוא כתב שזה מנהג של שטות?
זה מנהג שפעם, באזור מסוים של העולם, היה בו טעם והיום לא.
למה פעם היה טעם והיום לא?

כפי שפותח האשכול הסביר, השם שלהם (חומוס וחמץ) היה דומה.

(לא שבעיניי הטרוטות זו סיבה להימנע מאכילת חומוס, אבל זה עכ"פ היה הטעם שלהם, וכעת בטל הטעם).
על ידי עקביה
א' אפריל 14, 2019 8:23 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

לא הבנתי מה הבעיה של פותח האשכול. אבותיך לא אכלו חומוס כי זה נשמע כמו חמץ, ולך זה נראה מנהג של שטות? הם סברו שיש בזה הרחקה מחמץ לא לאכול דבר שנקרא חמץ. יש בשו"ע הלכות מנהגים והלכות מנהגי אבות. אם אכן יסברו הפוסקים שהמנהג אינו מנהג טוב אלא מנהג שטות, אין שום מקום לנהוג אותו. אבל כל זמן שיש כאן ...
על ידי עקביה
א' אפריל 14, 2019 3:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 15
צפיות: 240

Re: ב"מ פד. - עד נטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

יצוין שבפירוש 'פורת יוסף' הנדפס בסוף הגמ', בע"ז לח:, פירש שמה שאמרו בב"מ 'נח נפשיה' היינו נחה דעתו. כלומר נתיישבה דעתו, ולא שמת.

אמנם זהו פירוש מחודש מאד, ויש להעיר עליו ג"כ מאיגרת רש"ג הכותב שר"י נפטר שנה אחת לאחר ר"ל. מה שמסתדר יותר עם הפירוש המקובל.
על ידי עקביה
א' אפריל 14, 2019 3:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 548
צפיות: 20231

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

לא ידען כתב:מדובר כאן באחד המאבקים הכי קשים מלבד המאבק בטכנולוגיה הארורה.

קצת פרופורציות..
המאבק שלהם לא מאיים על אף אחד. הטענות האוויליות בקונטרסים שהם מפיצים אינם משכנעים איש.
משא"כ בסוגיית הטכנולוגיה.
על ידי עקביה
א' אפריל 14, 2019 12:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5096

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

כנראה בגלל שכתבת פרלמנט ולא כנסת.
על ידי עקביה
ג' אפריל 09, 2019 5:07 pm
פורום: פסח
נושא: פלפול קצר בעניין חיוב נשים במצות סיפור יציאת מצרים
תגובות: 12
צפיות: 259

Re: פלפול קצר בעניין חיוב נשים במצות סיפור יציאת מצרים

ב. יש להבין מדוע כתב הרמב"ן על מצות ספירת העומר שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא ? הלא נראה פשוט שהיא כן מצעשהז"ג לפי שקבוע לה זמן מסויים בשנה. ג. ואולי אפשר לתרץ ולומר שמצוות עשה שהזמן גרמא היא מצוה שאפשר היה לקיימה כל השנה ובאה התורה וקבעה אותה בזמן מסויים דווקא (כמו לולב). אך מצוה שקיומה תל...
על ידי עקביה
ב' אפריל 08, 2019 5:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי כיבד יותר את יצחק, יעקב או עשו?
תגובות: 7
צפיות: 168

Re: מי כיבד יותר את יצחק, יעקב או עשו?

נכון. אבל עשו הידר מאד בכבוד אביו. בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סה סי' טז אר"ש בן גמליאל כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שמשתי אותו אחד ממאה ששמש עשו את אביו, אני בשעה שהייתי משמש את אבא הייתי משמשו בבגדים מלוכלכין, ובשעה שהייתי יוצא לדרך הייתי יוצא בבגדים נקיים, אבל עשו בשעה שהיה משמש את א...
על ידי עקביה
ב' אפריל 08, 2019 1:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הדברי יואל בעניין הבחירות למי שרבותיו הורו לו להצביע
תגובות: 35
צפיות: 1127

Re: הדברי יואל בעניין הבחירות למי שרבותיו הורו לו להצביע

היום פורסם בעיתון המבשר הסיפור המצו"ב, אשמח לשמוע דעת רבני הפורום בעניין, אם הרבי מסאטמר שהיה לוחם מלחמה שערה נגד המדינה והציונים אחז שחסיד שרבו אומר לו להצביע שילך להצביע? נשמע מעניין יש למישהו דעה בעניין. הרבי מסאטמר סבר שאסור להצביע, ומסתבר מאד שסבר גם שאדם אמור לנהוג כך גם נגד הוראת רבו, ו...
על ידי עקביה
ב' אפריל 08, 2019 12:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 548
צפיות: 20231

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

נ.ב.באחד העלונים של הסטמארים הביאו ציטוט מלפני 60 שנה מרב ידוע "איסור גמור לכל בר ישראל איש או אשה, קטן וגדול לקחת חבל בבחירות כאלו" במה מדובר? בהגיע לכלל שנים ולא הגיע לכלל סימנים?! כנראה שהם מבינים 'קטן' כפשוטו, שכן אתמול קיבלתי בתיבת הדואר חוברת קטנה, מנוקדת בלוויית ציורים, שתכליתה לשכ...
על ידי עקביה
ב' אפריל 08, 2019 11:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי כיבד יותר את יצחק, יעקב או עשו?
תגובות: 7
צפיות: 168

Re: מי כיבד יותר את יצחק, יעקב או עשו?

לא משנה מה אומרים משנה איך אומרים, יעקב בלשון תחנונים דיבר ומה שאין כן עשיו. וגם שיעקב ניסה לחקות במקצת את צורת דיבורו של עשיו. הלוואי שהייתה לנו הקלטה מהחדר של יצחק אבינו. כל עוד אין דבר כזה יש לנו להבין מה היה מלשון הכתוב. רש"י למד שדיבר בלשון תחנונים מהמילה 'נא', אבל אונקלוס לא מפרש כך את '...
על ידי עקביה
ב' אפריל 08, 2019 9:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי כיבד יותר את יצחק, יעקב או עשו?
תגובות: 7
צפיות: 168

מי כיבד יותר את יצחק, יעקב או עשו?

וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל אָבִיו אָנֹכִי עֵשָׂו בְּכֹרֶךָ עָשִׂיתִי כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ אֵלָי קוּם נָא שְׁבָה וְאָכְלָה מִצֵּידִי בַּעֲבוּר תְּבָרֲכַנִּי נַפְשֶׁךָ (בראשית כז יט) וַיַּעַשׂ גַּם הוּא מַטְעַמִּים וַיָּבֵא לְאָבִיו וַיֹּאמֶר לְאָבִיו יָקֻם אָבִי וְיֹאכַל מִצֵּיד בְּנוֹ בַּעֲבֻר תְּבָרֲכ...
על ידי עקביה
א' אפריל 07, 2019 12:55 pm
פורום: פסח
נושא: למה נשים הם יותר תלמידות של הראבי"ה מגברים?
תגובות: 36
צפיות: 2976

Re: למה נשים הם יותר תלמידות של הראבי"ה מגברים?

בפשטות אין ספק שכבר מזמן בטל טעם תקנת ההסיבה. לא מבעיא הסיבה שאנו עושים, שנשענים על משענת כסא רצוץ לשמאלנו, אינה דרך חירות וגם אין בה שום מראה של חירות, אלא גם מי שיסב על מיטה כבודה וכלולה אין זו דרך חירות (-מלכים ושרים אינם אוכלים כך) אלא דרך עינוי, שכן מאד לא נוח לאכול כשיד שמאל מנוטרלת. זכורני של...
על ידי עקביה
א' אפריל 07, 2019 1:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם הנפטר יודע מי למד לע"נ? אחריות האשה על צניעותה
תגובות: 230
צפיות: 5768

Re: האם הנפטר יודע מי למד לע"נ? אחריות האשה על צניעותה

בודאי אלא שזו רק ההוה אמינא, ומיד הוא דוחה 'אע"כ י"ל...'. כלומר, שאם זה היה נכון הרי היו צריכים לאסור מספרים שמשחיתות, אך לא אסרו מספרים, ולכן יש לומר שכל האיסור [בפעולה המשולבת של גזיזה במספרים ולאחר מכן גילוח השארית בתער] - הוא רק על החלק השני ולא על החלק הראשון. לא, אלא אם זה היה נכון ...
על ידי עקביה
ה' אפריל 04, 2019 8:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם הנפטר יודע מי למד לע"נ? אחריות האשה על צניעותה
תגובות: 230
צפיות: 5768

Re: האם הנפטר יודע מי למד לע"נ? אחריות האשה על צניעותה

לא הבנתי את ההוכחה שהחתם סופר לא יסכים להרב יואל. הרב יואל טוען שחז"ל הניחו שרק צורת השחתה מסוימת נאסרת, וגילוח שיש בו השחתה הוא 'סימן' ולא 'סיבה'. החתם סופר מדבר על הכרעת חז"ל כיצד גילוח שיש בו השחתה יכול היה לשמש כסימן על תער, והרי סימן זה קיים גם במספריים. אלא על כרחך שהשיעור שמספריים ...
על ידי עקביה
ד' אפריל 03, 2019 11:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ע"ז יח. למה הבת קול אמרה שרחב"ת מזומן לעוה"ב - לא פשוט?
תגובות: 8
צפיות: 155

Re: ע"ז יח. למה הבת קול אמרה שרחב"ת מזומן לעוה"ב - לא פשוט?

בס"ד במעשה עם התנא הקדוש רבי חנינא בן תרדיון, מסופר (שם): "יצאה בת קול ואמרה: רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא". פלא הוא למה בכלל היה צריך להזכיר את שמו, וכי לא היה פשוט וברור שהתנא הקדוש מזומן לעוה"ב - די להזכיר רק את שמו של "הקלצטונירי"?! אולי...
על ידי עקביה
ד' אפריל 03, 2019 7:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ע"ז יח. למה הבת קול אמרה שרחב"ת מזומן לעוה"ב - לא פשוט?
תגובות: 8
צפיות: 155

Re: ע"ז יח. למה הבת קול אמרה שרחב"ת מזומן לעוה"ב - לא פשוט?

כנראה היה צורך בבת קול עבור הקלצטונירי, ואגב כך הזכירו את רחב"ת, שאל"כ זה היה מוזר מאד, כאילו רק הגוי מזומן לחיי העוה"ב.
על ידי עקביה
ד' אפריל 03, 2019 6:30 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק אדמו"ר רבי ישראל אברהם פורטוגל זצ״ל מסקולען
תגובות: 53
צפיות: 2609

Re: בד"ה - זקן האדמו"רים - כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען זצ"ל

אראל כתב:הנה הסיפור לפניכם:

יישר כח!
על ידי עקביה
ד' אפריל 03, 2019 10:05 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק אדמו"ר רבי ישראל אברהם פורטוגל זצ״ל מסקולען
תגובות: 53
צפיות: 2609

Re: בד"ה - זקן האדמו"רים - כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען זצ"ל

האם הוא שהלחין את הניגון הידוע למילים:

תהלים פרק עט
יִוָּדַע בַּגּוֹיִם לְעֵינֵינוּ נִקְמַת דַּם עֲבָדֶיךָ הַשָּׁפוּךְ:
(יא) תָּבוֹא לְפָנֶיךָ אֶנְקַת אָסִיר כְּגֹדֶל זְרוֹעֲךָ הוֹתֵר בְּנֵי תְמוּתָה:
(יב) וְהָשֵׁב לִשְׁכֵנֵינוּ שִׁבְעָתַיִם אֶל חֵיקָם חֶרְפָּתָם אֲשֶׁר חֵרְפוּךָ אֲדֹנָי:

?

עבור לחיפוש מתקדם