מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2878 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עקביה
ב' פברואר 24, 2020 4:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזירת חז"ל בעניין ביצה שנולדה ביו"ט
תגובות: 30
צפיות: 1882

Re: גזירת חז"ל בעניין ביצה שנולדה ביו"ט

לעולם יהיה אדם כתב:אני לא זוכר כרגע את הסוגיה עצמה, אתה יכול לעזוב את מעשה שבת, ולמצוא הגדרה אחרת.
זה לא משנה לעיקר דברי.

אם עזבנו את "מעשה שבת" אז מה רע במה שאמרתי קודם - "פירות שנשרו"?
ומהי לשיטתך ההגדרה שכן כוללת את ביצה שנולדה?
על ידי עקביה
ב' פברואר 24, 2020 3:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזירת חז"ל בעניין ביצה שנולדה ביו"ט
תגובות: 30
צפיות: 1882

Re: גזירת חז"ל בעניין ביצה שנולדה ביו"ט

את המושג מעשה שבת לקחתי מהרמב"ן בסוגיה (אבל זה מהזיכרון ואולי אני טועה) הוא נצרך להגדרה כי חז"ל לא 'אוסרים' חז"ל מחילים על מקרה מסוים הגדרה מסוימת שיש לה נפק"מ. הנפק"מ העיקרית תהיה איסור (בקרה של גזירה) אבל בהחלט יתכנו נפק"מ נוספות, לא תמיד רצויות (אבל נסבלות, אחרת חז&...
על ידי עקביה
ב' פברואר 24, 2020 2:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזירת חז"ל בעניין ביצה שנולדה ביו"ט
תגובות: 30
צפיות: 1882

Re: גזירת חז"ל בעניין ביצה שנולדה ביו"ט

תנסה אתה לתת הגדרה שלא כוללת ביצה. כל הגדרה (הגיונית) שכוללת פירות הנושרים חייבת לכלול גם ביצה. בשמחה: "פירות שהיו מחוברים לקרקע ונשרו בשבת". הכל כלול חוץ מביצה. זו הגדרה חסרת טעם, מדוע שפירות שנשרו יחשבו מעשה שבת וביצה לא? מהיכן לקחת את המונח "מעשה שבת" ומדוע הוא נצרך להגדרה? ח...
על ידי עקביה
ב' פברואר 24, 2020 2:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזירת חז"ל בעניין ביצה שנולדה ביו"ט
תגובות: 30
צפיות: 1882

Re: גזירת חז"ל בעניין ביצה שנולדה ביו"ט

לעולם יהיה אדם כתב:תנסה אתה לתת הגדרה שלא כוללת ביצה.
כל הגדרה (הגיונית) שכוללת פירות הנושרים חייבת לכלול גם ביצה.

בשמחה: "פירות שהיו מחוברים לקרקע ונשרו בשבת". הכל כלול חוץ מביצה.
על ידי עקביה
ב' פברואר 24, 2020 1:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזירת חז"ל בעניין ביצה שנולדה ביו"ט
תגובות: 30
צפיות: 1882

Re: גזירת חז"ל בעניין ביצה שנולדה ביו"ט

שאלתי ובקשתי, מה ראו חכמים על ככה לצרף לגזירת פירות הנושרים או לגזירת משקים שזבו את הביצה שנולדה בשבת. תרנגולת איננה עץ ואיננה פרי, ולמרות הדמיון בין המקרים אין כל סייג בגזירה על ביצה שנולדה. אין חשש שאדם יבוא להוציא בכוח ביצה מתרנגולת בשבת, ומה היו הגזירות חסרות אילו לא צורפה אליהן ביצה שנולדה בשב...
על ידי עקביה
א' פברואר 23, 2020 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתימת חור בקיר על ידי מסטיק האם זה בונה דאורייתא?
תגובות: 7
צפיות: 200

Re: סתימת חור בקיר על ידי מסטיק האם זה בונה דאורייתא?

אם הוא אורח באותו בית, מן הסתם אין כוונתו להשאיר את המסטיק שם ולבטלו לקיר אלא להוציאו במוצ"ש, וא"כ לכאורה לא עבר על דאורייתא.
על ידי עקביה
א' פברואר 23, 2020 7:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: האם אפשר לסמוך על רוח הקדש לבירור מציאות?
תגובות: 8
צפיות: 277

Re: האם אפשר לסמוך על רוח הקדש לבירור מציאות?

התכוונתי שרבי אילעאי לא התפעל מכך שר"ג ידע שזה שייך למבגאי, כי זה לא היה שייך למבגאי עד לרגע זה, אלא מכך שר"ג ידע ששמו של הגוי הזה הוא מבגאי.
על ידי עקביה
א' פברואר 23, 2020 3:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: האם אפשר לסמוך על רוח הקדש לבירור מציאות?
תגובות: 8
צפיות: 277

Re: האם אפשר לסמוך על רוח הקדש לבירור מציאות?

את החיד"א לא ראיתי ואיני יודע מה הוא אומר.
נראה שאתה מבין שר"ג ידע שהגלוסקין היה של מבגאי, ומכאן נובעת שאלתך. אבל הרי זה לא כתוב שם. זה לא היה שלו מלכתחילה.
על ידי עקביה
א' פברואר 23, 2020 2:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: האם אפשר לסמוך על רוח הקדש לבירור מציאות?
תגובות: 8
צפיות: 277

Re: האם אפשר לסמוך על רוח הקדש לבירור מציאות?

בשביל לדעת שהוא גוי אי"צ ברוה"ק. אפשר לדעת זאת ע"פ מראהו.
את זה ששמו מבגאי הוא ידע ברוה"ק, כפי שמבואר בגמ' עצמה ובתוס' ד"ה שכוון.
על ידי עקביה
א' פברואר 23, 2020 12:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: האם אפשר לסמוך על רוח הקדש לבירור מציאות?
תגובות: 8
צפיות: 277

Re: האם אפשר לסמוך על רוח הקדש לבירור מציאות?

רון כתב:והנה כל רואה יתפלא מנין לגמ' דאזלינן בתר רוב עוברי דרכים, הלא שם מה שרבן גמליאל אסר לאכול מהפת הוא משום דידע שהוא מגוים על ידי רוח הקדש כפי המבואר בגמ' שם .

היכן מבואר כך בגמ' שם?
רק זה שידע ששמו של הגוי הוא מבגאי היה ברוה"ק.
על ידי עקביה
ה' פברואר 20, 2020 7:55 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 786
צפיות: 57823

Re: בית מדרש הגר"א

מפורסמים דברי מרן הסטייפלער על גמ' זו חיי עולם.jpg אכן מפורסמים. אבל לענ"ד מהגמ' בע"ז ד. על רבי אבהו מוכח לא כך. שם רואים שהרומאים העריכו באמת חכם בחכמת התורה, ולכן כשאמר להם רבי אבהו על רב ספרא שהוא "אדם גדול", פטרוהו ממכס. זה לא שהם צדיקים גדולים. באותו אופן הם היו מעריכים פיז...
על ידי עקביה
ד' פברואר 19, 2020 11:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 786
צפיות: 57823

Re: בית מדרש הגר"א

תוך כדי קריאת הדברים אני נזכר בהערצתם של גדולי רומי לרבי יוסי בן קיסמא, עד שכשנפטר הלכו כל אלה ללוותו, ולא זו בלבד אלא אפילו הספידוהו הספד גדול. אבל בחזרתם מההספד, מצאו רשעים ארורים אלה את רבי חנינא בן תרדיון עוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים וספר תורה מונח לו בחיקו, ושרפו אותו יחד עם ספר התורה (ע"...
על ידי עקביה
ג' פברואר 18, 2020 5:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?
תגובות: 26
צפיות: 608

Re: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?

כעת עיינתי במראי מקומות שציינת בשו"ת הרשב"א מצאתי לפו"ר להיפך התכוונתי לרשב"א בהמשך: שו"ת הרשב"א החדשות (מכתב יד) סימן שסז עוד הכתוב בספר עזרא204 ביום ההוא נקרא בספר205 באזני העם ונמצא כתוב בו אשר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' עד עולם כי לא קדמו ישראל206 בלחם ובמים וגו'...
על ידי עקביה
ג' פברואר 18, 2020 10:21 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?
תגובות: 26
צפיות: 608

Re: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?

מן הדרום כתב:ר' נתן קמינצקי כותב [בספר שהוציאה משפחתו לכבודו, והמקור מגדולו של גדול] בם אביו, שנחמיה חשש שיקבלו את האיסור של יו"כ ולא את ההיתר לאכול בפקו"נ שהוא חידוש ולכן לא דיבר על זה ,

לא הבנתי. הרי חובת הצום ביו"כ כתובה כבר בתורה, אז ממה חשש נחמיה?

אולי תוכל להרחיב קצת?
על ידי עקביה
ג' פברואר 18, 2020 9:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?
תגובות: 26
צפיות: 608

Re: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?

במשך חכמה מובא (בערך כך), שכל זמן שהיתה נבואה בישראל, לא עשו עסק גדול מיוה"כ. צמו ולא הלכו לעבודה. עיקר מצות היום היתה על הכהן הגדול בלבד. ולפי שהיו נביאים מצויים, לא באו ההמונים לראות בעבודת הכהן הגדול, כיון שלא היה חידוש בעיניהם כל המדרגות הנעלות של הכה"ג. אבל משפסקו הנביאים, באו לראות ...
על ידי עקביה
ג' פברואר 18, 2020 9:30 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?
תגובות: 26
צפיות: 608

Re: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?

החידוש הוא לא בכך ששבו לחיי תורה ומצוות שנשכח מהם בגלות בבל (ח"ו). הרי מפורש בפסוק שלא עשו סוכות מיהושע בן נון (וכמובן שאינו כפשוטו וכו' ואכ"מ), ולא מגלות בבל. היה חידוש אחד של קריאת התורה וכל התיאור המופיע שם, והיה חידוש של עשיית סוכה. גלות בבל התטיינה בתורה ויראת שמים, והדבר מפורש הן בפ...
על ידי עקביה
ב' פברואר 17, 2020 8:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?
תגובות: 26
צפיות: 608

Re: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?

למה לא יכלו לעשות את העבודות? הקריאה הזו היתה לאחר השלמת הבנין. ולגוף השאלה, לפום ריהטא ראש השנה צוין בגלל החידוש של קריאת התורה וקבלת התשובה שהיתה בו. וסוכות צוין בגלל החידוש של הסוכה (וכידוע ביאורי הגמרא והמפרשים), וביום כיפור כנראה לא היה חידוש. ועל כן לא צוין. אינני טוען שלא יכלו. אני רק אומר ש...
על ידי עקביה
ב' פברואר 17, 2020 8:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?
תגובות: 26
צפיות: 608

להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?

בספר נחמיה פ"ח מתוארת קריאת התורה של שבי ציון, שהייתה בסיס לכינון חיי התורה מחדש בארץ ישראל. קריאה זו נעשתה בשני ימי ראש השנה. ביום הראשון קראו על ראש השנה בתורה, ועשאוהו בשמחה, וביום השני קראו על חג הסוכות, וגם אותו עשו, כשהגיע זמנו, בשמחה גדולה. לא נזכר שקראו על יום כיפור, ולא נזכר שעשאוהו (כ...
על ידי עקביה
ב' פברואר 17, 2020 6:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טעויות עובדיות בראשונים
תגובות: 10
צפיות: 666

Re: טעויות עובדתיות בראשונים

לענ"ד אין לאחוז בטעות לאחר שנתבררה ככזו.

כאן viewtopic.php?t=26664 כתבתי על כך שלדעתי ישנה חשיבות גדולה למפות ארץ ישראל שציירו הקדמונים בעסקם בסוגיית גבולות א"י, אע"פ שבכל הנוגע להתמצאות בשטח ולניווט, עדיף להסתמך על מפות מבוססות תצלומי לוויין ועל ווייז...
על ידי עקביה
ב' פברואר 17, 2020 3:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוי מתפלל בשלומה של מלכות - עד כמה?
תגובות: 27
צפיות: 927

Re: קורונה=אבר מן החי, האמנם?

חיימשה כתב:התורה מצווה אותנו לנהוג כבוד במלכות, כי הקב''ה חלק להם כבוד.

מסכים. אבל איך זה קשור ל"זלזול מופגן ובוז מוחלט" ביהודי מסכן שמתרגש עד דמעות מהולדת יורש עצר למלך הגוי בארץ העמים?

ואם לא ברור אז אבהיר, לא מדובר בזלזול או בוז כלפי המלכות, אלא ביהודי שחושב שזו "המלכות שלו".
על ידי עקביה
ב' פברואר 17, 2020 10:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 786
צפיות: 57823

Re: בית מדרש הגר"א

מצ"ב. צירפתי בתחילת הקובץ את ההתכתבות שקדמה לה באשכול, לנוחות הרוצה לעיין. למרות האריכות היחסית, כתבתי בחופזי ופשיטא שאי"ז כראוי לו ואי"ז כה"צ מכמה וכמה וכמה פנים. (וגם הכותב כותב כדרכו והקורא קורא כדרכו ולפי הנחותיו וכו', ולא תמיד יש התאמה ביניהם). נא להתחשב בזה. עם זאת לא אמנע...
על ידי עקביה
ב' פברואר 17, 2020 10:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: הוי מתפלל בשלומה של מלכות - עד כמה?
תגובות: 27
צפיות: 927

Re: קורונה=אבר מן החי, האמנם?

אין בתורה סולם שנקרא עקיפה משמאל או מימין, ויתכן שאותו יהודי הפריז על המידה ברגשנותו, ועדיין התנהגותו יותר מגובה במקורותינו מאשר דעתכם אתם, שלענ''ד מגיעה מהשקפה מוטעית שאיננה נובעת ממקורותינו. איפה מצאת במקורותינו משהו שמשתקף בהנהגתו של אותו יהודי? וכי ע"פ מקורותינו אמור להירקם בין היהודים בגו...
על ידי עקביה
א' פברואר 16, 2020 6:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 786
צפיות: 57823

Re: בית מדרש הגר"א

מה שנ"ל הוא שאישים כמו הסטייפלר וכמו הרב אלישיב, ומן הסתם גם רח"ק ועוד גדולים רבים וטובים, לא העלו בדעתם שיתכן ויש ממש בשאלות הנ"ל ושהן מחייבות התייחסות רצינית, מה גם שאיני סבור שהם היו בני הכי - להתייחס אליהן בצורה רצינית. ואין באמירה זו משום ביקורת או זלזול חלילה; הם הקדישו את מיטב...
על ידי עקביה
א' פברואר 16, 2020 6:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 786
צפיות: 57823

Re: בית מדרש הגר"א

צופה_ומביט כתב:אז מתנצל. אולי בהזדמנות יתאפשר לי, או שאקבל רשות לכתוב הודעה מאד ארוכה, או אם יש דרך באישי.

אתה יכול לכתוב בקובץ וורד ולהעלותו לכאן.
על ידי עקביה
א' פברואר 16, 2020 5:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוי מתפלל בשלומה של מלכות - עד כמה?
תגובות: 27
צפיות: 927

Re: קורונה=אבר מן החי, האמנם?

וכשמברכים בהתרגשות 'שחלק מכבודו לבשר ודם' צריך לחשוב 'טפו טפו'? לא חייבים... ברכה זו היא שבח לקב"ה. לא למלך. שבח לקב''ה על מה? שחלק מכבודו למשהו שבזוי בעינינו? מי הזכיר בזוי? לא אני וגם לא הרב הרואה. ממש לא, אנו מתפללים בשלומה של מלכות מתוך הכרת הטוב, לא מתוך אנוכיות ואינטרס אישי. ומה שנותנים ...
על ידי עקביה
א' פברואר 16, 2020 1:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 786
צפיות: 57823

Re: בית מדרש הגר"א

צופה_ומביט כתב:ראיתי עכשיו את החיי עולם בפנים, והאמת נ"ל שהוא אומר משהו שלישי, לא כמוני ולא כמוך, עיי"ש.

הורדתי כעת את הספר מהיברובוקס ועיינתי בו. לא מצאתי שם משהו שלישי. אודה לך אם תאיר את עיניי.
על ידי עקביה
א' פברואר 16, 2020 1:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוי מתפלל בשלומה של מלכות - עד כמה?
תגובות: 27
צפיות: 927

Re: קורונה=אבר מן החי, האמנם?

חיימשה כתב:וכשמברכים בהתרגשות 'שחלק מכבודו לבשר ודם' צריך לחשוב 'טפו טפו'?

לא חייבים...
ברכה זו היא שבח לקב"ה. לא למלך.
על ידי עקביה
א' פברואר 16, 2020 4:05 am
פורום: אספקלריא
נושא: הוי מתפלל בשלומה של מלכות - עד כמה?
תגובות: 27
צפיות: 927

Re: קורונה=אבר מן החי, האמנם?

אמר לי אברך מתמיד אנגלי, שכשנולד יורש עצר לפני כמה שנים זלגו עיניו דמעות מהתרגשות... ועוד מדברים על ההשפעה של הציוינים... אני חושב שאותו אברך חושב ומתנהג כפי שהתורה דורשת. מתפללים בשלומה של מלכות,. נוהגים כבוד במלכות, מברכים על מלכי האומות שחלק מכבודו. מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא. הזלזול המופגן...
על ידי עקביה
א' פברואר 16, 2020 2:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 786
צפיות: 57823

Re: בית מדרש הגר"א

בהקדמתו ל"חיי עולם" כותב הסטייפלר שהמקסימום שאפשר ומותר לענות למי שיש לו שאלות באמונה הוא: ראה את כל גדולינו אשר מעולם אנשי השם, היה סמוך ובטוח שכל מה שתוכל להעלות בדעתך כבר עלה בדעתם ואעפ"כ היו שלמים באמונתם, כך שאתה יכול להיות רגוע ולחזור לבית המדרש. בטוחני שמאז "פעם" פחת...
על ידי עקביה
ו' פברואר 14, 2020 2:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 786
צפיות: 57823

Re: בית מדרש הגר"א

כדי לטעון כנגדו, לא מספיק לתפוס את הבטן ולצחוק כתיאור הכותבים לעיל, לא רק כי זה טיעון אד הומינם, אלא צריך לטעון מה השתנה היום שלא היה פעם, האם הפוסט מודרניזם הוא הנקודה? הרי הפוסט מודרניזם כבר קיים עשרות שנים כשהרבנים הנידונים לא נולדו עדיין, האם פייסבוק וטוויטר זו הנקודה? וכי פשוטו של מקרא הוא התש...
על ידי עקביה
ו' פברואר 14, 2020 2:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 786
צפיות: 57823

Re: בית מדרש הגר"א

אבקש להשיב עניינית לטיעון המרכזי: מה לכהן בבית הקברות, ולא לסחוב את הדיון לפלפולים זניחים. אין לי מושג. אבל אולי הם סברו שיוכלו לקבל שם כלים שיסייעו להם בעבודת הקודש שהם עושים. בחינת תוכו אכל וכו'. אולי צריך גם לדעת מתי הם היו שם. אינני יודע מתי נוסד מכון מנדל, אבל שמא בהיווסדו לא נחשב למקום גרוע כ...
על ידי עקביה
ו' פברואר 14, 2020 7:17 am
פורום: אספקלריא
נושא: ישיבת אישה במושב הנהג ברכב טסלה לנהיגה אוטומטית
תגובות: 27
צפיות: 1873

Re: ישיבת אישה במושב הנהג ברכב טסלה לנהיגה אוטומטית

בזמנו הרב וואזנער זצ"ל טען לאסור נהיגת אישה כי רכב נקרא כלי גבר, הוא לא מזכיר טעם זה. שו"ת שבט הלוי חלק ד סימן א ב] בענין הצניעות מה שנשים לומדות ומרגילות עצמן לנהוג מכונית אוטא, הנה מן הנסיון למדתי שהוא דבר שראוי לאסרו איסור גמור, כי עצם הלמוד גרם כבר וגורם לפריצות והוא ההיפך הגמור מכל כ...
על ידי עקביה
ה' פברואר 13, 2020 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שירת נשים
תגובות: 48
צפיות: 3513

Re: שירת נשים

בערך.

לגבי המשפט: "לא אסרוהו סתם כך אלא מפני הכיעור",
לא מפני הכיעור אסרוהו אלא מפני הרהור עבירה, או שמרגיל לעבירה.
על ידי עקביה
ה' פברואר 13, 2020 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שירת נשים
תגובות: 48
צפיות: 3513

Re: שירת נשים

בספר עזרא (ב סה) נאמר על העולים מהגולה: מִלְּבַד עַבְדֵיהֶם וְאַמְהֹתֵיהֶם אֵלֶּה שִׁבְעַת אֲלָפִים שְׁלֹשׁ מֵאוֹת שְׁלֹשִׁים וְשִׁבְעָה וְלָהֶם מְשֹׁרְרִים וּמְשֹׁרְרוֹת מָאתָיִם: ודומה לזה בנחמיה (ז סז). וכתב רש"י (עזרא שם): ולהם משוררים ומשוררות מאתים - לפי שהיו עולים בשמחה מבבל לא"י ה...
על ידי עקביה
ה' פברואר 13, 2020 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שירת נשים
תגובות: 48
צפיות: 3513

Re: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

החילוק מעט עדין ההגדרה היא 'קול ב אשה', כלומר קול שנלווה אליה. קול אשה בהקלטה לא נלווה לאשה, אין פה אשה ממשית, אלא רק 'קול של אשה', וכמובן שאין כוונתי שרואה הסרטה שלה כששרה - שאז עצם ראייתה מתנועעת וכדו' כבר מסוגלת להרהור. לעומת אשה ששרה וקולה מתנשא למרחוק באמצעות רמקול - יש כאן אשה, ויש כאן קול ב ...
על ידי עקביה
ה' פברואר 13, 2020 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שירת נשים
תגובות: 48
צפיות: 3513

Re: שירת נשים

שייף נפיק כתב:זה הי' לנשים, וגם יש שירה שהיא חרוזים, או דברי ניחומים ותקווה.

רק נשים עלו באותה עליה?

אמת ששירה היא עצם המילים, ולאו דווקא במנגינה, אבל קצת מוזר להעמיד לשם כך נשים.
על ידי עקביה
ה' פברואר 13, 2020 1:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שירת נשים
תגובות: 48
צפיות: 3513

Re: שירת נשים

קול נשים בתנ''ך לאחר שראינו, שכולם מודים שאסור לשמוע שירת נשים, יש לתמוה על האיסור. הרי מצאנו מספר פעמים (לפחות עשר) במקרא שנשים שרו, כמו בשירת מרים ודבורה הנביאה, ומשמע שאין איסור בשירת נשים. לכאורה אפשר היה לתרץ, שהם שרו רק ליד נשים, אבל מלשון הפסוקים בספר שופטים (ה, א) לא משמע כך, ונראה שדבורה ש...
על ידי עקביה
ד' פברואר 12, 2020 2:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור
תגובות: 34
צפיות: 6722

Re: הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור

חלמישצור כתב:זכרונות נכדתו בלומה סלומונסון, בת הבן ר' בנימין.

יישר כוחך!

אין דברים כאלה!

כמעט אף פעם לא מזדמן לנו לקרוא על גדולינו מזווית כזו. פנינה כזו היא אוצר יקר.
על ידי עקביה
ג' פברואר 11, 2020 8:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 286
צפיות: 40789

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

דוקא אני חושב שזה לא מדויק, אכן היה רב אחד שאמר כך, ולדעתי האישית גם טוב שאמר כך. אבל שני הדוברים העיקריים שדיברו שם, רבי משה הלל הירש ורבי דוד כהן, דווקא התיחסו ברצינות למציאות, ודיברו עליה יחסית בפירוט. הדוברים לא הבטיחו פרנסה מן השמים אלא דיברו אם כנות שדרך החיים זו דורשת לעיתים גם הקרבה מסוימת ...

עבור לחיפוש מתקדם