החיפוש הניב 1591 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עקביה
ב' אפריל 23, 2018 1:25 am
פורום: אספקלריא
נושא: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה
תגובות: 48
צפיות: 1237

Re: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה

מה הנקודה שאינכם מסכימים עמו בעניין הגילוח? כי הטענה שלו לא נכונה או שאחרי שהמנהג לא כך אין מקום להקל? הסברא של רא"ל לגבי היתר גילוח בחוה"מ נראית נכונה ומסתברת. ומ"מ לפסוק שלא כמקובל דורש העזה גדולה, שלא מקובלת אצלנו. נ.ב. בקונטרס הוא מציג את הדברים באופן קצת חסר. 1. הסיבה שגם מי שהת...
על ידי עקביה
ד' אפריל 18, 2018 11:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 48
צפיות: 1047

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

טברייני כתב:ובתחילת דבריו כתב:

בפסחים (קיז), תנו רבנן, הלל זה מי אמרו, נביאים תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, וכן על כל צרה שלא תבא עליהם, ולכשנגאלים ממנה יהיו אומרים אותו על גאולתם.

פשט דברי הגמ' שם שעל גאולה מצרה אומרים הלל פעם אחת בלבד. אין משם מקור לקביעה לדורות.
על ידי עקביה
ד' אפריל 18, 2018 10:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 48
צפיות: 1047

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

בן מיכאל כתב:
עקביה כתב:כשלעצמי איני מאומרי הלל, ואיני מבין מדוע המעבר משלטון הבריטים לשלטון בן גוריון נחשב יציאה מעבדות לחירות.

וכי הוא גרוע מאחאב עמרי יהואחז ירבעם וכו'???

צודק עתניאל בן קנז.
אבל על עצם הרעיון של יציאה מעבדות לחירות, האם אזרחי מדינת ישראל יותר בני חורין, כיהודים, מאשר אזרחי ארה"ב?
על ידי עקביה
ד' אפריל 18, 2018 2:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 48
צפיות: 1047

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

שאלה לאומרי ההלל מבין חברי הפורום. כמדומני שרבים מבין אומרי ההלל נסמכים על תשובת חת"ס בעניין פורים דפפד"מ, הדנה בעשיית יו"ט ביום שנעשה לו נס,ומכח זה קבעו יום הודיה על ניסי תש"ח. וכאן הבן שואל האם ראוי לקבוע הודיה דוקא ביום ה' באייר,שהיה בעיצומה של מלחמת העצמאות? האם לא יותר ראוי...
על ידי עקביה
ד' אפריל 18, 2018 1:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14173

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

זו הסיבה לגזירת יו"ט שני כהיום הזה:
תלמוד בבלי מסכת ביצה דף ד עמוד ב
והשתא דידעינן בקביעא דירחא מאי טעמא עבדינן תרי יומי? - משום דשלחו מתם: הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם, זמנין דגזרו שמדא ואתי לאקלקולי.


כיום החשש הזה לא קיים.
על ידי עקביה
ד' אפריל 18, 2018 1:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14173

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

אוצר החכמה כתב:מה התחדש ביום טוב שני של גלויות היום ביחס לזמן חז"ל שקבעו שאע"פ שאנחנו בקיאים יש לנהוג יו"ט שני של גלויות ולמה צריך לשנות את זה?

אמצעי התקשורת והתחבורה.
על ידי עקביה
ד' אפריל 18, 2018 1:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14173

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

ראיתי ברבינו בחיי שמביא שיטת רבינו חננאל, שמעולם ועד היו מקדשים על פי חשבון, והא דהיו מקדשים על פי עדים, אינו אלא לרווחא דמילתא, אבל עיקר הקידוש היה לפי חשבון. צריך לראות את הדברים בפנים. ר''ח.jpg זו גם שיטת רס"ג. כנגד שיטה זו כתב הרמב"ם: פירוש המשנה לרמב"ם מסכת ראש השנה פרק ב משנה ז...
על ידי עקביה
ד' אפריל 18, 2018 1:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14173

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

שאל אותי פעם אברך יר"ש שאלה שלא היתה לי תשובה טובה לענות לו ב'שלוף'. כיוון שרק סנהדרין יכולים לשנות וכו', א"כ ישנה לפנינו מציאות בלתי הגיונית 'לכאורה', שאין לנו סנהדרין יותר שנים מאשר שכן היה לנו סנהדרין והיהדות "קפואה" בגלל זה כמעט 2,000 שנה, זה הגיוני? אפשר לענות על זה בכל מינ...
על ידי עקביה
ד' אפריל 18, 2018 11:33 am
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 99
צפיות: 3155

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

המאמר האחרון אינו מוסיף כבוד לכותבו. רוב רשימת "אלמלא הם" אינו נכון. נ.ב. מסתבר שבזמנים שונים ועקב אילוצים שונים צורת החשיבה משתנה. כאשר העניין העומד על הפרק הוא מלחמה באידיאל הציוני או בהתפארות הציונית, יתכן שנחשוב ונאמר דברים שלא היו עולים על דעתנו בזמן אחר. ובקיצור, אולי כיום הזה הגרח&q...
על ידי עקביה
ד' אפריל 18, 2018 12:36 am
פורום: אספקלריא
נושא: על הרצל
תגובות: 2
צפיות: 229

Re: על הרצל

למה על הרב ריינס? השרידי אש כתב גם על הרצל (בספר שהוציא מלך שפירא). הוא ראה אותו באור חיובי מאד.
על ידי עקביה
ד' אפריל 18, 2018 12:33 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3213

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

הובאו במאמר דברי הגר"ח גריינימן "מודעת זאת לכל כי עצם ענין של מדינה קודם ביאת משיח צדקנו הוא נגד תורתנו הקדושה, ואף אם היה הנידון על שילטון שומרי תורה ומצוות, על אחת כמה וכמה כשהכל מושתת על עקרון של ככל הגוים" וכו'. והרי הרמב"ם כתב שיתכן מלך ככל מלכי בית דוד הכשרים לפני ביאת המש...
על ידי עקביה
ג' אפריל 17, 2018 11:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3213

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

הכוונה היא שגם אנו סבורים שהמדינה היא דבר נורא וכו', למה אנו סבורים שהמדינה היא דבר נורא? ר' אלחנן וסרמן הי"ד הכריז בכנסייה הגדולה השלישית של אגו"י (תרצ"ז) שאם אלה יקימו מדינה, לפי מעשיהם עתה, ודאי לא ירשו עליית יהודים חרדים לא"י וודאי לא יאפשרו קיומן של ישיבות וכיו"ב. כלומ...
על ידי עקביה
ג' אפריל 17, 2018 10:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3213

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

ש. ספראי כתב:כמו"כ רק ממש לאחרונה הכרתי את המחבר באופן אישי ואכמ"ל.

אני הכרתי את המחבר דרך האתר שלו ואכמ"ל...
על ידי עקביה
ג' אפריל 17, 2018 10:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3213

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

עמדתה ההשקפתית של היהדות החרדית, אינה שונה במהות מהשקפתו של הרבי הקדוש רבי יואל מסאטמר זצ"ל. אנו שונים בדרכי הלוחמה, אך לא בהסתכלות הרעיונית, לפיה המדינה היא גוף רשמי המורד במלכות שמים. הם נלחמים במרידה הזאת מחוץ למגרש הפוליטי (ולדעתנו, ללא הצלחה יתירה) ואילו אנו, כפי שהורונו רבותינו בעבר ובהו...
על ידי עקביה
ג' אפריל 17, 2018 7:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1189

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

קצת מצחיק.
פעם ראשונה שאני נתקל במישהו שעורך תלונה מסודרת על אפליית הגברים בתורה ובחז"ל. תמיד שומעים את הצד השני.
בואו ונזווגם זה לזה, ובא לציון גואל...
על ידי עקביה
ו' אפריל 13, 2018 9:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14173

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

פעם פתחתי כאן אשכול בו הוכחתי (עכ"פ למיטב הבנתי) שהריגת רודף אינה מטעם הצלתו מאיסור כלל ועיקר, אלא אך ורק משום הצלת הנרדף. לצערי איני מוצאו כרגע. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=37166&hilit=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D+%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99#p412437 ברוך אתה לשמים שהחזרת לי א...
על ידי עקביה
ו' אפריל 13, 2018 8:25 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14173

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

וכן הוא ברודף אחר הזכר, שלא ניתן להצילו בנפשו אא"כ הנרדף בן 9 ומעלה איפה כתוב זה? מנחת חינוך מצוה תר ודוקא קטן מבן ט' שנים וי"א (-ויום אחד) דביאתו ביאה אבל פחות מזה אין ביאתו ביאה ודאי אין מצילין, וכן הנבעלת ודאי צריכה להיות בת ג"ש וי"א (-ג' שנים ויום אחד) דפחות מזה אין ביאתה בי...
על ידי עקביה
ו' אפריל 13, 2018 8:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14173

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

בכלל, לדעתי הקושי הכי גדול הוא שדין האונס ודין המפתה שוים, מה שמלמד לכאורה על כך שמבחינת התורה אין שום משמעות לכך שהמעשה נעשה באונס וכל הנושא הוא רק עצם הפגם שנפגמה הנערה בכך שהיא כבר לא בתולה ועל כך הוא משלם את הקנס. יתירה מכך, רודף אחר האשה לאונסה ניתן להצילה בנפשו רק אם היא ערווה עליו, מה שמדגיש...
על ידי עקביה
ו' אפריל 13, 2018 2:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14173

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

בכלל, לדעתי הקושי הכי גדול הוא שדין האונס ודין המפתה שוים, מה שמלמד לכאורה על כך שמבחינת התורה אין שום משמעות לכך שהמעשה נעשה באונס וכל הנושא הוא רק עצם הפגם שנפגמה הנערה בכך שהיא כבר לא בתולה ועל כך הוא משלם את הקנס. יתירה מכך, רודף אחר האשה לאונסה ניתן להצילה בנפשו רק אם היא ערווה עליו, מה שמדגיש...
על ידי עקביה
ד' אפריל 11, 2018 12:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14173

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

הגרג"נ היה ת"ח גדול וחכם גדול וזה די מאכזב לשמוע שבתשובה לשאלה במה האמין ר' גדליה נדל שכל דברי התורה וחז"ל אמת התשובה שלך היא חלה ברוטב דג טעימה ואיזה רעיון מופלא אודות שער ומטפחת. אני מבין שהוא בא לבטא איזה רעיון, כגון שעלינו לשנות את דעתנו ומחשבתנו כך שתתאים עם האופן בו חז"ל ר...
על ידי עקביה
ג' אפריל 10, 2018 11:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14173

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

תוכן כתב:כששאלתי אותו, איך אני יודע שהתורה אמת, הוא ענה לי בצורה שהבהירה לי שאי אפשר בכלל להסתפק על דבר כזה.

מה הוא ענה?
(ייש"כ על כלל תשובתך).
על ידי עקביה
ג' אפריל 10, 2018 11:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14173

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

הבעיה היא שכיום אין לנו אנשים שליבם נאמן לחלוטין לבורא ולתורתו מצד אחד, מצד שני הם יודעים מה להשיב ומצד שלישי הם ת"ח מופלגים. נכון מאד. גם אם נוותר על התנאי השלישי (כי הוא פחות חשוב), עדיין אנו חסרים את אותם אנשי אמנה. אני שאלתי בזמנו את ר' גדליה נדל, שמצד אחד היה מבקר חריף עם השכלה רחבה, ומצד...
על ידי עקביה
ג' אפריל 10, 2018 11:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14173

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

אתה נוגע בנקודה כואבת מאד. אתאר את הדברים מנקודת מבטי, כאחד שגדל בחו"ל והגיע לארץ להצטרף לקיבוץ. כבר כתב הסטייפלר בחיי עולם (?), שזה דבר רגיל למתבגר שיעלו אצלו ספיקות בקשר לאמונות שעליהן התחנך. תהליך זה של חינוך פשוט ותמים, ספיקות, דיון בספיקות והבהרתם, ואז להגיע לאמונה עמוקה יותר וצרופה יותר,...
על ידי עקביה
ב' אפריל 09, 2018 10:45 pm
פורום: פסח
נושא: חיטים או גריסים במקפיא
תגובות: 4
צפיות: 519

Re: חיטים או גריסים במקפיא

יש היודע לענות על השאלה הנ"ל? ובכלל, מהו התהליך שעוברים החיטים או השעורים (כמדומני שגריסים הם שעורה) עד שהם מגיעים אל המדף בחנות, האם הם רק נלתתו (כדי להסיר את קליפתם) או יותר או פחות מזה? שמעתי בשם בד"ץ העדה החרדית י-ם כי הגריסים שתחת כשרותם אינם עוברים לתיתה או הרטבה, ואפשר להחזיקם בפסח...
על ידי עקביה
ב' אפריל 09, 2018 10:42 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: חינוך לא מציאותי
תגובות: 18
צפיות: 1100

Re: חינוך לא מציאותי

השאלה היא האם באמת מישהו חושב שיש ענין כלשהו שהילדים יחשבו שאין שום גבר על פני כדור הארץ שהולך בגילוי ראש, ומה פשר החומרא המשונה הזאת. לדידי לא רחוק מן האמת שהם אכן סבורים כך. (ככל שקשה לעכל זאת, יש גם כאלה. מה לעשות). הם גם נזהרים מלהזכיר, באומר או בתמונה, כיפה סרוגה. פעם, במאמר העורך לפני או אחרי...
על ידי עקביה
ה' מרץ 29, 2018 12:08 am
פורום: אספקלריא
נושא: ערכים טבעיים
תגובות: 23
צפיות: 635

Re: ערכים טבעיים

א' העם הראשון שנלחם אם עם ישראל בצאתו ממצרים היה עמלק. ב' אין שום סתירה בין מה שבורא עולם ברא אותו לזה שהעם הזה בחר מעצמו ליהיות רע עד כדי כך שהוא סמל הרוע, ואמרו אין ה' שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זכר עמלק, ובספוק כתוב מלחמה לה' בעמלק, ואני לא חושב שיש בך איזה סלידה מלהרוג אנשים שיש לה' מלחמה איתם....
על ידי עקביה
ד' מרץ 28, 2018 10:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ערכים טבעיים
תגובות: 23
צפיות: 635

Re: ערכים טבעיים

א. על סמך מה אתה מניח שזה קשור לנשמה אלוקית? בכל מקרה האלוקים הוא זה שעשה גם את הגויים. כנראה שדי בזה. ב. ודאי שתיתכן התנגשות. השמדת עם למשל (עמלק) מנוגדת לערכים הטבעיים בתכלית (ויש עוד הרבה דוגמאות). עלינו לנהוג כמובן כפי שמצווה אותנו התורה. ודאי שרצח עם הוא דבר מתועב וגם התורה חושבת כך, לעומת זאת...
על ידי עקביה
ד' מרץ 28, 2018 4:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס קידוש החודש ה'תשע"ח
תגובות: 5
צפיות: 417

Re: כינוס קידוש החודש ה'תשע"ח

חילכם לאורייתא!
נשמע מעניין מאד.

האם הכנס עולה לאחר מכן לרשת (עבור תשושי כח וחלושי רגל)?
על ידי עקביה
ד' מרץ 28, 2018 11:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: ערכים טבעיים
תגובות: 23
צפיות: 635

Re: ערכים טבעיים

א. על סמך מה אתה מניח שזה קשור לנשמה אלוקית? בכל מקרה האלוקים הוא זה שעשה גם את הגויים. כנראה שדי בזה. הקב"ה עשה גם את הסוסים ואת החמורים, האם גם סוסים יודעים מה נכון? ב. ודאי שתיתכן התנגשות. השמדת עם למשל (עמלק) מנוגדת לערכים הטבעיים בתכלית (ויש עוד הרבה דוגמאות). עלינו לנהוג כמובן כפי שמצווה...
על ידי עקביה
ג' מרץ 27, 2018 2:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ערכים טבעיים
תגובות: 23
צפיות: 635

Re: ערכים טבעיים

א. על סמך מה אתה מניח שזה קשור לנשמה אלוקית? בכל מקרה האלוקים הוא זה שעשה גם את הגויים. כנראה שדי בזה.

ב. ודאי שתיתכן התנגשות. השמדת עם למשל (עמלק) מנוגדת לערכים הטבעיים בתכלית (ויש עוד הרבה דוגמאות). עלינו לנהוג כמובן כפי שמצווה אותנו התורה.
על ידי עקביה
ג' מרץ 27, 2018 12:05 am
פורום: פסח
נושא: האם באירופה בימי הביניים נהגו להסב לנוחות על ספות?
תגובות: 8
צפיות: 282

Re: האם באירופה בימי הביניים נהגו להסב לנוחות על ספות?

נוטר הכרמים כתב:הוסיף לעורר על כך שבעצם קשה לנו כיון להבין את מצות ההסבה על כל פרטיה ודקדוקיה, היאך כיום הזה זהו ניהוג דרך חירות וכו'. אולם זה מובן אם נבין שבעצם ההסיבה היא אתכא דרחמנא וממילא יש גדרים מדויקים לצורת הישיבה לפני האדון ד'.

לא זכיתי להבין. הרי אי משום הא היה ראוי שלא להסב, שכן תלמיד בפני רבו אינו מסב.
על ידי עקביה
ב' מרץ 26, 2018 4:57 pm
פורום: פסח
נושא: האם מעבר לקו-הירוק ההסיבה מחוייבת גם לראבי"ה?
תגובות: 19
צפיות: 486

Re: האם מעבר לקו-הירוק ההסיבה מחוייבת גם לראבי"ה?

סגי נהור כתב:לדעתי את ההודעה האחרונה יש להעביר לטיפול השב"כ...

גא"מ..
למה "שישרפו ביסורים"?
על ידי עקביה
ב' מרץ 26, 2018 12:11 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: חינוך לא מציאותי
תגובות: 18
צפיות: 1100

Re: חינוך לא מציאותי

כעין זה כבר עלה בעבר בפורום
viewtopic.php?t=29307#p305302
על ידי עקביה
א' מרץ 25, 2018 2:05 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 962
צפיות: 69311

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

רוצה לעיין כתב:לאור שרבו המדברים על דברי הרב יחיאל מאיר וילפתי חיפוש מחיפוש ולא מצאתי את דבריו, ואבקש מי יורני מקום אשיג את דבריו

בבקשה viewtopic.php?f=19&t=39001&start=640#p443680
על ידי עקביה
ו' מרץ 23, 2018 2:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 424
צפיות: 8312

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

עוד הערה. כשרבא הבחין פעם במקרה, באופן מסוים, לרגע קט, בחומא, אלמנתו של אביי (כתובות סה.), זה השפיע עליו עד שהיה צריך תכף ומיד לנקוט בפעולה לתיקון המצב, ואילו כאן הוא עומד וממשיך לשוחח עם בר ששך בשלווה. מה פשר הדבר? נ"ל שאצל גדולים אלה, מה שנתפס אצלם כמגעיל לא מפתה אותם. דוגמא לדבר: מסכתות קטנו...
על ידי עקביה
ו' מרץ 23, 2018 2:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 424
צפיות: 8312

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

סה. אזל אשכחיה דיתיב כו׳ וקיימן זונות ערומות קמיה כו׳ לכאורה צריך לומר שרבא ובר שישך יצאו מן המרחץ כדי לדבר,(אולם לא משמע כן מלשון הגמרא) דאם לא כן תמוה שהרי יש איסור הסתכלות. וצריך עיון מדוע לא העירו המפרשים בזה. הם לא היו במרחץ. הרי רבא הלך אל ביתו של בר ששך. גם שליח המלך הנזכר בהמשך הגיע לשם, וו...
על ידי עקביה
ה' מרץ 15, 2018 5:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 62
צפיות: 1755

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

לא הבנתי מה העניין בעובר בין שני גמלים. אם היה כתוב שם שקשה לחולי מעיים היה לך מקום לדון אם כן המציאות אבל קושי בלימוד או בשכחה הוא רוחני ולמה לא תבאר כפשוטו. מאי משמע 'רוחני'? אם כוונת הגמ' שמעבר בין 2 גמלים גורם לשכחה באופן כללי, ללא קשר ללימוד תורה בדווקא, כי אז זה דומה לחולי מעיים, וצריך להימצא...
על ידי עקביה
ה' מרץ 15, 2018 1:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 62
צפיות: 1755

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

הווה אומר שהדברים כפשטם אינם אמת (=אין לקבל אותם כפשוטם). על הדבר שעליו הם רומזים לא דיברתי כלל.
על ידי עקביה
ה' מרץ 15, 2018 12:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 62
צפיות: 1755

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

סגי נהור כתב:
עקביה כתב:א. אם הם לא כפשוטם מה מקום יש לדון האם הם אמת או לא?

שגבו ממני דבריך אלה.

אם חז"ל אומרים שהעובר בין שני גמלים קשה ללימוד (הוריות יג:) ואנו מסבירים שאין הדברים כפשוטם, אלא הם סודות ורמזים, אין מקום לשאלה האם העובר בין שני גמלים אכן קשה ללימוד או לא.

עבור לחיפוש מתקדם