מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 12140 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש_ספר
ה' אוקטובר 29, 2020 10:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3408
צפיות: 539930

Re: אשכול אביעה חידות

חידה. (בא לידי עכשיו ונזכרתי)

ספר באוצר שני כרכים, בנו כיהן כשר הבטחון.
על ידי איש_ספר
ג' אוקטובר 27, 2020 10:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?
תגובות: 20
צפיות: 354

Re: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?

הציון רשב"א בבאה"ג שם הוא על עיקר הדין של כוונה. אבל לשון "לכתחילה" אינו ברשב"א, אלא כאמור הכרעה ע"ד פשרה של מרן. אבל בד' הראשונים הן המחייבים והן השוללים לא מצינו שיש חילוק בין לכתחילה ובדיעבד. לשון שבולי הלקט הוא על דיעבד יצא או לא יצא ולא לכתחילה צריך או לא צריך לא?...
על ידי איש_ספר
ג' אוקטובר 27, 2020 9:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?
תגובות: 20
צפיות: 354

Re: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?

הציון רשב"א בבאה"ג שם הוא על עיקר הדין של כוונה. אבל לשון "לכתחילה" אינו ברשב"א, אלא כאמור הכרעה ע"ד פשרה של מרן. אבל בד' הראשונים הן המחייבים והן השוללים לא מצינו שיש חילוק בין לכתחילה ובדיעבד.
על ידי איש_ספר
ג' אוקטובר 27, 2020 9:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?
תגובות: 20
צפיות: 354

Re: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?

אני לא לגמרי מבין את העניין, רק מראה מקום לד' הפוסקים (פמ"ג ומאמ"ר בסי' קנט) שהנוטל לשם נקיות, (וי"א אף נוטל לדבר שטיבולו במשקה), גרע ממי שנוטל שלא לשם כוונה כלל, כמו מכניס ידיו לאמת המים כדי להוציא פירות או נפל מן הגשר. כאילו אמרו שנטילה לשם דבר אחר היא כוונה הפכית.
על ידי איש_ספר
ג' אוקטובר 27, 2020 9:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "ויובל בלשון המקרא אינו שבת יובל" - לאוקמי גירסא בד' ר"ת בסה"י
תגובות: 13
צפיות: 190

Re: "ויובל בלשון המקרא אינו שבת יובל" - לאוקמי גירסא בד' ר"ת בסה"י

לבי במערב כתב:'שבת יובל' כהנגדה ל'קרן יובל' (וכעין 'שנת יובל', שבא לפרש כי לא לקרן כוונתו).

הבנתי. אבל אין מטבע כזה שבת יובל. ואם כבר עדיף להגיה משבת לשנת שהוא מתחלף בקל ממש.
על ידי איש_ספר
ג' אוקטובר 27, 2020 9:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "ויובל בלשון המקרא אינו שבת יובל" - לאוקמי גירסא בד' ר"ת בסה"י
תגובות: 13
צפיות: 190

Re: "ויובל בלשון המקרא אינו שבת יובל" - לאוקמי גירסא בד' ר"ת בסה"י

על הקושיא שבלשון חכמים אינו כן. לא קשה שהרי רבינו משולם טען שמהמילים "אמרה תורה" זה צריך להיות דבר דבר פשוט ומקובל שהצדוקים מודים בו. אינו במחילה. עי"ש בגמ'. האם הכוונה שהגמרא לא כרבינו משולם הכוונה שלימדתי זכות שכתבת מבלי לעיין בגמ' ולכן חזרתי והעתקתי ד' הגמ' בשלימות ושם תראה שלשון ...
על ידי איש_ספר
ג' אוקטובר 27, 2020 9:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?
תגובות: 20
צפיות: 354

Re: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?

יוסף חיים אוהב ציון כתב:הרב אי"ס בספר טהרת יד (סיגל) עמ' רמ"ד ואילך ביאר הדברים עיי"ש ותרו"צ.

ראיתי. מהלך אחר לגמרי. יש"כ.
על ידי איש_ספר
ג' אוקטובר 27, 2020 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?
תגובות: 20
צפיות: 354

Re: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?

ולאמור, נראה פשוט שכן ס"ל אף לב"י בד' שבה"ל! אכן תי' נאה. ולדידי היה נראה לומר דלכאורה יש לדקדק הדברים כן בדברי השבלי הלקט גופא, דכתב שם קודם לזה - וכתב אחי ר' בנימין נר"ו אם לאחר שנפנה נטל ידיו כדי לסעוד מיד באותה נטילה מברך על נטילת ידיים ואשר יצר ודיו בנטילה אחת כדברי רבינו ש...
על ידי איש_ספר
ג' אוקטובר 27, 2020 9:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?
תגובות: 20
צפיות: 354

Re: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?

בפשטות ד' הב"י חוזרים על דבריו לעיל: "וכן נראה שהוא דעת כל הפוסקים שלא הצריכו כוונה כלל. אבל הרשב"א...". לא הבנתי, הב"י כותב שהפוסקים לא כתבו בפירוש שא"צ כווונה (אלא רק מכללא איתמר וכלשונו "נראה שהוא דעת וכו' שלא הצריכו...".) והיטב תמהו הלק"ט ומאמ"ר...
על ידי איש_ספר
ב' אוקטובר 26, 2020 10:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "ויובל בלשון המקרא אינו שבת יובל" - לאוקמי גירסא בד' ר"ת בסה"י
תגובות: 13
צפיות: 190

Re: "ויובל בלשון המקרא אינו שבת יובל" - לאוקמי גירסא בד' ר"ת בסה"י

לא יתכן לפרש 'שבת יובל' כלפי השביתה בה? ומה הטענה נגד רבינו משולם? אני מעתיק את כל הגמ' שם כדי שהדברים יהיו ברורים יותר. הגמ' שם עוסקת בתשו' שמשיבים לצדוקים הסוברים שממחרת השבת הוא ממחרת שבת בראשית רבי יהושע אומר אמרה תורה מנה ימים וקדש חדש מנה ימים וקדש עצרת מה חדש סמוך לביאתו ניכר אף עצרת סמוך לב...
על ידי איש_ספר
ב' אוקטובר 26, 2020 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "ויובל בלשון המקרא אינו שבת יובל" - לאוקמי גירסא בד' ר"ת בסה"י
תגובות: 13
צפיות: 190

Re: "ויובל בלשון המקרא אינו שבת יובל" - לאוקמי גירסא בד' ר"ת בסה"י

רציני כתב:על הקושיא שבלשון חכמים אינו כן. לא קשה שהרי רבינו משולם טען שמהמילים "אמרה תורה" זה צריך להיות דבר דבר פשוט ומקובל שהצדוקים מודים בו.
אינו במחילה. עי"ש בגמ'.
על ידי איש_ספר
ב' אוקטובר 26, 2020 10:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?
תגובות: 20
צפיות: 354

Re: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?

תודה על המובאה אבל אין בה כדי לחזק את ההשערה בד' הב"י. ובכן גם הלק"ט בנוסף למאמ"ר תמה על הב"י כביכול העלים עינו מד' שבה"ל, והיינו שאף הוא לא נחית לדקדק בד' שבה"ל בין נטילה לטבילה. (מה שהוסיף לתמוה ממש"כ מרן בב"י בסי' קנח, כבר עמדו בזה הרבה אחרונים ואכ"מ.
על ידי איש_ספר
ב' אוקטובר 26, 2020 10:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "ויובל בלשון המקרא אינו שבת יובל" - לאוקמי גירסא בד' ר"ת בסה"י
תגובות: 13
צפיות: 190

"ויובל בלשון המקרא אינו שבת יובל" - לאוקמי גירסא בד' ר"ת בסה"י

ביקשני א"מ שיח' להציע לפני הלומדים דכאן: במנחות ס"ה ב: רבי יהושע אומר: אמרה תורה מנה ימים וקדש חודש וברש"י שם מנה תשעה ועשרים יום וקדש חודש (הציטוט של רבי יהושע כאן חסר וחלקי, אבל לעניינו די בזה) רבינו משולם העדיף גירסה אחרת: אמרה תורה, מנה שנים וקדש יובל ר"ת (סה"י חלק התשו'...
על ידי איש_ספר
ב' אוקטובר 26, 2020 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?
תגובות: 20
צפיות: 354

Re: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?

אין אנו מורגלים לדקדק בלשונו של שבה"ל, אבל אם אין חסרון דברים, הרי ניכר שלענין חולין הזכיר רק טבילת ידים שא"צ בה כוונה ולא נטילה, ורק אצל תרומה שצריכה כוונה הזכיר נטילה. ואכן מצינו לרש"ל ביש"ש שכ"כ מדנפשיה לחלק בין טבילת ידים שא"צ בה כוונה לבין נטילת ידים (ויש טעם גדול ...
על ידי איש_ספר
ב' אוקטובר 26, 2020 9:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?
תגובות: 20
צפיות: 354

אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?

מרן בב"י סי' קנט האריך בדין כוונה בנטילה, שמכמה סוגיות מוכח להדיא שאין צורך בכוונה ומאידך כתב הרשב"א שצריך כוונה וחתם את דבריו כך ולענין הלכה אע"פ שהפוסקים לא הצריכו כוונה כלל לחולין... מ"מ כיון שלא כתבו בפי' שא"צ כוונה כלל, נקטינן כדברי הרשב"א: ובמאמ"ר הרבה לתמוה,...
על ידי איש_ספר
ב' אוקטובר 26, 2020 8:10 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: 'הרב האדום' - דער רויטער רב
תגובות: 32
צפיות: 6721

Re: 'הרב האדום' - דער רויטער רב

הנה עוד על הרה"צ הנזכר. מזכרונות ר' חיים חייקל גרינברג

פסחוביץ.jpg
פסחוביץ.jpg (253.02 KiB) נצפה 251 פעמים
על ידי איש_ספר
ב' אוקטובר 26, 2020 8:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתבים והקלטות ממרן הגר"ש פישר שליט"א
תגובות: 90
צפיות: 15627

Re: מכתבים והקלטות ממרן הגר"ש פישר שליט"א

בשנת תשל"ז הופיע ע"י ישיבת איתרי לצעירים "לקט הלכות שבת בעניינים המצויים בישיבה.
החיבור הופיע בעילום שם. ההקדמה חתומה: נ"ב.
החיבור כולל פסקים רבים מאת (לפי כמות הופעתם:) הגר"ש פישר, הגרב"י זילבר, הגר"י בורנשטיין (מי הוא?), הגר"ש אויערבך.
על ידי איש_ספר
ו' אוקטובר 23, 2020 2:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אין נביא בעירו - דברי ר"ת המובאים שלא ע"י תלמידיו
תגובות: 12
צפיות: 591

Re: אין נביא בעירו - דברי ר"ת המובאים שלא ע"י תלמידיו

כתב לי חכ"א

חידושי הרמב"ן בבא בתרא, נד ע"ב: ושמענו שדעתו של רבינו תם ז"ל לומר שכל מקום שנקרא רשע, בית דין מחייבין אותו להחזיר הדמים.

דומני שחכמי צרפת וגרמניה לא הביאו זאת.
על ידי איש_ספר
ה' אוקטובר 22, 2020 4:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור
תגובות: 44
צפיות: 9056

Re: הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור

על פי מה שנמסר אודותיו, הוא היה בן אחיו של רבי יצחק אלחנן ספקטור. [כך כתבו חיים שושקעס, ובן ציון קליבאנסקי]. האם ידועים פרטים נוספים אודותיו? אודות משפחתו? האם אומנם אביו, משה, היה אחיו של רבי יצחק אלחנן? רב"צ קליבנסקי בספרו מירכתי צפון מצטט את עולם ומלואו של חיים שושקס עמ' 279 ועמ' 281. האם ע...
על ידי איש_ספר
ה' אוקטובר 22, 2020 3:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים
תגובות: 22
צפיות: 1468

Re: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים

מה שנכון נכון כתב:נמכר וחוזר ונמכר.


מגיד צדק. העירוני. לא התעמקתי. או שזה אותו עותק ממש, או שעכ"פ אינו מדויק מה שכתבו שזה עותק יחיד.


----
אגב, בכל פעם המכירות מפתיעות מחדש. על מה אנשים מבזבזים את כספם!


הקישור למגיד צדק לא תקין אבל אכן פריט זה היה בעבר בבית מכירות אחר. ככל הידוע הוא אכן יחיד.
על ידי איש_ספר
ד' אוקטובר 21, 2020 6:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים
תגובות: 22
צפיות: 1468

מכתב יפה מר' משה פיינשטיין - שמא הגעתי להוראה לפי הדור

שמא הגעתי להוראה לפי הדור'. אגרת נדירה ומפליאה בענותנותו של מרן פוסק הדור רשכבה"ג רבי משה פיינשטיין לידידו הגאון המפורסם בעל השרידי אש בכת"י וחתימתו. אגרת מיוחדת מאד החושפת טפח מעולמו הפנימי של פוסק הדור הגאון רבי משה פיינשטיין. המכתב מתאריך יב ניסן תשט"ו נשלח לגאון רבי יחיאל יעקב וי...
על ידי איש_ספר
ד' אוקטובר 21, 2020 6:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים
תגובות: 22
צפיות: 1468

המתפלל איזה תפילה בזמנה, כבר יצא יד"ח תפילה בזמנה!

מכתב ששלח אדמו"ר ר"ש מלובלין להגאון בעל צ"פ ובו חידוש מופלג מכתב מיוחד מהאדמו"ר רבי שלמה איגר מלובלין - נשלח להגאון מרוגוטשוב מכתב שו"ת מהאדמו"ר רבי שלמה איגר מלובלין - נשלח להגאון מרוגוטשוב - לובלין, תרצ"ה מכתב ארוך בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר הקדוש רבי שלמה ...
על ידי איש_ספר
ד' אוקטובר 21, 2020 6:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים
תגובות: 22
צפיות: 1468

חיבור יחיד בעולם ולא רשום במאגרים הביבליוגרפיה

תגלית! עותק יחיד של פירוש מורה צדק מהגה"ק רבי יוסף מקאמינקא עם הסכמות תלמידי הבעש"ט זיע"א. משניות מסכת ברכות עם פירוש מורה צדק. לבוב תקמ"ג. חיבור שלא היה ידוע כלל וככל הידוע אין עותקים נוספים ממנו! ואף אין לו אזכור בשום רישום ביבליוגרפי! פירוש על המשניות מסכת ברכות (עם הפנים ופי...
על ידי איש_ספר
ד' אוקטובר 21, 2020 6:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים
תגובות: 22
צפיות: 1468

Re: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים

כעת מכירה רביעית https://taglit.bidspirit.com/?pt=80af5e8d-c3bb-4679-b8da-05275cf77bbc&lang=he&fromPortal=1#live הנה כמה פריטים מעניינים ס"ת בכתיבת חב"ד. ספר תורה כתב אשכנזי. קדום ברלין משוערך ה-17- 16 כתיבה כמנהג הקדמונים בספר תאגי. ספר תורה אשכנזי עתיק, כתב בית יוסף כתוב על קלף ...
על ידי איש_ספר
ד' אוקטובר 21, 2020 2:27 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת הקרבן במוספין ולא בשאר תפלות
תגובות: 6
צפיות: 121

Re: הזכרת הקרבן במוספין ולא בשאר תפלות

אכן היה לי הרבה ויכוחים עם העורך הגר"ס שליט"א כיצד לנסח את ההגדרות המחלקות בין התפילות... ואינני זוכר כעת כיצד נכתב לבסוף. ניתן לראות בערך בין הציונים 22 -31
מוסף.pdf
(1.08 MiB) הורד 6 פעמים
על ידי איש_ספר
ד' אוקטובר 21, 2020 1:52 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת הקרבן במוספין ולא בשאר תפלות
תגובות: 6
צפיות: 121

Re: הזכרת הקרבן במוספין ולא בשאר תפלות

לגבי איכות הנוסח ישפוטו הקוראים... כוונת הכותב להבחין בין מוסף לשאר תפילות לסוברים שכנגד תמידין נתקנו. ואעפ"כ אנו מוצאים חילוק בין מוסף לשאר תפילות ביחס שלהם לקרבן מוסף או תמיד. כך למשל: יש סוברים שבזמן הבית לא התפללו מוסף; מוסף אין לו תשלומין משום עבר זמנו בטל קרבנו אע"פ שגם התמיד בטל; י&...
על ידי איש_ספר
ד' אוקטובר 21, 2020 1:48 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: "המכון הירושלמי תורה מציון" - מי שמע?
תגובות: 6
צפיות: 308

Re: "המכון הירושלמי תורה מציון" - מי שמע?

סליחה על שאלת התם: האם פנית לבניו של רא"י וורטהימר אשר בחיים עודנה?
על ידי איש_ספר
ד' אוקטובר 21, 2020 8:48 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת הקרבן במוספין ולא בשאר תפלות
תגובות: 6
צפיות: 121

Re: הזכרת הקרבן במוספין ולא בשאר תפלות

כתבתי ע"כ מעט לרגלי כתיבת ערך מוסף לאנצ"ת ומצאתי שנשמט בדפוס, והנראה בטעמו של העורך, שכל הקטע אינו שייך למוסף אלא לשאר תפילות. והנה הדברים

טעם.png
טעם.png (177.55 KiB) נצפה 109 פעמים
על ידי איש_ספר
ב' אוקטובר 19, 2020 4:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרך הפוסקים בכינוי החיבורים
תגובות: 32
צפיות: 4301

Re: דרך הפוסקים בכינוי החיבורים

מצאתי בגליון זה השולחן למז"ה זצ"ל
סבא.jpg
סבא.jpg (244.8 KiB) נצפה 226 פעמים
על ידי איש_ספר
ב' אוקטובר 19, 2020 4:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחבר "יתבררו ויתלבנו הדברים" בענין מקוה ע"ג מקוה
תגובות: 0
צפיות: 165

מחבר "יתבררו ויתלבנו הדברים" בענין מקוה ע"ג מקוה

בשנת תש"ן ברתיחה הידועה, רתחו גם מעיינות תהום רבה... והתעורר פולמוס מקוה ע"ג מקוה. בירושלים הופיע קונטרס "להבדיל בין מים למים", ובו מקורות לשלול מקוה זה, וכנגד זה יצא קונטרס "יתבררו ויתלבנו הדברים", להראות שהציטוטים בקונטרס השולל, משוללים כל יסוד, מסולפים וכו'. הקונטרס ...
על ידי איש_ספר
ב' אוקטובר 19, 2020 2:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אין נביא בעירו - דברי ר"ת המובאים שלא ע"י תלמידיו
תגובות: 12
צפיות: 591

Re: אין נביא בעירו - דברי ר"ת המובאים שלא ע"י תלמידיו

כתב לי פרופ' אברהם (רמי) ריינר למקרא הדיון מייד עלה בדעתי דבר שעסקתי בו והוא תקנת איסור הערעור על גט ותשובת רבנו תם ההופכת את סוגיית המורדת שגם הם שני חידושי ענק שיש עיכובים במסלול פרסומם. אמנם חלקים מפרשנות רבנו תם לסוגיית המורדת הוכרו כבר בספרות התוספות אבל לא כל התשובה וחידושיה ובעיקר מה שמכונה '...
על ידי איש_ספר
ב' אוקטובר 19, 2020 9:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אין נביא בעירו - דברי ר"ת המובאים שלא ע"י תלמידיו
תגובות: 12
צפיות: 591

Re: אין נביא בעירו - דברי ר"ת המובאים שלא ע"י תלמידיו

(למדתי בעבר מס' ידים (שלא בעיון כה"צ...) וכזכור לי שלא מצינו כן מפורש אלא בשו"ע הרב וגם בפמ"ג בל' אפשר. ואילו בראשונים מבואר ששפשוף הוא כדי שיהיו ידיו נקיות יותר).
על ידי איש_ספר
א' אוקטובר 18, 2020 11:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אלדד הדני - הלכות א"י
תגובות: 31
צפיות: 6682

Re: אלדד הדני - הלכות א"י

מילא רוב ההלכות שפרסם אלדד, שרובם חומרות, לא אירע עי"ז כל נזק.
אבל הבדיה על שבט דן שירדו לארץ כוש, היא שהכניסה לכרם בית ישראל אלפי אלפים של פלשים, שכל יהדותם תלויה על אגדותיו !
על ידי איש_ספר
ו' אוקטובר 16, 2020 1:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אין נביא בעירו - דברי ר"ת המובאים שלא ע"י תלמידיו
תגובות: 12
צפיות: 591

אין נביא בעירו - דברי ר"ת המובאים שלא ע"י תלמידיו

למדתי בימים האחרונים שיטה פלאית שהביא הרשב"א בשם ר"ת, לפיה, אע"פ שאין נטילה לידים אלא בכלי, מ"מ אם נטל ידו אחת בכלי, יכול לשפוך המים בידו הנטולה על היד השניה, כיון שתחילת הנטילה באה מכלי! (ולפני שאתם שורקים בהתפעלות, עיינו בשו"ע סי' קנט ס"ו, שם הובאו דברי ר"ת בשמו ...
על ידי איש_ספר
ו' אוקטובר 16, 2020 11:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים חדשים ממכון אהבת שלום - רא"ה ביצה, וספרי רבי יעקב צמח
תגובות: 9
צפיות: 477

Re: ספרים חדשים ממכון אהבת שלום - רא"ה ביצה, וספרי רבי יעקב צמח

אני לא מכיר מספיק את מהדורת ר"י פייתוסי. האם חידושי יגל יעקב הנדפסים שם, מתייחסים במיוחד לרא"ה?
על ידי איש_ספר
ו' אוקטובר 16, 2020 9:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים חדשים ממכון אהבת שלום - רא"ה ביצה, וספרי רבי יעקב צמח
תגובות: 9
צפיות: 477

Re: ספרים חדשים ממכון אהבת שלום - רא"ה ביצה, וספרי רבי יעקב צמח

בנוגע לסעיף 3 - היה מקום לדון אם בהכרח המדפיס מתכוון שהוא מצא את הדברים באותו כתב יד, אבל אין צורך בדיון זה, שהרי הפיסקה הזאת נמצאת בסוף כתב היד! (להלן קישור לתצלום של כתב היד) מסיבה שאינה ברורה לי, המדפיס הביא רק את תחילת הפיסקה, אני מקווה שלמרות הטעות במבוא הדפיסו מהדירי אהב"ש את החלק שטרם נ...
על ידי איש_ספר
ו' אוקטובר 16, 2020 8:59 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פורום קורונה יוק!
תגובות: 3
צפיות: 591

פורום קורונה יוק!

פורום קורונה מתבטל ותעובר צורתו, הנושאים התורנים יפוזרו בבית המדרש, נושאים "אמוניים" יעברו לאספקרליא, אשכולות שעיקרם דברי הבאי, ינעלו. מכאן ואילך אין רשות לכתוב בעניני קורנה דבר, לרבות בענייני השקפה/מחשבה/ על מה עשה ה'/ מה הגיע אליהם ומה ראו על ככה. אפרי"נ לרב עזריאל, ממנהלי המקום שנט...
על ידי איש_ספר
ו' אוקטובר 16, 2020 8:46 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 2639

Re: איך הוא לא מתבייש?

אבקש להזכיר לשבח את מי שעמד על המשמר והתריע בכל עת על הסיאוב והניוון, הוא ידידינו ר' עזריאל שיח', העומד על המשמר ומטה כתף לניהול המקום, לשכללו ולרוממו.
על ידי איש_ספר
ו' אוקטובר 16, 2020 1:04 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 2639

Re: איך הוא לא מתבייש?

מצטרף בכל לב לדברי הרב חד ברנש ולמה שעומד מאחוריהם. פורום קורונה מת ואפרו יפוזר לכל עבר ! פרטים יבואו.
על ידי איש_ספר
ה' אוקטובר 15, 2020 3:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים חדשים ממכון אהבת שלום - רא"ה ביצה, וספרי רבי יעקב צמח
תגובות: 9
צפיות: 477

ספרים חדשים ממכון אהבת שלום - רא"ה ביצה, וספרי רבי יעקב צמח

מכון אהבת שלום בירושלים, הו"ל לעת האחרונה כו"כ ספרים חדשים, חדשים ממש, ומהדורות משובחות של ספרי קדמונים. והנה אחדים מהם: בסדרת חידושי הרא"ה, ממנה הופיעו חידושי ברכות וסוכה, הופיע עתה חידושי הרא"ה לביצה, מהדורה מוגהת ומוערת. החידושים הוגהו בין היתר לקטעי גניזה, והם מעוטרים בהערות ...

עבור לחיפוש מתקדם