החיפוש הניב 1554 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עקביה
ה' מרץ 15, 2018 5:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 682

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

לא הבנתי מה העניין בעובר בין שני גמלים. אם היה כתוב שם שקשה לחולי מעיים היה לך מקום לדון אם כן המציאות אבל קושי בלימוד או בשכחה הוא רוחני ולמה לא תבאר כפשוטו. מאי משמע 'רוחני'? אם כוונת הגמ' שמעבר בין 2 גמלים גורם לשכחה באופן כללי, ללא קשר ללימוד תורה בדווקא, כי אז זה דומה לחולי מעיים, וצריך להימצא...
על ידי עקביה
ה' מרץ 15, 2018 1:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 682

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

הווה אומר שהדברים כפשטם אינם אמת (=אין לקבל אותם כפשוטם). על הדבר שעליו הם רומזים לא דיברתי כלל.
על ידי עקביה
ה' מרץ 15, 2018 12:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 682

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

סגי נהור כתב:
עקביה כתב:א. אם הם לא כפשוטם מה מקום יש לדון האם הם אמת או לא?

שגבו ממני דבריך אלה.

אם חז"ל אומרים שהעובר בין שני גמלים קשה ללימוד (הוריות יג:) ואנו מסבירים שאין הדברים כפשוטם, אלא הם סודות ורמזים, אין מקום לשאלה האם העובר בין שני גמלים אכן קשה ללימוד או לא.
על ידי עקביה
ה' מרץ 15, 2018 12:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 682

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

לכאורה - כל אלו שלא כתבו כמותו והשאירו את הדברים כפשוטם (רש"י, בעלי התוספות וכו'...) ולא כתבו הסתייגות בפירושיהם לש"ס וכו'. כמדומני שישנה חלוקה בין רבותינו הראשונים שחיו באירופה לחבריהם שחיו בארצות האיסלם. הראשונים הרבה יותר נוטים לקבל את דברי חז"ל הלא פשוטים כפשוטם, ובכלל אמונה בשדי...
על ידי עקביה
ה' מרץ 15, 2018 11:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 682

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

ואגב, הרבה הלכות נבנו ונדונו עפ"י חכמותם של חז"ל, כגון אם יש לו קשקשת היה לו סנפיר, תולעים הנצאים בדגים, כנים בשבת, חילול שבת לייתובי דעתא, ועוד, וכל הפוסקים כולל הרמב"ם הביאם להלכה בלי לפקפק ולחקור על דבריהם, ולכאורה כיון שפסקו כן להלכה, גם הר"א בן הרמב"ם מודי, דודאי חקרו ...
על ידי עקביה
ה' מרץ 15, 2018 11:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 682

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

לכאורה - כל אלו שלא כתבו כמותו והשאירו את הדברים כפשוטם (רש"י, בעלי התוספות וכו'...) ולא כתבו הסתייגות בפירושיהם לש"ס וכו'. כמדומני שישנה חלוקה בין רבותינו הראשונים שחיו באירופה לחבריהם שחיו בארצות האיסלם. הראשונים הרבה יותר נוטים לקבל את דברי חז"ל הלא פשוטים כפשוטם, ובכלל אמונה בשדי...
על ידי עקביה
ה' מרץ 15, 2018 10:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 682

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

י. אברהם כתב:
עקביה כתב:יותר הגיוני לומר שתלמיד טועה עבר על כל כתביהם והוסיף את הקטעים הללו.

לא הבנתי אם כתבת בציניות או ברצינות?

כמובן שבצחוק.
על ידי עקביה
ה' מרץ 15, 2018 10:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 682

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

רפואות הנזכרים בגמ' זה חלק מן התורה שבע"פ המסור לנו בקבלה. ולגבי דברי ר"א בן הרמב"ם, ביאר 'בתורת מנחם' תשמ"ג ע' 1571 שדברים אלה נכתבו כדי להניח את דעתם של השואלים וה"נבוכים" באותה תקופה, ולאו דוקא שבאמת סבר כן בפועל. והוסיף שם שמכיון שתוכן דבריו הוא שעניני הטבע שהובאו ...
על ידי עקביה
ה' מרץ 15, 2018 10:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 46
צפיות: 682

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

אכן, כבר הרבה דיברו על כך בפורום. עכ"פ דעת ראב"ם היא דעת אביו הרמב"ם. דוגמא קטנטונת, מאיגרתו לבני מרסיליא על האסטרולוגיה, עם התייחסות לדעת חז"ל (שבת קנו.:) ...ואני יודע שאפשר שתחפשו ותמצאו דברי יחידים מחכמי האמת רבותינו ע"ה בתלמוד ובמשנה ובמדרשות, שדבריהם מראים שבעת תולדות ש...
על ידי עקביה
ה' מרץ 15, 2018 8:43 am
פורום: פסח
נושא: ושט בימין וקנה בשמאל? נשתנו הטבעים?
תגובות: 33
צפיות: 508

Re: ושט בימין וקנה בשמאל? נשתנו הטבעים?

יפה מאד! ע"פ דבריך מתבארים היטב דברי הברכ"י: ברכי יוסף אורח חיים סימן קע א. דין א. אין משיחין בסעודה וכו'. כל ימי נצטערתי על זה דחזינן לרבנן קשישאי לא זהירי בזה, ואהי מתהלך בינ'ן של קדושים חסידי דורנו ואדם לא זכר להזהר בזה, ושנות דור ודור הם המדברים, ואינהו אכלי ולא ניזוק אדם, והזקנים עדים...
על ידי עקביה
ב' מרץ 12, 2018 9:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה המשמעות של הבטחת חז"ל אליבא דבעל דרך אמונה?
תגובות: 18
צפיות: 412

Re: מה המשמעות של הבטחת חז"ל אליבא דבעל דרך אמונה?

עבד הזמן כתב:המשנ"ב כותב לגבי מי שנוטל ידיו בהרבה מים ולא זוכה למלוא חופני דטיבותא הוא משום שמעשיו מעכבים

שם זה מובן, כי אין הבטחה כזו אלא עדות של רב חסדא על עצמו (שבת סב:), ומי שמעשיו מעכבים מסתבר שלא יזכה לזה.
על ידי עקביה
א' מרץ 11, 2018 9:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 96
צפיות: 5039

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

עוד סיפור על גאוני עולם שמעתי מהגר"ש ששמע מהרב מטשעבין. (ובמאמר המוסגר יש לציין שהוא כמעט לא סיפר סיפורי מעשיות, ועיקר הסיפורים שהיו חביבים עליו, היו בעובדות שיש בהם מו"מ של הלכה). וכה סיפר, הגאון הנורא רבי שלמה קלוגר חידש שלאדם שממונו חביב עליו מגופו אין חיוב לשלם את כל הונו שלא לעבור על...
על ידי עקביה
ד' מרץ 07, 2018 12:39 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 717
צפיות: 42943

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

אחרון התלמידים כתב: הדבר היחיד שיש בדבריך (אמת כמובן שלא), חוצפה, הרבה חוצפה.

סליחה על ההתערבות, אבל לא הצלחתי להבין איזו חוצפה יש באבחנה הפשוטה (והנכונה ללא ספק) של הרב יבנה.
על ידי עקביה
ג' מרץ 06, 2018 7:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרות פופולארית-עממית קדומה
תגובות: 17
צפיות: 1218

Re: ספרות פופולארית-עממית קדומה

ואני שואל את עצמי, למה האבברנאל יכל להאמין באמונה שלימה בסיפור הזה על אחרית ימיו של הרמב"ם, ולנו זה נשמע משונה, האם אנחנו מכירים טוב יותר את משנתו של הרמב"ם? האם אנחנו אינטלגנטים יותר? משכילים יותר? כמדומה (...) שכל התשובות שליליות, אז מה בכ"ז שורש הדבר? שמא בהצעה שיש בפסקה האחרונה כ...
על ידי עקביה
ב' מרץ 05, 2018 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה
תגובות: 389
צפיות: 24240

Re: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה

צל"ח מסכת ברכות דף כח עמוד ב ולהרחיקם מן כת המקובלים, שלא יכוונו בתפלתם רק פירוש המלות, הזהירם ואמר וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים, לומר להם שלא יכוונו לשום מדה וספירה רק דעו לפני מי אתם עומדים, והוא מקור שממנו מקבלים כל אחד שפעו, והוא ישפיע לכל מדה נכונה בחסדו ובגבורתו וברחמיו, אבל אתם...
על ידי עקביה
ב' מרץ 05, 2018 6:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה
תגובות: 389
צפיות: 24240

Re: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה

צל"ח מסכת ברכות דף כח עמוד ב ולהרחיקם מן כת המקובלים, שלא יכוונו בתפלתם רק פירוש המלות, הזהירם ואמר וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים, לומר להם שלא יכוונו לשום מדה וספירה רק דעו לפני מי אתם עומדים, והוא מקור שממנו מקבלים כל אחד שפעו, והוא ישפיע לכל מדה נכונה בחסדו ובגבורתו וברחמיו, אבל אתם ...
על ידי עקביה
ב' מרץ 05, 2018 1:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם נכון הוא לצער את רחל אמנו?
תגובות: 12
צפיות: 631

Re: האם נכון הוא לצער את רחל אמנו?

בואו נחשוב על רחל אמנו הצדיקה, כמה היא מתייסרת כל יום לשמוע את הצרות של עם ישראל. זאת חולה, השניה צריכה שידוך, השלישית פרנסה, ובהרבה מקרים מדובר בבעיות חמורות ביותר. כמה דמעות נשפכות שמה כמים כל יום, כמה סיפורים קשים היא צריכה לשמוע כל שעה ושעה. האם לא הגיע הזמן לרחם על האמא של כולנו, ולהפסיק לנסוע...
על ידי עקביה
ד' פברואר 28, 2018 9:46 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הערות בעניין עמלק ומחייתו
תגובות: 13
צפיות: 911

Re: הערות בעניין עמלק ומחייתו

ענה הרה"ק מרוזין זצ"ל : כך היתה כוונתו של שאול המלך, דהנה עי"ז שחמלתי על אגג ולא הרגתיו יצא ממנו המן, כמו שאמרו חז"ל (מגילה י"ג א) אלמלי קטליה שאול לאגג לא היה נולד המן, וע"י המן נגרמה מפלתו, שבנ"י קבלו עליהם לקיים את התורה, כמו שאיתא בדבריהם ז"ל (שבת פ"...
על ידי עקביה
ב' פברואר 26, 2018 10:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 385
צפיות: 18178

Re: יחסו של הגר"א ל"ביאור" של משה מנדלסון [אם שר"י יש ע"ז אשכול]

זנב לאריות כתב:בעלון "בית מרן" יעורו של הראשל"צ הגר"י יוסף] שהיה לידי היום במעריב מצאתי את הקטע הבא [
WIN_20180226_21_35_55_Pro.jpg


מה הקשר בין הספר "בן יוחאי" של קוניץ, להשיב על השגות היעב"ץ על קדמות חלקים מהזוהר, למנדלסון?
על ידי עקביה
ש' פברואר 24, 2018 9:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 717
צפיות: 42943

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

הֲלוֹא תֵדְעוּ כִּי שַׂר וְגָדוֹל נָפַל הַיּוֹם הַזֶּה בְּיִשְׂרָאֵל.

בְּכָל רְחֹבוֹת מִסְפֵּד וּבְכָל חוּצוֹת יֹאמְרוּ הוֹ הוֹ וְקָרְאוּ אִכָּר אֶל אֵבֶל וּמִסְפֵּד אֶל יוֹדְעֵי נֶהִי.
על ידי עקביה
ד' פברואר 21, 2018 10:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 94
צפיות: 2620

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

ולסיכום: חד גדיא חד גדיא.
על ידי עקביה
ג' פברואר 20, 2018 9:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 94
צפיות: 2620

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

אופסס.. שכחתי שגם באירופה שלא היו בה הגנה והאצ"ל ש"הציתו את המלחמה" מתו ששה מליון יהודים באותה תקופה...

אל דאגה, אנשי ההשקפה דלעיל מגוללים גם את השואה על ראשם של הציונים..
על ידי עקביה
ג' פברואר 20, 2018 9:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 94
צפיות: 2620

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

ר' ישראל אליה' וינטרוב בדיוק על הנקודות הנידונות כאן: יש שם כמה דברים תמוהים. לשם דוגמה: בעמ' כא הוא כותב כנגד הטענה ש"החיילים מוסרים נפש בשבלינו", שדבר זה הוא שקר כפשוטו, שהרי אם ייגשו לחיילים, שלא בעת מלחמה, ויבקשו מהם 20 ש"ח לטובת הישיבות ולומדי התורה הנמצאים בדוחק, ודאי שלא יתנו,...
על ידי עקביה
ב' פברואר 19, 2018 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל בחדר שינה של הורים.
תגובות: 23
צפיות: 764

Re: להתפלל בחדר שינה של הורים.

.
על ידי עקביה
ב' פברואר 19, 2018 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל בחדר שינה של הורים.
תגובות: 23
צפיות: 764

Re: להתפלל בחדר שינה של הורים.

קו ירוק כתב:?

גא"מ.
על ידי עקביה
ב' פברואר 19, 2018 9:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אנגלית וגאוגרפיה בת"ת
תגובות: 162
צפיות: 9805

Re: אנגלית וגאוגרפיה בת"ת

מה שמופיע בקישור הנ"ל פשוט מדהים.
איך טח מראות עיניהם מהשכיל לבותם שהם יורים לעצמם ברגל. הם מורידים עד עפר את ערכן של מודעות המתפרסמות בעיתון עם חתימות של גדולי הדור, והופכים אותם למשהו נלעג ומגוחך.
על ידי עקביה
א' פברואר 18, 2018 8:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אנגלית וגאוגרפיה בת"ת
תגובות: 162
צפיות: 9805

Re: אנגלית וגאוגרפיה בת"ת

(נניח שהיתה יוצאת מודעה שלימוד התורה הוא עיקר חיינו, ולכן טוב עשה הגרמ"ש מלובלין שיזם לימוד דף יומי לכל בית ישראל... יש בכך פסול ? ונניח שיש הסבורים שהארגון הזה אינו לשם שמים, אבל המודעה והענין כשלעצמו אינו פסול). אילו מודעה כזו הייתה מתפרסמת לרגל העובדה שהוצאת ספרים פלונית הדפיסה את הש"ס...
על ידי עקביה
ה' פברואר 15, 2018 7:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?
תגובות: 28
צפיות: 611

Re: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?

ליתר דיוק הנידון הוא למה אפשר, ולא האם אפשר. כי בפועל כך נוהגים כל בתי הדין בכל הדורות מאז החלו לדון גם בפשרה על פי מה שפסק השו"ע בסימן י"ב סעיף כ' צריכים הדיינים להתרחק בכל היכולת שלא יקבלו עליהם לדון דין תורה. וכבר האריכו בשאלה זו הרבה פוסקים ואיך שלא יהיה הפשט הכי דינא ואין חולק. בקשני...
על ידי עקביה
ו' פברואר 09, 2018 7:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 54
צפיות: 1511

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

כבר כתבתי באשכול אחר שדברי נ"ש הם דברים שאסור לאומרם והם עקירת כל התורה כולה. לפיכך, אין צל של ספק שאין זה ההסבר לסיפור על הגרי"ש אלישיב (אם בכלל הסיפור אכן כך היה, והחבר שסיפר את הסיפור לרב עקביה שליט"א לא טעה באיזה פרט הכרחי) שמא תתן קישור לדברך באותו אשכול? היה מעניין לשאול את הרב...
על ידי עקביה
ו' פברואר 09, 2018 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 54
צפיות: 1511

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

אולי.
על ידי עקביה
ו' פברואר 09, 2018 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 54
צפיות: 1511

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

לכאורה זה תלוי מאוד באיזה סוג דינים השופט עוסק. אם מדובר בדיני ממונות, יש בעיה שלא ברור איך ניתן להתמודד אתה - אם יהודי יתבע יהודי אחר בעל כורחו, בעוד שהנתבע היה מוכן לדון בדין תורה והשופט יחייב את הנתבע ויוציא ממנו כסף שלא כדין. ונמצא שהשופט מסייע ביד הגנב. מעשה בסטודנט וכו'. איך אפשר להסביר את זה...
על ידי עקביה
ד' פברואר 07, 2018 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 54
צפיות: 1511

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

מעשה בסטודנט למשפטים שחזר בתשובה. שאיפתו הייתה להתמנות ביום מן הימים לשופט, וכעת נפשו לשאול באה האם הדבר מותר. הוא פנה אל חבר שלי (מי שסיפר לי את הסיפור) שהלך עם שאלה זו לרב שלום גלבר, שלא סבר שיש צד שמותר ליהודי להיות שופט בערכאות, ובכל זאת החליט ללכת לשאול את הרב אלישיב זצ"ל. הרב גלבר הלך לר&...
על ידי עקביה
ד' פברואר 07, 2018 8:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבר דן בן יעקב
תגובות: 13
צפיות: 419

Re: קבר דן בן יעקב

ספר כפתור ופרח פרק יא
למזרח הר תבור כחצי שעה מקום, קורין לו היום דנה, ושם ציון ישן, כעין הציונים הישנים, ולדרומו הנחל, וקורין לבעל אותו ציון, דנה אל חאכם, וחאכם אצלם הוא דיין, אז אמרתי כי שם דן בן יעקב, וקורין לו כך על שם דן ידין עמו.
על ידי עקביה
ג' פברואר 06, 2018 8:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אנגלית וגאוגרפיה בת"ת
תגובות: 162
צפיות: 9805

Re: תקנת שו"ם תשע"ח (נגד לימוד צחצוחי שיניים ומלבוש בגנים)

הגר"מ קסלר: הם אומרים שילד קטן צריך ללמד אותו כל מיני עניינים של העולם הזה, שיידע איך להתנהג, איך להתלבש, איך לצחצח שיניים. מרן הגר"ח קנייבסקי: דרעין א קאפ, מבלבלים במוח שילמד תורה. עד מתי יהיו לנו למוקש אלה שמצטטים כל אמירה שנאמרה כלאחר יד רק בגלל שבמקרה האומר הוא אדם גדול? (אני לא יודע ...
על ידי עקביה
ב' ינואר 29, 2018 7:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בשלח י״ז ד׳ 'עוד מעט וסקלוני' פתיחת פה לשטן?
תגובות: 3
צפיות: 132

Re: בשלח י״ז ד׳ 'עוד מעט וסקלוני' פתיחת פה לשטן?

טברייני כתב:והשיב במשל למלך שהיתה אשתו צריכה ללדת והיו מכשפים שגרמו שלא תוכל ללדת
יעצוהו חכמיו שיפרסם שהמלכה ילדה ואז יפסיקו המכשפים מכישופיהם, וכך עשה המלך, כיון שפסקו נולד הנסיך למזל טוב.

זהו סיפור אמיתי. או, לפחות כך מספר אותו רבי מנשה בן ישראל מאמסטרדם, בספרו "נשמת חיים".
על ידי עקביה
ב' ינואר 29, 2018 6:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אנגלית וגאוגרפיה בת"ת
תגובות: 162
צפיות: 9805

Re: תקנת שו"ם תשע"ח (נגד לימוד צחצוחי שיניים ומלבוש בגנים)

הגר"מ קסלר: הם אומרים שילד קטן צריך ללמד אותו כל מיני עניינים של העולם הזה, שיידע איך להתנהג, איך להתלבש, איך לצחצח שיניים. מרן הגר"ח קנייבסקי: דרעין א קאפ, מבלבלים במוח שילמד תורה. עד מתי יהיו לנו למוקש אלה שמצטטים כל אמירה שנאמרה כלאחר יד רק בגלל שבמקרה האומר הוא אדם גדול? (אני לא יודע ...
על ידי עקביה
ג' ינואר 23, 2018 9:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "לעשות נחת רוח לנשים"
תגובות: 24
צפיות: 1192

Re: "לעשות נחת רוח לנשים"

כתבתי פעם בפורום ששמעתי מאיזה מרצה, שהסביר את המשנה "אל תרבה שיחה עם האשה", שאיש ואשה שזכו הרי הם כאחד, וממילא אדם אינו צריך לדבר עם עצמו. ותאבני לדעת האם ידע שלמשנה יש המשך "באשתו אמרו ק"ו באשת חברו"...
על ידי עקביה
ג' ינואר 23, 2018 12:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: רכבת מהירה מת"א לירושלים בחינם מערב פסח עד אחרי שבועות - סימן לגאולה
תגובות: 28
צפיות: 1147

Re: רכבת מהירה מת"א לירושלים בחינם מערב פסח עד אחרי שבועות - סימן לגאולה

קושטא כתב:הרה''ק מסאטמאר זי''ע אמר שכשמשיח יבוא לא ישאר אף אבן אחד ממבנה שנבנה ע''י הציונים ימ''ש או מכספם. והוא פשוט

פשוט שכך הייתה דעתו של הרבי מסטמר, אבל לא פשוט בכלל שכך יהיה. והוא פשוט.
על ידי עקביה
ב' ינואר 22, 2018 10:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "לעשות נחת רוח לנשים"
תגובות: 24
צפיות: 1192

Re: "לעשות נחת רוח לנשים"

זכורני שראיתי לפני שנים בספר "אוצר ויכוחים" של אייזנשטיין, דו שיח בין מלך (כמדומני בספרד) ליהודי פשוט. המלך שואל את היהודי מהיכן הוא יודע משהו מסוים, והיהודי עונה לו שמאמו למד דברים רבים וכך גם מאשתו. המלך מגיב (בלעג קל) שזהו שאומרים ש"היהודי יוצא מחיק אמו לחיק אשתו". נראה שהאמרה...

עבור לחיפוש מתקדם