מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 128 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מבני עליה
ה' מאי 14, 2020 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בקרבן פסח יש תר"ת בלבד? <ומסתעף לתקיעות דתעניות>
תגובות: 16
צפיות: 430

Re: האם בקרבן פסח יש תר"ת בלבד?

הר"ר עזריאל כתב ובפעם השניה שרתשר שתש רתר (או שמספיק שרתשר בלבד?) ועמדו בקושיא זו התוס' ר"ה ל"ג ע"ב בסוף העמוד. לא מצאתי בדבריהם התייחסות לשאלתי. אכן טעיתי בהבנת ספקך. אך לא הצלחתי להבין מחדש. אולי התכוונת לדעת רבינו תם בתוס' שם שבשברים תרועה יוצאים בודאי גם אי תרועה דאורייתא הי...
על ידי מבני עליה
ב' מאי 11, 2020 9:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בקרבן פסח יש תר"ת בלבד? <ומסתעף לתקיעות דתעניות>
תגובות: 16
צפיות: 430

Re: האם בקרבן פסח יש תר"ת בלבד?

תיקנתי את ספקי: תקיעה תרועה תקיעה = תשר"ת תש"ת תר"ת. אם כן מדוע תרועה תקיעה תרועה = שרת ש ר שתש רתר ולא שרת"ר, שר"ש, רת"ר . מהיכן תוספת השברים בפעם השניה ב-שרתש"ר, ולמה תש"ת הופך לשת"ש ולא לשר"ש? מה לא מובן, אם התרועה היא 'שברים תרועה' ודיננו הוא 'ת...
על ידי מבני עליה
ב' מאי 11, 2020 9:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסיבה שבגללה תוקעין ומריעין לסירוגין במקדש בתענית
תגובות: 6
צפיות: 326

Re: הסיבה שבגללה תוקעין ומריעין לסירוגין במקדש בתענית

את זה הסברתי מעט לקוצר דעתי כאן ר' סליחות שליט"א אתה אומר מחר בבוקר? באתי בהמלצתך לכאן וחיפשתי בבית יוסף ולא מצאתי את ההסבר. הסדר של הרמב"ם וכו' לכאורה הוא שהתקיעות הם כולם המשך אחד של תק' תר' תק' תר' ... ויש לפרש שהואיל ואין כאן דין של ג' תרועות חלוקות כראש השנה מתקיים גם סדר כזה רצוף. וי...
על ידי מבני עליה
ב' מאי 11, 2020 3:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בקרבן פסח יש תר"ת בלבד? <ומסתעף לתקיעות דתעניות>
תגובות: 16
צפיות: 430

Re: האם בקרבן פסח יש תר"ת בלבד?

סליחות כתב:אגב, מדוע שרתשר שתש רתר ולא רשתר רשר רתר?

מה לא מובן?
על ידי מבני עליה
ב' מאי 11, 2020 3:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסיבה שבגללה תוקעין ומריעין לסירוגין במקדש בתענית
תגובות: 6
צפיות: 326

Re: הסיבה שבגללה תוקעין ומריעין לסירוגין במקדש בתענית

לא זכיתי לראות שסוף דעתי היא עמוקה
אם תקעת תרת רתר תרת רתר תרת רתר עכשיו תסלק את הרוחים ותראה שכתוב פה תרתרתרתרתרת
ולא נשכח שיש שבע פעמים והרי המחרוזת מושלמת כיאות.
על ידי מבני עליה
ב' מאי 11, 2020 3:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע צבע עורם של הכושים שונה
תגובות: 51
צפיות: 4870

Re: מדוע צבע עורם של הכושים שונה

רבותי איך אף אחד לא ציטט:
על ידי מבני עליה
ב' מאי 11, 2020 2:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסיבה שבגללה תוקעין ומריעין לסירוגין במקדש בתענית
תגובות: 6
צפיות: 326

Re: הסיבה שבגללה תוקעין ומריעין לסירוגין במקדש בתענית

ר' סליחות שליט"א אתה אומר מחר בבוקר? באתי בהמלצתך לכאן וחיפשתי בבית יוסף ולא מצאתי את ההסבר. הסדר של הרמב"ם וכו' לכאורה הוא שהתקיעות הם כולם המשך אחד של תק' תר' תק' תר' ... ויש לפרש שהואיל ואין כאן דין של ג' תרועות חלוקות כראש השנה מתקיים גם סדר כזה רצוף. ויל"ע בדעת הבבליים שבת לה: שת...
על ידי מבני עליה
ב' מאי 11, 2020 2:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בקרבן פסח יש תר"ת בלבד? <ומסתעף לתקיעות דתעניות>
תגובות: 16
צפיות: 430

Re: האם בקרבן פסח יש תר"ת בלבד?

מבני עליה כתב: הר"ר עזריאל שיחי' עיינתי שוב בדבריך ובפעם השניה שרתשר שתש רתר (או שמספיק שרתשר בלבד?) וראיתי שהם גבי תעניות בנויים כספירים ע"ד הר"מ פ"ד הי"ז מתעניות. ובלחם משנה שם ראיתי שהבית יוסף סי' תקע"ט כ' שכן היא גם דעת הרמב"ן אבל הטור פליג ואמר שלא היו השניים...
על ידי מבני עליה
ב' מאי 11, 2020 12:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בקרבן פסח יש תר"ת בלבד? <ומסתעף לתקיעות דתעניות>
תגובות: 16
צפיות: 430

Re: האם בקרבן פסח יש תר"ת בלבד?

הר"ר עזריאל שיחי' עיינתי שוב בדבריך ובפעם השניה שרתשר שתש רתר (או שמספיק שרתשר בלבד?) וראיתי שהם גבי תעניות בנויים כספירים ע"ד הר"מ פ"ד הי"ז מתעניות. ובלחם משנה שם ראיתי שהבית יוסף סי' תקע"ט כ' שכן היא גם דעת הרמב"ן אבל הטור פליג ואמר שלא היו השניים אומרים הריעו אל...
על ידי מבני עליה
ב' מאי 11, 2020 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בקרבן פסח יש תר"ת בלבד? <ומסתעף לתקיעות דתעניות>
תגובות: 16
צפיות: 430

Re: האם בקרבן פסח יש תר"ת בלבד?

הר"ר עזריאל כתב
ובפעם השניה שרתשר שתש רתר (או שמספיק שרתשר בלבד?)

ועמדו בקושיא זו התוס' ר"ה ל"ג ע"ב בסוף העמוד.
על ידי מבני עליה
ב' מאי 11, 2020 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בקרבן פסח יש תר"ת בלבד? <ומסתעף לתקיעות דתעניות>
תגובות: 16
צפיות: 430

Re: התרועה בתקיעות המקדש

הערה נאה. אך אינה מיוחדת לקרבן פסח, בכל יום היו תוקעין במקדש מכ"א ועד למ"ח תקיעות כמפורש בפרק החליל ופסקם הר"מ פ"ז מכלי המקדש וגם שם מפורש תקיעה תרועה תקיעה. אמנם מפורש בסוגיא שלהי ראש השנה דר אבהו הוא דאתקין שברים תרועה כו' ובזמן המשנה לכאורה עדיין לא נסתפקו בזה. וכן כמובן במקדש...
על ידי מבני עליה
ה' אפריל 16, 2020 2:03 am
פורום: פסח
נושא: כוס שלישי של ארבע כוסות לס"ד דגמ'
תגובות: 3
צפיות: 651

Re: כוס שלישי של ארבע כוסות לס"ד דגמ'

נו כבר.
על ידי מבני עליה
ד' מרץ 04, 2020 12:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה אין תלמוד בבלי על מקוואות?
תגובות: 10
צפיות: 2202

Re: למה אין תלמוד בבלי על חלה?

הנה
על ידי מבני עליה
ד' פברואר 05, 2020 1:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כשרות החלב בזמנינו
תגובות: 43
צפיות: 20451

Re: כשרות החלב בזמנינו

ר' ברק החביב וכל הקוראים, למקרא כתבה זו נזכרתי בכתבה מלפני כעשרים שנה שספרה שסקר הוכיח כי % 98 מהחרדים אכן שומרים שבת... מתי נפנים שחילוני אף פעם לא מצליח להבין נתונים פשוטים שנוגעים לשומרי המצוות. -- הרב ויטמן -למיטב הבנתי- נותן להם הכשר בכל שבת שבה הם שובתים על אף שעשר שבתות בשנה הם עדין מחללים ר&...
על ידי מבני עליה
ב' ינואר 20, 2020 1:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: שליח להעברת 10,000 וקיבל שוקולד.
תגובות: 9
צפיות: 766

Re: שליח להעברת 10,000 וקיבל שוקולד.

יחזקאל כתב כתב הגהות מרדכי והביאו הרמ"א בחו"מ קפ"ה ס"א ובש"ג ס"א וז"ל: מי ששלח שליח להוליך לו דבר למקום אחד ובתוך כך שלח לו דורון הוה שומר שכר עכ"ל והש"ך שם כתב : הבית יוסף לקמן ש"ג כתב שיש להתיישב בדבר וגם מור"ם כתב שם בלשון יש אומרים. (ופשוט ש...
על ידי מבני עליה
א' דצמבר 22, 2019 10:19 am
פורום: חנוכה
נושא: טומאה הותרה בציבור והחשמונאים
תגובות: 16
צפיות: 1672

Re: טומאה הותרה בציבור והחשמונאים

שייף נפיק כתב שמעתי מהג''ר מרדכי גרוס דהדין טומאה הותרה בצבור הוא דין בעובד שהוא בטומאה, אבל כאן השמן טמא הוא מדין שאינו מן המותר בפיך ולא הוי ממשקה ישראל. ובזה לא מהני מה שטומאה הותרה בצבור. למה שמן טמא אינו מותר בפיך ? וז"ל הר"מ פט"ז מטומאת אוכלין ה"ח כל הכתוב בתורה ובדברי קבל...
על ידי מבני עליה
א' דצמבר 22, 2019 9:58 am
פורום: חנוכה
נושא: ופרצו בו פרצות
תגובות: 12
צפיות: 1469

Re: ופרצו בו פרצות

אראל כתב במשנה במדות מבואר שתקנו י"ג השתחויות נגד י"ג הפירצות שפרצו היונים, חסר לי הבנה ברורה בענין, אם נאמר שהפירצות היו בסורג, והרי ההשתחויות תיקנו נגד השערים כדאיתא במשנה שם, האם הכוונה לפי שהפירצות היו במקום השערים, ותיקנו הפירצות אח"כ ע"י שעשו שם שער ליכנס במקום הפירצה?, ולפ...
על ידי מבני עליה
ה' דצמבר 19, 2019 7:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראשון במעלה או קדמון בזמן
תגובות: 6
צפיות: 641

Re: ראשון במעלה או קדמון בזמן

האם גם זה לדעתך יהיה גם לגויים ???
כעת יאמר ליעקב וגו'. עוד עתיד להיות עת כעת הזאת, אשר תגלה חבתן לעין כל, שהן יושבין לפניו ולומדים תורה מפיו ומחיצתן לפנים ממלאכי השרת, והם ישאלו להם מה פעל אל, וזהו שנאמר והיו עיניך רואות את מוריך. (רש"י במדבר כג כג)
על ידי מבני עליה
ה' דצמבר 19, 2019 10:55 am
פורום: חנוכה
נושא: 'שפודים של ברזל היו וחיפום בבַעַץ' (השימוש בבדיל בעולם העתיק).
תגובות: 6
צפיות: 4057

Re: 'שפודים של ברזל היו וחיפום בבַעַץ' (השימוש בבדיל בעולם העתיק).

תוס' רי"ד עבודה זרה מג: (תליתאה): ולמה הוצרכו לעשות שפודים מלמטה מפני שהבדיל אינו חזק והיו הקנים נכפפין.
ואכן יפה ניחשת מתחילה שהברזל פחות יפה מהבעץ.
על ידי מבני עליה
ב' דצמבר 17, 2018 9:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר חדשים / סדר פורענויות
תגובות: 2
צפיות: 793

Re: צום העשירי : סדר חדשים / סדר פורענויות

כה כתבתי אשתקד ועדין לא נהפכו.
על ידי מבני עליה
ה' דצמבר 13, 2018 7:50 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חידושו של הגר"א בחתימת ברכת הטוב והמטיב
תגובות: 7
צפיות: 1360

Re: חידושו של הגר"א בחתימת ברכת הטוב והמטיב

ויש לציין עוד לחידושו של הגרא"ז ז"ל בפ"ב מהל' ברכות דברכת האורח הואיל ומבואר בלשון הרמב"ם דהיא תוספת בברכה רביעית ע"כ דלמנהגנו לומר אותה אחר כמה וכמה "הרחמן" מצרפים אנו את כל אלה גם כתוספת בברכה ובאמת אין לענות אמן עד לאחריה.
על ידי מבני עליה
א' אוקטובר 14, 2018 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העולם הולך ומתגלגל
תגובות: 7
צפיות: 1215

Re: העולם הולך ומתגלגל

אני דווקא שמעתי ראייה טובה שאפילו חם היה צדיק, שהרי בהפיכת סדום כתוב שאברהם לא ביקש על פחות מעשר, כי בזמן נח היו 8 צדיקים ולא הצילו את העולם (ועל 9 בצירוף ה' כבר ביקש ולא מצא), הרי שהיו צדיקים ללא יוצא מן הכלל. כ"כ רש"י בפר' וירא. אמנם הרמב"ן בפרשתנו ח' א' כתב : ויזכור אלהים את נח וא...
על ידי מבני עליה
א' אוקטובר 14, 2018 10:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עובדי ע"ז עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית או שעבדו גם "לשמה"?
תגובות: 23
צפיות: 3061

Re: עובדי ע"ז עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית או שעבדו גם "לשמה"?

תמהני שלא הובא כאן עדיין קרא דירמיה מד וַיַּעֲנוּ אֶת יִרְמְיָהוּ כָּל הָאֲנָשִׁים הַיֹּדְעִים כִּי מְקַטְּרוֹת נְשֵׁיהֶם לֵאלֹהִים אֲחֵרִים וְכָל הַנָּשִׁים הָעֹמְדוֹת קָהָל גָּדוֹל וְכָל הָעָם הַיֹּשְׁבִים בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם בְּפַתְרוֹס לֵאמֹר: וגו' וגו' כִּי עָשֹׂה נַעֲשֶׂה אֶת כָּל הַדָּבָר אֲשֶ...
על ידי מבני עליה
ו' אוקטובר 12, 2018 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים לאו מישראל?
תגובות: 7
צפיות: 1079

Re: נשים לאו מישראל?

שמואל דוד כתב:לכאורה השם ישראל כולל זכרים ונקבות, הגם שאשה נקראת ישראלית.
אולם ראה זה פלא בגמרא מנחות סא: ותנופה עצמה בישראל ולא בידי נשים

הערה חמורה. וכנראה אגב המיעוט דעובדי כוכבים דבסמוך.
על ידי מבני עליה
ו' אוקטובר 12, 2018 11:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 362
צפיות: 59978

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

נו, א מהו הק"ו מקבלה לשחיטה שיצטרכו שחיטת צפון, והלא שחיטה לאו עבודה היא אלא אותו טעון צפון ואין השוחט עומד בצפון מדרבי אחייה נפקא דתניא רבי אחייה אומר {ויקרא א-יא} ושחט אותו על ירך המזבח צפונה מה ת"ל לפי שמצינו במקבל שעומד בצפון ומקבל בצפון ואם עמד בדרום וקיבל בצפון פסול יכול אף זה כן ת&...
על ידי מבני עליה
ה' אוקטובר 11, 2018 9:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 51
צפיות: 11220

Re: הערות מסכת הוריות

ב"ה למדתי. לא כתוב שרובם חיו אלא שרוב הנמצאים עתה היו מאלה שהיו אז, שזה כל מה שמוכח מהא דהיה קול הבכי גדול מקול השמחה. ובאמת חידוש גדול הוא דיחשב בגלל זה כאילו לא מתו רוב בעליה, אך הוא מפורש ברש"י "שמע מינה דרובא הוו אותן דבוכין והוי כחטאת שרוב בעליה קיימין ומשום הכי קרבה". (ויש ...
על ידי מבני עליה
ד' אוקטובר 10, 2018 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה
תגובות: 7
צפיות: 1044

Re: האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה

כתב באדרת אליהו פרשת אמור כב, יב: "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו" - וכהן כי יקנה. מנין לכהן שקנה נשים ועבדים שיאכלו תרומה, תלמוד לומר 'כי יקנה נפש' . מנין לאשה שקנתה עבדים ועבדים שקנו עבדים, תלמוד לומר 'כי יקנה' 'קנין'. יאכל בו. ולא בקדש. הדרש האחרון שיא...
על ידי מבני עליה
ד' אוקטובר 10, 2018 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סנהדרין של 150 בתוך לשכת הגזית של 3 על 6 מטר
תגובות: 14
צפיות: 2054

Re: סנהדרין של 150 בתוך לשכת הגזית של 3 על 6 מטר

קו ירוק כתב:אני לא רואה בציור טעות בקנה המידה. מדוד נא ותווכח.

אכן מדדתי ונוכחתי כי צדקת. תודה!
על ידי מבני עליה
ד' אוקטובר 10, 2018 11:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?
תגובות: 16
צפיות: 3435

Re: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?

אין לירעק"א הזה לפני אבל זכורני שביאר שם שתיבת "אבא" היא הדרך כבוד שמתרת קריאת אביו בשמו.
על ידי מבני עליה
ד' אוקטובר 10, 2018 11:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 51
צפיות: 11220

Re: הערות מסכת הוריות

התכוונתי לזמן העברה. לו"ד הרש"ש.
על ידי מבני עליה
ד' אוקטובר 10, 2018 10:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 362
צפיות: 59978

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

[quote="ביקורת תהיה"]הסימנים אינם רצף של מלים יחידאיות, אלא שרשרת של צרופי לשון בעלי משמעות . לדוגמא: מְשֹׁךְ תּוֹרָא, קַדֵּשׁ בְּכַסְפָּא, פְּסָל בְּמַדְבְּרָא, שַׁלַּח בּוּכְרָא. ושמעתי מכבר מהגרי"ד שלזינגר שבכמה ספרי דרוש מקדמונים יש ביאורים בעלי משמעות ממשית לסימן זה (ולא רק רצף ל...
על ידי מבני עליה
ד' אוקטובר 10, 2018 10:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?
תגובות: 16
צפיות: 3435

Re: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?

מיללער כתב:
האם זהו הדין שאם האב מלמד את בנו תורה קורא לו הבן בתואר 'רבי' ולא בתואר 'אבא'?

ב"ק ע. אמר רבי יוסי כשהלך אבא חלפתא אצל ר' יוחנן בן נורי ללמוד תורה. וראה שם בחי' רעק"א "הכחול".
על ידי מבני עליה
ד' אוקטובר 10, 2018 10:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 51
צפיות: 11220

Re: הערות מסכת הוריות

שמואל דוד כתב:ו.
קרבן של דורו של צדקיהו

לא הבנתי כל השקלא וטריא של הגמרא. הרי בהדיא מבואר בהפסוקים שרובם לא מתו וא״כ מה ההוה אמינא שכולן/רובן מתו.

איפה ?
על ידי מבני עליה
ד' אוקטובר 10, 2018 10:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 51
צפיות: 11220

Re: הערות מסכת הוריות

עבד הזמן כתב:
שמואל דוד כתב:ג.
פשיטא מרובין ונתמעטו כו'
פירש"י שמתו מקצתן.
וצ"ע מדוע לא פירש שנולדו עוד ילדים למיעוט הקהל.

לכאורה הקושיא צ"ל שהגיעו לכלל מצוות ילדי מיעוט הקהל, וצ"ע

ולכאורה י"ל בפשיטות דאותם שאינם בני חיובא בזמן החיוב אינם מן המנין.
על ידי מבני עליה
ד' אוקטובר 10, 2018 9:46 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב זינגר זצ"ל - גבעת שמואל
תגובות: 6
צפיות: 1737

Re: הרב זינגר זצ"ל - גבעת שמואל

סיפר לי נכדו של הגרי"ד קנטור מתל אביב שהיה גר בגבעת שמואל שרצה מאד שסבו יסדר קידושין בחופתו ולא אבה באמרו שסידור קידושין "שייך" לרב המקום - הרב זינגר.
על ידי מבני עליה
ד' אוקטובר 10, 2018 9:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סנהדרין של 150 בתוך לשכת הגזית של 3 על 6 מטר
תגובות: 14
צפיות: 2054

Re: סנהדרין של 150 בתוך לשכת הגזית של 3 על 6 מטר

מבני עליה כתב:למשל תנן בפרק שני דמדות : "עֶזְרַת הַנָּשִׁים הָיְתָה אֹרֶךְ מֵאָה וּשְׁלשִׁים וְחָמֵשׁ עַל רֹחַב מֵאָה וּשְׁלֹשִׁים וְחָמֵשׁ. וְאַרְבַּע לְשָׁכוֹת הָיוּ בְאַרְבַּע מִקְצוֹעוֹתֶיהָ שֶׁל אַרְבָּעִים אַרְבָּעִים אַמָּה. הרווח בין הלשכות הוא אם כן 55 אמה (135-40-40 = 55) בעוד שהלשכות עצמן 40 אמה. ובציור היחס כמעט כפול. ועוד רבות.
קו ירוק כתב:הציור המובא בראש האשכול, הוא לפי קנה מידה.

למה התעלמת מטענתי ?
על ידי מבני עליה
א' אוקטובר 07, 2018 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סנהדרין של 150 בתוך לשכת הגזית של 3 על 6 מטר
תגובות: 14
צפיות: 2054

אין יחס קנה מידה באף אחד מציורי המקדש המצויים !

למשל תנן בפרק שני דמדות : "עֶזְרַת הַנָּשִׁים הָיְתָה אֹרֶךְ מֵאָה וּשְׁלשִׁים וְחָמֵשׁ עַל רֹחַב מֵאָה וּשְׁלֹשִׁים וְחָמֵשׁ. וְאַרְבַּע לְשָׁכוֹת הָיוּ בְאַרְבַּע מִקְצוֹעוֹתֶיהָ שֶׁל אַרְבָּעִים אַרְבָּעִים אַמָּה. הרווח בין הלשכות הוא אם כן 55 אמה (135-40-40 = 55) בעוד שהלשכות עצמן 40 אמה. ...
על ידי מבני עליה
א' אפריל 22, 2018 11:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור לזה שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון
תגובות: 27
צפיות: 3044

Re: מקור לזה שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון

קראקובער כתב:גם למעלה יש חדר"ג?

ההערה במקומה. ועדיין תחול החקירה באשה שהיתה נשואה לשני אנשים זאח"ז.
על ידי מבני עליה
א' אפריל 22, 2018 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור לזה שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון
תגובות: 27
צפיות: 3044

Re: מקור לזה שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון

בילדותי שמעתי כאלה דיבורים, ואיני יודע אם יש לכך מקור. נשמח אם משהו יוכל להפנות אותי למקור כלשהו אינני זוכר כרגע בודאות, אך כמדומני שחוה היתה אשתו השניה של אדה"ר , וא"כ ישב אדה"ר בג"ע עם זיווג שני. כן איתא בשיטה מקובצת פ"ק דכתובות אגמ' ד"מר סבר שתי יצירות הוו". וע...

עבור לחיפוש מתקדם