החיפוש הניב 1652 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עקביה
ו' יוני 22, 2018 3:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 204
צפיות: 11166

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

משהו על מכשפים בהודו.
על ידי עקביה
ה' יוני 21, 2018 11:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איפה היה סיחון - מבני הנפילים - בעת המבול?
תגובות: 8
צפיות: 571

Re: איפה היה סיחון - מבני הנפילים - בעת המבול?

אלו דברי רבינו בחיי: רבינו בחיי במדבר פרק כא ויש לדעת כיון שסיחון ועוג אחים היו קודם המבול, ועוג לבדו הוא שפלט, ואנו רואים שלא נצולו כי אם שמונה שבתיבה, אם כן סיחון זה מהיכן יצא, והיאך היו אחים שאמר עליהם אחי הוו. וראיתי במדרש: (עי' נדה סא א) סיחון ועוג בני שמחזאל היו שהיה מבני האלהים, ושמחזאל בא על...
על ידי עקביה
ה' יוני 21, 2018 5:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1582

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

ושעריך לאבני אקדח, כי הא דיתיב רבי יוחנן וקא דריש עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים וחוקק בהן עשר על עשרים ומעמידן בשערי ירושלים. לגלג עליו אותו תלמיד השתא כביעתא דציצלא לא משכחינן כולי האי משכחינן, לימים הפליגה ספינתו בים חזא מלאכי השרת דיתבי וקא מינסרי אבנים טובות ומרג...
על ידי עקביה
ה' יוני 07, 2018 6:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת שלח
תגובות: 4
צפיות: 218

Re: שאלה בפרשת שלח

אריה הכהן כתב:האם מאן דהוא מצורבא דרבנן הכא, יכול בבקשה לבאר את דברי רש"י בפרשתינו, שארץ ישראל היא בגודל 400 פרסה על 400 פרסה, איך?

רש"י עצמו יתכן שהבין את דברי חז"ל כפשוטם, אמנם אנו צריכים לומר שזו אגדה שיש בה סוד.
על ידי עקביה
ה' יוני 07, 2018 12:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט
תגובות: 54
צפיות: 2631

Re: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט

כהערת שוליים לנושא, יש לגנות בכל פה את ההומניות המתועבת של הממסד השלטוני, שלא איכפת לו מעגינותה של האשה המסכנה, ומעדיף להושיב את הבעל בכלא 20 שנה אע"פ שאין בכך כל תועלת להשגת הגט, כפי שמוכיחה המציאות, ולא לפתור את הבעיה בכמה דקות של "מכין אותו עד שיאמר רוצה אני". אם מכין אותו, הרי הו...
על ידי עקביה
ה' יוני 07, 2018 11:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט
תגובות: 54
צפיות: 2631

Re: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט

כהערת שוליים לנושא, יש לגנות בכל פה את ההומניות המתועבת של הממסד השלטוני, שלא איכפת לו מעגינותה של האשה המסכנה, ומעדיף להושיב את הבעל בכלא 20 שנה אע"פ שאין בכך כל תועלת להשגת הגט, כפי שמוכיחה המציאות, ולא לפתור את הבעיה בכמה דקות של "מכין אותו עד שיאמר רוצה אני".
על ידי עקביה
ד' יוני 06, 2018 9:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט
תגובות: 54
צפיות: 2631

Re: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט

קראתי על מיכאל אברהם בויקיפדיה.
סבורני שהאיש אפיקורוס, אבל אין זה נוגע לגופן של טענותיו בנושא המסוים של התרת האשה הנ"ל.
על ידי עקביה
ד' יוני 06, 2018 8:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט
תגובות: 54
צפיות: 2631

Re: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט

מצו"ב פסק דין עליו חתומים שלשה רבנים, המתיר אשה, שבעלה ברח זמן קצר לאחר החתונה, לעלמא.

הרב השני, מיכאל אברהם, התיר מטעם מקח טעות. דבריו מתחילים בעמ' 14.

לא ממש עיינתי בדבריו, אבל עושה רושם שאינו קטלא קניא.
על ידי עקביה
ב' יוני 04, 2018 7:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ שבוע הספר תשע"ח ◆
תגובות: 37
צפיות: 3346

Re: ◆ שבוע הספר תשע"ח ◆

נתבקשתי להעלות.
על ידי עקביה
א' יוני 03, 2018 11:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: במעלת הטיפשות
תגובות: 23
צפיות: 1372

Re: במעלת הטיפשות

כל זמן שאדם לא השתכנע בתכלית השכנוע, וממילא הוא קצת מסתפק, הוא נקרא אויל?
חשבתי שאולי כוונתו למי שמסתפק כשיטה ודרך חיים, וזהו כנראה החכם מהמעשה הנ"ל.
על ידי עקביה
א' יוני 03, 2018 8:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: במעלת הטיפשות
תגובות: 23
צפיות: 1372

Re: במעלת הטיפשות

אנצל את האשכול כדי לבקש את עזרתכם. מי הם האוילים אליהם מתכוון המלבי"ם, האם הם בני גילו של "החכם" מהסיפור החכם והתם של רבי נחמן? מלבי"ם משלי פרק א פסוק ז (ז) יראת ה' ראשית דעת, הנה כל חכמה י"ל התחלה שעל ידה תודע החכמה והם יסודותיה, כמה שחכמת ההנדסה תבנה יסודותיה על החוש והמוש...
על ידי עקביה
א' יוני 03, 2018 12:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9141

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

תקופה מסויימת היתה יזמה של הורים לפתוח סמינר עם ציבור יותר מנופה מרן הרב שך זצ"ל לא הסכים לכך תקופה שונות ובכל ענין נכנסתי לשאול את מרן זצ"ל באחד המקרים כאשר הגעתי לבית המתינו בחוץ שתי אמהות מקבוצה זו נכנסתי למרן זצ"ל וסיפרתי לו שממתינות בחוץ שתי אמהות הוא השיב לי שייכנסו אבל אתה תשא...
על ידי עקביה
ג' מאי 29, 2018 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 184
צפיות: 5693

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

משמעות הגמ' היא שבאופן כללי מי שנותן אמון בקב"ה על עניין כלשהו, הקב"ה יקיים ויצדיק אמון זה.

(ר' חיים שמואלביץ היה אומר שמגמ' זו יש ללמוד שאם אדם נותן אמון בעצמו שהוא יכול ומסוגל, הוא אכן יוכל).
על ידי עקביה
ב' מאי 28, 2018 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 184
צפיות: 5693

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

גמ' מפורשת דלא כהבנה הפשוטה בחזו"א (הפסוקים ניתנים לפרשנות יותר מהגמ'), אלא כשיטת נובהרדוק. תלמוד בבלי מסכת תענית דף ח עמוד א ואמר רבי אמי: בא וראה כמה גדולים בעלי אמנה, מניין - מחולדה ובור. ומה המאמין בחולדה ובור - כך, המאמין בהקדוש ברוך הוא - על אחת כמה וכמה. רש"י מסכת תענית דף ח עמוד א ...
על ידי עקביה
ב' מאי 28, 2018 7:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 184
צפיות: 5693

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

יורשה לי להבהיר שבשעה שכתבתי את דבריי דלעיל ידעתי שמקורם של דברי הרב חיימשה מהחת"ס. קראתי את זה פעם בבאר הפרשה של ר' אלימלך בידרמן. כדרוש ורעיון אין בכך בעיה, אבל גם החת"ס לא סבר מן הסתם שזהו הפשט ב"קְרֶאןָ לִי מָרָא", הפשט הוא שנעמי מסבירה את עצמה בהמשך דבריה "אֲנִי מְלֵאָ...
על ידי עקביה
א' מאי 27, 2018 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 184
צפיות: 5693

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

יורשה לי להבהיר שבשעה שכתבתי את דבריי דלעיל ידעתי שמקורם של דברי הרב חיימשה מהחת"ס. קראתי את זה פעם בבאר הפרשה של ר' אלימלך בידרמן. כדרוש ורעיון אין בכך בעיה, אבל גם החת"ס לא סבר מן הסתם שזהו הפשט ב"קְרֶאןָ לִי מָרָא", הפשט הוא שנעמי מסבירה את עצמה בהמשך דבריה "אֲנִי מְלֵאָה...
על ידי עקביה
ה' מאי 24, 2018 2:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 184
צפיות: 5693

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

דרומי כתב:ולמדנו מדבריך הרב עקביה שיש תועלת גם בבטחונו של ילד קטן, אפילו אם אביו לא כל כך...

1. למעשה לא בביטחון עסקינן. בני לא בטח שבקשתו תתמלא. העניין הוא מילוי רצונו באופן פלאי שכזה.
2. לא כל כך מה?
על ידי עקביה
ה' מאי 24, 2018 1:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 184
צפיות: 5693

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

יש מספיק אשכולות עבור ויכוחים של חסו''מ. אפשר בע"ה להתחזק בבטחון כאן, ואפשר גם לנהל דיון ענייני ורציני מה נכון ומה לא, הציניות אין לה פה מקום. גם אם לשיטתכם הסיפור הזה של נעמי הוא לא מרפסין איגרא, אין כאן שום דבר שמצדיק להלחם בזה כאילו יש כאן בקשת האמת. הרי אין 2 שיטות האם כל מאי דעביד רחמנא ל...
על ידי עקביה
ה' מאי 24, 2018 1:43 am
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 138
צפיות: 4163

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

קו ירוק כתב:אגב, מה הם ימי בן עמרם, וימי בן דיניי שעלו כחומה ונענשו, הנזכרים בשהש"ר ב ז.
בן דיני כנראה בסוף ימי הבית השני. יוספוס מזכיר את הקורות אתו (מלחמת, ב יב ד). ומיהו בן עמרם?

כתבתי על כך פעם.
על ידי עקביה
ד' מאי 23, 2018 10:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 184
צפיות: 5693

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

יגעתי ולמדתי הרבה בתלמודים ובמדרשים השונים על מגילת רות, ולא מצאתי שנעמי תכנננה להסתמך על אשת בועז. ילמדנו רבנו היכן כתוב זה באותם ספרים, שלדידו שווים בקדושתם לכתבי הקודש ממש. הוא מהפשטות המתחדשים בכל יום, שהם תלויי תרבות מקום וזמן. פלוני, שאיש חסיד היה, פשוט לו שלא יעלה על הדעת שנעמי תפנה ישירות ל...
על ידי עקביה
ד' מאי 23, 2018 12:55 am
פורום: אספקלריא
נושא: במעלת הטיפשות
תגובות: 23
צפיות: 1372

Re: במעלת הטיפשות

אכן דברי האברבנאל כמו שהביא עקביה אותם תמוהים ופלא פלאים. הלא וודאי שכיוון שהתורה היא החכמה האמיתית המחכים באמת לא יטה ממנה. ומה שהדבר מצוי לדברי האברבנאל צריך לומר בגלל שאין דעתם שלימה ושותים ממים הרעים וכדומה. ומעתה פשוט שהמלך המשיח בהיותו חכם אמיתי לא תטהו חכמתו מן האמונה אלא להיפך. אבל האברבנאל...
על ידי עקביה
ג' מאי 22, 2018 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו
תגובות: 44
צפיות: 1582

Re: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו

מזל טוב!
יה"ר שלא תמוש שמחה מביתם.
על ידי עקביה
ג' מאי 22, 2018 8:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב ה'תוכן' לרגל הולדת בנו
תגובות: 40
צפיות: 1449

Re: מזל טוב לרב ה'תוכן' לרגל הולדת בנו

מזלא טבא וגדיא יאה לרב תוכן וביתו.
יזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים ולרוב נחת יהודית.
על ידי עקביה
ג' מאי 22, 2018 2:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: במעלת הטיפשות
תגובות: 23
צפיות: 1372

Re: במעלת הטיפשות

איני רואה את המבוכה. החכמה היא נסיון כמו שהעושר הוא נסיון. ובוודאי גם לחכם ניתנה התורה כשם שניתנה לעשיר, וכשם שהעשיר נצטווה לעבוד את ה' בעושרו ולכבד את ה' מהונו, כך נצטווה החכם לכבד את ה' מחכמתו. ומכל מקום הנסיון הוא נסיון והקושי - קושי, כאשר יאשר החוש. למה החכמה היא ניסיון? האם חכמה היא סיבה לכפור...
על ידי עקביה
ג' מאי 22, 2018 12:05 am
פורום: אספקלריא
נושא: במעלת הטיפשות
תגובות: 23
צפיות: 1372

Re: במעלת הטיפשות

אברבנאל ישעיהו פרק יא ...והחסרון השלישי הוא שהמשתלם בחכמה ובעיון ומפליג בו ימצא על הרוב נוטה מדרך האמונה התוריית עד שלזה צוה שלמה (קהלת ז, טז) ואל תתחכם יותר למה תשומם. האמנם הגיד הנביא כאן, שמלך המשיח בשלמות חכמתו להיותו בדרך נס, לא ימצאו בו אחת מהחסרונות האלה, וכו'. דברי האברבנאל מזכירים את דברי ...
על ידי עקביה
ב' מאי 21, 2018 11:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 116
צפיות: 3056

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

יתיישב המקרא על פשוטו דבר דבור על אופניו, והדרשה תדרש, שנאמר הלא כל דברי כאש נאום ה' וכפטיש יפוצץ סלע, מה הסלע הזה מתחלק לכמה ניצוצות אף דברי תורה מתחלקים לכמה טעמים (לשון רש"י שמות ו, ט וע"פ סנהדרין לד, א). אלא שההלכה למעשה אינה נחלקת לכמה טעמים ורק פירוש אחד הוא הפירוש ההלכתי. אשרי המבי...
על ידי עקביה
ב' מאי 21, 2018 11:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 116
צפיות: 3056

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

ומ"מ עדיין אין בדברים אלה רפואה שלימה, שהרי לית מהם מאן דפליג על כך שחובה לזרוק את השעיר מהצוק, ואילו רשב"ם, לפי פירושו הנ"ל, כן חולק על כך. איני יודע מה קשה בדברי הרשב"ם. הרשב"ם סובר שיש פשט ודרש, ההלכה נלמדת ע"פ הדרש (ולכן ההלכה היא כמקובל בידינו), וחוץ מזה יש עוד חל...
על ידי עקביה
ב' מאי 21, 2018 10:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 116
צפיות: 3056

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

חלילה!! הרשב"ם אינו חולק על כך, אלא מציין ש'לפי פשוטו' לא מוזכר בתורה יותר מעצם השילוח במדבר. שמא תאמר - מאי נפק"מ בכך, כשודאי חייבים לנהוג ע"פ ההלכה ולזורקו מהצוק? ע"ז באה המענה ש[חוץ מעצם חשיבות הענין לדעת מהו 'דאורייתא' ומהו 'דברי סופרים' ]יש בזה נפק"מ לדינא. איני מסכים....
על ידי עקביה
ב' מאי 21, 2018 10:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 116
צפיות: 3056

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

.
על ידי עקביה
ב' מאי 21, 2018 10:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 116
צפיות: 3056

Re: ספרים על צמחונות ביהדות

נפק"מ לדינא - "דקסבר ר' יהודה כיון שהגיע שעיר למדבר נעשית מצותו" (יומא ס"ח:). וע"ע במצורף !.PDF ^.PDF ואולי נפק"מ למש"כ בדבר אברהם (ח"ב סי' ח' סוף אות ג') ומסתפקנא בברח מיד השליח קודם דחייה ולא תפסו שלא נתקיימה בו מצות שילוח אם בגדיו טמאים יישר כח!! ומ"מ...
על ידי עקביה
ו' מאי 18, 2018 1:19 am
פורום: אספקלריא
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 111
צפיות: 4938

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

הנלענ"ד כך, כי גם דעת הרמב"ם והראב"ם הוא כמו דער המהר"ל, כי אף שבנגלה אנו רואים דבריהם שהוא מן הנמנע, מ"מ יש בדבר סוד או רמז. הרמב"ם שונה את שיטתו כמ"פ, לדוגמה בפירושו לפרק חלק והכת השלישית והם חי ה' מעטים מאד עד שאפשר לקרוא להם כת כמו שאפשר לומר על השמש מין, והם ...
על ידי עקביה
ג' מאי 15, 2018 8:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: קלפים עם תמונת תילתן - מותר?
תגובות: 37
צפיות: 2382

Re: קלפים עם תמונת תילתן - מותר?

ימחל לי כבודו. אבל לא זכיתי להבין כוונתו. יש כאן דיון על איסור שימוש בקלפי משחק אם יש לזה סיבה. ועל זה הובאו מקורות מגדולי החסידות שכתבו שיש לתמונות והצורות שעליהם כוונה מכוונת מצד הקליפות להשפיע על המשחק בהם. ואנכי אי"ש צ'עיר לא באתי אלא כיהודה ועוד לקרא להוסיף מקורות שראיתי בענין זה על עוד ח...
על ידי עקביה
ג' מאי 15, 2018 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1582

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

אוצר החכמה כתב:אני תמיד למדתי את הגמרא הזאת שר"י לא ידע שהוא לגלג (אולי אפילו לגלג רק בלבו) ורק מהסיפור שסיפר לו הבין שמתחילה לגלג. וזה הפירוש נצרך גם אם נסביר את הגמרא לגמרי כפשוטו.

יכול להיות.
על ידי עקביה
ג' מאי 15, 2018 12:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1582

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

גם לדעתי פשוט שאין הדברים כפשטן. רק אני מבין שהתלמיד כן הבין על מה דברי ר"י נסובים ועליהם הוא לגלג (כי גם מהצד הסוד יש אפשרות ללגלג) ואז הראו לו (בחלום בעיון מחזה או במה שתרצה) את צדקת ר"י בסוד ועל זה נענש שלגלג. אם כדבריך, מדוע לא הענישו ר"י מיד אלא רק לאחר שהודה לדבריו? אני חשבתי ש...
על ידי עקביה
ג' מאי 15, 2018 12:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1582

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

ושעריך לאבני אקדח, כי הא דיתיב רבי יוחנן וקא דריש עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים וחוקק בהן עשר על עשרים ומעמידן בשערי ירושלים. לגלג עליו אותו תלמיד השתא כביעתא דציצלא לא משכחינן כולי האי משכחינן, לימים הפליגה ספינתו בים חזא מלאכי השרת דיתבי וקא מינסרי אבנים טובות ומרג...
על ידי עקביה
ב' מאי 14, 2018 7:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קלפים עם תמונת תילתן - מותר?
תגובות: 37
צפיות: 2382

Re: קלפים עם תמונת תילתן - מותר?

להלן צילום מהספר 'הזקן הפשוט' עובדות והנהגות של הגאון החסיד רבי שמעון חירארי זצוק"ל שנכתב על ידי בנו הגאון רבי יוסף שליט"א. 'הרבי' הנזכר בסיפור זה הוא החסיד שבכהונה רבי יוסף סוסו הכהן רבה הראשי של גאבס שבתוניס. המעשה הנורא הזכיר לי מעשה נורא אחר; מסופר על אחד הצדיקים, שאמרו לו שרב פלוני א...
על ידי עקביה
ב' מאי 14, 2018 6:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 53
צפיות: 1582

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

יל"ע האם בעוף מסוג זה יש איסור כלאים להביאו לידי כך שיזדווג עם עוף ממין אחר.
לענ"ד בפשטות אין איסור.
על ידי עקביה
ב' מאי 14, 2018 6:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בהיר ונפלא - דברי הרב נויגרשל על הציונות במשנתו של ד"ר יצחק ברויאר
תגובות: 24
צפיות: 1378

Re: בהיר ונפלא - דברי הרב נויגרשל על הציונות במשנתו של ד"ר יצחק ברויאר

יש להעיר שהבאת בעבר דוגמא זו עצמה, ושאר הכותבים מצאו מקור לפשט זה ואף הראו לו פנים, ונראה שנשארת שם בדעת יחיד. אמנם אינך חייב להסכים, אבל לחרוץ דינו של אדם רק מפני שלא קיבל דווקא את ההבנה שלך , אלא פירש זאת כפי שהבינו אחרים! לא זכרתי בדיוק מה כתבתי בעבר והיכן, ותודה על ההפניה. לדעתי ההבנה הזו מופרכ...

עבור לחיפוש מתקדם