החיפוש הניב 24 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יח''ד
ב' ספטמבר 03, 2018 1:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות שבת
תגובות: 6
צפיות: 427

Re: שאלה בהלכות שבת

למה לא? והלא מעשה שבת בין בשוגג ובין במזיד - לאחרים מותר במוצ"ש אף קודם בכדי שיעשו, ואף מי שנעשה בשבילו נחשב כאחר בשוגג צריך להמתין בכדי שיעשו אבל במזיד נשאר להלכה שאסור לעולם! זה למי שעשה איסור אבל לאחרים מותר למוצ"ש. (גם בחילוני שייכת סברת הט"ז המובאת במ"ב שאין חשש שיצווה לו מ...
על ידי יח''ד
ב' ספטמבר 03, 2018 10:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות שבת
תגובות: 6
צפיות: 427

Re: שאלה בהלכות שבת

למה לא? והלא מעשה שבת בין בשוגג ובין במזיד - לאחרים מותר במוצ"ש אף קודם בכדי שיעשו, ואף מי שנעשה בשבילו נחשב כאחר בשוגג צריך להמתין בכדי שיעשו אבל במזיד נשאר להלכה שאסור לעולם! זה למי שעשה איסור אבל לאחרים מותר למוצ"ש. (גם בחילוני שייכת סברת הט"ז המובאת במ"ב שאין חשש שיצווה לו מ...
על ידי יח''ד
ב' יולי 23, 2018 6:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה ולומדע'ס
תגובות: 16
צפיות: 647

Re: הלכה ולומדע'ס

עינא דשפיר חזי כתב:
יח''ד כתב:הגר"א באו"ח תצ"ח. ובהרבה מקומות מפרש את השו"ע באופן שסותר את עצמו.


זה סימן ארוך, אפשר סעיף ודיבור המתחיל.


מזיכרון- סעיף ד'.
על ידי יח''ד
ב' יולי 23, 2018 4:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה ולומדע'ס
תגובות: 16
צפיות: 647

Re: הלכה ולומדע'ס

פעמים רבות קורה כאשר נגשים ללמוד סוגיה הלכתית (ברכות, מוקצה וכד') בסגנון ישיבתי מעמיק עם כל הלומדע'ס, ואז מתחילים בלתלות את מחלוקת הראשונים בחקירה נחמדה שעלתה במוחנו או שמוזכרת כבר באחרונים, וממשיכים עם כמה לשיטתו, עד שיוצאת לה 'חבורה' שלמה. הבעיה היא שהרבה פעמים כאשר מגיעים להלכה רואים שיש סתירות,...
על ידי יח''ד
ב' יולי 09, 2018 3:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידושו של המ"מ בדין פס"ר במ"מ - תמיהה בד' מג"א
תגובות: 9
צפיות: 569

Re: חידושו של המ"מ בדין פס"ר במ"מ - תמיהה בד' מג"א

במכבדות הדרך שבפעולת הניקוי ישברו לעומת הצירוף שהוא פעולה שונה ולא מחוייבת מנתינת המים.
ובדומה לזה הסתפק הגרשז"א אם הדלקת הנורה בפתיחת מקרר היא פס"ר או מעשה בידיים.

הערה: לכאורה במ"מ מפורש לא כמו שהביא במ"א והוא מתיר לצרף גחלת אבל לא כלי.
על ידי יח''ד
ה' יוני 28, 2018 9:34 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' סלמאן חוגי עבודי
תגובות: 45
צפיות: 3106

Re: ר' סלמאן חוגי עבודי

לפני שמשמיצים את הרב אליהו כדאי לעיין בספר (שיצא בחייו) ולראות שהסיפור אחרת לגמרי.
בקצרה: לקראת המבחן אמר הגר"מ אליהו לרב עבודי כמה מח' קצות ונתיבות, במבחן שאלו אותו גם מהדוגמאות שאמר לו הרב אליהו וכששאלו מקצות שלא ידע- הוכיח מש"ך ערוך.
על ידי יח''ד
ב' מאי 14, 2018 11:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הר גריזים והר עיבל
תגובות: 34
צפיות: 3194

Re: הר גריזים והר עיבל

קו ירוק כתב:ד. המסורת השומרונית שזה הר גריזים מאוששת מדברי חז"ל שלעגו להם שהם צריכים להוסיף את המילה 'שכם' בכדי להוכיח שזה הר גריזים (וגם אין סיבה לא להאמינם). ולדבריך שלך הרי אין כלל קשר שכם להר גריזים (כביר, לדבריך).


עוד ראיה שהרי יותם קורא מראש הר גריזים אל בעלי שכם וזה לא אפשרי מהר כביר.
על ידי יח''ד
ב' מאי 14, 2018 9:54 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: טבילה במקווה לשבועות
תגובות: 68
צפיות: 7483

Re: טבילה במקווה לשבועות

המ"ב לא צריך להתיר כי מצד מתקן אין לאסור כלל וכמפורש במשנה שמטבילין מגב לגב. ואילו משום סחיטה, ע"ז המ"ב לא דיבר כלל. ואם היה חושש לסחיטה לא היה מתיר למי שנטמא בשבת וביו"ט. כמובן שדיבר (שכ"ו סוף ביאה"ל אדם) - "...אין בזה משו חשש מתקן מצד הדין... אך לפי מה שכתב מהרי...
על ידי יח''ד
א' מאי 06, 2018 5:31 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "חון אום לשמך מקוֶה" - בתחנונים של ב' וה'
תגובות: 25
צפיות: 1754

Re: "חון אום לשמך מקוֶה" - בתחנונים של ב' וה'

משולש כתב:
יח''ד כתב:
משולש כתב:סתם מעניין איזה סידור זה


תהילת ה'. (חב"ד)

לחבד אין פיוטי ד' פרשיות ואין הושענא בשבת?


אכן כך.
על ידי יח''ד
ד' מאי 02, 2018 2:11 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "חון אום לשמך מקוֶה" - בתחנונים של ב' וה'
תגובות: 25
צפיות: 1754

Re: "חון אום לשמך מקוֶה" - בתחנונים של ב' וה'

משולש כתב:
דרומי כתב:זה לא משנה לעצם הענין, אבל בסידור שאני משתמש בו אין הושענא ליום השבת... וגם בשבת פרה ושבת החודש לא מוסיפים כלום.

סתם מעניין איזה סידור זה


תהילת ה'. (חב"ד)
על ידי יח''ד
ה' מרץ 15, 2018 2:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלטע זאכן ו'לא תחנם'?
תגובות: 8
צפיות: 508

Re: אלטע זאכן ו'לא תחנם'?

הלא מפרנסים מפני דרכי שלום דוקא עם עניי ישראל, ודומיא דקוברין. עיי"ש ברש"י. ואם לא התכוון לדרכי שלום אלא מתוך רחמים עשה חסד עם גוי- שייך בזה דברי רש"י על השבת אבידה לגוי: "השווה וחבר נכרי לישראל, ומראה בעצמו שהשבת אבדה אינה חשובה לו מצות בוראו, שאף לנכרי הוא עושה כן שלא נצטווה ע...
על ידי יח''ד
ה' מרץ 15, 2018 12:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלטע זאכן ו'לא תחנם'?
תגובות: 8
צפיות: 508

Re: אלטע זאכן ו'לא תחנם'?

דרומי כתב:אגב, בדרכי לתפלת מנחה עצרני איזה פועל ערבי ואמר שנתקע בלי כסף לנסוע לכפרו. נתתי לו איזה מטבע.

השאלה היא האם יצאתי בכך ידי המנהג הטוב - בלי נדר - לתת מטבע לצדקה לפני התפילה ("אני בצדק אחזה פניך"), או שמנהג זה מתקיים רק בנתינת צדקה ליהודי?


לכאורה יש לדון האם עברת איסור ולא אם קיימת המנהג.
על ידי יח''ד
ה' מרץ 15, 2018 12:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 116
צפיות: 10539

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

גם יש לחלק בין ידיעות פשוטות שלא טעונות עיון לבין שאלות חדשות הדורשות עיון ובירור במעמקי הסוגיא, וזה לא נדרש מהאדם להיות מונח בעומק העיון כל רגע בכל הש"ס (כמדומני שמובא מעין זה בשם החתם סופר או פני יהושע, אשמח למקור), ובודדים גדולי הדורות שהיה להם כח זה. [ידוע המעשה שהגר"ח מוואלאזין אמר ש...
על ידי יח''ד
ג' מרץ 13, 2018 5:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רוב בהמות כשרות לגבי חלב
תגובות: 35
צפיות: 1223

Re: רוב בהמות כשרות לגבי חלב

מלבב כתב:גם אם נגיד שדנים על כל חלב בנפרד שבא מהרוב בהמות הכשרות, עדיין יש רוב הפוך שברוב החלב של כל החברות מעורב שם חלב טריפה, ואיך אפשר להגיד נגד המציאות שלא נמצא חלב טריפה ברוב מיכלי החלב של רוב החברות?


כבר הפנו בהודעות הקודמות לכמה מקומות שדנו בזה, עיין שם.
על ידי יח''ד
ג' מרץ 13, 2018 3:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1678

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

הפשטן כתב:
המעיין כתב:הלא אין המסתננים שומרי ז' מצוות ב"נ.

זאת מנין לך שאין כאלה?שו"ת משנה הלכות חלק ה סימן קמא
"ופשוט דבזמן הזה עכ"פ לדעתי העני' ליכא בכל העולם אף נכרי אחד שיקיים ז' מצות ב"נ ושיקיימן מטעם שנתנו להן ע"י משה רבינו ע"ה וזה פשוט מאד לפענ"ד."
על ידי יח''ד
ה' מרץ 08, 2018 5:45 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת עלינו לשבח באמצע התפילה אחרי ברית מילה
תגובות: 45
צפיות: 3852

Re: אמירת עלינו לשבח באמצע התפילה אחרי ברית מילה

מדברי הגרא"ד אויערבך- "תפילת עלינו לשבח היא הפרידה מבית הכנסת, ולכן אומרים אותה בכל פעם שיוצאים מבית הכנסת ולא בסיום התפילה. לכן כשיש ברית לא אומרים עלינו לשבח עד אחרי הברית. ומזה השתרבב המנהג להגיד עלינו בסוף הברית גם אם נעשית שלא בצמוד לתפילה, [כמו התפילין שהמנהג להיות בברית עם תפילין מק...
על ידי יח''ד
ב' פברואר 26, 2018 6:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7484
צפיות: 726958

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

לייטנר, טעית בזיהוי ולכן סרה תמיהתך. נראה לך שלא ידעתי על קיומו של הגאון רבי שלום נתן רענן קוק? זכיתי לפוגשו כמה וכמה פעמים ואף זכיתי להחזיק ידו בריקוד כמה פעמים. ייש"כ מתפעל. בלי לחלוק על עצם הזיהוי, ראיתי תמונה זו מיוחסת במפורש לרב רענן, ואינני זוכר היכן. בס"ד מצאתי ואשיב לך אבדתך. בספר...
על ידי יח''ד
ד' פברואר 21, 2018 2:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: שיבושים ביוגרפים מופרכים
תגובות: 109
צפיות: 10898

Re: זעזוע! קברו של המהרש"א הופנה מאוסטרה לקראקא...

בסדר כתב:באחת מגליונות המפרסומות! (מאד מתאים לחודש אדר...)רצו לשנות ממספר המעשה ב'שינוי מעשה' אבל לא שמו לב ש'שינוי השם' בלא 'שינוי רשות' אינו מועיל...
על ידי יח''ד
א' ספטמבר 10, 2017 5:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות לרחיצה בשבת לבני אשכנז
תגובות: 1
צפיות: 463

Re: מקורות לרחיצה בשבת לבני אשכנז

בביאור הלכה סימן שכו הביא מרעק"א ש'מצטער אף על פי שאינו חולי כל הגוף י"ל דמותר לרחוץ.' (בחמין) וכ"ש הכא.
על ידי יח''ד
ה' אוקטובר 06, 2016 4:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: צאצאי הבעל שם טוב
תגובות: 17
צפיות: 4034

Re: צאצאי הבעל שם טוב

משה ובני ישראל כתב:רק את הקובץ הזה עוד לא הביאו פה ?


יש משהו יותר מעודכן?
בקובץ שהובא הוא מתלבט מי היה חותנו של ר' יעקב יוסף (השני) מאוסטראה ואיך הוא קשור לבעש"ט ולר' נחמן מברסלב, מישהו יודע על מידע נוסף בעניין?
על ידי יח''ד
ג' ספטמבר 13, 2016 4:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרב אלישיב - שמירת שבת או טהרת המשפחה?
תגובות: 11
צפיות: 1164

Re: הרב אלישיב - שמירת שבת או טהרת המשפחה?

בחשוקי חמד שבת עמוד מ' מובא השאלה ותשובת הרב אלישיב היא משני הטעמים שהוזכרו.
על ידי יח''ד
א' אוגוסט 28, 2016 12:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: צאצאי האדמורי"ם לבית טברסקי בארץ ישראל
תגובות: 87
צפיות: 10018

Re: צאצאי האדמורי"ם לבית טברסקי בארץ ישראל

עוד משפחה מיוחסת מגזע טשערנוביל שלא הוזכרה היא משפחת פיצ'ניק. ר' נחום יהושע פיצ'ניק מברעז'נא טשערנוביל נהרג בשואה ובנו ר' אהרן עלה עם משפחתו לארץ. אביו של ר' נחום יהושע- רבי אברהם שמואל מברעז'נא (סבא של ר' יהושע מיערוסלב ור' מרדכי מבילגוריא), היה נינו של ר' אהרן מטשרנוביל והוסמך על ידו לאדמורו"...
על ידי יח''ד
ג' אפריל 05, 2016 1:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש עניין להפריש תרומות ומעשרות גם שיש השגחה טובה?
תגובות: 30
צפיות: 1898

Re: האם יש עניין להפריש תרומות ומעשרות גם שיש השגחה טובה?

לא התייחסו כאן לבעיה נוספת והיא שליחות להפרשת תרו"מ בדבר שלב"ל.
בעלי החנויות ממנים את המשגיח לשלוחם להפריש לכמה שנים כשהפירות וק"ו הירקות לא היו בעולם.
לפי מה ששמעתי סומכים על זה ששליחות בכתב מועילה גם בדבר שלא בא לעולם ע"פ מרכבת המשנה.

עבור לחיפוש מתקדם