החיפוש הניב 1231 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עקביה
ה' יולי 27, 2017 9:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

אדרבה, זה נראה שלשונו של הקב"ה נעשית לפתע דומה ללשונו של משה. בחומש דברים הסגנון של המצוות מתרחב - פתיחות מרשימות, דברי קישור, הסברים, נימוקים, דברי עידוד. מאוד שונה מן החומשים האחרים אבל מאוד מתאים לשאר החומש. וזאת מנין לך? אם משה שינה את הנוסח שנמסר לו בנקודה אחת שמא הוא שינה בנקודות נוספות?...
על ידי עקביה
ה' יולי 27, 2017 2:08 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?
תגובות: 213
צפיות: 2799

Re: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?

מעודי לא הבנתי מה עניין 'איבר איבר'. האם יש עניין שלא להדליק אור בחדר האמבטיה כדי למעט בתענוג? האם יש עניין להעמיד מחוץ לחדר רמקול המשמיע חריקות צורמות בווליום גבוה כדי למעט בתענוג בעת הרחיצה?
על ידי עקביה
ה' יולי 27, 2017 2:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

צופר הנעמתי כתב:אולי אתה לא היית אומר את זה מעצמך, אבל חז"ל דרשו את הלשון לומר ששל תו"כ חמורות יותר. דרשות הרבה יותר קשות בעינינו של חז"ל אנו מקבלים, לא ברור לי למה דווקא בדרשה הזאת (שאפשר להבין אותה יחסית בקלות) אתה מתקשה.

לא זכיתי להבין אותך. וה' יאיר עיני.
על ידי עקביה
ה' יולי 27, 2017 2:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

ופשוט שאין שום שייכות בין הסוגיא בסנהדרין שעוסקת בכתיבת התורה, שכולן מפי ה', להגמרא במגילה דאיירי באמירתו בזמנו, דהיינו בשעה שאמר משה לכלל ישראל את הקללות, או כל דברי תוכחתו המתואר בספר דברים, מפי עצמו אמרן. אבל אין לכך כל שייכות לכתיבת ספר התורה שבה מתואר נאומיו. הגמ' בסנהדרין אף היא אינה מזכירה כ...
על ידי עקביה
ה' יולי 27, 2017 10:09 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

ובאורח פלא ממש אלו ואלו כתובות באותו לשון בדיוק. ממש מעשה נס. מלבד זאת עלינו להניח פלא נוסף, והוא, שבכל המצוות שבספר דברים הקב"ה דיבר על עצמו בגוף שלישי כאשר הוא אמרן למשה, בשונה משאר המצוות שבתורה. אכן פלא פלאים. מה פלא בכך שלשונו של מ"ר דומה ללשון התורה? תהיה בריא ידידי, הקב"ה לא ד...
על ידי עקביה
ה' יולי 27, 2017 9:16 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

'ארי שבחבורה' ו'בן אדם' וכי הידיעה ההיסטורית שבזמן כלשהו אמר משה מעצמו קללות אלה היא זו שמשפיעה על מעמדן? אין כאן שום ענין היסטורי, זה ענין של איך התורה כתבה את הקללות האלו. בקללות שבפרשת בחוקותי כתוב שה' אמר אם בחוקתי תמאסו אף אני אעשה זאת לכם וגו', דברים שמשה אמר אותם לישראל בשם ה', ואילו בפרשת ד...
על ידי עקביה
ה' יולי 27, 2017 8:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

'ארי שבחבורה' ו'בן אדם' הנני להבהיר את דבריי. ספר דברים מכיל דברי תוכחתו של משה לישראל, וכן מצוות רבות שציווה אותם. לגבי המצוות, אין סיבה לחשוב ששינה מכפי שנאמרו לו, ולכן גם אם כאשר הוא אמר אותם לישראל היה זה כאומר מפי עצמו, הוא אמר את מה שאמר לו ה' בדיוק. אבל לגבי התוכחות, הוא יזם אותן ואמרן בלשונו...
על ידי עקביה
ד' יולי 26, 2017 8:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

קיבלתי. אני מבין אם כן שלפי דעתך כל הפרשיות הראשונות של ספר דברים שהן כולן המשך אותה תוכחה לא נאמרו מפי ה' כי אם משה אמרן מעצמו, וכוונתי כמובן לפרשיות דברים, ואתחנן, עקב, וגם תחילת ראה. וכאן, לפתע פתאום זה משתנה. הסגנון הוא אותו סגנון, נראה שאותו נאום ממשיך, אבל לא, כאן פתאום הקב"ה מתערב ומתחי...
על ידי עקביה
ד' יולי 26, 2017 6:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

ארי שבחבורה כתב:ברור שזו תוכחה של משה לישראל, אבל מנין שהוא אמרה מעצמו ולא מפי ה'?

זו משמעות סגנון הדברים. וכך גם דרכו של אב ושל מנהיג לפני מותו. ראה תוכחתו וברכותיו של יעקב לבניו.
על ידי עקביה
ד' יולי 26, 2017 6:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

לאו דווקא. יתכן שזה בגלל התוכחה שפתח בה משה את הספר, עליה ודאי יש לומר 'משה מפי עצמו אמרה'. וזאת מדוע? שמא בגלל הפתיחה - "אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל"? והרי כך היא הלשון בכל התורה כולה - "וידבר משה אל בני ישראל לאמר"? אלא שוב חזרנו לענין שינוי הלשון, אבל כבר סיכמנו שזה חס...
על ידי עקביה
ד' יולי 26, 2017 2:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המחבר טעה בדברים שתשב"ר יודעים - מה עושים?
תגובות: 39
צפיות: 773

Re: המחבר טעה בדברים שתשב"ר יודעים - מה לעשות?

טעות משונה ומוזרה מאד בספרו של אחד מגדולי הדורות. חנוכת התורה פרשת פינחס קמד) בפסוק אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קרח ובנים לא היו לו כי בחטאו מת וגו'. ויש לדקדק דהוה ליה למיכתב כי בחטאו מת תיכף אחר הדיבור והוא לא היה בעדת קרח וכך הוה ליה למיכתב אבינו מת במדבר והוא לא היה ב...
על ידי עקביה
ד' יולי 26, 2017 12:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

שוב אנחנו חוזרים לאותה נקודה. אם לגבי המצוות שבספר דברים ברור לגמרא שמשה אמרן מפי הקב"ה למרות שינוי הלשון נמצא אם כן שאין להוכיח משינוי הלשון מאומה? אמת ויציב. שינוי הלשון ניתן ליישוב בנקל, אבל לגמ' היה מסתבר שבמקרה של הקללות הסיבה להבדל הוא שבדברים משה מפי עצמו אמרן. 'מסתבר'? על סמך מה? שינוי...
על ידי עקביה
ג' יולי 25, 2017 11:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

ארי שבחבורה כתב:שוב אנחנו חוזרים לאותה נקודה. אם לגבי המצוות שבספר דברים ברור לגמרא שמשה אמרן מפי הקב"ה למרות שינוי הלשון נמצא אם כן שאין להוכיח משינוי הלשון מאומה?

אמת ויציב. שינוי הלשון ניתן ליישוב בנקל, אבל לגמ' היה מסתבר שבמקרה של הקללות הסיבה להבדל הוא שבדברים משה מפי עצמו אמרן.
על ידי עקביה
ג' יולי 25, 2017 9:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

ארי שבחבורה כתב:
עקביה כתב:אולי בגלל שינוי הלשון בין קללות לקללות.

ומדוע בגלל אותו שינוי לשון בין מצוות למצוות לא הגיעה הגמרא למסקנה דומה?

בגלל שמצוות מעצם הגדרתן צריכות להיות מיוחסות לקב"ה בלבד. משה רבינו אינו אמור לצוות מדעתו על כלאיים או שעטנז, או על אשת יפת תואר.
משא"כ קללות ותוכחה, שכל מוכיח בשער יוזם מדעתו.
על ידי עקביה
ג' יולי 25, 2017 9:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

המעיין כתב:עקביה עקביה, לפעמים מותר להודות שאמרו לך דחייה טובה לטענתך.

אם זה ישמח אותך..

אבל מה עם תשובה למה שכתבתי לך לעיל?
על ידי עקביה
ג' יולי 25, 2017 7:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

לא הבנתי, הרי רובו ככולו של משנה תורה אמור בלשון כזו? נכון. ואולי יש בכך גם ללמד על שאר ספר דברים. אני פשוט לא עסקתי בזה. מ"מ על המצוות שבספר דברים א"א לומר כך. לענ"ד לזה מתייחסת הגמ' בסנהדרין כשאומרת שהאומר כן - דבר ה' בזה. אבל גם המצוות בספר דברים אמורות באותו לשון, ואם למרות זאת ס...
על ידי עקביה
ג' יולי 25, 2017 7:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

4. אם אותה אמירה היא הפעולה בה החזיר הקב"ה את ה' יעקב, מדוע התורה קוראת ליעקב יעקב עוד קודם לכן? השאלה אינה מובנת. הלא התורה נכתבה אחר כך. צודק. דברים שאמרתי טעות הם בידי. מ"מ לגוף טענתי, מלשון הגמ' "שאני התם דהדר אהדריה קרא" משמע שהראיה היא לא מכך 'שהקב"ה קרא לו' אלא מכך ש...
על ידי עקביה
ג' יולי 25, 2017 8:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

לא הבנתי, הרי רובו ככולו של משנה תורה אמור בלשון כזו? נכון. ואולי יש בכך גם ללמד על שאר ספר דברים. אני פשוט לא עסקתי בזה. מ"מ על המצוות שבספר דברים א"א לומר כך. לענ"ד לזה מתייחסת הגמ' בסנהדרין כשאומרת שהאומר כן - דבר ה' בזה. 1. הגמרא במגילה מדברת באופן ספציפי על קללות וכמו שמבאר רש&q...
על ידי עקביה
ג' יולי 25, 2017 1:19 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

כיצד לדעתך הגיעה הגמרא למסקנה זו ולמה דווקא ביחס לקללות? (מדברי המפרשים כדוגמת האברבנאל ועוד נראה שהם הבינו שאין הבדל בין הקללות ושאר החומש וכי דברי הגמרא כאן מתייחסים בעצם לכל החומש, ומן הסתם זה מה שהטעה אותי לחשוב שאם אתה מפרש את הגמרא כפשוטה אתה מתייחס כך לכל החומש) רש"י מסכת מגילה דף לא עמ...
על ידי עקביה
ג' יולי 25, 2017 1:02 am
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 137
צפיות: 2768

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

יאיר כתב:לצורך סקרנותי...לא מספיק??

לצערי לא.
על ידי עקביה
ג' יולי 25, 2017 1:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

ארי שבחבורה כתב:נראה בבירור שלדעתך ספר דברים לא נאמר מפיו של הקב"ה לאוזנו של משה אלא משה אמרו 'מעצמו' כפשט לשון הגמרא, אולם לא ברור מהו אם כן לשיטתך היחס בין הקב"ה וספר דברים.

כיצד הגעת למסקנה כזו? הרי בפירוש כתבתי שאיני מדבר אלא על מה שהגמ' אמרה עליו שמשה אמרו מפי עצמו, דהיינו רק הקללות.
על ידי עקביה
ג' יולי 25, 2017 12:57 am
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 137
צפיות: 2768

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

מיהו אותו ת"ח???... לאיזה צורך אכתוב זאת? כאן זה אשכול העוסק בישיבת חברון, וטבעי ומתבקש שבוגר הישיבה יכתוב את זיכרונותיו והרגשתו בעת לומדו בה. בקיצור, הוצאת שם רע. איש ימיני בפירוש דיבר על הזמן שהוא למד בישיבה. לא על מה שנכון לאחמ"כ. אתה מדבר על תקופה מאוחרת יותר, כך שאין כאן שום הוצאת שם...
על ידי עקביה
ג' יולי 25, 2017 12:44 am
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 137
צפיות: 2768

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

על ביזוי ת"ח אי אפשר לשתוק, ואסור לשתוק. ההתייחסות לגדולי ראשי הישיבות כאל מצליחנים אגואיסטים מזעזעת כל לב מרגיש. איך כתבו היום באשכול על בני הרע"א - יש לך קושיה? תישאר בצ"ע, אין לך רשות ואף יכולת לחרוץ דין וק"ו שלא להתייחס בזילות לת"ח מופלגים. ומחאה נוספת על ביזוי כבודו של...
על ידי עקביה
ג' יולי 25, 2017 12:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

הרמב"ם מביא דוגמא את מנשה, ראה בסנהד' צט:, וז"ל הר"מ "ולא נעשה מנשה אצלם כופר ופוקר יותר מכל כופר אחר אלא לפי שחשב שיש בתורה תוך וקלפה, ושאלו התאריכים והספורים אין תועלת בהם, ומשה מדעתו אמרם, וזהו ענין אין תורה מן השמים". פשוט שהרמב"ם לא סבר שזה הפשט של כוונת הגמ' בסנה...
על ידי עקביה
ג' יולי 25, 2017 12:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

בדבריי איני מחווה דעה על כל חומש דברים (לא למדתי נושא זה ולא ראיתי את דברי האברבנאל) אלא רק על מה שהגמ' אומרת להדיא שמשה אמר מפי עצמו. להבהרת דעתי ראה בתגובתי האחרונה ל'מעיין'. במחילה, כיצד ניתן לחוות דעה בלי ללמוד את הנושא ברצינות כולל דברי גדולי האחרונים (לפחות) שהתייחסו במישרין לגמרא הנ"ל כ...
על ידי עקביה
ב' יולי 24, 2017 11:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

לגבי רש"י ותוס' במגילה - תוס' שם אומרים שמשה מפי עצמו היינו ברוה"ק. והרי בכל מקרה נצטרך לחלק בין 'אמרם מפי הגבורה' לבין 'מפי עצמו אמרם'. איך אתה היית מחלק? לענ"ד החילוק הוא, שמפי הגבורה היינו שה' אמר לו מה לומר ואת זה הוא אמר. ומפי עצמו היינו שהייתה זו יוזמה שלו לומר את הדברים, אמנם ...
על ידי עקביה
ב' יולי 24, 2017 11:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

1. לגבי תוספות העניין הוא שסוף סוף הדברים הם בדיוק מה שהקב"ה ציווה אותו ולכן הם אמת ואין בהם שום טעות ושום שינוי שזה הרי נושא הדיון כאן. 2. ואדרבה זה מה שתוספות בא לבאר שאע"פ שהלשון כאן מפי עצמו אין הכוונה כמו בסנהדרין ששם אותו "דבר ה' בזה" טוען שיש דברים בתורה שמשה אמרם מדעתו ו...
על ידי עקביה
ב' יולי 24, 2017 9:05 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

כיוון שעקביה ביקש ממני שאסביר אסביר שוב את הדבר שכתבתי בצורה ברורה וחשבתי שכולם יודעים אותו. הרמב"ם בפירוש המשניות לחלק ביסוד השמיני כתב בפירוש שאין שום הפרש בין ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען לבין אנכי ה' אלקיך ושמע ישראל כי הכל מפי הגבורה. ולכן כתבתי נכונה שעקביה קיצץ בכל התורה המסורה לנו שאמ...
על ידי עקביה
ב' יולי 24, 2017 8:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: קריקטורה על אייפון ודומיו - יהרג ואל יעבור - עד כמה היא נכונה?
תגובות: 22
צפיות: 513

Re: קריקטורה על אייפון ודומיו - יהרג ואל יעבור - עד כמה היא נכונה?

אפשר אולי למצוא מקור למסר של הקריקטורה המזעזעת - בדברי חז"ל אלה: תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כז עמוד ב מיתיבי: לא ישא ויתן אדם עם המינין, ואין מתרפאין מהן אפילו לחיי שעה; מעשה בבן דמא בן אחותו של ר' ישמעאל שהכישו נחש, ובא יעקב איש כפר סכניא לרפאותו, ולא הניחו ר' ישמעאל, וא"ל: ר' ישמעאל אח...
על ידי עקביה
א' יולי 23, 2017 1:52 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

זו הוצאת שם רע הגרועה מלה"ר.
על ידי עקביה
א' יולי 23, 2017 1:08 am
פורום: אספקלריא
נושא: לקט מסדרת 'חכמים' של בני לאו, למען יראו ויראו
תגובות: 44
צפיות: 1139

Re: לקט מסדרת 'חכמים' של בני לאו, למען יראו ויראו

ניכר מדבריך שלא הבנת מה כתבתי.
על ידי עקביה
א' יולי 23, 2017 12:17 am
פורום: אספקלריא
נושא: לקט מסדרת 'חכמים' של בני לאו, למען יראו ויראו
תגובות: 44
צפיות: 1139

Re: לקט מסדרת 'חכמים' של בני לאו, למען יראו ויראו

לא ברורה לי מטרת האשכול, ואת מי מבאי הפורום צריך להזהיר מפני בני לאו.

האיש עומד בחזית האורתודוכסיה המודרנית. הוא אינו רפורמי, אבל מפקידה לפקידה הוא נדרש להסביר, לעצמו ולצאן מרעיתו, במה הוא שונה מהקונסרבטיבים.
על ידי עקביה
ו' יולי 21, 2017 2:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יציאת מצרים - גר יהיה זרעך
תגובות: 5
צפיות: 93

Re: יציאת מצרים - גר יהיה זרעך

שאלה מצוינת, ואיני יודע מה רוצים המשיבים הקודמים. המצב המיוחד אליו הביאנו הקב"ה - לא עליו עיקר התודה, אלא על ההצלה ממצרים. וטענת 'בהדי כבשי דרחמנא', במחילה, כיצד קשורה לכאן? וכי אפשר לדרוש מבן אדם לומר תודה על משהו שאין לו מושג מדוע הוא צריך להודות עליו, רק בגלל שעליו להאמין שהוא אכן צריך להודו...
על ידי עקביה
ו' יולי 21, 2017 1:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

בלי קשר לשאלה הנ"ל, נראה לי פשוט שהגמרא האומרת: תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צט עמוד א כי דבר ה' בזה - זה האומר אין תורה מן השמים. ואפילו אמר: כל התורה כולה מן השמים, חוץ מפסוק זה שלא אמרו הקדוש ברוך הוא אלא משה מפי עצמו - זהו כי דבר ה' בזה. ואפילו אמר: כל התורה כולה מן השמים, חוץ מדקדוק זה, מקל ...
על ידי עקביה
ו' יולי 21, 2017 1:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 107
צפיות: 1650

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

מה לגבי הפסוקים האלה? דברים פרק לא (כד) וַיְהִי כְּכַלּוֹת מֹשֶׁה לִכְתֹּב אֶת דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת עַל סֵפֶר עַד תֻּמָּם: (כה) וַיְצַו מֹשֶׁה אֶת הַלְוִיִּם נֹשְׂאֵי אֲרוֹן בְּרִית ה' לֵאמֹר: (כו) לָקֹחַ אֵת סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה וְשַׂמְתֶּם אֹתוֹ מִצַּד אֲרוֹן בְּרִית ה' אֱלֹהֵיכֶם וְהָיָה ...
על ידי עקביה
ה' יולי 20, 2017 5:26 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?
תגובות: 213
צפיות: 2799

Re: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?

שמעתי פעם מרב גדול הגדרה בעניין: אין שום היתר להיות 'מפגע אקולוגי'. אדם שאם אינו מתרחץ נכנס לגדר זה - מותר לו להתקלח. כיצד? תאר לעצמך שיש לך טיסה בשעה 6:00 ומונית לוקחת אותך בשעה 5:30 לשדה התעופה. בשעה 5:20 הנך נכנס להתקלח. כיצד תעשה זאת? באותו אופן מותר להתקלח בתשעת הימים - זו ההגדרה של 'רחיצה שאי...
על ידי עקביה
ה' יולי 20, 2017 2:23 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?
תגובות: 213
צפיות: 2799

Re: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?

"אף על פי שהאש יורדת מן השמים, מצוה להביא מן ההדיוט", ומ"מ אחלה פניו שלא יטריח וירבה עלינו יותר מדי מן ההדיוט.
על ידי עקביה
ה' יולי 20, 2017 1:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגרז"ן: פרסום מודעות על טיולים לחו"ל - יש בו משום לפ"ע
תגובות: 170
צפיות: 6410

Re: הגרז"ן: פרסום מודעות על טיולים לחו"ל - יש בו משום לפ"ע

מרש"י רק הבאתי שלשוט דהגמ' זה טיול בעלמא ולא משהו שאין לו קצבה. מה שאני טוען הוא שטיול בעלמא בזמן רש"י הוא משהו שאין לו קצבה. גם הראב"ד המובא ברא"ש לא כ' שזה מחמת שאין לה קצבה, ואין לזה רמז בגמ' דמו"ק, ומהכ"ת ללא מקור. גם טיול בעלמא בזמן הראב"ד הוא משהו שאין לו קצ...
על ידי עקביה
ה' יולי 20, 2017 9:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגרז"ן: פרסום מודעות על טיולים לחו"ל - יש בו משום לפ"ע
תגובות: 170
צפיות: 6410

Re: הגרז"ן: פרסום מודעות על טיולים לחו"ל - יש בו משום לפ"ע

איך נכנס לכאן רש"י? לשיטת רש"י גם היוצא לטייל בהיתר אסור לגלח אם חזר במועד, ושאלת יציאה מא"י אינה קשורה לסוגיא זו לפיו.

לכו"ע מדובר ביציאה שאינה עקירת דירה, אך יציאה כזו, כשאין לה קצבה, נאסרה, לפי הראב"ד ודעימיה.

ענית לי ועניתי לך. אולי כתבת אחרון, אבל לא הסכמתי אתך.
על ידי עקביה
ה' יולי 20, 2017 9:30 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: עטרה ליושנה
תגובות: 11
צפיות: 312

Re: עטרה ליושנה

מה הכוונה "מה שעיניו רואות"? הרי על מה שראו הם ובטלו אמירת הגיבור והנורא אמרו אנשי כנה"ג שהן הן גבורותיו הן הן נוראותיו.

עבור לחיפוש מתקדם