מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 269 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ע. התשבי
ג' מאי 14, 2019 1:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 107
צפיות: 11934

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

"...מתי אעשה אני גם לנפשי ונשמתי, האם לחכות חלילה עד..., ועוד טעמים. ולפעמים יש לי תביעה חזקה ממעל אם בקרתי לפעמים איזה קבוצות ונקודות אפילו מהשמאלים ביותר, אקוה כי בעז"ה יהי' לי איזה השפעה עליהם מכמה טעמים, ובמה אוכל לפטור את עצמי מזה. רבות מחשבות בלב איש וכו'. ואני תפילה להשי"ת תמי...
על ידי ע. התשבי
ד' דצמבר 05, 2018 11:18 pm
פורום: חנוכה
נושא: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?
תגובות: 11
צפיות: 883

Re: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?

ואתמול שמעתי את הגה''צ ר' מיילך בידרמן שליט''א שאמר, אם אדם שוכח להודות על הנס, אז הוא צריך ישועה גדולה, ושפיר מבקש הרחמן... וז"ל בגליון 'באר הפרשה': פסק הרמ"א (או"ח קפז ד) 'ואומרים על הנסים בחנוכה ובפורים קודם 'ועל הכל', ואם לא אמרו אין מחזירין אותו, ומכל מקום יוכל לאומרו בתוך שאר '...
על ידי ע. התשבי
ב' מאי 01, 2017 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

מי אמר לך, שלהגדיר אדם לפי גופו, זה יותר מקובל מלהגדיר אדם לפי נשמתו? או לפי אישיותו? וכיו"ב. אתה הוא זה שאמרת, שההגדרה שיהיה עלינו לשנות היא הגוף. ובכל אופן, זו ההגדרה היחידה שמופרך לומר עליה - צאצא של צאצאיו. שכן נשמה ואישיות ושאר ההגדרות יכולים להיות לשני בני אדם בו זמנית, גם אם אחד הוא צאצ...
על ידי ע. התשבי
ב' מאי 01, 2017 3:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

אילו היינו מוצאים שכך כתוב, הרי שהיינו צריכים לסתור את ההגדרות המוכרות לנו. איזה הגדרות שמוכרות לנו היינו צריכים לסתור, אילו היינו מוצאים שכתוב שיש צאצא של צאצאיו? . והנה, אילו היינו מוצאים שכתוב, שאדם הראשון הוא הוא דוד המלך, אז היינו מגיעים לשתי מסקנות: ...מסקנה ב. הגדרת מושג "האדם" אינ...
על ידי ע. התשבי
ב' מאי 01, 2017 1:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

אילו היינו מוצאים שכך כתוב, הרי שהיינו צריכים לסתור את ההגדרות המוכרות לנו. אך כיון שזה לא כתוב, נשארים עם אותם הגדרות...
על ידי ע. התשבי
ב' מאי 01, 2017 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

התכוונתי להגיד, שאם יש צאצא של צאצאיו, אז בהכרח שההגדרה ההלכתית של האדם הנולד - אינה נקבעת לפי מולקולות. אתה לא מסכים? האמנם אתה מסוגל להעלות בדעתך את ההפך, דהיינו שיש צאצא של צאצאיו - אע"פ שההגדרה ההלכתית של האדם הנולד - כן נקבעת לפי מולקולות? והרי עצם הלוז תוכיח! אינני מסוגל להעלות בדעתי כיצ...
על ידי ע. התשבי
א' אפריל 30, 2017 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

גם במולקולות יש את 'היתרון הקט' 'שאז מתאפשר צאצא של צאצאיו - גם מבלי להניח גלגול נשמות'. אלא שכנ"ל זה מופרך. אה"נ, כל צאצא של צאצאיו מעיד (בעצם קיומו) שההגדרה ההלכתית של האדם הנולד - אינה נקבעת לפי מולקולות - וזאת בגלל עצם הלוז. אבל שים לב, שכל זה לא קשור לזמן מעגלי, שלמעשה אינו מופרך מצד...
על ידי ע. התשבי
ו' אפריל 28, 2017 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

לא התכוונתי שאיננה מעניינת, אלא שאיננה שאלה כלל.. לדעתי. אם היו מתחשבים בהיעלמויות כאלו, הרי שהיה צריך להעמיד שומר על כל הדברים בבית.. שמא נעלמו וחזרו מבלי שישימו לב, ועתה הם אסורים כנולד... לסיכום, הקריטריון הקובע לנולד, הוא מה היה קיים בערב שבת. לא הבנתי איך זה מסתכם מדבריי. לא דיברתי כלל על קריט...
על ידי ע. התשבי
ו' אפריל 28, 2017 12:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

זאת לא שאלה מעניינת. אותי היא כן. לא התכוונתי שאיננה מעניינת, אלא שאיננה שאלה כלל.. לדעתי. אם היו מתחשבים בהיעלמויות כאלו, הרי שהיה צריך להעמיד שומר על כל הדברים בבית.. שמא נעלמו וחזרו מבלי שישימו לב, ועתה הם אסורים כנולד... זאת...הוכחה (אם צריך כזאת...) שהתורה לא מכירה ב'הגיון הצרוף' של 'היעלמויות...
על ידי ע. התשבי
ו' אפריל 28, 2017 12:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

הערה כללית: כדי שמולקולות הסב יעברו לנכד, צריך שהם אכן ייעקרו ממקומם שבקבר. ואילו בחז"ל מופיע שלפחות עצם הלוז נשארת במקומה ובמצבה עד תחיית המתים. כך שבאם יש לנכד עצם לוז משלו.. לא ייתכן שהוא הסבא שעצמותיו עדיין במקום מנוחתו. אה"נ. אבל אולי, כדי שאנשים ייחשבו כאותו אדם - לא צריך שהם יהיו ב...
על ידי ע. התשבי
ו' אפריל 28, 2017 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

יש לך מקור לזה? או מסברא? הגדר המובא בפוסקים על אתר הוא, דבר שלא היה קיים ערב שבת. לא כתוב שם שהוא לא היה קיים "מעולם", אלא "מערב שבת". משמע דמיירי, במה שלא היה קיים בערב שבת, אע"ג דאפשר שהיה קיים בשבת שעברה וכיו"ב. ומה יהיה הדין אם דבר שכן היה קיים בערב שבת, 'נעלם' בא...
על ידי ע. התשבי
ו' אפריל 28, 2017 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

הערה כללית: כדי שמולקולות הסב יעברו לנכד, צריך שהם אכן ייעקרו ממקומם שבקבר. ואילו בחז"ל מופיע שלפחות עצם הלוז נשארת במקומה ובמצבה עד תחיית המתים. כך שבאם יש לנכד עצם לוז משלו.. לא ייתכן שהוא הסבא שעצמותיו עדיין במקום מנוחתו.
על ידי ע. התשבי
ו' אפריל 28, 2017 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

מלחמתה של תורה כתב:באיסור נולד הכוונה שהוא לא היה קיים בערב שבת, למרות שיתכן שהיה קיים בשבת שעברה וכיו"ב.

יש לך מקור לזה? או מסברא?
ומה יהיה הדין אם דבר שכן היה קיים בערב שבת, 'נעלם' באמצע השבת וחזר?
על ידי ע. התשבי
ד' אפריל 26, 2017 1:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

שהיולדים מהווים את הסיבה לקיומם של הנולדים. תקיים מצוה גדולה אם תצליח למצוא לי מקור מדברי רבותינו, לטענתך הנ"ל - שאגב עליה אני חושב מזה כמה ימים. בספר תולדות יצחק (לדודו של השו"ע), כותב על הפסוק הוא עשך ויכוננך, וז"ל: "וזהו שאמר ויכוננך, שהאב [ה]מקרי - אינו סיבת קיום הבן, אלא סי...
על ידי ע. התשבי
ד' אפריל 26, 2017 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

נוצר מאו"א במשמעות הפשוטה - הולדת הולד היא יצירה של דבר חדש שלא היה קודם בעולם. אדרבא: מצא לי ראייה מדברי רבותינו, שהאדם "נוצר" מאביו ומאמו, ובמשמעות שעליה אתה מדבר - כלומר יצירה של דבר "חדש". הלשון "יצירת הולד" משמשת בחז"ל בכמה מקומות. גם לידה בכללותה פירושה...
על ידי ע. התשבי
ד' אפריל 26, 2017 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

דהיינו, באם יתאפשר כזה ציור במציאות - תורע חזקת האב.
על ידי ע. התשבי
ד' אפריל 26, 2017 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

בן ציון46 כתב:מדעית לא. הילכתית, אם לא היה ידוע, חזקה שיצחק הנולד הוא בנו של אביו.

'חזקה' מבוססת על המציאות הידועה. אי אפשר לומר חזקה על ציורים לא מציאותיים...
על ידי ע. התשבי
ד' אפריל 26, 2017 12:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

תאום ותאומה שישארו ברחם אימם שנים רבות, ולהם יולד בן, ויצא הבן ויתחתן עם אמו, ואח"כ יצא אביו לראשונה מהרחם. מי כאן צאצא של צאצאיו? אולי בציור שלך תנקוב בשמה של כל אישיות שמוצגת בו, כדי שיהיה קל לי לעקוב אחרי פרטי הציור שלך באופן מדוייק. שרה (לא שרה אימנו) לה בן יצחק ובת רבקה, והם לא יצאו לאויר...
על ידי ע. התשבי
ג' אפריל 25, 2017 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

כתוב בתורה ובחז״ל שאדם נוצר מאביו ומאמו. פשיטא! האם רמזתי שיש אדם שלא נוצר מאביו ומאמו? אברהם הוליד את משה, וברגע אחר כלשהו - אברהם מת, וברגע אחר כלשהו - משה הוליד את אברהם. כעת, אם תשאל אותי - ממי נוצר משה - אענה לך (בפשטות) שמשה נוצר מאמו שרה ומאביו אברהם, ואם תשאל אותי - ממי נוצר אברהם - אז אענה...
על ידי ע. התשבי
ב' אפריל 24, 2017 5:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

ואם מצאת מקור או הגיון שהיצירה היא ע״י מולקולות וכו׳ - הדרא קושיא מנ״ל שזה שייך אצל כל אדם חוץ מסב ונכד? (שזה דבר שפשוט לך רק אתה מחפש מקור בחז״ל)
על ידי ע. התשבי
ב' אפריל 24, 2017 5:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

ממה נפשך, אם הצאצא המדובר נולד כדרך העולם, ע״י יחוד אביו ואמו וכו׳, הרי שהוא גוף חדש שלא היה בעולם עד כה. זו מנין לך, שאז הוא גוף "חדש"? א. לשיטתך, האמנם לא יתכן, שהמים שאני שותה אינם מים "חדשים" אלא הם מים ששתה סבי? והרי כנודע בחוכמת הכימיה, אין שום מניעה שאלו "אותם" ...
על ידי ע. התשבי
א' אפריל 23, 2017 5:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

ממה נפשך, אם הצאצא המדובר נולד כדרך העולם, ע״י יחוד אביו ואמו וכו׳, הרי שהוא גוף חדש שלא היה בעולם עד כה. שזוהי המציאות המופיעה גם בתורה (לובן שממנו גידים ועצמות וכו׳). אם כן הוא בודאי לא הסבא... (אולי הנשמה שלו כן. וזה באמת לא מופרך. אלא אם יתברר שמושלל בסוד הגלגולים). ואם הוא לא נוצר כדרך ׳הולדת צ...
על ידי ע. התשבי
א' אפריל 23, 2017 1:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

אם מדובר בגלגול, האם באמת ברור שהסב לא יכול להתגלגל בנכדו? לא. כי אולי שת הוליד את אנוש - ואחר כך שת מת - ואח"כ אנוש (שעליו נאמר "ויולד בנים ובנות") הוליד את שת (כמובן ע"י גלגול נשמות). אם כן, ואם באמת הדיון הוא מצד גלגול - הכותרת ודיוני ה'הגיון' עד כה מיותרים בעליל.. פשוט תברר ...
על ידי ע. התשבי
א' אפריל 23, 2017 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

מלחמתה של תורה כתב:העובדה שאין צאצא של צאצאיו, נשענת על חקירת המציאות.

כנ"ל, אין צורך לחקור את המציאות כדי להיווכח שבן אינו מוליד את אביו, זה דבר שמופיע בתורה החל מחומש בראשית על אדם הראשון...
על ידי ע. התשבי
א' אפריל 23, 2017 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 19974

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

אם אתה מתעקש: ה'הגיון' שאדם לא יכול להיות צאצא של עצמו, מושתת על ההנחה שהאב והאם הם אשר מולידים את הבן והבת, ולא להיפך. הנחה זו פזורה לרוב בחז"ל, כגון (פרשת השבוע): איש מזריע תחילה יולדת נקבה, אשה מזרעת תחלה יולדת זכר.

(שאלת תם: אם מדובר בגלגול, האם באמת ברור שהסב לא יכול להתגלגל בנכדו?)
על ידי ע. התשבי
ו' אפריל 07, 2017 2:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקווה בערב שבת אחר קריאת שמו"ת
תגובות: 16
צפיות: 1701

Re: מקווה בערב שבת אחר קריאת שמו"ת

שו"ר בפע"ח שער השבת פ"ג (שציינו כאן כמה) שכתב:
ומנהג מורי זלה"ה.. קודם קריאת הפרשה, לא היה טובל, אך במקרה היה טובל קודם, וגם זה לא היה אלא אחר ד' שעות היום ו', ולא קודם.

א"כ מפורש ממש שהכוונה לשעתיים קודם חצות. וצ"ע.
על ידי ע. התשבי
ה' אפריל 06, 2017 2:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקווה בערב שבת אחר קריאת שמו"ת
תגובות: 16
צפיות: 1701

Re: מקווה בערב שבת אחר קריאת שמו"ת

2. אם עדיין לא קרא - ניתן לטבול אך לא לפני שעה חמישית מהיום (שעה קודם חצות יום). שהתחיל שעה ה', היינו שעתיים קודם חצות, הלא כן?! אמת ויציב מקור: ועיין עוד לגרב"צ מוצפי שליט"א בספר "שיבת ציון" ח"א (עמ' צב'-צד'), שהביא עוד מקורות בנושא זה. ושם כתב: וזמנה בערב שבת הוא שעה קודם...
על ידי ע. התשבי
ה' מרץ 30, 2017 3:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אור וחושך בערבוביה - ר' שלמה קרליבך
תגובות: 347
צפיות: 43240

Re: אור וחושך בערבוביה - ר' שלמה קרליבך

הויכוח הגדול הוא כי הטענה היא שבשמים ידונו אותו לכף חובה (לא לגיהינום זמני שאחריו יקבל שכר גדול מאד) אבל הוא (ואנחנו) יודעים שמעשיו טובים. כלומר אנחנו יודעים יותר טוב מהקב"ה מה טוב ומה רע. בעיני זה כפירה גמורה. לא הצלחתי למצוא כעת באשכול, אולם לפי מה שזכרתי ההגדרה של 'כף חובה' נקבעה לפי העונש ...
על ידי ע. התשבי
ה' מרץ 30, 2017 3:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?
תגובות: 25
צפיות: 2125

Re: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?

קלאץ קשיא: יש מן המסיימים מסכת שנוהגים להכין קודם 'הדרן' וכו' ופשוט שלא יבואו לבית הכנסת ויאמרו דברים בלי הכנה. ובכן, הבה ונניח שיהודי עושה סעודת סיום בב' אב, והוא מכין במחשבתו את ה'הדרן' בכ"ט תמוז. לפי ההנחה שהלימוד במחשבה מספיק הוא, איך יותר לו לאכול בשר בב' אב? הרי הוא סיים את המסכת במחשבתו...
על ידי ע. התשבי
ד' מרץ 29, 2017 5:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אור וחושך בערבוביה - ר' שלמה קרליבך
תגובות: 347
צפיות: 43240

Re: אור וחושך בערבוביה - ר' שלמה קרליבך

בקשר להנחה החוזרת על עצמה באשכול זה - שהעונש (גיהנם) מוכיח האם המעשה ראוי; נראה שלפי ההשקפה החסידית, העונשים בגיהנם אינם 'נקמה' על מה שהרשיע האדם, אלא 'זיכוך ומירוק' לנפשו החוטאת, על מנת שבסופו של דבר תגיע למקום מנוחתה בגן עדן (כאשר מדובר על אדם שזכאי לכך). לפי זה יתכן , שבמקרה של 'חטא כדי שיזכה חבר...
על ידי ע. התשבי
ג' מרץ 28, 2017 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?
תגובות: 25
צפיות: 2125

Re: סיום מסכת רק כאשר מוציאים את המילים בפה?

בספר המאמרים ('מלוקט' חלק א', עמ' ריא בהערות) לומד כך בשיטת הרב: בהל' ת"ת שם הי"ב "וכל מה שלומד בהרהור לבד ואפשר לו להוציא בשפתיו ואינו מוציא אינו יוצא בלימוד זה י"ח מצות ולמדתם אותם וכמ"ש לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו וגו'". אבל: (א) זהו בנוגע מצות ת"ת, ש&qu...
על ידי ע. התשבי
ב' מרץ 20, 2017 5:05 pm
פורום: פסח
נושא: אקונומיקה ככלי לביעור חמץ: הלכה ומציאות
תגובות: 12
צפיות: 1279

Re: אקונומיקה ככלי לביעור חמץ: הלכה ומציאות

זכורני כד הוינא טליא ששמעתי ממגדל בעלי חיים, שבע"ח שבוטח באדם ומזונו ביד האדם עלול לאכול מה שנותן לו האדם, כולל פלסטיק וכדומה. וסיפר שמבקרים בפינת החי לפעמים הורגים בע"ח כשנותנים לפניהם חומרים מסוכנים ומזיקים לאכול. ולפי זה אולי גדר אכילת כלב הוא מה שאוכל הכלב מצד טבעו, כשלא ניתן לו ע&quo...
על ידי ע. התשבי
ב' מרץ 20, 2017 4:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נס פורים תשי"ג
תגובות: 56
צפיות: 6277

Re: נס פורים תשי"ג

נבואה ניתנה... להלן תרגום גוגל מויקיפדיה האנגלית: בשעות הבוקר המוקדמות של יד אדר תשיג, לאחר ארוחת ערב כל הלילה סרט, סטאלין הגיע שלו לקונצבו מגורים 15 ק"מ מערבית למרכז מוסקבה, עם שר הפנים לברנטי בריה ובהופעות בכורה בעתיד גאורגי מלנקוב, ניקולאי בולגנין, וניקיטה חרושצ'וב, שם הוא פרש לחדר השינה שלו...
על ידי ע. התשבי
ש' מרץ 18, 2017 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נס פורים תשי"ג
תגובות: 56
צפיות: 6277

Re: נס פורים תשי"ג

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
אהבת ישראל!.jpg

לא נראה שצילום זה ישכנע את מי שצריך להשתכנע
על ידי ע. התשבי
ש' מרץ 18, 2017 9:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נס פורים תשי"ג
תגובות: 56
צפיות: 6277

Re: נס פורים תשי"ג

ע. התשבי כתב:ממה נפשך, אם דבריך התקבלו לאחר פעם אחת שכתבת, אין צורך לחזור עליהם. ואם לאו, אין תועלת בחזרה על כך שוב ושוב...
על ידי ע. התשבי
ש' מרץ 18, 2017 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחרי המחשב, אין היתר לכתוב תורה שבע"פ
תגובות: 7
צפיות: 811

Re: אחרי המחשב, אין היתר לכתוב תורה שבע"פ

לכאורה ברור שאזלינן בתר טעמא, היינו שאי"ז שייך לגדר כתיבה, אלא לכל אופן ששימור התורה אינו בזכרון האדם אלא בדבר שחוץ הימנו. ומוכח שלא הצריכו לכתוב 'בשינוי' 'יד שמאל' וכיו"ב (מה שבחוה"מ מקילים).
על ידי ע. התשבי
ש' מרץ 18, 2017 9:06 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'מלוה מלכה' לשון זכר או נקבה?
תגובות: 12
צפיות: 1762

Re: 'מלוה מלכה' לשון זכר או נקבה?

הוא לשון זכר פסחים קג. אמר רבי חנינא משל דרבי יהושע בן חנניה למלך שיוצא ואפרכוס נכנס מלוין את המלך ואחר כך יוצאים לקראת אפרכוס וברש"י שבת קיט: במוצאי שבת - נמי כבוד שבת ללוות ביציאתו דרך כבוד, כאדם המלוה את המלך בצאתו מן העיר. ולהאמור יש לכתוב מלכ א שזה ארמית למלך, ולא מלכ ה שהיא אשת המלך בלשה...
על ידי ע. התשבי
ש' מרץ 18, 2017 7:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נס פורים תשי"ג
תגובות: 56
צפיות: 6277

Re: נס פורים תשי"ג

דהיינו הסיפור החל באור לי"ד אם הציטוט וההמרה לא מהימנים עליך, אתה מוזמן לפתוח שם בעצמך ולחשב לבד את התאריך העברי... לפי 'קלוח' עכ"פ, התאריך הוא - י"ד בלילה (כאשר גם בלשון עברית מתכוונים בדרך כלל למוצאי היום, כ"ש בתאריך הלועזי שרק אחר 12 בלילה הוא מתחלף). הפרש השעות מתפרש על לילה...
על ידי ע. התשבי
ו' מרץ 17, 2017 3:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נס פורים תשי"ג
תגובות: 56
צפיות: 6277

Re: נס פורים תשי"ג

סטאלין התפגר אמנם באיחור קימעא מויקיפדיה (אחרי המרת התאריכים לעבריים): מותו אפוף מסתורין רב. בי"ד אדר בלילה, לפני שהלך לישון, אמר לשומרי ראשו שהם חופשיים. פעולה חריגה ביותר שכן ידוע שהיה בודק את שומרי ראשו בלילות ומוודא שהם ערניים. בשעות הבוקר המאוחרות היה נוהג סטלין להתעורר אך באותו יום הוא ל...
על ידי ע. התשבי
ו' מרץ 17, 2017 3:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נס פורים תשי"ג
תגובות: 56
צפיות: 6277

Re: נס פורים תשי"ג

בתבונה כתב:אצטט מה שכתבתי בעבר
אלו מחסידות האייפונים...

ממה נפשך, אם דבריך התקבלו לאחר פעם אחת שכתבת, אין צורך לחזור עליהם. ואם לאו, אין תועלת בחזרה על כך שוב ושוב...

עבור לחיפוש מתקדם